Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

-  výučba predmetu „Telovýchovné lekárstvo“, 4. ročník, 8. semester, odbor všeobecné lekárstvo, letný semester 1/1 Z v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom.

Vedúci učiteľ predmetu: prof. MUDr. Dušan Meško, Ph.D.

- participácia na výučbe predmetu „Propedeutika vnútorných chorôb“, 3. ročník (5. semester), odbor všeobecné lekárstvo, v jazyku slovenskom a anglickom.

Učiteľ predmetu: prof. MUDr. Dušan Meško, Ph.D.

- participácia na výučbe predmetu „Vnútorné choroby“, 4. ročník (7. semester), odbor všeobecné lekárstvo, v jazyku anglickom.

Učiteľ predmetu: prof. MUDr. Dušan Meško, Ph.D.

Formy výučby – prednášky, praktické cvičenia, semináre, priebežná kontrola štúdia – seminárne práce, powerpointové prezentácie, testy

Všeobecný/rámcový zoznam prednášok a praktických cvičení:

Predmet: Telovýchovné lekárstvo, 4. ročník, letný semester

Zodpovedný za predmet: Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Rozsah: 7 x 2 hod. prednášky + 7 x 2 hod. semináre

Sylaby seminárno-praktickej výučby:

1. Základné lekárske preventívne vyšetrenie športovcov (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie telesného rozvoja – antropometria, dynamometria, vyšetrenie obehového ústrojenstva, fyziologický šelest, funkčné skúšky obehového ústrojenstva, kontraindikácie pre aktívne športovanie, zaradenie športovca do zdravotnej klasifikácie, obsah práce lekára pri zabezpečení telesnej výchovy)

2. Ergometrické a spiroergometické vyšetrenie, indikácie, kontraindikácie, prerušenie vyšetrenia, metodiky vyšetrenia, hodnotenie výsledkov. Rtg a ultrazvukové vyšetrenie srdca, počítačové spracovanie ultrazvukového obrazu srdca (morfológia a funkcia športového srdca, fyziologické zväčšenie srdca), reakcia ľavej komory srdca na dlhodobé vytrvalostno-dynamické a statické zaťažovanie. Pohyb základ života. Regenerácia, relaxácia.

3. Ekg vyšetrenie športovca v pokoji, počas a po zaťažení, fyziologické odchylky ekg u športovcov. Znaky trénovanosti na ekg.

4. Systémy modernej racionálnej životosprávy (vyživové systémy, pitný režim, makrobiotické, vegánske a vegetariánske stravovanie, delená strava, mikroelementy, vitaminizácia z pohľadu lekára). Znižovanie a zvyšovanie telesnej hmotnosti.

5. Funkčno diagnostické vyšetrenie u chorých (choroby kardiovaskulárneho systému, choroby dýchacieho systému, metabolické a endokrinné ochorenia a iné ochorenia) a pohybový režim/aktivita pri týchto ochoreniach. Doping, náhla smrť pri pohybovej aktivite. Kardiopulmocerebrálna resuscitácia – základy.

6. Funkčné skúšky dýchacieho systému. Telemetrické vyšetrenie, Holterovo monitorovanie, športtestery, telovýchovno-lekárske sledovanie športovca v športovom prostredí, variabilita frekvencie srdca. Vplyv chladu, tepla, vody a nadmorskej výšky na organizmus. Úrazy pri pohybovej aktivite.

7. Vplyv chladu, tepla, vody a nadmorskej výšky na organizmus. Úrazy pri pohybovej aktivite.

Sylaby prednášok:

1. Výživa - dôležitý prvok zdravého životného štýlu - časť I. (základná diéta, proteínové a kalorické požiadavky, vitaminizácia, železo, stravovanie v rôznych vekových obdobiach, bielkoviny, tuky, cukry, pohybová aktivita a stravovanie, energetický výdaj).

2. Výživa ako dôležitý prvok moderného životného štýlu - časť II. (zvyšovanie a znižovanie telesnej hmotnosti, sacharidová nálož, stravovanie pred a po športovaní, multisuplementácia, straty elektrolytov potením). Hodnotenie kardiovaskulárneho účinku športovania (deti, dospievajúci, dospelí, pohybová aktivita a chorobné stavy kardiovaskulárneho systému známe a latentné, hodnotenie záťažovej tolerancie, komplikácie pri pohybovej aktivite, fyziologická odpoveď organizmu pri pohybovej aktivite).

3. Záťažové ekg testovanie (indikácie, kontraindikácie, metodika, inter-pretácia nálezov). Pohybová aktivita pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému (ischemická choroba srdca). Diferenciálna diagnostika medzi patologickou a fyziologickou hypertrofiou myokardu. Kedy je ohrozený život športujúceho? Nebezpečie, detekcia a kontrola dopingu.

4. Funkčno-diagnostické vyšetrenie a pohybová aktivita pri astme, obezite, diabete. Osteoporóza a pohybová aktivita. Telesné zaťažovanie v chladnom, teplom, vodnom a vysokohorskom prostredí.

5. Športovanie a úrazy (mikro- a makrotrauma, fyzikálna liečba pri športových úrazoch). Reakcia a adaptácia systémov organizmu na telesné zaťaženie. Starnutie organizmu a pohybová aktivita. Základné fyziologické pravidlá tréningu. Abstinenčný syndróm športovca.

6. Stres, rizikové faktory hypertonickej choroby a ICHS a nefarmakologické prístupy k ich ovplyvneniu.

7. Starnutie organizmu a pohybová aktivita. Základné fyziologické pravidlá tréningu. Abstinenčný syndróm športovca.

Literatúra:

1/ Meško, D., Komadel, Ľ.: Telovýchovnolekárske vademecum, 2005,

2/ Ďuriš, I. a kol.: Princípy internej medicíny, SAP 2001.

Odporúčané WWW stránky: