Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Štefánia Vetešková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

MUDr. Martin Vorčák

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec
1 [2]