Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAA Differential diagnosis by laboratory medicine : a quick reference for physicians. / V. Marks ... [et al.]
  Berlin : Springer, 2002
 2. AAB Vademékum klinickej biochémie / D. Meško ... [et al.]
  Martin : Osveta, 1998
 3. AAB Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia / M. Mokáň ... [et al.]
  Martin : P + M, 2008
 4. ABD Referenčné hodnoty biochemických parametrov konverzné faktory medzi konvenčnými jednotkami a jednotkami "systéme international" (SI) / D. Meško
  In: Pediatria. 2. diel. - ISBN 978-80-89171-49-1. - Bratislava : Herba, 2007. - S. 1294-1335 [1AH]
 5. ACB Telovýchovnolekárske vademecum / Ľudovít Komadel ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 1997
 6. ACB Vedecká príprava : učebnica pre študentov medicíny. / J. Hanáček, K. Javorka a kol.
  Martin : Osveta, 2010
 7. ACB Ošetrovateľstvo : teória a vedecký výskum. / K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2009
 8. ACB Telovýchovnolekárske vademecum / Ľudovít Komadel ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 1994
 9. ACB Ošetrovateľstvo : teória a vedecký výskum. / K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2003
 10. ACB Akademická príručka / D. Meško ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2004
 11. ACB Pracovné lekárstvo a toxikológia / J. Buchancová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 12. ACB Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov : vysokoškolská učebnica pre mladých učiteľov a doktorandov na lekárskych fakultách. / Ján Hanáček ... [et al.]
  Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2018
 13. ACB Akademická príručka / D. Meško ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2005
 14. ACB Telovýchovnolekárske vademecum / Dušan Meško, Ľudovít Komadel ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2005
 15. ACB Akademická příručka / D. Meško ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2006
 16. ACD Biochemické hodnoty / Dušan Meško
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 1577-1642 [3,2 AH]
 17. ADC Severe hemophilia and physiologic inhibitors of coagulation / P. Kubisz ... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis-Hemostasis. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 331-334
 18. ADE Gender-specific external barries to seeking care for urinary incontinence / J. Švihra... [et al.]
  In: Patient Preference and Adherence. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 773-779
 19. ADE Development of the left ventricular hypertrophy and dilation in adolescent ice hockey players evaluated with echocardiography / D. Meško ... [et al.]
  In: Sports Medicine Training and Rehabilitation. - Roč. 4, č. 3 (1993), s. 177-188
 20. ADE Objemové parametre ľavej komory u detských športovcov / D. Meško ... [et al.]
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 2, č. 1 (1993), s. 20-22
 21. ADE Elektro- a echokardiografická charakteristika fyziologicky zväčšeného srdca u dospievajúcich hokejistov / D. Meško ... [et al.]
  In: Medicine sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 2, č. 4 (1993), s. 131-135
 22. ADE Health status of Slovak members of Balkan peacekeeping mission potentially exposed to depleted uranium / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. - Roč. 8, č. 1 (2002), s. 22-30
 23. ADE Retrospektívna klinická štúdia u exponovaných pracovníkov ortuti z CHZ Nováky - I. časť / E. Gáliková ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 45, č. 1 (1993), s. 3-7
 24. ADE Horská/výšková choroba a preventívno liečebné prístupy / J. Buchancová ... [et al.]
  In: České pracovní lékařství. - Roč. 6, č. 4 (2005), s. 207-211
 25. ADE Expozícia chrómu vo vzťahu ku vybraným imunologickým a cytogenetickým parametrom u hutníkov pri výrobe ferochrómových zliatin / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 46, č. 4 (1994), s. 167-175
 26. ADE Hygienická problematika a zdravotný stav pracovníkov pri výrobe pórobetónu / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Hygiena. - Roč. 39, č. 5 (1994), s. 293-306
 27. ADE Content of the selected trace elements (A1, As, Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn ) in blood, urine and hair of blood donors without occupational exposure to these metals / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 2, č. 2 (1994), s. 82-87
 28. ADE Zdravotný stav pracovníkov z Nováckých chemických závodov Nováky exponovaných vinylchloridu / E. Gáliková ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 46, č. 6 (1994), s. 251-257
 29. ADE Prierez imunologickými hodnotami a cytogenetické vyšetrenie u hutníkov pri výrobe oceľoliatiny a sivej liatiny po dlhoročnej pracovnej expozícii / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 47, č. 4 (1995), s. 153-160
 30. ADE Hodnotenie expozície pracovníkov gumárenského závodu / G. Klimentová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 47, č. 2 (1995), s. 51-57
 31. ADE Contribution to occupational angiopathy diagnosis using special examination method / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 4, č. 1 (1996), s. 26-32
 32. ADE Chromozómové aberácie pracovníkov zlievarní v závode Martinmental Martin / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 48, č. 6 (1996), s. 240-244
 33. ADE Health status of wokers of a thermal power station exposed for prolonged periods to arsenic and other elements from fuel / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 6, č. 1 (1998), s. 29-36
 34. ADE Náhle srdcové úmrtie a šport - I. časť / D. Meško
  In: Interní medicína pro praxi. - Roč. 8, č. 2 (2006), s. 92-93
 35. ADE Náhle srdcové úmrtie a šport - II. časť / D. Meško
  In: Interní medicína pro praxi. - Roč. 8, č. 3 (2006), s. 152-154
 36. ADF Športové srdce a hypertrofická kardiomyopatia - diferenciálno-diagnostický prehľad (1.časť) / D. Meško
  In: Kardiológia pre prax. - Roč. 7, č. 1 (2009), s. 13-17
 37. ADF Športové srdce a hypertrofická kardiomyopatia - diferenciálno-diagnostický prehľad (2.časť) / D. Meško
  In: Kardiológia pre prax. - Roč. 7, č. 1 (2009), s. 18-20
 38. ADF Pohybová aktivita - neoddeliteľná súčasť komplexného manažmentu dyslipidémií / D. Meško
  In: Via Practica. - Roč. 6, č. 7-8 (2009), s. 310-314
 39. ADF Výsledky trojročného echokardiografického sledovania športovcov / D. Meško ... [et al.]
  In: Lékař a tělesná výchova. - Roč. 18, č. 1 (1990), s. 59-61
 40. ADF Niektoré echokardiografické parametre ľavej komory u detských športovcov / D. Meško ... [et al.]
  In: Československá pediatrie. - Roč. 46, č. 1 (1991), s. 7-9
 41. ADF Syndróm náhleho srdcového úmrtia pri športovej aktivite 1. časť / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 165-168
 42. ADF Arteriálna hypertenzia a športová aktivita / D. Meško
  In: Via Practica. - Roč. 2, č. 2 (2005), s. 110, 102-105
 43. ADF Kožné ochorenia a športová aktivita / D. Meško
  In: Via Practica. - Roč. 2, č. 3 (2005), s. 154, 156-158
 44. ADF Bronchiálna astma a športová aktivita / D. Meško
  In: Via Practica. - Roč. 2, č. 1 (2005), s. 40-43
 45. ADF Plasma ß-thromboglobulin and platelet factor 4 levels in essential hypertension / J. Staško ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 14-16
 46. ADF Niektoré parametre ľavej komory pri dvojrozmernej echokardiografii / A. Jurko ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Vol. 91 (1988)
