Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Súdnolekárska alkohológia / Ľ. Straka... [et al.]
  Martin : Osveta, 2011
 2. AAB Alkohologie v soudním lékařství / Ľ. Straka... [et al.]
  Martin : Osveta, 2011
 3. ACB Kompendium súdnolekárskej toxikológie / Ľ. Straka... [et al.]
  Martin : Osveta, 2012
 4. ACC Forenzní pedopatologie / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Soudní lékařstvi . 1. díl. - ISBN 978-80-247-9952-0. - Praha : Grada, 2015. - S. 87-97 [1AH]
 5. ADC An unusual case of anesthetic abuse by a full-face gas mask / J. Krajčovič... [et al.]
  In: American Journal of Forensic Medicine and Pathology. - Roč. 33, č. 3 (2012), s. 256-258
 6. ADC Circular saw-related fatalities: A rare case report, review of the literature, and forensic implications / J. Janík ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 18, č. 1 (2016), s. 52-57
 7. ADC Feasibility, diagnostic validity and limits of postmortem evaluation of a newborn infant following an extremely prolonged freezing interval: A thanatological case study / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 16, č. 6 (2014), s. 376-380
 8. ADC Letter to the editors regarding the article entitled: "paradoxical undressing associated with subarachnoid hemorrhage in a non-hypothermia case?" / Martin Janík, Jozef Krajčovič, Petr Hejna
  In: International journal of legal medicine. - Roč. 132, č. 4 (2018), s. 1111-1113
 9. ADC Fatal alcohol intoxication in women: a forensic autopsy study from Slovakia / Ľ. Straka... [et al.]
  In: BMC Public Health. - Roč. 11, dec. (2011), s. 924-929
 10. ADC Wheelchair-Assisted Ligature Strangulation an Unusual Suicide by a Quadriparetic / Martin Janík ... [et al.]
  In: American Journal of Forensic Medicine and Pathology. - Roč. 40, č. 2 (2019), s. 160-164
 11. ADC A planned complex suicide by gunshot and vehicular crash / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 228, č. 1-3 (2013), s. e50-e53
 12. ADC Giant cell myocarditis and endomyocardial calcification in a 2.5-month-old infant triggered by excessive maternal alcohol abuse: case study of an unusual association / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatric Cardiology. - Roč. 34, č. 8 (2013), s. 2073-2076
 13. ADC Non-traumatic and spontaneous hemothorax in the setting of forensic medical examination: a systematic literature survey / M. Janík... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 236, marec 2014 (2014), s. 22-29
 14. ADC Strangulation of the heart presenting as sudden cardiac death: A deadly but forgotten complication of epicardial pacing device / Martin Janík ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 32 (2018), s. 107-112
 15. ADD Correlations of survivin expression with clinicomorphological parameters and hormonal receptor status in breast ductal carcinoma / M. Adamkov... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 59, č. 1 (2012), s. 30-37
 16. ADE Pribudliny v alkoholických nápojoch a ich význam pre súdnolekárske posudzovanie opitosti / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 60, č. 1 (2015), s. 7-8
 17. ADE "Chirurgiczna rana" w obrebie grzbietu sugerujuca zabójstvo - studium nietypowego przypadku / M. Janík... [et al.]
  In: Archiwum Medycyny Sadowej i Kryminologii. - Roč. 65, č. 1 (2015), s. 47-54
 18. ADE All-terrain vehicle-related crashes among children and young adults: a systematic review of the literature with illustrative case report / M. Janík... [et al.]
  In: Romanian Journal of Legal Medicine. - Roč. 20, č. 4 (2012), s. 263-268
 19. ADE The interdisciplinary cooperation of forensic medicine, clinical medicine and palaeozoology: a case of cave bear (Ursus spelaeus) bones / F. Štuller ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47/56, č. 1 (2011), s. 7-9
 20. ADE Skelettreste aus dem Zeitraum des Zweiten Weltkrigs Forensisch-anthropologische Expertisen / F. Štuller... [et al.]
