Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Súdnolekárska alkohológia / Ľ. Straka... [et al.]
  Martin : Osveta, 2011
 2. AAB Alkohologie v soudním lékařství / Ľ. Straka... [et al.]
  Martin : Osveta, 2011
 3. ABC Poranění krku / P. Hejna... [et al.]
  In: Tupá poranení v soudním lékařství. - ISBN 978-80-247-4194-9. - Praha : Grada, 2011. - S. 61-64
 4. ACB Kompendium súdnolekárskej toxikológie / Ľ. Straka... [et al.]
  Martin : Osveta, 2012
 5. ACC Forenzní pedopatologie / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Soudní lékařstvi . 1. díl. - ISBN 978-80-247-9952-0. - Praha : Grada, 2015. - S. 87-97 [1AH]
 6. ACC Tupé poranenia dolných končatín / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Tupá poranení v soudním lékařství. - ISBN 978-80-247-4194-9. - Praha : Grada, 2011. - S. 130-162
 7. ACC Poranění páteře a míchy / P. Hejna, M. Šafr, Ľ. Straka
  In: Tupá poranení v soudním lékařství. - ISBN 978-80-247-4194-9. - Praha : Grada, 2011. - S. 65-95
 8. ADC Recurrent secondary postpartum hemorrhages due to placental site vessel subinvolution and local uterine tissue coagulopathy / P. Žúbor... [et al.]
  In: BMC Pregnancy and Childbirth. - Roč. 14, č. 1 (2014), nestr. [5 s.]
 9. ADC Circular saw-associated fatality mimicking gunshot injury / P. Hejna... [et al.]
  In: Journal of Forensic Sciences. - Roč. 58, sp. iss. S1 (2013), s. S267-S269
 10. ADC Suicidal nitrogen inhalation by use of scuba full-face diving mask / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Journal of Forensic Sciences. - Roč. 58, č. 5 (2013), s. 1384-1387
 11. ADC Snow groomer vehicle-related fatality: an illustrative case study of the importance of medicolegal involvement / Ľ. Straka... [et al.]
  In: American Journal of Forensic Medicine and Pathology. - Roč. 34, č. 3 (2013), s. 181-184
 12. ADC Non-traumatic and spontaneous hemothorax in the setting of forensic medical examination: a systematic literature survey / M. Janík... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 236, marec 2014 (2014), s. 22-29
 13. ADC Wheelchair-Assisted Ligature Strangulation an Unusual Suicide by a Quadriparetic / Martin Janík ... [et al.]
  In: American Journal of Forensic Medicine and Pathology. - Roč. 40, č. 2 (2019), s. 160-164
 14. ADC In vitro copper toxicity on rabbit spermatozoa motility, morphology and cell membrane integrity / S. Roychoudhury... [et al.]
  In: Journal of Environmental Science and Health Part A - Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. - Roč. 45, č. 12 (2010), s. 1482-1491
 15. ADC An unusual case of anesthetic abuse by a full-face gas mask / J. Krajčovič... [et al.]
  In: American Journal of Forensic Medicine and Pathology. - Roč. 33, č. 3 (2012), s. 256-258
 16. ADC Structure of deaths associated with heavy alcohol use and their contribution to general mortality in Northwest Slovakia / T. Baška ... [et al.]
  In: International Journal of Public Health. - Roč. 61, č. 5 (2016), s. 545-551
 17. ADC Strangulation of the heart presenting as sudden cardiac death: A deadly but forgotten complication of epicardial pacing device / Martin Janík ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 32 (2018), s. 107-112
 18. ADC Fatal alcohol intoxication in women: a forensic autopsy study from Slovakia / Ľ. Straka... [et al.]
  In: BMC Public Health. - Roč. 11, dec. (2011), s. 924-929
 19. ADC Circular saw-related fatalities: A rare case report, review of the literature, and forensic implications / J. Janík ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 18, č. 1 (2016), s. 52-57
 20. ADC Feasibility, diagnostic validity and limits of postmortem evaluation of a newborn infant following an extremely prolonged freezing interval: A thanatological case study / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 16, č. 6 (2014), s. 376-380
 21. ADC A planned complex suicide by gunshot and vehicular crash / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 228, č. 1-3 (2013), s. e50-e53
 22. ADC Giant cell myocarditis and endomyocardial calcification in a 2.5-month-old infant triggered by excessive maternal alcohol abuse: case study of an unusual association / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatric Cardiology. - Roč. 34, č. 8 (2013), s. 2073-2076
 23. ADE Pribudliny v alkoholických nápojoch a ich význam pre súdnolekárske posudzovanie opitosti / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 60, č. 1 (2015), s. 7-8
 24. ADE All-terrain vehicle-related crashes among children and young adults: a systematic review of the literature with illustrative case report / M. Janík... [et al.]
