Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Dagmar Batková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár
724
043/4203616

MUDr. Adam Krkoška

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Marianna Nehajová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Ján Sýkora, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Martin Števík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Zuzana Trabalková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Štefánia Vetešková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Martin Vorčák, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec
[1]