Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Diagnostika a liečba porúch temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský, D. Statelová
  Martin : Libuša Chrasteková-vydavateľstvo, 2011
 2. ACB Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie / Ž. Fetisovová a kol.
  Martin : Osveta, 2012
 3. ACB Pracovné lekárstvo a toxikológia / J. Buchancová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 4. ACB Textbook of dentistry / M. Janíčková, D. Statelová, I. Malachovský
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 5. ACB Stomatológia : Učebnica pre lekárske fakulty. / J. Vaško ... [et al.]
  Martin : Osveta, 1994
 6. ADC Oregano demonstrates distinct tumour-suppressive effects in the breast carcinoma model / Peter Kubatka ... [et al.]
  In: European Journal of Nutrition. - Roč. 56, č. 3 (2017), s. 1303-1316
 7. ADC Immediate implant placement in and a patient with osteoporosis undergoing patient using bisphosphonate therapy : 1-year preliminary prospective study / T. Siebert... [et al.]
  In: Journal of Oral Implantology. - Roč. 44, S1 (2015), s. 360-365
 8. ADD The embryonic nucleologenesis during inhibition of major transcriptional activity in bovine preimplantation embryos / M. Kovalská ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 67, č. 4 (2012), s. 818-825
 9. ADD Expression of antiapoptotic protein survivin in malignant melanoma / M. Adamkov ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 64, č. 4 (2009), s. 840-844
 10. ADE Czynnościowa scyntygrafia gruczolów ślinowych / D. Statelová ... [et al.]
  In: Czasopismo Stomatologiczne. - Roč. 44, č. 7-8 (1991), s. 555-561
 11. ADE Results and effects in the diagnosis and treatment of diseases recived in medical practice from "Complex medical expert" (CME) / M. Drobný... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 31, č. 5 (2010), s. 667-672
 12. ADE Atypické strelné poranenie maxilofaciálnej oblasti / I.Malachovský... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47/56, č. 1 (2011), s. 2-4
 13. ADE Onkološka problematika v gerostomatológiji / D. Statelová ... [et al.]
  In: Zobozdravstveni vestnik, Dental journal of Slovenia. - Roč. 65, č. 4-5 (1990), s. 100-102
 14. ADE Oxidative stress induced in rat brain by a combination of 3-nitropropionic acid and global ischemia / D. Dobrota... [et al.]
  In: International Journal of Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 3, č. 2 (2010), s. 144-151
 15. ADE Ispolzovanie chirurgično-ordodontsko pri retinirani zubu / M. Jurišicová ... [et al.]
  In: Stomatologia. - Č. 2 (1991), s. 56-58
 16. ADE Prispevek sonografije pri diagnostiki bolezni glandule parotis / J. Kašuba ... [et al.]
  In: Zobozdravstveni vestnik, Dental journal of Slovenia. - Roč. 46, č. 4-5 (1991), s. 109-111
 17. ADE Nowotvory zlošliwe glowy i szyi w okregu Martin /Slowacja/ / D. Statelová ... [et al.]
  In: Czasopismo Stomatologiczne. - Roč. 44, č. 9 (1991), s. 627-630
 18. ADE Zdravljenje kronične bolečine pri bolnikih z malignomi v maksilofacialnem področju / D. Statelová ... [et al.]
  In: Zobozdravstveni vestnik, Dental journal of Slovenia. - Roč. 47, č. 1-2 (1992), s. 19-22
 19. ADE Rekonštrukcia defektov mandibuly, hltana a kože voľným osteomyokutánnym lalokom pomocou mikrochirurgických cievnych anastomóz / A. Hajtman ... [et al.]
  In: Otorinolaryngologie a foniatrie. - Roč. 44, č. 1 (1995), s. 46-50. -
 20. ADE Descendentná nekrotizujúca mediastinitída odontogénneho pôvodu - naše skúsenosti kazuistika dvoch klinických prípadov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 72, č. 5 (2012), s. 255-259
 21. ADE Mikroštruktúra podkožných lézií juvenilnej hyalínovej fibromatózy / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie. - Roč. 34, č. 3 (1998), s. 99-104
 22. ADE Fraktúry hornej časti strednej tretiny tvárovej kostry a dolnej časti hornej tretiny tvárovej kostry / J. Sitár ... [et al.]
