Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 705
41705
043/4203445, 043/4203697

MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4133 985
41733
043/4203665,043/4203697

MUDr. Peter Mikolajčík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Blažej Palkoci, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Miroslav Pindura

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

Miroslava Serdelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
sekretárka, sekretár
043/4133 985
41704
043/4203697

MUDr. Miroslav Slezák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
docent

MUDr. Lukáš Spevák

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Adam Švec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
1 [2] 3