Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Intracellular signaling MAPK pathway after cerebral ischemia-reperfusion injury / M. Kovalská... [et al.]
  In: Neurochemical Research. - Roč. 37, č. 7 (2012), s. 1568-1577
 2. ADC P-ERK involvement in the neuroprotection exerted by ischemic preconditioning in rat hippocampus subjected to four vessel occlusion / M. Kovalská... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 65, č. 6 (2014), s. 767-776
 3. ADD The embryonic nucleologenesis during inhibition of major transcriptional activity in bovine preimplantation embryos / M. Kovalská ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 67, č. 4 (2012), s. 818-825
 4. ADE Descendentná nekrotizujúca mediastinitída odontogénneho pôvodu - naše skúsenosti kazuistika dvoch klinických prípadov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 72, č. 5 (2012), s. 255-259
 5. ADF Orálne melanínové pigmentácie / D. Statelová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 1-2 (2015), s. 45-50
 6. ADF Melanínové pigmentácie slizníc ústnej dutiny / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 20, č. 1 (2010), s. 35-40
 7. ADF Spektrum mikrobiálnych pôvodcov okočeľustných zápalov a ich citlivosť na antibiotiká / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 11-16
 8. ADF Úrazy v maxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 38-44
 9. ADF Odontogénny zápal medzihrudia - ojedinelá komplikácia okočeľustných zápalov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 9-13
 10. ADF Zlomeniny orbity u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 39-44
 11. ADF Fraktúry tvrdých zubných tkanív a dentoalveolárnych výbežkov u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 19-24
 12. ADF Chemonekrózy čeluste a sánky spôsobené liekmi - ako postupovať? / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 37-43
 13. ADF Poranenia mäkkých tkanív v maxilofaciálnej oblasti / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 29-34
 14. ADF Úrazy závesného systému zubov u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 19-24
 15. ADF Liečba bisfosfonátovej nekrózy čeľuste a sánky - trojročné skúsenosti / J. Štilla... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 20, č. 3 (2010), s. 29-33
 16. ADF Nové možnosti rtg diagnostiky v oromaxilofaciálnej oblasti / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 14-18
 17. ADF Využitie konvenčných metód a bioresorbovateľných osteosyntetických materiálov v liečbe zlomenín tvárového skeletu u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 24-29
 18. ADF Komplexný pohľad na liečbu odontogénnych okočelustných zápalov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 35-41
 19. ADF Kontrastná sialografia benígnych nádorov príušných slinných žliaz v 3D CBCT zobrazení / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 33-37
 20. ADF Direct oral anticoagulant drugs in dental clinical practice / J. Staško ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 2 (2017), s. 20-27
 21. ADN Is the prevalence of the medication-related osteonecrosis of the jaws underestimated, evaluation in oncological and non-oncological disease / B. Gális ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 118, č. 12 (2017), s. 724-731
 22. ADN Therapeutic effects of arthrocentesis in treatment of temporomandibular joint disorders / Igor Malachovský ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 3 (2019), s. 235-239
 23. ADN Biodegradable versus titanium plates and screws for paediatric facial skeleton fractures / Mária Janíčková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 119, č. 9 (2018), s. 554-559
 24. AFD Anteriorná luxácia sánky a Myrhaugová plastika / I. Malachovský... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 129-134
 25. AFD Skúsenosti s liečbou osteonekrózy vyvolanej bisfosfonátmi / J. Štilla... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 221-226
 26. AFD Pigmentové lézie sliznice ústnej dutiny a červene pier / D. Statelová... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 242-254
 27. AFD Okoločeľustné zápaly / K. Mikušková... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 255-261
 28. AFD Fixácia zlomenín v maxilofaciálnej oblasti u detí biodegradovateľnými osteosyntetickými materiálmi / M. Janíčková... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 262-272
 29. AFG Microbiology and antibiotics susceptibility in odontogenic maxilofacial infections / K. Mikušková... [et al.]
  In: EACMFS 2014 : 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - ISBN 978-80-260-6781-8. - Plzeň : Provided Services, 2014. - S. 1143
 30. AFG Management od paediatric orbital fractures / M. Janíčková... [et al.]
  In: EACMFS 2014 : 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - ISBN 978-80-260-6781-8. - Plzeň : Provided Services, 2014. - S. 1213
 31. AFG Osteonekrózy sánky / J. Štilla ... [et al.]
  In: Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. - Roč. 108/56, č. 4 (2008), s. 105
 32. AFH Zlomeniny tvárového skeletu u detí - využitie bioresorbovateľných osteosyntetických materiálov a konvenčných metód v liečbe / M. Janíčková... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 49-50
 33. AFH Onkočelustné zápaly odontogénneho pôvodu / K. Mikušková... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 57
 34. BFB Okočelustné zápaly odontogénneho pôvodu / K. Mikušková... [et al.]
  In: Slovenské dentálne dni 2011. - Bratislava : [s.n.], 2011. - [S. 12]