Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.

Dátum narodenia: 20.5.1963

Pracovisko: Pediatrická kardiológia, Martin

Neonatologická klinika UK JLF a UN Martin - externe

Funkcia na pracovisku: externý učiteľ

 

Vzdelanie:

· 1969 - 1977 ZŠ Vrútky

· 1977 - 1981 Gymnázium Vrútky

· 1981 – 87 Lekárska fakulta UK Martin, všeobecné lekárstvo

· 1990 špecializačná atestácia – pediatria I. stupeň

· 1996 špecializačná atestácia – pediatrická kardiológia

· 2000 hodnosť PhD. - JLF UK Martin v odbore pediatria,

· 2001 docent pre odbor „pediatria“, JLF UK Martin,

· 1996 certifikát IVZ „pediatrická echokardiografia“

· 1996 certifikát IVZ „fetálna echokardiografia“


Významné pracoviská, kde doposiaľ dlhodobo pôsobil:

·1987 - 2005 - Klinika detí a dorastu Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin

· 1990 – Hoogeveen, Holandsko - pediatria

· 1990 - Groningen, Holandsko - pediatria, pediatrická kardiológia, echokardiografia

· 1994  – Baystate Medical Centre – Springfield, USA, pediatrická kardiológia, neonatológia

· 1995 - 1996 - Detské kardiocentrum, Bratislava - pediatrická kardiológia

· 1996 - 1997 – Detské kardiocentrum, Bratislava - pediatrická echokardiografia

· 2005 - 2013 - Pediatrická kardiologická ambulancia v Martine, LTV sro

 

Vychovaní študenti III. stupňa štúdia - doktorandi:

· MUDr. Sylvia krupičková, PhD., MUDr. Zuzana Havlíčeková, PHD., Mgr. Zuzana

Hudáková, PhD.

 

Školení študenti III. stupňa štúdia - doktorandi

· Mgr. Katarína Čilíková

Členstvo v redakčných radách:

· člen redakčnej rady „Kardiológia pre pediatriu“

 

Iné významné aktivity:

· člen výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti

· člen výboru pracovnej skupiny SKS - Pediatrická kardiológia

· konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v odbore pediatrická

kardiológia

· garant subšpecializačného štúdia v odbore Pediatrická kardiológia v DKC Bratislava

· súdny znalec v odbore pediatrická kardiológia

· člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky - odbor pediatrická kardiológia LF UK v

Bratislave ( DKC)

· hlavný organizátor každoročnej konferencie s medzinárodnou účasťou „ Deň

detskej kardiológie

 

Martin, december 2014