Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Urologické operácie / V. Zvara, M. Horňák a kolektív
  Martin : Osveta, 2009
 2. AAB Transrektálna ultrasonografia prostaty (TRUS) / J. Ľupták
  Martin : Osveta, 2002
 3. ABD Laparoskopická nefrektómia / J. Ľupták
  In: Nádory obličiek. - ISBN 978-80-89192-95-3. - Bratislava : Poľana, 2008. - S. 153-173
 4. ACB Všeobecná a špeciálna urológia pre poslucháčov lekárskych fakúlt / J. Breza ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 5. ACB Urolitiáza : etiopatogenéza, diagnostika a liečba : vysokoškolská učebnica. / J. Ľupták
  Martin : Osveta, 2012
 6. ADC Orai1 protein expression and the role of calcium release-activated calcium channels in the contraction of human term-pregnant and non-pregnant myometrium / M. Šutovska ... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. - Roč. 41, č. 5 (2015), s. 704-711
 7. ADC Crystallization of calcium oxalate and calcium phosphate at supersaturation levels corresponding to those in different parts of the nephron / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Scanning Microscopy. - Roč. 8, č. 1 (1994), s. 47-62
 8. ADC Gene polymorphisms in bladder cancer / M. Franeková ... [et al.]
  In: Urologic Oncology - Seminars and Originals Investigations. - Roč. 26, č. 1 (2008), s. 1-8
 9. ADC Multiple cutaneous metastases as the first sign of lung cancer in a patient with well-differentiated papillary transitional cell carcinoma of the urinary bladder / J. Péč jr. ... [et al.]
  In: European Journal of Dermatology. - Roč. 8, č. 8 (1998), s. 573-574
 10. ADC Impact of clean intermittent catheterization on quality adjusted life years (QALYs) in spinal cord injury patients with neurogenic urinary incontinence / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 37, č. 1 (2018), s. 250-256
 11. ADC Disability-adjusted life years (DALYs) in general population with pelvic organ prolapse: a study based on the prolapse quality-of-life questionnaire (P-QOL) / V. Švihrová... [et al.]
  In: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 182 (2014), s. 22-26
 12. ADD Involvement of calcium regulating ion channels in contractility of human isolated urinary bladder / Ján Ľupták ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 37, č. 4 (2018), s. 391-398
 13. ADE Carcinoma of the colon after ureterosigmoidostomy and trigonosigmoidostony for exstrophy of the bladder / J. Kliment ... [et al.]
  In: International Urology and Nephrology. - Roč. 25, č. 4 (1993), s. 339-343
 14. ADE Zmeny horných močových ciest po dilatácii terminálneho močovodu v experimente / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Endoskopie. - Roč. 2, č. 2-3 (1993), s. 32-34
 15. ADE Neinvazívne zobrazenie prúdenia moču z močovodu u detí / J. Svitač ... [et al.]
  In: Endoskopie. - Roč. 2, č. 2-3 (1993), s. 27-28
 16. ADE Je nutná dilatácia močovodu pri ureterorenoskopii? / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 74, č. 7 (1995), s. 327-330
 17. ADE Analýza medikamentóznej liečby stresovej inkontinencie moču u žien / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urologické Listy. - Roč. 6, č. 1 (2008), s. 29-34
 18. ADE Postihnutie dolnej dutej žily pri metastázujúcom nádore semenníka z germinatívnych buniek / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 78, č. 10 (1999), s. 525-528
 19. ADE Diagnostika intrinzickej nedostatočnosti uretrálneho zvierača u žien / J. Švihra ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 65, č. 4 (2000), s. 257-260
 20. ADE Hodnotenie kvality života po transrektálnej biopsii prostaty pod ultrazvukovou kontrolou a jej komplikácie / K. Javorka ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 13, č. 4 (2000), s. 131-133
 21. ADE Laparoskopický prístup v liečbe vrodených anomálií obličiek / J. Ľupták... [et al.]
  In: Endoskopie. - Roč. 19, č. 3-4 (2010), s. 96-100
 22. ADE Kontinenčné poruchy pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice / J. De Riggo... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 78, č. 1 (2011), s. 67-70
 23. ADE Laparoskopické výkony v urológii - výsledky a komplikácie u 150 pacientov / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Endoskopie. - Roč. 14, č. 4 (2005), s. 66-72
 24. ADE Medikamentózna a chirurgická liečba benígnej hyperplázie prostaty v Slovenskej republike - prierez 10 ročným sledovaním / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urologie pro praxi. - Roč. 7, č. 4 (2006), s. 168-170
 25. ADE Gender-specific external barries to seeking care for urinary incontinence / J. Švihra... [et al.]
  In: Patient Preference and Adherence. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 773-779
 26. ADE Význam transrektálnej ultrasonografie pri detekcii lokálnej recidívy karcinómu prostaty u pacientov po radikálnej prostatektómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 80, č. 2 (2001), s. 90-94
 27. ADF Vplyv absorpčných pomôcok, duloxetínu a transobturatórnej pásky na získané roky kvalitného života u žien so stresovou inkontinenciou moču / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 41-45
