AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Aktuálne informácie

  • zaradenie Kliniky hematológie a transfuziológie do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby so zameraním sa na zriedkavé krvácavé a trombogénne poruchy hemostázy (rozhodnutie o zaradení tu).
  • XXV. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze (prvá informácia tu)