Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ACB Kompendium súdnolekárskej toxikológie / Ľ. Straka... [et al.]
  Martin : Osveta, 2012
 2. ACC Tupé poranenia dolných končatín / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Tupá poranení v soudním lékařství. - ISBN 978-80-247-4194-9. - Praha : Grada, 2011. - S. 130-162
 3. ADC Comment on sudden death due to rupture of the right internal carotid artery in neurofibromatosis type 1 by Liang et al. / M. Janík, P. Hejna
  In: Legal Medicine. - Roč. 23 (2016), s. 47-48
 4. ADC Feasibility, diagnostic validity and limits of postmortem evaluation of a newborn infant following an extremely prolonged freezing interval: A thanatological case study / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 16, č. 6 (2014), s. 376-380
 5. ADC Wheelchair-Assisted Ligature Strangulation an Unusual Suicide by a Quadriparetic / Martin Janík ... [et al.]
  In: American Journal of Forensic Medicine and Pathology. - Roč. 40, č. 2 (2019), s. 160-164
 6. ADC A planned complex suicide by gunshot and vehicular crash / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 228, č. 1-3 (2013), s. e50-e53
 7. ADC Giant cell myocarditis and endomyocardial calcification in a 2.5-month-old infant triggered by excessive maternal alcohol abuse: case study of an unusual association / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatric Cardiology. - Roč. 34, č. 8 (2013), s. 2073-2076
 8. ADC Snow groomer vehicle-related fatality: an illustrative case study of the importance of medicolegal involvement / Ľ. Straka... [et al.]
  In: American Journal of Forensic Medicine and Pathology. - Roč. 34, č. 3 (2013), s. 181-184
 9. ADC Comments on tongue protrusion as an indicator of vital burning / P. Hejna, M. Janík
  In: International Journal of Legal Medicine. - Roč. 128, č. 2 (2014), s. 321-322
 10. ADC Non-traumatic and spontaneous hemothorax in the setting of forensic medical examination: a systematic literature survey / M. Janík... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 236, marec 2014 (2014), s. 22-29
 11. ADC Multiple Giant Coronary Artery Aneurysms: A Rare Cause of Sudden Cardiac Death / J. Janík ... [et al.]
  In: Journal of Forensic Sciences. - Roč. 62, č. 2 (2017), s. 515-518
 12. ADC Comments on self-inflicted fatal shotgun wound from a homemade weapon / M. Janík, P. Hejna
  In: Legal Medicine. - Roč. 16, č. 3 (2014), s. 176-177
 13. ADC Letter to the editors regarding the article entitled: "paradoxical undressing associated with subarachnoid hemorrhage in a non-hypothermia case?" / Martin Janík, Jozef Krajčovič, Petr Hejna
  In: International journal of legal medicine. - Roč. 132, č. 4 (2018), s. 1111-1113
 14. ADC Circular saw-related fatalities: A rare case report, review of the literature, and forensic implications / J. Janík ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 18, č. 1 (2016), s. 52-57
 15. ADC Laryngohyoid fractures in suicidal hanging: A prospective autopsy study with an updated review and critical appraisal / Lenka Zátopková ... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 290 (2018), s. 70-84
 16. ADC Hypothermia provokes hemorrhaging in various core muscle groups: how many of them could we have missed? / L. Zátopková ... [et al.]
  In: International Journal of Legal Medicine. - Roč. 131, č. 5 (2017), s. 1424-1428
 17. ADC Carbon monoxide-related fatalities: A 60-year single institution experience / M. Janík ... [et al.]
  In: Journal of Forensic and Legal Medicine. - Roč. 48, máj (2017), s. 23-29
 18. ADC Agenesis of the Superior Cornua of the Thyroid Cartilage A Rare Variant of Medicolegal Importance / P. Hejna... [et al.]
  In: American Journal of Forensic Medicine and Pathology. - Roč. 36, č. 1 (2015), s. 10-12
 19. ADC Strangulation of the heart presenting as sudden cardiac death: A deadly but forgotten complication of epicardial pacing device / Martin Janík ... [et al.]
  In: Legal Medicine. - Roč. 32 (2018), s. 107-112
 20. ADE Ethanol-induced ketoacidosis as a possible neglected cause of sudden death in chronic alcohol consumers / I. Komáreková, M. Janík
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 59, č. 4 (2014), s. 48-50
 21. ADE Fatal and survived motorcycle accidents: a selected topics for medicolegal evaluation / M. Janík, I. Komáreková
  In: Soudní lékařství. - Roč. 57, č. 4 (2012), s. 71-74
 22. ADE Effects of alcohol on the brain biomembranes: a review / I. Komáreková, M. Janík
  In: Soudní lékařství. - Roč. 57, č. 4 (2012), s. 75-77
 23. ADE Pribudliny v alkoholických nápojoch a ich význam pre súdnolekárske posudzovanie opitosti / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 60, č. 1 (2015), s. 7-8
 24. ADE "Chirurgiczna rana" w obrebie grzbietu sugerujuca zabójstvo - studium nietypowego przypadku / M. Janík... [et al.]
  In: Archiwum Medycyny Sadowej i Kryminologii. - Roč. 65, č. 1 (2015), s. 47-54
 25. ADE All-terrain vehicle-related crashes among children and young adults: a systematic review of the literature with illustrative case report / M. Janík... [et al.]
  In: Romanian Journal of Legal Medicine. - Roč. 20, č. 4 (2012), s. 263-268
 26. ADF Tridsaťročný vývoj suicidality v regióne severného Slovenska: vybrané rizikové faktory / J. Krajčovič, M. Janík, M. Kozman
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 91-97
 27. ADF Suicidium consummatum: alkohol ako rizikový faktor / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 98-101
 28. ADF "Extáza" (MDMA): je navýková a naozaj nebezpečná? / Veronika Rybárová ... [et al.]
  In: Folia societatis medicinae legalis Slovacae. - Roč. 9, č. 2 (2019), s. 98-104
 29. ADF Neurologické prejavy dekompresnej choroby u rekreačných potápačov / F. Novomeský... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 16, č. 4 (2015), s. 190-194
 30. ADF Hladiny vitamínu D u zdravých detí / K. Janíková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 29-33
 31. ADF Vedenie prostriedku hromadnej dopravy pod vplyvom návykovej látky ako medicínsko-právny problém / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 48, č. 1 (2013), S. 52-56
 32. ADF Vražda kyanovodíkem - neobvyklý způsob aplikace (historická kazuistika) / M. Ublová... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 80-83
 33. ADF Človek a alkohol - symbióza či dysbióza / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 17-21
 34. ADF The forensic aspects of fall from height: a review (part I: the biomechanics of the fall) / L. Bruun... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 2-6
 35. ADF The forensic aspects of fall from height: a review (part II: vertical deceleration injury patterns, severity and frequency) / L. Bruun... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 7-12
 36. ADF Úmrtie pri pôrode, embólia plodovou vodou a DIC / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 122-125
 37. ADF Smrteľné nehody terénnych štvorkolesových motocyklov: séria kazuistík a stručný prehľad literatúry / M. Janík... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 106-111
 38. ADF Explikačná validita súdnej pitvy: možnosti omylu či pochybenia / F. Štuller... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 3, č. 2 (2013), s. 135-138
 39. ADF Možnosti a schopnosti suicidálneho konania pri letálnej koncentrácii alkoholu v organizme / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 47, č. 2 (2012), s. 93-101
 40. ADF Idiopatická obrovskobunková myokarditída u 2,5-mesačného dieťaťa / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 4 (2012), s. 176-178
 41. ADF Samovražda havarovaním s motorovým vozidlom. Séria kazuistík a prehľad literatúry / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 6, č. 1 (2016), s. 50-54
 42. ADF Bodné poranenia srdca. Prezentácia atypického prípadu a vybraných klinicko-forenzných osobitostí / M. Janík ... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 6, č. 1 (2016), s. 45-49
 43. ADF Violence in the Middle Slovakia during 1984-2008 / I. Komáreková... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 95-98
 44. ADF Fatal bicycle - related injuries from a medicolegal point of view / M. Janík... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 91-94
 45. ADF Forensic alcohology in pregradual and postgradual education / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 1, č. 2 (2011), s. 72-74
 46. ADF Letálne poranenia bleskom / F. Štuller ... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 59-61
 47. ADF Smrteľné nehody motocyklistov: retrospektívna štúdia 311 prípadov / M. Janík... [et al.]
  In: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. - Roč. 58, č. 1 (2015), s. 43-50
 48. ADF Ehlersov-Danlosov syndróm IV. typu ako príčina náhleho úmrtia 17-ročného chlapca: kazuistika a literárny prehľad / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 6 (2012), s. 286-290
 49. ADM Nezvyčajná príčina akútneho infarktu myokardu u 20-ročnej pacientky s ťažkou ketoacidózou / F. Nehaj ... [et al.]
  In: Intervenční a akutní kardiologie. - Roč. 16, č. 4 (2017), s. 152-155
 50. ADM Bicuspid aortic and pulmonary valves complicated by acute aortic dissection in a highly trained athlete - Case report and review of the literature / M. Janík... [et al.]
  In: Romanian Journal of Legal Medicine. - Roč. 22, č. 3 (2014), s. 167-172
 51. ADM Unique thermal destruction of the body following suicidal burning / Petr Hejna, Michael Bohnert, Martin Janík
  In: Forensic Science, Medicine and Pathology [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 262-266 [print]
 52. ADM Renal cell carcinoma pulmonary embolism: a rare cause of sudden death / M. Janík, P. Hejna
  In: Forensic Science Medicine and Pathology. - Roč. 11, č. 3 (2015), s. 468-471
 53. ADM Tethered digital photography with built in Wi-Fi memory cards brings benefits to the environment of an autopsy room / P. Hejna... [et al.]
  In: Romanian Journal of Legal Medicine. - Roč. 23, č. 4 (2015), s. 293-295
 54. ADM Giant Lambl's excrescence: a rare incidental finding at autopsy / M Janík... [et al.]
  In: Forensic Science Medicine and Pathology. - Roč. 9, č. 4 (2013), s. 585-587
 55. ADM Extensive myocardial infarction in a 20-year-old associated with diabetic ketoacidosis / M. Janík
  In: Kardiologia Polska. - Roč. 75, č. 10 (2017), s. 1051
 56. ADM Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum: a possibly neglected cause of sudden cardiac death / P. Hejna, M. Janík
  In: Forensic Science Medicine and Pathology. - Roč. 10, č. 1 (2014), s. 119-121
 57. ADM An atypical impaling injury of the iliofemoral region / M. Janík... [et al.]
  In: Forensic Science Medicine and Pathology. - Roč. 9, č. 4 (2013), s. 607-610
 58. ADM Tricuspid valve endocarditis complicated by septic pulmonary embolism in an intravenous drug user / P. Hejna... [et al.]
  In: Forensic Science Medicine and Pathology. - Roč. 10, č. 1 (2014), s. 126-129
 59. ADM Penetrating blast injury involving maxilla to infratemporal fossa: An unusual wounding mechanism following heavy tractor wheel explosion / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology. - Roč. 28, č. 3 (2016), s. 239-243
 60. ADM Hemolytic staining of the endocardium of the left heart chambers: a new sign for autopsy diagnosis of freshwater drowning / L. Zátopková... [et al.]
  In: Forensic Science Medicine and Pathology. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 65-68
 61. ADM Sphacelus of the liver: an unexpected finding at autopsy / M. Janík... [et al.]
  In: Forensic Science Medicine and Pathology. - Roč. 11, č. 2 (2015), s. 314-316
 62. ADM Vomiting and aspiration of gastric contents: a possible life-threatening combination in underwater diving / František Novomeský ... [et al.]
  In: Diving and Hyperbaric Medicine. - Roč. 48, č. 1 (2018), s. 36-39
 63. ADM Necrotizing eosinophilic myocarditis / M. Janík, P. Hejna
  In: Forensic Science Medicine and Pathology. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 255-258
 64. AEC Poškození organismu sníženým atmosferickým tlakem / Ľ. Straka, M. Janík
  In: Soudní lékařstvi . 1. díl. - ISBN 978-80-247-9952-0. - Praha : Grada, 2015. - S. 197-199
 65. AED Prináša "extáza" naozaj len extázu? MDMA a jeho skutočné nebezpečenstvo / Veronika Rybárová ... [et al.]
  In: 100 rokov Ústavu súdneho lekárstva 1919-2019. - ISBN 978-80-223-4715-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 273-282
 66. AED Požívanie alkoholu humánny a sociálny impakt / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 403-408 [CD-ROM]
 67. AFD Smrteľné nehody motocyklistov - súdnolekárske aspekty problému / M. Janík... [et al.]
  In: Bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-85418-76-7. - Bratislava : Wettrans, 2012. - Nestr. [11 s.] [CD-ROM]
 68. AFG Raritne sa vyskytujúce prípady intoxikácii - 2 kazuistiky / M. Fejová... [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, 2014. - S. 30
 69. AFG Vrodená kombinovaná anomália semilunárnych chlopní komplikovaná akútnou disekciou a zápalovým procesom aorty u mladého triatlonistu / M. Janík... [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, 2014. - S. 32
 70. AFG Pribudliny v alkoholických nápojoch a ich význam pre súdnolekárske posudzovanie opitosti / Ľ. Straka... [et al.]
  In: 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. - ISBN 978-80-260-6083-3. - Praha : Congress Prague, 2014. - S. 31
 71. AFG Bicuspid Aortic Valve: Sword of Damocles Over the Hearts of Vigorously Trainning Athletes / M. Janík ... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 277, suppl. 1, abstrakt book (2017), s. 223-224
 72. AFG Sexual Homicide: an Unusual Case of Mechanical Asphyxia by Three Different Methods / J. Krajčovič ... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 277, suppl. 1, abstrakt book (2017), s. 210-211
 73. AFG Geocaching: a Rare Cause of Accidental Hanging / Ľ. Straka ... [et al.]
  In: Forensic Science International. - Roč. 277, suppl. 1, abstrakt book (2017), s. 215
 74. AFH Forensic osteology and possibilities of its use in the medicolegal practice / F. Štuller... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 173
 75. AFH Obrovskobunková myokarditída ako príčina náhleho úmrtia u 2,5 mesačného dieťaťa / J. Krajčovič... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S (2013), s. 23S
 76. BAA Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie / M. Hirt, F. Vorel, P. Hejna a kolektív
  Praha : Grada Publishing, 2018
 77. BDC Sequential rupture of ventricular septum and cardiac apex / M. Janík... [et al.]
  In: Acta Cardiologica. - Roč. 70, č. 3 (2015), s. 369-370
 78. BDM Možnosti praktického využitia neinvazívnych zobrazovacích metód vo foreznej medicíne so zameraním na forenznú antropológiu / Mária Marcinková ... [et al.]
  In: Soudní lékařství. - Roč. 63, č. 1 (2018), s. 2-5
 79. BFB Od dorzalgií k astrocytómu / K. Janíková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 21-22
 80. DAI Smrteľné nehody motocyklistov - súdnolekárske aspekty problému / M. Janík ; školiteľ F. Novomeský
  Martin : [s.n.], 2014
 81. GII Správa z V. slovensko-českého zjazdu súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou 12.-13.október 2016,Martin / M. Janík, Ľ. Straka
  In: Soudní lékařství. - Roč. 62, č. 1 (2017), s. 11
 82. GII IAFS 2017 - 21st Triennal Meeting of the International Association of Forensic Sciences 2017 / Martin Janík, Ľubomír Straka, Jozef Krajčovič
  In: Soudní lékařství. - Roč. 63, č. 1 (2018), s. 20-20