 28. ADF Problematika spinocelulárneho karcinómu penisu z pohľadu dermatovenerológa / J. Péč jr. ... [et al.]
  In: Československá dermatologie. - Roč. 64, č. 1 (1989), s. 33-38
 29. ADF Endurologická liečba konkrementov v močovode / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Endoskopie. - Roč. 1, č. 2-3 (1992), s. 10-11
 30. ADF Diagnostika a liečba angiomyolipómov obličiek / J. Kliment ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 42, č. 5 (1993), s. 199-205
 31. ADF Spermiologické nálezy po operácii pre retenciu testis / A. Mikitka ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 42, č. 4 (1993), s. 161-166
 32. ADF Metafylaxia a liečba cystínovej litiázy - vlastné skúsenosti / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 95, č. 4 (1994), s. 157-159
 33. ADF Multicystická dysplázia obličky - diagnostika a liečba / J. Svitač ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 1, č. 2 (1995), s. 58-60
 34. ADF Neinvazívna urodynamika u žien s močovou inkontinenciou / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 1, č. 2 (1995), s. 60-62
 35. ADF Nomogram urgencie - nástroj neinvazívnej urodynamiky / J. Švihra ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 2, č. 4 (1995), s. 115-118
 36. ADF Ultrasonografické vyšetrenie prostaty / J. Ľupták
  In: Prostata. - Roč. 2, č. 1 (1996), s. 2-4
 37. ADF Ultrasonografický obraz vezikouretrálnej anastomózy u pacientov po radikálnej prostatektómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Prostata. - Roč. 2, č. 2 (1996), s. 7-10
 38. ADF TRUS obraz karcinómu prostaty a jeho korelácia s histopatologickým nálezom v bioptickom materiáli / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 4, č. 1-2 (1998), s. 9-12
 39. ADF Nové možnosti liečby hyperaktívneho močového mechúra moduláciou aktivity niektorých typov iónových kanálov / Jana Barboríková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 24-27
 40. ADF Postoje pacientov k transrektálnej punkčnej biopsii prostaty a jej komplikácie / K. Javorka ml. ... [et al.]
  In: Prostata. - Roč. 4, č. 1 (1998), s. 9-10
 41. ADF Metastáza karcinómu obličky v mieste umiestnenia trokára po laparoskopickej transperitoneálnej nefrektómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 55-57
 42. ADF Liečba chronickej retencie moču u žien s hypoaktivitou detruzora / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 20-23
 43. ADF Dorzálna rizotómia - chirurgická deaferentácia močového mechúra / M. Benčo... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 106-110
 44. ADF Urgentometer 1.0 - kvantifikácia urgencie u žien s hyperaktívnym močovým mechúrom / J. Švihra... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 133-138
 45. ADF Prevalencia anticholinergickej liečby hyperaktívneho močového mechúra v Slovenskej republike-prierez 10-ročným sledovaním / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 2 (2009), s. 77-80
 46. ADF Výhody laparoskopickej liečby u pacientov s vrodenými anomaliámi obličiek / J. Ľupták... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 6, č. 1 (2010), s. 22-27
 47. ADF Prevalencia ženskej močovej inkontinencie v Slovenskej republike / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 29-34
 48. ADF Celkové prežívanie pacientov so sarkomatoidne dediferencovaným karcinómom obličky / J. Šulgan ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 12, č. 1 (2016), s. 18-21
 49. ADF Bariéry v dostupnosti liečby inkontinencie moču na Slovensku / J. Švihra... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 6, č. 2 (2010), s. 71-75
 50. ADF Neuromodulative treatment of overactive bladder - noninvasive tibial nerve stimulation / J. Švihra ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 12 (2002), s. 482-485
 51. ADF Karcinóm prostaty detekovaný pri koncentrácii PSA< 4 ng/ml výskyt, klinicko-patologická charakteristika a liečba / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 8, č. 3 (2002), s. 41-45
 52. ADF Chirurgická liečba karcinómu prostaty radikálnou retropubickou prostatektómiou / J. Kliment ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 8, č. 3 (2002), s. 47-51
 53. ADF Výsledky radikálnej prostaktetómie u pacientov s vysokorizikovým karcinómom prostaty / J. Kliment ml.... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 7, č. 2-3 (2011), s. 57-63
 54. ADF Sulperazon v liečbe nozokomiálnych infekcií - multicentrická observácia u 202 pacientov / V. Krčméry ... [et al.]
  In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 11, č. 1 (2002), s. 3-6
 55. ADF Zmeny expresie kaveolínu-1 v priebehu onkogenézy adenokarcinómu obličiek / L. Mesárošová... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 6, č. 3 (2010), s. 136-138
 56. ADF Infekcie spôsobené Acinetobacter baumanii liečené cefoperazon / sulbaktámom / J. Koprnová ... [et al.]
  In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 11, č. 1 (2002), s. 44-46
 57. ADF Stačí v liečbe nozokomiálnych infekcií "monoterapia" cefoperazon/sulbaktám alebo potrebujeme kombinovanú liečbu - cefoperazon/sulbaktám plus aminoglykozidy? / E. Bíliková ... [et al.]
