Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Biotransformačný systém pečene a diabetes mellitus / L. Turecký
  Bratislava : Asklepios, 2001
 2. AAB Biochémia / M. Ferenčík ... [et al.]
  Bratislava : SAP, 2000
 3. ABC Healthcare overview in the Slovak Republic and implementation of predicitive, preventive and personalized medicine / M. Kapalla, D. Kapallová, L. Turecký
  In: Healthcare Overview - New Perspectives. - ISBN 978-94-007-4601-5. - Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2012. - S. 69-94
 4. ABD Poškodenie pečene voľnými radikálmi / Ladislav Turecký
  In: Voľné radikály a antioxidanty v medicíne (II). - Bratislava : SAP, 1999. - S. 233-262
 5. ACB Lekárska biochémia : vysokoškolská učebnica. / D. Dobrota a kol. ; autor obrázkov J. Suržín
  Martin : Osveta, 2016
 6. ACB Lekárska biochémia II / Ladislav Turecký
  Bratislava : Asklepios, 2002
 7. ACB Lekárska biochémia pre poslucháčov ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva / L.Turecký, V. Rendeková
  Bratislava : Asklepios, 2003
 8. ACB Lekárska biochémia I : Intermediárny metabolizmus. / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Asklepios, 1996
 9. ACB Biofyzika, biochémia a rádiológia / V. Šajter ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2006
 10. ACB Lekárska biochémia II : Vybrané kapitoly z funkčnej biochémie. / L. Turecký
  Bratislava : Asklepios, 1997
 11. ACB Lekárska biochémia I / Kolektív autorov
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1998
 12. ACB Klinická biochémia pre medikov / Ladislav Turecký
  Bratislava : Asklepios, 2014
 13. ACB Klinická biochémia pre poslucháčov nelekárskych odborov / L. Turecký, V. Mojto
  Bratislava : Asklepios, 2004
 14. ACB Klinická biochémia pre medikov / Ladislav Turecký
  Bratislava : Asklepios, 2013
 15. ACB Klinická biochémia pre poslucháčov nelekárskych odborov / L. Turecký
  Bratislava : Asklepios, 2007
 16. ACB Lekárska biochémia pre poslucháčov nelekárskych smerov / L. Turecký, V. Rendeková, A. Czirfusz
  Bratislava : Asklepios, 2008
 17. ACB Lekárska biochémia II / Ladislav Turecký
  Bratislava : Asklepios, 2008
 18. ACB Lekárska biochémia I : Intermediárny metabolizmus. / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Asklepios, 1992
 19. ADC Increased glycine levels in cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis / Monika Ďurfínová ... [et al.]
  In: Clinica Chimica Acta. - Roč. 486 (2018), s. 86-87
 20. ADC Different patterns of serum interleukin 10 response to treatment with anti-tumor necrosis factor alpha antibody (infliximab) in Crohn's disease / Z. Detková ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 52, No. 1 (2003), s. 95-100
 21. ADC Changes in acute phase proteins after anti-tumor necrosis factor antibody (infliximab) treatment in patients with Crohn´s disease / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 52, No. 1 (2003), s. 89-93
 22. ADC Mechanisms that may be involved in calcium tolerance of the diabetic heart / A. Ziegelhöffer ... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Vol. 176, No. 1-2 (1997), s. 191-198
 23. ADC Cetaben is an exceptional type of peroxisome proliferator / J. Chandoga ... [et al.]
  In: International Journal of Biochemistry. - Vol. 26, No. 5 (1994), s. 679-696
 24. ADC Glycine in the central nervous system in experimental allergic encephalomyelitis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Journal of Neurochemistry. - Vol. 35, No. 3 (1980), s. 735-738
 25. ADC Serum ceruloplasmin and copper levels in patients with primary brain tumors / L. Turecký ... [et al.]
  In: Klinische Wochenschrift. - Vol. 62, No. 4 (1984), s. 187-189
 26. ADC Peroxisomal enzymes in the liver of rats with experimental diabetes mellitus type 2 / L. Turecký ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 63, Suppl. 4 (2014), s. S585-S591
 27. ADC Lokale prokoagulatorische und fybrinolytische Aktivität des Magensaftes bei malignen Magentumoren / A. Okrucká ... [et al.]
  In: Zeitschrift für Klinische Medizin. - Vol. 45, No. 9 (1990), s. 773-776
 28. ADC The role of oxidative stress in anti-tumor necrosis factor antibody treatment in Crohn´s disease / V. Kupčová, L. Turecký, E. Uhlíková
  In: Current Medicinal Chemistry. - Vol. 19, No. 30 (2012), s. 5226-5231
 29. ADD Therapeutic effects of N-acetyl-L-cysteine on liver damage induced by long-term CCl4 administration / Oľga Otrubová ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 37, č. 1 (2018), s. 23-31
 30. ADD Tumorogenic action of streptozotocin on the kidney in female newborn Wistar rats / Š. Galbavý ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 55, Suppl. 8 (2000), s. 39-43
 31. ADD Ceruloplasmin and oxygen metabolism / L. Turecký, E. Uhlíková, J. Križko
  In: Biologia. - Roč. 38, č. 4 (1983), s. 377-385
 32. ADD Changes in the functional state and integrity of lysosomes and peroxisomes in experimental intoxication with the herbicide MCPA / J. Križko... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 40, č. 4 (1985), s. 389-396
 33. ADD Rat liver intoxication with CCl4: biochemistry, histology, and mass spectrometry / Oľga Otrubová ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 37, č. 5 (2018), s. 527-535
 34. ADE Kermesit und Valentinit von Chyzné-Herichová bei Revúca, Slowakei / Martin Števko, Tímea Bálintová, Ladislav Turecký
  In: Lapis. - Roč. 34, č. 9 (2009), s. 37-39
 35. ADE Nutritional behaviour among college students in Slovakia as one of the cardiovascular disease risk factors / E. Gabašová ... [et al.]
  In: Homeostasis. - Roč. 43, č. 2 (2004), s. 106-108
 36. ADE Niklové, kobaltové a arzénové minerály z Dobšinej / Ladislav Turecký, Martin Števko
  In: Minerál. - Vol. 18, No. 4 (2010), s. 336-349
 37. ADE Mineralógia antimonitovej mineralizácie na lokalite Hlboká dolka (Steingeräusch, Tiefengründl) pri Dobšinej / Martin Števko, Ladislav Turecký
  In: Minerál. - Vol. 18, No. 4 (2010), s. 350-353
 38. ADE Euchroit-Neufunde und seltene Kupfermineralien aus Farbiste bei Poniky, Slowakei / Martin Števko, Tímea Bálintová, Ladislav Turecký
  In: Lapis. - Roč. 35, č. 5 (2010), s. 25-29
 39. ADE Spolupráca slovenských centier pri transplantácii pečene v IKEM / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Folia Gastroenterologie a Hepatologie. - Roč. 3, Suppl. 1 (2005), s. S62-S68
 40. ADE CA 125 a význam jeho vyšetrovania v gynekológii / Ladislav Turecký... [et al.]
  In: Praktická gynekologie. - Roč. 11, č. 3 (2007), s. 138-143
 41. ADE Klinickobiochemické vyšetrenia a gravidita / Ladislav Turecký
  In: Praktická gynekologie. - Roč. 10, č. 2 (2006), s. 78-81
 42. ADE Silbermineralien, Klebelsbergit und andere Neufunde aus Kremnica (Kremnitz), Slowakei / Martin Števko ... [et al.]
  In: Lapis. - Jg. 36, Nr. 7-8 (2011), s. 29-35
 43. ADE Vplyv diltiazemu na hladiny niektorých biochemických parametrov v sére potkanov / A. Viktorínová, L. Turecký, Z. Lazarová
  In: Klinická biochemie a metabolismus. - Roč. 10, č. 2 (2002), s. 82-86
 44. ADE Mineralógia ložiska Mária-baňa / Martin Štefko, Tímea Bálintová, Ladislav Turecký
  In: Minerál. - Roč. 17, č. 5 (2009), s. 393-398
 45. ADE An overview of the healthcare system in the Slovak Republic / M. Kapalla, D. Kapallová, L. Turecký
  In: EPMA Journal. - Vol. 1, No. 4 (2010), s. 549-561
 46. ADE Špaňodolinské malachity / Ladislav Turecký
  In: Minerál. - Roč. 21, č. 1 (2013), s. 45-50
 47. ADE Cinabarit z Banskej Štiavnice v inštitucionálnych a súkromných mineralogických zbierkach / Ladislav Turecký, Daniel Ozdín
  In: Minerál. - Vol. 23, No. 5 (2015), s. 410-421
 48. ADE Banské diela starohorsko-špaňodolinského rudného revíru / Ladislav Turecký
  In: Minerál. - Roč. 20, č. 4 (2012), s. 315-328
 49. ADE Prehľad zberateľsky atraktívnych minerálov z ložiska Rudňany / M. Števko ... [et al.]
  In: Minerál. - Roč. 25, č. 1 (2017), s. 28-48
 50. ADE Ni-Co minerály na rudných žilách ložiska Rudňany / Ladislav Turecký
  In: Minerál. - Roč. 25, č. 1 (2017), s. 76-83
 51. ADE Jamesonit zo Zlatej Idky / Ladislav Turecký
  In: Minerál. - Roč. 20, č. 2 (2012), s. 142-149
 52. ADE Intrahepatálna cholestáza gravidných a liečba kyselinou ursodeoxycholovou - predbežné výsledky / V. Kupčová, L. Turecký, K. Plank
  In: Praktická gynekologie. - Roč. 13, č. 2 (2009), s. 99-105
 53. ADF Alfa-2-makroglobulín v sére pacientov s Crohnovou chorobou a vplyv liečby anti-TNFalfa protilátkami / Ladislav Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 23, č. 1 (2018), s. 54-58
 54. ADF Cytokíny a markery fibrogenézy pri chronickej hepatitíde C / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 38-44
 55. ADF Sérová aktivita polyfenoloxidázy u pacientov s Wilsonovou chorobou / Eva Uhlíková ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 23, č. 1 (2018), s. 59-64
 56. ADF Serum cholinesterase activity and proteosynthetic function of liver in patients with diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 106, č. 8-9 (2005), s. 266-269
 57. ADF Zmeny glycidového a lipidového metabolizmu u potkanov po enterálnej aplikácii diltiazému v modele experimentálnej aterosklerózy / Zora Lazarová, L. Turecký, A. Viktorínová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 71, č. 9-10 (2002), s. 247-251
 58. ADF Využitie stanovenia degradačných produktov purínových nukleotidov na posúdenie stavu hematolikvorovej bariéry u pacientov s neurologickými chorobami / Ľubomír Kuračka ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 23, č. 1 (2018), s. 43-46
 59. ADF Priebeh akútnej vírusovej hepatitídy u dialyzovaných pacientov / K. Laktiš ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 5, č. 9-10 (1995), s. 49-51
 60. ADF Zvýšené hladiny glycínu v likvore pacientov so sklerózou multiplex / Monika Ďurfinová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 23, č. 1 (2018), s. 30-33
 61. ADF Vrodené poruchy metabolizmu vyšších karboxylových kyselín a ich vzťahu ku vzniku hepatálnych komplikácií v gravidite / Ladislav Turecký
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 9, č. 4 (2002), s. 156-159
 62. ADF Alkalická fosfatáza a ochorenia skeletu / Ladislav Turecký
  In: Slovenský lekár. - Roč. 13, č. 3-4 (2003), s. 132-135
 63. ADF Enzymúria a diabetická nefropatia / Ladislav Turecký
  In: Slovenský lekár. - Roč. 13, č. 3-4 (2003), s. 85-87
 64. ADF Diagnostic significance of urinary enzymes in nephrology Review / L. Turecký, E. Uhlíková
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 104, č. 1 (2003), s. 27-31
 65. ADF Alkalická fosfatáza a vyšetrovanie jej aktivity v gravidite / L. Turecký, Ľ. Divéky, A. Czirfusz
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 12, č. 3 (2005), s. 114-117
 66. ADF Laboratórne ukazovatele poškodenia pečene v sére pacientov s diabetes mellitus II. typu / L. Turecký ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 15, č. 7-9 (2005), s. 187-189
 67. ADF Aktivita cholínesterázy v sére pacientov s alkoholovou steatózou pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 54, č. 9 (2005), s. 368-370
 68. ADF Význam vyšetrovania plazmatickej koncentrácie žlčových kyselín u žien s intrahepatálnou cholestázou gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 56-60
 69. ADF Cystatin C - parameter pre vyšetrovanie funkcie obličiek / Ladislav Turecký
  In: Slovenský lekár. - Roč. 13, č. 3-4 (2002), s. 111-113
 70. ADF Skúsenosti s liečbou Crohnovej choroby protilátkou proti tumor nekrotizujúcemu faktoru alfa / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 2, č. 1 (2003), s. 22-25
 71. ADF Plasma lipid parameters in patients with alcoholic fatty liver after treatment with essential phospholipids / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 104, č. 7-8 (2003), s. 227-231
 72. ADF Serum magnesium levels in patients with alcoholic and non-alcoholic fatty liver / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 107, č. 3 (2006), s. 58-61
 73. ADF Esenciálne fosfolipidy v liečbe steatózy pečene / M. Szántová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 45, č. 1 (1996), s. 11-14
 74. ADF Plazmatické bielkoviny u pacientov so steatózou pečene a ich ovplyvnenie liečbou esenciálnymi fosfolipidmi / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 97, č. 10 (1996), s. 625-628
 75. ADF Úspešný priebeh amoxycilín-klavulanátovej hepatitídy / Z. Petrakovičová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 3 (2007), s. 143-145
 76. ADF Vplyv isradipínu na niektoré lipidové parametre kalcinózy potkanov navodenej vitamínom D3 / E. Kvaszová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 98, č. 2 (1997), s. 91-96
 77. ADF Vzťah niektorých biochemických ukazovateľov k fyzickej zdatnosti a veku / E. Nesčáková, H. Svátková, L. Turecký
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 98, č. 12 (1997), s. 713-718
 78. ADF Hepatálna encefalopatia Súčasné názory na patogenézu / Ladislav Turecký
  In: Lekársky obzor. - Roč. 46, č. 5 (1997), s.127-132
 79. ADF Využitie izoenzýmov gamaglutamyltransferázy v diferenciácii chronických ochorení pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 98, č. 3 (1997), s. 137-140
 80. ADF Možnosti liečby portálnej hypertenzie / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 99, č. 2 (1998), s. 82-87
 81. ADF Wilsonova choroba - patogenéza a diagnostika - súčasný stav / Ladislav Turecký
  In: Lekársky obzor. - Roč. 54, č. 3 (2005), s. 123-129
 82. ADF Izoenzýmy alkalickej fosfatázy v diagnostike intrahepatálnej cholestázy gravidných / L. Turecký, Ľ. Divéky, V. Kupčová
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 14, č. 2 (2007), s. 41-45
 83. ADF Hepatocelulárny karcinóm v teréne chronickej hepatitídy C a hereditárnej hemochromatózy. Kazuistika / V. Kupčová, J. Merašický, L. Turecký
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 2, Suppl. 1 (2010), s. 12-22
 84. ADF CA 125 a význam jeho vyšetrenia v gynekológii / Ladislav Turecký
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 13, č. 4 (2006), s. 105-112
 85. ADF Deficit alfa-1 antitrypsínu a pečeň / L. Turecký, V. Kupčová
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 3, č. 2 (2011), s. 8-15
 86. ADF Porfýrie / V. Kupčová, L. Turecký
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 3, č. 2 (2011), s. 23-35
 87. ADF Bielkoviny likvoru v diagnostike porúch hematolikvorovej bariéry pri niektorých ochoreniach CNS / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 99, č. 7 (1998), s. 347-350
 88. ADF Monoetylglycínxylídid - metabolit lidokaínu - ako index funkcie pečene pri chronických ochoreniach pečeňového parenchýmu / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 100, č. 1 (1999), s. 12-24
 89. ADF Zinok a jeho úloha v gynekológii / L. Turecký
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 8, č. 4 (2001), s. 187-193
 90. ADF Hemodynamické zmeny pri cirhóze pečene / M. Szántová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 100, č. 1 (1999), s. 41-48
 91. ADF Alfa-2-makroglobulín v sére pacientov s diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 100, č. 1 (1999), s. 25-27
 92. ADF Ischemicko-reperfúzne poškodenie pečene / Ladislav Turecký
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 100, č. 1 (1999), s. 36-40
 93. ADF Niektoré problémy pri vyšetrovaní proteinúrie u diabetikov / L. Turecký ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 9, č. 1-2 (1999), s. 15-17
 94. ADF Macroenzymes and their clinical significance / Ladislav Turecký
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 105, č. 7-8 (2004), s. 260-263
 95. ADF Biochemický skríning - súčasný stav a návrh na štandardné postupy v reálnych podmienkach SR / J. Hinšt ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 16, č. 2 (2009), s. 50-53
 96. ADF Použitie anti TNF - alfa (Remicade) v liečbe Crohnovej choroby / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 3 (2001), s. 21-23
 97. ADF Zmeny niektorých sérových proteínov u pacientov po transplantácii pečene / V. Kupčová, L. Turecký
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 1, č. 3 (2009), s. 21-32
 98. ADF Alfa - fetoprotein - jeho vlastnosti, funkcia a význam v klinickej praxi / L. Turecký
  In: Československá gynekologie. - Roč. 44, č. 5 (1979), s. 355-367
 99. ADF Novšie poznatky o VIP (vazoaktívny intestinálny peptid) v pohlavnom trakte ženy / L. Turecký
  In: Československá gynekologie. - Roč. 46, č. 3 (1981), s. 199-201
 100. ADF Polyakrylamidová gélová elektroforéza bielkovín moču v diferenciálnej diagnostike proteinúrií / L. Turecký ... [et. al.]
  In: Biochemia Clinica Bohemoslovaca. - Roč. 12, č. 1 (1983), s. 47-54
 101. ADF Vplyv veku na induktibilitu biotransformačného enzýmového systému v pečeni / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 39, č. 6 (1985), s. 380-385
 102. ADF Prenatálna diagnostika vrodených ochorení Prehľad diagnostických prístupov / Ladislav Turecký
  In: Lekársky obzor. - Roč. 35, č. 6 (1986), s. 297-306
 103. ADF Cirkulujúce imunokomplexy v sére pacientov s chronickými ochoreniami pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 36, č. 2 (1987), s. 41-48
 104. ADF Vplyv lipanthylu, Etofyllinclofibratu a acetylsalicylovej kyseliny na biochemické parametre v sére experimentálnych zvierat / J. Chandoga ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 43, č. 1 (1989), s. 18-27
 105. ADF Pôsobenie chlorovaných derivátov fenoxyoctovej kyseliny v experimente in vivo / J. Chandoga ... [et al.]
  In: Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica : Příloha. - Č. 3 (1989), s. 60-63
 106. ADF Modelové poškodenie hepatocytov a subcelulárnych štruktúr tetrachlormetanom / J. Chandoga ... [et al.]
  In: Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica : Příloha. - Č. 3 (1989), s. 208-211
 107. ADF Možnosť vplyvu zvýšených plazmatických koncetrácií alfa-1-kyslého glykoproteínu na farmakokinentiku a farmakologickú účinnosť niektorých liekov / Barbora Piteková, Ladislav Turecký
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. 4 (2019), s. 125-127
 108. ADF Nové možnosti v diagnostike a liečbe deficitu lyzozómovej kyslej lipázy / Viera Kupčová ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 25-39
 109. ADF SP -1 glykoproteín a jeho význam v pôrodníctve / L. Turecký
  In: Československá gynekologie. - Roč. 48, č. 9 (1983), s. 701-703
 110. ADF Vplyv niektorých betablokátorov na aktivitu nešpecifických fosfomonoesteráz v CNS morčiat / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 79, č. 4 (1983), s. 402-410
 111. ADF Naše skúsenosti so sledovaním alfa-fetoproteínu v plodovej vode / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 81, č. 6 (1984), s. 699-705
 112. ADF Niektoré zmeny metabolických funkcií pečene u pacientov s chronickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 83, č. 1 (1985), s. 35-40
 113. ADF Pohľad na klinickú biochémiu ako predmet výučby a diagnostický odbor / Ladislav Turecký
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 7-8 (2015), s. 317-319
 114. ADF Lipidy krvného séra v priebehu akútnej vírusovej hepatitídy typu B / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 85, č. 5 (1986), s. 541-547
 115. ADF Zmeny niektorých bielkovinových parametrov v sére pacientov s alkoholickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 126, č. 26 (1987), s. 825-828
 116. ADF Terapeutický efekt silymarínu u pacientov s cirhózou pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 126, č. 45 (1987), s. 1406-1409
 117. ADF Plasma copper and ceruloplasmin in patients with alcoholic liver steatosis / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 109, č. 10 (2008), s. 431-433
 118. ADF Alfafetoproteín v sére pacientov s chronickými ochoreniami pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 87, č. 1 (1987), s. 92-99
 119. ADF Acetylcholínsteráza a jej izoenzýmy v prenatálnej diagnostike rázštepov neurálnej trubice / L. Turecký ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 15, č. 3 (2008), s. 109-113
 120. ADF Bielkoviny krvného séra u pacientov s chronickými ochoreniami pečene a liečby Flavobionom I. Bielkoviny akútnej fázy / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 42, č. 7 (1988), s. 424-429
 121. ADF Bielkoviny krvného séra u pacientov s chronickými ochoreniami pečene a liečba flavobionom II. Ukazovatele proteosyntetickej funkcie pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 43, č. 1 (1989), s. 3-12
 122. ADF Primárna biliárna cirhóza. Laboratórna diagnostika a antimitochondriové protilátky / L. Turecký, V. Kupčová
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 13-21
 123. ADF Fosfolipidy humánneho myometria pri rôznych stavoch kontrakčnej činnosti pred termínom a v termíne pôrodu / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 91, č. 9 (1990), s. 720-726
 124. ADF Vyšetrenie proteinúrie a enzýmúrie pre posúdenie poškodenia obličiek u potkanov s experimentálnym diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 7, č. 1-2 (2017), s. 12-13
 125. ADF Aktivácia degradácie purínových nukleotidov a využitie ich stanovenia na posúdenie stavu hematolikvorovej bariéry u pacientov s neurologickými chorobami / Ľ. Kuračka ... [et al.]
