Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo

   Počet doteraz vyškolených doktorandov: 22

   Počet vyškolených doktorantov od roku 1995: 18

   Počet doktorandov v dennom štúdiu v súčasnom programe: xxxxxx

   Počet doktorandov v externom štúdiu v súčasnom programe: xxxx

Vedúci PGŠ pracoviska: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

 

Školitelia doktorandského štúdia a témy:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. – xxxxxxx doktorandi

1. xxxxxxxxxx

 

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. – xxxxxxx doktorandi

1. Molekulárna charakteristika endometriálneho karcinómu (MUDr. Marcela Ňachajová)

2. xxxxxxxxxxxxxxx

 

prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc – 2 doktorandi

1. Prekancerózny molekulový syndróm nádorov krčka maternice (Mgr. Igor Štastný)

2. miRNA epigenetické zmeny v mamárnej karcinogenéze (MUDr. Alexandra Gondová)

 

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD – xxxxxxxxxx doktorandi

1. xxxxxxxxxxx (RNDr. Pavol Lukáč)

2. Nové metódy diagnostiky fetálnej hypoxie (MUDr. Michaela Hrtánková)

3. Diagnostika intrauterinného stavu plodu pred termínom pôrodu (MUDr. Katarína Ladiverová)

 

doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD – xxxxxxxxxx doktorandi

1. Možnosti využitia 3D-4D ultrazvukového zobrazenia v tehotnosti (MUDr. Zuzana Laučeková)