  In: Romanian Journal of Legal Medicine. - Roč. 20, č. 4 (2012), s. 263-268
 25. ADE "Chirurgiczna rana" w obrebie grzbietu sugerujuca zabójstvo - studium nietypowego przypadku / M. Janík... [et al.]
  In: Archiwum Medycyny Sadowej i Kryminologii. - Roč. 65, č. 1 (2015), s. 47-54
 26. ADE Technologický skríning pív, vyrábaných v Slovenskej republike, z pohľadu forenznej alkohológie / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 44/53, č. 2 (2008), s. 21-23
 27. ADE Letálne intoxikácie alkoholom a úmrtia v ťažkom stupni opitosti v regióne severného Slovenská v rokoch 1994-1996 a 2003-2005: súdnolekárska komparatívna štúdia / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 44/53, č. 1 (2008), s. 2-7
 28. ADE Tafonomické aspekty kadaveróznych zmien u mŕtvol uložených do zeme v plastových obaloch / F. Štuller ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 44/53, č. 1 (2008), s. 46-50
 29. ADE Gravidity complicated by an abdominal neoplasmatic process / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 11, suppl. 1 (2009), s. 494-495
 30. ADE C-13 explosion victims-peculiarities of autopsy findings / V. Macko ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 11, suppl. 2 (2009), s. S508-S509
 31. ADE Ritual suicide of Japanese girl in Slovak Republic / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 11, suppl. 2 (2009), s. S506-S507
 32. ADE The interdisciplinary cooperation of forensic medicine, clinical medicine and palaeozoology: a case of cave bear (Ursus spelaeus) bones / F. Štuller ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47/56, č. 1 (2011), s. 7-9
 33. ADE Atypické strelné poranenie maxilofaciálnej oblasti / I.Malachovský... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47/56, č. 1 (2011), s. 2-4
 34. ADE Skelettreste aus dem Zeitraum des Zweiten Weltkrigs Forensisch-anthropologische Expertisen / F. Štuller... [et al.]
  In: Rechtsmedizin. - Roč. 21, č. 2 (2011), s. 136-140
 35. ADE Vražda, samovražda alebo náhodný úraz? / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47/56, č. 2 (2011), s. 21-23
 36. ADE Vyšetrovanie alkoholu vo vydychovanom vzduchu / Ľ. Straka
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47/56, č. 2 (2011), s. 27-28
 37. ADE Otravy alkoholom a úmrtia v ťažkom stupni opitosti v regióne severného Slovenska / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Psychiatrie pro praxi [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 2 (2008), s. 80-82
