Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy študentom

Študijné materiály

Plán výučby

Podmienky absolvovania predmetu Neurológia - všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

Praktické cvičenia       (Practicals)                                                            

Zimný semester  (Winter term)                                                    

Všeobecné lekárstvo                                          

Zahraniční študenti     (Foreign students)                    

Zubné lekárstvo

Letný semester (Summer Term)

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti (Foreign students)

Prednášky (Lectures)

Zimný semester (Winter term)

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti (Foreign students)

Zubné lekárstvo

Ošetrovateľstvo bakalárske štúdium

Letný semester (Summer term)

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti  (Foreign students)

Skúšobné otázky

Všeobecné lekárstvo

Zubné lekárstvo

Exam questions

 

Oznam pre študentov