Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADE Liečime dobre prieduškovú astmu? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 2, suppl. 1 (2000), s. 31-33
 2. AAB Základy spánkovej medicíny : poruchy spánku. Poruchy životných funkcií v spánku. / Z. Tomori, R. Redhammer, V. Donič ... [et al.]
  Košice : Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, 1999
 3. ADC Circulating vascular endothelial growth factor in the normo- and/or microalbuminuric patients with type 2 diabetes mellitus / P. Kubisz... [et al.]
  In: Acta Diabetologica. - Roč. 47, č. 2 (2010), s. 119-124
 4. ADC Cough in sarcoidosis patients / Eva Kováčová ... [et al.]
  In: Respiratory Physiology & Neurobiology : Special Issue [elektronický dokument]. - Roč. 257 (2018), s. 18-24 [print]
 5. ADC Itch and Cough - Similar Role of Sensory Nerves in Their Pathogenesis / Tatiana Péčová ... [et al.]
  In: Physiological research [elektronický dokument]. - Roč. 69, č. supplement 1 (2020), s. S43-S54 [print]
 6. ADE Zápalové zmeny priedušiek u pacientov so sezónnou alergickou rinitídou bez astmy počas a mimo peľovú sezónu / J. Žucha ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 69, č. 4 (2009), s. 155-161
 7. ADE Skríningový nástroj na zisťovanie závažných foriem spánkových porúch dýchania / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 64, č. 2 (2004), s. 90-93
 8. ADE Disseminovaný pľúcny proces menej obvyklej etiológie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v pneumologii. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 16-20
 9. ADE Paréza oboch hlasiviek ako príčina respiračného zlyhania / Zuzana Štrbová ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 15, č. 1 (2018), s. 28-31
 10. ADE Použitie parametra FEV6 pri posudzovaní obštrukčnej ventilačnej poruchy / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 71, č. 5 (2011), s. 210-213
 11. ADE Vzťah hyperkinetickej poruchy a porúch spánku v detstve / P. Adamík ... [et al.]
  In: Psychiatrie pro praxi [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 6 (2007), s. 269-271
 12. ADE Je to sarkoidóza? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v pneumologii. - Roč. 2, č. 4 (2005), s. 4-9
 13. ADE Výsledky elektronického samomonitorovania PEF u pacientov s prieduškovou astmou / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Respirace. - Roč. 8, č. 2 (2002), s. 64-69
 14. ADE Profesionálna TBC v severoslovenskom regióne Slovenska - dvadsaťročný pohľad / Jana Buchancová ... [et al.]
  In: České pracovní lékařství. - Roč. 2, č. 2 (2001), s. 68-74
 15. ADE Hyperkinetická porucha / ADHD, hyperkinetický syndróm a poruchy spánku v detstve / P. Adamík... [et al.]
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 106, č. 6 (2010), s. 357-361
 16. ADE Takmer letálny prípad poškodenia pľúc aurothiomalátom sodným / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 4, č. 3 (2007), s. 4-8
 17. ADE Syndróm spánkového apnoe v Slovenskej republike / I. Mucska ... [et al.]
  In: Sborník lékařský. - Roč. 101, č. 4 (2000), s. 419-422
 18. ADE Akútna exacerbácia "farmárskych pľúc" v zime v meste / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v pneumologii. - Roč. 3, č. 1 (2006), s. 9-14
 19. ADE Perzistujúci pľúcny infiltrát / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 4, č. 4 (2007), s. 8-12
 20. ADE Embolizácia do arteria pulmonalis? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 66, č. 4 (2006), s. 149-153
 21. ADE Goodov syndróm - raritná forma imunodeficiencie v dospelom veku / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 21, č. 3 (2019), s. 195-198
 22. ADE Intersticiálna pľúcna fibróza centrovaná na dýchacie cesty / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 15-19
 23. ADE Automatická titrácia nosného CPAP - aký tlak nastaviť pre domácu liečbu? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 63, č. 6 (2003), s. 223-227
 24. ADE Ventilačná insuficiencia pri morbus Charcot-Marie-Tooth / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v pneumologii. - Roč. 1, č. 2 (2004), s. 4-9
 25. ADE Epidemiológia príznakov spánkových porúch dýchania vo vzorke slovenskej populácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 65, č. 1 (2005), s. 12-16
 26. ADE Potenciálne prediktory liečebnej odpovede u pacientov s kryptogénnou fibrotizujúcou alveolitídou / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 48, č. 3 (2002), s. 185-191
 27. ADE Farmakoterapia chronickej obštrukčnej choroby pľúc u pacientov indikovaných na dlhodobú domácu liečbu kyslíkom / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 48, č. 3 (2002), s. 182-184
 28. ADF Chronický kašeľ - aktuálny problém súčasnosti / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 59, č. 1 (1999), s. 26-27
 29. ADF Únava respiračných svalov pri chronických obštrukčných pľúcnych chorobách / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 59, č. 6 (1999), s. 243-245
 30. ADF Automatická titrácia nCPAP pomocou prístroja AutoSetTM / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 59, č. 3 (1999), s. 128-130
 31. ADF Metodické odporúčanie hlavného odborníka MZ SR o realizácii a hodnotení celonočného polysomnografického a videopolysomnografického vyšetrenia / R. Vyšehradský, E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 13, č. 1 (2015), s. 46-52
 32. ADF Metodické odporúčanie hlavného odborníka MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia a hlavného odborníka MZ SR pre odbor pediatrická pneumológia a ftizeológia Indikácie neinvazívnej pretlakovej ventilácie - (NIPV) / Imrich Mucska ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 17, č. 2 (2019), s. 13-18
 33. ADF Metodické odporúčanie hlavného odborníka MZ SR o vykonaní vyšetrenia úsilného výdychu / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 4-9
 34. ADF Poruchy dýchania v spánku vo vzorke populácie Martinského okresu / M. Tatár ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 61, č. 3 (2001), s. 132-133
 35. ADF Výskyt spánkových porúch dýchania vo vzorke slovenskej populácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, č. 5 (2007), s. 6-10
 36. ADF Zmeny hemostázy pri operácii kŕčových žíl laserovou metódou / Š. Zelník... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, č. 3-4 (2012), s. 86-89
 37. ADF Poruchy spánku a bdenia a ich hodnotenie / P. Adamík... [et al.]
  In: Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika. - Roč. 17, č. 2 (2010), s. 95-102
 38. ADF Longitudinálne sledovanie pacientov s alergickou rinosinusopatiou a bronchiálnou hyperreaktivitou / J. Žucha ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 3, č. 4 (1993), s. 11-13
 39. ADF Problematika preastmy / J. Čáp ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 54, č. 1 (1994), s. 49-51
 40. ADF Výsledky ergospirometrie s analýzou krvných plynov u pacientov s fibrotizujúcou alveolitídou / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 54, č. 5 (1994), s. 333-344
 41. ADF Longitudinálne sledovanie pacientov s ponámahovým bronchospazmom / J. Žucha ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 54, č. 1 (1994), s. 47-49
 42. ADF Úloha počítačovej tomografie s vysokou rozlišovacou schopnosťou v diagnostike fibrotizujúcich alveolitid / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 55, č. 2 (1995), s. 104-111
 43. ADF Dyspnoe pri fibrotijúcich alveolitídach / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 56, č. 3 (1996), s. 111-114
 44. ADF Ergospirometria s analýzou krvných plynov - arteriálna versus arterializovaná krv / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 56, č. 5 (1996), s. 210-213
 45. ADF Identifikácia a manažment pacientov s poruchami dýchania v spánku / Róbert Vyšehradský, Eva Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 1, č. 2 (1999), s. 9-15