 47. ADF Vyšetrenia srdca športovca ultrazvukom / D. Meško ... [et al.]
  In: Tréner. - Roč. 32, č. 1 (1988), s. 12-13
 48. ADF Diabetes mellitus a pohybová aktivita / D. Meško
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 6, č. 11 (2006), s. 57-65
 49. ADF Ľavá komora srdca športovca v echokardiografickom obraze / D. Meško ... [et al.]
  In: Lékař a tělesná výchova. - Roč. 16, č. 3 (1988), s. 65-66
 50. ADF Echokardiografické vyšetrenie ľavej komory u hokejistov / D. Meško ... [et al.]
  In: Lékař a tělesná výchova. - Roč. 16, č. 3 (1988), s. 67-68
 51. ADF Echokardiografické vyšetrenie ľavej komory športovcov / D. Meško ... [et al.]
  In: Rehabilitácia. - Roč. 21, suppl. (1988), s. 179-182
 52. ADF Appliance and information technologies versus patient, versus physician-teacher, versus student (reality or science fiction?) / D. Meško
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 101, č. 12 (2000), s. 675-683
 53. ADF Zdravotný stav pracovníkov výrobní tvarovaných krmív v Martinskom okrese / M. Vrlík ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 40, č. 1 (1988), s. 5-7
 54. ADF Výsledky dvojročného sledovania echokardiografických parametrov u detských športovcov / D. Meško ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 128, č. 28 (1989), s. 879-882
 55. ADF Súčasný pohľad na biochemické účinky a kinetiku chrómu v organizme a na hodnoty chrómu v biologickom materiáli u neexponovaných dospelých (AAS metódy) / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 44, č. 4 (1992), s. 165-169
 56. ADF Obsah vybraných prvkov (Fe,As,Cd,Pb,Zn,Mn) v biologickom materiáli pracovníkov výroby ferochrómových zliatin / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 94, č. 7 (1993), s. 373-386
 57. ADF Syndróm náhleho srdcového úmrtia pri športovej aktivite 2. časť / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 4 (2005), s. 234-237
 58. ADF Syndróm náhleho srdcového úmrtia pri športovej aktivite 3. časť / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 5 (2005), s. 303-305
 59. ADF Ischemická choroba srdca a športová aktivita / D. Meško
  In: Via Practica. - Roč. 2, č. 7-8 (2005), s. 316-320
 60. ADF Tuberkulóza pľúc a pridružené choroby / A. Mešková ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 53, č. 4 (1993), s. 308-310
 61. ADF Športovanie ako účinný preventívny prvok pred vznikom civilizačných ochorení / D. Meško
  In: Via Practica. - Roč. 3, č. 12 (2006), s. 581-585
 62. ADF Obezita a športová aktivita / D. Meško
  In: Via Practica. - Roč. 4, č. 11 (2007), s. 536-539
 63. ADF Diabetes mellitus a športová aktivita / D. Meško
  In: Via Practica. - Roč. 2, č. 11 (2005), s. 472-474
 64. ADF Choroby dýchacieho systému u dlhoročných pracovníkov pri výrobe pórobetónových stavebných materiálov / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 57, č. 3 (1997), s. 125-126
 65. ADF Choroby respiračného systému a športová aktivita / D. Meško
  In: Via Practica. - Roč. 3, č. 2 (2006), s. 86-88
 66. AEC Non-invasive testing of disorders of autonomic nervous system in non-smoking and smoking workers exposed to vibration by spectral analysis of heart rate variability / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Arbeitslivsraport. Eight International Conference on Hand-Arm Vibration. - Umea : [s.n.], 2000. - S. 381-387
 67. AED Otravy organickými zlúčeninami ortuti v poľnohospodárstve / D. Meško ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 7. - ISBN 80-88866-20-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2002. - S. 21-24
 68. AED Kreditný systém ECTS a zdravotnícke študijné programy / D. Meško
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-32-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005. - S. 698-703 [CD-ROM]
 69. AED Horská (výšková) choroba, preventívno liečebné prístupy / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 3. - ISBN 80-88866-29-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. - S. 224-229
 70. AED Epidemiológia profesionálnej bronchiálnej astmy v Stredoslovenskom kraji v rokoch 1976-1984 / M. Vrlík ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom 14. - Martin : Osveta, 1988. - S. 261-268
 71. AED Congenital hypertrophy of musculature in the cavity of right ventricle / A. Jurko ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 15, 1988. - ISBN 80-217-0240-0. - Martin : Osveta, 1990. - S. 155-168
 72. AED Anthropometric characteristics of boys between 10-12 years / D. Meško ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 15, 1988. - ISBN 80-217-0240-0. - Martin : Osveta, 1990. - S. 111-118
 73. AED Echokardiografické vyšetrenie ľavej komory u žiakov / D. Meško ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 15, 1988. - ISBN 80-217-0240-0. - Martin : Osveta, 1990. - S. 39-47
 74. AED Kreditný systém štúdia a Jesseniova LF UK v Martine / Dušan Meško
  In: Profesionalita & Progres & Podpora zdravia. - 80-968419-1-2. - Bratislava : [s.n.], 2000. - S. 15-18
 75. AED Echokardiografické vyšetrenie ľavej komory žiakov hokejovej triedy / D. Meško ... [et al.]
  In: Metodický list SÚV ČSZTV. - Bratislava : Šport, 1989. - S. 202-206
 76. AED Niektoré možnosti využitia počítača pri echokardiografickom vyšetrení / D. Meško ... [et al.]
  In: Metodický list SÚV ČSZTV. - Bratislava : Šport, 1989. - S. 207-210
 77. AED Šport ako účinný preventívny prvok pred vznikom civilizačných ochorení / D. Meško
  In: Kardiológia pre pediatriu 1. - ISBN 978-80-223-2438-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 98-108
 78. AED Vzťah echokardiografických a antropometrických parametrov u detských športovcov / D. Meško ... [et al.]
  In: Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. - Bratislava : Asklepios, 1992. - S. 106-108
 79. AED Prehľad o echokardiografickom posudzovaní vplyvom športovania u detí / D. Meško
  In: Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. - Bratislava : Asklepios, 1992. - S. 109-113
 80. AED Laboratórne testy a vyšetrovanie biologických materiálov / D. Meško
  In: Pediatria. 2. diel. - ISBN 978-80-89171-49-1. - Bratislava : Herba, 2007. - S. 1289-1290
 81. AED Referenčné hodnoty laboratórnych vyšetrení detí / D. Meško
  In: Pediatria. 2. diel. - ISBN 978-80-89171-49-1. - Bratislava : Herba, 2007. - S. 1291-1293
 82. AED Biologické expozičné testy u zamestnancov exponovaných ortuti a hasičov v NCHZ a.s. Nováky / E. T. Gáliková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 80-7159-157-2. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2005. - S. 324-327
 83. AED Indikácie vybratých laboratórnych parametrov súbory laboratórnych vyšetrení / D. Meško
  In: Pediatria. 2. diel. - ISBN 978-80-89171-49-1. - Bratislava : Herba, 2007. - S. 1336-1342
 84. AED Náhle srdcové úmrtia pri športe a ich prevencia / D. Meško ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 4. - ISBN 80-88866-39-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006. - S. 100-108
 85. AED Eine Studie der Risikofaktoren der Arbeitsumwelt, der Arbeitsbelastung sowie des Vorkommensvon Berufskrankheitnen bei Männer in der Produktion von Eisenchromlegierungen in der ČSFR / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 19-20, 1992-1993. - ISBN 80-223-0741-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 111-128
 86. AED Problémy v diferenciálnej diagnostike športového srdca a hypertrofickej kardiomyopatie / J. Strachan ... [et al.]
  In: Kardiológia pre pediatriu 7. - ISBN 978-80-223-3980-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 48-72
 87. AED Neinvazívne posudzovanie hemodynamickej závažnosti defektu predsieňového septa / A. Jurko ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 19-20, 1992-1993. - ISBN 80-223-0741-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 71-79
 88. AED Antropometricko-funkčná charakteristika žiakov športovej triedy / D. Meško ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 19-20, 1992-1993. - ISBN 80-223-0741-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 23-30
 89. AED Das echokardiographisch bestimmte Gewicht der linken Herzkammer bei Schülern der Sportklasse / D. Meško ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 19-20, 1992-1993. - ISBN 80-223-0741-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 31-42
 90. AED K hygienickej problematike výrobní tvarovaných krmív v Martinskom okrese / M. Vrlík ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 19-20, 1992-1993. - ISBN 80-223-0741-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 129-138
 91. AED Súčasný pohľad na diagnostiku angiopatie pri chorobe z vibrácií. /Vlastné výsledky a správa zo 7. medzinárodnej konferencie Hand-Arm vibration 1995 Praha-klinická časť/ / J. Buchancová ... [et al.]