  In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 11, č. 1 (2002), s. 41-43
 58. ADF Možnosti využitia laparoskopie v urológii - skúsenosti so 150 laparoskopickými operáciami / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 34-39
 59. ADF Karcinóm prostaty detekovaný na základe zvýšenej koncentrácie PSA v sére - T1c klinické štádium / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 9, č. 3 (2003), s. 15-18
 60. ADF Úloha rastových faktorov v mechanizmoch neurogénnej dysfunkcie dolných močových ciest / M. Pokusa ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 46-51
 61. ADF Neurotelové malígne nádory močového mechúra / R. Dušenka ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 26-30
 62. ADF Skríningové vyšetrenie karcinómu prostaty pomocou digitálneho rektálneho vyšetrenia a prostatického špecifického antigénu u asymptomatických mužov vo veku 55-70 rokov / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 10-15
 63. ADF Laparoskopická transperitoneálna adrenalektómia / . J. Ľupták ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 2, č. 1 (2006), s. 28-32
 64. ADF Retroperitoneálna lymfadenektómia po primárnej chemoterapii pokročilých germinatívnych nádorov semenníka / B. Eliáš, J. Ľupták, J. Kliment
  In: Onkológia. - Roč. 7, č. 6 (2012), s. 388-391
 65. ADF Transuretrálna etanolová ablácia prostaty - naše skúsenosti s liečbou / J. Kliment ml. ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 2, č. 3 (2006), s. 152-156
 66. ADF Laparoskopická pyeloplastika, retrospektivní zhodnocení resekční a lalokové techniky / J. Všetička ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 2, č. 3 (2006), s. 157-160
 67. ADF Laparoskopická resekcia obličkových cýst / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 3, č. 2 (2007), s. 93-98
 68. ADF Zhodnotenie výsledkov transrektálnej biopsie prostaty / P. Čech... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 9, č. 2-3 (2013), s. 102-108
 69. ADF Karcinóm kôry nadobličky: nové diagnostické a liečebné koncepcie / J. Ľupták... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 9, č. 2-3 (2013), s. 90-96
 70. ADF Klinická a patologická charakteristika karcinómov prostaty detekovaných skríningovým vyšetrením pomocou digitálneho rektálneho vyšetrenia (DRV) a prostatického špecifického antigenénu (PSA) / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 7, č. 1 (2001), s. 5-9
 71. ADN The Modulation of Detrusor Contractility by Agents Influencing Ion Channel Activity / Michaela Kocmálová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal. - Roč. 65, č. 2 (2018), s. 8-11
 72. AED Ofloxacín v liečbe komplikovaných urologických infekcií / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 18, 1991. - ISBN 80-217-0367-9. - Martin : Osveta, 1991. - S. 195-201
 73. AED Ein Beitrag zur Sonographie in der Diagnostik von Hodengeschwüren / J. Švihra ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 19-20, 1992-1993. - ISBN 80-223-0741-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 43-48
 74. AED Sekundárna prevencia karcinómu prostaty skríningovým vyšetrením mužov vo veku 55-70 rokov / J. Kliment ... [et al.]
  In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 1, č. 1. - ISBN 80-8063-073-9. - Martin : Osveta, 2001. - S. 74-82
 75. AED Raritné malígne nádory močového mechúra / Róbert Dušenka ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 18-23
 76. AEG Urgencymetry 1.0 the diagnostic tool for quantification of urgency in females with the overactive bladder / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 8, č. 4 (2009), s. 61
 77. AEG Protein expression profiles in clear cell renal cell carcinoma / Lucia Mésarošová ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 9, č. 6 (2010), s. 649
 78. AEG The impact of repeat TURBT and residual tumour on progression in primary intermediate - and high-risk non-muscle invasive bladder cancer / R. Tomaškin... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 9, č. 6 (2010), s. 646
 79. AEG Laparoscopic radical transperitoneal nephrectomy for renal cell carcinoma: single center experience / J. Ľupták... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 9, č. 6 (2010), s. 635-636
 80. AEG Measuring barriers among patients with urinary incontinence / J. Švihra... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 9, č. 6 (2010), s. 621
 81. AEG The meta-analysis of placebo response in randomized placebo-controlled clinical trials in treatment of overactive bladder / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 6, č. 2 (2007), s. 203
 82. AEM Impact of clean intermittent catheterization on quality adjusted life years (QALYS) in patients with neurogenic urinary incontinence / J. Švihra ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 34, S3 (2015), s. S309
 83. AFC Umelé neurónové siete v diagnostike karcinómu prostaty / J. Švihra ... [et al.]
  In: Vybrané otázky onkologie 7. - ISBN 80-7262-246-3. - Praha : Galén, 2003. - S.10-12
