Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Benígna hyperplázia prostaty / Ján Kliment ... [et al.]
  Martin : Osveta, 1996
 2. AAB Urodynamické vyšetrenia pri benígnej hyperplázii prostaty / Ján Švihra
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 1998
 3. AAB Inkontinencia moču / J. Švihra a kolektív
  Martin : Osveta, 2012
 4. ABD Urodynamické vyšetrenie / J. Švihra
  In: Princípy chirurgie 4. - ISBN 978-80-89607-37-2. - Bratislava : SAP, 2015. - S. 73-83 [1,5AH]
 5. ABD Sakrálna neuromodulácia v urológii / J. Švihra
  In: Princípy chirurgie 4. - ISBN 978-80-89607-37-2. - Bratislava : SAP, 2015. - S. 422-429 [1,4AH]
 6. ACB Urodynamické vyšetrenia : vysokoškolská učebnica. / J. Švihra
  Martin : Osveta, 2011
 7. ACB Všeobecná a špeciálna urológia pre poslucháčov lekárskych fakúlt / J. Breza ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 8. ADC The impact of physical activity measured by the International Physical Activity questionnaire on the prevalence of stress urinary incontinence in young women / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 228, č. September (2018), s. 308-312
 9. ADC Quality of life of women with urinary incontinence: Cross-cultural performance of 15 language versions of the I-QOL / Donald M. Bushnell ... [et al.]
  In: Quality of Life Research. - Roč. 14, č. 8 (2005), s. 1901-1913
 10. ADC Reactivity of urinary bladder smooth muscle in guinea pigs to acetylcholine and carbachol: participation of acetylcholinesterase / J. Mokrý ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 54, č. 4 (2005), s. 453-458
 11. ADC Successful embolization of a renal artery pseudoaneurysm with arteriovenous fistula and extravasations using onyx after partial nephrectomy for renal cell carcinoma / K. Zeleňák ... [et al.]
  In: Cardiovascular and Interventional Radiology. - Roč. 32, č. 1 (2009), s. 163-165
 12. ADC Comparison of body composition and overactive bladder symptoms in overweight female university students / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 237, č. June (2019), s. 18-22
 13. ADC Validation of the Slovakian version of the P-QOL questionnaire / V. Švihrová... [et al.]
  In: International Urogynecology Journal. - Roč. 21, č. 1 (2010), s. 53-61
 14. ADC ICS Teaching Module: Analysis of Voiding, Pressure Flow Analysis (Basic Module) / F.W.M. Rosier ... [et al.]
  In: Neurology and urodynamics. - Roč. 35, č. 1 (2016), s. 36-38
 15. ADC Impact of clean intermittent catheterization on quality adjusted life years (QALYs) in spinal cord injury patients with neurogenic urinary incontinence / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 37, č. 1 (2018), s. 250-256
 16. ADC Costs analysis of the treatment of imported malaria / V. Švihrová... [et al.]
  In: Malaria Journal. - Roč. 11, č. 1 (2012), s. 1-5
 17. ADC Prevalence and risk of sport types to stress urinary incontinence in sportswomen : a cross-sectional study / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 37, č. 6 (2018), s. 1957-1964
 18. ADC Prevalence of urinary incontinence in females performing high-impact exercises / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: International journal of sports medicine. - Roč. 38, č. 3 (2017), s. 210-216
 19. ADC Disability-adjusted life years (DALYs) in general population with pelvic organ prolapse: a study based on the prolapse quality-of-life questionnaire (P-QOL) / V. Švihrová... [et al.]
  In: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 182 (2014), s. 22-26
 20. ADD Involvement of calcium regulating ion channels in contractility of human isolated urinary bladder / Ján Ľupták ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 37, č. 4 (2018), s. 391-398
 21. ADE Význam transrektálnej ultrasonografie pri detekcii lokálnej recidívy karcinómu prostaty u pacientov po radikálnej prostatektómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 80, č. 2 (2001), s. 90-94
 22. ADE Electronic diaries : exploring cross-cultural preferences and acceptability / L. Abraham ... [et al.]
  In: Drug Information Journal. - Roč. 40, č. 3 (2006), s. 259-266
 23. ADE Laparoskopické výkony v urológii - výsledky a komplikácie u 150 pacientov / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Endoskopie. - Roč. 14, č. 4 (2005), s. 66-72
 24. ADE Medikamentózna a chirurgická liečba benígnej hyperplázie prostaty v Slovenskej republike - prierez 10 ročným sledovaním / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urologie pro praxi. - Roč. 7, č. 4 (2006), s. 168-170
 25. ADE Analýza medikamentóznej liečby stresovej inkontinencie moču u žien / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urologické Listy. - Roč. 6, č. 1 (2008), s. 29-34
 26. ADE Urodynamické vyšetrenie pri prostatizme / J. Švihra ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 72, č. 7 (1993), s. 307-310
 27. ADE Prínos transvaginálnej sonografie v diagnóze močovej stress inkontinencie / D. Jamriška ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 3, č. 1 (1994), s. 31-33
 28. ADE Hodnota prostatického špecifického antigénu, kyslej fosfatázy, alkalickej fosfatázy a bolesti v predpovedi kostných metastáz u pacientov s novozisteným karcinómom prostaty / J. Kliment ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 73, č. 6 (1994), s. 300-302
 29. ADE Výskyt prostatickej intraepiteliálnej neoplázie v materiáli získanom punkčnou biopsiou prostaty a jej klinický význam / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 76, č. 9 (1997), s. 438-442
 30. ADE Laparoskopický prístup v liečbe vrodených anomálií obličiek / J. Ľupták... [et al.]
  In: Endoskopie. - Roč. 19, č. 3-4 (2010), s. 96-100
 31. ADE Kontinenčné poruchy pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice / J. De Riggo... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 78, č. 1 (2011), s. 67-70