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 7, č. 1-2 (2017), s. 14-16
 126. ADF Aktivita paraoxonázy v sére pacientok s intrahepatálnou cholestázou gravidných - predbežné výsledky / L. Turecký ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 14, č. 4 (2007), s. 143-147
 127. ADF Možnosti klinickej biochémie pri diagnostike a monitorovaní ochorení pečene / L. Turecký, V. Kupčová
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 4, č. 3 (2012), s. 4-14
 128. ADF Hodnotenie účinku fenofibrátu a etofyllinclofibrátu v experimente in vivo / J. Chandoga ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 46, č. 6 (1992), s. 395-403
 129. ADF Stanovenie eliminačnej kapacity galaktózy po jej intravenóznom podaní - ako testu funkcie pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 38, č. 10 (1992), s. 992-999
 130. ADF Dynamika plazmatických bielkovín u pacientov s vírusovou hepatitídou / K. Laktiš ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 2, č. 4-5 (1992), s. 20-24
 131. ADF Diabetická hepatopatia a oxidačný stres / L. Turecký, V. Kupčová, E. Uhlíková
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 26-32
 132. ADF Hodnotenie hepatálneho poškodenia u pracovníkov anestéziologicko-resuscitačného oddelenia vzhľadom na expozíciu halothanu / J. Glasa ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 94, č. 3 (1993), s. 139-145
 133. ADF Určovanie eliminačnej kapacity galaktózy po jej intravenóznom podaní u pacientov s chronickými ochoreniami pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 94, č. 7 (1993), s. 354-360
 134. ADF Choroby pečene v gravidite / L. Turecký, V. Kupčová
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 15, č. 4 (2008), s. 165-175
 135. ADF Akútne stukovanie pečene v gravidite / L. Turecký, V. Kupčová
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 15, č. 4 (2008), s. 195-199
 136. ADF Optimalizácia RP-HPLC metódy na stanovenie zvolených neurotransmiterov aminokyselinovej povahy v cerebrospinálnom likvore / R. Bartová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 55-63
 137. ADF Metabolizmus pečene a zmeny vybraných biochemických parametrov v gravidite / Ladislav Turecký
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 2 (2012), s. 59-64
 138. ADF Eliminačná kapacita pre galaktózu a proteosyntetická funkcia pečene pri chronických hepatopatiach / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 95, č. 9 (1994), s. 395-401
 139. ADM Možnosti použitia neinvazívnych metód pri nealkoholovej tukovej chorobe pečene / M. Fedelešová ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 4 (2017), s. 325-332
 140. ADM Changes in levels of oxidative stress markers and some neuronal enzyme activities in cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients / R. Bártová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Vol. 37, No. 2 (2016), s. 102-106
 141. ADM Overview of the pathogenesis, genetic, and non-invasive clinical, biochemical, and scoring methods in the assessment of NAFLD / Viera Kupčová ... [et al.]
  In: International Journal of Environmental Research and Public Health. - Roč. 16, č. 19 (2019), s. [1-25], Art. No. 3570
 142. ADN Oxidačný stres a jeho úloha v patogenéze niektorých patologických stavov / Ladislav Turecký
  In: Lekársky obzor. - Roč. 66, č. 10-11 (2017), s. 327-328
 143. ADN Markery oxidačného stresu v likvore pacientov so sklerózou multiplex vo vzťahu k EDSS skóre / M. Ďurfinová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 66, č. 10-11 (2017), s. 329-333
 144. ADN Oxidázová aktivita ceruloplazmínu a jej zmeny u pacientov s Crohnovou chorobou v priebehu liečby s infliximabom / L. Turecký ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 66, č. 10-11 (2017), s. 346-351
 145. ADN Biomarkery oxidačného stresu pri idiopatickej pľúcnej fibróze / K. Orešanská ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 66, č. 10-11 (2017), s. 367-372
 146. ADN Zmeny biochemických parametrov pri nealkoholovej tukovej chorobe pečene a ich využitie v praxi / M. Fedelešová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 66, č. 10-11 (2017), s. 373-377
 147. ADN Úloha oxidačného stresu v procese hepatálnej fibrogenézy / B. Piteková, L. Turecký
  In: Lekársky obzor. - Roč. 66, č. 10-11 (2017), s. 378-381
 148. ADN Paraoxonase activity in sera of patients with non-alcoholic fatty liver disease / M. Fedelešová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 118, č. 12 (2017), s. 719-720
 149. ADN Can alpha-1-acid glycoprotein affect the outcome of treatment in a cancer patient? / Barbora Piteková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 1 (2019), s. 9-14
 150. ADN Abnormálne varianty cholínesterázy, anestézia a myorelaxanciá / Ladislav Turecký ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. 9 (2018), s. 282-288
 151. ADN Alpha-2-macroglobulin and hyaluronic acid as fibromarkers in patients with chronic hepatitis C / B. Piteková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 118, č. 11 (2017), s. 658-661
 152. AEC Lipid peroxidation products in the sera of diabetic patients / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Role of free radicals in biological systems. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1993. - S. 197-206
 153. AEC Lipid peroxidation in liver of rats with experimental streptozotocin diabetes / L. Turecký ... [et al.]
  In: Role of free radicals in biological systems. - ISBN 963-05-6501-3. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1993. - S. 123-131
 154. AED Hypercholestrolémia a hypovitaminóza vitamínu D ako rizikové faktory pri skleróze multiplex / M. Ďurfinová ... [et al.]
  In: Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť. - ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015. - S. 66-72
 155. AED Ferooxidázová a polyfenoloxidázová aktivita ceruloplazmínu v sére pacientov po transplantácii pečene - predbežná informácia / L. Turecký, V. Kupčová, P. Ščigulinský
  In: Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť. - ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015. - S. 192-197
 156. AED Drug Elimination, Galactose Elimination Capacity and Proteosynthetic Function of the Liver in Chronic Liver Diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Liver and Drugs 1995. - Bratislava : BoArt, 1995. - S. 278-285
 157. AED Sérová cholínesteráza a obsah triacylglycerolov v pečeni pri steatóze / L. Turecký ... [et al.]
  In: Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť. - ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015. - S. 198-204
 158. AED Vplyv flavonoidov na biotransformačný systém cytochrómu P-450 v pečeni potkanov / L. Turecký ... [et al.]
  In: Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť. - ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015. - S. 205-209
 159. AED Alfa-1-antitrypsín u exponovaných pracovníkov v gumárenskom priemysle (Slovensko) / Elena Szabová ... [et al.]
  In: Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, roč. 5. - ISBN 80-227-1821-1. - Bratislava : STU, 2002. - S. 93-95
 160. AED Polycyclic aromatic hydrocarbons as an occupational risk factor / Elena Szabová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, roč. 6 (n. s. 1). - Bratislava : STU, 2003. - S. 134-136
 161. AED Zmeny biotransformácie liečiv v stárnucom organizme / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Gerontologia experimentalis bohemico-slovaca II. - Malacky : [s.n.], 1986. - S. 284-290
 162. AED Polymorfizmus haptoglobínu u pacientov s chronickými ochoreniami pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Nové smery v bio-socio-kultúrnej antropológii. - ISBN 978-80-89451-05-0. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV, 2011. - S. 89-92
 163. AED Žlčové kyseliny a paraoxonázy v sére / L. Turecký, E. Uhlíková, M. Kapalla
  In: Nové smery v bio-socio-kultúrnej antropológii. - ISBN 978-80-89451-05-0. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV, 2011. - S. 83-88
 164. AED Diabetická steatóza pečene, aktivita biotransformačného systému a oxidačný stres / L. Turecký, E. Uhlíková, V. Kupčová
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu IV. - ISBN 978-80-7167-148-0. - Bratislava : Asklepios, 2009. - S. 22-31
 165. AED Peroxisomal enzymes and lipoperoxidation in diabetic fatty liver disease / L. Turecký, E. Uhlíková, V. Kupčová
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu IV. - ISBN 978-80-7167-148-0. - Bratislava : Asklepios, 2009. - S. 3-8
 166. AED Ceruloplazmín v sére pacientov a experimentálnych zvierat s diabetes mellitus typu 2 - predbežné výsledky / E. Uhlíková, M. Kappala, L. Turecký
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu IV. - ISBN 978-80-7167-148-0. - Bratislava : Asklepios, 2009. - S. 35-38
 167. AED Ceruloplazmín a jeho enzýmová aktivita u pacientov s Crohnovou chorobou v priebehu liečby s protilátkou anti-TNFalfa / E. Uhlíková, V. Kupčová, L. Turecký
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu V. - ISBN 978-807167-155-8. - Bratislava : Asklepios, 2010. - S. 62-78
 168. AED Hladina alfa-2-makroblobulínu v sére pacientov s chronickými ochoreniami pečene a účinok transplantácie pečene na hladinu tohoto fibromarkera / L. Turecký ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu V. - ISBN 978-807167-155-8. - Bratislava : Asklepios, 2010. - S. 69-74
 169. AED Vyšetrovanie Fibro testu u pacientov s Wilsonovou chorobou - predbežné výsledky / L. Turecký ... [et al.]
  In: Od anatómie po kliniku - od Vesalia po súčasnosť. - ISBN 978-80-89747-04-7. - Bratislava : Proprint, 2014. - S. 215-221
 170. AED Glutatióperoxidáza a jej význam - charakteristika skupiny GPx so zameraním na GPx-1 / P. Ščigulinský, L. Turecký
  In: Od anatómie po kliniku - od Vesalia po súčasnosť. - ISBN 978-80-89747-04-7. - Bratislava : Proprint, 2014. - S. 182-189
 171. AED Pozáťažová proteinúria, jej charakter a dynamika / L. Turecký, V. Kayser, E. Uhlíková
  In: Od anatómie po kliniku - od Vesalia po súčasnosť. - ISBN 978-80-89747-04-7. - Bratislava : Proprint, 2014. - S. 208-214
 172. AED Možnosti sledovania funkcie obličiek u potkanov s experimentálnym streptozotocínovým diabetom - predbežná správa / L. Turecký ... [et al.]
  In: Anatomické štruktúry a laparoskopia. - ISBN 978-80-970589-8-2. - Bratislava : ÚNIA, 2013. - S. 195-199
 173. AED Vplyv podania omega-3 mastných kyselín na biotransformačný systém pečene u zvierat s experimentálnym diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Anatomické štruktúry a laparoskopia. - ISBN 978-80-970589-8-2. - Bratislava : ÚNIA, 2013. - S. 200-209
 174. AED Porovnanie vyšetrenia alfa-2-makroglobulínu a kyseliny hyaluronovej u pacientov s chronickými hepatitídami / L. Turecký ... [et al.]
  In: Pokroky v biomedicíne 2007. - ISBN 978-80-969225-5-0. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť pri SAV, 2007. - S. 50-54
 175. AED Meď a enzýmová aktivita ceruloplazmínu v sére v priebehu gravidity / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Anatomické štruktúry a laparoskopia. - ISBN 978-80-970589-8-2. - Bratislava : ÚNIA, 2013. - S. 186-194
 176. AED Meď a ceruloplazmín v sére pacientov s alkoholovou steatózou pečene / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Pokroky v biomedicíne 2007. - ISBN 978-80-969225-5-0. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť pri SAV, 2007. - S. 55-57
 177. AED Zmeny fibrogenézy po aplikácii interferónu alfa pri chronickej vírusovej hepatitíde / V. Kupčová, L. Turecký
  In: Anatomické štruktúry a laparoskopia. - ISBN 978-80-970589-8-2. - Bratislava : ÚNIA, 2013. - S. 157-162
 178. AED Niektoré antiproteinázy v sére pacientov s Crohnovou chorobou / Ladislav Turecký ... [et al.]
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 217-226
 179. AEG Lipid peroxidation and microsomal drug-metabolizing system in liver of rats with experimental streptozotocin diabetes / L. Turecký ... [et al.]
  In: Diabetologia. - Vol. 37, Suppl. 1 (1994), s. A130
 180. AEG Dietary pattern and lipid parameters of college students in Slovakia / E. Gabašová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 51, No. 4 (2002), s. 11P
 181. AEG Clinical-imaging correlations in arterioportal fistula / M. Szántová, V Kupčová, L. Turecký
  In: European Radiology. - Vol. 15, Suppl. 3 (2005), p. C 75 - C 76
 182. AEG Diagnostic approach to portal hypertension by ultrasound / M. Szántová, V Kupčová, L. Turecký
  In: European Radiology. - Vol. 13, Suppl. 2 (2003), s. S152
 183. AEG Some biochemical changes in rats with fully developed streptozotocin-induced diabetic cardiomyopathy: the effect of resorcylidene aminoguanidine / J. Čársky ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 90, č. 9 (1996), s. 751
 184. AEG Streptozotocin-induced diabetes mellitus and liver enzymes of phase II reactions of biotransformation / L. Turecký ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 90, č. 9 (1996), s. 750-751
 185. AEG Liver monooxygenase activities in streptozotocin-induced diabetes and after acute starvation and acetone administration / L. Turecký ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 90, č. 9 (1996), s. 749-750
 186. AEG Serum cytokines after interferon alpha and ribavirine treatment in chronic viral hepatitis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 55, Iss. 4 (2006), s. 30P
 187. AEG Induction of liver biotransformation system in patients with diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 55, Iss. 4 (2006), s. 48P
 188. AEG Glutathione detoxicating system in liver of animals with experimental diabetes mellitus / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 55, Iss. 4 (2006), s. 49P
 189. AEG Assessment of functional capacity of the liver using investigation of galactose elimination capacity in chronic liver diseases / V. Kupčová, L. Turecký
  In: Physiological Research. - Roč. 46, č. 2 (1997), s. 25P
 190. AEG Diabets mellitus and liver biotransformation system.Comparison with starvation and acetone administration / L. Turecký ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 46, č. 2 (1997), s. P24
 191. AEG Calcium-tolerance of the diabetic heart:role of protein glycation in modulation of sarcolemmal Ca2+ movements / A. Ziegelhöffer ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 46, č. 2 (1997), s. P10
 192. AEG Clinical aspects of liver cirrhosis-evaluation of liver function by measuring the lidocain metabolite formation (MEGX) / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 28, Suppl. I (1998), s.170
 193. AEG Byler`s syndrome-progressive familiar intrahepatic cholestasis in 3 children of one family / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepato-Gastroenterology. - Vol. 45, Suppl. 2 (1998), s. 206
 194. AEG Evaluation of liver function by measuring the lidocaine metabolite formation in patients with liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepato-Gastroenterology. - Vol. 45, Suppl. 2 (1998), s. 329
 195. AEG Changes of N-acetylglucosaminidase hyaluronic acid, and Alpha-2 macroglobulin in patients with chronic viral hepatitis treated by Interferon alpha / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 53, No. 4 (2004), s. 20P
 196. AEG Examination of Interleukin 10 and assessment of hepatic fibrosis in subjects with chronic viral hepatitis treated by Interferon / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 53, No. 4 (2004), s. 20P
 197. AEG Alpha-2-macroglobulin as biochemical marker of liver fibrogenesis / L.Turecký ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 53, No. 4 (2004), s. 41P
 198. AEG Effect of essential phospholipids on plasma ceruloplasmin and its enzymatic activity / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 53, No. 4 (2004), s. 41P
 199. AEG Effect of dilthiazen on blood glucose level an hepatic glycogen in rats with experimental atherosclerosis / Z. Lazarová, L. Turecký, E. Uhlíková
  In: Histochemical Journal. - Vol. 33, No. 8, (2001), s. 482
 200. AEG Cholangiocarcinoma in 16-year old man / M. Szántová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 30, Suppl. 1 (1999), s. 206
 201. AEG Ceruloplasmin in sera of patients with chronic liver diseases / L. Turecký ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 32, Suppl. 2 (2000), s. 159
 202. AEG Evaluation of antioxidant status in Wilson s disease / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 32, Suppl. 2 (2000), s. 222
 203. AEG Serum hyaluronic acid as a marker of hepatic fibrosis in patients with chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 36, Suppl. 1 (2002), s. 57
 204. AEG Diagnostic approach to portal vein thrombosis / M. Szántová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 32, Suppl. 2 (2000), s. 155
 205. AEG Adaptation of diabetic hearts to permanent calcium overoad. Is it a kind of preconditioning? / A. Ziegelhöffer ...[et al.]
  In: Journal of Molecular & Cellular Cardiology. - Vol. 29, No. 5 (1997), s. A14
 206. AEG Comparison of serum hyaluronic acid and N-acetylglucosaminidase activity in patients with chronic hepatitis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 36, Suppl. 1 (2002), s. 134
 207. AEG Portal hypertension in ultrasound / M. Szántová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 32, Suppl. 2 (2000), s. 155
 208. AEG Different effect of clofibric acid and cetaben on liver biotransformation system / L. Turecký ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 32, Suppl. 2 (2000), s. 227
 209. AEG Assessment of free oxygen radicals in Wilson s Disease / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol. 23, Suppl. l (2000), s. 264
 210. AEG Conjugated dienes in blood plasma of patients with Crohn´s disease and effect of treatment with anti-TNF-antibody / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Wiener klinische Wochenschrift. - Vol. 113, No. 19 (2001), p. 762-763
 211. AEG Treatment with tumor necrosis factor alpha antibodies in Crohn´s disease / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Wiener klinische Wochenschrift. - Vol. 113, No. 19 (2001), s. 763
 212. AEG Influence of phenobarbital on antipyrine elimination in healthy and cirrhotic individuals / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepato-Gastroenterology. - Vol. 37, Suppl. II (1990), s. A79
 213. AEG Focal nodular hyperplasia and portal vein thrombosis - case report / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepatic, Pancreatic and Biliary Surgery. - Vol. 9, Suppl. 2 (1996), s. 96
 214. AEG Duplex sonography in diagnosis of intrahepatal portal hypertension / M. Szántová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 26, Suppl. 1 (1997), s. 237
 215. AEG Arteriovenous fistula in the liver - cause of portal hypertension / M. Szántová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 26, Suppl. 1 (1997), s. 238
 216. AEG Polycyclic aromatic hydrocarbons and occupational risk factor / Elena Szabová ... [et al.]
  In: Reproductive Toxicology. - Vol. 26, No. 1 (2008), s. 74
 217. AEG Lipid peroxidation in liver of diabetic animals and cytochrome P - 450 system / L. Turecký ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 26, Suppl. 1 (1997), s. 298
 218. AEG Acute phase proteins before and after treatment with essential phospholipids in patients with chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 26, Suppl. 1 (1997), s. 298
 219. AEG Investigation of gamma - glutamyltransferase isoenzyme types in liver diseases with immunological disorder / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 26, Suppl. 1 (1997), s. 281
 220. AEG A study of patients with liver and gastrointestinal tumors and the assessment of enzymes of purine nucleotide degradation / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 26, Suppl. 1 (1997), s. 287
 221. AEG Liver biotransformation phase I and II reactions and diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 26, Suppl. 1 (1997), s. 308
 222. AEG Imaging modalities in diagnosis of portal vein thrombosis / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: Hepato-Gastroenterology. - Vol. 45, Suppl. 2 (1998), s. 461
 223. AEG Unusual case of Budd - Chiari syndrome A case report / M. Szántová ... [et al.]
  In: Digestive Surgery. - Vol. 16, Suppl. 1 (1999), s. 92
 224. AEG Dynamic scintigraphy in detection of portal hypertension / M. Szántová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 30, Suppl. 1 (1999), s. 205
 225. AEG Effect of alcohol consumption on blood plasma lipids and lipoproteins levels / L. Turecký ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 30, Suppl. 1 (1999), s. 279
 226. AEG Liver N-acetylglucosaminidase in diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 34, Suppl. 1 (2001), s. 196
 227. AEG Oxidative stress parameters in patients with Wilson disease / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Zeitschrift für Gastroenterologie. - Vol. 39, No. 3 (2001), s. 249
 228. AEG Effect of alcohol consumption on blood plasma lipids and lipoproteins levels / L. Turecký ... [et al.]
  In: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. - Vol. 39, Suppl. (2001), s. S295
 229. AEG Investigation of monoethylglycinexylidide (MEGX) - a liver function test in liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. - Vol. 39, Suppl. (2001), s. 202
 230. AEG Lipid peroxidation in patients with Wilson disease / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. - Vol. 39, Suppl. (2001), s. 115
 231. AEG Assessment of liver function capacity in chronic liver disease / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepato-Gastroenterology. - Vol. 37, Suppl. II (1990), s. A78
 232. AEG Local changes of coagulation and fibrinolysis in gastric malignancies / L. Turecký ... [et al.]
  In: Hepato-Gastroenterology. - Vol. 37, Suppl. II. (1990), s. A24
 233. AEG Changes in serum and liver biochemical parameters in experimental diabetic rats / J. Chandoga ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 16, Suppl. 1 (1992), s. S85
 234. AEG Intravenous galactose elimination test in patients with chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 16, Suppl. 1 (1992), s. S99
 235. AEG Dimethylsulphoxide inhibition of 7-ethoxycoumarin O-deethylase in rat liver after administration of clofibric acid and cetaben / L. Turecký ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 16, Suppl. 1 (1992), s. S117
 236. AEG Effect of streptozotocin-induced diabetes, aceton and starvation on the activity of the liver biotransformation system / L. Turecký ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 16, Suppl. 1 (1992), s. S117
 237. AEG Physical-chemical state of human placental lipids during premature labor / Ľubomír Divéky ... [et al.]
  In: Placenta. - Vol. 14, Iss. 4 (1993), s. A16
 238. AEG Imaging of portal vein thrombosis / M. Szántová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 30, Suppl. 1 (1999), s. 205
 239. AEG Prognostic clinical value of the assessment of bile acid serum concentration in patients with chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 30, Suppl. 1 (1999), s. 202
 240. AEG Alcoholic liver diseases and possibility of assessment of their liver function / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 30, Suppl. 1 (1999), s. 279
 241. AEH Glycine and total free amino acids in the nervous system of guinea pigs with experimental allergic encephalomyelitis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Physiologia Bohemoslovaca. - Roč. 25, č. 5 (1976), s. 475
 242. AFC Color Doppler sonography in the diagnosis of portal hypertension in patients with liver cirrhosis / E. Goncalvesová ... [et al.]
