Postgraduálne štúdium

Aktuálne sa na KHCH školí 1 doktorand v internej a 2 v externej forme štúdia:

 

MUDr. Michaela Skaličanová
Školiteľ: Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Téma dizertačnej práce:  Možnosti využitia miRNA v diagnostike a personalizovanej liečbe pľúcnych metastáz.
Possibilities of using miRNAs in diagnosis and personalized treatment of lung metastases.

MUDr. Lubomír Tulinský
Školiteľ: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Téma dizertačnej práce:  Úloha génov kódujúcich miRNA v rozvoji karcinómu pľúc.
(The role of genes coding miRNAs in the development of lung cancer.)

MUDr. Marek Malík
Školiteľ: Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Téma dizertačnej práce: Význam ultrasonografie v pooperačnom sledovaní po torakochirurgických výkonoch.
The importance of ultrasonography in postoperative observation after thoracic surgery