  In: Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. - Roč. 108/56, č. 5 (2008), s. 117-121
 23. ADE Úrazy v maxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková ... [et al.]
  In: Česká stomatologie. - Roč. 103/51, č. 6 (2003), s. 224-228
 24. ADE Efekt artrocentézy v komplexnej liečbe porúch temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský... [et al.]
  In: Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. - Roč. 108, č. 4 (2008), s. 95-100
 25. ADE Successful treatment of extreme acute lead intoxication / J. Mikler ... [et al.]
  In: Toxicology and Industrial Health. - Roč. 25, č. 2 (2009), s. 137-140
 26. ADF Príspevok k bioptickej diagnostike spinocelulárneho karcinómu pery / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 27-29
 27. ADF Liečba retinovaných zubov na Stomatologickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice v rokoch 1991-1995 / J. Sitár ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 16-18
 28. ADF Diabetici s ochoreniami v maxilofaciálnej oblasti / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 32-33
 29. ADF Unilateral condylar hyperplasia of the mandible / I. Malachovský... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 15, č. 3 (2015), s. 36-40
 30. ADF Epidemiological analysis on 3614 patients with temporo-mandibular disorders (TMD) basic statistical aspects / J. Jurkemík... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 15, č. 3 (2015), s. 30-35
 31. ADF Melanínové pigmentácie slizníc ústnej dutiny / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 20, č. 1 (2010), s. 35-40
 32. ADF Odontogénny zápal medzihrudia - ojedinelá komplikácia okočeľustných zápalov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 9-13
 33. ADF Genotoxicita anestetík a cytostatík pri profesionálnej expozícii / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 12, č. 1 (2010), s. 20-23
 34. ADF Odontogénne a neodontogénne benígne kostné lézie v maxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 19-24
 35. ADF Retromolar fibrosarcoma - a diagnostic dilemma / K. Adamicová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 11, č. 3 (2011), s. 33-38
 36. ADF Zlomeniny orbity u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 39-44
 37. ADF Nové perorálne antikoagulanciá v klinickej praxi z pohľadu hematológa / Ján Staško ... [et al.]
  In: Via practica. - Roč. 15, č. 6 (2018), s. 309-315
 38. ADF Chromosomal aberrations in relation to polymorphisms of GST genes in Slovak footwear-workers / T. Matáková... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 10, č. 1 (2010), s. 11-16
 39. ADF Morphea a lichen sclerosus: dve odlišné, či prekrývajúce sa ochorenia? / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 25-34
 40. ADF Príspevok k problematike indirektných traumatických lézií zrakového nervu / V. Máliš ... [et al.]
  In: Choroby hlavy a krku. - Č. 2 (1993), s. 14-20
 41. ADF Orálne lichenoidné lézie - retrospektívna štúdia 58 slovenských pacientov / P. Gengelová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 36-40
 42. ADF Mukózna forma pemphigus vulgaris simulujúca karcinóm / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 7, č. 4 (1997), s.12-14
 43. ADF Nové možnosti rtg diagnostiky v oromaxilofaciálnej oblasti / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 14-18
 44. ADF Využitie konvenčných metód a bioresorbovateľných osteosyntetických materiálov v liečbe zlomenín tvárového skeletu u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 24-29
 45. ADF Komplexný pohľad na liečbu odontogénnych okočelustných zápalov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 35-41
 46. ADF Bisphosphonate - related osteonecrosis of the jaw - five years experience / J. Štilla... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 26-33
 47. ADF Možnosti röntgenologickej diagnostiky pomocou multifunkčného panoramatického prístroja Proscan-Planmeca / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 27-30
 48. ADF Fraktúry tvrdých zubných tkanív a dentoalveolárnych výbežkov u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 19-24
 49. ADF Kontrastná sialografia benígnych nádorov príušných slinných žliaz v 3D CBCT zobrazení / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 33-37
 50. ADF Chemonekrózy čeluste a sánky spôsobené liekmi - ako postupovať? / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 37-43
