Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy študentom

Študijné materiály

Plán výučby

Podmienky absolvovania predmetu Neurológia - všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

Praktické cvičenia (Practicals)                                                            

Zimný semester (Winter term) - 2023/2024  

Všeobecné lekárstvo                                          

Zahraniční študenti     (Foreign students)                    

Zubné lekárstvo

Letný semester (Summer Term) - 2023/2024

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti (Foreign students)

Prednášky (Lectures)

Zimný semester (Winter term) - 2023/2024 

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti (Foreign students)

Zubné lekárstvo

Ošetrovateľstvo bakalárske štúdium

Letný semester (Summer term) - 2023/2024 

Všeobecné lekárstvo

Zahraniční študenti  (Foreign students)

Skúšobné otázky

Všeobecné lekárstvo

Zubné lekárstvo

Exam questions

 

Oznam pre študentov