Pregraduálne štúdium

PODMIENKY UDELENIA KREDITU PRE 5. ROČ.

- ÚČASŤ NA 12 PRAKTICKÝCH CVIČENIACH

(2 NEÚČASTI MUSIA BYŤ OSPRAVEDLNENÉ POČAS ZÁPOČTOVÉHO -15. TÝŽDŇA)

- ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE 2 TESTOV

TO OBTAIN CREDIT FOR 5. YEAR  ARE NECESSARY:

 - 12 PRACTICALS (2 ABSENCES WITH EXCUSE DURING 15TH WEEK)

-  2 TESTS PASS


Všeobecné lekárstvo

 

Zubné lekárstvo

Ošetrovateľstvo II. ročník

Odporúčaná literatúra

FOREIGN STUDENTS