 51. ADF Dermatologic tumors findings in a juvenile hyaline fibromatosis adult patient during 7-year -follow-up / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 2, č. 2 (2002), s. 20-26
 52. ADF Kyselina hyalurónová v liečbe porúch temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 28-29
 53. ADF Komplikácie zlomenín artikulačných výbežkov sánky / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 32-33
 54. ADF Artrocentéza temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský, D. Statelová
  In: Stomatológ. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 22-23
 55. ADF Juvenilná hyalínová fibromatóza / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 99, č. 11 (1998), s. 587-596
 56. ADF Osteorádionekróza z pohľadu maxilofaciálneho chirurga / W. Stiffel ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 24-25
 57. ADF Liečba a starostlivosť u pacienta s Hanhartovým syndrómom / M. Murgašová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 10 / júl, č. 3 (2000), s. 19-21
 58. ADF Pseudomonas infection of the temporomandibular joint (TMJ) health and public health issues / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 33-39
 59. ADF Tumor sánky u dieťaťa s hemofíliou / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 8, č. 2 (1998), s. 23-25
 60. ADF Sarkoidóza v maxilofaciálnej oblasti / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 9-10
 61. ADF Sarkómy v maxilofaciálnej oblasti / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 8, č. 4 (1998), s. 24-26
 62. ADF Heterotopické cysty slinného vývodu / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 24-25
 63. ADF Embolizácia hemangiómu spodiny ústnej dutiny a sánky polyvinylalkoholovými časticami / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 14-16
 64. ADF Pyoderma gangrenosum / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 22-27
 65. ADF Možnosti využitia brachyterapie v oromaxilofaciálnej oblasti / W. Stiffel ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 29-31
 66. ADF Symptomatológia porúch temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 23-25
 67. ADF Pracovné ochorenia stomatologického personálu 1. časť / D. Statelová
  In: Stomatológ. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 31-32
 68. ADF Poranenia mäkkých tkanív v maxilofaciálnej oblasti / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 29-34
 69. ADF Malígny melanóm v oblasti hlavy a krku / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 9, č. 2 (1999), s. 21-23
 70. ADF Artrocentéza vo vzťahu k temporomandibulárnym poruchám / J. Jurkemík... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 25-28
 71. ADF Fibrózna dysplázia maxilofaciálneho skeletu / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč, 9, č. 2 (1999), s. 15-17
 72. ADF Úrazy závesného systému zubov u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 19-24
 73. ADF Liečba bisfosfonátovej nekrózy čeľuste a sánky - trojročné skúsenosti / J. Štilla... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 20, č. 3 (2010), s. 29-33
 74. ADF Orálne melanínové pigmentácie / D. Statelová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 1-2 (2015), s. 45-50
 75. ADF The endoscopic treatment of the temporomandibular joint with internal disorders / J. Jurkemík... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 3 (2014), s. 36-42
 76. ADF K problematike diagnostiky nádorových a nenádorových lézii kostného tkaniva / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Konzílium. - Č. 4 (2001), s. 37-39
 77. ADF Spektrum mikrobiálnych pôvodcov okočeľustných zápalov a ich citlivosť na antibiotiká / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 11-16
 78. ADF Úrazy v maxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 38-44
 79. ADF Direct oral anticoagulant drugs in dental clinical practice / J. Staško ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 2 (2017), s. 20-27
 80. ADF Emergence of cranio-cervico-facial soft tissue emphysema after dental hygiene treatment using airflow (case report) / K. Adamicová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 15, č. 2 (2015), s. 38-41
 81. ADF Periodontálne ochorenia / D. Statelová ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 4, č. 6 (2007), s. 295-299
 82. ADF Paraneoplastické bulózne ochorenia slizníc ústnej dutiny / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. 29-32
 83. ADN Therapeutic effects of arthrocentesis in treatment of temporomandibular joint disorders / Igor Malachovský ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 3 (2019), s. 235-239
 84. ADN Amlodipine induced gingival overgrowth-case report / P. Gengelová... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 153-156
 85. ADN The influence of orthodontic non-extraction treatment on the change in the inclination and position of incisors in the Europoid race / A. Koniarová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 118, č. 11 (2017), s. 662-668
 86. ADN Biodegradable versus titanium plates and screws for paediatric facial skeleton fractures / Mária Janíčková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 119, č. 9 (2018), s. 554-559
 87. AED Dermatofibroskopický obraz dermatóz / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 1, č. 1. - ISBN 80-8063-073-9. - Martin : Osveta, 2001. - S. 57-62
 88. AED Ein Beitrag zur Diagnostik von Allergosen des Respirationssystems / A. Hajtman ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 18, 1991. - ISBN 80-217-0367-9. - Martin : Osveta, 1991. - S. 153-158
 89. AED Primenenie funkcirujuščich apparatov pri lečenii retinovannych zubov / M. Jurišicová, D. Zajacová-Statelová, J. Šubjak
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 18, 1991. - ISBN 80-217-0367-9. - Martin : Osveta, 1991. - S. 137-144
 90. AED Differenciaľnaja diagnostika vospaliteľnych i opucholevych zabolevanij okoloušnoj železy s pomoščju uľtrazvuka / J. Kašuba ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 18, 1991. - ISBN 80-217-0367-9. - Martin : Osveta, 1991. - S. 59-72
 91. AED Eine epidemiologische Studie von Karzinomen des orofazialen Bereiches im Bezirk Martin während der Jahre 1978-1987 / D. Zajacová-Statelová .... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 18, 1991. - ISBN 80-217-0367-9. - Martin : Osveta, 1991. - S. 145-151
 92. AED Epidemiológia zhubných nádorov orofaciálnej oblasti v Stredoslovenskom kraji / J. Šubjak ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom 16-17, 1989-1990. - ISBN 80-127-0331-8. - Martin : Osveta, 1991. - S. 23-28
 93. AED Význam epiteliálno-mezenchymálneho prechodu v procese metastázovania / T. Matáková ... [et al.]
  In: Biologicko-genetické aspekty nádorovej regeneračnej medicíny. - ISBN 978-80-8187-021-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 38-41
 94. AED Kmeňové bunky zubného tkaniva / J. Sopková ... [et al.]
  In: Biologicko-genetické aspekty nádorovej regeneračnej medicíny. - ISBN 978-80-8187-021-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 5-11
 95. AED Význam dojčenia na vývin orálnej a maxilofaciálnej oblasti / D. Statelová, M. Janíčková
  In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - ISBN 978-80-89797-05-9. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 218-227
 96. AEG Heterotopic ossifications in a new dysplastic extrasceletal syndrome / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Pathology Research and Practice. - Roč. 191, č. 7-8 (1995), s. 604
 97. AEG Mucous membranes and buccal form of the pemphigus diseases / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Pathology International. - Roč. 46, suppl.1 (1996), s. 200-201
 98. AEG Unusual case of neurilemoma of the maxillofacial area showing a high proliferation index / D. Statelová ... [et al.]
  In: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Roč. 24, Suppl. 1 (1996), s. 154
 99. AEG Langerhans cell histiocytosis (Histocytosis X): clinical, histological and immunohistochemical evaluation of two cases / D. Statelová ... [et al.]
  In: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Roč. 24, Suppl. 1 (1996), s. 154
 100. AEG A neurilemmoma of the superior cervical ganglion / D. Statelová ... [et al.]
  In: International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Roč. 26, suppl. 1 (1997), s. 84
 101. AEG Pemphigus vulgaris and paraneoplasticus / D. Statelová ... [et al.]
  In: International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Roč. 26, suppl. 1 (1997), s. 145
 102. AEG Differential diagnosis of chondromatous lesions in soft facial tissues / K. Adamicová ... [et al.]
  In: American Journal of Dermatopatholology. - Roč. 22, č. 4 (2000), s. 29
 103. AEG Some diagnostic and treatment results in medical practice derived from "complex medical expert" / M. Drobný ... [et al.]
  In: Journal of Neural Transmission. - Roč. 114, č. 7 (2007), s. cxxxii-cxxxiii
 104. AFD Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s progredujúcim malígnym ochorením v ústnej a tvárovo-čelustnej oblasti / M. Zibolenová... [et al.]
  In: Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti. - ISBN 978-80-971834-4-8. - Martin : Hospice, Hospice-EDU, 2014. - S. 106-110
 105. AFD Chondróm versus chondrosarkóm tvárovej oblasti / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 142-143
 106. AFD Forenzné aspekty biomechaniky temporomandibulárneho kĺbu vo vzťahu k traume / Igor Malachovský, Dagmar Statelová, Mária Janíčková
  In: Nové pohľady na diagnostiku a liečbu ochorení temporomandibulárneho kĺbu : Zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8129-081-7. - Košice : Typopress-tlačiareň, 2018. - S. 43-49
 107. AFD Anteriorná luxácia sánky a Myrhaugová plastika / I. Malachovský... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 129-134
 108. AFD Skúsenosti s liečbou osteonekrózy vyvolanej bisfosfonátmi / J. Štilla... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 221-226
 109. AFD Pigmentové lézie sliznice ústnej dutiny a červene pier / D. Statelová... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 242-254
 110. AFD Okoločeľustné zápaly / K. Mikušková... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 255-261
 111. AFD Fixácia zlomenín v maxilofaciálnej oblasti u detí biodegradovateľnými osteosyntetickými materiálmi / M. Janíčková... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 262-272
 112. AFG Pyoderma gangrenosum on the head - diagnosis "per exclusionem" / K. Adamicová ... [e al.]
  In: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. - Roč. 31, suppl. 3 (2017), s. 52-53, 49slo abstraktu P012
 113. AFG Porovnanie genotoxicity troch skupín profesionálne exponovaných zdravotníckych pracovníkov / L. Mušák... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 62, č. 3 (2010), s. 137
 114. AFG New dysplastic extraskeletal syndrome? / D. Statelová ... [et al.]
  In: 12th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery. - Budapest : [s.n.], 1995. - S. 199
 115. AFG Newly described constitutional-dysplastic syndrome / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Australasian Journal of Dermatology. - Roč. 38, suppl. 1 (1997), s. 87
 116. AFG Unknown syndrome of skeletal dysplasia with short stature and soft tissue ossification. A new syndrome with ectopic ossification of the soft tissue? / N. Mišovicová ... [et al.]
  In: Medizinische Genetik. - Roč. 9, č. 2 (1997), s. 50
 117. AFG Intra arterial chemotherapy of head and neck tumors / I. Malachovský ... [et al.]
  In: International Meeting on Intra-arterial chemotherapy in head and neck cancer. - Hannover : [s.n.], 1997. - [S. 1]
 118. AFG Incontinentia pigmenti (prípad sledovaný od narodenia dva roky) / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: IV. Vědecká konference dětské dermatologie s mezinárodní účastí. - Brno : [s.n.], 1998. - [S. 1]
 119. AFG Squamous-cell carcinomas in past 10 years in Slovakia - was the screening effective? / J. Štilla... [et al.]
  In: EACMFS 2014 : 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - ISBN 978-80-260-6781-8. - Plzeň : Provided Services, 2014. - S. 719
 120. AFG Microbiology and antibiotics susceptibility in odontogenic maxilofacial infections / K. Mikušková... [et al.]
  In: EACMFS 2014 : 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - ISBN 978-80-260-6781-8. - Plzeň : Provided Services, 2014. - S. 1143
 121. AFG Management od paediatric orbital fractures / M. Janíčková... [et al.]
  In: EACMFS 2014 : 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - ISBN 978-80-260-6781-8. - Plzeň : Provided Services, 2014. - S. 1213
 122. AFG Radiologic and microstructural findings in juvenile hyaline fibromatosis / H. Poláček ... [et al.]
  In: European Journal of Radiology. - Roč. 29, suppl. (1999), s. S503-S504
 123. AFG Atypical gunshot injury to the maxillofacial area / I. Malachovský... [et al.]
  In: EACMFS Congress : Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - Dubrovnik : European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2012. - S. 231
 124. AFG Risk factors in bisphosphonate related osteonecrosis of jaws / D. Statelová... [et al.]
  In: EACMFS Congress : Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - Dubrovnik : European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2012. - S. 207
 125. AFG Juvenile hyaline fibromatosis / N. Mišovicová ... [et al.]
  In: 4th international symposium on genetics, health and disease. - Amritsar : [s.n.], 1998. - PO53
 126. AFG Spinocelulárne karcinómy. Retrospektívna 10-ročná štúdia / J. Štilla... [et al.]
  In: 17. Olomoucké onkologické dny. - ISBN 978-80-87562-14-7. - Ústi nad Labem : BOS, 2014. - S. 4
 127. AFG Agresívna fibromatóza u trojročného dieťaťa / M. Janíčková... [et al.]
  In: 17. Olomoucké onkologické dny. - ISBN 978-80-87562-14-7. - Ústi nad Labem : BOS, 2014. - S. 16
 128. AFG Osteonekrózy sánky / J. Štilla ... [et al.]
  In: Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. - Roč. 108/56, č. 4 (2008), s. 105
 129. AFH Kranio-cerviko-faciálny emfyzém mäkkých tkanív / K. Adamicová ... [et al.]
  In: 12. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov. - ISBN 978-80-89305-39-1. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 14
 130. AFH Izolácia, spracovanie a charakterizácia zubných kmeňových buniek / J. Sopková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1646 [1 s.] [online]
 131. AFH Strelné poranenie tvárovo-čelustnej oblasti / J. Sitár ... [et al.]
  In: 4. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 17
 132. AFH Benígna symetrická lipomatóza / J. Gazdačko ... [et al.]
  In: II. celoštátna konferencia Martinské dni mladých zdravotníkov. - Marti : LF UK, 1990. - [S. 1]
 133. AFH Dynamická scintigrafia slinných žliaz / D. Statelová-Zajacová ... [et al.]
  In: International Meeting of the International Association for Maxillofacial Surgery. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. 44
 134. AFH Incidencia, diagnostika a liečba malignómov maxilofaciálnej oblasti v Stredoslovenskom kraji / D. Statelová-Zajacová ... [et al.]
  In: International Meeting of the International Association for Maxillofacial Surgery. - Bratislava : [s.n.] 1990. - S. 44
 135. AFH Problematika lymfatických uzlín pacientov s malígnym ochorením maxilofaciálnej oblasti / J. Gazdačko ... [et al.]
  In: VII. Vedecká konferencia mladých lekárov. - Ostrava : [s.n.], 1991. - [S. 1]
 136. AFH Liečba vyšších štádií bisfosfonátovej nekrózy / J. Štilla... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 30
 137. AFH Fibrosarkóm v ústnej dutine / K. Adamicová, D. Statelová
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 37-38
 138. AFH Účinok liečby kyselinou hyalurónovou na poruchy temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 42-43
 139. AFH Zlomeniny tvárového skeletu u detí - využitie bioresorbovateľných osteosyntetických materiálov a konvenčných metód v liečbe / M. Janíčková... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 49-50
 140. AFH Stomatologické ošetrenie u pacientov na antitrombotickej liečbe / T. Siebert... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 54
 141. AFH Onkočelustné zápaly odontogénneho pôvodu / K. Mikušková... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 57
 142. AFH Profylaxia infekčnej endokarditídy v zubnom lekárstve / T. Siebert... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 59
 143. AFH Postavenie chemoterapie v liečbe malignómov maxilofaciálnej oblasti / D. Šichman ... [et al.]
  In: VII. Vedecká konferencia mladých lekárov. - Ostrava : [s.n.], 1991. - [S. 1]
 144. AFH Heterotopická osifikácia nenádorových lézií / K. Adamicová ... [et al.]
  In: 38. Vedecký zjazd slovenských patológov. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 2
 145. AFH Zápaly v oromaxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 54-55
 146. AFH Dentoalveolárne a maxilofaciálne chirurgické výkony u detí a dorastu / M. Janíčková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 55
 147. AFH Prevencia a profylaxia kariesu / A. Koniarová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 44
 148. AFH Disgnácie - ich príčiny a liečba / M. Jurišicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 44
 149. AFH Ojedinelý prípad neurilemómu maxilofaciálnej oblasti ukazujúci vysoký stupeň proliferácie / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 40
 150. AFH Children's tumour of mandible - differential diagnostic problem / D. Statelová ... [et al.]
  In: 2nd International Danube Symposium of Cranio-Maxilo-Facial Surgery. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 96-97
 151. AFH Dentoalveolárne chirurgické výkony u detí a dorastu / D. Statelová ... [et al.]
  In: Pedostomatologické sympózium. - Bratislava : [s.n], 1998. - [S. 1].
 152. AFH Novo opísané autoimúnne ochorenia kože a slizníc / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 1
 153. AFH Benígne kostné lézie u detí / M. Janíčková ... [et al.]
  In: 3. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie. Program*Abstrakty. - Bratislava : Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006. - S. 21
 154. AFH Spectral energetic emission and its contribution to the facialgies diagnosis (some spectral emission pictures in trigeminal and pterygopalatine gangliom neuralgia - Sluder syndrome) / M. Drobný ... [et al.]
  In: 3. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie. Program*Abstrakty. - Bratislava : Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006. - S. 47-48
 155. AFH Hodnotenie predoperačnej terapie podľa definitívnej histológie / W. Stiffel ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 21
 156. AFH Možnosti diagnostiky paraneoplastického pemphigu v našich podmienkach / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Bioptická a cytologická revue. - Roč. 2, č. 3-4 (2000), s. 52
 157. AFH Hyalgán v liečbe porúch temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 14
 158. AFH Liečba a starostlivosť o pacienta s Hanhartovým syndrómom / M. Murgašová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 16
 159. AFH Chondromatózne lézie mäkkých tkanív tváre / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Slovenská dermatovenerologická konferencia 2000. - Bratislava : SLS, 2000. - [S. 10]
 160. AFH Oromoaxilofaciálne chirurgické výkony u hospitalizovaných detí / M. Janíčková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 6
 161. AFH Mikrochirurgická liečba karcinómu mandibuly osteomyokutánnym lalokom z bedra / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 34
 162. AFH Liečba a starostlivosť o pacienta s Hanhartovým syndrómom / M. Murgašová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 6. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 81
 163. AFH Analgézia ketonalom v oromaxilofaciálnej chirurgii / Ľ. Šusteková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 23-24
 164. AFH Ošetrenie chrupu v CA u mentálne a fyzicky postihnutých detí / M. Janíčková, D. Statelová
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 12
 165. BAB Vademékum pediatra / zostavil Ján Buchanec a kolektív
  Martin : Osveta, 2001
 166. BDE Špecifiká lekárskej terminológie v zubnom lekárstve / M. Bujalková, D. Statelová
  In: CASALC review. - Roč. 5, č. 2 (2016), s. 105-116
 167. BDF Sanácia chrupu detí a dospelých v celkovej anestézii na Stomatologickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice / M. Janíčková ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 8-10
 168. BDF Úskalia celkovej anestézie v stomatológii / P. Kostič ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 9, č. 1 (1999), s. 10-11
 169. BDF Cudzie telesá v maxilofaciálnej oblasti / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 9, č. 4 (1999). s. 24-26
 170. BDF Laboratórne monitorovanie priamych perorálnych antikoagulancií / Ján Staško ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 6-12
 171. BDF Tri kazuistické prípady pigmentových lézií dutiny ústnej a pier / E. Minariková ... [et al.]
  In: Derma. - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 21-23
 172. BEF Nežiaduce účinky protetických materiálov / P. Gengelová ... [et al.]
  In: Protetická stomatológia. - ISBN 978-80-971516-1-4. - Bratislava : Science 2001, 2017. - S. 111-116
 173. BEF Chronická bolesť u onkologických pacientov v orofaciálnej oblasti / D. Statelová ... [et al.]
  In: 2. Neuschlov deň. - Martin : MFN, 1992. - S. 43-49
 174. BFA Využitie titánových kraniálnych implantátov vyrobených na mieru metódou 3D tlače v rekonštrukcii lebky po úrazoch hlavy - prvotné skúsenosti / B. Kolarovazki ... [et al.]
