Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

DOC. MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.

Dátum narodenia: 12.12.1980

Pracovisko: Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin

Funkcia na pracovisku: sekundárny lekár a docent JLF UK

 

Vzdelanie:

• 1987-95 ZŠ Martin

• 1995-2000 Gymnázium V. Paulinyho-Tótha Martin

• 1997-98 Rowland Hall-St.Mark’s School, Salt Lake City, USA

• 2000-2006 Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, všeobecné lekárstvo

• 2008 - vedecký titul PhD. v odbore pediatria JLF UK Martin

• 2014 - špecializačná skúška v odbore pediatria

• 2017 - špecializačná skúška v odbore neonatológia

•  2022 - habilitácia v odbore pediatria

 

Pracoviská, kde doposiaľ pracovala:

• Neonatologická klinika UNM a JLF UK Martin (2006 – doposiaľ)

• Klinika detí a dorastu UNM a JLF UK Martin (2007-2009)

 

Najcennejšie ohlasy:

• Cena za najlepší abstrakt 2022 udelená Union of European Neonatal and Perinatal Societies;12th INTERNATIONAL CONGRESS OF UENPS, 2.-4.9.2022 (Časnocha Lúčanová L. et al.: Dermal Bilirubin in Caucasian Newborn Infants within the First 4 Days of Life)

• Cena  mladých vedcov „Karger early career researcher travel award“ udelená Karger Publishers, Švajčiarsko, r. 2020 (Neonatology. 2020;117(1)

•  Cena Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu vedeckú publikáciu v neonatológii za rok 2016 (Časnocha Lúčanová et al.: Accuracy of transcutaneous bilirubin measurement in newborns after phototherapy. J Perinatol 2016;36(10): 858-861)

• Cena Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v pediatrii za rok 2014, Cena Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu vedeckú publikáciu v neonatológii za rok 2014 (Paulusova E. et al.: Very early postnatal changes in splanchnic circulation in term infants. Pediatr Radiol. 2014;44(3):274-278)   

• Cena Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu knižnú publikáciu v pediatrii za rok 2011 (Štillová- Časnocha Lúčanová L.: Transcutaneous bilirubinometry in neonates, noninvasive measurement of bilirubin concentration in jaundiced newborn infants – Accuracy and usefulness. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2011, 136s.)

• Cena Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v neonatológii za rok 2008 (Stillova-Lucanova L. et al.: Transcutaneous bilirubinometry in preterm neonates. Indian Pediatr 2009;46:405-408)

• Prémia Literárneho fondu v Bratislave za prácu „Neinvazívne hodnotenie koncentrácie bilirubínu nedonosených novorodencov“, 2006

• Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského, 2006

• Cena dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 2006

• Prémia Literárneho fondu v Bratislave za prácu „Využitie štandardizovaných dotazníkov na sledovanie kvality života pacientov s ischemickým syndrómom dolných končatín“, 2004

• Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského, 2004

 

Iné významné aktivity:

• Člen organizačného výboru Martinských neonatologických dní s medzinárodnou účasťou

 

Martin, apríl 2023