Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ABA Uncemented Femoral Revision: Cylindrical Extensively Porous-Coated and Titanium Fluted Tapered Femoral Stems / Eustathios Kenanidis ... [et al.]
  In: The Adult Hip - Master Case Series and Techniques. - ISBN 978-3-319-64175-1. - Cham : Springer International Publishing AG, 2018. - S. 707-761 [3 AH]
 2. ADC Quality and reproducibility of French publications on total hip arthroplasty / C. Delanau... [et al.]
  In: Orthopaedics and Traumatology - Surgery and Research. - Roč. 99, č. 3 (2013), s. 257-262
 3. ADC Perioperative Coagulation Management in a Patient with Congenital Afibrinogenemia during Revision Total Hip Arthroplasty / T. Šimurda ... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Roč. 42, č. 6 (2016), s. 689-691
 4. ADC Acetabular revision arthroplasty using trabecular titanium implants / B. Šteňo, M. Kokavec, L. Nečas
  In: International Orthopaedics. - Vol. 39, No. 3 (2015), s. 389-395
 5. ADE The interdisciplinary cooperation of forensic medicine, clinical medicine and palaeozoology: a case of cave bear (Ursus spelaeus) bones / F. Štuller ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47/56, č. 1 (2011), s. 7-9
 6. ADE A record of three-legged female cave bear from the Cave of Izabela Textorisova Velka Fatra Mountains, northern Slovakia / Martin Sabol ... [et al.]
  In: Stalactite. - Vol. 58, No. 2 (2008), s. 31-34
 7. ADE Variations of temperature of acrylic bone cements prepared by hand and vacuum mixing during their polymerization / T. Liptáková... [et al.]
  In: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - Roč. 11, č. 3 (2009), s. 47-51
 8. ADE Solitárny osteosarkóm distálneho femoru diagnostikovaný u 89-ročnej ženy / J. Drímal...[et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 78, č. 5 (2011), s. 463-467
 9. ADE Vplyv liečby alendronátom na kostný obrat - výsledky multicentrickej štúdie / J. Payer ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 46, č. 10 (2000), s. 689-692
 10. ADF The comparison of femoral component rotation in the total knee arthroplasty / Michal Chmúrny ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 3 (2017), s. 24-31
 11. ADF Pathological modification on bones of cave bears from the Veľká Fatra Mts. (Central Western Carpathians, Slovakia) / Andrej Bendík ... [et al.]
  In: Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca. - Roč. 47, suppl. 1 (2009), s. 19-23
 12. ADM Fatigue failure of the sliding hip screw - clinical and biomechanical analysis / Libor Nečas ... [et al.]
  In: Computer methods in biomechanics and biomedical engineering [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 12 (2017), s. 1364-1372 [print]
 13. ADM Slovakian arthroplasty register: Survival analysis of total hip and knee replacement in Slovakia 2003-2011 / L. Nečas, S. Katina, J. Uhlárová
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Vol. 80, Suppl. (2013), s. 1-85
 14. ADM Bilaterálna implantácia TEP kolenného kĺbu - krátkodobé funkčné výsledky / S. Křivánek ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 83, č. 6 (2016), s. 405-410
 15. ADM Cementless hip arthroplasty and transverse shortening femoral osteotomy with the S-ROM stem for Crowe type IV developmental dysplasia / Libor Nečas ... [et al.]
  In: European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology. - Roč. 29, č. 5 (2019), s. 1025-1033
 16. ADM Is primary fixation with the sliding hip screw introduced into the non-ideal position sufficient for stable pertrochanteric fracture stabilisation? A biomechanical evaluation and experimental study / Libor Nečas ... [et al.]
  In: Periodica Polytechnica [elektronický dokument]. - Roč. 63, č. 2 (2019), s. 140-147 [print]
 17. ADM Osteotómie po zlomeninách distálneho rádia - päťročné klinické a rentgenologické výsledky / Zoltán Cibula ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 85, č. 4 (2018), s. 254-260
 18. ADM Spontánna bilaterálna ruptúra ligamentum patellae / Zoltán Cibula ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 97, č. 10 (2018), s. 473-477
 19. ADM Minimally invasive hollow trephine technique is recommended for revision of broken uncemented and extensively porous-coated monolithic femoral stems: a review of three cases / B. Šteňo ... [et al.]