  In: 2nd World Congress International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Vol. 1. - Bologna : Monduzzi Editore S.p.A., 1996. - S. 479-482
 243. AFC Alpha-fetoprotein variants in patients with liver tumors and chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 2nd World Congress International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Vol. 1. - ISBN 88-323-0602-6. - Bologna : Monduzzi Editore, 1996. - S. 265-268
 244. AFC Long term assessment of liver biotransformation function and its relation to protein metabolism in liver cirrhosis with portal hypertension / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 2nd World Congress International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Vol. 1. - Bologna : Monduzzi Editore, 1996. - S. 129-133
 245. AFC Galactose elimination capacity and proteosynthetic liver function in liver cirrhosis with portal hypertension and in patients after liver resection / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 2nd World Congress International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Vol. 1. - ISBN 88-323-0602-6. - Bologna : Monduzzi Editore, 1996. - S. 123-127
 246. AFC Focal nodular hyperplasia and portal vein thrombosis. Case report / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 2nd World Congress International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Vol. 1. - ISBN 88-323-0602-6. - Bologna : Monduzzi Editore, 1996. - S. 215-219
 247. AFC Diagnosis of portal vein thrombosis / M. Szántová ... [et al.]
  In: 2nd World Congress International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Vol. 1. - ISBN 88-323-0602-6. - Bologna : Monduzzi Editore, 1996. - S. 483-486
 248. AFC Hepatocellular carcinoma GR.I.border-line lesion and multifocal nodular steatosis. 8 year observation / V. Kupčová ... [et al.]
  In: European I.H.P.B.A. Congress Hamburg 97. - ISBN 88-323-0607-7. - Bologna : Monduzzi Editore, 1997. - S. 207-213
 249. AFC Estimation of gammaglutamyltrasferase isoenzyme types in primary sclerosing cholangitis and primary biliary cirrhosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: European I.H.P.B.A. Congress Hamburg 97. - ISBN 88-323-0607-7. - Bologna : Manduzzi Editore, 1997. - S. 443-449
 250. AFC Imaging methods in diagnosis of portal vein thrombosis / M. Szántová ... [et al.]
  In: European I.H.P.B.A. Congress Hamburg 97. - ISBN 88-323-0607-7. - Bologna : Monduzzi Editore, 1997. - S. 265-270
 251. AFC Arteriovenous fistula in the liver-cause of portal hypertension / M. Szántová ... [et al.]
  In: European I.H.P.B.A. Congress Hamburg 97. - ISBN 88-323-0607-7. - Bologna : Monduzzi Editore, 1997. - S. 271-274
 252. AFC Inflammatory focal liver lesion-and portal and superior mesenteric vein thrombosis / M. Szántová ... [et al.]
  In: European I.H.P.B.A. Congress Hamburg 97. - ISBN 88-323-0607-7. - Bologna : Monduzzi Editore, 1997. - S. 275-279
 253. AFC Enzymes of purine nucleotide degradation in lymphocytes of patients with gastrointestinal and liver tumors / L. Turecký ... [et al.]
  In: European I.H.P.B.A. Congress Hamburg 97. - ISBN 88-323-0607-7. - Bologna : Monduzzi Editore, 1997. - S. 95-98
 254. AFC Gamma - glutamyltransferase isoenzyme types in serum as a mean for discriminating between bening liver tumors / L. Turecký ... [et al.]
  In: 2nd World Congress International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Vol. 1. - ISBN 88-323-0602-6. - Bologna : Monduzzi Editore, 1996. - S. 273-275
 255. AFC EPR properties of human myometrium lipids before and in term of labour / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: 12th European Congress of Perinatal Medicine. - Lyon : [s.n.], 1990. - S. 46
 256. AFD Die Ernährungsgewohnheiten der Universitätsstudenten in der Slowakei / E. Gabašová ... [et al.]
  In: Kindergesundheit und Ernährung. - Bratislava : [s.n.], 2003. - Nestr. [7 s.]
 257. AFD Využitie stanovenia alfa-fetoproteínu v plodovej vode / L. Turecký, E. Uhlíková
  In: 1. pracovné stretnutie mladých vedeckých pracovníkov : zborník anotácií zo sekcie lekársko-farmaceutických vied. - Bratislava : UK, 1984. - S. 129-130
 258. AFD Nutričné správanie vysokoškolákov ako jeden z rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení / E. Gabašová ... [et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - ISBN 80-7167-081-2. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 65-68
 259. AFD IFN-alfa and ribavirine treatment and assessment of serum IL-10 levels in patients with chronic hepatitis C / V. Kupčová ... et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - ISBN 80-7167-081-2. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 117-121
 260. AFD The level of serum protein in Crohn´s disease after anti-tumor necrosis factor antibody treatment / V. Kupčová ... et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - ISBN 80-7167-081-2. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 123-127
 261. AFD Treatment with anti-tumor necrosis factor antibody in Crohn´s disease and assessment of alfa 1-acid glycoprotein and Interleukin 10 / V. Kupčová ... et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - ISBN 80-7167-081-2. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 129-132
 262. AFD Využitie biochemických parametrov pre hodnotenie fibrogenézy u pacientov s ochoreniami pečene / L. Turecký ... et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - ISBN 80-7167-081-2. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 221-223
 263. AFD Vplyv experimentálneho diabetes mellitus na niektoré hepatálne biochemické parametre / E. Uhlíková ... et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - ISBN 80-7167-081-2. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 221-223
 264. AFD Aktivita lipoperoxidácie a jej vzťah k niektorým biochemickým parametrom u pacientov s Crohnovou chorobou / I. Vozár ... et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - ISBN 80-7167-081-2. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 243-245
 265. AFD Nutričný stav vysokoškolskej mládeže vo vzťahu k riziku kardiovaskulárnych ochorení / E. Gabašová ... [et al.]
  In: Výživa a potraviny pre tretie tisícročie. - ISBN 80-7137-847-X. - Nitra : SPU, 2001. - S. 114-116
 266. AFD Niektoré biochemické aspekty včasnej fázy experimentálnej ložiskovej ischémie mozgu mačky / J. Pancák ... [et al.]
  In: 1. pracovné stretnutie mladých vedeckých pracovníkov : zborník anotácií zo sekcie lekársko-farmaceutických vied. - Bratislava : UK, 1984. - S. 89-92
 267. AFD Vplyv hypolipidemických látok a niektorých herbicídov (derivát kyseliny fenoxyoctovej) na enzýmové systémy subcelulárnych štruktúr pečene a obličiek potkana / J. Chandoga ... [et al.]
  In: 13. xenobiochemické sympózium. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1985. - S. 79-82
 268. AFD Assessment of adiponectin and clinical and metabolic risk factors in patients with NAFLD and metabolic syndrome / Viera Kupčová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Hepatology. - Roč. 5, č. Supplement 1 (2019), s. s27-s28
 269. AFD The effect of the combined IFN-alfa and ribavirine treatment on serum IL-10 levels in patients with chronic hepatitis C / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 47-49
 270. AFD Interleukin 10 and alfa 1-acid glycoprotein in patients with Crohn´s disease before and after treatment with anti-tumor necrosis factor alfa antibody / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 49-51
 271. AFD Assessment of serum protein parameters in patients with Crohn´s disease after anti-tumor necrosis factor antibody treatment / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 51-53
 272. AFD Alfa-2-makroglobulín ako marker fibrogenézy u pacientov s ochoreniami pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 64-65
 273. AFD Proteíny akútnej fázy a aktivita lipoperoxidácie u pacientov s Crohnovou chorobou / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 66
 274. AFD Vylučovanie enzýmov do moču po fyzickej záťaži / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 67-68
 275. AFD Alcohol consumption and changes in plasma lipids and lipoproteins - Slovak regional study / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 68-69
 276. AFD Ceruloplasmin and its enzymatic activity during therapy with anti - TNF alfa antibody in patients with Crohn´s disease / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 69-70
 277. AFD Nutritional status of college students and determination of cardiovascular risk markers / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 70-71
 278. AFD Plasma copper and ceruloplasmin in patients with alcoholic liver steatosis after therapy with essential phospholipids / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 71-72
 279. AFD Diabetes mellitus a pečeň / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 72-73
 280. AFD Vyšetrenie izoenzýmov alkalickej fosfatázy v diagnostike intrahepatálnej cholestázy gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 13, č. 1-2 (2008), s. 107-108
 281. AFD Záťažová proteinúria u cyklistov / V. Kayser ... [et al.]
  In: Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. - Bratislava : Asklepios, 1992. - S. 148-153
 282. AFD Biochemické aspekty záťažovej proteinúrie / L. Turecký ... [et al.]
  In: Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. - Bratislava : Asklepios, 1992. - S. 183-184
 283. AFD Niektoré problémy pri vyšetrovaní proteinúrie u diabetikov / L. Turecký ... [et al.]
  In: 4. diabetologicko-biochemické dni. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, Slovenská spoločnosť klinickej biochémie, 1993. - S. 65-69
 284. AFF Okultná HBV infekcia / V. Kupčová, M. Fedelešová, L. Turecký
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 23-24
 285. AFF Vrodený deficit kyslej lyzozómovej lipázy ako príčina hepatopatie a dyslipoproteinémie / Viera Kupčová ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 22-23
 286. AFG Does polyphenolic extract support regeneration of rat liver after intoxication by carbon tetrachloride? / J. Muchová ... [et al.]
  In: Malta Polyphenols 2015. - ISBN 978-2-35609-073-7. - St Julian´s : ISANH, 2015. - S. 158
 287. AFG N-acetylglukózaminidáza v sére a v pečeni pri Diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: 24. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1994. - S. 40
 288. AFG Je ketonémia príčínou indukcie biotrasnformačného systému pri diabetes mellitus ? / L. Turecký ... [et al.]
  In: 30. jubilejní diabetologické dny. - Luhačovice : [s.n.], 1994. - S. 97
 289. AFG Peroxizomálny proliferátor Cetaben a jeho účinok na glutationový detoxikačný systém obličky a pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 24. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1994. - S. 67
 290. AFG Serum proteins in patients with alcoholic cirrhosis and steatosis and silymarin treatment / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Acute and Chronic Liver Diseases: Molecular Biology and Clinics. - Basel : [s.n.], 1995. - S. 239
 291. AFG Changes of some protein parameters in the serum of patients with alcoholic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Acute and Chronic Liver Diseases: Molecular Biology and Clinics. - Basel : [s.n.], 1995. - S. 252
 292. AFG Assessment of liver function capacity in chronic liver diseases by using biotransformation tests / V. Kupčová ... [et al.]
  In: International Falk Workshop Surrogate Markers to Assess Efficacy Treatment in Chronic Liver Diseases. - Basel : [s.n.], 1995. - S. 9
 293. AFG Dynamika zmien niektorých funkcií hepatocytu pri ochorení pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Choroby jater. - Praha : Galén, 1995. - S. 114
 294. AFG Galactose elimination capacity and proteosynthetic function of the liver in chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: International Falk Workshop Surrogate Markers to Assess Efficacy of Treatment in Chronic Liver Diseases. - Basel : [s.n.], 1995. - S. 8
 295. AFG Endoteliémia v turniketovom šoku potkanov / R. Sochorová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 44, č. 1 (1995), s. 50-51
 296. AFG Epidemiologic analysis of alcohol consumption in relation to chronic liver diseases in Slovakia / M. Szántová ... [et al.]
  In: Acute and Chronic Liver Diseases: Molecular Biology and Clinics. - Basel : [s.n.], 1995. - S. 250
 297. AFG Ceruloplasmin in sera of patients with Cronh´s diseases / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium, No. 131. - Freiburg : [s.n.], 2002. - S. 18
 298. AFG Assessment of hepatic fibrosis by measurement of serum hyaluronic acid in patients with chronic hepatitis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium, No. 132. - Freiburg : [s.n.], 2002. - S. 54
 299. AFG Vzťahy etiopatogenézy a liečby etyltoxických hepatopatií / M. Szántová ... [et al.]
  In: 25. Český a slovenský gastroenterologický kongres. - Hradec Králové : [s.n.], 1995. - S. 116
 300. AFG Serum hyaluronic acid and N-acetylglucosaminidase activity and liver fibrosis in patients with chronic viral hepatitis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium, No. 132. - Freiburg : [s.n.], 2002. - S. 113
 301. AFG Spotreba alkoholu vo vzťahu k ochoreniam pečene na Slovensku v r.1983-1994 / M. Szántová ... [et al.]
  In: 25. Český a slovenský gastroenterologický kongres. - Hradec Králové : [s.n.], 1995. - S. 117
 302. AFG Steatóza pečene pri liečbe esenciálnymi fosfolipidmi / M. Szántová ... [et al.]
  In: 31. Diabetologické dny. - Luhačovice : [s.n.], 1995. - S. 57
 303. AFG Effect of "essential" phospholipids treatment of alcoholic steatosis of the liver on some biochemical parameters / L. Turecký ... [et al.]
  In: Acute and Chronic Liver Diseases: Molecular Biology and Clinics. - Basel : [s.n.], 1995. - S. 253
 304. AFG Clinical - imaging correlations after liver transplantation (Slovak experiences) / M. Szántová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, suppl. (2005), s. 95
 305. AFG Alpha-fetoprotein in sera of patients with chronic liver diseases / L. Turecký ... [et al.]
  In: Surrogate Markers to Assess Efficacy of Treatment in Chronic Liver Diseases. - Basel : [s.n.], 1995. - S. 17
 306. AFG Plazmatická hladina žlčových kyselín u pacientov s diabetom / L. Turecký ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, Supplementum (2005), s. 95
 307. AFG Žlčové kyseliny v diagnostike intrahepatálnej cholestázy gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, Supplementum (2005), s. 96
 308. AFG Activity of liver hydroxyacid oxidase and oxidative stress in experimental diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, Supplementum (2005), s. 96
 309. AFG Living donor liver transplantation in an adult patient / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, Supplementum (2005), s. 92
 310. AFG Ceruloplazmín a jeho enzýmová aktivita v sére pacientov s alkoholovou steatózou pečene a liečba esenciálnymi fosfolipidmi / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, č. 5 (2005), s. 274
 311. AFG Vplyv podávania preparátu ESSENTIALE na niektoré biochemické parametre u pacientov so steotózou pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 25. májové hepatologické dni. - Karlovy Vary : [s.n.], 1995. - S. [1]
 312. AFG Alfa-2-makroglobulín a kyselina hyaluronová pri hodnotení fibrogenézy u pacientov s chronickými ochoreniami pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, č. 5 (2005), s. 274
 313. AFG Progressive familiar intrahepatic cholestasis (Morbus Byler): Different natural course and treatment in siblings of one family / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium 150. Disease Progression and Disease Prevention in Hepatology and Gastroenterology. - Berlin : [s.n.], 2005. - S. 63
 314. AFG Liver transplantation in 23-year-old patient with Crigler-Najjar syndrome / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium 150. Disease Progression and Disease Prevention in Hepatology and Gastroenterology. Abstracts, poster abstracts. - Berlin : [s.n.], 2005. - S. 64
 315. AFG The survival rate among the Slovak patients after liver transplantation / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium 150. Disease Progression and Disease Prevention in Hepatology and Gastroenterology.. - Berlin : [s.n.], 2005. - S. 65
 316. AFG Investigation of interleukin 10 in Crohn´s disease treated with anti-tumor necrosis factor antibody / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 146. Gut-Liver Interactions: Basic and Clinical Concepts. - Innsbruck : [s.n.], 2005. - S. 12
 317. AFG Liver proteosynthetic function and acute phase-proteins in patients with Crohn´s disease during anti-TNF- antibody therapy / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 146. Gut-Liver Interactions: Basic and Clinical Concepts. - Innsbruck : [s.n.], 2005. - S. 29
 318. AFG The effect of the combined INF- and ribavirin treatment on serum IL-10 levels in patients with chronic hepatitis C / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 146. Gut-Liver Interactions: Basic and Clinical Concepts. - Innsbruck : [s.n.], 2005. - S. 57
 319. AFG Assessment of iron overload in patients with hereditary hemochromatosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 146. Gut-Liver Interactions: Basic and Clinical Concepts. - Innsbruck : [s.n.], 2005. - S. 58
 320. AFG Investigation of interleukin 10 and assessment of hepatic fibrosis in patients with chronic viral hapatitis treated by interferon / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 146. Gut-Liver Interactions: Basic and Clinical Concepts. - Innsbruck : [s.n.], 2005. - S. 59
 321. AFG Macroenzymes of gamma-glutamyltransfere in serum of patients with primary biliary cirrhosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 146. Gut-Liver Interactions: Basic and Clinical Concepts. - Innsbruck : [s.n.], 2005. - S. 60
 322. AFG Plasma fibrosis markers alpha-2-macroglobulin and hyaluronate in patients with primary biliary cirrhosis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 146. Gut-Liver Interactions: Basic and Clinical Concepts. - Innsbruck : [s.n.], 2005. - S. 70
 323. AFG Relationship between cholestasis and fibrogenesis in patients with primary biliary cirrhosis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 146. Gut-Liver Interactions: Basic and Clinical Concepts. - Innsbruck : [s.n.], 2005. - S. 71
 324. AFG Enzýmová aktivita ceruloplazmínu v sére pacientov s Wilsonovou chorobou / L. Turecký ... [et al.]
  In: Klinická biochemie a metabolismus. - Roč. 23, č. 3 (2015), s. 143
 325. AFG Cholínesteráza v sére experimentálnych zvierat so steatózou pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Klinická biochemie a metabolismus. - Roč. 23, č. 3 (2015), s. 143
 326. AFG Enzýmová aktivita ceruloplazmínu v priebehu gravidity a u žien s intrahepatálnou cholestázou gravidných / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Klinická biochemie a metabolismus. - Roč. 23, č. 3 (2015), s. 143-144
 327. AFG Investigation of interleukin 10 and hyaluronic acid in patients with chronic viral hepatitis treated by interferon / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 60, Supplement (2006), s. 124
 328. AFG Induction of liver biotransformation activity in patients with diabetes mellitus / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 157. Chronic Hepatitis: Metabolic, Cholestatic, Viral and Autoimune. - Freiburg : [s.n.], 2006. - S. 105
 329. AFG Dynamic evaluation of plasma bile acids and parameters of proteosynthetic liver function in patients before and after liver transplantation / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 157. Chronic Hepatitis: Metabolic, Cholestatic, Viral and Autoimune. - Freiburg : [s.n.], 2006. - S. 106
 330. AFG Paraoxonase activity in sera of patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 157. Chronic Hepatitis: Metabolic, Cholestatic, Viral and Autoimune. - Freiburg : [s.n.], 2006. - S. 198
 331. AFG Serum magnesium levels in patients with alcoholic and non-alcoholic fatty liver / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 157. Chronic Hepatitis: Metabolic, Cholestatic, Viral and Autoimune. - Freiburg : [s.n.], 2006. - S. 199
 332. AFG The effect of anti-TNF-alpha therapy on parameters of liver proteosynthetic function / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 157. Chronic Hepatitis: Metabolic, Cholestatic, Viral and Autoimune. - Freiburg : [s.n.], 2006. - S. 200
 333. AFG Investigation of plasma bile acids after treatment withudca in intrahepatic cholestasis of pregnancy / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 60
 334. AFG Ceruloplasmin specific activity in patients with alcoholic liver steatosis after therapy with essential phospholipids / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 157. Chronic Hepatitis: Metabolic, Cholestatic, Viral and Autoimune. - Freiburg : [s.n.], 2006. - S. 201
 335. AFG Serum cytokines in patients with chronic viral hepatitis after IFN-Alpha therapy / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 60
 336. AFG Serum cholinesterase activity and proteosynthetic function of liver in patients with diabetes mellitus / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 157. Chronic Hepatitis: Metabolic, Cholestatic, Viral and Autoimune. - Freiburg : [s.n.], 2006. - S. 202
 337. AFG Amoxycilín - klavulanátová hepatitída - úspešný priebeh / Z. Petrakovičová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 63-64
 338. AFG Role of genetic in diagnosis of unusual case of Wilson´s disease / M. Szántová, J. Šimko, L. Turecký
  In: Falk Symposium No. 156. Genetics in Liver Diseases. - Freiburg : [s.n.], 2006. - S. 18
 339. AFG Má AT 1-blokátor vplyv na rozvoj fibrózy a portálnej hypertenzie ? - Pilotná štúdia / Z. Petrakovičová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 64
 340. AFG Progressive familiar intrahepatic cholestasis - Byler syndrome - natural course in one family / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 60, Suppl. 1 (2006), s. 125
 341. AFG GIST (A case report) / Z. Petrakovičová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 64
 342. AFG Dynamic observation of parameters of proteosynthetic liver function before and after liver transplantatuin / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 60, Suppl. 1 (2006), s. 125
 343. AFG Heprin II cofactor defficiency - cause of portal and splenic vein thrombosis / M. Szántová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 67
 344. AFG Liver haemangioendotelioma - incidentaloma as cause for liver transplantation / M. Szántová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 67-68
 345. AFG Salmonelosis - cause of venooclusive disease? - Case report / M. Szántová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 68
 346. AFG Hepatocellular carcinoma in 3 patients with chronic hepatitis C / E. Šaligová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 68-69
 347. AFG Je sérový ceruloplazmín marker pre zhodnotenie hepatálnej fibrózy pri CCl4-indukovanom poškodení pečene u potkanov? / L. Turecký ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 70, Suppl. 1 (2016), s. 1S27
 348. AFG Assessment of alpha-fetoprotein variants in patients with hepatocellular carcinoma and liver metastatic tumors / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 28, Suppl. 1 (1998), s. 179
 349. AFG Alfa-2-macroglobulin as a biochemical marker of fibrosis in patients with chronic viral hepatitis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Medicae. Biomedical Papers. - Vol. 147, Suppl. 1 (2003), s. 448-49
 350. AFG Účinok N-acetyl-L-cysteínu na poškodenie pečene vyvolané CCl4 / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 70, Suppl. 1 (2016), s. 1S27-1S28
 351. AFG Hepatocelulárny karcinóm pri chronickej hepatitíde C a hemochromatóze / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 70, Suppl. 1 (2016), s. 1S29
 352. AFG Úloha ketonémie v indukcii monooxygenázového systému cytochrómu P450 v pečeni zvierat s experimentálnym diabetes mellitus / L. Turecký, V. Kupčová, E. Uhlíková
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 65, Suppl. 1 (2011), s. S36-S37
 353. AFG Different course of acute viral hepatitis in dialyzed patients / I. Stankovič ... [et al.]
  In: 7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. - Vienna : [s.n.], 1995. - S. 179
 354. AFG Priamo účinkujúce antivirotiká 1. a 2. generácie u pacientov s chronickou hepatitídou C / V. Kupčová, L. Turecký, M. Fedelešová
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 70, Suppl. 1 (2016), s. 1S29
 355. AFG Enzýmová aktivita ceruloplazmínu u pacientov po transplantácii pečene - kazuistika / E. Uhlíková, V. Kupčová, L. Turecký
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 65, Suppl. 1 (2011), s. S37
 356. AFG Assessment of lidocaine metabolite formation (MEGX) - as a quantitative index of hepatic function in patients with alcoholic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Folia Hepatologica. - Vol. 3, Suppl. 1 (1998), s. 25
 357. AFG Investigation of plasma total bile acids after treatment by ursodeoxycholic acid in intrahepatic cholestasis of pregnancy / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 155. Bile Acids: Biological Actions and Clinical Relevance. - Freiburg : [s.n.], 2006. - S. 90
 358. AFG Alcohol consumption and chronic liver diseases in Slovakia in 1983-1996 / M. Szántová ... [et al.]
  In: Folia Hepatologica. - Vol. 3, Suppl. 1 (1998), s. 31
 359. AFG Microheterogenity of aplha-1 acid glycoprotein in benign and malignant liver disease / L. Turecký ... [et al.]
  In: Hepato-Gastroenterology. - Vol. 4, Suppl. 2 (1998), s. 144
 360. AFG Gamma-glutamyltransferase in sera of patients with alcoholic liver diseases / L. Turecký ... [et al.]
  In: Folia Hepatologica. - Vol. 3, Suppl. 1(1998), s. 1 32
 361. AFG Effect of essential phospholipids on some biochemical parameters in patients with alcoholic liver diseases / L. Turecký ... [et al.]
  In: Folia Hepatologica. - Vol. 3, Suppl. 1 (1998), s. 32
 362. AFG Prospektívne sledovanie známok poruchy funkcie pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 25. hepatologické dni. - Karlovy Vary : [s.n.], 1995. - S. [1]
 363. AFG Alfa-2-makroglobulín v sére pacientov s diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: 34. diabetologické dny. - Luhačovice : [s.n.], 1998. - S. 83
 364. AFG Aktivita N-acetylglukozaminidázy pri diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: 34. diabetologické dny. - Luhačovice : [s.n.], 1998. - S. 84
 365. AFG An overview of the healthcare system in the Slovak Republic focused on the implementation of predictive, preventive and personalised medicine / M. Kapalla, D. Kapallová, L. Turecký
  In: EPMA Journal. - Vol. 2, Suppl. 1 (2011), s. S73-S74
 366. AFG Bestimmung von einigen Parametern der Leberfunk - tionskapazität / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 12. Kongress der Gesellschaft für Gastro-enterologie der DDR. - Dresden : [s.n.], 1988. - S. P48
 367. AFG Alfa -2- makroglobulin im Serum der Patienten mit Diabetes Mellitus / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Diabetes und Stoffwechsel. - Vol. 8, Suppl. 4 (1999), s. 18-19
 368. AFG Evaluation of liver biotransformation function and its relation to proteinmetabolism in chronic liver disease / V. Kupčová ... [et al.]
  In: "Advances in Gastroenterology". - Bad Berka : [s.n.], 1989. - S. 120
 369. AFG Vlijanie zabolevania pečeni na eliminaciju lekarstv i uroven nekotorych syvorotočnych belkov / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Tezici naučno-metodičeckich rekomendacij 7. bilateraľnovo simpoziuma. - Užhorod : [s.n.], 1989. - S. 178
 370. AFG Vplyv diltiazému na hladinu krvnej glukózy a hepatálneho glykogénu u potkanov v modele experim. aterosklerózy / Z. Lazarová, L. Turecký
  In: Československá fyziologie. - Roč. 50, č. 4 (2001), s. 168
 371. AFG Effect of streptozotocin-induced diabetes on the activity of hepatic drug metabolizing enzyme system in rats / L. Turecký ... [et al.]
  In: Hepatic Metabolism and Disposition of Endo- and Xenobiotics. - Freiburg : [s.n.], 1990. - S. 55
 372. AFG Diabetes mellitus a lipoperoxidácia v pečeni / L. Turecký ... [et al.]
  In: 35. diabetologické dny. - Luhačovice : [s.n.], 1999. - S. 74
 373. AFG Analýza proteinúrie u diabetikov / L. Turecký ... [et al.]
  In: 35. diabetologické dny. - Luhačovice : [s.n.], 1999. - S. 75
 374. AFG Ketonemie und die Aktivität des Biotransformationssystems der Leber / L. Turecký ... [et al.]
  In: Diabetes und Stoffwechsel. - Vol. 8, Suppl. 4 (1999), s. 26
 375. AFG Investigation of serum bile acids in patients with chronic liver diseases / V. Kupčová, L. Turecký
  In: 11th International Congress of Liver Diseases. Liver Cirrhosis and its Development. Falk Symposium. - Basel : [s.n.], 1999. - S. 331
 376. AFG Progressive familiar intrahepatic cholestasis - Byler´s syndrome / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 11. International Congress of Liver Diseases. Liver Cirrhosis and its Development. Falk Symposium. - Basel : [s.n.], 1999. - S. 264
 377. AFG Trace elements metabolism in patients with alcoholic liver steatosis after treatment with essential phospholipids / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Medicae. Biomedical Papers. - Vol. 147, Suppl. 1 (2003), s. 49
 378. AFG Assessment of functional capacity of the liver using investigation of monoethylglycinexylidid (MEGX) - test in chronic liver diseses / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 11. International Congress of Liver Diseases. Liver Cirrhosis and its Development. Falk Symposium. - Basel : [s.n.], 1999. - S. 332
 379. AFG Zinc and copper metabolism in patients with primary biliary cirrhosis / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 142. Gastroenterology Week. Part 1 : Autoimmune Liver Disease. - Freiburg : [s.n.], 2004. - S. 19
 380. AFG Liver malignity mimicling lesions / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: Hepatocellular carcinoma at the sunrise of the year 2000. - Venezia : [s.n.], 1997. - S. [1]
 381. AFG Assessment of the antioxidant status parameters in patients with Wilson´s disease / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 144. Gastroenterology Week. Part 3 : Gastroenterology Yesterday - Today - Tomorrow : A Review and Preview. - Freiburg : [s.n.], 2004. - S. 86
 382. AFG Adenosine deaminase and purine nucleoside phosphorylase in lymphocytes of patients with primary biliary cirrhosis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Cholestic Liver Disease. Falk Symposium No. 102. - Freiburg : [s.n.], 1997. - S. 53
 383. AFG Serum bile acids and hyaluronate as biochemical markers of liver function in patients with hepatitis C treated with interferon / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 144. Gastroenterology Week. Part 3 : Gastroenterology Yesterday - Today - Tomorrow : A Review and Preview. - Freiburg : [s.n.], 2004. - S. 65
 384. AFG Possibilities of iron overload assessment in patients with hemochromatosis using magnetic resonance of the liver / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Progress in Gastroenterology and Hepatology. Medical Imaging in Gastroenterology and Hepatology. - Hannover : [s.n.], 2001. - S. 35
 385. AFG Vplyv rôznych dávok diltiazemu na hladiny niektorých biochemických parametrov v krvi intaktných potkanov / Z. Lazarová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 49, č. 4 (2000), s. 173
 386. AFG The natural course of progressive familiar intrahepatic cholestasis (Byler´s syndrome) in children of one family / V. Kupčová, M. Szántová, L. Turecký
  In: Progress in Gastroenterology and Hepatology. Part 3. Hepatocyte Transplantation. - Hannover : [s.n.], 2001. - S. 24
 387. AFG Changes of serum hyaluronic acid, N-acetylglucosaminidase and alpha-2 macroglobulin in patients with chronic viral hepatitis treated by interferon alpha / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 144. Gastroenterology Week. Part 3 : Gastroenterology Yesterday - Today - Tomorrow : A Review and Preview. - Freiburg : [s.n.], 2004. - S. 51
 388. AFG Assessment of glucose tolerance, insulin and C-peptide in patients with chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium. - Den Haag : [s.n.], 2000. - s. 36
 389. AFG Comparison of N-acetylglucosaminidase activity and hyaluronate as markers of fibrosis in patients with hepatitis C during interferon therapy / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 144. Gastroenterology Week. Part 3 : Gastroenterology Yesterday - Today - Tomorrow : A Review and Preview. - Freiburg : [s.n.], 2004. - S. 66
 390. AFG Clinical imaging correlations in arterioportal fistula / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: Falk Symposium No. 144. Gastroenterology Week. Part 3 : Gastroenterology Yesterday - Today - Tomorrow : A Review and Preview. - Freiburg : [s.n.], 2004. - S. 126
 391. AFG Conjugated dienes in blood plasma of patients with Crohn´s disease and effect of treatment with anti-TNF-antibody / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 122. - Bologna : [s.n.], 2001. - S. P75
 392. AFG Ultrasound in determination of portal hypertension / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: Falk Symposium No. 144. Gastroenterology Week. Part 3 : Gastroenterology Yesterday - Today - Tomorrow : A Review and Preview. - Freiburg : [s.n.], 2004. - S. 127
 393. AFG Investigation of lipid peroxidation parameters in patients with Wilson´s disease before and after antioxidant treatment / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Progress in Gastroenterology and Hepatology. Hepatocyte Transplantation. - Hannover : [s.n.], 2001. - S. 21
 394. AFG Relationship between serum paraoxonase activity and bile acids level in patients with chronic liver diseases / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bile Acids as Metabolic Integrators and Therapeutics. - Freiburg : [s.n.], 2010. - S. 56
 395. AFG Glutathion und Glutathion - dependent Enzyme in Leber und extrahepatischen Geweben bei experimental Diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Diabetes und Stoffwechsel. - Vol. 6, Suppl. 3 (1997), s. 35-36
 396. AFG Möglichkeiten der Hemmung der nicht-enzymatischen Glykierung In vivo Effekte von Resorcylidenaminoguanidin / J. Čársky ... [et al.]
  In: Diabetes und Stoffwechsel. - Vol. 6, Suppl. 3 (1997), s. 7
 397. AFG Alcohol consumption and plasma levels of biochemical parameters controlled by liver metabolism: Slovak interregional study / J. Chandoga ... [et al.]
  In: Folia Hepatologica. - Vol. 3, Suppl. 1 (1998), s. 20
 398. AFG Biotransformačný systém pečene u potkanov s experimentálnou reumatoidnou artritídou / L. Turecký, T. Sýkora, E. Uhlíková
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 67, Suppl. 1 (2013), s. 1S19
 399. AFG A step towards the biochemical epidemiology of Slovakia: The alcohol issue / M. Mikulecký, st. ... [et al.]
  In: Folia Hepatologica. - Vol. 3, Suppl. 1 (1998), s. 29
 400. AFG Zmeny hladín ceruloplazmínu v priebehu gravidity a u žien s intrahepatálnou cholestázou gravidných / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 67, Suppl. 1 (2013), s. 1S25-1S26
 401. AFG Effect of ethanol on the activity of lipoperoxidation and of glutathione detoxification system in rat liver / L. Turecký, T. Zirigová, E. Hederová
  In: Folia Hepatologica. - Vol. 3, Suppl. 1 (1998), s. 33
 402. AFG Alcohol consumption - liver deterioration and changes in plasma lipids and lipoproteins - Slovak regional study / L. Turecký ... [et al.]
  In: Folia Hepatologica. - Vol. 3, Suppl. 1 (1998), s. 34
 403. AFG Lipidový profil pacienta so steatózou pečene / Viera Kupčová ... [et al.]
  In: XLVII. májové hepatologické dny. - ISBN 978-80-906981-1-6. - Praha : Česká hepatologická společnost ČLS JEP, 2019. - S. 33-33
 404. AFG Liver glutathione and glutathione-metabolizing enzymes in diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: European Journal of Internal Medicine. - Vol. 10, Suppl. 1 (1999), s. S140
 405. AFG Nealkoholová tuková choroba pečene a metabolický syndróm v kontexte s rizikovými faktormi / Viera Kupčová ... [et al.]
  In: XLVII. májové hepatologické dny. - ISBN 978-80-906981-1-6. - Praha : Česká hepatologická společnost ČLS JEP, 2019. - S. 33-34
 406. AFG Blood plasma alpha - 2 - macroglobulin in patients with diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: European Journal of Internal Medicine. - Vol. 10, Suppl. 1 (1999), s. S140
 407. AFG Alfa-2-makroglobulín a cholínesteráza u pacientov so steatózou pečene / Barbora Piteková ... [et al.]
  In: XLVII. májové hepatologické dny. - ISBN 978-80-906981-1-6. - Praha : Česká hepatologická společnost ČLS JEP, 2019. - S. 34-34
 408. AFG Monoethylglycinexylidide (MEGX) - as an index of liver function in liver cirrhosis and steatosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: European Journal of Internal Medicine. - Vol. 10, Suppl. 1 (1999), s. S126
 409. AFG Systémový lupus erythematodes disseminatus ako extrahepatálna manifestácia chronickej hepatitídy C / Viera Kupčová ... [et al.]
  In: XLVII. májové hepatologické dny. - ISBN 978-80-906981-1-6. - Praha : Česká hepatologická společnost ČLS JEP, 2019. - S. 36-36
 410. AFG Bile acid serum concentration in patients with chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: European Journal of Internal Medicine. - Vol. 10, Suppl. 1 (1999), s. S126
 411. AFG A study of patients with progressive familiar cholestasis - Byler´s syndrome / V. Kupčová ... [et al.]
  In: European Journal of Internal Medicine. - Vol. 10, Suppl. 1 (1999), s. S191
 412. AFG Increased IL-10 after losartan treatment in chronic liver disease - a promissing antiinflammatory approach? / M. Szántová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 62, Suppl. 2 (2008), s. 104
 413. AFG Serum paraoxonase activity in patients with chronic liver diseases / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 167. Liver under Constant Attack - From Fat to Viruses. - Mainz : [s.n.], 2008. - S. 103
 414. AFG Clofibric acid and cetaben represent two different types of peroxisomal proliferatos / J. Chandoga ... [et al.]
  In: Hepatic Metabolism and Disposition of Endo- and Xenobiotics. - Freiburg : [s.n.], 1990. - S. 71
 415. AFG Blood plasma fibromarkers in patients with diabetes mellitus type II / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 167. Liver under Constant Attack - From Fat to Viruses. - Mainz : [s.n.], 2008. - S. 104
 416. AFG Effect of clofibric acid and cetaben on hepatic drug-metabolising enzymes in rats / L. Turecký ... [et al.]
  In: Hepatic Metabolism and Disposition of Endo- and Xenobiotics. - Freiburg : [s.n.], 1990. - S. 8
 417. AFG Oxidative stress and glutathione system in liver in experimental diabetes mellitus type II / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 167. Liver under Constant Attack - From Fat to Viruses. - Mainz : [s.n.], 2008. - S. 106
 418. AFG Oxidative stress and serum paraoxonase in patients with diabetes mellitus / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 167. Liver under Constant Attack - From Fat to Viruses. - Mainz : [s.n.], 2008. - S. 107
 419. AFG Effect of insulin on the activity of liver cytochrome P450 system in streptozotocin-induced diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Journal of Hepatology. - Vol. 30, Suppl. 1 (1999), s. 278
 420. AFG Antiinflamatórny efekt AT1-blokátora u pacientov s chronickým hepatálnym ochorením / Z. Petrakovičová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 54, č. 9 (2008), s. 905
 421. AFG Alteration of biochemical and immunological parameters in patients treated with human recombinant interferon -2a for chronic active hepatitis B / M. Oltaman ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 70. Immunology and Liver. - Basel : [s.n.], 1992. - S. 137
 422. AFG GIST - kazuistika / Z. Petrakovičová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 54, č. 9 (2008), s. 905
 423. AFG Hepatocellular carcinoma in a group of patients with chronic hepatitis C / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 167. Liver under Constant Attack - From Fat to Viruses. - Mainz : [s.n.], 2008. - S. 65
 424. AFG Die Aktivität N-acetylglukosaminidase bei Diabetes Mellitus und Resorzyliden Aminoguanidin / L. Turecký ... [et al.]
  In: Diabetes und Stoffwechsel. - Vol. 8, Suppl. 4 (1999), s. 26
 425. AFG The influence of interferon-alpha therapy in patients with chronic viral hepatitis to parameters of liver fibrosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 167. Liver under Constant Attack - From Fat to Viruses. - Mainz : [s.n.], 2008. - S. 66
 426. AFG Hereditary hemochromatosis - Natural course and complications / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 167. Liver under Constant Attack - From Fat to Viruses. - Mainz : [s.n.], 2008. - S. 67
 427. AFG The course of acute viral hepatitis among dialyse patients / I. Stankovič ... [et al.]
  In: 6th International Congress for Infectious Diseases. - Prague : [s.n.], 1994. - S. 373
 428. AFG Rodent and human peroxisomes: organisation and influence of peroxisome proliferators / J. Chandoga ... [et al.]
  In: Diagnostic Laboratory Methods in Peroximal Disorders. - Gent : [s.n.], 1994. - S. [1]
 429. AFG Effect of cetaben on biotransformation system of the liver / L. Turecký ... [et al.]
  In: Acute and Chronic Liver Diseases: Molecular Biology and Clinics. - Basel : [s.n.], 1995. - S. 268
 430. AFG Haptoglobin types in patients with chronic liver diseases / L. Turecký ... [et al.]
  In: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. - Vol. 39, Suppl. (2001), s. 345
 431. AFG The activity of alanine aminopeptidase and their isoenzymes in patients with chronic liver diseases / L. Turecký ... [et al.]
  In: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. - Vol. 39, Suppl. (2001), s. 345
 432. AFG Acute phase proteins in Crohn s disease after anti tumor necrosis factor antibodies treatment / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. - Vol. 39, Suppl. (2001), s. S341
 433. AFG The nutritional status of college students in Slovakia and determination of cardiovascular risk markers / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. - Vol. 39, Suppl. (2001), s. 326
 434. AFG Effect of administration of anti-TNF alpha antibodies in patients with Crohn´s disease / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 6. International Symposium on Inflammatory Bowel Diseases. Falk Symposium No. 123. - Istanbul : [s.n.], 2001. - S. 74
 435. AFG Local fibrinolytic and procoagulant activity of gastric juice in stomach malignancies / A. Okrucká ... [et al.]
  In: Advances in Gastroenterology. - Bad Berka : [s.n.], 1989. - S. 107
 436. AFG Sonography after liver transplantation in Slovak patients / M. Szántová ... [et al.]
  In: Liver Diseases: Advances in Treatment and Prevention. - Freiburg : [s.n.], 2003. - S. 208
 437. AFG Zinc and copper metabolism in patients with alcoholic liver steatosis after treatment with essential phospholipids / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Liver Diseases: Advances in Treatment and Prevention. - Freiburg : [s.n.], 2003. - S. 134
 438. AFG Investigation of interleukin 10 and assessment to hepatic fibrosis in patients with chronic viral hepatitis treated by interferon / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Liver Diseases: Advances in Treatment and Prevention. - Freiburg : [s.n.], 2003. - S. 109
 439. AFG Alfa-2-macroglobulin as biochemical marker of fibrosis in patients with chronic viral hepatitis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Liver Diseases: Advances in Treatment and Prevention. - Freiburg : [s.n.], 2003. - S. 118
 440. AFG Biochemical markers of fibrogenesis in patients with chronic viral hepatitis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 138 : State-of-the-Art of Hepatology : Molecular and Cell Biology. - Freiburg : [s.n.], 2003. - S. 35
 441. AFG Enzýmy 2. fázy biotransformácie v pečeni potkanov s experimentálnym diabetom 2. typu / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, Suppl. 1 (2017), s. 1S31-1S32
 442. AFG Sonography after liver transplantation (Slovak experiences) / M. Szántová ... [et al.]
  In: Liječnički vjesnik. - Suplement 2 (2004), s. 38
 443. AFG Paraoxonase activity in sera of women with intrahepatic cholestasis of pregnancy / L. Turecký ... [et al.]
  In: Gut. - Vol. 56, Suppl. 3 (2007), s. A277
 444. AFG Diagnostic approach to portal hypertension by ultrasound / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: Liječnički vjesnik. - Suplement 2 (2004), s. 161
 445. AFG Lipoperoxidation activity in patients with primary biliary cirrhosis / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Gut. - Vol. 56, Suppl. III (2007), s. A272
 446. AFG Noninvasive diagnosis of portal vein thrombosis / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: Liječnički vjesnik. - Suplement 2 (2004), s. 113
 447. AFG Copper and ceruloplasmin in sera of patients with alcoholic liver cirrhosis / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Falk Symposium 162. Liver Cirrhosis: From Pathophysiology to Disease Management. - Dresden : [s.n.], 2007. - S. 10
 448. AFG Modelové poškodenie pečene spojené so steatózou a aktivita pseudocholínesterázy v sére / L. Turecký ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, Suppl. 1 (2017), s. 1S31
 449. AFG Assessment of cholestasis and fibrogenesis in patients with primary biliary cirrhosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium 162. Liver Cirrhosis: From Pathophysiology to Disease Management. - Dresden : [s.n.], 2007. - S. 40
 450. AFG Aplha-2-macroglobulin in sera of patients with chronic hepatopathies and effect of liver transplantation on level of this marker / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium 162. Liver Cirrhosis: From Pathophysiology to Disease Management. - Dresden : [s.n.], 2007. - S. 42
 451. AFG Investigation of isoenzymes of gamma-glutamyltransferase and bile acids in chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium 162. Liver Cirrhosis: From Pathophysiology to Disease Management. - Dresden : [s.n.], 2007. - S. 44
 452. AFG Investigation of serum cytokines in chronic viral hepatitis after IFN-alpha treatment / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium 162. Liver Cirrhosis: From Pathophysiology to Disease Management. - Dresden : [s.n.], 2007. - S. 45
 453. AFG Enzymes of purine degradation in lymphocytes of patients with liver cirrhosis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium 162. Liver Cirrhosis: From Pathophysiology to Disease Management. - Dresden : [s.n.], 2007. - S. 10
 454. AFG Hepatocellular carcinoma GR. I. and multifocal nodular steatosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 161. Future Perspectives in gastroenterology. - Dresden : [s.n.], 2007. - S. 85
 455. AFG Liečba hepatitídy C bezinterferónovým režimom v porovnaní s trojkombinačnou liečbou / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, Suppl. 1 (2017), s. 1S28
 456. AFG Losartan increases IL-10 in chronic liver disease / M. Szántová ... [et al.]
  In: European Journal of Internal Medicine. - Vol. 19, Supplement 1 (2008), s. S43
 457. AFG Adenozíndeamináza a purínnukleozidfosforyláza v lymfocytoch pacientov s alkoholovými a nealkoholovými cirhózami pečene / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 62, č. 2 (2008), s. 127-128
 458. AFG Ojedinelý prípad okultnej HBV infekcie / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, Suppl. 1 (2017), s. 1S29
 459. AFG Alfa-2-makroglobulín v sére pacientov s chronickými hepatopatiami a efekt transplantácie pečene na hladinu tohoto proteínu / L. Turecký ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 62, č. 2 (2008), s. 127-128
 460. AFG Lipid peroxidation products in the sera of diabetic patientsart surgery / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Role of free radicals in biological systems. - Balatonaliga : [s.n.], 1991. - S. [1]
 461. AFG Some parameters of iron and copper metabolism in patients with hereditary haemochromatosis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Challenges of Liver Cirrhosis and Tumors: Prevent it, Treat it, Manage Consequences. - Mainz : [s.n.], 2012. - S. 77
 462. AFG Markers of oxidative stress in patients with Wilson´s disease / L. Turecký ... [et al.]
  In: Challenges of Liver Cirrhosis and Tumors: Prevent it, Treat it, Manage Consequences. - Mainz : [s.n.], 2012. - S. 78
 463. AFG Some parameters of oxidative stress in patients with hereditary haemochromatosis / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Challenges of Liver Cirrhosis and Tumors: Prevent it, Treat it, Manage Consequences. - Mainz : [s.n.], 2012. - S. 79
 464. AFG Ceruloplasmin and its enzymatic activity in patients with Wilson´s disease / E. Uhlíková, V. Kupčová, L. Turecký
  In: Challenges of Liver Cirrhosis and Tumors: Prevent it, Treat it, Manage Consequences. - Mainz : [s.n.], 2012. - S. 80
 465. AFG Disposition of theophylline and antipyrine in healthy individuals and chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 9. International Congress of Liver Diseases : Extrahepatic Manifestations in Liver Diseases.. - Basel : [s.n.], 1992. - S. A107
 466. AFG Glucose tolerance, insulin and c-peptide in patients with cirrhosis hepatis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 9. International Congress of Liver Diseases. Extrahepatic Manifestations in Liver Diseases. - Basel : [s.n.], 1992. - S. A108
 467. AFG Alterations of biotransformation in experimental streptozotocin-induced diabetes and diabetic patients and their possible connections to lipoperoxidation / L. Turecký ... [et al.]
  In: 9. International Congress of Liver Diseases Extrahepatic Manifestations in Liver Diseases. - Basel : [s.n.], 1992. - S. 177
 468. AFG Glutathione peroxidase, glutathione reductase and glutathione S-transferase in rat liver after treatment with peroxisome proliferators / L. Turecký ... [et al.]
  In: GSH Workshop Functions of Glutathione in Gut and Live. - Basel : [s.n.], 1992. - S. 10
 469. AFG Adenosine deaminase and purine nucleoside phosphorylase activities in peripheral lymphocytes of patients with chronic hepatopathies / L. Turecký ... [et al.]
  In: Immunology and Liver. - Basel : [s.n.], 1992. - S. 75
 470. AFG Effect of diabetes and acetone on glutathione levels and activities of glutathione - related enzymes in liver of rats / L. Turecký ... [et al.]
  In: Functions of Glutathione in Gut and Liver. - Basel : [s.n.], 1992. - S. 9
 471. AFG Vlyv isradipínu na lipidové parametre D3 vitamínom navodenej kalcinózy potkanov / E. Drábková ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 42, č. 3-4 (1993), s. 150
 472. AFG Koncepcia výuky lekárskej chémie a biochémie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / L. Halčák ... [et al.]
  In: 14. biochemický sjezd. - Brno : [s.n.], 1993. - S. 154-155
 473. AFG Vplyv omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na niektoré biochemické parametre v pečeni potkanov s experimentálnym diabetom / E. Uhlíková, J. Muchová, L. Turecký
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 68, Suppl. 1 (2014), s. 1S35-1S36
 474. AFG Úloha lipoperoxidácie pri poškodení pečene na modele experimentálneho diabetu 2. typu / L. Turecký, V. Kupčová, E. Uhlíková
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 68, Suppl. 1 (2014), s. 1S36
 475. AFG Alfa-2-makroglobulín a N-acetylglukozaminidáza v sére pacientov s Wilsonovou chorobou / L. Turecký, V. Kupčová, E. Uhlíková
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 68, Suppl. 1 (2014), s. 1S36-1S37
 476. AFG Spektrum der Harnproteine nach korperlicher Belastung bei Typ-I-Diabetes / P. Tisoň ... [et al.]
  In: Diabetes und Stoffwechsel. - Vol. 2 (1993), s. 202
 477. AFG The effect of diabetes, fasting and ethanol on activity of microsomal monooxygenase system and lipoperoxadation in liver of rats / L. Turecký ... [et al.]
  In: International Conference on Critical Aspects of Free Radicals in Chemistry, Biochemistry and Medicine. - Vienna : [s.n.], 1993. - S. 233
 478. AFG Ukazovatele oxidačného stresu u pacientov s hemochromatózou / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 66, Suppl. 1 (2012), s. S31
 479. AFG Ukazovatele metabolizmu železa a medi u pacientov s hereditárnou hemochromatózou / L. Turecký, V. Kupčová, E. Uhlíková
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 66, Suppl. 1 (2012), s. S35-S36
 480. AFG Vplyv liečby esenciálnymi fosfolipidmi na hladinu magnézia u pacientov so steatózou pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 66, Suppl. 1 (2012), s. S36
 481. AFG Vplyv hladovania, etylalkoholu a fenobarbitalu na niektoré enzýmy glukoneogenézy v pečeni a v obličkách potkanov / F. Zachar ... [et al.]
  In: 14. biochemický sjezd. - Brno : [s.n.], 1993. - S. 48
 482. AFG Drug elimination,galactose eliminations capacity and proteosynthetic function of the liver and chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 2nd postgraduate course on hepatology. - Ljubljana : University of Ljubljana, 1994. - S. 178
 483. AFG Posúdenie chronického hepatálneho ochorenia v klinickej biochémii / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 24. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1994. - S. 43
 484. AFG Management of patients with chronic viral hepatitis by IFN-alpha aspects of fibrogenesis and the role of IL-10 / V. Kupčová, L. Turecký, Z. Zelinková
  In: Current Medicinal Chemistry. - Vol. 19, No. 36 (2012), s. 160
 485. AFG Pôsobí polyfenolový extrakt Pycnogenol hepatoprotektívne pri intoxikácii s CCl4 u potkanov? / O. Otrubová ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 69, Suppl. 1 (2015), s. 31-32
 486. AFG The role of IL-10 in determining the response to anti-tumor necrosis factor antibody treatment in Crohn´s disease / V. Kupčová, L. Turecký, Z. Zelinková
  In: Current Medicinal Chemistry. - Vol. 19, No. 36 (2012), s. 161
 487. AFG NADPH-generujúce enzýmy v pečeni zvierat s experimentálnym diabetom 1. a 2. typu / L. Turecký, V. Kupčová, E. Uhlíková
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 69, Suppl. 1 (2015), s. 33-34
 488. AFG Monooxygenázový systém cytochrómu P-450 a jeho zložky v pečeni zvierat s experimentálnym diabetom 2. typu / L. Turecký ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 69, Suppl. 1 (2015), s. 33
 489. AFG Lipid peroxidation and microsomal drug-metabolizing system in liver of rats with experimental streptozotocin diabetes / V. Mojto ... [et al.]
  In: 15th International diabetes federation congress. - Kobe : [s.n.], 1994. - S. 454
 490. AFG Vplyv poškodenia pečene CCl4 a podávania flavonoidov na monooxygenázový systém cytochrómu P-450 pečene / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 69, Suppl. 1 (2015), s. 34
 491. AFH Essential phospholipids in the treatment of steatosis of the liver / M. Szántová ... [et al.]
  In: Liver and Drugs. - Bratislava : [s.n.], 1994. - S. P48
 492. AFH Napomáha polyfenolový extrakt Pycnogenol regenerácii pečene po intoxikácii s tetrachlórmetánom? / O. Otrubová ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 48-49
 493. AFH Aktivita biotransformačného systému pečene po intoxikácii CCl4 a vplyv polyfenolového extraktu Pycnogenol / P. Ščigulinský ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 24
 494. AFH NADPH a glutation v pečeni potkanov s experimentálnym diabetes mellitus 2. typu / L. Turecký ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 25
 495. AFH Vplyv polyfenolového extraktu Pycnogenol na pečeň po poškodení tetrachlórmetánom so zameraním na lipidy / L. Turecký ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 25-26
 496. AFH Výučba Lekárskej chémie na lekárskych fakultách u nás a v zahraničí / J. Muchová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 46-47
 497. AFH Indukcia biotransformačného systému pečene u diabetikov a biologický polčas antipyrínu / L. Turecký ... [et al.]
  In: 1. celoštátny zjazd klinickej biochémie. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť klinickej biochémie, 1994. - S. 78
 498. AFH Glutation a tvorba NADPH v pečeni zvierat s experimentálnym diabetom 2. typu / V. Mojto ... [et al.]
  In: 25. diabetologické dni. - ISBN 978-80-970740-5-0. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 26
 499. AFH Aktivita monooxygenázového systému cytochrómu P-450 a jeho zložiek v pečeni zvierat s experimentálnym diabetom 2. typu / L. Turecký ... [et al.]
  In: 25. diabetologické dni. - ISBN 978-80-970740-5-0. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 34
 500. AFH Klinická biochémia v rámci pregraduálnej prípravy lekárov na LFUK v Bratislave / Ladislav Turecký
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 19, č. 1-2 (2014), s. 48
 501. AFH Farmakologické ovplyvnenie endoteliémie v turniketovom šoku potkanov flunarizínom / K. Jablonická ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 44, č. 1 (1995), s. 35
 502. AFH Degradačné produkty purínových nukleotidov v plodovej vode ako marker ischemického poškodenia plodu / T. Kalnovičová ... [et al.]
  In: 14. biochemické dni. Sekcia F. Biotechnologické aspekty rastlín a mikroorganizmov. - Bratislava : Chemickotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity, 1995. - S. 113
 503. AFH Effect of phenobarbitone on the inductibility of the hepatic microsomal enzyme system in healthy and liver cirrhosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 25th May Days of Hepatology. - Bratislava : Liver & Drug Foundation, 1995. - S. P 40
 504. AFH Sledovanie hladín inzulínu a C peptidu u pacientov s chronickým ochorením pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 5. Trenčianske dni diabetológov a diabetikov. - Trenčín : [s.n.], 1995. - S. 11
 505. AFH Biotransformačný enzýmový systém pečene a peroxidácia lipidov pri Diabetes mellitus / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 5. Trenčianske dni diabetológov a diabetikov. - Trenčín : [s.n.], 1995. - S. 7
 506. AFH Chronické ochorenie pečene a liečba esenciálnymi fosfolipidami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 5. Trenčianske dni diabetológov a diabetikov. - Trenčín : [s.n.], 1995. - S. 12
 507. AFH Vplyv hepatálneho ochorenia na dynamiku zmien niektorých funkcií hepatocytu / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 25th May Days of Hepatology. - Bratislava : Liver & Drug Foundation, 1995. - S. OP3-3
 508. AFH Zmeny koncentrácií niektorých sérových bielkovín u pacientov s chronickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 18. Československý zjazd klinickej biochémie. - Žilina : [s.n.], 1985. - S. [1]
 509. AFH Zmeny koncentrácie Cu a funkčných vlastností ceruloplazmínu u diabetikov s IDDM / Z. Országhová ... [et al.]
  In: 5. diabetologicko-biochemické dni. - Bardejovské kúpele : [s.n.], 1995. - S. [1]
 510. AFH The changes of carbohydrate and lipid metabolism in rats after enteral administration of Diltiazem in model of experimental atherosclerosis / Z. Lazarová, L. Turecký, A. Viktorínová
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 9 (2002), s. 322
 511. AFH Vplyv esenciálnych fosfolipidov na niektoré biochemické a ultrasonografické parametre pri steatóze pečene / M. Szántová ... [et al.]
  In: 25th May Days of Hepatology. - Bratislava : Liver & Drug Foundation, 1995. - S. P-12
 512. AFH Sledovanie spotreby alkoholu u slovenskej populácie vo vzťahu k ochoreniu pečene / M. Szántová ... [et al.]
  In: 25th May Days of Hepatology. - Bratislava : Liver & Drug Foundation,1995. - S. OP3-2
 513. AFH Patomechanizmy etyltoxického poškodenia pečene a možnosti terapeutickej intervencie / M. Szántová ... [et al.]
  In: 25th May Days of Hepatology. - Bratislava : Liver & Drug Foundation, 1995. - S. P-7
 514. AFH Hladiny plazmatických bielkovín u pacientov so steatózou pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 25th May Days of Hepatology. - Bratislava : Liver & Drug Foundation, 1995. - S. OP3-4
 515. AFH Vplyv cetabenu na monooxygenázový systém v pečeni a obličke potkana / L. Turecký, J. Smieško
  In: Československá fyziologie. - Roč. 44, č. 1 (1995), s. 55
 516. AFH Pozáťažová enzymúria a jej odoznievanie / L. Turecký, V. Kayser
  In: 14. biochemické dni. Sekcia F. Biotechnologické aspekty rastlín a mikroorganizmov. - Bratislava : Chemickotechnologická fakulta STU, 1995. - S. 122
 517. AFH Cetaben a jeho účinok na glutationový systém obličky a pečene potkana / L. Turecký ... [et al.]
  In: 14. biochemické dni. Sekcia F. Biotechnologické aspekty rastlín a mikroorganizmov. - Bratislava : Chemickotechnologická fakulta STU, 1995. - S. 150
 518. AFH Hladiny Mg v krvnej plazme u pacientov so steatózou pečene / A. Viktorínová ... [et al.]
  In: 25th May Days of Hepatology. - Bratislava : Liver & Drug Foundation,1995. - S. P-10
 519. AFH Vplyv esenciálnych fosfolipidov na hladiny Mg v krvnej plazme pacientov so steatózou pečene / A. Viktorínová ... [et al.]
  In: 14. biochemické dni. Sekcia F. Biotechnologické aspekty rastlín a mikroorganizmov. - Bratislava : Chemickotechnologická fakulta STU, 1995. - S. 125
 520. AFH Glycín a celkové aminokyseliny pri experimentálnej alergickej encefalomyelitíde v centrálnomnervovom systéme morčiat / L. Turecký ... [et al.]
  In: 7. celoštátny biochemický zjazd. - Olomouc : [s.n.], 1975. - S. 4-8
 521. AFH Glykol a celkové voľné aminokyseliny v nervovom tkanive morčiat s experimentálnou alergickou encefalomyelitídou / L. Turecký, B. Líška, I. Pecháň
  In: 7. Congressus neurologicus Bohemoslovacus et symposium neurochemicum. - Bratislava : [s.n.], 1976. - S. 155
 522. AFH Glycín v mozgomiešnom moku pri niektorých neurologických ochoreniach / B. Líška ... [et al.]
  In: Bulletin Československej spoločnosti biochemickej pri ČSAV a Slovenskej biochemickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 5, č. 1 (1977), s. 35
 523. AFH Glycín v tkanive CNS ako inhibičný mediátor / B. Líška ... [et al.]
  In: Metabolizmus buniek nervového systému. Zv. 1.. - Nový Smokovec : [s.n.], 1980. - S. 25-26
 524. AFH Posúdenie funkčného stavu pečene u pacientov s chronickými hepatopatiami I. Funkčná kapacita pečene vyšetrovaná antipyrínovým polčasom / V. Kupčová, L. Turecký
  In: 1. dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1982. - S. [1]
 525. AFH Posúdenie funkčného stavu pečene u pacientov s chronickými hepatopatiami II. Funkčný stav pečene vyšetrovaný pomocou niektorých bielkovín séra / V. Kupčová, L. Turecký
  In: 1. dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1982. - S. [1]
 526. AFH Assessment of gamma-glutamyltransferase isoenzyme types in patients with and withouth intrahepatic cholestasis and ursodeoxycholic acid therapy / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Cholestatic Liver Diseases Molecular Biology, Clinic and Therapy. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 10
 527. AFH N - acetylglukozaminidáza v sére pacientov s chronickými hepatopatiami / L. Turecký ... [et al.]
  In: 3. Dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1984. - S. 53
 528. AFH Liečba Silymarínom u chronických hepatopatií / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 3. Dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1984. - S. 54
 529. AFH Cholestatic syndrome in focal nodular hyperplasia and ursodeoxycholic acid treatment / M. Szántová ... [et al.]
  In: Cholestatic Liver Diseases Molecular Biology, Clinic and Therapy. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 23
 530. AFH Zmeny niektorých bielkovinových parametrov v sére pacientov s alkoholickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 14. jarní hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1984. - S. 57
 531. AFH Prealbumín v sére pacientov s akútnou vírusovou hepatitídou B / L. Turecký ... [et al.]
  In: 14. jarní hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1984. - S. 16
 532. AFH N - acetyl - beta - glukozaminidáza v sére pacientov s ochoreniami pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 14. jarní hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1984. - S. 15
 533. AFH Pozáťažová proteinúria a enzymúria a jej odoznievanie / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 1, č. 1 (1996), s. 37
 534. AFH Aktivita a kapacita biotransformačného enzýmového systému pečene v závislosti na veku / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 19th Czechoslovak Congress of Gastroenterology with International Participation. - Karlovy Vary : [s.n.], 1984. - S. 271
 535. AFH Enzymes of purine nucleotide metabolism in the lymphycotes of pacients with gastrointestinal cancer / L. Turecký ... [et al.]
  In: 19th Czechoslovak congress of Gastroenterology with International Participation. - Karlovy Vary : [s.n.], 1984. - S. 518
 536. AFH Zmeny niektorých sérových bielkovín u pacientov s chronickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 18. Československý zjazd klinickej biochémie. - Žilina : [s.n.], 1985. - S. 52
 537. AFH Serum Alpha-1-acid glycoprotein and its heterogeneity in diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 1, č. 1 (1996), s. 53-54
 538. AFH Adenozíndeamináza a purínnukleozidfosforyláza v lymfocytoch pacientov s chronickými hepatopatiami / L. Turecký ... [et al.]
  In: 18. Československý zjazd klinickej biochémie. - Žilina : [s.n.], 1985. - S. 52-53
 539. AFH Zmeny biochemických parametrov v sére pacientov so steatózou pečene po liečbe esenciálnymi fosfolipidmi / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 1, č. 1 (1996), s. 44
 540. AFH N - acetylglukozaminidáza v sére pacientov s ochoreniami pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 18. Československý zjazd klinickej biochémie. - Žilina : [s.n.], 1985. - S. 53-54
 541. AFH Gamma-glutamylitransferase isoenzymes in differential diagnosis of chronic liver diseases / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč.1, č. 1 (1996), s. 53
 542. AFH Včasná diagnostika diabetickej nefropatie / V. Mojto, L. Turecký
  In: 4. Dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1985. - S. 15
 543. AFH Adenozíndeamináza a purínnukleozidfosforyláza v lymfocytoch pacientov s nádormi gastrointestinálneho traktu / L. Turecký ... [et al.]