 38. ADE Complex suicide with black powder muzzle loading derringer / P. Hejna... [et al.]
  In: Forensic Science Medicine and Pathology. - Roč. 8, č. 3 (2012), s. 296-300
 39. ADE The year 1989 and its reflection in the forensic medicine / A. Hajtman... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 57, č. 3 (2012), s. 40-43
 40. ADE Primární a sekundární kombinovaná sebevražda: retrospektivní studie let 1980-2009 / Š. Kučerová... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 57, č. 3 (2012), s. 51-55
 41. ADE Mortalita žien v súvislosti s použitím vysokých dávok alkoholu / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 18, č. 3 (2009), s. 93-97
 42. ADE Nečekané vykrvácení při spontánní ruptuře periférní varikozity / P. Hejna... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 57, č. 2 (2012), s. 18-20
 43. ADE Dopad akútneho alkoholizmu na mortalitu žien v regióne severného Slovenska / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 54, č. 4 (2009), s. 52-55
 44. ADE Mezirepubliková česko-slovenská studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi / M. Hirt... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 55, č. 1 (2010), s. 8-9
 45. ADE Forenzne-antropologická expertíza termicky poškodeného tela historicky významnej osoby - prínos k zachovaniu historického dedičstva / F. Štuller... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 55, č. 2 (2010), s. 12-17
 46. ADE Forenzná interpretácia postmortálnej neogenézy etanolu v krvných vzorkách z kadeverózne dekomponovaných tiel / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 55, č. 2 (2010), s. 18-21
 47. ADF Ehlersov-Danlosov syndróm IV. typu ako príčina náhleho úmrtia 17-ročného chlapca: kazuistika a literárny prehľad / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 6 (2012), s. 286-290
 48. ADF Úmrtie pri pôrode, embólia plodovou vodou a DIC / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 122-125
 49. ADF Smrteľné nehody terénnych štvorkolesových motocyklov: séria kazuistík a stručný prehľad literatúry / M. Janík... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 106-111
 50. ADF Explikačná validita súdnej pitvy: možnosti omylu či pochybenia / F. Štuller... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 135-138
 51. ADF "Extáza" (MDMA): je navýková a naozaj nebezpečná? / Veronika Rybárová ... [et al.]
  In: Folia societatis medicinae legalis Slovacae. - Roč. 9, č. 2 (2019), s. 98-104
 52. ADF Samovražda havarovaním s motorovým vozidlom. Séria kazuistík a prehľad literatúry / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 6, č. 1 (2016), s. 50-54
 53. ADF Prevencia používania alkoholu v cestnej premávke: súdno-lekárske aspekty problému / P. Štiak, Ľ. Straka
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 90-94
 54. ADF Podchladenie ako príčina smrti v súdnom lekárstve I / J. Maron, Ľ. Straka
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 85-89
 55. ADF Bodné poranenia srdca. Prezentácia atypického prípadu a vybraných klinicko-forenzných osobitostí / M. Janík ... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 6, č. 1 (2016), s. 45-49
 56. ADF Smrteľné nehody motocyklistov: retrospektívna štúdia 311 prípadov / M. Janík... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 58, č. 1 (2015), s. 43-50
 57. ADF Violence in the Middle Slovakia during 1984-2008 / I. Komáreková... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 95-98
 58. ADF Fatal bicycle - related injuries from a medicolegal point of view / M. Janík... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 91-94
 59. ADF Forensic alcohology in pregradual and postgradual education / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 1, č. 2 (2011), s. 72-74
 60. ADF Možnosti a schopnosti suicidálneho konania pri letálnej koncentrácii alkoholu v organizme / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 47, č. 2 (2012), s. 93-101
 61. ADF Idiopatická obrovskobunková myokarditída u 2,5-mesačného dieťaťa / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 4 (2012), s. 176-178
 62. ADF Pathological modification on bones of cave bears from the Veľká Fatra Mts. (Central Western Carpathians, Slovakia) / Andrej Bendík ... [et al.]
  In: Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca. - Roč. 47, suppl. 1 (2009), s. 19-23
 63. ADF Suicidium consummatum: alkohol ako rizikový faktor / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 98-101
 64. ADF Vedenie prostriedku hromadnej dopravy pod vplyvom návykovej látky ako medicínsko-právny problém / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 48, č. 1 (2013), S. 52-56
 65. ADF Človek a alkohol - symbióza či dysbióza / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 17-21
 66. ADF The forensic aspects of fall from height: a review (part I: the biomechanics of the fall) / L. Bruun... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 2-6
 67. ADF The forensic aspects of fall from height: a review (part II: vertical deceleration injury patterns, severity and frequency) / L. Bruun... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 7-12
 68. ADF Letálne poranenia bleskom / F. Štuller ... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 59-61
 69. ADM Sphacelus of the liver: an unexpected finding at autopsy / M. Janík... [et al.]
  In: Forensic Science Medicine and Pathology. - Roč. 11, č. 2 (2015), s. 314-316
 70. ADM Extensive myocardial infarction in a 20-year-old associated with diabetic ketoacidosis / M. Janík
  In: Kardiologia Polska. - Roč. 75, č. 10 (2017), s. 1051
 71. ADM Gender differences in alcohol affection on an individual / I. Komáreková... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 49/58, č. 3 (2013), s. 36-38