  In: I. Tématický zborník vydaný pri príležitosti II. kurzu PGŠ odboru pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. - Bratislava : [s. n.], 1996. - S. 70-79
 92. AED Najnovšie informácie z oblasti toxicity ortuti v životnom a pracovnom prostredí človeka / D. Meško ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 8. - ISBN 80-88866-25-1. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2003. - S. 72-78
 93. AED Ďalšie výsledky z riešenia výskumného projektu 2001-2003 "Vylučovanie ortute u pracovníkov pri výrobe lúhu sodného a jej vplyv na zdravotný stav exponovaných" / E. T. Gáliková ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 8. - ISBN 80-88866-25-1. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2003. - S. 7-11
 94. AED Expozícia Hg - Novácke chemické závody / E. T. Gáliková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 80-7159-138-6. - Bratislava : Štátny zdravotný ústav SR, 2003. - S. 82-86
 95. AEF Srdce, obezita a detí / D. Meško
  In: Kardiológia pre pediatriu 2. - ISBN 978-80-223-2755-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 5-13
 96. AEF Evidence based medicine - principles, use, advantages and problems in medical practice / D. Meško
  In: Introduction to Scientific Work : Textbook for Medical Students. - ISBN 978-80-88866-95-4. - Martin : UK JLF, 2011. - S. 47-65
 97. AEF Conducting a literature review / D. Meško
  In: Introduction to Scientific Work : Textbook for Medical Students. - ISBN 978-80-88866-95-4. - Martin : UK JLF, 2011. - S. 139-145
 98. AEF Etické otázky súviasiace s prezentáciou práce / R. Pullmann ...[et al.]
  In: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. - ISBN 978-80-8063-287-8. - Martin : Osveta, 2008. - S. 193-200
 99. AEG Evaluation of the Undergraduate Medical Curriculum at the Medical Faculty in Martin / D. Meško ... [et al.]
  In: Medical Teacher. - Roč. 20, č. 2 (1998), s. 160
 100. AEG Students', teachers' and graduates evaluation of medical education / D. Meško ... [et al.]
  In: Medical Teacher. - Roč. 20, č. 2 (1998), s. 160
 101. AEG Students, teachers and medical graduates evaluation of medical education - part II. / D. Meško ... [et al.]
  In: Medical Teacher. - Roč. 21, č. 1 (1999), s. 103-104
 102. AEG Students, teachers and medical graduates evaluation of medical education / D. Meško ... [et al.]
  In: Medical Teacher. - Roč. 18, č. 2 (1996), s. 156
 103. AEG Curriculum at Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Slovak Republic / D. Meško ... [et al.]
  In: Medical Teacher. - Roč. 19, č. 1 (1997), s. 71
 104. AEG Relationship between medical school and university hospital in the Slovak / D. Meško ... [et al.]
  In: Medical Teacher. - Roč. 19, č. 1 (1997), s. 72
 105. AEG Renewal of the curriculum: yes or no? / D. Meško ... [et al.]
  In: Medical Teacher. - Roč. 19, č. 1 (1997), s. 71
 106. AEG Renewal of the curriculum: yes or no? / D. Meško, A. Hajtman
  In: Medical Teacher. - Roč. 18, č. 2 (1996), s. 162
 107. AFC Vízie digitálneho vzdelávania v medicíne / D. Meško
  In: MEFANET 2008. 2. konference lékařských fakúlt ČR a SR [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7392-065-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 6-16 [online]
 108. AFC ICT - challenges for education in Slovakia / D. Meško
  In: 5th International Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications. Conference Proceedings. - ISBN 978-80-8086-061-5. - Košice : elfa, 2007. - S. 53-57
 109. AFC Vision of education based on ICTS / D. Meško
  In: 8th International Conference Virtual University VU'07. - ISBN 978-80-89316-09-0. - Bratislava : STU, 2007. - S. 45-48
 110. AFD Hodnotenie a možnosti hodnotenia pedagogického procesu / D. Meško
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 15-18
 111. AFD ECTS a lekárske fakulty / D. Meško
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 27-31
 112. AFD Skúsenosti s organizovaním štúdia zahraničných študentov na JLF UK v Martine / D. Meško
  In: Zborník zo seminára v rámci programu TEMPUS JEO 11011. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 60-62
 113. AFD Úloha autoevaluačného procesu v rozvoji vysokoškolských pracovísk - skúsenosti zo študijného pobytu na univerzite v Granade / Miloš Tatár, Dušan Meško
  In: Manažment kvality a metódy jej hodnotenia. - Zvolen : Technická univerzita, 1998. - S. 79-83
 114. AFD Sledovanie echokardiografických parametrov u športovcov / D. Meško ... [et al.]
  In: Celostátní sjezd tělovýchovního lékařství. - Brno : [s.n.], 1988. - S. 187-191
 115. AFD Antropometrická charakteristika žiakov hokejovej školy / D. Meško ... [et al.]
  In: Celostátní sjezd tělovýchovního lékařství. - Brno : [s.n.], 1988. - S. 379-382
 116. AFD Výsledky retrospektívnej klinickej štúdie - NCHZ, š. p. Nováky / E. Gáliková ... [et al.]
  In: K otázkam realizácie Národného programu podpory zdravia v zdravotníckom teréne. Zborník prednášok. - Bratislava : [s.n.], 1993. - S. 195-198
 117. AFD Problematika vinylchloridu v hornonitrianskom regióne / E. T. Gáliková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie 2. - Bratislava : Ústav hygieny LF UK,1995. - S. 254-261
 118. AFD Je potrebné, aby lekárska fakulta mala spracovanú kvalifikačnú charakteristiku absolventa? / J. Hanáček ... [et al.]
  In: 1. Celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní : Výchova lekárov pre tretie tisícročie. - Bratislava : Bratislavský spolok medikov, 1997. - S. 49-53
 119. AFD Kurikulá univerzitného vzdelávania v ošetrovateľstve na Slovensku a v Čechách / D. Meško ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou : Ošetrovateľstvo v procese zmien. - ISBN 80-88866-02-2. - Martin : Martimex-Consulting, 1997. - S. 32
 120. AFD Skúsenosti zo študijných pobytov v USA (alebo ... prežívané v priamom prenose) / O. Simoníková, D. Meško
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 67-69
 121. AFG Anomalous origin of the left coronary artery in the department of pediatric cardiology in Martin / A. Jurko,ml. ...[et al.]
  In: European Journal of Heart Failure Supplements. - Roč. 8, č. 2 (2009), s. 290
 122. AFG Echocardiographic analysis of left ventricular hypertrophy in children and adolescents with essential hypertension / A. Jurko... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure Supplements. - Roč. 8, č. 2 (2009), s. 1440
 123. AFG Our experiences with the critical congenital heart disease / A. Jurko, ml.... [et al.]
  In: European Journal of Heart Failure Supplements. - Roč. 8, č. 2 (2009), s. 778
 124. AFG Analýza fenotypu APC-rezistencie / J. Hudeček ... [et al.]
  In: Pracovní dny laboratorní hematologie s mezinárodní účastí. - Český Těšín : Finidr, 1998. - [S. 5]
 125. AFG Student, Teacher and Medical Graduate Evaluation of Medical Education / D. Meško ... [et al.]
  In: The 8th International Otawa Conference on Medical Education and Assessment. - Philadelphia : [s.n.], 1998. - [S. 1]
 126. AFG Medical Education and ECTS at Jessenius Faculty of Medicine in Slovakia / D. Meško ... [et al.]
  In: AMSE Annual Conference. - Jerusalem : [s.n.], 1999. - S. 19
 127. AFG To renew or not to renew? / D. Meško ... [et al.]
  In: AMSE Annual Conference. - Jerusalem : [s.n.], 1999. - S. 6
 128. AFG To rebuild or not rebuild / D. Meško ... [et al.]
  In: Annual Conference "Horizon Scanning in Medical Education: 2020Vision". - Beer Sheva : [s.n.], 2000. - S. 49-50
 129. AFG Medical education and the European Credit Transfer System at Jessenius Faculty of Medicine in Slovakia / D. Meško ... [et al.]
  In: Annual Conference "Horizon Scanning in Medical Education: 2020Vision". - Beer Sheva : [s.n.], 2000. - S. 49
 130. AFG Cardiovascular functional charakteristics of young patients with suspect cardiac diseases / D. Meško ... [et al.]
  In: XXVII FIMS World congress of sports medicine. - Budapest : [s.n.], 2002. - S. 33
 131. AFG Echocardiographic investigation in athlete's recruits / D. Meško ... [et al.]
  In: XXVII FIMS World congress of sports medicine. - Budapest : [s. n.], 2002. - S. 32
 132. AFG Analýza toxikologických vyšetrení u exponovaných ortuti a hasičov z NCHZ, a.s. Nováky / E. T. Gáliková ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 56, č. 3 (2004), s. 141
 133. AFG Involvement of the heart in children with hypothyroidism / A. Jurko ... [et al.]
  In: 14th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. - Rhodos : [s.n.], 2002. - S. 147
 134. AFG Commotio cordis and sport / D. Meško
  In: Medicina Sportiva. - Roč. 10, č. 1-2 (2006), s. S43-S44
 135. AFG General health of employees exposed to chromium / M. Vrlík ... [et al.]
  In: 7th Alps-Adria-Pannonia Congress. - Héviz-Keszthely : [s.n.], 1989. - [S. 1]
 136. AFG Pokus o objektívne meranie pedagogického výkonu učiteľov lekárskych fakúlt / J. Hanáček ... [et al.]
  In: Patofyziologie 2008. - ISBN 978-80-254-0863-6. - Praha : 1. lékařská fakulta UK, 2008. - S. 12
 137. AFG Echocardiographic follow-up study in young ice-hockey players / D. Meško ... [et al.]
  In: 6th European Congress Sports Medicine. - Budapest : [s.n.], 1991. - S. 195
 138. AFG Vision of digital medical education / D. Meško ... [et al.]
  In: AMEE 2008. - Praha : [s.n.], 2008. - S. 190
 139. AFG The ECG-echocg characteristics of the physiologic enlargement of the heart in adolescent ice-hockey players / D. Meško ... [et al.]
  In: 7th European Sports Medicine Congress. - Nikosia : [s.n.], 1993. - S. 87
 140. AFG Sledovanie vybraných biochemických parametrov u exponovaných pracovníkov v ENO-Nováky / J. Schudichová ... [et al.]
  In: 1. sjezd České společnosti klinické biochemie. - Praha : Česka společnosti klinické biochemie, 1993. - S. 129
 141. AFG Echocardiographic evaluation of left ventricular mass in young athletes / D. Meško ... [et al.]
  In: 25th FIMS World Congress of Sports Medicine. - Athens : [s.n.], 1994. - S. 58
 142. AFG Športové srdce a hypertrofická kardiomyopatia / D. Meško
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 3, č. 3 (1994), s. 98
 143. AFG Echokardiografická charakteristika vývoja zmien ľavej komory u adolescentných hokejistov / D. Meško ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 49 (1994), s. 111
 144. AFG Contribution to diagnostic process of occupational angiopathies using the special examination methods / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 7th International Conference on Hand-Arm vibration. - Praha : [s.n.], 1995. - S. 21
 145. AFG Digitálny tlak krvi a laser-doppler flowmetria pri dlhoročnej expozícii vibráciám / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 23. Kongres pracovního lékařství. - Praha : [s.n.], 1995. - S. 34
 146. AFG Renewal of the curriculum - yes or no? / D. Meško ... [et al.]
  In: AMEE meeting " Trends in Medical Education ". - Zaragoza : Archivos de la Facultad Medicina de Zaragoza, 1995. - S. 83
 147. AFG Students, teachers and faculty graduates evaluation of the medical education / D. Meško ... [et al.]
  In: AMEE Meetings "Trends in Medical Education ". - Zaragoza : Archivos de la Facultad Medicina de Zaragoza, 1995. - S. 91
 148. AFG The relation between medical school and university hospital in Slovak Republic / A. Hajtman ... [et al.]
  In: AMSE Meeting. - Granada : [s.n.], 1996. - S. 19
 149. AFG Curriculum at Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Slovak Republic / D. Meško ... [et al.]
  In: Medical Education Conference. Basic-specialist-continuing. - Copenhagen : [s.n.], 1996. - S. 14
 150. AFG Cardiovascular functional parameters of young patients with suspect cardiac diseases / D. Meško
  In: European Congress of Sports Medicine. - Hasselt : [s.n.], 2003. - S. 84
 151. AFG The relation between Medical School and University Hospital in Slovak Republic / D. Meško ... [et al.]
  In: Medical Education Conference. Basic-specialist-continuing. - Copenhagen : [s.n.], 1996. - S. 14
 152. AFG Curriculum at Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Slovak Republic / D. Meško ... [et al.]
  In: AMSE Meeting. - Granada : [s.n.], 1996. - S. 18
 153. AFG Circulatory response assessment by using special examination methods in occupational angiopathy / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Joint Meeting of the Clinical Autonomic Research Society and the Workgroup "Autonomic Nervous System" of the German Neurological Society. - Freiburg : [s.n.], 1997. - S. 23-24
 154. AFG Vplyv fajčenia na variabilitu frekvencie srdca / K. Javorka ... [et al.]
  In: 10. celostátní sjezd ČSFaPD. - Praha : ČsFa PD a SsFa PD, 1997. - S. 43
 155. AFG Evaluation of the Undergraduate Medical Curriculum at the Medical Faculty in Martin, Slovakia / D. Meško ... [et al.]
  In: AMEE Medical Education Conference. - Viedeň : [s.n.], 1997. - S. 34
 156. AFG Students', Teachers'and Graduates' Evaluation of Medical Education / D. Meško ... [et al.]
  In: AMEE Medical Education Conference. - Viedeň : [s.n.], 1997. - S. 34
 157. AFG Profesionálny stres a akútne srdcocievne príhody / J. Buchancová ... [et al.]
  In: XXVII. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. - ISBN 80-86634-20-5. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003. - S. 84
 158. AFG Athlete's heart - is bigger better? / D. Meško ... [et al.]
  In: 28th FIMS World Congress. - Muscat : [s.n.], 2004. - S. 18
 159. AFG Some questions of exercise activity and atherosclerosis relation / D. Meško ... [et al.]
  In: 28th FIMS World Congress. - Muscat : [s.n.], 2004. - S. 19
 160. AFG Commotio cordis in athletes / D. Meško
  In: XXIX FIMS World Congress of Sports Medicine. Abstracts. - Beijing : [s.n.], 2006. - S. 23
 161. AFH Niektoré možnosti funkčno-diagnostického vyšetrenia v pracovnom lekárstve / D. Meško
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 92-93
 162. AFH Vademékum klinickej biochémie / D. Meško ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 64
 163. AFH Záchranný enzým tymidínkináza u príslušníkov mierových misií / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 35-36
 164. AFH Echokardiografické nálezy u brancov / D. Meško ... [et al.]
  In: XXXVII. Východoslovenské lekárske dni pri príležitosti 50. výročia založenia Lekárskej fakulty a Fakultnej nemocnice v Košiciach. - Košice : [s.n.], 1998. - S. 42
 165. AFH Funkčno-diagnostické vyšetrenie u mladých pacientov s podozrením na hypertenziu / D. Meško ... [et al.]
  In: XXXVII. Východoslovenské lekárske dni pri príležitosti 50. výročia založenia Lekárskej fakulty a Fakultnej nemocnice v Košiciach. - Košice : LF UK, 1998. - S. 30
 166. AFH Funkčno-diagnostické vyšetrenie u mladých pacientov s podozrením na juvenilnú hypertenziu / D. Meško ... [et al.]