 46. ADF Tuberkulóza u zdravotníckych pracovníkov na strednom Slovensku za posledných 20 rokov / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 60, č. 1 (2000), s. 17-20
 47. ADF Farmakoterapia kryptogénnej fibrotizujúcej alveolitídy / R. Vyšehradský
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 61, č. 5 (2001), s. 195-198
 48. ADF Nízkoinvazívna ventilácia hypoventilačných stavov / V. Donič ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 61, č. 5 (2001), s. 199-203
 49. ADF Spánkové poruchy dýchania u pacientov bez excesívnej dennej spavosti / D. Dreveňáková ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 61, č. 6 (2001), s. 267-268
 50. ADF Compliance pacientov s prieduškovou astmou pri samomonitorovaní PEF / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 2, č. 3 (2000), s. 17-19
 51. ADF Validita vyšetrení používaných na posúdenie operabilnosti bronchogenného karcinómu / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 51, č. 6 (1991), s. 17-21
 52. ADF Diagnostický prínos ultrasonografického vyšetrenia hrudníka pri pleurálnom syndróme / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 52, č. 2 (1992), s. 149-154
 53. ADF Paraneoplastický Robertsonov syndróm pri adenokarcinóme pľúc? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 53, č. 3 (1993), s. 214-218
 54. ADF Kľúčové momenty v diagnostike fibrotizujúcich alveolitíd - naše prvé skúsenosti / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 53, č. 4 (1993), s. 293-295
 55. ADF Antibaktériová chemoterapia respiračných infekcií / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 58, č. 1 (1998), s. 25-26
 56. ADF Senzitivita Autoset TM v diagnostike obštrukčného syndrómu spánkového apnoe/hypopnoe / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 58, č. 3 (1998), s. 138-140
 57. ADF Úloha pulzoxymetrického monitoringu v diagnostike spánkových porúch dýchania / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 58, č. 3 (1998), s. 127-129
 58. ADM Kontroverzie diagnostiky idiopatickej pl'úcnej fibrózy / R. Vyšehradský, R. Slivka
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 77, č. 5 (2017), s. 173-176
 59. ADM Kontroverzie farmakologickej liečby idiopatickej pl'úcnej fibrózy / R. Vyšehradský, R. Slivka
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 77, č. 5 (2017), s. 190-193
 60. ADM A case of relapsing isolated neurosarcoidosis in an 18-year-old male patient successfully treated by corticosteroids / Klaudia Kalmarová ... [et al.]
  In: Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. - Roč. 36, č. 1 (2019), s. 79-85
 61. ADM Uniportal VATS lobektómia pre veľký pľúcny hamartóm / Michaela Skaličanová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 79, č. 1 (2019), s. 9-12
 62. ADM Retrospective Study of Factors Potentially Influencing Occurrence of Cough in Slovak Patients with Sarcoidosis / Eva Kováčová ... [et al.]
  In: Canadian Respiratory Journal [elektronický dokument]. - Roč. 2019 (2019), s. [1-9], art. no. 3808206 [print]
 63. ADM Faktory ovplyvňujúce senzitívnosť pomeru CD4+/CD8+ lymfocytov v bronchoalveolárnej lavážovej tekutine pacientov so sarkoidózou / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 76, č. 5 (2016), s. 168-174
 64. AED Najnovšie terapeutické postupy u detských pacientov so syndrómom obštrukčného spánkového apnoe / A. Šujanská... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 136-141 [CD-ROM]
 65. AED Polysomnografické vyšetrenie pri hyperkinetickej poruche /ADHD / P. Adamík... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 42-44
 66. AED Profesionálna TBC a jej prevencia / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - ISBN 80-88866-17-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 227-235
 67. AED Spánkové poruchy dýchania, liečba nCPAP a compliance pacientov / V. Bellová... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 98-100
 68. AED Syndróm obštrukčného spánkového apnoe u detí - súčasný pohľad / A. Šujanská... [et al.]
  In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-35-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. - S. 91-94 [CD-ROM]
 69. AED Indikácie k dlhodobej domácej oxygenoterapii v súčasných podmienkach / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 5. - ISBN 80-88866-09-X. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 78-79
 70. AED Aké sú rozdiely v liečbe CHOCHP a astmy bronchiale? / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 3. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 41-42
 71. AED Analýza bronchoalveolárnej lavážnej tekutiny v diferenciálnej diagnostike respiračných profesionálnych ochorení / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 3. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 43-48
 72. AEG Value of BAL T cell subsets for the diagnosis of sarcoidosis / J. Straková ... [et al.]
  In: Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. - Roč. 18, suppl. 1 (2001), s. 54
 73. AEG Exogen-allergische Alveolitis: Was löst eine Exazerbation in der Stadt im Winter aus? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Wiener klinische Wochenschrift. - Roč. 117, č. 18 (2005), s. A39
 74. AEG Verlauf der Lungenfunktionen bei wegen idiopathischer Lungenfibrose behandelten Patienten / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Wiener klinische Wochenschrift. - Roč. 117, č. 18 suppl. (2005), s. A39
 75. AEG A twenty-year survey of the occupational tuberculosis in the mid Slovakia / J. Buchancová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 22, suppl. 45 (2003), s. 342s
 76. AFC Sleep-related breathing disorders in patients without excessive daytime sleepiness / D. Dreveňáková ... [et al.]
  In: Medical Science : 3rd International conference of PhD students. - ISBN 963-661-480-6. - Miskolc : University of Miskolc, 2001. - S. 13-17
 77. AFD Hypogamaglobulinémia s totálnou absenciou B-lymfocytov u 16-ročnej pacientky / J. Vyšehradská ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 205-210
 78. AFD Možnosti objektívneho hodnotenia porúch spánku pri ADHD / P. Adamík ... [et al.]
  In: ADHD a komorbídne poruchy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Psychiatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2007. - Nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 79. AFD Príčiny akútneho zlyhania obličiek u novorodencov / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 4 : Detská nefrológia a urológia. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 63-69
 80. AFD Profesionálna TBC v rezorte zdravotníctva v severoslovenskom regióne Slovenska v rokoch 1979-98 / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 13. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 4-11
 81. AFD Budúcnosť anticholinergnej liečby / R. Vyšehradský
  In: Miesto anticholinergík v bronchodilatačnej liečbe : Zborník prednášok z tématického sympózia. - Trenčin : tlač Q-EX, (2001). - S. 7-9
 82. AFD Kvalita života u detí s intersticiálnymi pľúcnymi ochoreniami / J. Vyšehradská ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 6. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 23-25
 83. AFD Profesionálna TBC u zdravotníkov - 2. časť / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Klinické pracovné lekárstvo "A Train-The-Trainer Program". - Bratislava : USAID, Harvard Institute for International Development and International Resource Group, 1999. - S. 312-318
 84. AFD Silikotuberkulóza - 2. časť / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Klinické pracovné lekárstvo "A Train-The-Trainer Program". - Bratislava : USAID, Harvard Institute for International Development and International Resource Group, 1999. - S. 321-323
 85. AFG Intraindividuálna variabilita parametrov celotelovej pletyzmografie / R.Vvyšehradský ... [et al.]
  In: 21. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-87450-09-1. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2014. - S. 56
 86. AFG Importance community health initiatives partnership Cleveland - Martin in smoking prevention municipal program / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 2nd European Conference on Tobacco or Health; 1st Latin American Conference on Tobacco or Health [elektronický zdroj]. - Canaria : [s.n.], 1999. - Nestr. [2 s.] [CD-ROM]
 87. AFG Farmakoterapia CHOCHP u pacientov indikovaných na DDOT / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: VIII. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2001. - S. 22
 88. AFG Farmakoterapia kryptogénnej fibrotizujúcej alveolitídy / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: VIII. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2001. - S. 24
 89. AFG Talkumpleurodéza na klinike TaPCH UK JLF a MFN v roku 2003 / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: XI. Luhačovické dny. Sborník abstrakt. - ISBN 80-239-2335-8. - Luhačovice : Lázne Luhačovice, 2004. - S. 39
 90. AFG What pathomechanisms are involved in the development of sleep-related breathing disorders in diabetics? / J. Hanáček ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 55, Suppl. 3 (2004), s. 160
 91. AFG Tymóm a hypogamaglobulinémia / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: 25. Luhačovické dny : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-87450-21-5. - Praha : Česká společnost alergologie a klinické imunologie, 2018. - S. 7-7