 72. ADM An atypical impaling injury of the iliofemoral region / M. Janík... [et al.]
  In: Forensic Science Medicine and Pathology. - Roč. 9, č. 4 (2013), s. 607-610
 73. ADM Penetrating blast injury involving maxilla to infratemporal fossa: An unusual wounding mechanism following heavy tractor wheel explosion / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology. - Roč. 28, č. 3 (2016), s. 239-243
 74. ADM Alkohol v cestnej premávke: súdno-lekárske aspekty problému / Peter Štiak, Ľubomír Straka
  In: Soudní lékařství. - Roč. 63, č. 2 (2018), s. 14-18
 75. ADM Vomiting and aspiration of gastric contents: a possible life-threatening combination in underwater diving / František Novomeský ... [et al.]
  In: Diving and Hyperbaric Medicine. - Roč. 48, č. 1 (2018), s. 36-39
 76. ADM Bicuspid aortic and pulmonary valves complicated by acute aortic dissection in a highly trained athlete - Case report and review of the literature / M. Janík... [et al.]
  In: Romanian Journal of Legal Medicine. - Roč. 22, č. 3 (2014), s. 167-172
 77. ADM Descriptive epidemiological study of fatal incidents and injury mechanisms among civilian sport parachutists in Norway from 1963 to 2008 / K. M. Ekerhovd... [et al.]
  In: Romanian Journal of Legal Medicine. - Roč. 21, č. 1 (2013), s. 31-36
 78. ADM An unusual case of highly false-positive breath-alcohol test in a motor vehicle driver / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Romanian Journal of Legal Medicine. - Roč. 25, č. 3 (2017), s. 293-296
 79. AEC Poškození organismu sníženým atmosferickým tlakem / Ľ. Straka, M. Janík
  In: Soudní lékařstvi . 1. díl. - ISBN 978-80-247-9952-0. - Praha : Grada, 2015. - S. 197-199
 80. AED Intoxikácie alkoholom v detskom veku / M. Šulaj ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 106-107
 81. AED Použitie histologických metód vo forenznej antropológii / Mária Marcinková, Ľubomír Straka
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 76-79
 82. AED Prináša "extáza" naozaj len extázu? MDMA a jeho skutočné nebezpečenstvo / Veronika Rybárová ... [et al.]
  In: 100 rokov Ústavu súdneho lekárstva 1919-2019. - ISBN 978-80-223-4715-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 273-282
 83. AED Problematika alkoholovej závislosti u žien a následná mortalita / Ľ. Straka... [etal.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 32-35
 84. AED Požívanie alkoholu humánny a sociálny impakt / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 403-408 [CD-ROM]
 85. AED Úmrtia v súvislosti s nadmerným požitím alkoholu v materiáloch ÚSLAME v rokoch 1994-2011 / I. Komáreková... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 160-165 [CD-ROM]
 86. AFG Defenzívne rozčlenenie dvoch obetí susedského konfliktu / F. Štuller,,, [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2014. - S. 20
 87. AFG Deskriptívno-štatistická analýza úmrtí v ťažkom stupni opitosti a v dôsledku priamej intoxikácie alkoholom v spádovom regióne ÚSLaME JLF UK a UNM za obdobie rokov 1993-2012 / I. Komáreková... [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2014. - S. 29
 88. AFG Intoxikácia tropánmi - rozhodujúci nález pri určení okolnosti úmrtia / J. Čajdová... [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2014. - S. 24
 89. AFG Raritne sa vyskytujúce prípady intoxikácii - 2 kazuistiky / M. Fejová... [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, 2014. - S. 30
 90. AFG Vrodená kombinovaná anomália semilunárnych chlopní komplikovaná akútnou disekciou a zápalovým procesom aorty u mladého triatlonistu / M. Janík... [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, 2014. - S. 32
 91. AFG Pribudliny v alkoholických nápojoch a ich význam pre súdnolekárske posudzovanie opitosti / Ľ. Straka... [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, 2014. - S. 31
 92. AFG Bicuspid Aortic Valve: Sword of Damocles Over the Hearts of Vigorously Trainning Athletes / M. Janík ... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 277, suppl. 1, abstrakt book (2017), s. 223-224
 93. AFG Sexual Homicide: an Unusual Case of Mechanical Asphyxia by Three Different Methods / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 277, suppl. 1, abstrakt book (2017), s. 210-211
 94. AFG Geocaching: a Rare Cause of Accidental Hanging / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 277, suppl. 1, abstrakt book (2017), s. 215
 95. AFG Celorepubliková studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny v krvi / M. Hirt... [et al.]
  In: Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařstvi. - ISBN 978-80-7392-106-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - [S. 1]
 96. AFH Obrovskobunková myokarditída ako príčina náhleho úmrtia u 2,5 mesačného dieťaťa / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 23S
 97. AFH Neskoré dôsledky II. svetovej vojny - kostrové ostatky a čo s nimi? / F. Štuller... [et al.]
  In: 1. slovensko - český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-223-2520-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 9
 98. AFH Tragédia v bani Nováky po roku / A. Hajtman... [et al.]
  In: 1. slovensko - český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-223-2520-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 15
 99. AFH Netypické poranenie hlavy chodca pri dopravnej nehode / Ľ. Straka... [et al.]
  In: 1. slovensko - český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-223-2520-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 25
 100. AFH 11 rokov po vražde strelnou zbraňou: interpretačná validita posmrtných zmien / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: 4. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 11
 101. AFH Spolupráca stomatológa a súdneho lekára pri identifikácii kostrových nálezov / I. Malachovský ... [et al.]
  In: 4. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 42
 102. AFH Forensic osteology and possibilities of its use in the medicolegal practice / F. Štuller... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 173
 103. BAA Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie / M. Hirt, F. Vorel, P. Hejna a kolektív
  Praha : Grada Publishing, 2018
 104. BCI Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forezní praxi / M. Hirt... [et al.]
  Brno : Masarykova univerzita, 2011
 105. BDC Sequential rupture of ventricular septum and cardiac apex / M. Janík... [et al.]
  In: Acta Cardiologica. - Roč. 70, č. 3 (2015), s. 369-370
 106. BDE Pohoda I. (Smrť na hudobnom festivale) / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 56, č. 3 (2011), s. 32-33
 107. BDE Pohoda II. (Smrť po hudobnom festivale) / F. Štuller... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 56, č. 3 (2011), s. 34-35
 108. BDF Poinfarktová ruptúra interventrikulárneho septa ako príčina fulminantného srdcového zlyhania / A. Hruboň ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 39-45
 109. BDM Možnosti praktického využitia neinvazívnych zobrazovacích metód vo foreznej medicíne so zameraním na forenznú antropológiu / Mária Marcinková ... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 63, č. 1 (2018), s. 2-5
 110. BFA The suicide of murder? / J. Krajčovič... [et al.]
  In: 21st Congress of the International Academy of Legal Medicine. - Lisabon : [s.n.], 2009. - [S. 1]
 111. BFA The idiopathic giant cell myocarditis / J. Krajčovič... [et al.]
  In: 19th IAFS World Meeting; 9th WPMO Triennial Meeting; 5th MAFS Meeting [elektronický zdroj]. - [S.l.] : International Association of Forensic Sciences, 2011. - Nestr. [1 s.] č. abstraktu 4
 112. BFA Accident or homicide? / A. Hajtman... [et al.]
  In: 19th IAFS World Meeting; 9th WPMO Triennial Meeting; 5th MAFS Meeting [elektronický zdroj]. - [S.l.] : International Association of Forensic Sciences, 2011. - Nestr. [1 s.] [CD ROM]
 113. BFB Kolízia chodkyne s dvoma motorovými vozidlami / V. Macko... [et al.]
  In: 1. slovensko - český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-223-2520-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 25
 114. GII IAFS 2017 - 21st Triennal Meeting of the International Association of Forensic Sciences 2017 / Martin Janík, Ľubomír Straka, Jozef Krajčovič
  In: Soudní lékařství. - Roč. 63, č. 1 (2018), s. 20-20
 115. GII Správa z V. slovensko-českého zjazdu súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou 12.-13.október 2016,Martin / M. Janík, Ľ. Straka
  In: Soudní lékařství. - Roč. 62, č. 1 (2017), s. 11