  In: Národný kongres telovýchovného lekárstva. - Bratislava : Slovenská spol. telovýchovného lek., 1998. - S. 26-27
 167. AFH Niektoré výsledky hodnotenia pedagogického procesu / D. Meško ... [et al.]
  In: 2. Celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní : Cesty k výchove moderného lekára. - Košice : UPJŠ, 1999. - [S. 1]
 168. AFH Funkčno-diagnostické vyšetrenie u mladých pacientov s podozrením na hypertenziu / D. Meško ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 9, č. 4-5 (1999), s. 149
 169. AFH Echocardiographic investigation in recruits / D. Meško ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 54, Suppl. 1 (1999), s. 26
 170. AFH Functional characteristics of young patients with suspect juvenile hypertension / D. Meško ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 54, Suppl. 1 (1999), s. 36
 171. AFH Význam 24-hodinového monitorovania tlaku krvi v diagnostike hypertenzie bieleho plášťa u detí / A. Jurko ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 13, S1 (2004), 16S
 172. AFH Certifikačný študijný program pre certifikovaný odbor telovýchovné lekárstvo a certifikačnú činnosť: funkčné vyšetrovacie metódy na výkon pracovných činností v kategórii sestier / Tibor Marček ... [et al.]
  In: 2. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. - Trenčianské Teplice : [s.n.], 2004. - S. [1]
 173. AFH Výučba telovýchovného lekárstva na lekárskych fakultách v kontexte na iných verejných vysokých školách v SR / D. Dzurenková ... [et al.]
  In: 2. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. - Trenčianské Teplice : [s.n.], 2004. - S. [1]
 174. AFH Pohľad do NCHZ Nováky z hľadiska toxikologického vyšetrenia u pracovníkov exponovaných Hg v porovnaní s kontrolnou skupinou hasičov pracujúcich mimo rizika Hg / D. Žilinská ... [et al.]
  In: 8. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie so zahraničnou účasťou. Vedecko-vzdelávacia konferencia na tému "Aktuality v pracovnom lekárstve a toxikológii". - Martin : JLF UK, 2004. - Nestr. [1 s.]
 175. AFH Syndróm náhleho úmrtia pri fyzickom zaťažení / D. Meško ... [et al.]
  In: 8. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie so zahraničnou účasťou. Vedecko-vzdelávacia konferencia na tému "Aktuality v pracovnom lekárstve a toxikológii". - Martin : JLF UK, 2004. - Nestr. [1 s.]
 176. AFH Akútna intoxikácia agrochemikáliami v našom klinickom materiáli / D. Meško ... [et al.]
  In: 12. vedecká konferencia spoločnosti všeobecného lekárstva. - Bratislava : [s.n.], 1985. - S. 9
 177. AFH Hromadná intoxikácia agronalom H / D. Meško ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 37, č. 6 (1985), s. 225-226
 178. AFH Niektoré možnosti využitia počítača pri spracovaní echokardiografických obrazov / D. Meško ... [et al.]
  In: 9. patofyziologický kongres venovaný 200. výročiu narodenia J. E. Purkyňě a 70. výročiu VOSR. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 1987. - S. 173
 179. AFH Meranie srdcových objemov dvojrozmernou echokardiografiou s použitím počítača / D. Meško ... [et al.]
  In: 6. Dni mladých internistov. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1987. - S. 2
 180. AFH Niektoré možnosti využitia počítača pri echokardiografickom vyšetrení / D. Meško ... [et al.]
  In: Tréner. - Roč. 31, č. 10 (1987), s. 487
 181. AFH Echokardiografické vyšetrenie u žiakov hokejovej triedy / D. Meško ... [et al.]
  In: Tréner. - Roč. 37, č. 10 (1987), s. 488
 182. AFH Echocardiographic evaluation of the left ventricle of the heart in sportsmen / D. Meško ... [et al.]
  In: Symposion de exercitatione physica et de circulatione sanguinis cum particip. int. IV.. - Bratislava : [s.n.], 1987. - S. 41
 183. AFH Echokardiografické vyšetrenie u brancov / D. Meško ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1987. - S. 27
 184. AFH K problematike profesionálnej bronchiálnej astmy v Stredoslovenskom kraji / M. Vrlík ... [et al.]
  In: VI. celoštátny zjazd alergológov a klinických imunológov. - Bratislava : [s.n.], 1987. - S. 56
 185. AFH Zdravotno - hygienická problematika výroby ferochrómových zliatín / M. Vrlík ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1987. - S. 19
 186. AFH Where do we go from here? How to develop health systems / D. Meško ... [et al.]
  In: 10th International Conference on Health Promoting Hospitals (HPH). - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 89
 187. AFH Zdravotný stav pracovníkov exponovaných chrómu / M. Vrlík ... [et al.]
  In: 9. patofyziologický kongres venovaný 200. výročiu narodenia J. E. Purkyňě a 70. výročiu VOSR. - Košice : LF UPJŠ, 1987. - S. 76
 188. AFH Hypertrofická kardiomyopatia ako možná príčina náhleho úmrtia pri telesnej aktivite / A. Jurko ml. ... [et al.]
  In: Medicínske problémy súčasného športu. - Bratislava : SOV, 2002. - Nestr.[1 s.]
 189. AFH Funkčno-diagnostické parametre pacientov s podozrením na ochorenie srdca / D. Meško ... [et al.]
  In: Medicínske problémy súčasného športu. - Bratislava : SOV, 2002. - [S. 1]
 190. AFH Echocardiographic analysis of left heart volumes in children / A. Jurko ... [et al.]
  In: 23rd Congress of the Czechoslovak Pediatric Society with International Participation. - Bratislava : [s.n.], 1988. - S. 123
 191. AFH Niektoré otázky vzťahu pohybovej aktivity a aterosklerózy / D. Meško
  In: 1. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva : Medicínske problémy súčasného športu. - Bratislava : [s.n.], 2002. - [S. 1]
 192. AFH Športové srdce v diferenciálnej diagnostike / D. Meško
  In: Medicínske problémy súčasného športu. - Bratislava: SOV, 2002. - [S. 1]
 193. AFH Funkčno-diagnostická charakteristika u mladých pacientov s ochoreniami srdca / D. Meško ... [et al.]
  In: Telovýchovné lekárstvo na prahu tretieho tisícročia. - Bratislava : [s.n.], 2000. - S. 20-21
 194. AFH Skúsenosti zo študijných pobytov v USA (University of Alabama, Mayo Clinic) z pohľadu študenta a učiteľa / Simoniková, O., Meško, D.
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 36
 195. AFH Príprava posterovej prezentácie / D. Meško
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 15, č. 1 (2006), s. 33
 196. AFH Choroby respiračného systému a pohybová aktivita / D. Meško
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 15, č. 1 (2006), s. 32-33
 197. AFH Organic compounds influences on genetic material / L. Mušak ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 9 (2002), s. 293
 198. AFH Druhy pedagogických aktivít učiteľov lekárskych fakúlt na Slovensku a ich hodnotenie / J. Hanáček, E. Kukurová, D. Meško
  In: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v EÚ. - ISBN 978-80-7167-102-2. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 15
 199. AFH Serum thymidine kinase in Slovak KFOR members after their return from Balkan / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 9 (2002), s. 285
 200. AFH Vademecum of clinical biochemistry / D. Meško ... [et al.]
  In: Geriatria. - Roč. 6, č. 2 (2000), s. 41
 201. AFH Výsledky dvojročného sledovania echokardiografických parametrov u športovcov / D. Meško ... [et al.]
  In: VII. dni mladých internistov. Súhrny prednášok. - Košice : LF UPJŠ, 1988. - S. 3
 202. AFH Echocardiographic examination of left ventricle in children's sportsmen / D. Meško ... [et al.]
  In: XXIIIrd Congress of the Czechoslovak Paediatric Society with international participation. - Bratislava : Čs. pediatrická spoločnosť, 1988. - S. 195
 203. AFH Antropometrická charakteristika žiakov hokejovej triedy / D. Meško ... [et al.]
  In: Ceslostátní sjezd tělovýchovného lékařství. - Brno : [s.n.], 1988. - S. 82
 204. AFH Výsledky trojročného echokardiografického sledovania mladých športovcov / D. Meško ... [et al.]
  In: VIII. Dni mladých internistov. - Košice : Edičné stredisko Rektorátu UPJŠ, 1989. - S. 34
 205. AFH Three years echocardiographic follow up study in children's sportsmen / D. Meško ... [et al.]
  In: 8th Symposium with international participation on ultrasound in medicine and biology. - Brno : [s.n.], 1989. - S. 146
 206. AFH Zdravotný stav pracovníkov exponovaných voči chrómu pri výrobe ferozliatín / M. Vrlík ... [et al.]
  In: XXI. Kongres pracovního lékařství. - Praha : [s.n.], 1989. - S. 12
 207. AFH Klinický stav pracovníkov obsluhy odprašovacích zariadení ferozliatinárskych hutí / J. Buchancová ... [et al.]
  In: IX. dni hygieny práce a pracovného lekárstva. - Žilina : [s.n.], 1990. - [S. 1]
 208. AFH Zmeny rozmerov srdca vplyvom športovania / D. Meško ... [et al.]
  In: Celostátní sjezd pracovního oboru tělovýchovného lékařství. - Ostrava : [s.n.], 1990. - S. 33
 209. AFH Antropometrická charakteristika žiakov športovej triedy / D. Meško ... [et al.]
  In: Celostátní sjezd pracovního oboru tělovýchovného lékařství. - Ostrava : [s.n.], 1990. - S. 34
 210. AFH Ľavá komora srdca športovca - echokardiografický obraz / D. Meško ... [et al.]
  In: 9. Dni mladých internistov. - Košice : UPJŠ, 1990. - S. 9
 211. AFH Ovplyvnenie imunitných parametrov u zamestnancov výrobní tvarovaných krmív / M. Vrlík ... [et al.]
  In: 8. celoštátny zjazd alergológov a klinických imunológov. - Vysoké Tatry : [s.n.], 1990. - [S. 1]
 212. AFH Problematika interpretácie zmien imunitných parametrov u pracovníkov exponovaných organickým prachom / J. Čáp ... [et al.]
  In: 6. kongres československých imunológov. - Banská Bystrica : [s.n.], 1991. - [S. 1]
 213. AFH Srdce a obezita / D. Meško
  In: Národný kongres telovýchovného lekárstva. - ISBN 978-80-89197-93-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2008. - S. 17-18
 214. AFH The sports heart in echocardiographic view / D. Meško ... [et al.]
  In: 24. pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou. - Brno : [s.n.], 1991. - S. 6
 215. AFH The somatotypologic characteristic of the sports class pupils / D. Meško ... [et al.]
  In: 24. pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou. - Brno : [s.n.], 1991. - S. 7
 216. AFH Niektoré imunologické a cytogenetické parametre u hutníkov pri výrobe chrómových zliatin / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 5. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1992. - S. 11
 217. AFH Imunostimulačná liečba alergických ochorení v praxi / J. Čáp ... [et al.]
  In: XX. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou. - Prešov : [s.n.], 1992. - [S. 1]
 218. AFH Zmeny imunitného a respiračného systému u pracovníkov exponovaných organickým prachom / M. Ľuptáková ... [et al.]
  In: 5. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1992. - S. 31
 219. AFH Zdravotno - hygienická problematika u pracovníkov ofsetovej tlače / M. Ľuptáková ... [et al.]
  In: X. dni hygieny práce a pracovného lekárstva. - Žilina : [s.n.], 1990. - S. 34
 220. AFH Vzťah echokardiografických a antropometrických parametrov u žiakov hokejovej triedy / D. Meško ... [et al.]
  In: XX. Celostátní internistický kongres s mezinárodní účastí. - Zlín : [s.n.], 1992. - S. 54
 221. AFH Porovnanie epidemiologických ukazovateľov bronchogénneho karcinómu v okrese Martin v r.1980 a v r.1990 / A. Mešková ... [et al.]
  In: XI. Dni mladých internistov. - Martin : JLF UK, 1992. - [S. 1]
 222. AFH Objem ľavej komory u detských športovcov / D. Meško ... [et al.]
  In: Celostátní sjezd tělovýchovního lékařství. - Hradec Králové : [s.n.], 1992. - S. 25
 223. AFH Cytogenetická analýza periférnych lymfocytov pracovníkov Martinskej FN profesionálne exponovaných cytostatikám / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 5. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1992. - S. 15
 224. AFH Syndróm dráždivého kašľa ako ekvivalent bronchiálnej astmy / M. Vrlík ... [et al.]
  In: 5. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1992. - S. 30
 225. AFH Naše skúsenosti s uplatnením alergénšpecifických prúžkových testov IgE guick / M. Vrlík ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 2, č. 3 (1992), s. 41
 226. AFH The critical congenital heart disease in our hospital / A. Jurko jr. ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 14, č. 3 (2005), s. KC 95
 227. AFH Aké sú hodnoty kovov v krvi, v moči a vlasoch u darcov krvi zo severozápadného Slovenska / J. Buchancová ... [et al.]
  In: XXII. kongres pracovného lekárstva : Poškodenie zdravia z práce. Súčasný stav a perspektívy. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 48
 228. AFH Heart rate variability changes after heart transplantation / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 14, č. 3 (2005), s. KC 93
 229. AFH Zdravotný stav pracovníkov pri výrobe pórobetónových tvárnic / J. Buchancová ... [et al.]
  In: XXII. kongres pracovného lekárstva : Poškodenie zdravia z práce. Súčasný stav a perspektívy. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 47
 230. AFH Vyšetrovanie špecifického IgE Quick-testom Epipharm - bezpečná diagnostika kauzálnych alergénov / J. Čáp ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 3, č. 3 (1993), s. 37
 231. AFH Naše skúsenosti so systémovou hypertenziou v detskom veku / A. Jurko ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s. 495
 232. AFH Súčasný pohľad na možnosti použitia neinvazívnych vyšetrení prekrvenia horných končatín pri diagnostike chorôb z povolania / V. Bellová ... [et al.]
  In: XXVIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a IV. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Košice : [s.n.], 2005. - S. 74
 233. AFH Bronchiálna astma a športová aktivita / D. Meško
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 4-5
 234. AFH Vzťah elektrokardiografických a echokardiografických parametrov u detských športovcov / D. Meško ... [et al.]
  In: Národný kongres telovýchovného lekárstva. - Bratislava : [s.n.], 1998. - S. 9
 235. AFH Akademická príručka / D. Meško ... [et al.]
  In: 15. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SLS, 2005. - S. 36
 236. AFH Diabetes mellitus a športová aktivita / D. Meško
  In: XV. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SLS, 2005. - S. 10
 237. AFH Genotoxické riziko profesionálnej expozície cytostatikám / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: XXII. kongres pracovného lekárstva : Poškodenie zdravia z práce. Súčasný stav a perspektívy. - Nitra : [s.n.], 1993. - [S. 1]
 238. AFH Artériová hypertenzia, pracovné prostredie a športová aktivita / D. Meško
  In: XXVIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a IV. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Košice : [s. n.], 2005. - S. 76
 239. AFH Príprava modernej PowerPointovej prezentácie / D. Meško
  In: XXVIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a IV. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Košice : [s. n.], 2005. - S. 78
 240. AFH Náhle srdcové úmrtie pri športovaní / D. Meško
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s. 511
 241. AFH Hodnoty kovov a vybrané imunologické ukazovatele v biologickom materiáli u dlhoročných pracovníkov strojárenského závodu / J. Buchancová ... [et al.]
  In: I. Košické dni pracovného lekárstva. - Košice : [s.n.], 1994. - S. 13
 242. AFH Špecifická imunoterapia alergických ochorení dolných dýchacích orgánov / J. Čáp ... [et al.]
  In: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic & Phthisiologic Societies with International Participation. - Martin : JLF UK, 1994. - S. 63
 243. AFH Zdravotno-hygienická problematika vinylchloridu v Nováckych chemických závodoch Nováky / E. Gáliková ... [et al.]
