PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

5. ročník

URGENTNÁ MEDICÍNA - ukončené skúškou

  • v 9. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo
  • v 9. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom

Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

 

ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA - ukončené skúškou

  • v 10. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo
  • v 10. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom

Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.