  In: Brněnské neurochirurgické dny. - Praha : Aesculap Akademie , 2016. - S. 6
 175. BFA Coagulation Factor XIII Deficiency as the Cause of Prolonged Bleeding After The Maxilofacial Surgery / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: World Congress on Nutrition and Oral Health [elektronický dokument]. - Wilmington : Scientific Future Group, 2019. - S. 43-43 [USB-key]
 176. BFA Minulosť a súčasnosť stomatochirurgie na Slovensku / I. Satko ... [et al.]
  In: 3. česko-slovenské sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny. - Benešov u Prahy : [s.n.], 1996. - S. 82
 177. BFB Mitomycin C v liečbe nádorov maxilofaciálnej oblasti / D. Šichman ... [et al.]
  In: 3. Neuschlove dni. - Martin : JLF UK, MFN, 1993. - S. 15
 178. BFB Combined inherited defect of coagulation factors and postoperative therapy: a case report / E. Haľáková ... [et al.]
  In: Conference on Hemostasis and Thrombosis. - Martin : MFN, 1994. - S. 30
 179. BFB Histiocytóza Langerhansových buniek (Histiocytosis X): Klinické, histologické a imunohistochemické zhodnotenie 2 prípadov / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 39
 180. BFB Patient 5 years after the microvascular transfer of the osteomusculo-cutaneous iliac flap for the mandible reconstruction / D. Statelová ... [et al.]
  In: 2nd International Danube Symposium of Cranio-Maxilo-Facial Surgery. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 94-95
 181. BFB Infiltratívny odontogénny tumor sinus maxillaris - kazuistika / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 20-21
 182. BFB Spolupráca čelustného ortopéda s maxilofaciálnym chirurgom - kazuistika / M. Jurišicová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 9
 183. BFB Výskyt spinocelulárnych karcinómov ústnej dutiny / J. Štilla... [et al.]
  In: Slovenské dentálne dni 2014. - Bratislava : [s.n.], 2014. - Nestr. [S.1.]
 184. DAI Frekvencia, diagnostika a liečba malignómov orofaciálnej oblasti v Stredoslovenskom kraji / D. Statelová
  Martin : [s.n.], 1989
 185. DAI Karcinómy spodiny ústnej dutiny / D. Statelová
  Martin : [s.n.], 2001
 186. EAJ Farmakológia : Učebnica pre stredné zdravotné školy. / J. Salaš, E. Ustohalová ; Translation D. Zajacová
  Martin : Osveta, 1983
 187. GHG Najčastejšie biopticky diagnostikované orálne lézie prednáška s audio power-pointovou preuentáciou / K. Adamicová, D. Statelová
  In: I-med [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. P1328 (2013), s. 1-37 [online]
 188. GHG Fibrózna dysplázia: vieme niečo novšie o jej patogenéze? komentovaný preklad zahraničného článku / K. Adamicová, D. Statelová
  In: I-med [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. P1879 (2013), s. 1-14 [online]
 189. GII V Martine boli promovaní prví absolventi zubného lekárstva / Dagmar Statelová
  In: Naša univerzita. - Roč. 65, č. 1 (2018), s. 41-41
 190. GII Predhovor foreword / D. Statelová
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 7
 191. GII Možnosti rekonštrukcie spodiny ústnej dutiny : práca k nadstavbovej atestácii z tvárovo-čelustnej chirurgie. / D. Statelová
  Martin : [s.n.], 1997
 192. GII Psychologické a etické aspekty skúšky : záverečná práca z postgraduálneho kurzu vysokoškolskej pedagogiky. / D. Statelová-Zajacová
  Martin : [s.n.], 1984
 193. GII Prevencia, diagnostika a liečba malignómov orofaciálnej oblasti v Stredoslovenskom kraji : písomná práca ku skúške z kandidátskeho minima. / D. Statelová-Zajacová
  Martin : [s.n.], 1987
 194. GII Epidemiológia zhubných nádorov v Stredoslovenskom kraji : písomná práca k atestácii II. st. zo stomatológie. / D. Statelová
  Martin : [s.n.], 1988