Zamestnanci

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 705
VoIP
41705
Poznámka
043/4203445, 043/4203697
Publikačná činnosť

MUDr. Ivana Daňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4203 920
VoIP
41704
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4203 381
VoIP
41704
Publikačná činnosť

MUDr. Michal Hošala, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent
Telefón
043/4203 398
Publikačná činnosť

MUDr. Ján Janík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
E-mail
Telefón
043/4133 985
VoIP
41733
Poznámka
043/4203665,043/4203697
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4133 985
VoIP
41701
Poznámka
41328,043/4203381,043/4203697
Publikačná činnosť

Miroslava Serdelová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
sekretárka, sekretár
Telefón
043/4133 985
VoIP
41704
Poznámka
043/4203697

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť