Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ACB Textbook of dentistry / M. Janíčková, D. Statelová, I. Malachovský
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 2. ADC DNA repair genes polymorphism and lung cancer risk with the emphasis to sex differences / L. Letková... [et al.]
  In: Molecular Biology Reports. - Roč. 40, č. 9 (2013), s. 5261-5273
 3. ADC Intracellular signaling MAPK pathway after cerebral ischemia-reperfusion injury / M. Kovalská... [et al.]
  In: Neurochemical Research. - Roč. 37, č. 7 (2012), s. 1568-1577
 4. ADC Omalizumab in An 8-Year-Old Boy With Diabetes Mellitus and Refractory Chronic Spontaneous Urticaria / Miloš Jeseňák ... [et al.]
  In: Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology [elektronický dokument]. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 144-146 [print]
 5. ADE Expression of anti-apoptotic protein Survivin and tumor suppressor p53 protein in patients with pulmonary carcinoma / E. Halašová... [et al.]
  In: European Journal of Medical Research. - Roč. 14, suppl. 4 (2009), s. 97-100
 6. ADE Descendentná nekrotizujúca mediastinitída odontogénneho pôvodu - naše skúsenosti kazuistika dvoch klinických prípadov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 72, č. 5 (2012), s. 255-259
 7. ADE Atypické strelné poranenie maxilofaciálnej oblasti / I.Malachovský... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47/56, č. 1 (2011), s. 2-4
 8. ADE Úrazy v maxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková ... [et al.]
  In: Česká stomatologie. - Roč. 103/51, č. 6 (2003), s. 224-228
 9. ADE Fraktúry hornej časti strednej tretiny tvárovej kostry a dolnej časti hornej tretiny tvárovej kostry / J. Sitár ... [et al.]
  In: Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. - Roč. 108/56, č. 5 (2008), s. 117-121
 10. ADF Bisphosphonate - related osteonecrosis of the jaw - five years experience / J. Štilla... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 26-33
 11. ADF Periodontálne ochorenia / D. Statelová ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 4, č. 6 (2007), s. 295-299
 12. ADF Fraktúry tvrdých zubných tkanív a dentoalveolárnych výbežkov u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 19-24
 13. ADF Chemonekrózy čeluste a sánky spôsobené liekmi - ako postupovať? / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 37-43
 14. ADF Unilateral condylar hyperplasia of the mandible / I. Malachovský... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 15, č. 3 (2015), s. 36-40
 15. ADF Epidemiological analysis on 3614 patients with temporo-mandibular disorders (TMD) basic statistical aspects / J. Jurkemík... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 15, č. 3 (2015), s. 30-35
 16. ADF Nové možnosti rtg diagnostiky v oromaxilofaciálnej oblasti / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 14-18
 17. ADF Využitie konvenčných metód a bioresorbovateľných osteosyntetických materiálov v liečbe zlomenín tvárového skeletu u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 24-29
 18. ADF Kostné cysty dentogénneho pôvodu v maxilofaciálnej oblasti príčiny, diagnostika, terapia / J. Jurkemík... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 30-34
 19. ADF Komplexný pohľad na liečbu odontogénnych okočelustných zápalov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 2-3 (2012), s. 35-41
 20. ADF Kontrastná sialografia benígnych nádorov príušných slinných žliaz v 3D CBCT zobrazení / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 33-37
 21. ADF Melanínové pigmentácie slizníc ústnej dutiny / D. Statelová... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 20, č. 1 (2010), s. 35-40
 22. ADF Genotoxicita anestetík a cytostatík pri profesionálnej expozícii / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 12, č. 1 (2010), s. 20-23
 23. ADF Orálne melanínové pigmentácie / D. Statelová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 1-2 (2015), s. 45-50
 24. ADF The endoscopic treatment of the temporomandibular joint with internal disorders / J. Jurkemík... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 3 (2014), s. 36-42
 25. ADF Spektrum mikrobiálnych pôvodcov okočeľustných zápalov a ich citlivosť na antibiotiká / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 11-16
