Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADM Slovakian arthroplasty register: Survival analysis of total hip and knee replacement in Slovakia 2003-2011 / L. Nečas, S. Katina, J. Uhlárová
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Vol. 80, Suppl. (2013), s. 1-85
 2. BAB Slovenský artroplastický register 2003-2011 : analýza prežívania aloplastických operácií bedrového a kolenného kĺbu. / L. Nečas, S. Katina, J. Uhlárová
  Martin : SAR-Slovenský artroplastický register, 2013
 3. BAB Slovenský artroplastický register - analýza 2003-2008 / L. Nečas... [et al.]
  Martin : SAR, 2009
 4. BAB Six years of Slovakian Arthroplasty Register / Libor Nečas, Stanislav Katina, Jana Uhlárová
  Martin : SAR, 2010
 5. BAB Slovenský artroplastický register - výročná správa 2010 / Libor Nečas, Stanislav Katina, Janka Uhlárová
  Martin : SAR, 2011
 6. BDF Slovakian Arthroplasty Register review of the annual report of the Slovakian Arthroplasty Register - 2010 / L. Nečas... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Vol. 78, Suppl. B (2011), s. 1-59 [6,15 AH]