  In: Eklem Hastaliklari ve Cerrahisi. - Vol. 25, No. 2 (2014), s. 112-116
 20. ADN Avaskulárna nekróza hlavy femuru operačná liečba totálnou endoprotézou bedrového kĺbu u populácie pacientov Slovenskej Republiky / B. Šteňo, L. Nečas, P. Polan
  In: Rheumatologia. - Roč. 27, č. 2 (2013), s. 73-80
 21. ADN Vplyv rizikových faktorov na prerast femuru a tíbie po zlomeninách stehnovej kosti v detskom veku a hodnotenie remodelačného potenciálu stehnovej kosti pomocou vyšetrenia MRI / Z. Cibula ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 3 (2016), s. 95-101
 22. AEC Periprosthetic Femoral Fractures (PFFs) / Eustathios Kenanidis ... [et al.]
  In: The Adult Hip - Master Case Series and Techniques. - ISBN 978-3-319-64175-1. - Cham : Springer International Publishing AG, 2018. - S. 791-816 [1,5 AH]
 23. AFC Quality of Publications regarding the Outcome of Revision Rate after Arthroplasty : Final Report of the QoLA* Project. / J. Abel ... [et al.]
  Copenhagen : EFORT, 2011
 24. AFC SAR Slovak arthroplasty register - first analysis. Report 2003-2004 / L. Nečas, A. Tomášková
  In: 7th EFORT Meeting. - Lisabon : EAR, EFORT, 2005. - S. 1-15
 25. AFG Laboratórne sledovanie hemostázy a manažment pacienta s vrodenou afibrinogenémiou počas rozsiahleho ortopedického zákroku / T. Šimurda ... [et al.]
  In: 17. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-906205-4-4. - Hradec Králové : Hanzo Production, 2016. - S. 55-56
 26. AFG Total hip arthroplasty with shortening femoral osteotomy (with the S-ROM stem) for Crowe type IV developmetal dysplasia / Libor Nečas, Maroš Hrubina
  In: HIP International : S1. - Roč. 28 (2018), s. 91-91
 27. AFG Slovakian Arthroplasty Register - first analysis 2003-2006 / L. Nečas ... [et al.]
  In: 12th Japanese Society for Minimally Invasive Orthopedic Surgery. - Tokyo : [s.n.], 2006. - S. 79
 28. AFG Thromboelastometry in perioperative management in a patient with severe hemophilia a during orthopedic surgery / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: Haemophilia [elektronický dokument]. - Roč. 26, č. Supplement 2 (2020), s. 38-39 [print]
 29. AFG The use of S-ROM proximal anchoring modular femoral compoent in primary total hip replacement / B. Šteňo, L. Nečas
  In: 8th Central European Orthopaedic Congress. - Pécs : SOH, 2010. - S. 72
 30. BAB Slovenský artroplastický register 2003-2011 : analýza prežívania aloplastických operácií bedrového a kolenného kĺbu. / L. Nečas, S. Katina, J. Uhlárová
  Martin : SAR-Slovenský artroplastický register, 2013
 31. BAB Slovenský artroplastický register - analýza 2003-2008 / L. Nečas... [et al.]
  Martin : SAR, 2009
 32. BAB Six years of Slovakian Arthroplasty Register / Libor Nečas, Stanislav Katina, Jana Uhlárová
  Martin : SAR, 2010
 33. BAB Slovenský artroplastický register - výročná správa 2010 / Libor Nečas, Stanislav Katina, Janka Uhlárová
  Martin : SAR, 2011
 34. BAB SAR - slovenský artroplastický register : výročná správa za roky 2003-2004. / L. Nečas, A. Tomášková
  Dolný Kubín : Zrno, 2005
 35. BBB Nádory pohybového systému / L. Nečas
  In: Základy klinickej onkológie : špeciálna časť. - ISBN 978-80-8063-437-7. - Martin : Osveta, 2015. - S. 212-226 [1AH]
 36. BDF Slovakian Arthroplasty Register review of the annual report of the Slovakian Arthroplasty Register - 2010 / L. Nečas... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Vol. 78, Suppl. B (2011), s. 1-59 [6,15 AH]
 37. BDN Zlomeniny stehnových kostí detí / Z. Cibula ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 3 (2016), s. 127-128
 38. BFA Total knee arthroplasty with the knee ligament balancer / L. Nečas
  In: 10th Central Eurpean Orthopaedic Congress. - Split : [s.n.], 2014. - S.79
 39. BFA Successful management of total hip replacement in a patient with congenital afibrinogenemia / T. Šimurda ... [et al.]
  In: DLTH 2017 : 19th International Meeting Danubian League Thrombosis and Hemostasis [elektronický zdroj]. - Skopje : [s.n.], 2017. - S. 32 [USBkľúč]
 40. BFA The perioperative management of haemophilic patients / M. Dorbototvá... [et al.]
  In: 22. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - Hradec Králové : [s.n.], 2015. - S. 54