Pregraduálne štúdium

-výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9. a 10. semestri  v odbore všeobecné lekárstvo
vedúci učiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

- výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 11. a 12. semestri v odbore všeobecné lekárstvo
vedúci učiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

-výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9.,10.,11. a 12. semestri v odbore všeobecné lekárstvo – AJ
vedúci učiteľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

-výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 6.a 7. semestri v odbore ošetrovateľstvo
vedúci učiteľ: MUDr. Miroslav Haško

Formy výuky:

  • prednášky, praktické cvičenia, skúšky, tématické konzultácie (6. ročník)
  • štátna rigorózna skúška v odbore všeobecné lekárstvo
  • ústna skúška v odbore ošetrovateľstvo

Informačné a študijné materiály

Gynekológia a pôrodníctvo 1 - Prednášky - Praktické cvičenia

Gynekológia a pôrodníctvo 3 - Predštátnicová prax

Pôrodná asistencia 1 - Praktické cvičenia

Pôrodná asistencia 2 - Praktické cvičenia

Pôrodná asistencia 3 - Praktické cvičenia

Pôrodníctvo 2 - Prednášky a praktické cvičenia

Gynekológia 2 - Prednášky a praktické cvičenia

Štátnickové otázky VL Gynekológia a pôrodníctvo - slovenský jazyk - teoretická časť

Štátnickové otázky VL Gynekológia a pôrodníctvo - slovenský jazyk - praktická časť

State exam questions GM Obstetrics and Gynecology - english language - Theory

State exam questions GM Obstetrics and Gynecology - english language - Praxis

English teaching program - Lectures 5th year - Practicals 5th year

English teaching program - Praxis befor state exams