  In: I. Košické dni pracovného lekárstva. - Košice : [s.n.], 1994. - S. 13
 244. AFH Fyziológia športového srdca v echokardiografickom obraze / D. Meško ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 95, č. 2 (1994), s. 91
 245. AFH Cytogenetická analýza periférnych lymfocytov u pracovníkov hutí v závode Martinmetal / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: I. Košické dni pracovného lekárstva. - Košice : [s.n.], 1994. - S. 11
 246. AFH Diseases of respiratory system after long term exposure of workers in the production of porous concrete building materials / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 15. Martinské dni dýchania : 15. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1996. - S.23
 247. AFH Hodnotenie aktivity autonomného NS pomocou spektrálnej analýzy variability srdcovej frekvencie u exponovaných vibráciám / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 6. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Martin : Beriss, 1996. - S. 15
 248. AFH Klinické sledovanie zdravotného stavu pracovníkov elektrárne Nováky / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 6. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Martin : Beriss, 1996. - S. 51
 249. AFH Echocardiographic examination in recruits / D. Meško ... [et al.]
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 5, č. 3 (1996), s. 99
 250. AFH Functional characteristics of young patients with suspect juvenile hypertensium / D. Meško ... [et al.]
  In: Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. - Roč. 5, č. 3 (1996), s. 99
 251. AFH Preventívne lekárske prehliadky a biologické expozičné testy u pracovníkov tepelnej elektrárne / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 6-7
 252. AFH Vplyv fajčenia na akrálnu cirkuláciu / K. Javorka ... [et al.]
  In: Respiračné prejavy mimopľúcnych ochorení. Kongres SFPD a PFS. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 25
 253. AFH Športové srdce v diferenciálnej diagnostike / D. Meško ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 19
 254. AFH Niektoré funkčno-diagnostické parametre pacientov s podozrením na ochorenie srdca / D. Meško ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 8
 255. AFH Diferenciálna diagnostika pomocou laboratórnej medicíny / V. Marks ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 36
 256. AFH Commotio cordis a šport / D. Meško ... [et al.]
  In: Pohybová aktivita v zdraví a chorobe. - ISBN 80-89197-57-4. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 16
 257. AFH Vademékum klinickej biochémie / D. Meško ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 97
 258. AGI Vplyv škodlivín prostredia na respiračný systém / G. Nosáľová ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1990
 259. AGI Monitorovanie účinku chemických karcinogénov v pracovnom prostredí a zdravie pracujúcich : GAV č. 1/990577/91-93. / J. Buchancová ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1993
 260. AGI Aktuálny zdravotný stav vybraných pracovníkov metalurgie vykonávajúcich rizikové práce v SR. Klinická časť : záverečná správa projektu Metalurg KOVO zo SR a ROZ KOVO ČSFR a kliniky pracovného lekárstva a toxikológie. / F. Krutý ... [et al.]
  Košice : [s.n.], 1994
 261. AGI Štúdia vplyvu pracovných a mimopracovných faktorov životného prostredia na obsah kovov a zdravie detskej populácie v oblastiach Martin a Prievidza-Nováky : rezortný projekt MŠV SR č. 01/1995. / J. Buchancová ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1997
 262. BAB Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva : zber prác za účelom obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých školách. / Ján Skalka... [et al.]
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009
 263. BAB Vademékum pediatra / zostavil Ján Buchanec a kolektív
  Martin : Osveta, 2001
 264. BAB Sports medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary [elektronický zdroj] : . / Alexander Binovský ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 265. BAB Základy vedeckovýskumnej práce : príručka pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. / J. Hanáček, K. Javorka a kol.
  Martin : Osveta, 2008
 266. BAB Medinfo 1 : praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov. / D. Meško a kolektív
  Martin : Osveta, 2005
 267. BAB Vademecum medici / zostavil M. Šašinka, Š. Nyulassy, L. Badalík
  Martin : Osveta, 2003
 268. BCI Sports Medicine : Manual of Practical Sports Medicine. / T. Marček ... [et al.]
  Bratislava : Comenius University, 1995
 269. BCI Telovýchovné lekárstvo : Praktikum. / T. Marček ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1996
 270. BCI Vyšetrovacie metódy v detskej kardiológii / A. Jurko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1993
 271. BDF Pregraduálne, postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie ako jednotný vzdelávací celok / J. Péč ... [et al.]
  In: Konzílium. - Roč. 2, č. 1 (2001), s. 12-13
 272. BDF Odporúčania pre diagnostiku a liečbu dyslipidémie u detí a adolescentov / Ľ. Fábryová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 12, Suppl. 1 (2011), s. 3-9
 273. BDF K Odporúčaniam Európskej kardiologickej spoločnosti pre účasť športovcov s kardiovaskulárnym ochorením v súťažnom športe / A. Jurko...[et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 16, č. 5 (2007), s. 238-242
 274. BDF Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne. Písomná prezentácia - odborný a vedecký článok. 2. časť / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 56-58
 275. BDF Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne. Písomná prezentácia - odborný a vedecký článok. 3. časť / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 125-127
 276. BDF Toxikologické vyšetrenia u pracovníkov elektrolýzy a u hasičov z NCHZ Nováky / E. T. Gáliková ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 14.(28.), č. 9-10 (2004), s. 288-290
 277. BDF Kreditný systém univerzitného štúdia / D. Meško
  In: Konzílium. - Roč. 1, č. 1 (2000), s. 20-22
 278. BDF Medicína a Internet vyhľadávanie a prehľadávanie na Internete / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 128-129
 279. BDF Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne. II. časť - abstrakt / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 126-127
 280. BDF Posterová prezentácia / D. Meško
  In: Farmakoekonomika a lieková politika. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 43-46
 281. BDF Hodnoty kovov v krvi, v moči a vo vlasoch u mužov z okresov Martin, Dolný Kubín a Prievidza / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 5 (19), č. 8 (1995), s. 9-13
 282. BDF Vinylchlorid a zdravotný stav exponovaných v regióne horná Nitra / E. Gáliková ... [et al.]
  In: Bezpečná práca. - Roč. 26, č. 3 (1995), s. 100-105
 283. BDF Súvislosť medzi budúcnosťou ošetrovateľstva a zmenou vo vzdelávaní / A. Hanzlíková ... [et al.]
  In: Revue profesionálnej sestry. - Roč. 3, č. 2 (1995), s. 9-10
 284. BDF Univerzitné vzdelávanie v ošetrovateľstve na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine / D. Meško ... [et al.]
  In: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík. - Roč. 1, č. 3 (1995), s. 12-13
 285. BDF Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicine. I. časť - kazuistika / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 59-61
 286. BDF Medicína a Internet úvod do seriálu / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 62-63
 287. BDF Medicína a Internet práca s textovými dokumentami na Internete - I. časť / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 195-196
 288. BDF Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne. III. časť - posterová prezentácia I. / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 193-194
 289. BDF Medicína a Internet práca s textovými dokumentami na Internete - II. časť - knihy, slovníky / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 268-269
 290. BDF Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne. IV. časť - posterová prezentácia II. / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 265-266
 291. BDF Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne. I. časť - prednáška / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 5 (2003), s. 334-335
 292. BDF Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne. Prednáška - II. časť / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 6 (2003), s. 396-397
 293. BDF Medicína a Internet práca s obrazovými a zvukovými dokumentami na Internete - I. časť / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 5 (2003), s. 336-337
 294. BDF Medicína a Internet práca s obrazovými a zvukovými dokumentami na Internete II. / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 6 (2003), s. 398-399
 295. BDF Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne. 1. časť - premietavá obrazová prezentácia / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 7-8 (2003), s. 467-468
 296. BDF Medicína a Internet medicína založená na dôkazoch (Evidence Based Medicine) a smernice (guidelines) na Internete / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 10 (2003), s. 610-611
 297. BDF Kde a aké choroby môžu vzniknúť z pôsobenia chladu? Ako poznávame podchladenie. Základy ochrany zdravia / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Bezpečnosť a hygiena práce. - Roč. 48, č. 11-12 (1998), s. 35-38
 298. BDF Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne. Premietaná obrazová prezentácia - pokračovanie / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 9 (2003), s. 548-549
 299. BDF Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne. Písomná prezentácia - odborný a vedecký článok - 1. časť / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 11 (2003), s. 671-672
 300. BDF Písomná prezentácia - odborný a vedecký článok II. časť / D. Meško
  In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 69-71
 301. BDF Evaluation of the education process at the Faculty of Medicine / D. Meško, M. Bernadič
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 102, č. 7 (2001), s. 338-342
 302. BDF Vedecký a odborný článok / D. Meško
  In: Farmakoekonomika a lieková politika. - Roč. 1, č. 2 (2005), s. 43-47
 303. BED Možnosti vzdelávania sestier primárnej zdravotnej starostlivosti v oblasti podpory zdravia / Ľ. Rybárová ... [et al.]
