Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doc. MUDr. Dagmar Statelová, Csc., mim. prof.

Školiteľ doktorandov v študijných programoch na LF UK v Bratislave:

– zubné lekárstvo /2/;

 

Člen odborovej komisie doktorandského štúdia:

– v študijnom odbore Zubné lekárstvo na LF UK v Bratislave

 

 

Akreditovaný III. stupeň postgraduálneho doktorandského štúdia v odbore zubné lekárstvo a maxilofaciálna chirurgia.