 26. ADF Úrazy v maxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 38-44
 27. ADF Pseudomonas infection of the temporomandibular joint (TMJ) health and public health issues / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 33-39
 28. ADF Embolizácia hemangiómu spodiny ústnej dutiny a sánky polyvinylalkoholovými časticami / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 14-16
 29. ADF Možnosti využitia brachyterapie v oromaxilofaciálnej oblasti / W. Stiffel ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 29-31
 30. ADF Poranenia mäkkých tkanív v maxilofaciálnej oblasti / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 29-34
 31. ADF Artrocentéza vo vzťahu k temporomandibulárnym poruchám / J. Jurkemík... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 25-28
 32. ADF Úrazy závesného systému zubov u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 19-24
 33. ADF Liečba bisfosfonátovej nekrózy čeľuste a sánky - trojročné skúsenosti / J. Štilla... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 20, č. 3 (2010), s. 29-33
 34. ADF Orálne lichenoidné lézie - retrospektívna štúdia 58 slovenských pacientov / P. Gengelová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 36-40
 35. ADF Komplikácie zlomenín artikulačných výbežkov sánky / I. Malachovský ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 32-33
 36. ADF Odontogénny zápal medzihrudia - ojedinelá komplikácia okočeľustných zápalov / K. Mikušková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 9-13
 37. ADF Odontogénne a neodontogénne benígne kostné lézie v maxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 19-24
 38. ADF Zlomeniny orbity u detí / M. Janíčková... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 39-44
 39. ADF Chromosomal aberrations in relation to polymorphisms of GST genes in Slovak footwear-workers / T. Matáková... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 10, č. 1 (2010), s. 11-16
 40. ADF Tumor sánky u dieťaťa s hemofíliou / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 8, č. 2 (1998), s. 23-25
 41. ADF Direct oral anticoagulant drugs in dental clinical practice / J. Staško ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 2 (2017), s. 20-27
 42. ADF Malígny melanóm v oblasti hlavy a krku / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 9, č. 2 (1999), s. 21-23
 43. ADF Diabetici s ochoreniami v maxilofaciálnej oblasti / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 32-33
 44. ADF Osteorádionekróza z pohľadu maxilofaciálneho chirurga / W. Stiffel ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 24-25
 45. ADM The effect of passive smoking on bacterial colonisation of the upper airways and selected laboratory parameters in children / Gabriela Bugová ... [et al.]
  In: Acta otorhinolaryngologica Italica [elektronický dokument]. - Roč. 38, č. 5 (2018), s. 431-438 [print]
 46. ADN Amlodipine induced gingival overgrowth-case report / P. Gengelová... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 153-156
 47. ADN Therapeutic effects of arthrocentesis in treatment of temporomandibular joint disorders / Igor Malachovský ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 3 (2019), s. 235-239
 48. ADN Biodegradable versus titanium plates and screws for paediatric facial skeleton fractures / Mária Janíčková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 119, č. 9 (2018), s. 554-559
 49. AED Význam dojčenia na vývin orálnej a maxilofaciálnej oblasti / D. Statelová, M. Janíčková
  In: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. - ISBN 978-80-89797-05-9. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 218-227
 50. AED Význam epiteliálno-mezenchymálneho prechodu v procese metastázovania / T. Matáková ... [et al.]
  In: Biologicko-genetické aspekty nádorovej regeneračnej medicíny. - ISBN 978-80-8187-021-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 38-41
 51. AED Kmeňové bunky zubného tkaniva / J. Sopková ... [et al.]
  In: Biologicko-genetické aspekty nádorovej regeneračnej medicíny. - ISBN 978-80-8187-021-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 5-11
 52. AEG Unusual case of neurilemoma of the maxillofacial area showing a high proliferation index / D. Statelová ... [et al.]
  In: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Roč. 24, Suppl. 1 (1996), s. 154
 53. AEG Pemphigus vulgaris and paraneoplasticus / D. Statelová ... [et al.]
  In: International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Roč. 26, suppl. 1 (1997), s. 145
 54. AFC Expression of Ki-67, Bcl-2, survivin and p53 proteins in patients with pulmonary carcinoma / E. Halašová... [et al.]
  In: Respiratory Regulation - The Molecular Approach. Vol. 756. - e-ISBN 978-94-007-4549-0 / ISBN 978-94-007-4548-3. - Dordrecht : Springer, 2013. - S. 15-21
 55. AFD Forenzné aspekty biomechaniky temporomandibulárneho kĺbu vo vzťahu k traume / Igor Malachovský, Dagmar Statelová, Mária Janíčková
  In: Nové pohľady na diagnostiku a liečbu ochorení temporomandibulárneho kĺbu : Zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8129-081-7. - Košice : Typopress-tlačiareň, 2018. - S. 43-49
 56. AFD Anteriorná luxácia sánky a Myrhaugová plastika / I. Malachovský... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 129-134
 57. AFD Skúsenosti s liečbou osteonekrózy vyvolanej bisfosfonátmi / J. Štilla... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 221-226
 58. AFD Pigmentové lézie sliznice ústnej dutiny a červene pier / D. Statelová... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 242-254
 59. AFD Okoločeľustné zápaly / K. Mikušková... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 255-261
 60. AFD Fixácia zlomenín v maxilofaciálnej oblasti u detí biodegradovateľnými osteosyntetickými materiálmi / M. Janíčková... [et al.]
  In: 1. Kongres biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti. - Košice : UPJŠ, 2009. - S. 262-272
 61. AFG Osteonekrózy sánky / J. Štilla ... [et al.]
  In: Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. - Roč. 108/56, č. 4 (2008), s. 105
 62. AFG Squamous-cell carcinomas in past 10 years in Slovakia - was the screening effective? / J. Štilla... [et al.]
  In: EACMFS 2014 : 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - ISBN 978-80-260-6781-8. - Plzeň : Provided Services, 2014. - S. 719
 63. AFG Microbiology and antibiotics susceptibility in odontogenic maxilofacial infections / K. Mikušková... [et al.]
  In: EACMFS 2014 : 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - ISBN 978-80-260-6781-8. - Plzeň : Provided Services, 2014. - S. 1143
 64. AFG Management od paediatric orbital fractures / M. Janíčková... [et al.]
  In: EACMFS 2014 : 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - ISBN 978-80-260-6781-8. - Plzeň : Provided Services, 2014. - S. 1213
 65. AFG Atypical gunshot injury to the maxillofacial area / I. Malachovský... [et al.]
  In: EACMFS Congress : Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - Dubrovnik : European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2012. - S. 231
 66. AFG Risk factors in bisphosphonate related osteonecrosis of jaws / D. Statelová... [et al.]
  In: EACMFS Congress : Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - Dubrovnik : European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2012. - S. 207
 67. AFG Spinocelulárne karcinómy. Retrospektívna 10-ročná štúdia / J. Štilla... [et al.]
  In: 17. Olomoucké onkologické dny. - ISBN 978-80-87562-14-7. - Ústi nad Labem : BOS, 2014. - S. 4
 68. AFG Agresívna fibromatóza u trojročného dieťaťa / M. Janíčková... [et al.]
  In: 17. Olomoucké onkologické dny. - ISBN 978-80-87562-14-7. - Ústi nad Labem : BOS, 2014. - S. 16
 69. AFG Porovnanie genotoxicity troch skupín profesionálne exponovaných zdravotníckych pracovníkov / L. Mušák... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 62, č. 3 (2010), s. 137
 70. AFH Oromoaxilofaciálne chirurgické výkony u hospitalizovaných detí / M. Janíčková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 6
 71. AFH Ojedinelý prípad neurilemómu maxilofaciálnej oblasti ukazujúci vysoký stupeň proliferácie / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 40
