Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

  1. AFD Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s progredujúcim malígnym ochorením v ústnej a tvárovo-čelustnej oblasti / M. Zibolenová... [et al.]
    In: Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti. - ISBN 978-80-971834-4-8. - Martin : Hospice, Hospice-EDU, 2014. - S. 106-110