  In: Rechtsmedizin. - Roč. 21, č. 2 (2011), s. 136-140
 21. ADE Vražda, samovražda alebo náhodný úraz? / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47/56, č. 2 (2011), s. 21-23
 22. ADE Tafonomické aspekty kadaveróznych zmien u mŕtvol uložených do zeme v plastových obaloch / F. Štuller ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 44/53, č. 1 (2008), s. 46-50
 23. ADE Gravidity complicated by an abdominal neoplasmatic process / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 11, suppl. 1 (2009), s. 494-495
 24. ADE C-13 explosion victims-peculiarities of autopsy findings / V. Macko ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 11, suppl. 2 (2009), s. S508-S509
 25. ADE Ritual suicide of Japanese girl in Slovak Republic / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 11, suppl. 2 (2009), s. S506-S507
 26. ADE Vomitus as a cause of fatal diving accident of a commercial diver / F. Novomeský... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 55, č. 1 (2010), s. 5-7
 27. ADE Mezirepubliková česko-slovenská studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi / M. Hirt... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 55, č. 1 (2010), s. 8-9
 28. ADE Forenzne-antropologická expertíza termicky poškodeného tela historicky významnej osoby - prínos k zachovaniu historického dedičstva / F. Štuller... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 55, č. 2 (2010), s. 12-17
 29. ADE Forenzná interpretácia postmortálnej neogenézy etanolu v krvných vzorkách z kadeverózne dekomponovaných tiel / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 55, č. 2 (2010), s. 18-21
 30. ADF Možnosti a schopnosti suicidálneho konania pri letálnej koncentrácii alkoholu v organizme / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 47, č. 2 (2012), s. 93-101
 31. ADF Idiopatická obrovskobunková myokarditída u 2,5-mesačného dieťaťa / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 4 (2012), s. 176-178
 32. ADF Smrteľné nehody motocyklistov: retrospektívna štúdia 311 prípadov / M. Janík... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 58, č. 1 (2015), s. 43-50
 33. ADF Ehlersov-Danlosov syndróm IV. typu ako príčina náhleho úmrtia 17-ročného chlapca: kazuistika a literárny prehľad / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 6 (2012), s. 286-290
 34. ADF Samovražda havarovaním s motorovým vozidlom. Séria kazuistík a prehľad literatúry / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 6, č. 1 (2016), s. 50-54
 35. ADF Bodné poranenia srdca. Prezentácia atypického prípadu a vybraných klinicko-forenzných osobitostí / M. Janík ... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 6, č. 1 (2016), s. 45-49
 36. ADF Tridsaťročný vývoj suicidality v regióne severného Slovenska: vybrané rizikové faktory / J. Krajčovič, M. Janík, M. Kozman
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 91-97
 37. ADF Suicidium consummatum: alkohol ako rizikový faktor / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 98-101
 38. ADF Violence in the Middle Slovakia during 1984-2008 / I. Komáreková... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 95-98
 39. ADF Fatal bicycle - related injuries from a medicolegal point of view / M. Janík... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 91-94
 40. ADF Forensic alcohology in pregradual and postgradual education / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 1, č. 2 (2011), s. 72-74
 41. ADF "Extáza" (MDMA): je navýková a naozaj nebezpečná? / Veronika Rybárová ... [et al.]
  In: Folia societatis medicinae legalis Slovacae. - Roč. 9, č. 2 (2019), s. 98-104
 42. ADF Vedenie prostriedku hromadnej dopravy pod vplyvom návykovej látky ako medicínsko-právny problém / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 48, č. 1 (2013), S. 52-56
 43. ADF Človek a alkohol - symbióza či dysbióza / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 17-21
 44. ADF Úmrtie pri pôrode, embólia plodovou vodou a DIC / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 122-125
 45. ADF Smrteľné nehody terénnych štvorkolesových motocyklov: séria kazuistík a stručný prehľad literatúry / M. Janík... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 106-111
 46. ADF Explikačná validita súdnej pitvy: možnosti omylu či pochybenia / F. Štuller... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 135-138
 47. ADF Letálne poranenia bleskom / F. Štuller ... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 59-61
 48. ADM Extensive myocardial infarction in a 20-year-old associated with diabetic ketoacidosis / M. Janík
  In: Kardiologia Polska. - Roč. 75, č. 10 (2017), s. 1051
 49. ADM Bicuspid aortic and pulmonary valves complicated by acute aortic dissection in a highly trained athlete - Case report and review of the literature / M. Janík... [et al.]
  In: Romanian Journal of Legal Medicine. - Roč. 22, č. 3 (2014), s. 167-172
 50. ADM An unusual case of highly false-positive breath-alcohol test in a motor vehicle driver / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Romanian Journal of Legal Medicine. - Roč. 25, č. 3 (2017), s. 293-296
 51. ADM Vomiting and aspiration of gastric contents: a possible life-threatening combination in underwater diving / František Novomeský ... [et al.]
  In: Diving and Hyperbaric Medicine. - Roč. 48, č. 1 (2018), s. 36-39
 52. AED Problematika alkoholovej závislosti u žien a následná mortalita / Ľ. Straka... [etal.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 32-35
 53. AED Making sense of a mass grave: methodology and identification possibilities using the Wijtschate mass grave in Belgium as a case study / Mária Putško ... [et al.]