  In: 4. Dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1985. - S. 44
 544. AFH Nové poznatky o regulách a funkcii glukóza-6-fosfatázy v pečeni / F. Zachar, L. Turecký
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 1, č. 1 (1996), s. 54
 545. AFH Cirkulujúce imunokomplexy v sére pacientov v priebehu vírusovej hepatitídy typu B / K. Laktiš ... [et al.]
  In: 4. Dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1985. - S. 45
 546. AFH Some biochemical alternations in rats with fully developed, streptozotocyn-induced diabetic cardiomyopathy: the effect of resocylidene aminoguanidine / A. Ziegelhöffer ... [et al.]
  In: New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. - Smolenice : [s.n.], 1996. - S. 62
 547. AFH Lipidy krvného séra v priebehu akútnej vírusovej hepatitídy typu B / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: 4. Dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1985. - S. P-15
 548. AFH Nealkoholová steatóza pečene a steatohepatitída: od kolísky po hrob Patobiochemické faktory uplatňujúce sa v procese rozvoja NASH / Ladislav Turecký
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 12-13
 549. AFH Terapeutické ovplyvnenie silymarínom u pacientov s chronickými ochoreniami pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 35. farmakologické dni. - Bratislava : [s.n.], 1985. - S. [1]
 550. AFH Alfa-2-makroglobulín v sére pacientov s diabetes mellitus / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 22. diabetologické dni. - Luhačovice : [s.n.], 1986. - S. [1]
 551. AFH Aktivita peroxizómových enzýmov pečene pri experimentálnom diabete / L. Turecký ... [et al.]
  In: Štandardné postupy v hepatológii. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť, 2006. - S. 3
 552. AFH Alfa - fetoproteín v sére pacientov s ochoreniami pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 5. Dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1986. - S. 6
 553. AFH Liver glutathione detoxicating system in rats with experimental diabetes mellitus / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Štandardné postupy v hepatológii. - Bratislava : slovenská hepatologická spoločnosť, 2006. - S. 4
 554. AFH Biological half-life of theophylline in chronic hepatopaties / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 20th Czechoslovak Congress of Gastroenterology with International Participation. - Košice : [s.n.], 1986. - S. 124
 555. AFH Vplyv fyzickej záťaže na dynamiku enzýmúrie / V. Mojto ... [et al.]
  In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 23, č. 4 (2017), s. 210-211
 556. AFH Mechanizmy tkanivového poškodenia pri Wilsonovej chorobe / L. Turecký, V. Kupčová
  In: Štandardné postupy v hepatológii. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť, 2006. - S. 6
 557. AFH Sérové lipidy a apoproteíny u pacientov s chronickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 19. československý sjezd klinické biochemie. - Brno : [s.n.], 1986. - S. 98
 558. AFH Žlčové kyseliny v sére a diagnostike intrahepatálnej cholestázy gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Štandardné postupy v hepatológii. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť, 2006. - S. 13
 559. AFH Examination of biological Theophylline half-life and some protein parameters in chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 7th International Conference on Clinical Pharmacology of CMEA Countries. - Plzeň : [s.n.], 1987. - S. 128
 560. AFH Serum magnesium levels in patients with alcoholic and non-alcoholic fatty liver / L. Turecký ... [et al.]
  In: Štandardné postupy v hepatológii. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť, 2006. - S. 17
 561. AFH Biologický polčas teopfylínu a niektoré sérové bielkoviny u pacientov s chronickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 20. Československý zjazd klinickej biochémie. - Banská Bystrica : [s.n.], 1988. - S. 102
 562. AFH Sledovanie ukazovateľov proteosyntetickej funkcie pečene u pacientov s chronickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 20. Československý zjazd klinickej biochémie. - Banská Bystrica : [s.n.], 1988. - S. 101
 563. AFH Vplyv hepatoprotektívnej látky VULM 930 na experimenálnu intoxikáciu CC14 / J. Chandoga ... [et al.]
  In: 18. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1988. - S. VIII/7
 564. AFH Bielkoviny akútnej fázy v sére pacientov s chronickými ochoreniami pečene a liečba Flavobionom / L. Turecký ... [et al.]
  In: 18. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1988. - S. XI/7
 565. AFH Hodnotenie biotransformačnej funkcie pečene a jej vzťah ku metabolizmu bielkovín u chronických hepatopatií / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 21. Československý gastroenterologický kongres. - Karlovy Vary : [s.n.], 1988. - S. 219
 566. AFH Plazmatické bielkoviny v diagnostike a monitorovaní ochorení pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 21. Československý gastroenterologický kongres. - Karlovy Vary : [s.n.], 1988. - S. 231
 567. AFH Zmeny vybraných ukazovateľov imunity u pacientov s cirhózou pečene / V. Kováliková, V. Kupčová, L. Turecký
  In: 1. celoštátne dni mladých imunológov. - Tatranská Lomnica : [s.n.], 1988. - S. 52
 568. AFH Prospektívne sledovanie aktivity biotransformačného enzymového systému pri pečeňových ochoreniach / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 19. májové hepatologické dni. - Nový Smokovec : [s.n.], 1989. - S. 32
 569. AFH Postavenie a význam biotransformačného enzýmového systému v metabolizme xenobiotík / V. Kupčová, L. Turecký
  In: 19. májové hepatologické dni. - Nový Smokovec : [s.n.], 1989. - S. 31
 570. AFH Alpha-2-macroglobulin and hyaluronate as fibromarkers in patients with chronic viraal hepatitis / L. Turecký ... [et al.]
  In: Štandardné postupy v hepatológii. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť, 2006. - S. 15
 571. AFH Úloha systému cytochrómov P-450 pri metabolizme xenobiotík / V. Kupčová , L. Turecký
  In: 1. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1989. - S. 76
 572. AFH Investigation of serum cytokines and hyaluronic acid in patients with chronic viral hepatitis treated by interferon alpha and ribavirine / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 248
 573. AFH Úloha pečene pri udržiavaní acidobazickej rovnováhy / L. Turecký, V. Kupčová
  In: 1. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1989. - S. 116
 574. AFH Hladiny niektorých bielkovín v ascite / L. Turecký ... [et al.]
  In: 1. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1989. - S. 117
 575. AFH Gamma - glutamyltransferase activityin sera of patients with liver diseases / L. Turecký, V. Kupčová
  In: 22. Československý gastroenterologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. 14
 576. AFH Klinická biochémia nádorového postihnutia pečene / Turecký, V. Kupčová
  In: 20. májové hepatologické dni. - Karlovy Vary : [s.n.], 1990. - S. [1]
 577. AFH Aktivita biotransformačného systému pečene u potkanov s experimentálnym streptozotocínovým diabetom / Turecký, L. Zlatoš, V. Kupčová
  In: 20. májové hepatologické dni. - Karlovy Vary : [s.n.], 1990. - S. [1]
 578. AFH Klinická manifestácia Wilsonovej choroby / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Štandardné postupy v hepatológii. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť, 2006. - S. 6
 579. AFH N - acetylglukozaminidáza v sére pacientov s ochoreniami pečene / Turecký ... [et al.]
  In: 20. májové hepatologické dni. - Karlovy Vary : [s.n.], 1990. - S. [1]
 580. AFH Možnosti prognostického posúdenia a hodnotenia klinickej závažnosti pečeňovej cirhózy / V. Kupčová, L. Turecký, E. Brixová
  In: 21. májové hepatologické dni. - Starý Smokovec : [s.n.], 1991. - S. [1]
 581. AFH Význam vyšetrovania plazmatických bielkovín u pacientov s akútnou vírusovou hepatitídou / L. Turecký, K. Laktiš, V. Kupčová
  In: 21. májové hepatologické dni. - Starý Smokovec : [s.n.], 1991. - S. [1]
 582. AFH Využitie eliminačnej kapacity galaktózy na posúdenie funkčného stavu pečene / V. Kupčová, L. Turecký, E. Brixová
  In: 21. májové hepatologické dni. - Starý Smokovec : [s.n.], 1991. - S. [1]
 583. AFH Oxidačný stres a pečeň u zvierat s experimentálnym diabetom 2. typu - biotransformačný systém / L. Turecký ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 1
 584. AFH Testovanie funkcií subcelulárnych štruktúr hypatocytu u pacientov s chronickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 23. májové hepatologické dni. - Vysoké Tatry : [s.n.], 1993. - S. [1]
 585. AFH Oxidačný stres a pečeň u zvierat s experimentálnym diabetom 2. typu - glutationový systém / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 1
 586. AFH Hepatálna encefalopatia / L. Turecký, V. Kupčová
  In: 23. májové hepatologické dni. - Vysoké Tatry : [s.n.], 1993. - S. [1]
 587. AFH Vplyv CCl4 in vitro na aktivitu monooxygenázového systému cytochrómu P-450 / L. Turecký ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 2
 588. AFH Markery oxidačného stresu a možnosti ich vyšetrovania / I. Vozár ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 2-3
 589. AFH Lidocaine Metabolism as an Index of Liver Function / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 27. májové hepatologické dni. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 20
 590. AFH Alkalická fosfatáza a jej izoenzýmy u pacientiek s intrahepatálnou cholestázou gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 11
 591. AFH Využitie MEGX testu na stanovenie funkčnej rezervy pečene / K. Schmidtová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 3, č. 2 (1998), s. 35
 592. AFH Alfa - fetoproteín levels in sera of patients with chronic hepatic diseases / L. Turecký... [et al.]
  In: 7. Bilaterales Symposium ČSSR - GDR "Fortschritte der Gastroenterologie". - Karlovy Vary : [s.n.], 1986. - S. 101
 593. AFH Levels of circulating immunocomplexes in acute and chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 7. Bilaterales Symposium ČSSR - GDR "Fortschritte der Gastroenterologie". - Karlovy Vary : [s.n.], 1986. - S. 60
 594. AFH Priebeh akútnej vírusovej hepatitídy u dialyzovaných pacientov / K. Laktiš ... [et al.]
  In: 23. májové hepatologické dni. - Vysoké Tatry : [s.n.], 1993. - S. [1]
 595. AFH Vplyv silymarínu na aktivitu lipoperoxidácie v mikrozómoch pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 23. májové hepatologické dni. - Vysoké Tatry : [s.n.], 1993. - S. [1]
 596. AFH Zmeny niektorých funkčných vlastností ceruplazmínu pri diabetes mellitus I. typu / J. Čársky ... [et al.]
  In: Celostátní biochemické dny. - Olomouc : [s.n.], 1989. - S. 69
 597. AFH Má reziduálna produkcia C - peptidu protektívny účinok z hľadiska vzniku diabetickej nefropatie ? / V. Mojto, M. Mikulecký, st., L. Turecký
  In: Kvalita starostlivosti o nefrologického, dialyzovaného a transplantovaného pacienta. - Zemplínska Šírava : [s.n.], 2004. - S. 46
 598. AFH Bielkoviny krvnej plazmy a steatóza pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 25th May Days of Hepatology. - Bratislava : Liver & Drug Foundation, 1995. - S. OP3-4
 599. AFH Manifestácia diabetickej nefropatie počas gravidity / V. Mojto, L. Turecký
  In: 5. Dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1986. - S. [1]
 600. AFH Spektrum bielkovín v moči po fyzickej záťaži u diabetikov / V. Mojto ... [et al.]
  In: 23. diabetologické dny. - Luhačovice : [s.n.], 1987. - S. 57
 601. AFH Biotransformačná funkcia pečene a niektoré biochemické parametre u pacientov s hepatálnymi ochoreniami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 42, č. 3 (1988), s. 204-205
 602. AFH Sledovanie vylučovania sérových proteínov do moču u diabetikov typu I / V. Mojto, L. Turecký
  In: 6. Dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1987. - S. 38
 603. AFH Bielkoviny akútnej fázy v sére pacientov s diabetes mellitus / L. Turecký, V. Mojto
  In: 6. Dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1987. - S. 37
 604. AFH NMR mozgu u pacientov s Morbus Wilson / Ľ. Procházková ... [et al.]
  In: 29. slovenské a české neurovaskulárne sympózium. - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. 67
 605. AFH Niektoré otázky metabolizmu bielkovín a aminokyselín v tkanive CNS morčiat pri experimentálnej alergickej encefalomyelitíde / B. Líška, L. Turecký, I. Pecháň
  In: Imunologický zpravodaj. - Roč. 7, č. 2-3 (1976), s. 63
 606. AFH Vplyv niektorých beta-blokátorov na aktivitu nešpecifických fosfomonoesteráz v CNS morčiat / L. Turecký, J. Križko
  In: 7. xenobiochemické sympózium. - Košice : [s.n.], 1978. - S. 35-36
 607. AFH Ceruloplazmín a meď v sére pacientov s mozgovými nádormi / L. Turecký ... [et al.]
  In: Metabolizmus buniek nervového systému. Zv. 1.. - Bratislava : Slovenská biochemická spoločnosť pri SAV, 1980. - S. 55
 608. AFH Bielkoviny cytozolu miechy pri EAE morčiat / L. Turecký, E. Uhlíková, J. Križko
  In: Metabolizmus buniek nervového systému. Zv. 1.. - Bratislava : Slovenská biochemická spoločnosť pri SAV, 1980. - S. 90
 609. AFH Niektoré enzýmy v sére pacientov s mozgovými nádormi / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Metabolizmus buniek nervového systému. Zv. 1.. - Bratislava : Slovenská biochemická spoločnosť pri SAV, 1980. - S. 54
 610. AFH Transplantácia pečene a gravidita / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 9, č. 4 (2010), s. 198
 611. AFH Laktátdehydrogenáza v sére pacientov s mozgovými nádormi / L. Turecký ... [et al.]
  In: Bulletin Československej spoločnosti biochemickej pri ČSAV a Slovenskej biochemickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 8, č. 3 (1980), s. 68
 612. AFH Intrahepatálna cholestáza gravidných - klinické a biochemické aspekty / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 9, č. 4 (2010), s. 198-199
 613. AFH Ceruloplazmín a metabolizmus kyslíka / J. Križko, L. Turecký
  In: Sympózium o superoxidovom anióne a iných bioreaktívnych produktoch kyslíka. - Harmónia-Piesky : [s.n.], 1982. - S. 8 -9
 614. AFH Význam cirkulujúcich imunokomplexov u pacientov s mozgovými nádormi / P. Kalina ... [et al.]
  In: Metabolizmus buniek nervového systému. Zv. 2. - Bratislava : Slovenská biochemická spoločnosť pri SAV, 1982. - S. 129
 615. AFH Niektoré bielkoviny likvoru v norme a za patologických stavov / L. Turecký ... [et al.]
  In: Metabolizmus buniek nervového systému. Zv. 2. - Bratislava : Slovenská biochemická spoločnosť pri SAV, 1982. - S. 128
 616. AFH Porovnanie vplyvu hladovania a podávania acetónu na biotransformačný systém pečene / Ladislav Turecký, Viera Kupčová, Eva Uhlíková
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 25-26
 617. AFH Comparison of two imunoanalytical methods for estimation of AFP in amnion fluid / E. Slugeňová, L. Turecký
  In: Symposium with International Participation. - Bratislava : [s.n.], 1983. - S. 43
 618. AFH Acetylcholínesteráza a izoenzýmy acetylcholínesterázy v plodovej vode a ich využitie v prenatálnej diagnostike / L. Turecký, E. Uhlíková, P. Tarina
  In: 18. Československý zjazd klinickej biochémie. - Žilina : [s.n.], 1985. - S. 55
 619. AFH Využitie stanovenia alfa-fetoproteínu v plodovej vode v druhom trimestri gravidity v prenatálnej diagnostike / E. Uhlíková, L. Turecký, M. Ondrejčák
  In: 18. Československý zjazd klinickej biochémie. - Žilina : [s.n.], 1985. - S. 54-55
 620. AFH Záťažová proteinúria a jej charakter / L. Turecký, H. Svátková, E. Uhlíková
  In: 4. Dni mladých internistov. - Košice : [s.n.], 1985. - S. 11
 621. AFH Porovnanie kľudovej mikroalbuninúrie a proteinúrie po telesnej záťaži na bicyklovom ergometri u diabetikov / L. Turecký, V. Mojto, P. Tisoň
  In: 20. Československý zjazd klinickej biochémie. - Banská Bystrica : [s.n.], 1988. - S. 75
 622. AFH Niektoré parametre metabolizmu železa v sére vrcholových športovcov / L. Turecký ... [et al.]
  In: 20. Československý zjazd klinickej biochémie. - Banská Bystrica : [s.n.], 1988. - S. 85
 623. AFH Oxidačný stres pri metabolických ochoreniach pečene / Viera Kupčová, Ladislav Turecký, Veronika Višenková
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 21-22
 624. AFH Acetylcholínesteráza v plodovej vode v prenatálnej diagnostike / L. Turecký ... [et al.]
  In: 20. Československý zjazd klinickej biochémie. - Banská Bystrica : [s.n.], 1988. - S. 89-90
 625. AFH Naše skúsenosti s imunoenzymometrickým stanovením CK MB v sére / P. Božek, J. Krist, L. Turecký
  In: 20. Československý zjazd klinickej biochémie. - Banská Bystrica : [s.n.], 1988. - S. 99
 626. AFH Štúdium pôsobenia hepatoprotektívnej látky VULM 930 na integritu subcelulárnych štruktúr pečene pri poškodení CC14 v experimente in vitro / J. Chandoga ... [et al.]
  In: 18. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1988. - S. IX/20
 627. AFH Toxické poškodenie mikrozomálneho aparátu pečene in vitro a vplyv hepatoprotektív / L. Turecký ... [et al.]
  In: 18. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1988. - S. IX/19
 628. AFH Možnosti separácie subcelulárnych štruktúr CNS v gravitačnom poli s použitím rôznych médií / J. Chandoga ... [et al.]
  In: 5. Zjazd československých neurochemikov. - Štrbské Pleso, Vysoké Tatry : [s.n.], 1989. - S. 65
 629. AFH Rozdiely v priebehu gravidít u pacientok s transplantovanou pečeňou / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 18
 630. AFH Úloha reaktívnych kyslíkových radikálov v patogenéze pečeňového poškodenia / L. Turecký, V. Kupčová
  In: 19. májové hepatologické dni. - Nový Smokovec : [s.n.], 1989. - S. 33
 631. AFH Vplyv niektorých peroxizómových proliferátov na aktivitu monooxygenázového systému cytochrómu P-450 v pečeni potkanov / E. Uhlíková, V. Kupčová, L. Turecký
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 30
 632. AFH Aktivita biotransformačného systému v pečeni potkanov s experimentálnym diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 44, č. 5 (1990), s. 351
 633. AFH Ethoxycoumarin O-deetyláza a jej izoformy vo vzťahu ku ketonémii / L. Turecký, V. Kupčová, E. Uhlíková
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 31-32
 634. AFH Úloha reaktívnych radikálov kyslíka v mechanizme poškodenia počene / L. Turecký
  In: 21. Československý sjezd klinické biochemie. - Brno : [s.n.], 1989. - S. 12
 635. AFH Ceruloplazmín v sére pacientov s diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: 21. Československý sjezd klinické biochemie. - Brno : [s.n.], 1989. - S. 46
 636. AFH Účinok N-acetylcysteínu u potkanov s dlhodobým poškodením pečene / O. Otrubová ... [et al.]
  In: 33. Kongres pracovného lekárstva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972858-4-5. - Košice : SLS, 2017. - Nestr. [2 s.] [online]
 637. AFH Komplexná prenatálna diagnostika rázštepov neurálnej trubice / L. Turecký ... [et al.]
  In: 21. Československý sjezd klinické biochemie. - Brno : [s.n.], 1989. - S. 47
 638. AFH Parametre lipidového metabolizmu a lipoproteínové rizikové indexy u pacientov so steatózou pečene / Ladislav Turecký ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 16-17
 639. AFH Lipoproteíny v sére vrcholových športovcov - hráčov ľadového hokeja / Ladislav Turecký, Hilda Svátková, Eva Slováková
  In: 21. Československý sjezd klinické biochemie. - Brno : [s.n.], 1989. - S. 52
 640. AFH Aktivita monooxygenázového systému cytochrómu P-450 v pečeni zvierat s experimentálnou artritídou / Ladislav Turecký ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 18-19
 641. AFH Effects of diltiazen on CC14 damage of liver subcellular structures An in vitro study / J. Chandoga ... [et al.]
  In: 2nd International Symposium Calcium 89. - Praha : [s.n.], 1989. - S. 23
 642. AFH Etiopatogenéza a patofyziológia primárnych a sekundárnych metabolických porúch a stukovatenie pečene / Viera Kupčová ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 19-20
 643. AFH Príspevok ku hodnoteniu hepatotoxicity u pracovníkov ARO exponovaných halothanom / J. Glasa,Turecký, J. Holomáň
  In: 20. májové hepatologické dni. - Karlovy Vary : [s.n.], 1990. - S .40
 644. AFH Príprava cyklistov a ich funkčné a biochemické ukazovatele / M. Hájková ... [et al.]
  In: Celostátní sjezd pracovníku oboru tělovýchovného lékařství. - Ostrava : [s.n.], 1990. - S. 14
 645. AFH Záťažová proteinúria u cyklistov / L. Turecký, V. Kayser, E. UHlíková
  In: Klinickobiochemická diagnostika, monitoring a terapia chorôb obličiek. - Bratislava : SLS, 1994. - S. [1]
 646. AFH Enzymatická analýza a bielkovinové spektrum séra v diferenciálnej diagnostike niektorých ochorení pečene / P. Černák ... [et al.]
  In: 20 Czechoslovak congress of gastroenterology. - Košice : [s.n.], 1986. - S. 52
 647. AFH Záťažová proteinúria užiakov a dorastencov / L. Turecký, H. Svátková
  In: Klinickobiochemická diagnostika, monitoring a terapia chorôb obličiek. - Bratislava : SLS, 1994. - S. [1]
 648. AFH Možnosť zhodnotenia funkcie obličiek pomocou vyšetrenia proteinúrie a emzymúrie u potkanov s experimentálnym diabetom / L. Turecký, E. Uhlíková, V. Kupčová
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 237-238
 649. AFH Naše skúsenosti s vyšetrovaním paraproteinúrie pomocou polyakrylamidovej gélovej elektroforézy / L. Turecký ... [et al.]
  In: Klinickobiochemická diagnostika, monitoring a terapia chorôb obličiek. - Bratislava : SLS, 1994. - S. [1]
 650. AFH Výučba klinickej biochémie na LFUK v Bratislave / Ladislav Turecký
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 67
 651. AFH Lokálna fibrinolytická a prokoagulačná aktivita žalúdkovej šťavy pri nádoroch žalúdka / A. Okrucká ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 42, č. 5-6 (1988), s. 370
 652. AFH Závislosť záťažovej proteinúrie na veku / L. Turecký, H. Svátková
  In: Národný kongres telovýchovného lekárstva. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 1998. - S. 32-33
 653. AFH Alfa-1-kyslý glykoproteín a alfa-1-antitrypsín v žalúdočnej šťave pacientov s prekancerózami a nádormi žalúdka / L. Turecký, A. Remková
  In: 20. Československý zjazd klinickej biochémie. - Banská Bystrica : [s.n.], 1988. - S. 96
 654. AFH Enzymúria po fyzickej záťaži / L. Turecký, V. Kayser
  In: Národný kongres telovýchovného lekárstva. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 1998. - S. 33
 655. AFH Metabolické aspekty chronickej hepatálnej insuficiencie / L. Turecký
  In: 28. májové hepatologické dni. Abstrakty. - Bratislava : SHS, 1998. - S. 26
 656. AFH Biotransformácia xenobiotík a poškodenie pečene / L. Turecký
  In: 28. májové hepatologické dni. Abstrakty. - Bratislava : SHS, 1998. - S. 42
 657. AFH Hodnotenie zmien pečeňových funkcií pri steatóze / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 1. Vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1989. - S. 77
 658. AFH Ciele vyučovania základov patologickej a klinickej biochémie na LF UK v Bratislave / M. Brechtlová ... [et al.]
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. K-P-5
 659. AFH Vplyv niektorých beta-blokátorov na aktivitu nešpecifických fosmonoesteráz v CNS morčiat / L. Turecký, J. Križko
  In: Československá fysiologie. - Roč. 30, č. 1 (1981), s. 76
 660. AFH Železo a transferín v sére pacientov s akútnymi a chronickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 38, č. 2 (1984), s. 86-87
 661. AFH Adenozíndeamináza a purínnukleozidfosforyláza v lymfocytoch pacientov s chronickými hepatopatiami / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 38, č. 2 (1984), s. 101
 662. AFH Účinok peroxizómových proliferátorov na metabolizmus hepatocytov / J. Chandoga ... [et al.]
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. B-P-4
 663. AFH Zmeny hladín niektorých bielkovín v sére pacientov s akútnymi a chronickými hepatopatiami / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 38, č. 2 (1984), s. 101-102
 664. AFH Klofibrová kyselina a Cetabén - rozdielne peroxizómové proliferátory 1. Vplyv na peroxizómy pečene / J. Chandoga ... [et al.]
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. B-20
 665. AFH Ultrasound in determination of portal hyperstension / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: 5th European Bridging Meeting in Gastroenterology. - Bratislava : [s.n.], 2003. - S. 69
 666. AFH Zmeny niektorých bielkovinových parametrov v sére pacientov s alkoholickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 39, č. 3 (1985), s. 185-186
 667. AFH Izolácia subcelulárnych štruktúr bez použitia ultracentrifúgy / J. Chandoga ... [et al.]
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. H-8
 668. AFH Noninvasive diagnosis of portal vein thrombosis / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: 5th European Bridging Meeting in Gastroenterology. - Bratislava : [s.n.], 2003. - S. 70
 669. AFH N-acetylglukozaminidáza v sére pacientov s ochorením pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 39, č. 3 (1985), s. 200-201
 670. AFH Mechanizmus pôsobenia peroxizómových proliferátorov nie je jednotný-štúdium in vivo a na tkanivových kultúrach / J. Chandoga ... [et al.]
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. B -19
 671. AFH Sonography after liver transplantation (Slovak experiences) / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: 5th European Bridging Meeting in Gastroenterology. - Bratislava : [s.n.], 2003. - S. 75
 672. AFH Prealbumín a albumín v priebehu vírusovej hepatitídy / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 39, č. 3 (1985), s. 202
 673. AFH Proteíny akútnej fázy pri nádorovom postihnutí pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 40, č. 1 (1986), s. 41
 674. AFH Proteíny akútnej fázy pri chronickej aktívnej hepatitíde a cirhóze pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 44, č. 7 (1990), s. 441
 675. AFH Adenoíndeamináza a purínnukeozidfosforyláza v lymfocytoch pacientov s nádorovým postihnutím pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 40, č. 1 (1986), s. 40
 676. AFH Eliminačná kapacita galaktózy pri chronickom ochorení pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 44, č. 7 (1990), s. 440-441
 677. AFH Porovnanie biotransformačnej a proteosyntetickej funkcie pečene pri chronických hepatopatiach / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 40, č. 1 (1986), s. 20-21
 678. AFH Longitudinal assessment of some liver functions in patients with liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 12. Česko-slovenský gastroenterologický kongres. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. 15
 679. AFH Hladiny krvných lipidov u pacientov s ochoreniami pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 41, č. 1 (1987), s. 49-50
 680. AFH Aspekty hepatálnej fibrózy pri chronickej hepatitíde C po liečbe interferónom / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Racionálna diagnostika, prevencia a liečba v hepatológii. - Bratislava : SZU, 2004. - S. 11-12
 681. AFH Alfa - fetoproteín v sére pacientov v priebehu akútnej vírusovej hepatitídy typu B / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 41, č. 2 (1987), s. 118
 682. AFH Enzýmová aktivita ceruloplazmínu v sére u pacientov s Wilsonovou chorobou / P. Ščigulinský ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 30-31
 683. AFH Postavenie a význam biotransformačného enzýmového systému pečene v metabolizme xenobiotík / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 44, č. 4 (1990), s. 270
 684. AFH Porovnávacie štúdium efektu hypolipidemického farmaka Lipanthylu a etofyllinclofibratu na enzýmové systémy subcelulárnych štruktúr pečene / J. Chandoga ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 42, č. 2 (1988), s. 130-131
 685. AFH Prospektívne sledovanie aktivity biotransformačného enzymového systému pri pečeňových ochoreniach / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 44, č. 4 (1990), s. 269-270
 686. AFH Niektoré serologické parametre v priebehu akútnej vírusovej hepatitídy B / K. Laktiš ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 42, č. 2 (1988), s. 205-206
 687. AFH Dynamika zmien niektorých bielkovinových parametrov v priebehu akútnej vírusovej hepatitídy / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 42, č. 3 (1988), s. 213-214
 688. AFH Local changes of coagulation and fibrinolysis in gastric malignancies / A. Okrucká ... [et al.]
  In: 5th Czechoslovak-Hungarian Symposium on Haematology and Transusiology. - Banská Bystrica : [s.n.], 1990. - S. 40
 689. AFH Bielkoviny akútnej fázy v sére pacientov s chronickými ochoreniami pečene a liečba Flavobionom / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 43, č. 3 (1989), s. 282
 690. AFH Klofibrová kyselina a Cetaben - rozdielne peroxizomálne proliferátory 2. Vplyv na biotransformačný systém pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. B-21
 691. AFH Toxické poškodenie mikrozomálneho aparátu pečene in vitro a vplyv hepatoprotektív / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 43, č. 3 (1989), s. 283
 692. AFH Reaktívne formy kyslíka a ich úloha pri poškodení pečene - prehľad súčasných poznatkov / L. Turecký ... [et al.]
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. J-P-6
 693. AFH Ukazovatele proteosyntetickej funkcie pečene u pacientov s chronickými hepatopatiami a liečba Flavobionom / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 43, č. 3 (1989), s. 220
 694. AFH Ceruloplazmín a ukazovatele oxidačného stresu u pacientov s Wilsonovou chorobou / P. Ščigulinský ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 31
 695. AFH Enzymologické vyšetrenia v diagnostike primárneho hepatocelulárneho karcinómu / L. Turecký, V. Kupčová, K. Laktiš
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 44, č. 7 (1990), s. 453
 696. AFH Pôsobenie hepatoprotektívnej látky VULM 930 pri experimentálnej intoxikácii tetrachlórmetánom / J. Chandoga ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 38, č. 2 (1989), s, 146
 697. AFH Alpha 1-kyslý glykoprotein a jeho mikroheterogenita v sére pacientov s nádorovým ochorením gastrointestinálneho traktu / L. Turecký, V. Kupčová
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 44, č. 7 (1990), s. 453
 698. AFH Aktivita biotransformačného systému v pečeni potkanov s experimentálnym diabetom / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 43, č. 3 (1989), s. 351
 699. AFH Experimentálny streptozotocínový diabetes a jeho vplyv na biotransformačnú aktivitu pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. F-9
 700. AFH Niektoré biochemické parametre v sére pacientov so steatózou pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 44, č. 5 (1990), s. 351
 701. AFH Vplyv benzolidu (3-benzybenzotiazolin bromid) na aktivitu biotransformačných enzýmov pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. F-22
 702. AFH Vplyv kalciových antagonistov na sérové hladiny niektorých biochemických parametrov / A. Viktorínová ... [et al.]
  In: Ateroskleróza. - Roč. 1, č. 3 (1997), s. 28-29
 703. AFH Wilsonova choroba / V. Kupčová, L. Turecký, P. Blažíček
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 12
 704. AFH Klofibrová kyselina a cetabén - rozdielne peroxizómové proliferátory 4. Vplyv na enzýmy metabolizmu aminodusíka / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. B-23
 705. AFH Experimentálne poškodenie pečene spojené so steatózou a aktivita cholínesterázy v sére / P. Ščigulinský ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 16
 706. AFH Úloha ketonémie v indukcii biotransformačného systému pečene pri experimentálnom diabete / E. Uhlíková, L. Turecký
  In: Hepatológia ´08. - Bratislava : SLS, 2008. - S. 3
 707. AFH Influence of interferon-alpha on the markers of liver fibrosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepatológia ´08. - Bratislava : SLS, 2008. - S. 10
 708. AFH Longitudinálne sledovanie niektorých laboratórnych ukazovateľov u pacientov s alkoholickými hepatopatiami / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 45, č. 2 (1991), s. 102-103
 709. AFH Vplyv AT 1 blokátora na chronické hepatálne ochorenie / Z. Petrakovičová ... [et al.]
  In: Hepatológia ´08. - Bratislava : SLS, 2008. - S. 11
 710. AFH Intravenózny test eliminácie galaktózy u pacientov s chronickými ochoreniami pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 45, č. 5 (1991), s. 238
 711. AFH Wilson disease in childhood and adulthood / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepatológia ´08. - Bratislava : SLS, 2008. - S. 16
 712. AFH Klinické posúdenie peroxidácie lipidov u pacientov s diabetes mellitus 1. typu / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 45, č. 5 (1991), s. 238
 713. AFH Oxidative stress and the liver in animals with experimental diabetes mellitus - glutathione system / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Oxidative stress in diseases. - ISBN 978-80-969919-7-6. - Bratislava : Mind and health, 2008. - S. 31
 714. AFH Liver biotransformation system and the effect of natural oil in animals with experimental diabetes mellitus / L. Turecký, J. Muchová, E. Uhlíková
  In: Lifestyle, Oxidative Stress and Diabetes Mellitus. - ISBN 978-80-970345-2-8. - Bratislava : Mind and Health, 2012. - S. 36
 715. AFH Včasné známky poruchy funkcie pečene / E. Brixová ... [et al.]
  In: 12. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1992. - S. 10
 716. AFH Komplikovaný priebeh chronickej hepatitídy C pri hereditárnej hemochromatóze / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 29
 717. AFH Lipoperoxidácia a biotransformačný systém pečene pri diabetes mellitus v experimente a v klinickej praxi / L. Turecký ... [et al.]
  In: 22. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1992. - S. 44
 718. AFH Biotransformačný systém a poškodenie pečene tetrachlórmetánom in vitro a in vivo / L. Turecký ... [et al.]
  In: 22. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1992. - S. 36
 719. AFH Vplyv vitamínu D a blokátorov kalciových kanálov na biotransformačný systém pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: 22. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 1992. - S. 37
 720. AFH Metabolizmus alkoholu a jeho účinok na pečeň / L. Turecký
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 46, č. 1 (1992), s. 71
 721. AFH Je sérový ceruloplazmín fibromarkerom pri poškodení pečene? / P. Ščigulinský ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 14
 722. AFH Enzymúria a jej dynamika po fyzickej záťaži / L. Turecký, V. Kayser, E. Uhlíková
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 195
 723. AFH Inhibícia ethoxycoumarin O-deetylázy dimetylsulfoxidom v pečeni potkanov po podávaní kyseliny klofibrovej a cetabenu / L. Turecký ... [et al.]
  In: 13. celostátní biochemické dny. - České Budějovice : [s.n.], 1992. - S. 90
 724. AFH Enzymúria a proteinúria u potkanov s experimentálnym diabetom / L. Turecký, E. Uhlíková, V. Kupčová
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 196
 725. AFH Isradipin vplýva na metabolizmus sacharidov v pečeni potkanov / F. Zachar ... [et al.]
  In: 13. celostátní biochemické dny. - České Budějovice : [s.n.], 1992. - S. 91
 726. AFH Peroxizómové enzýmy v pečeni potkanov s experimentálnym streptozotocínovým diabetom / L. Turecký, V. Kupčová, E. Uhlíková
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 197
 727. AFH Vplyv streptozotpcinu a acetonu na metabolizmus sacharidov v pečeni potkanov / F. Zachar ... [et al.]
  In: 13. celostátní biochemické dny. - České Budějovice : [s.n.], 1992. - S. 101
 728. AFH Vplyv podávania omega-3 a omega-6 mastných kyselín na hladinu glutationu a glutation-dependentných enzýmov v pečeni diabetických potkanov / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 199
 729. AFH Zmeny v aktivite biotransformačného systému pečene u zvierat s experimentálnym diabetes mellitus a efekt prírodných olejov / E. Uhlíková, J. Muchová, L. Turecký
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 39
 730. AFH Vplyv podávania bilirubínu potkanom s experimentálnou artritídou na metabolické procesy v pečeni / T. Sýkora ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 41
 731. AFH Postavenie oxidačného stresu pri ochoreniach pečene / V. Kupčová, L. Turecký
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 42
 732. AFH Prínos a osobitosti priebehu antivírusovej liečby proteázovými inhibítormi v súbore pacientov s chronickou hepatitídou C / V. Kupčová, R. Lintner, L. Turecký
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 42-43
 733. AFH Ketonémia a aktivita biotransformačného systému pečene u potkanov / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 48-49
 734. AFH Lipoperoxidácia v patogenéze poškodenia pečene pri experimentálnom diabete / L. Turecký ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 18
 735. AFH Zmeny v hladinách inzulínu a C-peptidu u pacientov s cirhózou pečene / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 24. Kongres slovenských a českých gastroenterológov a 15. jubilejný endoskopický deň s medzinárodnou účasťou. - Bardejovské kúpele : [s.n.], 1993. - S. A15
 736. AFH N-acetyl-L-cysteín, biotransformačný systém a poškodenie pečene vyvolané CCL4 / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 18-19
 737. AFH Hepatálna encefalopatia - súčasný pohľad na problematiku jej patogenézy / L. Turecký ... [et al.]
  In: 7. zjazd českých a slovenských neurochemikov. - Tatranská Lomnica : [s.n.], 1993. - S. 69
 738. AFH Účinky antivírusovej liečby hepatitídy C na fibrogenézu / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 25-26
 739. AFH Oxidačný stres v patogenéze poškodenia pečene pri diabete / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Hepatológia ´09. - Tále : [s.n.], 2009. - S. 38
 740. AFH Effect of phenobarbitone on the inductibility of the hepatic microsomal enzyme system in healthy and liver cirrhosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Liver and Drugs. - Bratislava : Slovak Society of Hepatology, 1994. - S. 55
 741. AFH Laboratórne vyšetrenia pri hodnotení funkcie pečene / L. Turecký, V. Kupčová
  In: Hepatológia ´09. - Tále : [s.n.], 2009. - S. 38-39
 742. AFH Theophylline and antipyrine elimination and galactose elimination capacity in patients with chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Liver and Drugs. - Bratislava : Slovak Society of Hepatology, 1994. - S. 73
 743. AFH Assesment of MEGX test in patients with chronic liver diseases / V. Kupčová, L. Turecký, E. Uhlíková
  In: Hepatológia ´09. - Tále : [s.n.], 2009. - S. 39
 744. AFH Byler´s syndrome - progressive familiar intrahepatic cholestasis and liver transplantation in one from 3 children of one family / V. Kupčová, M. Kováčová, L. Turecký
  In: Hepatológia ´09. - Tále : [s.n.], 2009. - S. 43-44
 745. AFH Nealkoholová tuková choroba pečene, metabolický syndróm a kardiovaskulárne riziko / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 19-20
 746. AFK Oxidačný stres, ceruloplazmín a Wilsonova choroba / L. Turecký ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 64, Suppl. 1 (2010), s. S31
 747. AFK Sledovanie cytokínov a markerov fibrogenézy u pacientov s hepatitídou C / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 64, Suppl. 1 (2010), s. S34
 748. AFK Ceruloplazmín a jeho enzýmová aktivita pri Wilsonovej chorobe / E. Uhlíková, V. Kupčová, L. Turecký
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 64, Suppl. 1 (2010), s. S35
 749. AFK Ultrasound in determination of portal hypertension / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: 5th Congress European Federation of Internal Medicine. - Paris : [s.n.], 2005. - S. [1]
 750. AFK Clinical -imaging correlations of portal vein thrombosis / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: 5th Congress European Federation of Internal Medicine. - Paris : [s.n.], 2005. - S. [1]
 751. AFK Unusual case of venooclusive disease (A case report) / M. Szántová ... [et al.]
  In: 34. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2006. - S. [1]
 752. AFK Clinical-imaging correlations after liver transplantation (Slovak experiences) / M. Szántová ... [et al.]
  In: 34. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2006. - S. [1]
 753. AFK Klinicko-zobrazovacie korelácie trombózy portálnej vény / M. Szántová, V. Kupčová, L. Turecký
  In: 34. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2006. - S. [1]
 754. AFK Indukcia biotransformačného systému pečene u pacientov s diabetom II. typu / L. Turecký ... [et al.]
  In: 34. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2006. - S. [1]
 755. AFK Význam vyšetrenia sérovej hladiny žlčových kyselín u pacientiek s intrahepatálnou cholestázou gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: 34. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2006. - S. [1]
 756. AFK Hypomagnezémia u pacientov s alkoholovou a nealkoholovou steatózou pečene / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: 34. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2006. - S. [1]
 757. AFK Tumor necrosis factor alpha antibodies treatment in Crohn´s diseases and investigation of Interleukin 10 / V. Kupčová, Z. Zelinková, L. Turecký
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 59
 758. AFK Frekvencia výskytu jednotlivých fenotypov haptoglobínu u pacientov s chronickými hepatopatiami / L. Turecký ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 72
 759. AFK Možnosti využitia izoenzýmov alkalickej fosfatázy v diagnostike intrahepatálnej cholestázy gravidných / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 72-73
 760. AFK The influence of interferon-alpha in chronic viral hepatitis to parameters of liver fibrosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Liver Fibrogenesis: Common and Organ Specific Mechanisms. - Petersberg : [s.n.], 2011. - S. 62
 761. AFK Investigation of markers of liver fibrosis - alpha-2-macroglobulin and hyaluronate in liver diseases / L. Turecký ... [et al.]
  In: Liver Fibrogenesis: Common and Organ Specific Mechanisms. - Petersberg : [s.n.], 2011. - S. 109
 762. AFK Nádory obličiek u potkanov s experimentálnym streptozotocínovým diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 5, Suppl. 1 (2002), s. 55
 763. AFK Vplyv experimentálneho diabetu na peroxizómový systém pečene / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 5, Suppl. 1 (2002), s. 56
 764. AFK Proteinúria a enzymúria u pacientov s diabetes mellitus 2. typu / L. Turecký ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 4, Suppl. 1 (2001), s. 52
 765. AFK Unusual case of veno-occlusive disease A case report / M. Szántová ... [et al.]
  In: European Journal of Internal Medicine. - Vol. 12, No. 3 (2001), s. 282
 766. AFK Assessing the effect of tumour necrosis factor alpha antibodies in patients with Crohn s disease / V. Kupčová ... [et al.]
  In: European Journal of Internal Medicine. - Vol. 12, No. 3 (2001), s. 276
 767. AFK Antiinflammatory effect of losartan in chronic / M. Szántová... [et al.]
  In: Gut. - Vol. 57, Supplement II (2008), s. PO909
 768. AFK C-peptid pri glukagónovom teste ako prognostický parameter diabetickej nefropatie / V. Mojto, M. Mikulecký, st., L. Turecký
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 7, Suppl. 1 (2004), s. 35-36
 769. AFL Wilson´s disease and oxidative stress / M. Koláček ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 216
 770. AFL Význam vyšetrovania hladiny žlčových kyselín v sére žien s podozrením na intrahepatálnu cholestázu gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 11, č. 1-2 (2006), s. 102-103
 771. AFL Hepatálne enzýmy v sére pacientov s diabetes mellitus / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 11, č. 1-2 (2006), s. 103-104
 772. AFL Cholínesteráza a steatóza pečene / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 11, č. 1-2 (2006), s. 105
 773. AFL Zmeny plazmatickej hladiny žlčových kyselín u pacientov s diabetom / V. Mojto ... [et al.]
  In: 16. Diabetologické dni. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 63
 774. AFL Hodnotenie aktivity biotransformačného systému pečene u pacientov s diabetes mellitus / L. Turecký, V. Kupčová, V. Mojto
  In: 16. Diabetologické dni. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 86
 775. AFL Fokálna nodulárna hyperplázia vs. adenóm pečene - problém diferenciálnej diagnostiky / Z. Petrakovičová
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 24-25
 776. AFL Má AT-1 blokátor vplyv na rozvoj fibrózy a portálnej hypertenzie ? / Z. Petrakovičová, M. Szántová, L. Turecký
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 25-26
 777. AFL Amoxycilín - klavulanátová hepatitída / Z. Petrakovičová ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 26
 778. AFL Serum cytokimes in viral hepatitis after IFN-alfa and ribavirine therapy / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 27-28
 779. AFL Assessment of cholestasis and fibrogenesis in primary biliary cirrhosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 28
 780. AFL Isoenzymes of gama-glutamyltransferase and serum bile acids in chronic liver diseases / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 29
 781. AFL Investigation of plasma total bile acids after treatment by UDCA in intrahepatic cholestasis of pregnancy / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 29-30
 782. AFL Aktivita paraoxonázy v sére žien s intrahepatálnou cholestázou gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 30
 783. AFL Paraoxonase activity in sera of women with intrahepatic cholestasis of pregnancy / L. Turecký ... [et al.]
  In: Oxidative stress in diseases. - ISBN 978-80-969919-7-6. - Bratislava : Mind and health, 2008. - S. 59
 784. AFL Úloha ketonémie pri indukcii cytochrómu P-450 v pečeni pri experimentálnom diabetes mellitus / L. Turecký, V. Kupčová, E. Uhlíková
  In: Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7167-169-5. - Bratislava : Asklepios, 2012. - S. 43 [CD-ROM]
 785. AGI Voľné radikály a oxidačný stres v molekulových mechanizmoch patogenézy niektorých ochorení / Ved. projektu Jozef Čársky ; člen výsk. tímu Z. Ďuračková, Ľ. Bergendi ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2005
 786. AGI Vplyv liečiv na experimentálnu aterosklerózu / A. Czirfusz ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 787. AGI Moderné trendy vo výučbe a zosúladenie programu výučby lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie na lekárskych fakultách / Ved. projektu J. Muchová ; člen výsk. tímu Z. Ďuračková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 788. AGI Sledovanie vplyvu benzolidu na zmeny biochemických parametrov v sére a v pečeňovom tkanive experimentálnych zvierat / J. Chandoga ... [et al.]
  Bratislava : LF UK, 1988
 789. AGI Chemické mechanizmy poškodenia tkanív a orgánov a účasť voľných radikálov v týchto procesoch / Ved. projektu Jozef Čársky ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2002
 790. AGI Význam stanovenia niektorých enzýmov pre klinicko-biochemickú diagnostiku : Záverečná správa čiastkovej úlohy 28-02-IV rezortného plánu výzkumu. / J. Križko ... [et al.]
  Bratislava : LF UK, 1980
 791. AGI Štúdium metabolizmu pri demyelinizačných procesoch : Záverečná správa čiastkovej úlohy ŠPZV VII-7-2/6. / I. Pecháň ... [et al.]
  Bratislava : LF UK, 1985
 792. AGI Biologické zmeny spôsobené alternáciou metabolizmu kyslíka a ich ovplyvnenie / T. Turský ... [et al.]
  Bratislava : LF UK, 1994
 793. AGI Funkcia a regulácia vybraných metabolických pochodov v normálnych a patologicky zmenených orgánoch / J. Čársky ... [et al.]
  Bratislava : LF UK, 1999
 794. BAB Podklady na prijímacie skúšky z biológie a chémie / D. Böhmer ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 795. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 796. BAB Podklady na prijímacie skúšky z chémie / Autori otázok M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Elán, 2002
 797. BAB Podklady na prijímacie skúšky z chémie / Autori otázok : M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Elán, 2003
 798. BAB Encyklopédia medicíny : 13. diel Pr - Rel. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2003
 799. BAB Encyklopédia medicíny : 12. diel Pa - Pô. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2002
 800. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 801. BAB Encyklopédia medicíny : 14. diel Rem - Š. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2003
 802. BAB Podklady na prijímacie skúšky z chémie / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1996
 803. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 804. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 805. BAB Podklady na prijímacie skúšky z chémie / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Lekárska fakulta UK, 1997
 806. BAB Podklady na prijímacie skúšky z chémie / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : LF UK, 1998
 807. BAB Podklady na prijímacie skúšky z chémie / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Elán, 1999
 808. BAB Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 1. zv. A - Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999
 809. BAB Encyklopédia medicíny 9. diel I - K / zostavil: O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1999
 810. BAB Encyklopédia medicíny - 5. diel D / zostavil : O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1997
 811. BAB Encyklopédia medicíny. 7. diel FO - HA / zostavil: O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1998
 812. BAB Podklady na prijímacie skúšky z chémie / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Elán, 2001
 813. BAB Encyklopédia medicíny 10. diel KM - M / zostavil : O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2000
 814. BAB Encyklopédia medicíny - 6. diel E - F / zostavil : O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1997
 815. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv. : Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 816. BAB Encyklopédia medicíny - 8. diel HE - CH / zostavil : O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1999
 817. BAB Encyklopédia medicíny : 15. diel T. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2004
 818. BAB Encyklopédia medicíny - 4. diel C / Zostavil : O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1997
 819. BAB Encyklopédia medicíny : 16. diel U-Ž. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2004
 820. BAB Podklady na prijímacie skúšky z chémie / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Elán, 2000
 821. BAB Encyklopédia medicíny : 11. diel MB - P. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2001
 822. BAB Podklady na prijímacie skúšky z chémie / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 823. BAB Biology and chemistry revision booklet / D. Ostatníková ... [et al.]
  Bratislava : Comenius University Faculty of Medicine, 2008
 824. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 825. BAB Podklady na prijímacie skúšky z chémie / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 826. BAB Chémia : Pomocný študijný materiál pre súčasné formy prijímacích pohovorov na vysoké školy. / Z. Ďuračková ... [et al.]
  Bratislava : Palaestra, 1991
 827. BAB Študijný materiál pre prípravu na súčasné formy prijímacích pohovorov na VŠ z biológie, chémie, fyziky / E. Pagáčová ... [et al.]
  Bratislava : Palaestra, 1993
 828. BCB Biofyzika, biochémia a rádiológia / V. Šajter, L. Turecký, R. Kadlečík
  Martin : Osveta, 2002
 829. BCI Príručka k seminárom a laboratórnym cvičeniam z lekárskej biochémie / L. Turecký
  Bratislava : Asklepios, 1994
 830. BCI Texts for seminars. Medical biochemistry I / L. Turecký
  Bratislava : [s.n.], 1994
 831. BCI Praktické cvičenia z biochémie pre ošetrovateľov / V. Rendeková, L. Turecký
  Bratislava : Asklepios, 2003
 832. BCI Vybrané kapitoly z funkčnej biochémie II / Ladislav Turecký
  Bratislava : Asklepios, 1995
 833. BCI Praktické cvičenia z biochémie / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1996
 834. BCI Laboratórne cvičenia z biochémie : pre poslucháčov Lekárskej fakulty. Časť I.. / J. Križko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1980
 835. BCI Praktické cvičenia z biochémie / J. Chandoga ... [et al.]
  Bratislava : Asklepios, 1992
 836. BCI Lekárska biochémia : Seminárna a praktická časť. / Kolektív autorov
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 837. BCI Klinická biochémia II. / O. Kadlec, E. Valovičová, L. Turecký
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1989
 838. BCI Praktikum z chémie a biochémie II / J. Chandoga ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
 839. BCI Klinická biochémia I. / O. Kadlec, M. Lukáčová, L. Turecký
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
 840. BCI Medical biochemistry 1 : Intermediary metabolism. / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Asklepiios, 1994
 841. BCI Praktické cvičenia z biochémie / J. Chandoga ... [et al.]
  Bratislava : Asklepios, 1991
 842. BCI Niektoré aspekty funkčnej biochémie pečene I : Vybrané kapitoly z funkčnej biochémie. / Ladislav Turecký
  Bratislava : Asklepios, 1991
 843. BCI Biochémia svalu a svalovej práce : Vybrané kapitoly z funkčnej biochémie. / Ladislav Turecký
  Bratislava : Asklepios, 1991
 844. BCI Praktické cvičenia z biochémie / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1993
 845. BCI Practical exercises in biochemistry / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Asklepios, 1993
 846. BCI Vybrané kapitoly z funkčnej biochémie pečene / Ladislav Turecký
  Bratislava : Asklepios, 1993
 847. BCI Eikozanoidy. Metabolizmus a biologické funkcie : Vybrané kapitoly z funkčnej biochémie. / L. Turecký
  Bratislava : Asklepios, 1993
 848. BDF Miesto Praktickej gynekológie pri napĺňaní vedecko-výskumného a výchovno-vzdelávacieho poslania / M. Valent ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 16, č. 3-4 (2009), s. 87-88
 849. BDF Hepatálna encefalopatia / Ladislav Turecký
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 31 (1997), s. 7
 850. BDF Diabetes mellitus a hepatobiliárny systém / Ladislav Turecký
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 44 (1997), s. 11
 851. BDF Obezita a metabolický syndróm ako dôsledok chybného metabolického naprogramovania dieťaťa počas gravidity spôsobeného nerovnováhou kyseliny listovej a vitamínu B12 ? / Ladislav Turecký
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 15, č. 1 (2008), s. 3-4
 852. BDF Biochémia a patobiochémia etanolu / Ladislav Turecký
  In: Lekársky obzor. - Roč. 57, č. 6 (2008), s. 251-254
 853. BDF Vzdelávanie ako cesta k efektívnej realizácii praktickej zdravotníckej starostlivosti / M. Bernadič ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 15, č. 4 (2008), s. 161-164
 854. BDF Čo vedia o laboratóriu a kvalite súčasní študenti medicíny a aké sú perspektívy v ďalšom vzdelávaní / Ladislav Turecký
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 17, č. 1 (2012), s. 19-22
 855. BEE Hodnotenie Lekárskej biochémie na LF UK v Bratislave / M. Ďurfinová ... [et al.]
  In: 16. Vědecko-pedagogická konference učitelů biochemických oborů LF v ČR a SR. - ISBN 978-80-244-5157-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 46-48
 856. BEE Prečo je biochémia najťažší predmet? Biochémia na LF UK v Bratislave aj v postrehoch a pohľade študenta / B. Líška ... [et al.]
  In: 16. Vědecko-pedagogická konference učitelů biochemických oborů LF v ČR a SR. - ISBN 978-80-244-5157-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 49-50
 857. BEF Aká je výživa dnešných študentov medicíny ? / K. Babinská ... [et al.]
  In: Nové trendy vo výžive. - Bratislava : Združenie pre zdravie a výživu, 2005. - S. [1-2]
 858. BEF Spolupráca biochemických pracovísk Prírodovedeckej fakulty a Lekárskej fakulty pri výučbe biochémie na Univerzite Komenského v Bratislave / M. Ďurfinová ... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 57-58
 859. BEF Význam klinicko-biochemických vyšetrení pri diagnostike a monitorovaní ochorení pečene / Ladislav Turecký
  In: Newslab. - ISBN 978-80-970953-1-4. - Bratislava : Medirex, 2012. - S. 56-67
 860. BFA The effect of bioflavonoids on liver monooxygenase system in rats with CCl4-induced liver damage / L. Turecký ... [et al.]
  In: Highlights from Hepatology 2015: From Chronic Hepatitis to Hepatocellular Carcinoma [elektronický zdroj]. - Freiburg : Falk Foundation, 2015. - S. 82 [online]
 861. BFA Effect of polyphenolic extract on liver steatosis and fibrosis after CCl4-induced liver damage / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Highlights from Hepatology 2015: From Chronic Hepatitis to Hepatocellular Carcinoma [elektronický zdroj]. - Freiburg : Falk Foundation, 2015. - S. 83 [online]
 862. BFA Etiology, diagnosis and clinical course of portal vein thrombosis / M. Szántová, Z. Petrakovičová, L. Turecký
  In: 6th Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine. - Lisbon : [s.n.], 2007. - P-36-04
 863. BFA AT -1 blocker in liver disease - possibility for antifibrotic treatment ? / M. Szántová, Z. Petrakovičová, L. Turecký
  In: 6th Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine. - Lisbon : [s.n.], 2007. - P-36-05
 864. BFA Unusual case of venooclusive disease / M. Szántová, Z. Petrakovičová, L. Turecký
  In: 6th Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine. - Lisbon : [s.n.], 2007. - P-36-08
 865. BFA Non-recordad alcohol consumption - Cause of high mortality on cirehosis ? / M. Szántová, Z. Petrakovičová, L. Turecký
  In: Falk Symposium No. 160. Pathogenesis and Clinical Practice in Gastroenterology. - Portorož : [s.n.], 2007. - S. 97
 866. BFA Heparin II cofactor deficiency - Cause of portal vein thrombosis / M. Szántová, L. Turecký, Z. Petrakovičová
  In: Falk Symposium No. 160. Pathogenesis and Clinical Practice in Gastroenterology. - Portorož : [s.n.], 2007. - S. 99
 867. BFA Salmonelosis - Cause of venoocclusive disease ? / M. Szántová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 160. Pathogenesis and Clinical Practice in Gastroenterology. - Portorož : [s.n.], 2007. - S. 98
 868. BFA Hemangioendotelióm - zriedkavá indikácia k transplantácii pečene / M. Szántová ... [et al.]
  In: 35. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 1
 869. BFA Changes of paraoxonase activities in sera of pregnant women with intrahepatic cholestasis / L. Turecký ... [et al.]
  In: 35. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 4
 870. BFA The effect of anti-TNF-alpha therapy on parameters of liver proteosynthetic function / L. Turecký ... [et al.]
  In: 35. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 5
 871. BFA Glutation a glutation-dependentné enzýmy v pečeni zvierat s experimentálnym diabetes mellitus II. typu / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: 35. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 6
 872. BFA Má AT-1 blokátor vplyv na rozvoj fibrózy ? (Pilotná štúdia) / M. Szántová, Z. Petrakovičová, L. Turecký
  In: 35. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 9
 873. BFA Trombóza portálnej vény - klinické a zobrazovacie aspekty / M. Szántová ... [et al.]
  In: 35. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 17
 874. BFA Problém diferenciálnej diagnostiky fokálnej nodulárnej hyperplázie a denómu pečene / Z. Petrakovičová ... [et al.]
  In: 35. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 18
 875. BFA Epidemiológia spotreby alkoholu v SR a ČR - hrozba pre nové tisícročie ? / M. Szántová, L. Turecký, Z. Petrakovičová
  In: 35. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 19
 876. BFA Investigation of hyaluronic acid and serum cytokines after interferon alpha and ribavirine treatment in chronic viral hepatitis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: 35. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 20
 877. BFA FibroTest and its correlation with other laboratory parameters of liver function in patients with Wilson´s disease / L. Turecký ... [et al.]
  In: Challenges and Management of Liver Cirrhosis [elektronický zdroj]. - Freiburg : Falk Foundation, 2014. - S. 62 [online]
 878. BFA Oxidative stress and induction of cytochrome P450 in development of diabetic hepatopathy in experimental animals / L. Turecký, E. Uhlíková, V. Kupčová
  In: Challenges and Management of Liver Cirrhosis [elektronický zdroj]. - Freiburg : Falk Foundation, 2014. - S. 63 [online]
 879. BFA Alpha-2-macroblobulin and laboratory parameters of oxidative stress in patients with Wilson´s disease / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Challenges and Management of Liver Cirrhosis [elektronický zdroj]. - Freiburg : Falk Foundation, 2014. - S. 64 [online]
 880. BFB Zmeny hepatálnych laboratórnych ukazovateľov u pacientov s diabetes mellitus 2. typu / V. Mojto ... [et al.]
  In: 17. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2007. - S. 25
 881. BFB Farebná duplexná ultrasonografia v určení stupňa portálnej hypertenzie / M. Szántová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 253-254
 882. BFB Vplyv AT-1 blokátora ba rozvoj fibrózy a portálnej hypertenzie (prvá etapa) / Z. Petrakovičová, M. Szántová, L. Turecký
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 254
 883. BFB Epidemiológia spotreby alkoholu v SR a ČR - hrozba 21. storočia / M. Szántová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 254
 884. BFB Etiopatogenéza, diagnóza a klinika trombózy portálnej vény / M. Szántová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 254
 885. BFB Úskalia diferenciálnej diagnostiky fokálnej nodulárnej hyperplázie a adenómu pečene / Z. Petrakovičová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 254-255
 886. BFB Enzymúria po telesnej záťaži a jej dynamika / L. Turecký ... [et al.]
  In: Kvalita starostlivosti o nefrologického, dialyzovaného a transplantovaného pacienta. - Zemplínska Šírava : [s.n.], 2004. - S. 47
 887. BFB Príprava novej koncepcie výučby chémie a biochémie na Lekárskej fakulte UK v Bratislava / J. Čársky ... [et al.]
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. K-P-4
 888. BFB Pregraduálna výučba klinickej biochémie na lekárskych a nelekárskych odboroch na Lekárskej fakulte UK v Bratislave / Ladislav Turecký
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 13, č. 1-2 (2008), s. 108
 889. BFB Stanovenie efektu krátkotrvajúcej stimulácie C-peptidu glukagónom na utilizáciu glukózy u pacientov s diabetes mellitus 1. typu, pomocou nového matematického modelu / V. Mojto ... [et al.]
  In: 26. Diabetologické dni. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2016. - S. 29
 890. BFB Možnosti laboratórneho vyšetrenia poškodenia obličiek u potkanov s experimentálnym diabetom / V. Mojto ... [et al.]
  In: 24. Diabetologické dni. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 67
 891. BFB Efekt podávania polynenasýtených mastných kyselín na glutationový detoxikačný systém pečene diabetických potkanov / L. Turecký ... [et al.]
  In: 24. Diabetologické dni. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 82
 892. BFB Oxidačný stres a peroxizómový systém v pečeni potkanov s experimentálnym streptozotocínovým diabetom / L. Turecký ... [et al.]
  In: 24. Diabetologické dni. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 83
 893. DAI Biotransformačný systém pečene a diabetes mellitus / Ladislav Turecký
  Bratislava : LF UK, 1995
 894. EAJ Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie / D.M. Vasudevan, S. Sreekumari, Kannan Vaidyanathan ; prekl. J. Čársky ... [et al.]
  Bratislava : Balneotherma, 2015
 895. EDI Beckmann, H. - Rieder, P.: Pathochemical markers in major psychoses / Ladislav Turecký
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 125, č. 47, (1986), s. 1461-1462
 896. EDI Gerety, R.J. (Ed.): Hepatitis / L. Turecký
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 125, č. 47 (1986), s. 1462
 897. EDJ Správa z 2. medzinárodného kongresu chirurgov a gastroenterológov organizovaného IGSC (International Gastr-Surgical Club) 15.-17.11.1990 v Aténach / I. Ďuriš ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 45, č. 3-4 (1991), s. 198-201
 898. GAI Voľné radikály a oxidačný stres v molekulových mechanizmoch patogenézy niektorých ochorení / Ved. projektu J. Čársky ; člen výsk. tímu Ľ. Bergendi ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2003
 899. GAI Vplyv alimentárnych faktorov, hormónov a farmák na metabolizmus hepatálnej bunky / J. Chandoga ... [et al.]
  Bratislava : LF UK, 1988
 900. GAI Prevencia a terapia aterosklerózy : Záverečná správa projektu VEGA 1/4119/97. / A. Czirfusz ... [et al.]
  Bratislava : Farmakologický ústav LFUK, 2000
 901. GII Texts for seminars. Medical biochemistry II / L. Turecký, V. Rendeková, E. Uhlíková
  Bratislava : [s.n.], 1994
 902. GII Biochemické aspekty hypoperfúzie mozgu u sklerózy multiplex. BIOSM : Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu 2012/2-UKBA-2. / Ved. projektu Monika Ďurfinová ; člen výsk. tímu Ľubica Procházková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2016
 903. GII Prenatálna diagnostika - história a súčasnosť / Ladislav Turecký
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 16, č. 2 (2009), s. 43
 904. GII Wilson s disease and assessment of antioxidant status Drug policy in Hepatology / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Liver and Drugs 2000. - Bratislava : BoArt, 2000. - S. 80
 905. GII Byler s syndrome - familiar intrahepatic cholestasis Liver and Drugs 2000: Drug policy in Hepatology / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Liver and Drugs 2000. - Bratislava : BoArt, 2000,. - S. 79
 906. GII Spektrum der Harnproteine nach korperlicher Belastung bei typ I. diabetes / P. Tisoň ... [et al.]
  In: Aktuelle Endokrinologie und Stoffwechsel. - Vol. 8, No. 4 (1987), s. 218
 907. GII Imaging methods in diagnosis of portal vein thrombosis / M. Szántová ... [et al.]
  In: HPB. - Vol. 1, Suppl. 1 (1997), s. 95
 908. GII Estimation of gammaglutamyltransferase isoenzyme types in primary sclerosing cholangitis and primary biliary cirrhosis / V. Kupčová ... [et al.]
  In: HPB. - Vol. 1, Suppl. 1 (1997), s. 173
 909. GII Príprava štúdijných materiálov pre výuku klinickej biochémie pre študentov lekárskej fakulty / Ved. projektu L. Turecký ; člen výsk. tímu V. Kupčová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 910. GII Od terminológií ku klasifikáciám - redukcia informácií [elektronický zdroj] : . / M. Pavlovič ... [et al.]
  Bratislava : Asklepios, 2011