 84. AFG Can we achieve successfully maintenance intravesical BCG therapy? / R. Tomaškin ... [et al.]
  In: European Urology Meetings. - Roč. 2, č. 7 (2007), s. 10
 85. AFG Prevencia recidívy kalcium axalátovej litiázy jednorázovou večernou dávkou citrátov / J. Ľupták ... [et al.]
  In: X. Kongres Českej urol. spol. a Slovenskej urol. spol. s medzinár. účastí. - Karlovy Vary : [s.n.], 1994. - [S. 1]
 86. AFG Epidemiology of female urinary incontinence in Slovakia / J. Švihra ... [et al.]
  In: 2nd International Consultation on Incontinence. Abstracts 2001. - Paris : [s.n.], 2001. - S. 23
 87. AFG The changes in a muscular compartment in instable and stable obstructed detrusor in men with BPH / J. Švihra ... [et al.]
  In: ICS 94 Prague, 24th Annual Meeting. - Praha : [s.n.], 1994. - S. 202-203
 88. AFG The value of transrectal ultrasonography in the detection of local recurrence of prostate cancer in patient after radical prostatectomy / J. Ľupták ... [et al.]
  In: European School of Urology : Central European Meeting. - Budapest : [s.n.], 2001. - S. 141
 89. AFG Clinical and pathological characteristics of creen detected prostate cancers through digital rectal examination and prostate specific antigen - Slovak single centre experience / B. Eliáš ... [et al.]
  In: European School of Urology : Central European Meeting. - Budapest : [s.n.], 2001. - S. 136
 90. AFG Výsledky antirefluxových operácií metódou advancement / J. Svitač ... [et al.]
  In: Pracovní konference české urologické společnosti. - Olomouc : [s.n.], 1995. - S. 21
 91. AFG Female urinary incontinence in Slovakia: Prevalence and Quality of Life / J. Švihra ... [et al.]
  In: European School of Urology : Central European Meeting. - Budapest : [s.n.], 2001. - S. 133
 92. AFG Changes in expression of vasoregulatory proteins in patients with renal cell carcinoma - a pilot study / P. Ochodnický ... [et al.]
  In: European Urology Meetings. - Roč. 2, č. 7 (2007), s. 20
 93. AFG Cancer incidence and mortality for urological malignancies in Slovakia from 1975 to 1979 : trends and reasons / J. Kliment ... [et al.]
  In: European School of Urology : Central European Meeting. - Budapest : [s.n.], 2001. - S. 122
 94. AFG Laparoscopic decortication of renal cysts / J. Ľupták ... [et al.]
  In: European Urology Meetings. - Roč. 2, č. 7 (2007), s. 33
 95. AFG Transurethral ethanol ablation of the prostate in patients with urinary retention / J. Kliment ml. ... [et al.]
  In: European Urology Meetings. - Roč. 2, č. 7 (2007), s. 39
 96. AFG Skríning karcinómu prostaty: výsledky prospektívnej štúdie v bežnej populácii / J. Kliment ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 5, č. 4 (2001), s. 24
 97. AFG The prevalence of antimuscarinic treatment of overactive bladder symptoms - a crosssectional study of the-years follow up / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology Meetings. - Roč. 2, č. 7 (2007), s. 140
 98. AFG Klinická klasifikácia BPH - analýza subvezikálnej obštrukcie podľa modelu PQSF / J. Švihra ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 5, č. 4 (2001), s. 21
 99. AFG Urgency nomograms: the tool of noninvasive urodynamics / J. Švihra ... [et al.]
  In: Symposium under the auspices of King Albert II of the Belgians. European Urology Foundation.. - Brusel : [s.n.], 1997. - S. 29
 100. AFG Correlation of ultrasonographic and urodynamic findings in the evaluation of continency in patients after radical prostatectomy / J. Ľupták ... [et al.]
  In: European Urology. - Roč. 33, suppl. 1 (1998), s. 105
 101. AFG Obštrukcia krčka močového mechúra u mladších mužov / J. Švihra ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 2, č. 2 (1998), s. 25
 102. AFG Quality of life following transrectal ultrasound guided biopsy and repeated biopsy of prostate / J. Švihra ... [et al.]
  In: Second Galician Urological Symposium in conjuction with the First Congress of the Central European Association of Urology (CEAU). Update in Prostatic Disease.. - Vienna : [s.n.], 1999. - S. 34
 103. AFG Non-invasive assessment of AR-V7 expression in patients diagnosed with castration-resistant prostate cancer / K. Baluchová ... [et al.]
  In: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. - Roč. 55, šp.suppl. (2017), s. S1271
 104. AFG Interrelationships after transrectal ultrasound-guided biopsy of the prostate: attitudes of patients towards prostate cancer and repeated biopsy / J. Švihra ... [et al.]
  In: 2nd International Consultation on Prostate Cancer. - Pariž : [s.n.], 1999. - Nestr. [1 s.]
 105. AFG Postoje pacientov k transrektálnej biopsii prostaty pomocou bioptickej pištole / J. Švihra ... [et al.]
  In: Česká urologická konference s mezinárodní účastí. - Praha : ČLS, 1997. - [S. 1]
 106. AFG Výskyt prostatickej intraepiteliálnej neoplázie v materiáli získanom punkčnou biopsiou prostaty a jej klinický význam / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Česká urologická konference s mezinárodní účastí. - Praha : ČLS, 1997. - [S. 1]
 107. AFG Korelácia urodynamických a ultrasonografických nálezov pri hodnotení kontinencie u pacientov po radikálnej prostaktetómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Česká urologická konference s mezinárodní účastí. - Praha : ČLS, 1997. - [S. 1]
 108. AFG An international classification of benign prostatic hyperplasia - advanced model of rating scales for infravesical obstruction / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology. - Roč. 35, suppl. 2 (1999), s. 166
 109. AFG Význam TRUS v diagnostike včasnej recidívy karcinómu prostaty u pacientov po radikálnej prostektómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 3, č. 2 (1999), s. 37
 110. AFG Sekundárna prevencia karcinómu prostaty skríningovým vyšetrením u mužov vo veku 55-70 rokov / J. Kliment ... [et al.]
  In: Vybrané otázky onkologie 3. - ISBN 80-86257-08-8. - Praha : Galén, 1999. - S. 8
 111. AFG Biopsia prostaty pod TRUS kontrolou a jej vplyv na kvalitu života / J. Švihra ... [et al.]
  In: Vybrané otázky onkologie 3. - ISBN 80-86257-08-8. - Praha : Galén, 1999. - S. 9
 112. AFG Význam transrektálnej ultrasonografie pre detekciu karcinómu prostaty skríningovou metódou / J. Švihra ... [et al.]
  In: Praktická ultrasonografie. 5. konference s mezinárodní účastí. - Olomouc : Universita Palackého, 1996. - S. 8
 113. AFG Transrektálna ultrasonografia lôžka po radikálnej prostatektómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Praktická ultrasonografie. 5. konference s mezinárodní účastí. - Olomouc : Universita Palackého, 1996. - S. 8-9
 114. AFG Transurethral ureteroscopy for stone removal with or without ureter dilatation / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Sixth European Symposium on Urolithiasis. Renal stones: aspects on their formation, removal and prevention. - ISBN 91-7871-698-5. - Linköping : Department of Urology University Hospital, 1995. - S. 227
 115. AFG Výsledky - funkčný parenchým, šetriacich operácií pre karcinóm obličky / J. Kliment... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 13, č. 4 (2009), s. 315
 116. AFG The role of the urgencymetry 1.0 in the evaluation of the urinary urgency in females / J. Švihra... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 8, č. 8 (2009), s. 666
 117. AFG Validation of the urgencymetry 1.0-quantification of the urinary urgency in females / J. Švihra... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 28, č. 7 (2009), s. 646-647
 118. AFG The laparoscopic approach in patients with upper urinary tract anomalies / J. Ľupták... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 74, suppl. 4A (2009), s. 192
 119. AFG Prevalence of female overactive bladder with urinary incontinence in Slovakia / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 1, suppl. 1 (2002), s. 85
 120. AFG Gender specific barriers to incontinence care seeking / J. Švihra... [et al.]
  In: Joint Annual Meeting of the ICS and IUGA. - Toronto : [s.n.], 2010. - S. 385 [online]
 121. AFG Význam transrektálnej ultrasonografie (TRUS) pri rozlíšení lokalizovaného od lokálne pokročilého karcinómu prostaty / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 6, č. 2 (2002), s. 67
 122. AFG The effects of alphablockers, finasteride and plant extracts on the need for surgical treatment among Slovakian men with benign prostatic hyperplasia - a cross-selectional study of ten-years follow-up / J. Švihra ... [et al.]
  In: Progres en Urologie. - Roč. 15, č. 3, Supl. č. 2 (2005), s. 24
 123. AFG The reliability of prostate biopsy in detection of T1c prostate cancer / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Progres en Urologie. - Roč. 15, č. 3, Supl . č. 2 (2005), s. 31
 124. AFG Laparoscopic pyeloplasty / J. Všetičká ... [et al.]
  In: 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. - Venice : [s.n.], 2005. - P579
 125. AFG Inhibícia JAK/STAT signálnej dráhy ako efektívna a cielená liečba svetlobunkového adenokarcinómu obličiek / L. Mésarošová ... [et al.]
  In: Onkologie. - Roč. 4, suppl. A (2010), s. A10-A11
 126. AFG Laparoscopic transperitoneal adrenalectomy / J. Ľupták ... [et al.]
  In: 5th Central European Meeting. - Budapest : [s.n.], 2005. - Nestr. [1 s.]
 127. AFG Kvalita života po TVT implantácii u žien so stresovou inkontinenciou moču / J. Švihra ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 7, č. 3 (2003), s. 30
 128. AFG Vyšetrenie biopsií kože metódou prietokovej cytometrie / J. Petrisková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 41
 129. AFG The sensitivity of prostate biopsy in detection of T1c prostate cancer / B. Eliáš ... [et al.]
  In: 5th Central European Meeting. - Budapest : [s.n.], 2005. - nestr. [1 s.]