  In: 100 rokov Ústavu súdneho lekárstva 1919-2019. - ISBN 978-80-223-4715-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 72-83
 54. AED Prináša "extáza" naozaj len extázu? MDMA a jeho skutočné nebezpečenstvo / Veronika Rybárová ... [et al.]
  In: 100 rokov Ústavu súdneho lekárstva 1919-2019. - ISBN 978-80-223-4715-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 273-282
 55. AED Požívanie alkoholu humánny a sociálny impakt / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 403-408 [CD-ROM]
 56. AFG Bicuspid Aortic Valve: Sword of Damocles Over the Hearts of Vigorously Trainning Athletes / M. Janík ... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 277, suppl. 1, abstrakt book (2017), s. 223-224
 57. AFG Sexual Homicide: an Unusual Case of Mechanical Asphyxia by Three Different Methods / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 277, suppl. 1, abstrakt book (2017), s. 210-211
 58. AFG Geocaching: a Rare Cause of Accidental Hanging / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 277, suppl. 1, abstrakt book (2017), s. 215
 59. AFG Sekundárne poškodenie tiel zomrelých živočíchmi / Mária Putško ... [et al.]
  In: 6. Česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-907167-0-4. - České Budějovice : František Vorel, 2018. - S. 33-34
 60. AFG Celorepubliková studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny v krvi / M. Hirt... [et al.]
  In: Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařstvi. - ISBN 978-80-7392-106-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - [S. 1]
 61. AFG Defenzívne rozčlenenie dvoch obetí susedského konfliktu / F. Štuller,,, [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2014. - S. 20
 62. AFG Vrodená kombinovaná anomália semilunárnych chlopní komplikovaná akútnou disekciou a zápalovým procesom aorty u mladého triatlonistu / M. Janík... [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, 2014. - S. 32
 63. AFG Pribudliny v alkoholických nápojoch a ich význam pre súdnolekárske posudzovanie opitosti / Ľ. Straka... [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, 2014. - S. 31
 64. AFH Niektoré trestnoprávne aspekty v pediatrickej praxi / F. Novomeský, J. Krajčovič
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 42
 65. AFH Suicidalita, jej formy a vývoj v dvadsaťročnom materiále ÚSL JLF UK a MFN v Martine / J. Krajčovič, F. Novomeský
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 18
 66. AFH Rozsah a možnosti forenzného posudzovania prípadov neletálnych strelných poranení / N. Moravanský ... [et al.]
  In: 4. Kormanove martinské súdnolekárske dni. - Martin : Slovenská súdnolekárska spoločnosť, 2007. - S. 14
 67. AFH Nerozpoznaná Jacob-Creutzfeldova choroba v súdnolekárskej praxi ako prvok najvyššej miery rizikovosti / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: 41. Súdnolekárska konferencia. - Bratislava : [s.n.], 1998. - [S. 1]
 68. AFH J. F. K. - pitva a jej epikritické hodnotenie / N. Moravanský ... [et al.]
  In: 4. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 8
 69. AFH 11 rokov po vražde strelnou zbraňou: interpretačná validita posmrtných zmien / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: 4. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 11
 70. AFH Spolupráca stomatológa a súdneho lekára pri identifikácii kostrových nálezov / I. Malachovský ... [et al.]
  In: 4. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 42
 71. AFH Neskoré dôsledky II. svetovej vojny - kostrové ostatky a čo s nimi? / F. Štuller... [et al.]
  In: 1. slovensko - český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-223-2520-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 9
 72. AFH Forensic osteology and possibilities of its use in the medicolegal practice / F. Štuller... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 173
 73. AFH Obrovskobunková myokarditída ako príčina náhleho úmrtia u 2,5 mesačného dieťaťa / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 23S
 74. AFH Neobvyklé cudzie teleso v cirkulácii u hospitalizovaného pacienta: náhoda či nedbanlivosť / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: 33. Krskova súdnolekárska konferencia. - Bratislava : [s.n.], 1989. - [S. 1]
 75. AFH Pľúcne zmeny pri polytraumatizme-príspevok k patogenéze ARDS / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: 35. Krskova súdnolekárska konferencia. - Bratislava : [s.n.], 1991. - S. 5
 76. AFH Komplikované zápaly laryngu ako príčina udusenia / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: 36. Krskove súdnolekárske dni. - Bratislava : [s.n.], 1992. - S. 7
 77. AFH Kardiomyopatia ako príčina neočakávaného úmrtia u 11-ročného dievčaťa / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: 37. Krskova súdnolekárska konferencia. - Bratislava : [s.n.], 1993. - [S. 1]
 78. AFH Suicidal cases in Middle Slovakia region over a 10 years period: the bioclimatological approach / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: Slovenský kongres forenznej medicíny. - Košice : [s.n.], 1993. - S. 7
