Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.

Dátum narodenia: 12.12.1980

Pracovisko: Neonatologická klinika UK JLF a UN Martin

Funkcia na pracovisku: sekundárny lekár

 

Vzdelanie:

• 1987-95 ZŠ Martin

• 1995-2000 Gymnázium V. Paulinyho-Tótha Martin

• 1997-98 Rowland Hall-St.Mark’s School, Salt Lake City, USA

• 2000-2006 Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, všeobecné lekárstvo

• 2008 vedecký titul PhD. v odbore pediatria JLF UK Martin

• 2014 -  špecializačná skúška v odbore pediatria

• 2017 -  špecializačná skúška v odbore neonatológia

 

Pracoviská, kde doposiaľ pracovala:

• Neonatologická klinika UNM a JLF UK Martin (2006 – doposiaľ)

• Klinika detí a dorastu UNM a JLF UK Martin (2007-2009)

 

Najcennejšie ohlasy:

• Cena Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu knižnú publikáciu v pediatrii za rok 2011 (Štillová-Lúčanová L.: Transcutaneous Bilirubinometry in Neonates, Noninvasive Measurement of Bilirubin Concentration in Jaundiced Newborn Infants – Accuracy and Usefulness. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2011, 136s.)

• Cena Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v neonatológii za rok 2008 (Stillova-Lucanova L. et al.: Transcutaneous Bilirubinometry in Preterm Neonates. Indian Pediatr 2009;46:405-408.)

• Prémia Literárneho fondu v Bratislave za prácu „Neinvazívne hodnotenie koncentrácie bilirubínu nedonosených novorodencov“, 2006

• Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského, 2006

• Cena dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 2006

• Prémia Literárneho fondu v Bratislave za prácu „Využitie štandardizovaných dotazníkov na sledovanie kvality života pacientov s ischemickým syndrómom dolných končatín“, 2004

• Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského, 2004

 

Iné významné aktivity:

• Člen organizačného výboru Martinských neonatologických dní s medzinárodnou účasťou

 

Martin, december 2014