 130. AFG Quality of life in stress urinary incontinent patients having surgery with tension free vaginal tape or intravaginal sling / J. Švihra ... [et al.]
  In: Progres en Urologie. - Roč. 14, č. 3, Supl. č 3 (2004), p. 13
 131. AFG Suburethral tape and quality of life in stress urinary incontinent females / J. Švihra ... [et al.]
  In: 4th Central European Meeting. - Bucharest : [s.n.], 2004. - S. 142
 132. AFG Senzitivita oktanovej biopsie prostaty pri detekcii T1c karcinómu prostaty / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. - Praha : ČLS JEP, 2005. - S. 149
 133. AFG Laparoscopic transperitoneal adrenalectomy for feochromocytoma / J. Ľupták ... [et al.]
  In: European Urology Meetings. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 120
 134. AFG Laparoskopická adrenalektómia - štandardná liečba ochorení nadobličiek / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. Roč. 10, č. 2 (2006), s. 20
 135. AFG Využitie laparoskopie u pacientov s kryptorchizmom / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. Roč. 10, č. 2 (2006), s. 36
 136. AFG Záchovné operácie v liečbe včasných štádií nádorov obličiek / J. Kliment st. ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. Roč. 10, č. 2 (2006), s. 53
 137. AFG Transperitoneal laparoscopic adrenalectomy: results of 134 consecutive procedures / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 68, suppl. 5A (2006), s. 89
 138. AFG Laparoscopic pyeloplasty - our experiences with resection method and flap technique / J. Všetička ... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 68, suppl. 5A (2006), s. 84
 139. AFG The sensitivity of prostate octant biopsy in detection of clinical T1c prostate cancer / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 68, suppl. 5A (2006), s. 266-267
 140. AFG Význam čistej intermitentnej katetrizácie pre kvalitu života pacientov s neurogénnym močovým mechúrom / J. Švihra... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 16, suppl. 1 (2012), s. 54
 141. AFG Nefrometria R.E.N.A.L. v predpovedi prognostického riziká karcinómu obličky / J. Šulgan... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 16, suppl. 1 (2012), s. 62
 142. AFG Radical prostatectomy for high-risk prostate cancer defined by preoperative criteria: is the current definition adequater? / J. Kliment ml.... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 80, suppl. 3A (2012), s. S159
 143. AFG The calcium-release-activated calcium channels role in contractile response of isolated human urinary bladder smooth muscle / M. Šutovská... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 82, 3 suppl. 1 (2013), S330
 144. AFG The prevalence of lower urinary tract symptoms in Slovak women with pelvic organ prolapse / V. Švihrová... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 12, suppl. (2013), s. C27
 145. AFG Reliability assessment of the urgencymetry 2.0: a new method for the patient's perception of intensity of urgency scale (PPIUS) / J. Švihra... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 82, 3 suppl. 1 (2013), S133
 146. AFG Navigation of a tined lead electrode using a three-dimensional (3D) model of sacral morphometry - a new implantation technique for sacral neuromodulation / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 37 (2018), s. S333-S334
 147. AFG Získané roky kvalitného života (QALYS) po vložkách, duloxetine a transobturatorovej páske u pacientok so stresovou inkontinenciou moču / J. Švihra... [et al.]
  In: Česká urologie. - ISBN 978-80-7471-123-7. - Roč. 19, č. 3, suppl. B (2015), s. 86
 148. AFG Differential gene expression of VEGF receptors in the clear cell renal cell carcinoma / L. Mésarošová... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 82, č. 3 Suppl. 1 (2013), s. S133
 149. AFG Reliability of the transitional zone measurement in the prostatic carcinoma by transrectal ultrasonography / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology. - Roč. 39, suppl. 5 (2001), s. 29
 150. AFH Zmeny kostnej denzity u pacientov s pokročilým karcinómom prostaty liečených dlhodobo chirurgickou alebo medikamentóznou kastráciou / J. Kliment st. ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 13, č. 2 (2007), s. 15-16
 151. AFH Laparoskopická záchovná operácia pre nádor obličky / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 13, č. 2 (2007), s. 33
 152. AFH Význam laparoskopie u pacientov s nehmatným semenníkom / K. Javorka ml. ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 13, č. 2 (2007), s. 34
 153. AFH Paliative Harnableitung bei malignen gynekologischen Erkrankungen / J. Kliment ... [et al.]
  In: Medzinárodné urologické sympózium. - Bratislava : [s.n.], 1989. - [S. 1]
