Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Tomáš Jurko, PhD.

Dátum narodenia: 7.7.1990

Pracovisko: Neonatologická klinika JLF UK a UNM

Funkcia na pracovisku: zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť a odborný asistent JLF UK

 

Vzdelanie: 

1996-2002- ZŠ A. Bernoláka Martin

2002-2008- Gymnázium Viliama Paulínyho- Tótha Martin

2008-2014 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, všeobecné lekárstvo

2018 - vedecký titul PhD. v odbore pediatria

2020 - špecializačná  skúška v odbore pediatria

 

Pracoviská, kde doposiaľ pracoval:

Neonatologická klinika UNM a JLF UK (2014- doposiaľ)

 

Iné významné aktivity: 

Člen organizačného výboru Martinských neonatologických dní s medzinárodnou účasťou