Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné materiály

Otázky k ŠS z TZL pre 6. ročník ZL

 

Študijný program Všeobecné lekárstvo v študijnom odbore Zubné lekárstvo

 

Študijný program Zubné lekárstvo - Informačné listy predmetov

 

Študijný program Zubné lekárstvo - prednášky a praktické cvičenia pre 1., 2., 3., 4., 5. a 6. ročník, otázky k štátnym skúškam

 

Študijný program Zubné lekárstvo - otázky k štátnym skúškam pre 6. ročník, otázky k ústnym skúškam pre 5. ročník