 154. AFH Profylaktické podávanie Ofloxacínu pri transuretrálnych resekciách prostaty / J. Mikuláš ... [et al.]
  In: VIII. Československý urologický kongres. - Martin : LF UK, 1990. - S. 13
 155. AFH Cystinová litiáza - diagnostika a liečba - vlastné skúsenosti / R. Pullmann ... [et al.]
  In: 1. celoštátny zjazd klinickej biochémie. - Bratislava : SLS-Slovenská spoločnosť klinickej biochémie, 1994. - S. 113
 156. AFH Úloha HSPB1 a intermediálnych filamentov u karcinómu prostaty / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 90-90
 157. AFH Angiogenéza adenokarcinómu obličky-identifikácia vaskulárnych molekúl / P. Ochodnický ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 12
 158. AFH Dlhodobé výsledky záchovných operácií obličiek pre karcinóm / J. Kliment ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 13
 159. AFH Laparoskopická radikálna nefrektómia pre obličkové nádory cT1 a cT2 / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 21
 160. AFH Laparoskopické záchovné operácie pre nádor obličky / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 21
 161. AFH Urgentometria (verzia 1.0)-nový nástroj na neinvazívne meranie urgencie / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 28-29
 162. AFH Meta-analýza klinických štúdií o periuretrálnej aplikácií silikónových mikroimplantátov (macroplastique R) v liečbe stresovej inkontinencie moču u žien / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 29
 163. AFH Retroperitoneálna lymfadenektómia v liečbe germinatívnych nádorov semenika / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 30
 164. AFH Nežiadúce účinky hormonálnej liečby / J. Ľupták
  In: Klinická urológia. - Roč. 13, S1 (2017), s. 9
 165. AFH Ultrasonografický obraz lôžka po radikálnej prostatektómii a jeho vzťah ku kontinencii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Slovenská sonografia ´97. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1997. - S. 39
 166. AFH Prevalencia inkontinencie moču u žien na Slovensku / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 16
 167. AFH Urolitiáza. Výsledky liečby ureterolitiázy transuretrálnou ureteroskopiou / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 12
 168. AFH Včasná detekcia lokálnej recidívy karcinómu prostaty po radikálnej prostatektómii pomocou TRUS / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 12
 169. AFH Charakteristika karcinómov prostaty diagnostikovaných pred a po zavedení PSA, TRUS a bioptickej pištole / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 9
 170. AFH Hodnota stanovenia PSAD prechodnej zóny v diagnostike karcinómu prostaty / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 9
 171. AFH Validácia dotazníka APIC-CP na hodnotenie kvality života u pacientov s karcinómom prostaty / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 71-71
 172. AFH Implantácia neuromodulačnej elektródy Interstim II pomocou 3D modelu sakrálnej morfometrie / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 60-60
 173. AFH Biopsia prostaty / J. Ľupták
  In: Uroonkologické fórum-Súčasné pokroky v diagnostike a liečbe karcinómu prostaty. - Bratislava : Farmi Profi, 2009. - S. 13
 174. AFH Laparoskopická liečba u pacientov s vrodenými anomáliami obličiek / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 15, č. 1 (2009), s. 13
 175. AFH Ručně asistovaná laparoskopická nefrektomie (HLA) při objemných nádorech ledvin / J. Všetička... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 13, č. 2 (2007), s. 31
 176. AFH Kontinenčné poruchy po poranení miechy a ich liečba / M. Benčo... [et al.]
  In: 6. Stretnutie Spinálnych jednotiek a Spinálnych rehabilitačných jednotiek. - Bratislava : SZU, 2009. - S. 26
 177. AFH Zmeny expresie kaveolínu-1 u pacientov s adenokarcinómom obličiek / L. Mésarošová... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 11
 178. AFH Interrelation of tolerability, complication and quality of life following invasive urodynamics in women / O. Solimani ... [et al.]
  In: European School of Urology. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 199
 179. AFH Výsledky liečby nádorov obličiek laparoskopickou transperitoneálnou nefrektómiou / J. Ľupták... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 17
 180. AFH Laparoskopická adrenalektómia: 10-ročné skúsenosti s miniinvazívnou technikou / J. Ľupták... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 20
 181. AFH Možnosti chirurgickej liečby nádorov obličky / J. Ľupták... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 10, Suppl. 4 (2015), s. 41
 182. AFH Spoľahlivosť oktantovej biopsie prostaty pri detekcii T1c karcinómu prostaty / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 24
 183. AFH Radikálna prostatektómia u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty (CT3) / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 10, č. 2 (2004)
 184. AFH Laparoskopická adrenalektómia - štandardná liečba ochorení nadobličiek / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 13-14
 185. AFH Výskyt komplikácií po radikálnej prostatektómii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 10, č. 2 (2004)
 186. AFH Laparoskopická plastika hydronefrózy u dystopickej obličky / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 14
 187. AFH Laparoskopická pyeloplastika: naše zkušenosti s resekční a lalokovou technikou / J. Všetička ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 14
