Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Monika Lettrichová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 716
VoIP
41716

MUDr. Igor Malachovský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Katarína Mikušková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 716
VoIP
41716
Publikačná činnosť

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Filip Planeta

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MDDr. Ján Staško

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Publikačná činnosť

MDDr. Barbora Stenchláková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

MUDr. Juraj Strecha, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť