Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Detection of BRAFV600E Mutation in Melanoma Patients by Digital PCR of Circulating DNA / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 23, č. 4 (2019), s. 241-245
 2. ADC The expression profile of acid-sensing ion channel (ASIC) subunits ASIC1a, ASIC1b, ASIC2a, ASIC2b, and ASIC3 in the esophageal vagal afferent nerve subtypes / ... S. Dušenková... [et al.]
  In: American Journal of Physiology -Gastrointestinal and Liver Physiology. - Roč. 307, č. 9 (2014), s. G922-G930
 3. ADC Effect of CYP17 and PSA gene polymorphisms on prostate cancer risk and circulating PSA levels in the Slovak population / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Molecular Biology Reports. - Roč. 39, č. 8 (2012), s. 7871-7880
 4. ADD Involvement of calcium regulating ion channels in contractility of human isolated urinary bladder / Ján Ľupták ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 37, č. 4 (2018), s. 391-398
 5. ADD Microsomal epoxide hydrolase polymorphisms, cigarette smoking and prostate cancer risk in the Slovak population / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 59, č. 1 (2012), s. 79-84
 6. ADE Self-Assessment of Hand Hygiene in Health Professionals as One of the Tools for Measurement of Provided Health Care Quality / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: Journal of Pharmacy and Pharmacology [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 162-173 [online]
 7. ADF Vplyv absorpčných pomôcok, duloxetínu a transobturatórnej pásky na získané roky kvalitného života u žien so stresovou inkontinenciou moču / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 41-45
 8. ADF Polymorfizmus CYP17 génu a riziko vzniku karcinómu prostaty / M. Sivoňová... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 149-152
 9. ADF Prostate-specific antigen promoter polymorphism and prostate cancer risk / M. Sivoňová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 18-23
 10. ADF Génový polymorfizmus EGF A61G a riziko vzniku karcinómu prostaty: pilotná štúdia v Slovenskej populácii / S. Mahmood... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 39-42
 11. ADF Charakterizácia PSA a ďalších potenciálnych biomarkerov karcinómu prostaty / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 6, č. 3 (2010), s. 131-135
 12. ADF Liečba chronickej retencie moču u žien s hypoaktivitou detruzora / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 20-23
 13. ADF Úloha rastových faktorov v mechanizmoch neurogénnej dysfunkcie dolných močových ciest / M. Pokusa ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 46-51
 14. ADF Neurotelové malígne nádory močového mechúra / R. Dušenka ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 26-30
 15. ADF Úloha vakulárneho endotelového faktora v patogenéze karcinómu prostaty / S. Mahmood... [e al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 8, č. 1 (2012), s. 29-33
 16. ADF Genetický polymorfizmus NAT2 génu a riziko vzniku karcinómu prostaty: pilotná štúdia v slovenskej populácii / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 8, č. 1 (2012), s. 44-48
 17. ADM Androgen receptor and soy isoflavones in prostate cancer / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: Molecular and Clinical Oncology. - Roč. 10, č. 2 (2019), s. 191-204
 18. ADM Polymorphism of the SRD5A2 gene and the risk of prostate cancer / R. Dušenka... [et al.]
  In: Molecular Medicine Reports. - Roč. 10, č. 6 (2014), s. 3151-3156
 19. ADM The role of p21 3'UTR gene polymorphism in the risk of prostate cancer: a pilot study / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Molecular Medicine Reports. - Roč. 7, č. 3 (2013), s. 986-990
 20. ADM The safety and efficacy of heparin and nadroparin compared to placebo in acute ischemic stroke – Pilot study / J. Dluhá ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 160, č. 4 (2016), s. 543-548
 21. AED Raritné malígne nádory močového mechúra / Róbert Dušenka ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 18-23
 22. AED Karcinóm prostaty a polymorfizmy génov metabolizmu androgénov / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 38-40
 23. AED Inovatívna metodika na zobrazovanie nociceptívnych nervových zakončení v orgánoch / M. Kollárik... [et al.]
  In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. - ISBN 978-80-89544-27-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 88-93
 24. AEG Are glutathione-S-transferase gene polymorphisms a risk factor for developing prostate cancer? / M. Kmeťová... [et at.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 9, č. 6 (2010), s. 630
 25. AEG Association of EGF gene polymorphism and prostate cancer risk in Slovak population / S. Mahmood... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 10, č. 9 (2011), s. 615
 26. AEG Prostate cancer: the role of SRD5A2, EPHX1 and p53 gene polymorphisms in the Slovak population / R. Dušenka... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 10, č. 9 (2011), s. 615
 27. AFG Estrogen receptor alpha variants as possible markers of prostate cancer development and progression / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. e2312-e2312
 28. AFG Identification of cytoskeleton-associated proteins as a biomarkers of prostate cancer by MALDI-TOF mass spectrometry / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. e2314-e2314
 29. AFG Vzťah medzi polymorfizmami génov zúčastňujúcimi sa metabolizmu androgénov a rizikom vzniku karcinómu prostaty / M. Sivoňová... [et al.]
  In: Onkologie. - Roč. 3, suppl. B (2009), s. 29-30
 30. AFG The polymorphisms of CYP17 and SRD5A2 genes and risk of prostate cancer in the Slovak population / R. Dušenka... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 82, 3 suppl. 1 (2013), S51-S52
 31. AFG PSA gene polymorphism and its role in developing prostate cancer and PSA production / R. Tomaškin... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 82, 3 suppl. 1 (2013), S264
 32. AFG Štúdium COMT Val158Met polymorfizmu u pacientov s karcinómom prostaty / J. Jurečeková... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 17, suppl. 1 (2013), s. 44
 33. AFG Vplyv génových polymorfizmov N-acetyl transferázy 2 (NAT2) na riziko vzniku karcinómu prostaty / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 17, suppl. 1 (2013), s. 44
 34. AFG Úloha atreminu pri pažerákovej hypersenzitivite: naše prvé výsledky / J. Hatok... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 107, č. 5 (2013), s. 413
 35. AFG Polymorphisms of estrogen receptor A and B genes and prostate cancer risk in Slovak population / J. Jurečeková... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 11, č. 4 (2012), s. 95
 36. AFG Vplyv polymorfizmu génu p53 na kodóne 72 na riziko vzniku karcinómu prostaty / S. Grobarčíková... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 16, suppl. 1 (2012), s. 51
 37. AFG Nefrometria R.E.N.A.L. v predpovedi prognostického riziká karcinómu obličky / J. Šulgan... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 16, suppl. 1 (2012), s. 62
 38. AFG Vplyv polymorfizmu SRD5A2 génu na kodóne 89 na riziko vzniku karcinómu prostaty / R. Dušenka... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 16, suppl. 1 (2012), s. 75
 39. AFG The association of SRD5A2 gene polymorphism at codon 89 and prostate cancer risk: case control study / R. Dušenka... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 80, suppl. 3A (2012), s. S82-S83
 40. AFG CYP17 and PSA genetic variation and risk of prostate cancer in a Slovak population / R. Dušenka... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 11, č. 4 (2012), s. 96
 41. AFG Získané roky kvalitného života (QALYS) po vložkách, duloxetine a transobturatorovej páske u pacientok so stresovou inkontinenciou moču / J. Švihra... [et al.]
  In: Česká urologie. - ISBN 978-80-7471-123-7. - Roč. 19, č. 3, suppl. B (2015), s. 86
 42. AFG Effectivenes and complications of photoselective laser vaporization of the prostate for BPH in patients with high preoperative risk for TURP or open prostatectomy / R. Tomaškin ... [et al.]
  In: European Urology Supplements [elektronický zdroj]. - Roč. 14, č. 6 (2015), s. e1213 [online]
 43. AFG Radical prostatectomy for very high risk prostate cancer - long term results / R. Dušenka ... [et al.]
  In: European Urology Supplements [elektronický zdroj]. - Roč. 14, č. 6 (2015), s. e1198 [online]
 44. AFG Karcinóm prostaty: úloha génových polymorfizmov biotransformačných enzýmov a enzýmov metabolizmu androgénov / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 15, suppl. 2 (2011), s. 26
 45. AFG Riziko vzniku karcinómu prostaty v asociácii s polymorfizmom génu EGF / S. Mahmood... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 15, suppl. 2 (2011), s. 28
 46. AFG Glutathione-S-transferase and microsomal epoxide hydrolase gene polymorphisms and risk of prostate cancer in the Slovak population / M. Kmeťová... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine. - Roč. 28, suppl. 1 (2011), S29
 47. AFG Distinct Structure and Mechanosensitive Function of Placodes- and Neural Crest-Derived Nociceptors in the Guinea Pig Esophagus / F. Ru... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Roč. 148, č. 4 (2015), s. S926
 48. AFG Navigation of a tined lead electrode using a three-dimensional (3D) model of sacral morphometry - a new implantation technique for sacral neuromodulation / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 37 (2018), s. S333-S334
 49. AFG Structure of spinal afferent nerve fibers innervating the esophagus / P. Bánovčin... [et al.]
  In: OESO World Conference Reflux disease, from LES to UES, and beyond.... - Paris : OESO Head Office, 2012. - S. 4
 50. AFH Vplyv génových polymorfizmov -634 G/C A +936 C/T vaskulárneho endotelového rastového faktora na riziko vzniku a progresie karcinómu prostaty / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 69-69
 51. AFH Xenobiotic-metabolizing enzymes polymorphisms and cancer risk / M. Kmeťová-Sivoňová...[et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 94
 52. AFH Implantácia neuromodulačnej elektródy Interstim II pomocou 3D modelu sakrálnej morfometrie / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 60-60
 53. AFH Navigácia sakrálnej neuromodulácie pomocou sakrálnej morfometrie / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 68
 54. AFH Neurotelové malígne nádory močového mechúra / R. Dušenka ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 85
 55. AFH Komparácia tekutej biopsie s tkanivom v diagnostike malígneho melanómu s využitím technológie droplet digital PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 29-30
 56. AFH Úloha HSPB1 a intermediálnych filamentov u karcinómu prostaty / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 90-90
 57. AFH Štruktúra viscerálnych nociceptorov - vizualizácia pomocou transgénovej expresie GFP / M. Kollárik... [et al.]
  In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - Roč. 6, S1 (2013), s. 11
 58. AFH Štúdium molekulových zmien p53 a p21 génov u pacientov s karcinómom prostaty / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 9, S. (2013), s. 13-14
 59. AFH Rozdielna distribúcia plakódových a neurokrestálnych nociceptívnych nervových zakončení v stene tráviacej trubice / A. Trančíková... [et al.]
  In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - Roč. 8, S2 (2015), s. 11-12
 60. AFH Asociácia génových polymorfizmov vaskulárneho endotelového rastového faktora s rizikom vzniku a progresie karcinómu prostaty / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 89-89
 61. AFH Génové polymorfizmy mikrozomálnej epoxidhydrolázy, fajčenie a riziko vzniku karcinómu prostaty / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 7-8
 62. AFH Vzťah medzi génovým polymorfizmom SRD5A2 a rizikom karcinómu prostaty / R. Dušenka... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 8
 63. AFH Proteomická analýza karcinómu prostaty - pilotná štúdia / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 68-68
 64. AFH Úloha polymorfizmov interleukínu -18 pri vzniku a progresii karcinómu prostaty / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 68-68
 65. AFH Novel method for the study of structure of visceral dorsal root ganglia (DRG) nociceptors / P. Bánovčin ml.... [et al.]
  In: 23. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 15
 66. BFA Prostate Cancer Risk in Selected Gene Polymorphisms / R. Dušenka ... [et al.]
  In: AUA/SBUR 2016 Summer Research Conference : Targeting Epigenetics and Genome Regulation to Improve Urologic Health. - Linthicum : [s.n.], 2016. - S. 35
 67. BFB Detekcia mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom s využitím tekutej biopsie / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 19-20
 68. DAI Molecular mechanisms in the pathogenesis of prostate cancer / Róbert Dušenka ; školiteľ Monika Kmeťová Sivoňová
  Martin : [s.n.], 2013