 32. ADE Gender-specific external barries to seeking care for urinary incontinence / J. Švihra... [et al.]
  In: Patient Preference and Adherence. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 773-779
 33. ADE Diagnostika intrinzickej nedostatočnosti uretrálneho zvierača u žien / J. Švihra ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 65, č. 4 (2000), s. 257-260
 34. ADE Hodnotenie kvality života po transrektálnej biopsii prostaty pod ultrazvukovou kontrolou a jej komplikácie / K. Javorka ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 13, č. 4 (2000), s. 131-133
 35. ADF Influence of dicyclomine on in vitro reactivity of urinary bladder smooth muscle in guinea pigs / M. Jakubesová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 12-17
 36. ADF Medikamentózna liečba stresovej inkontinencie moču u žien / J. Švihra
  In: Urológia. - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 32-37
 37. ADF Kvalita života u žien s inkontinenciou moču / J. Švihra
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 2, č. 4 (2004), s. 274-277
 38. ADF Noktúria u dospelých ľudí: starý problém a nové metódy liečby / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 2, č. 2 (2006), s. 90-96
 39. ADF Nokturia: jej klinický význam a vplyv na kvalitu života / J. Breza ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 4 (2006), s. 1, 4-6
 40. ADF Transuretrálna etanolová ablácia prostaty - naše skúsenosti s liečbou / J. Kliment ml. ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 2, č. 3 (2006), s. 152-156
 41. ADF Inkontinencia moču u športovkýň / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 12, č. 3 (2016), s. 104-109
 42. ADF Vplyv absorpčných pomôcok, duloxetínu a transobturatórnej pásky na získané roky kvalitného života u žien so stresovou inkontinenciou moču / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 41-45
 43. ADF Laparoskopická resekcia obličkových cýst / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 3, č. 2 (2007), s. 93-98
 44. ADF Nadhmotnosť a symptómy hyperaktívneho mechúra u žien / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 3 (2018), s. 110-113
 45. ADF Klinická a patologická charakteristika karcinómov prostaty detekovaných skríningovým vyšetrením pomocou digitálneho rektálneho vyšetrenia (DRV) a prostatického špecifického antigenénu (PSA) / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 7, č. 1 (2001), s. 5-9
 46. ADF Klinické návody na diagnostiku a liečbu inkontinencie u žien / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 41-45
 47. ADF Možnosti využitia laparoskopie v urológii - skúsenosti so 150 laparoskopickými operáciami / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 34-39
 48. ADF Laparoskopická transperitoneálna adrenalektómia / . J. Ľupták ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 2, č. 1 (2006), s. 28-32
 49. ADF Diagnostika a liečba angiomyolipómov obličiek / J. Kliment ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 42, č. 5 (1993), s. 199-205
 50. ADF Skúsenosti s liečbou stresovej inkontinencie u žien transvaginálnou uretrovezikosuspenziou / J. Kliment ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 1 (1994), s. 8-10
 51. ADF Objem benígnej hyperplázie prostaty v hodnotení infravezikálnej obštrukcie / J. Švihra ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 95, č. 3 (1994), s. 113-115
 52. ADF Repetitórium urodynamiky pri benígnej hyperplázii prostaty I. Uroflowmetria / J. Švihra
  In: Prostata. - Roč. 1, č. 1 (1995), s. 3-5
 53. ADF Repetitórium urodynamiky pri benígnej hyperplázii prostaty II. Tlakovo-prietokové merania. Základné analýzy / J. Švihra
  In: Prostata. - Roč. 1, č. 2 (1995), s. 8-10
 54. ADF Neinvazívna urodynamika u žien s močovou inkontinenciou / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 1, č. 2 (1995), s. 60-62
 55. ADF Nomogram urgencie - nástroj neinvazívnej urodynamiky / J. Švihra ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 2, č. 4 (1995), s. 115-118
 56. ADF Metastáza karcinómu obličky v mieste umiestnenia trokára po laparoskopickej transperitoneálnej nefrektómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 55-57
 57. ADF Liečba chronickej retencie moču u žien s hypoaktivitou detruzora / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 20-23
 58. ADF Ultrasonografický obraz vezikouretrálnej anastomózy u pacientov po radikálnej prostatektómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Prostata. - Roč. 2, č. 2 (1996), s. 7-10
 59. ADF Repetitórium urodynamiky pri benígnej hyperplázii prostaty III. Tlakovo-prietokové merania. Pokročilé analýzy / J. Švihra
  In: Prostata. - Roč. 2, č. 1 (1996), s. 7-9
 60. ADF Špecifickosť medzinárodnej stupnice prostatických symptómov u mužov s BPH a u žien s urgenciou / J. Švihra ... [et al.]
  In: Prostata. - Roč. 2, č. 3 (1996), s. 11-13
 61. ADF Stanovenie infravezikálnej obštrukcie u mužov s benígnou hyperpláziou prostaty pomocou tlakovo-prietokových meraní a analýzy dx/clim / J. Švihra ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 98, č. 1 (1997), s. 28-31
 62. ADF TRUS obraz karcinómu prostaty a jeho korelácia s histopatologickým nálezom v bioptickom materiáli / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 4, č. 1-2 (1998), s. 9-12
 63. ADF Prevalencia ženskej močovej inkontinencie v Slovenskej republike / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 29-34
 64. ADF In vitro reactivity of guinea pigs urinary bladder smooth muscle / J. Mokrý ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 22-27
 65. ADF Nové možnosti liečby hyperaktívneho močového mechúra moduláciou aktivity niektorých typov iónových kanálov / Jana Barboríková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 24-27
 66. ADF Angiogenéza a renálny karcinóm hľadanie nových biomarkerov a farmakoterapeutických postupov / Peter Ochodnický ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 4, č. 2-3 (2008), s. 75-80
 67. ADF Kombinovaná liečba alfa-blokátorom a tolterodínom ER u pacientov s benígnou prostatickou obštrukciou a hyperaktívnym močovým mechúrom / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 1 (2009), s. 19-23
 68. ADF Celkové prežívanie pacientov so sarkomatoidne dediferencovaným karcinómom obličky / J. Šulgan ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 12, č. 1 (2016), s. 18-21
 69. ADF Dorzálna rizotómia - chirurgická deaferentácia močového mechúra / M. Benčo... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 106-110
 70. ADF Urgentometer 1.0 - kvantifikácia urgencie u žien s hyperaktívnym močovým mechúrom / J. Švihra... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 133-138
 71. ADF Prevalencia anticholinergickej liečby hyperaktívneho močového mechúra v Slovenskej republike-prierez 10-ročným sledovaním / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 2 (2009), s. 77-80
 72. ADF Výhody laparoskopickej liečby u pacientov s vrodenými anomaliámi obličiek / J. Ľupták... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 6, č. 1 (2010), s. 22-27
 73. ADF Bariéry v dostupnosti liečby inkontinencie moču na Slovensku / J. Švihra... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 6, č. 2 (2010), s. 71-75
 74. ADF Prevalencia syndrómu nedostatku testosterónu u mužov vo veku od 40 do 69 rokov na Slovensku / I. Sopilko
  In: Klinická urológia. - Roč. 6, č. 2 (2010), s. 88-95
 75. ADF Úloha kaveolínu 1 v procese proliferácie svetlobunkového adenokarcinómu obličiek / L. Mésarošová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 79, č. 8 (2010), s. 219-222
 76. ADF Výsledky radikálnej prostaktetómie u pacientov s vysokorizikovým karcinómom prostaty / J. Kliment ml.... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 7, č. 2-3 (2011), s. 57-63
 77. ADF Zmeny expresie kaveolínu-1 v priebehu onkogenézy adenokarcinómu obličiek / L. Mesárošová... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 6, č. 3 (2010), s. 136-138
 78. ADF Úloha rastových faktorov v mechanizmoch neurogénnej dysfunkcie dolných močových ciest / M. Pokusa ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 46-51
 79. ADF Neurotelové malígne nádory močového mechúra / R. Dušenka ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 26-30
 80. ADF Postoje pacientov k transrektálnej punkčnej biopsii prostaty a jej komplikácie / K. Javorka ml. ... [et al.]
  In: Prostata. - Roč. 4, č. 1 (1998), s. 9-10
 81. ADF Diagnostics and treatment of lower urinary tract functional disorders in young men / J. Švihra ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 101, č. 5 (2000), s. 302-305
 82. ADF Prevalencia benígnej hyperplázie prostaty a symptómov dolných močových ciest / J. Švihra ... [et al.]
  In: Slovenská rádiológia. - Roč. 7, č. 1 (2000), s. 35-38
 83. ADF Validácia dotazníka na hodnotenie kvality života u pacientov s celiakou (CD-QOL) / V. Švihrová... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 12, č. 4 (2013), s. 196-199
 84. ADF Karcinóm kôry nadobličky: nové diagnostické a liečebné koncepcie / J. Ľupták... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 9, č. 2-3 (2013), s. 90-96
 85. ADF Mechanisms of reactivity of urinary bladder smooth muscle / J. Mokrý ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 9 (2002), s. 279-282
 86. ADF Neuromodulative treatment of overactive bladder - noninvasive tibial nerve stimulation / J. Švihra ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 12 (2002), s. 482-485
 87. ADF In vitro reactivity of urinary bladder smooth muscle influenced by oxybutynin, propranolol, and indomethacin in guinea pigs / J. Urdzik ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 23-29
 88. ADF The influence of aminophylline on the contractility of urinary bladder smooth muscle in rabbits / M. Hudec ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 9-15
 89. ADM Validácia nového nástroja pre indentifikáciu bariér v prevencii rakoviny krčka maternice na Slovensku / Veronika Szabóová ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 83, č. 1 (2018), s. 30-35
 90. AED Ein Beitrag zur Sonographie in der Diagnostik von Hodengeschwüren / J. Švihra ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 19-20, 1992-1993. - ISBN 80-223-0741-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 43-48
 91. AED Neurogénne a neneurogénne dysfunkcie dolných močových ciest v dospelom veku / J. Švihra
  In: Princípy chirurgie 4. - ISBN 978-80-89607-37-2. - Bratislava : SAP, 2015. - S. 337-342
 92. AED Raritné malígne nádory močového mechúra / Róbert Dušenka ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 18-23
 93. AED Sledovanie zmien expresie angiogénnych a apoptotických proteínov u pacientov s adenokarcinómom obličiek / L. Mésarošová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 5. - ISBN 978-80-223-2883-8. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010. - S. 105-110
 94. AED Sledovanie zmien expresie angiogénnych proteínov u pacientov s adenokarcinómom obličiek / L. Mésarošová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-79-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2010. - S. 22-27 [CD-ROM]
 95. AED Sekundárna prevencia karcinómu prostaty skríningovým vyšetrením mužov vo veku 55-70 rokov / J. Kliment ... [et al.]