 79. AFH Aircraft accident in Slovakia: a review and medicolegal approach / F. Novomeský ... [et al.]
  In: Slovenský kongres forenznej medicíny. - Košice : [s.n.], 1993. - S. 12
 80. AFH The medicolegal aspects of unexplained murder cases in Novohrad region /Slovakia/ / R. Porubská ... [et al.]
  In: Slovenský kongres forenznej medicíny. - Košice : [s.n.], 1993. - S. 14
 81. BAA Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie / M. Hirt, F. Vorel, P. Hejna a kolektív
  Praha : Grada Publishing, 2018
 82. BCI Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forezní praxi / M. Hirt... [et al.]
  Brno : Masarykova univerzita, 2011
 83. BCI Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstve [elektronický zdroj] : vysokoškolské skriptá. / J. Krajčovič
  Martin : Portál MEFANET JLF UK, 2013
 84. BDE Historický a spoločenský vývoj názorov na samovraždu / J. Krajčovič
  In: Soudní lékařství. - Roč. 61, č. 1 (2016), s. 5-8
 85. BDE Pohoda I. (Smrť na hudobnom festivale) / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 56, č. 3 (2011), s. 32-33
 86. BDE Pohoda II. (Smrť po hudobnom festivale) / F. Štuller... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 56, č. 3 (2011), s. 34-35
 87. BDF Podtlaková barotrauma očí pri športovom potápaní / F. Novomeský ... [et al.]
  In: Vojenské zdravotnícke listy. - Roč. 57, č. 1 (1988), s. 12-14
 88. BDF Neobvyklý spôsob zneužívania inhalačného anestetika zdravotníckym pracovníkom / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: Kriminalistický sborník. - Roč. 33, č. 2 (1989), s. 84-86
 89. BDM Možnosti praktického využitia neinvazívnych zobrazovacích metód vo foreznej medicíne so zameraním na forenznú antropológiu / Mária Marcinková ... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 63, č. 1 (2018), s. 2-5
 90. BEF Decenálny rozbor samovrážd v Stredoslovenskom kraji z pohľadu bioklimatológie / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: Bioklimatologické pracovné dni. - Bratislava : Slovenská bioklimatologická spoločnosť SAV, 1989. - S. 36-44
 91. BFA The suicide of murder? / J. Krajčovič... [et al.]
  In: 21st Congress of the International Academy of Legal Medicine. - Lisabon : [s.n.], 2009. - [S. 1]
 92. BFA Unusual cranial injury in welding / A. Hajtman... [et al.]
  In: 21st Congress of the International Academy of Legal Medicine. - Lisabon : [s.n.], 2009. - [S. 1]
 93. BFA The idiopathic giant cell myocarditis / J. Krajčovič... [et al.]
  In: 19th IAFS World Meeting; 9th WPMO Triennial Meeting; 5th MAFS Meeting [elektronický zdroj]. - [S.l.] : International Association of Forensic Sciences, 2011. - Nestr. [1 s.] č. abstraktu 4
 94. BFA Accident or homicide? / A. Hajtman... [et al.]
  In: 19th IAFS World Meeting; 9th WPMO Triennial Meeting; 5th MAFS Meeting [elektronický zdroj]. - [S.l.] : International Association of Forensic Sciences, 2011. - Nestr. [1 s.] [CD ROM]
 95. BFA The issue with burned human remains in a forensic context: example of a serial killer from Slovakia / Mária Putško, František Štuller, Jozef Krajčovič
  In: BABAO Annual Conference 2019 [elektronický dokument] : 21st Annual Conference of the British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology. - Londýn : Natural History Museum, 2019. - S. 30-30 [online]
 96. BFB Smrť v lavíne / J. Krajčovič... [etal.]
  In: 1. slovensko - český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-223-2520-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 17
 97. BFB Súdne lekárstvo a jeho podiel na formovaní právneho vedomia študentov lekárskej fakulty / N. Moravanský ... [et al.]
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 28
 98. DAI Hodnotenie rizikových faktorov samovražednosti zo súdnolekárskeho hľadiska / Jozef Krajčovič ; školiteľ František Novomeský
  Martin : [s.n.], 1998
 99. DAI Hodnotenie vybraných rizikových faktorov samovražednosti zo súdnolekárskeho hľadiska / J. Krajčovič
  Martin : [s.n.], 2015
 100. GII IAFS 2017 - 21st Triennal Meeting of the International Association of Forensic Sciences 2017 / Martin Janík, Ľubomír Straka, Jozef Krajčovič
  In: Soudní lékařství. - Roč. 63, č. 1 (2018), s. 20-20