 188. AFH Sledovanie viacerých parametrov v punkčných biopsiách prostaty / K. Kajo ... [et al.]
  In: 12. Kongres Slovenskej a Českej spoločnosti patológov s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 2004. - S. 28
 189. AFH Záchovné operácie pre nádor obličky / J. Kliment ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 18
 190. AFH Význam PSA pri predpovedi patologického štádia u pacientov po radikálnej prostatektómii / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 11
 191. AFH Je limitovaná lymfadenektómia pri radikálnej prostatektómii dostatočná? / J. Kliment ml. ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 7
 192. AFH Duloxetin verzus transobturatórna páska v liečbe stresovej inkontinencie moču u žien / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 14
 193. AFH Výskyt nežiadúcich účinkov ARTA u pacientov s mKRKP liečených na urologickej klinike v Martine / Boris Eliáš ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 89-89
 194. AFH Laparoskopie uropoetického traktu / J. Všetička ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 18
 195. AFH Komplikácie laparoskopickej adrenalektómie a ich liečba / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 18
 196. AFH Záchovné operácie pre nádor obličky - "zlatý štandard " pri liečbe včasných štádií ochorenia / J. Kliment ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 34
 197. AFH Karcinóm prostaty - analýza materiálu ÚPA JLF UK za 3-ročné obdobie / V. Bartoš ... [et al.]
  In: 14. zjazd slovenských a českých patológov. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2006. - [S. 1]
 198. AFH Hodnotenie Gleasonovho gradingu vo variantoch acinárneho karcinómu prostaty / K. Kajo ... [et al.]
  In: 14. zjazd slovenských a českých patológov. - Mojmírovce : Slovenská lekárska spoločnosť, 2006. - [S. 1]
 199. AFH The role of STAT proteins in the oncogenesis of the renal cell carcinoma / L. Mésarošová... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 16
 200. AFH Genetické faktory močovej inkontinencie a defektov panvového dna u žien / K. Biringer... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 29
 201. AFH Brindleyho technika sakrálnej deaferentácie a neurostimulácie predných sakrálnych miechových koreňov po transverzálnej lézii miechy / M. Benčo... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 8, suppl. (2012), s. 25
 202. AFH Navigácia sakrálnej neuromodulácie pomocou sakrálnej morfometrie / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 68
 203. AFH Tkanivové a močové hladiny cytokínov, chemokínov a rastových faktorov v diagnostike karcinómu obličiek z jasných buniek / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 79
 204. AGI Tlakovo-prietokové merania u mužov s benígnou hyperpláziou prostaty / J. Kliment ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1994
 205. BDF Využitie ureterálnych endoprotéz v urológii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 5, č. 2 (1999), s. 25-28
 206. BDF Kontinenčné poruchy po poranení miechy / J. De Riggo... [et al.]
  In: Úrazová a intenzívna medicína. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 38-40
 207. BDF Ultrazvukové vyšetrenie pri ochoreniach prostaty / J. Ľupták
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 4 (2003), s. 28-30
 208. BDF Súčasné názory na chemoprevenciu karcinómu prostaty / J. Ľupták
  In: Onkológia. - Roč. 6, č. 3 (2011), s. 155-160
 209. BDF Súčasné názory na liečbu karcinómu kôry nadobličiek / J. Ľupták... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 36-40
 210. BFA Medikamentózna liečba cystínovej litiázy / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Zjazd Českej urologickej spoločnosti. - Praha : ČLS, 1993. - Nestr. [1 s.]
 211. BFA Inkompletné zdvojenie dutého systému obličky s obštrukciou v pelviureterálnom spojeniu / J. Svitač ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 3, č. 2 (1999), s. 19
 212. BFA Súčasné techniky utereroileálnej anastomózy pri ortotopických náhradách mechúra a jej komplikácie / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 2, č. 2 (1998), s. 37
 213. BFA Prostate Cancer Risk in Selected Gene Polymorphisms / R. Dušenka ... [et al.]
  In: AUA/SBUR 2016 Summer Research Conference : Targeting Epigenetics and Genome Regulation to Improve Urologic Health. - Linthicum : [s.n.], 2016. - S. 35
 214. BFA Klinicko-patologická charakteristika karcinómov prostaty T1c / B. Eliáš ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 6, č. 2 (2002), s. 64-65
 215. BFA Monitoring of AR-V7 expression in castration-resistant prostate cancer patients using circulating tumour cells / Katarína Baluchová ... [et al.]
  In: Single Cell Europe Conference : book of abstracts. - Praha : Biotechnology and Biomedicine Center of the Academy of Science and Charles University in Vestec, 2018. - S. 78-78
 216. BFB Súčasné názory na biopsiu prostaty pod ultrazvukovou kontrolou / J. Ľupták... [et al.]
  In: Slovenská sonografia 2009. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 2009. - S. 70-71
 217. BFB Vyšetrenia pre určenie štádia - N / J. Ľupták
  In: Uroonkologké fórum : Správna klinická prax podľa odporúčaní Europskej urologickej asociácie. - Donovaly : [s.n.], 2015. - S. 11
 218. BFB Skúsenosti s laparoskopiou v urológii / J. Ľupták ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 41
 219. BFB Sakrálna deaferentácia a neurostimulácie predných sakrálnych miechových koreňov u pacienta po transverzálnej lézii miechy / M. Benčo... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 45
 220. DAI Transrektálna ultrasonografia prostaty / J. Ľupták
  Martin : [s.n.], 2002