  In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 1, č. 1. - ISBN 80-8063-073-9. - Martin : Osveta, 2001. - S. 74-82
 96. AED Úloha STAT3 v procese tumorigenézy renálneho karcinómu / L. Mésarošová... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 7. - ISBN 978-80-223-3271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 23-27
 97. AED Úloha VEGF v onkogenéze renálneho karcinómu a jeho možné farmakologické ovplyvnenie / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 8. - ISBN 978-80-223-3470-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2013. - S. 51-57
 98. AEG The meta-analysis of placebo response in randomized placebo-controlled clinical trials in treatment of overactive bladder / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 6, č. 2 (2007), s. 203
 99. AEG Pharmacological modulation of urinary bladder smooth muscle reactivity in vitro / J. Mokrý ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 54, č. 3 (2005), s. 35P
 100. AEG Urgencymetry 1.0 the diagnostic tool for quantification of urgency in females with the overactive bladder / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 8, č. 4 (2009), s. 61
 101. AEG Protein expression profiles in clear cell renal cell carcinoma / Lucia Mésarošová ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 9, č. 6 (2010), s. 649
 102. AEG Laparoscopic radical transperitoneal nephrectomy for renal cell carcinoma: single center experience / J. Ľupták... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 9, č. 6 (2010), s. 635-636
 103. AEG Measuring barriers among patients with urinary incontinence / J. Švihra... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 9, č. 6 (2010), s. 621
 104. AEM Impact of clean intermittent catheterization on quality adjusted life years (QALYS) in patients with neurogenic urinary incontinence / J. Švihra ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 34, S3 (2015), s. S309
 105. AFC Identification of molecular biomarker by monitoring of angiogenic and apoptotic proteins expression in renal cell carcinoma / Lucia Mésarošová ... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 6th International Medical Postgraduate Conference. - ISBN 978-80-254-5853-2. - Hradec Králové : Lekárska fakulta KU, 2009. - S. 83-87
 106. AFC Umelé neurónové siete v diagnostike karcinómu prostaty / J. Švihra ... [et al.]
  In: Vybrané otázky onkologie 7. - ISBN 80-7262-246-3. - Praha : Galén, 2003. - S.10-12
 107. AFD Farmakologické ovplyvnenie reaktivity hladkej svaloviny močového mechúra in vitro / J. Mokrý ... [et al.]
  In: 81. Fyziologické dni. - ISBN 80-969280-0-7. - Košice : ZZ design studio, 2005. - S. 130-132
 108. AFG Diagnostika neurogénneho močového mechúra / J. Švihra
  In: Urologie pro praxi. - Roč. 8, č. 1, Supplementum A (2007), s. A34-A35
 109. AFG Ovplyvnenie hladkej svaloviny xantínovými derivátmi / J. Mokrý ... [et al.]
  In: Folia Phoenix. - Roč. 10, Suppl. 1 (2005), s. 27
 110. AFG The effects of alphablockers, finasteride and plant extracts on the need for surgical treatment among Slovakian men with benign prostatic hyperplasia - a cross-selectional study of ten-years follow-up / J. Švihra ... [et al.]
  In: Progres en Urologie. - Roč. 15, č. 3, Supl. č. 2 (2005), s. 24
 111. AFG Reliability of the transitional zone measurement in the prostatic carcinoma by transrectal ultrasonography / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology. - Roč. 39, suppl. 5 (2001), s. 29
 112. AFG Quality of life in women with urinary incontinence: Cross-cultural performance of 15 language versions of the I-QOL / D. M. Bushnell... [et al.]
  In: ISOQOL 12th Annual Scientific Conference. - San Francisco : [s.n.], 2005. - [S. 1]
 113. AFG Significant improvements in incontinence endpoints in solifenacin treated patients compared to tolterodine ER treated patients in an overactive bladder study (STAR) / C. Chapple ... [et al.]
  In: International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction. - Roč. 16, Suppl. 2 (2005), s. 33
 114. AFG Laparoscopic transperitoneal adrenalectomy for feochromocytoma / J. Ľupták ... [et al.]
  In: European Urology Meetings. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 120
 115. AFG Laparoskopická adrenalektómia - štandardná liečba ochorení nadobličiek / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. Roč. 10, č. 2 (2006), s. 20
 116. AFG Využitie laparoskopie u pacientov s kryptorchizmom / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. Roč. 10, č. 2 (2006), s. 36
 117. AFG Záchovné operácie v liečbe včasných štádií nádorov obličiek / J. Kliment st. ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. Roč. 10, č. 2 (2006), s. 53
 118. AFG Changes in expression of vasoregulatory proteins in patients with renal cell carcinoma - a pilot study / P. Ochodnický ... [et al.]
  In: European Urology Meetings. - Roč. 2, č. 7 (2007), s. 20
 119. AFG Transperitoneal laparoscopic adrenalectomy: results of 134 consecutive procedures / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 68, suppl. 5A (2006), s. 89
 120. AFG Laparoscopic decortication of renal cysts / J. Ľupták ... [et al.]
  In: European Urology Meetings. - Roč. 2, č. 7 (2007), s. 33
 121. AFG The sensitivity of prostate octant biopsy in detection of clinical T1c prostate cancer / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 68, suppl. 5A (2006), s. 266-267
 122. AFG Transurethral ethanol ablation of the prostate in patients with urinary retention / J. Kliment ml. ... [et al.]
  In: European Urology Meetings. - Roč. 2, č. 7 (2007), s. 39
 123. AFG The prevalence of antimuscarinic treatment of overactive bladder symptoms - a crosssectional study of the-years follow up / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology Meetings. - Roč. 2, č. 7 (2007), s. 140
 124. AFG Prevencia recidívy kalcium axalátovej litiázy jednorázovou večernou dávkou citrátov / J. Ľupták ... [et al.]
  In: X. Kongres Českej urol. spol. a Slovenskej urol. spol. s medzinár. účastí. - Karlovy Vary : [s.n.], 1994. - [S. 1]
 125. AFG The changes in a muscular compartment in instable and stable obstructed detrusor in men with BPH / J. Švihra ... [et al.]
  In: ICS 94 Prague, 24th Annual Meeting. - Praha : [s.n.], 1994. - S. 202-203
 126. AFG Prediction of urodynamic obstruction from flow rate in symptomatic benign prostatic hyperplasia / H. Rollema ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 14, č. 6 (1995), s. 680
 127. AFG Urgency nomograms: the tool of noninvasive urodynamics / J. Švihra ... [et al.]
  In: Symposium under the auspices of King Albert II of the Belgians. European Urology Foundation.. - Brusel : [s.n.], 1997. - S. 29
 128. AFG Prevalence of female overactive bladder with urinary incontinence in Slovakia / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 1, suppl. 1 (2002), s. 85
 129. AFG Výsledky - funkčný parenchým, šetriacich operácií pre karcinóm obličky / J. Kliment... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 13, č. 4 (2009), s. 315
 130. AFG The role of the urgencymetry 1.0 in the evaluation of the urinary urgency in females / J. Švihra... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 8, č. 8 (2009), s. 666
 131. AFG Impact of OAB on aspects of daily life: results of a European survey / T. Creagh ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 8, č. 4 (2009), s. 57-58
 132. AFG Validation of the urgencymetry 1.0-quantification of the urinary urgency in females / J. Švihra... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 28, č. 7 (2009), s. 646-647
 133. AFG The laparoscopic approach in patients with upper urinary tract anomalies / J. Ľupták... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 74, suppl. 4A (2009), s. 192
 134. AFG Gender specific barriers to incontinence care seeking / J. Švihra... [et al.]
  In: Joint Annual Meeting of the ICS and IUGA. - Toronto : [s.n.], 2010. - S. 385 [online]
 135. AFG Increased expression of STAT5A may play a role in the oncogenesis of the renal cell carcinoma / L. Mésarošová ... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Roč. 53, č. 3 (2010), s. 184
 136. AFG STAT3 may play arole in the oncogenesis of the renal cell carcinoma / Jasna Šranková ... [et al.]
  In: The Student Scientific Conference on Cancer Research. - ISBN 978-80-210-5442-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 116
 137. AFG The role of caveolin-1 in clear cell renal cell carcinoma / Lucia Mésarošová ... [et al.]
  In: The Student Scientific Conference on Cancer Research. - ISBN 978-80-210-5442-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 108
 138. AFG Prevalence and severity of pelvic organ prolapse in symptomatic and asymptomatic women in relation to age / J. Švihra... [et al.]
  In: 41st Annual Meeting of the International Continence Society (ICS) [elektronický zdroj]. - Glasgow : International Continence Society, 2011. - Nestr. [1 s.] č. abstr. 618 [online]
 139. AFG Epidemiology of female urinary incontinence in Slovakia / J. Švihra ... [et al.]
  In: 2nd International Consultation on Incontinence. Abstracts 2001. - Paris : [s.n.], 2001. - S. 23
 140. AFG The value of transrectal ultrasonography in the detection of local recurrence of prostate cancer in patient after radical prostatectomy / J. Ľupták ... [et al.]
  In: European School of Urology : Central European Meeting. - Budapest : [s.n.], 2001. - S. 141
 141. AFG Inhibícia JAK/STAT signálnej dráhy ako efektívna a cielená liečba svetlobunkového adenokarcinómu obličiek / L. Mésarošová ... [et al.]
  In: Onkologie. - Roč. 4, suppl. A (2010), s. A10-A11
 142. AFG Clinical and pathological characteristics of creen detected prostate cancers through digital rectal examination and prostate specific antigen - Slovak single centre experience / B. Eliáš ... [et al.]
  In: European School of Urology : Central European Meeting. - Budapest : [s.n.], 2001. - S. 136
 143. AFG Female urinary incontinence in Slovakia: Prevalence and Quality of Life / J. Švihra ... [et al.]
  In: European School of Urology : Central European Meeting. - Budapest : [s.n.], 2001. - S. 133
 144. AFG HSP90 and development of renal cell carcinoma / L. Mésarošová... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 106
 145. AFG Skríning karcinómu prostaty: výsledky prospektívnej štúdie v bežnej populácii / J. Kliment ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 5, č. 4 (2001), s. 24
 146. AFG Klinická klasifikácia BPH - analýza subvezikálnej obštrukcie podľa modelu PQSF / J. Švihra ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 5, č. 4 (2001), s. 21
 147. AFG Correlation of ultrasonographic and urodynamic findings in the evaluation of continency in patients after radical prostatectomy / J. Ľupták ... [et al.]
  In: European Urology. - Roč. 33, suppl. 1 (1998), s. 105
 148. AFG Ochabnutý mechúr alebo subvezikálna obštrukcia u mužov s BPH / J. Švihra ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 2, č. 2 (1998), s. 24
 149. AFG Obštrukcia krčka močového mechúra u mladších mužov / J. Švihra ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 2, č. 2 (1998), s. 25
 150. AFG Quality of life following transrectal ultrasound guided biopsy and repeated biopsy of prostate / J. Švihra ... [et al.]
  In: Second Galician Urological Symposium in conjuction with the First Congress of the Central European Association of Urology (CEAU). Update in Prostatic Disease.. - Vienna : [s.n.], 1999. - S. 34
 151. AFG Higher body fat percentage as a is risk factor of overactive bladder at overweight women / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 37 (2018), s. S213-S214, meeting abstrakt 265
 152. AFG Navigation of a tined lead electrode using a three-dimensional (3D) model of sacral morphometry - a new implantation technique for sacral neuromodulation / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 37 (2018), s. S333-S334
 153. AFG Význam čistej intermitentnej katetrizácie pre kvalitu života pacientov s neurogénnym močovým mechúrom / J. Švihra... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 16, suppl. 1 (2012), s. 54
 154. AFG Nefrometria R.E.N.A.L. v predpovedi prognostického riziká karcinómu obličky / J. Šulgan... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 16, suppl. 1 (2012), s. 62
 155. AFG Radical prostatectomy for high-risk prostate cancer defined by preoperative criteria: is the current definition adequater? / J. Kliment ml.... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 80, suppl. 3A (2012), s. S159
 156. AFG Gender-specific conservative management of the overactive bladder in a population-based survey / J. Švihra... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 80, suppl. 3A (2012), s. S343
 157. AFG Quality of life in women with pelvic organ prolapses to symptomatic and asymptomatic population / J. Švihra... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 80, suppl. 3A (2012), s. S145-S146
 158. AFG Interrelationships after transrectal ultrasound-guided biopsy of the prostate: attitudes of patients towards prostate cancer and repeated biopsy / J. Švihra ... [et al.]
  In: 2nd International Consultation on Prostate Cancer. - Pariž : [s.n.], 1999. - Nestr. [1 s.]
 159. AFG Postoje pacientov k transrektálnej biopsii prostaty pomocou bioptickej pištole / J. Švihra ... [et al.]
  In: Česká urologická konference s mezinárodní účastí. - Praha : ČLS, 1997. - [S. 1]
 160. AFG Výskyt prostatickej intraepiteliálnej neoplázie v materiáli získanom punkčnou biopsiou prostaty a jej klinický význam / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Česká urologická konference s mezinárodní účastí. - Praha : ČLS, 1997. - [S. 1]
 161. AFG Korelácia urodynamických a ultrasonografických nálezov pri hodnotení kontinencie u pacientov po radikálnej prostaktetómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Česká urologická konference s mezinárodní účastí. - Praha : ČLS, 1997. - [S. 1]
 162. AFG An international classification of benign prostatic hyperplasia - advanced model of rating scales for infravesical obstruction / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology. - Roč. 35, suppl. 2 (1999), s. 166
 163. AFG Význam TRUS v diagnostike včasnej recidívy karcinómu prostaty u pacientov po radikálnej prostektómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 3, č. 2 (1999), s. 37
 164. AFG Sekundárna prevencia karcinómu prostaty skríningovým vyšetrením u mužov vo veku 55-70 rokov / J. Kliment ... [et al.]
  In: Vybrané otázky onkologie 3. - ISBN 80-86257-08-8. - Praha : Galén, 1999. - S. 8
 165. AFG Biopsia prostaty pod TRUS kontrolou a jej vplyv na kvalitu života / J. Švihra ... [et al.]
  In: Vybrané otázky onkologie 3. - ISBN 80-86257-08-8. - Praha : Galén, 1999. - S. 9
 166. AFG Význam transrektálnej ultrasonografie pre detekciu karcinómu prostaty skríningovou metódou / J. Švihra ... [et al.]
  In: Praktická ultrasonografie. 5. konference s mezinárodní účastí. - Olomouc : Universita Palackého, 1996. - S. 8
 167. AFG Transrektálna ultrasonografia lôžka po radikálnej prostatektómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Praktická ultrasonografie. 5. konference s mezinárodní účastí. - Olomouc : Universita Palackého, 1996. - S. 8-9
 168. AFG Transurethral ureteroscopy for stone removal with or without ureter dilatation / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Sixth European Symposium on Urolithiasis. Renal stones: aspects on their formation, removal and prevention. - ISBN 91-7871-698-5. - Linköping : Department of Urology University Hospital, 1995. - S. 227
 169. AFG PSA gene polymorphism and its role in developing prostate cancer and PSA production / R. Tomaškin... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 82, 3 suppl. 1 (2013), S264
 170. AFG The calcium-release-activated calcium channels role in contractile response of isolated human urinary bladder smooth muscle / M. Šutovská... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 82, 3 suppl. 1 (2013), S330
 171. AFG The prevalence of lower urinary tract symptoms in Slovak women with pelvic organ prolapse / V. Švihrová... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 12, suppl. (2013), s. C27
 172. AFG Získané roky kvalitného života (QALYS) po vložkách, duloxetine a transobturatorovej páske u pacientok so stresovou inkontinenciou moču / J. Švihra... [et al.]
  In: Česká urologie. - ISBN 978-80-7471-123-7. - Roč. 19, č. 3, suppl. B (2015), s. 86
 173. AFG Reliability assessment of the urgencymetry 2.0: a new method for the patient's perception of intensity of urgency scale (PPIUS) / J. Švihra... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 82, 3 suppl. 1 (2013), S133
 174. AFG Differential gene expression of VEGF receptors in the clear cell renal cell carcinoma / L. Mésarošová... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 82, č. 3 Suppl. 1 (2013), s. S133
 175. AFG Význam transrektálnej ultrasonografie (TRUS) pri rozlíšení lokalizovaného od lokálne pokročilého karcinómu prostaty / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 6, č. 2 (2002), s. 67
 176. AFG Human and guinea pig urinary bladder smooth muscle reactivity in vitro / J. Mokrý ... [et al.]
  In: 13th European Student's Conference 2002. - Berlin : Faculty of Medicine Humbolt University, 2002. - S. 293
 177. AFG Influence of xanthine derivatives on urinary bladder smooth muscle reactivity in rabbits / J. Mokrý ... [et al.]
  In: Progres en Urologie. - Roč. 14, č. 3, supll. 3 (2004), s. 10
 178. AFG Quality of life in stress urinary incontinent patients having surgery with tension free vaginal tape or intravaginal sling / J. Švihra ... [et al.]
  In: Progres en Urologie. - Roč. 14, č. 3, Supl. č 3 (2004), p. 13
 179. AFG The urinary bladder smooth muscle reactivity in vitro - human versus guinea pig / J. Mokrý ... [et al.]
  In: Proceedings of the 3rd FEPS Congress: Federation of European Physiological Societies. - ISBN 978-883-2331-43-1. - [S.l.] : Monduzzi Editore, 2003. - S. S7
 180. AFG Kvalita života po TVT implantácii u žien so stresovou inkontinenciou moču / J. Švihra ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 7, č. 3 (2003), s. 30
 181. AFG Reaktivita hladkého svalu močového mechúra in vitro / J. Mokrý ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. A17
 182. AFG Suburethral tape and quality of life in stress urinary incontinent females / J. Švihra ... [et al.]
  In: 4th Central European Meeting. - Bucharest : [s.n.], 2004. - S. 142
 183. AFG Zmeny aktivity hladkého svalu močového mechúra po aplikácii oxybutynínu a aminofylínu / J. Mokrý ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. A17-A18
 184. AFG The effect of dicyclomine and propantheline on in vitro reactivity of urinary bladder smooth muscle in guinea-pigs / J. Mokrý ... [et al.]
  In: 4th Central European Meeting. - Bucharest : [s.n.], 2004. - S. 171
 185. AFH Neurotelové malígne nádory močového mechúra / R. Dušenka ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 85
 186. AFH Príčiny, diagnostika a liečba noktúrie u dospelých pacientov / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 13, č. 2 (2007), s. 29-30
 187. AFH Laparoskopická záchovná operácia pre nádor obličky / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 13, č. 2 (2007), s. 33
 188. AFH Význam laparoskopie u pacientov s nehmatným semenníkom / K. Javorka ml. ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 13, č. 2 (2007), s. 34
 189. AFH Porovnanie účinku aminofylínu a oxybutynínu na reaktivitu hladkej svaloviny močového mechúra človeka in vitro / J. Mokrý ... [et al.]
  In: II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie. XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie. VII. česká konferencia klinickej farmakológie. XII. česká konferencia TDM. IX. česká pracovná konferencia DURG. - Nitra : [s.n.], 2005. - [S. 1]
 190. AFH Neurogénny močový mechúr - klasifikácia a význam čistej intermitentnej katetrizácie / J. Švihra
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 11
 191. AFH Duloxetin verzus transobturatórna páska v liečbe stresovej inkontinencie moču u žien / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 14
 192. AFH Komplikácie laparoskopickej adrenalektómie a ich liečba / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 18
 193. AFH Záchovné operácie pre nádor obličky / J. Kliment ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 18
 194. AFH Záchovné operácie pre nádor obličky - "zlatý štandard " pri liečbe včasných štádií ochorenia / J. Kliment ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 34
 195. AFH Inkontinencia moču a kvalita života u pacientov s neurogénnym močovým mechúrom / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 29
 196. AFH Klinické návody pre inkontinenciu moču u žien / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 29-30
 197. AFH Profylaktické podávanie Ofloxacínu pri transuretrálnych resekciách prostaty / J. Mikuláš ... [et al.]
  In: VIII. Československý urologický kongres. - Martin : LF UK, 1990. - S. 13
 198. AFH Angiogenéza adenokarcinómu obličky-identifikácia vaskulárnych molekúl / P. Ochodnický ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 12
 199. AFH Dlhodobé výsledky záchovných operácií obličiek pre karcinóm / J. Kliment ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 13
 200. AFH Laparoskopická radikálna nefrektómia pre obličkové nádory cT1 a cT2 / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 21
 201. AFH Laparoskopické záchovné operácie pre nádor obličky / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 21
 202. AFH Urgentometria (verzia 1.0)-nový nástroj na neinvazívne meranie urgencie / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 28-29
 203. AFH Meta-analýza klinických štúdií o periuretrálnej aplikácií silikónových mikroimplantátov (macroplastique R) v liečbe stresovej inkontinencie moču u žien / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 29
 204. AFH Dulxetin a cvičenie svalstva panvového dna u žien s nekomplikovanou stresovou inkontinenciou moču - pilotná štúdia / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 75-75
 205. AFH Laparoskopická liečba u pacientov s vrodenými anomáliami obličiek / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 15, č. 1 (2009), s. 13
 206. AFH Identifikácia molekulárnych biomarkerov sledovaním zmien expresie génov u pacientov s andenokarcinómom obličiek / L. Mésarošová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. - S. 100
 207. AFH Zmeny expresie kaveolínu-1 u pacientov s adenokarcinómom obličiek / L. Mésarošová... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 11
 208. AFH Prevalencia prolapsu panvových orgánov na Slovensku / J. Švihra... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 10-11
 209. AFH Výsledky liečby nádorov obličiek laparoskopickou transperitoneálnou nefrektómiou / J. Ľupták... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 17
 210. AFH Laparoskopická adrenalektómia: 10-ročné skúsenosti s miniinvazívnou technikou / J. Ľupták... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 20
 211. AFH The role of STAT proteins in the oncogenesis of the renal cell carcinoma / L. Mésarošová... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 16
 212. AFH Skríning génov podieľajúcich sa na procesoch angiogenézy svetlobunkového karcinómu obličiek / L. Mésarošová... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 63
 213. AFH Brindleyho technika sakrálnej deaferentácie a neurostimulácie predných sakrálnych miechových koreňov po transverzálnej lézii miechy / M. Benčo... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 8, suppl. (2012), s. 25
 214. AFH Telesný tuk ako rizikový faktor hyperaktívneho močového mechúra (OAB) u žien s nadhmotnosťou / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 59-59
 215. AFH Validácia dotazníka APIC-CP na hodnotenie kvality života u pacientov s karcinómom prostaty / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 71-71
 216. AFH Implantácia neuromodulačnej elektródy Interstim II pomocou 3D modelu sakrálnej morfometrie / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 60-60
 217. AFH Ultrasonografický obraz lôžka po radikálnej prostatektómii a jeho vzťah ku kontinencii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Slovenská sonografia ´97. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1997. - S. 39
 218. AFH Prevalencia inkontinencie moču u žien na Slovensku / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 16
 219. AFH Urolitiáza. Výsledky liečby ureterolitiázy transuretrálnou ureteroskopiou / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 12
 220. AFH Včasná detekcia lokálnej recidívy karcinómu prostaty po radikálnej prostatektómii pomocou TRUS / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 12
 221. AFH Hodnota stanovenia PSAD prechodnej zóny v diagnostike karcinómu prostaty / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 9
 222. AFH Interrelation of tolerability, complication and quality of life following invasive urodynamics in women / O. Solimani ... [et al.]
  In: European School of Urology. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 199
 223. AFH Diagnostika a liečba hyperaktívneho močového mechúra / J. Švihra
  In: Interná medicína. - Roč. 3, S1 (2003), s. 58S-59S
 224. AFH Comparison of an electronic and paper voiding diary for the evaluation of lower urinary tract symptoms (LUTS) in us and Slovak patients with benign prostatic obstruction (BPO) / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 11
 225. AFH Hyperaktívny močový mechúr - regulácia na molekulovej úrovni a klinická aplikácia / J. Švihra
  In: Výročná pracovná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti s kurzom ESU. Možnosti liečby funkčných a organických porúch dolných močových ciest. - Bratislava : Fournier Slovakia, 2003. - [S. 1]
 226. AFH Slovak version of a new questionnaire for urinary incontinence: the international consultation on incontinence questionnaire short form ICIQ-UI SF / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 34
 227. AFH Sledovanie reaktivity hladkej svaloviny močového mechúra in vitro / J. Mokrý ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 39-40
 228. AFH Navigácia sakrálnej neuromodulácie pomocou sakrálnej morfometrie / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 68
 229. AFH Tkanivové a močové hladiny cytokínov, chemokínov a rastových faktorov v diagnostike karcinómu obličiek z jasných buniek / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 79
 230. AFK Evaluating the performance of a new Slovak version of the incontinence-related quality of life measure(I-QOL) / Donald M. Bushnell ... [et al.]
  In: 8th Annual conference of the International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) 2001. - McLean : ISOQOL, 2001. - S. 283
 231. AGI Tlakovo-prietokové merania u mužov s benígnou hyperpláziou prostaty / J. Kliment ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1994
 232. BAB Vademecum medici / zostavil M. Šašinka, Š. Nyulassy, L. Badalík
  Martin : Osveta, 2003
 233. BCI Vybrané kapitoly zo všeobecnej urológie : (vysokoškolské učebné texty pre študentov všeobecného lekárstva) ; [elektronický zdroj]. / J. Švihra
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2011
 234. BCI Úvod do všeobecnej urológie [[elektronický zdroj]] : (vysokoškolské učebné texty pre študentov ošetrovateľstva). / J. Švihra
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2011
 235. BDC Urology in Eastern Europe in the 1990s / L. Managadze ... [et al.]
  In: BJU International. - Roč. 89, suppl. 1 (2002), s. 18-21
 236. BDF Neurogénny močový mechúr / J. Švihra
  In: Vozičkár. - Č. 2 (2004), s. 42-43
 237. BDF Neurogénny močový mechúr v Slovenskej republike / J. Švihra
  In: Vozičkár. - Č. 1 (2005), s. 41
 238. BDF Totálna ruptúra pelviureterálneho spojenia po tupej traume brucha / K. Javorka ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 5, č. 2 (1999), s. 16-18
 239. BDF Využitie ureterálnych endoprotéz v urológii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 5, č. 2 (1999), s. 25-28
 240. BDF Ťažká inkontinencia moču / J. Švihra
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 10, č. 5 (2012), s. 21-24
 241. BDF Súčasné názory na liečbu karcinómu kôry nadobličiek / J. Ľupták... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 36-40
 242. BDF Problém neurogénneho mechúra / J. Švihra
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 31 (2002), s. 4-5
 243. BDF Všeobecný prehľad o neurogénnom močovom mechúre / J. Švihra
  In: Vozičkár. - Č. 1 (2003), s. 46-47
 244. BED Hyperaktívny močový mechúr / J. Švihra
  In: Urologická akadémia. - Bratislava : Pfizer H.C.P., Westens Tower, 2004. - S. 2-11
 245. BEF Epidemiológia a etiológia hyperaktivného močového mechúra. Ambulantná diagnostika a diferenciálna diagnostika ochorenia. Liečebné postupy pri hyperaktívnom močovom mechúre. Moderná medikamentózna liečba blokátormi muskarínových receptorov / J. Švihra
  In: Je hyperaktívny močový mechúr problém, ktorý vieme ambulantne riešiť?. - Martin : Farmi-Profi, 2007. - Nestr. [8 s.]
 246. BFA Diagnostika a liečba urgentnej inkontinencie u žien / J. Švihra
  In: Česká urologie. - Roč. 2, č. 2 (1998), s. 20
 247. BFA Klinicko-patologická charakteristika karcinómov prostaty T1c / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 6, č. 2 (2002), s. 64-65
 248. BFB Nové dôkazy z klinických štúdií - medikamentózna liečba BPH založená na dôkazoch / J. Švihra
  In: Urológia. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 21
 249. BFB Súčasné názory na biopsiu prostaty pod ultrazvukovou kontrolou / J. Ľupták... [et al.]
  In: Slovenská sonografia 2009. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 2009. - S. 70-71
 250. BFB Sakrálna deaferentácia a neurostimulácie predných sakrálnych miechových koreňov u pacienta po transverzálnej lézii miechy / M. Benčo... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 45
 251. BFB Body composition and overactive bladder symptoms in overweight woman / Hagovská M. ... et al.
  In: Chronic Diseases and Integrated Care: Rethinking Health and Welfare Systems : Book of Abstracts. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - S. 24-24
 252. BFB Skúsenosti s laparoskopiou v urológii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 41
 253. DAI Diagnostické postupy pri funkčných poruchách močového mechúra / J. Švihra
  Martin : [s.n.], 2000
 254. EDJ Močová inkontinencia / J. Švihra
  In: Interná medicína. - Roč. 2, č. 6 (2002), s. 388-394
 255. GII Správa z XV. kongresu Slovenskej urologickej spoločnosti a Českej urologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou a kurzom európskej školy urológie konaného v Bratislave 8. až 10. septembra 2004 / J. Švihra
  In: Urologie pro praxi. - Roč. 5, č. 6 (2004), s. 268-269
 256. GII Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej urologickej spoločnosti 28. január 2005, Hotel SUMMIT, Bešeňová / J. Švihra, J. Breza
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 1 (2005), s. 29
 257. GII Zápisnica zo schôdze Slovenskej urologickej spoločnosti, ktorá sa konala 20. 6. 2001 v hoteli Slovan v Košiciach / J. Švihra, J. Breza
  In: Urológia. - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 47-48
 258. GII Aktuálny stav diagnostiky a liečby neurogénného močového mechúra / J. Švihra
  In: Vozičkár. - Č. 3/4 (2011), s. 28-29