ŠVOČ

Témy ŠVOČ v akademickom roku 2017/2018:

 

Názov témy:

Vplyv xabanov na agregáciu trombocytov

Školiteľ: MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

 

Názov témy:

Genetické pozadie syndrómu lepivých doštičiek u pacientov s venóznou trombózou

Školiteľ: MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

 

Názov témy:

Predikcia akútneho koronárneho syndrómu na základe nového skórovacieho systému

Školiteľ: MUDr. Michal Mokáň; MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

  

Názov témy:

Analýza vplyvu vybraných rizikových faktorov na vznik artériovej a venóznej trombózy v slovenskej populácii

Školiteľ: MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. 

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.