Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Marek Kozár, PhD.

Dátum narodenia: 3.6.1987

Pracovisko: Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin

Funkcia na pracovisku: sekundárny lekár, odborný asistent JLF UK

 

Vzdelanie:

1993-2002 ZŠ Karpatská 4, Žilina

2002-2004 Gymnázium Hlinská 29, Žilina

2006-2012 Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, všeobecné lekárstvo

2016 vedecký titul PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia JLF UK Martin

2019 špecializačná skúška v odbore pediatria

 

Pracoviská, kde doposiaľ pracoval:

Neonatologická klinika UNM a JLF UK Martin (2012 – doposiaľ)

Ústav fyziológie JLF UK Martin (2012-2016)

 

Iné významné aktivity:

Člen organizačného výboru Martinských neonatologických dní s medzinárodnou účasťou

 

Martin, marec 2023