 72. AFH Benígne kostné lézie u detí / M. Janíčková ... [et al.]
  In: 3. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie. Program*Abstrakty. - Bratislava : Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006. - S. 21
 73. AFH Liečba vyšších štádií bisfosfonátovej nekrózy / J. Štilla... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 30
 74. AFH Účinok liečby kyselinou hyalurónovou na poruchy temporomandibulárneho kĺbu / I. Malachovský... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 42-43
 75. AFH Zlomeniny tvárového skeletu u detí - využitie bioresorbovateľných osteosyntetických materiálov a konvenčných metód v liečbe / M. Janíčková... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 49-50
 76. AFH Onkočelustné zápaly odontogénneho pôvodu / K. Mikušková... [et al.]
  In: Trilaterálne slovensko-česko-poľské sympózium oromaxilofaciálnej chirurgie. - ISBN 978-80-89544-29-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2012. - S. 57
 77. AFH Čo sa môže skrývať za prolongovanou gingivostomatitídou s gangrenóznymi defektami u 15-mesačného chlapca / T. Turčan... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 19-20S
 78. AFH Ošetrenie chrupu v CA u mentálne a fyzicky postihnutých detí / M. Janíčková, D. Statelová
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 12
 79. AFH Zápaly v oromaxilofaciálnej oblasti u detí / M. Janíčková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 54-55
 80. AFH Dentoalveolárne a maxilofaciálne chirurgické výkony u detí a dorastu / M. Janíčková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 55
 81. AFH Prevencia a profylaxia kariesu / A. Koniarová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 44
 82. AFH Children's tumour of mandible - differential diagnostic problem / D. Statelová ... [et al.]
  In: 2nd International Danube Symposium of Cranio-Maxilo-Facial Surgery. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 96-97
 83. AFH Dentoalveolárne chirurgické výkony u detí a dorastu / D. Statelová ... [et al.]
  In: Pedostomatologické sympózium. - Bratislava : [s.n], 1998. - [S. 1].
 84. AFH Hodnotenie predoperačnej terapie podľa definitívnej histológie / W. Stiffel ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 21
 85. BDE Prejavy chronickej granulómovej choroby v ORL oblasti / Marcela Navrátilová ... [et al.]
  In: Otorinolaryngologie a foniatrie. - Roč. 67, č. 4 (2018), s. 119-123
 86. BDF Sanácia chrupu detí a dospelých v celkovej anestézii na Stomatologickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice / M. Janíčková ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 8-10
 87. BDF Náhryzová dlaha na liečbu vnútorných porúch temporomandibulárneho kĺbu / L. Kovalská... [et al.]
  In: Zubný technik. - Roč. 24, č. 4 (2013), s. 34-38
 88. BEF Nežiaduce účinky protetických materiálov / P. Gengelová ... [et al.]
  In: Protetická stomatológia. - ISBN 978-80-971516-1-4. - Bratislava : Science 2001, 2017. - S. 111-116
 89. BFA Využitie titánových kraniálnych implantátov vyrobených na mieru metódou 3D tlače v rekonštrukcii lebky po úrazoch hlavy - prvotné skúsenosti / B. Kolarovazki ... [et al.]
  In: Brněnské neurochirurgické dny. - Praha : Aesculap Akademie , 2016. - S. 6
 90. BFB Výskyt spinocelulárnych karcinómov ústnej dutiny / J. Štilla... [et al.]
  In: Slovenské dentálne dni 2014. - Bratislava : [s.n.], 2014. - Nestr. [S.1.]
 91. BFB Okočelustné zápaly odontogénneho pôvodu / K. Mikušková... [et al.]
  In: Slovenské dentálne dni 2011. - Bratislava : [s.n.], 2011. - [S. 12]
 92. GHG Zubné lekárstvo [elektronický zdroj] : . / M. Janíčková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2011
 93. GII Moderná liečba zápalových afekcií ústnej dutiny / Zuzana Rennerová ... [et al.]
  Bratislava : Edukafarm, 2019