Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC The importance of intramedullary hip nail positioning during implantation for stable pertrochanteric fractures: biomechanical analysis / Radek Bartoška ... [et al.]
  In: Surgical and Radiologic Anatomy. - Roč. 38, č. 5 (2016), s. 577-585
 2. ADE Možnost využití počítačového modelování při analýze specifických komplikácí metody DHS / M. Hrubina ... [et al.]
  In: Lékař a technika. - Roč. 42, č. 1 (2012), s. 26-32
 3. ADE Osteomyelitída prvního metatarzu jako komplikace scarf osteotomie - kazuistika / M. Hrubina ... [et al.]
  In: Ortopedie. - Roč. 7, č. 5 (2013), s. 197-200
 4. ADE Zlomení osteosyntetického materiálu u pacientů se zlomeninou proximálního femuru osetrenou DHS / M. Hrubina ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 91, č. 3 (2012), s. 146-150
 5. ADE Střednědobé výsledky necementované jamky TEP kyčelního kloubu ultima u primoimplantací / M. Hrubina ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 75, č. 3 (2008), s. 205-211
 6. ADE Komplikace operační léčby zlomenin proximálního femuru metodou DHS / M. Hrubina ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 77 (2010), s. 395-401
 7. ADE Akinova bazální osteotomie základního článku palce nohy - porovnání dvou metod fixace / Z. Rybář ... [et al.]
  In: Ortopedie. - Roč. 8, č. 3 (2014), s. 131-135
 8. ADE Luxace TEP kolenního kloubu jako komplikace zlomeniny hlezna - kazuistika / Maroš Hrubina, Miroslav Skoták
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 79, č. 4 (2012), s. 376-379
 9. ADE Mocový katetr jako rizikový faktor vzniku urologických komplikací po TEP kolenního kloubu--retrospektivní analýza / Jana Hrubinová, Maroš Hrubina, Jaromír Pangrác
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 91, č. 1 (2012), s. 12-17
 10. ADE Hodnocení operační léčby ruptury distální úponové šlachy musculus biceps brachii / J. Běhounek ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 76, č. 1 (2009), s. 47-53
 11. ADE Shortening Scarf Osteotomy of the Fifth Metatarsal: Mid-Term Results / M. Skoták, M. Hrubina
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 77, č. 4 (2010), s. 332-336
 12. ADE Biomechanical Analyses of Proximal Femur Osteosynthesis by DHS System / Z. Horák ... [et al.]
  In: Bulletin of Applied Mechanics. - Roc. 7, č. 27 (2011), s. 60-65
 13. ADE Reoperace selhané DHS - retrospektívní analýza a naše zkušenosti / M. Hrubina ... [et al.]
  In: Úrazová chirurgie. - Roč. 19, č. 4 (2011), nestr. [9 s.]
 14. ADE Permanentní močový katétr jako rizikový faktor vzniku urologických komplikácí po TEP kyčelního kloubu - retrospektivní analýza / J. Amrichová ... [et al.]
  In: Urologie pro praxi. - Roč. 12, č. 5 (2011), s. 203-207
 15. ADE Urologické komplikace po zavedení močového katétru po náhradách velkých kloubů u mužů / J. Hrubinová ... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 16, č. 1 (2011), s. 29-36
 16. ADE Spacer jako definitivní řešení infekce TEP kolenního kloubu - kazuistika / M. Hrubina, M. Skoták
  In: Ortopedie. - Roč. 9, č. 3 (2015), s. 133-137
 17. ADE Ruptura distální úponové šlachy musculus triceps brachii - kazuistika / M. Hrubina, M. Skoták
  In: Ortopedie. - Roč. 8, č. 5 (2014), s. 241-243
 18. ADM Bilaterálna implantácia TEP kolenného kĺbu - krátkodobé funkčné výsledky / S. Křivánek ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 83, č. 6 (2016), s. 405-410
 19. ADM Magnification of digital hip radiographs differs between clinical workplaces / J. Hornová ... [et al.]
  In: PLoS One [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 11, č. čl. e01887 (2017), nestr. [8 s.] [online]
 20. ADM Spontánna bilaterálna ruptúra ligamentum patellae / Zoltán Cibula ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 97, č. 10 (2018), s. 473-477
 21. ADM Fatigue failure of the sliding hip screw - clinical and biomechanical analysis / Libor Nečas ... [et al.]
  In: Computer methods in biomechanics and biomedical engineering [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 12 (2017), s. 1364-1372 [print]
 22. ADM Osteotómie po zlomeninách distálneho rádia - päťročné klinické a rentgenologické výsledky / Zoltán Cibula ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 85, č. 4 (2018), s. 254-260
 23. ADM Cementless hip arthroplasty and transverse shortening femoral osteotomy with the S-ROM stem for Crowe type IV developmental dysplasia / Libor Nečas ... [et al.]
  In: European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology. - Roč. 29, č. 5 (2019), s. 1025-1033
 24. ADM Opakovaná reoperace selhané DHS: klinická a biomechanická analýza - kazuistika / M. Hrubina
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 92, č. 7 (2013), s. 389-394
 25. ADM Computational modeling in the prediction of Dynamic Hip Screw failure in proximal femoral fractures / Maroš Hrubina ... [et al.]
  In: Journal of Applied Biomedicine. - Roč. 11, č. 3 (2013), s. 143-151
 26. ADM The modified scarf osteotomy in the treatment of tailor's bunion : midterm follow-up / Maroš Hrubina ... [et al.]
  In: Acta Orthopaedica Belgica. - Roč. 81, č. 1 (2015), s. 57-64
 27. ADM The results of primary repair after distal biceps tendon rupture / M. Hrubina ... [et al.]
  In: Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. - Roč. 47, č. 5 (2013), s. 301-306
 28. ADM Osteosyntéza zlomenin proximálního femuru metodou DHS: Infekční komplikace / M. Hrubina ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 80, č. 5 (2013), s. 351-355
 29. ADM Osteosyntéza zlomenin proximálního femuru metodou DHS v terénu koxartrózy / M. Hrubina ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 82, č. 5 (2015), s. 364-368
 30. ADM Is primary fixation with the sliding hip screw introduced into the non-ideal position sufficient for stable pertrochanteric fracture stabilisation? A biomechanical evaluation and experimental study / Libor Nečas ... [et al.]
  In: Periodica Polytechnica [elektronický dokument]. - Roč. 63, č. 2 (2019), s. 140-147 [print]
 31. ADN Assessment of complications depending on the sliding screw position - finite element method analysis / M. Hrubina ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 116, č. 5 (2015), s. 302-310
 32. ADN Uroinfekce po náhradách velkých kloubů a infekce kloubních náhrad - Retrospektivní analýza / M. Hrubina ... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 28, č. 2 (2014), s. 77-82
 33. AEC Observational study of Bone Cement with Two Antibiotics in Revision Arthroplasty of Knee and Hip / J. Sauer ... [et al.]
  In: The Infected Implant. - ISBN 978-3-540-92835-5. - Heidelberg : Springer, 2009. - S.73-82
 34. AFG Total hip arthroplasty with shortening femoral osteotomy (with the S-ROM stem) for Crowe type IV developmetal dysplasia / Libor Nečas, Maroš Hrubina
  In: HIP International : S1. - Roč. 28 (2018), s. 91-91
 35. BDN Zlomeniny stehnových kostí detí / Z. Cibula ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 3 (2016), s. 127-128