  In: Molisa I. Medicinsko-ošetrovateľské listy Šariša. - ISBN 80-8068-248-8. - Prešov : Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity, 2004. - S. 73-74
 304. BED Výchova k tvorivosti z hľadiska učiteľa interného lekárstva / Š. Farský ... [et al.]
  In: Osobnosť vedeckého a pedagogického pracovníka vysokej školy. - Bratislava : Odborový zväz prac. školstva a vedy na Slovensku, 1992. - S. 27-29
 305. BED História vysokoškolského vzdelávania ošetrovateľstva na Slovensku / A. Hanzlíková ... [et al.]
  In: 8. medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-44-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 68-79 [CD-ROM]
 306. BED Príprava modernej PowerPointovej prezentácie / D. Meško ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 4. - ISBN 80-88866-39-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006. - S. 382-388
 307. BED Je potrebná koordinácia univerzitného vzdelávania v ošetrovateľstve? / D. Meško
  In: 2. Konferencia o vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou : Ošetrovateľstvo v procese zmien. - ISBN 80-88866-02-2. - Martin : Martimex-Consulting, 1997. - S. 48
 308. BEE E-learning portal of Slovak Medical Chamber / D. Meško... [et al.]
  In: MEFANET report 03. Medical teaching with the use of advanced technology. - ISBN 978-80-210-5302-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 117-120
 309. BEF Pregraduálne, postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie ako jednotný vzdelávací celok / J. Péč ... [et al.]
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 13-15
 310. BEF 15 rokov vysokoškolského vzdelávania ošetrovateľstva v Martine / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Červený kríž. Alica G. Masaryková a Slovensko. - ISBN 80-969550-8-X. - Martin : Ústav Milana Rastislava Štefánika, 2006. - S. 115-124
 311. BEF Premietaná prezentácia: pohľad skúseného učiteľa / D. Meško
  In: Ako kvalitne učiť? : skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov. - ISBN 978-80-969636-1-4. - Bratislava : Alternatíva Komunikácia Občania, 2007. - S. 30-33
 312. BEF Ako vysvetliť študentom podstatu plagiátorstva: pohľad skúseného učiteľa / D. Meško
  In: Ako kvalitne učiť? : skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov. - ISBN 978-80-969636-1-4. - Bratislava : Alternatíva Komunikácia Občania, 2007. - S. 88-90
 313. BEF Jednota pre- a postgraduálnej výchovy odboru ošetrovateľstva v rámci vnútorného lekárstva / S. Funiak ... [et al.]
  In: Konferencia o vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou. - Martin : Beriss, 1995. - S. 68-70
 314. BEF Magisterské štúdium ošetrovateľstva na Jeseniovej lekárskej fakulte UK v Martine / D. Meško ... [et al.]
  In: Univerzita Komenského a vysokoškolská edukácia : minulosť, prítomnosť, budúcnosť. - ISBN 80-223-0880-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 281-283
 315. BFA Undergraduate Medical Curriculum Evaluation at the Faculty on Martin, Slovakia / D. Meško ... [et al.]
  In: The 8th International Ottawa Conference on Medical Education and Assessment. - Philadelphia : [s.n.], 1998. - Nestr. [1 s.]
 316. BFA Štúdia zdravotného stavu príslušníkov mierových misií z Balkánu / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 54, č. 4 (2002), s. 158
 317. BFA How digital natives learn / D. Meško
  In: MEFANET 2010. 4. konference lékařských fakúlt ČR a SR. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 42
 318. BFA Horská (výšková) choroba a jej prevencia / J. Buchancová ... [et al.]
  In: XXVII. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. - ISBN 80-86634-20-5. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003. - S. 85
 319. BFB Trendy vývoja medicínskeho vzdelávania v digitálnej ére / D. Meško
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 68
 320. BFB Štúdia zdravotného stavu vybranej skupiny pracovníkov strojárskeho závodu / J. Buchancová ... [et al.]
  In: I. Košické dni pracovného lekárstva. - Košice : [s.n.], 1994. - S. 13
 321. BFB Prierezová štúdia chorobnosti hutníkov po dlhoročnej práci pri výrobe oceľozliatin / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 6-7
 322. DAI Ľavá komora srdca športovca v echokardiografickom obraze / D. Meško
  Martin : [s.n.], 1989
 323. DAI Echokardiograficko-elektrokardiografická charakteristika športovcov v prepubertálnom a pubertálnom veku / D. Meško
  Martin : [s.n.], 1993
 324. EDI Akademická príručka / D. Meško
  In: Naša univerzita. - Č. 1 (2004), s. 13
 325. EDJ Súčasný stav a prognózy rozvoja odborných predmetov na lekárskych fakultách v Slovenskej republike / P. Traubner ... [et al.]
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní : Štúdium medicíny v treťom tisícročí. - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 9-11
 326. EDJ Šesť rokov univerzitného vzdelávania v ošetrovateľstve na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine / D. Meško ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou : Ošetrovateľstvo v procese zmien. - ISBN 80-88866-02-2. - Martin : Martimex-Consulting, 1997. - S. 5-6
 327. FAI Komunitné ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti : zborník. / zost. M. Bubeníková ... [et al.]
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 1999
 328. FAI Differential diagnosis by laboratory medicine : a quick reference for physicians. / ed. in chief D. Meško
  Berlin : Springer, 2002
 329. FAI Ošetrovateľstvo v procese zmien : zborník z 2. konferencie o vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou. / M. Bubeníková ... [et al.]
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 1997
 330. GII Via Comeniana / P. Demeš, D. Meško
  Bratislava : Univerzita Komenského, [2014]
 331. GII Deväťdesiatpäť rokov Univerzity Komenského / D. Meško
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 332. GII Konferencia ORPHEUS v Bergene / D. Meško
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 9 (máj 2012), s. 22
 333. GII 80. výročie Ústavu Milana Rastislava Štefánika v Turčianskom svätom Martine. 15 rokov univerzitnej výučby študijného odboru ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2005
 334. GII Od terminológií ku klasifikáciám - redukcia informácií [elektronický zdroj] : . / M. Pavlovič ... [et al.]
  Bratislava : Asklepios, 2011
 335. GII Ľavá komora srdca športovca v echokardiografickom obraze : autoreferát dizertačnej práce. / D. Meško
  Martin : [s.n.], 1989
 336. GII Trojročné sledovanie antropometrických a echokardiografických parametrov ľavej komory žiakov športovej triedy ľadového hokeja : Atestačná práca. / D. Meško
  Martin : [s.n.], 1989
 337. GII Echokardiograficko-elektrokardiografická charakteristika športovcov v prepubertálnom a pubertálnom veku : autoreferát habilitačnej práce. / D. Meško
  Martin : [s.n.], 1993
 338. GII Meško Dušan, Katuščák Dušan, Findra Ján, Bernadič, Marián, Žiaková Katarína, Pullmann Rudolf, Nemcová Emília: Akademická príručka 2. upravené a doplnené vydanie. Martin, Osveta 2005, 496 s., ISBN 80-8063-200-6 / D. Meško
  In: Naša univerzita. - Roč. 52, č. 6 (2006), s. 12