Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Diagnostika a liečba porúch temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský, D. Statelová
  Martin : Libuša Chrasteková-vydavateľstvo, 2011
 2. ACB Textbook of dentistry / M. Janíčková, D. Statelová, I. Malachovský
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 3. ADE Descendentná nekrotizujúca mediastinitída odontogénneho pôvodu - naše skúsenosti kazuistika dvoch klinických prípadov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 72, č. 5 (2012), s. 255-259
 4. ADE Atypické strelné poranenie maxilofaciálnej oblasti / I.Malachovský... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47/56, č. 1 (2011), s. 2-4
 5. ADE Vražda, samovražda alebo náhodný úraz? / Ľ. Straka... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47/56, č. 2 (2011), s. 21-23
 6. ADE Efekt artrocentézy v komplexnej liečbe porúch temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský... [et al.]
  In: Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. - Roč. 108, č. 4 (2008), s. 95-100
 7. ADF Možnosti röntgenologickej diagnostiky pomocou multifunkčného panoramatického prístroja Proscan-Planmeca / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 27-30
 8. ADF Orálne lichenoidné lézie - retrospektívna štúdia 58 slovenských pacientov / P. Gengelová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 36-40
 9. ADF Unilateral condylar hyperplasia of the mandible / I. Malachovský... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 15, č. 3 (2015), s. 36-40
 10. ADF Epidemiological analysis on 3614 patients with temporo-mandibular disorders (TMD) basic statistical aspects / J. Jurkemík... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 15, č. 3 (2015), s. 30-35
 11. ADF Poranenia mäkkých tkanív v maxilofaciálnej oblasti / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 29-34
 12. ADF Artrocentéza vo vzťahu k temporomandibulárnym poruchám / J. Jurkemík... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 25-28
 13. ADF Úrazy závesného systému zubov u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 19-24
 14. ADF Liečba bisfosfonátovej nekrózy čeľuste a sánky - trojročné skúsenosti / J. Štilla... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 20, č. 3 (2010), s. 29-33
 15. ADF Nové možnosti rtg diagnostiky v oromaxilofaciálnej oblasti / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 14-18
 16. ADF Využitie konvenčných metód a bioresorbovateľných osteosyntetických materiálov v liečbe zlomenín tvárového skeletu u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 24-29
 17. ADF Komplexný pohľad na liečbu odontogénnych okočelustných zápalov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 35-41
 18. ADF Kontrastná sialografia benígnych nádorov príušných slinných žliaz v 3D CBCT zobrazení / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 33-37
 19. ADF Tumor sánky u dieťaťa s hemofíliou / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 8, č. 2 (1998), s. 23-25
 20. ADF Sarkoidóza v maxilofaciálnej oblasti / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 9-10
 21. ADF Sarkómy v maxilofaciálnej oblasti / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 8, č. 4 (1998), s. 24-26
 22. ADF Malígny melanóm v oblasti hlavy a krku / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 9, č. 2 (1999), s. 21-23
 23. ADF Orálne melanínové pigmentácie / D. Statelová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 1-2 (2015), s. 45-50
 24. ADF The endoscopic treatment of the temporomandibular joint with internal disorders / J. Jurkemík... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 3 (2014), s. 36-42
 25. ADF Kyselina hyalurónová v liečbe porúch temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 28-29
 26. ADF Komplikácie zlomenín artikulačných výbežkov sánky / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 32-33
 27. ADF Aktinomykóza v orofaciálnej oblasti / I. Malachovský
  In: Stomatológ. - Roč. 5, č. 1 (1994), s. 24-26
 28. ADF Artrocentéza temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský, D. Statelová
  In: Stomatológ. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 22-23
 29. ADF Osteorádionekróza z pohľadu maxilofaciálneho chirurga / W. Stiffel ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 24-25
 30. ADF Melanínové pigmentácie slizníc ústnej dutiny / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 20, č. 1 (2010), s. 35-40
 31. ADF Pseudomonas infection of the temporomandibular joint (TMJ) health and public health issues / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 33-39
 32. ADF Spektrum mikrobiálnych pôvodcov okočeľustných zápalov a ich citlivosť na antibiotiká / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 11-16
 33. ADF Úrazy v maxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 38-44
 34. ADF Symptomatológia porúch temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 23-25
 35. ADF Liečba retinovaných zubov na Stomatologickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice v rokoch 1991-1995 / J. Sitár ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 16-18
 36. ADF Bisphosphonate - related osteonecrosis of the jaw - five years experience / J. Štilla... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 26-33
 37. ADF Fraktúry tvrdých zubných tkanív a dentoalveolárnych výbežkov u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 19-24
 38. ADF Chemonekrózy čeluste a sánky spôsobené liekmi - ako postupovať? / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 37-43
 39. ADF Odontogénny zápal medzihrudia - ojedinelá komplikácia okočeľustných zápalov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 9-13
 40. ADF Odontogénne a neodontogénne benígne kostné lézie v maxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 19-24
 41. ADF Direct oral anticoagulant drugs in dental clinical practice / J. Staško ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 2 (2017), s. 20-27
 42. ADF Periodontálne ochorenia / D. Statelová ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 4, č. 6 (2007), s. 295-299
 43. ADF Zlomeniny orbity u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 39-44
 44. ADM Penetrating blast injury involving maxilla to infratemporal fossa: An unusual wounding mechanism following heavy tractor wheel explosion / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology. - Roč. 28, č. 3 (2016), s. 239-243
 45. ADM Vplyv indukovanej hyperhomocysteinémie na kardiomyocyty v experimentálnom modeli / M. Kovalská... [et al.]
  In: Klinická biochemie a metabolismus. - Roč. 22 (43), č. 2 (2014), s. 81-86
 46. ADN Therapeutic effects of arthrocentesis in treatment of temporomandibular joint disorders / Igor Malachovský ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 3 (2019), s. 235-239
 47. ADN Biodegradable versus titanium plates and screws for paediatric facial skeleton fractures / Mária Janíčková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 119, č. 9 (2018), s. 554-559
 48. AEG Langerhans cell histiocytosis (Histocytosis X): clinical, histological and immunohistochemical evaluation of two cases / D. Statelová ... [et al.]
  In: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Roč. 24, Suppl. 1 (1996), s. 154
 49. AEG A neurilemmoma of the superior cervical ganglion / D. Statelová ... [et al.]
  In: International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Roč. 26, suppl. 1 (1997), s. 84
 50. AFD Anteriorná luxácia sánky a Myrhaugová plastika / I. Malachovský... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 129-134
 51. AFD Skúsenosti s liečbou osteonekrózy vyvolanej bisfosfonátmi / J. Štilla... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 221-226
 52. AFD Pigmentové lézie sliznice ústnej dutiny a červene pier / D. Statelová... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 242-254
 53. AFD Okoločeľustné zápaly / K. Mikušková... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 255-261
 54. AFD Fixácia zlomenín v maxilofaciálnej oblasti u detí biodegradovateľnými osteosyntetickými materiálmi / M. Janíčková... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 262-272
 55. AFD Forenzné aspekty biomechaniky temporomandibulárneho kĺbu vo vzťahu k traume / Igor Malachovský, Dagmar Statelová, Mária Janíčková
  In: Nové pohľady na diagnostiku a liečbu ochorení temporomandibulárneho kĺbu : Zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8129-081-7. - Košice : Typopress-tlačiareň, 2018. - S. 43-49
 56. AFG Squamous-cell carcinomas in past 10 years in Slovakia - was the screening effective? / J. Štilla... [et al.]
  In: EACMFS 2014 : 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - ISBN 978-80-260-6781-8. - Plzeň : Provided Services, 2014. - S. 719
 57. AFG Microbiology and antibiotics susceptibility in odontogenic maxilofacial infections / K. Mikušková... [et al.]
  In: EACMFS 2014 : 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - ISBN 978-80-260-6781-8. - Plzeň : Provided Services, 2014. - S. 1143
 58. AFG Management od paediatric orbital fractures / M. Janíčková... [et al.]
  In: EACMFS 2014 : 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - ISBN 978-80-260-6781-8. - Plzeň : Provided Services, 2014. - S. 1213
 59. AFG Intra arterial chemotherapy of head and neck tumors / I. Malachovský ... [et al.]
  In: International Meeting on Intra-arterial chemotherapy in head and neck cancer. - Hannover : [s.n.], 1997. - [S. 1]
 60. AFG Atypical gunshot injury to the maxillofacial area / I. Malachovský... [et al.]
  In: EACMFS Congress : Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - Dubrovnik : European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2012. - S. 231
 61. AFG Orálne zdravie tehotných žien - možnosti pôrodnej asistentky / E. Urbanová ... [et al.]
  In: Mateřství - sborník z konference porodních asistentek dětských sester [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7318-700-2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. - Nestr. [1 s.] CD-ROM]
 62. AFG Spinocelulárne karcinómy. Retrospektívna 10-ročná štúdia / J. Štilla... [et al.]
  In: 17. Olomoucké onkologické dny. - ISBN 978-80-87562-14-7. - Ústi nad Labem : BOS, 2014. - S. 4
 63. AFG Agresívna fibromatóza u trojročného dieťaťa / M. Janíčková... [et al.]
  In: 17. Olomoucké onkologické dny. - ISBN 978-80-87562-14-7. - Ústi nad Labem : BOS, 2014. - S. 16
 64. AFH Spolupráca stomatológa a súdneho lekára pri identifikácii kostrových nálezov / I. Malachovský ... [et al.]
  In: 4. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 42
 65. AFH Liečba vyšších štádií bisfosfonátovej nekrózy / J. Štilla... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 30
 66. AFH Účinok liečby kyselinou hyalurónovou na poruchy temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 42-43
 67. AFH Zlomeniny tvárového skeletu u detí - využitie bioresorbovateľných osteosyntetických materiálov a konvenčných metód v liečbe / M. Janíčková... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 49-50
 68. AFH Zápaly v oromaxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 54-55
 69. AFH Aktinomykóza v orofaciálnej oblasti / I. Malachovský, J. Sitár
  In: Československé dni mladých zdravotníkov. - Martin : [s.n.], 1989. - S. 15
 70. AFH Hodnotenie predoperačnej terapie podľa definitívnej histológie / W. Stiffel ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 21
 71. AFH Hyalgán v liečbe porúch temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 14
 72. AFH Mikrochirurgická liečba karcinómu mandibuly osteomyokutánnym lalokom z bedra / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 34
 73. BDF Cudzie telesá v maxilofaciálnej oblasti / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 9, č. 4 (1999). s. 24-26
 74. BFB Histiocytóza Langerhansových buniek (Histiocytosis X): Klinické, histologické a imunohistochemické zhodnotenie 2 prípadov / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 39
 75. BFB Okočelustné zápaly odontogénneho pôvodu / K. Mikušková... [et al.]
  In: Slovenské dentálne dni 2011. - Bratislava : [s.n.], 2011. - [S. 12]
 76. BFB Patient 5 years after the microvascular transfer of the osteomusculo-cutaneous iliac flap for the mandible reconstruction / D. Statelová ... [et al.]
  In: 2nd International Danube Symposium of Cranio-Maxilo-Facial Surgery. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 94-95
 77. BFB Spolupráca čelustného ortopéda s maxilofaciálnym chirurgom - kazuistika / M. Jurišicová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 9