 92. AFG Akútne život ohrozujúce difúzne parenchýmové ochorenia pľúc / Robert Vyšehradský ... [et al.]
  In: 25. Luhačovické dny : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-87450-21-5. - Praha : Česká společnost alergologie a klinické imunologie, 2018. - S. 42-42
 93. AFG Sleep related breathing disorders in diabetic women / R. Olos ... [et al.]
  In: International Conference "Advances in pneumology". - Opole : Venue-Institute of Psychology, 2005. - S. 46
 94. AFG Nadhodnocujeme obštrukčnú ventilačnú poruchu u starších osôb / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: 19. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-87450-03-1. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2012. - S. 16-17
 95. AFG Stupeň závažnosti reštrikčnej ventilačnej poruchy / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 15. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-254-1237-4. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2008. - S. 38
 96. AFG Kašeľ - z denníka alergológa / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 20, č. Supplement 2 (2018), s. 65-65
 97. AFG Analysis of comorbid conditions in 1210 IPF patients from the EMPIRE registry / D. M. Jovanovič ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 50, suppl. 61 (2017), nestr. [1 s.] [online]
 98. AFG Sleep-related breathing disorders in patients suffering from diabetes mellitus / J. Hanáček ... [et al.]
  In: 14th Congress of Pathological and Clinical Physiology. - Hradec Králové : LF UK, 2002. - S. 31
 99. AFG Objektivizácia porúch spánku celonočnej polysomnografie / P. Adamík... [et al.]
  In: 24. Celostátní sympozium Duševní zdraví mládeže "Psychické poruchy u dětí v teorii a praxi" [elektronický zdroj]. - Brno : Psychiatrická klinika FN, 2010. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 100. AFG Sarkoidóza v materiáli Kliniky TaPCH MFN a JLF UK Martin / P. Strapko ... [et al.]
  In: XI. Moravskoslezské dny. - ISBN 80-238-7526-4. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2001. - S. 30
 101. AFG Aký je súčasný stav liečby CHOCHP na Slovensku? / E. Rozborilová, R. Vyšehradský
  In: XI. Moravskoslezské dny. - ISBN 80-238-7526-4. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2001. - S. 26
 102. AFG Astma a sarkodióza / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: XIII. Luhačovické dny. Sborník abstrakt. - ISBN 80-239-6581-6. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2006. - S. 8
 103. AFG Relationship between glycosylated haemoglobin and apnoe-hypopnoe index in diabetic patients / R. Olos ... [et al.]
  In: 14th International students scientific conference for students and young doctors. - Gdansk : Medical university, 2006. - S. 12
 104. AFG Porovnanie zápalových zmien priedušiek u pacientov so sezónnou rinitídou bez astmy počas peľovej sezóny a mimo nej / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Novinky v pneumologii. Pneumologie, ftizeologie, ošetřovatelství. - ISBN 80-239-7293-6. - Hradec Králové : Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění, 2006. - S. 24
 105. AFG CHOCHP a ženy / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Novinky v pneumologii. Pneumologie, ftizeologie, ošetřovatelství. - ISBN 80-239-7293-6. - Hradec Králové : Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění, 2006. - S. 30-31
 106. AFG Je možná koincidencia astmy a sarkoidózy? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Novinky v pneumologii. Pneumologie, ftizeologie, ošetřovatelství. - ISBN 80-239-7293-6. - Hradec Králové : Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění, 2006. - S. 182-183
 107. AFG Racionálne nastavenie tlaku nCPAP / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: V. Celostátní sjezd. Zdravý spánek v rozvinuté civilizaci klinika a výzkum. - ISBN 80-86225-39-9. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2003. - S. 33
 108. AFG Výsledky celonočného monitoringu dýchania u pacientov s diabetes mellitus / R. Olos ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 6, suppl. 1 (2003), s. 44
 109. AFG Zhodnosť merania plochy pod exspiračným ramenom prietok/objemovej slučky / Robert Vyšehradský, Gabriela Oravcová, Eva Rozborilová
  In: 26. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-87450-24-6. - Praha : Česká společnost alergologie a klinické imunologie, 2019. - S. 38-38
 110. AFG Lymfóm, hypogamaglobulinémia a bronchiektázie / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: 26. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-87450-24-6. - Praha : Česká společnost alergologie a klinické imunologie, 2019. - S. 7-7
 111. AFG Prediktory prežitia pacientov s CHOCHP liečených DDOT / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 14. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-2139-8743-0. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2007. - S. 43
 112. AFG Astma a osteoporóza / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 12. Luhačovické dny. - ISBN 80-239-4172-0. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2005. - S. 34
 113. AFG Akútna exacerbácia "farmárskych pľúc" v zime v meste / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 12. Luhačovické dny. - ISBN 80-239-4172-0. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2005. - S. 20
 114. AFG Spánkové poruchy dýchania a diabetes mellitus / R. Olos ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 51, č. 5 (2005), s. 620
 115. AFG One year follow up of the right ventricle function at the pulmonary fibrosis patients on vasodilatation therapy / Š. Farský ... [et al.]
  In: 2nd Alpe Adria Cardiology meeting. - Brijuni : [s.n.], 1994. - S. 66
 116. AFG Aktuálne možnosti diagnostického a liečebného managementu lymfangioleiomyomatózy / Robert Vyšehradský, L. Zdražilová Dubdská, Martin Števík
  In: Klinická onkologie. - Roč. 32 (2019), s. S129-S130
 117. AFG Život s karcinómom pľúc - kazuistika / Simona Laštíková, Ivan Kocan, Robert Vyšehradský
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 65, č. 6 (2019), s. 47-48
 118. AFG Poznatky z vyšetrovania vzoriek bronchoalveolárnej laváže (BAL) na prietokovom cytometri-časť I. (klinické použitie) / J. Straková ... [et al.]
  In: I. Dny prutokové cytometrie. - Praha : Česká spoločnosť alergologie a klinické imunológie, 1996. - S. 10
 119. AFG Smoking habits of medical students of Slovak republic and their opinion of its harmful effects / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 10th World Conference on Tobacco or Health : Tobacco-The Growing Epidemic. - Beijing : [s.n.], 1997. - S. 99
 120. AFG Päťročné prežívanie pacientov s dlhodobou domácou oxygenoterapiou / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: VII. Luhačovické dny. - Luhačovice : Kúpele Luhačovice, 2000. - S. 33
 121. AFG BAL - diagnostický prostriedok diseminovaných pľúcnych procesov (interstitial lung diseases - ILD)(naše 5 ročné skúsenosti) / J. Strakova ... [et al.]
  In: 3. dny prútokové cytometrie. - Praha : [s.n.], 2000. - S. 7
 122. AFG Klinický význam vyšetrenia markerov aktivácie trombocytov v bronchoalveolárnej lavážnej tekutine / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: IV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze. - ISBN 80-85824-58-2. - Praha : Galén, 1997. - S. 71
 123. AFG Idiopatická intersticiálna pneumónia a chronická obštrukčná choroba pľúc / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: IX. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2002. - S. 30
 124. AFG Smoking habits and knowledge of its harmful effects among medical students in the Slovak Republic / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Tobacco : the growing epidemic : proceedings of the tenth World Conference on Tobacco or Health. - ISBN 1-85233-296-4. - London : Springer, 2000. - S. 920-921
 125. AFG Únava respiračného svalstva v patomechanismoch CHOCHP / E. Rozborilová, R. Vyšehradský
  In: IX. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2002. - S. 29
 126. AFG The clinical characteristics of common variable immunodeficiency (CVID) / J. Straková ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 10, suppl. 2 (2008), s. 105-106
 127. AFG Contribution of phenotyping of BAL Lymphocytes to differential / J. Strakova ... [et al.]
  In: XVII International Congress of Allergology and Clinical Immunology. - Sydney : [s.n.], 2000. - [s. 1]
 128. AFG Does timeliness of diagnosis influence survival and treatment response in idiopathic pulmonary fibrosis? Real-world results from the EMPIRE registry / M. Vašáková ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 50, suppl. 61 (2017), nestr. [1 s.] [online]
 129. AFG Can clinical data predict rapid decline of lung function in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) patients? / V. Müller ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 50, suppl. 61 (2017), nestr. [1 s.] [online]
 130. AFG Improvement of right ventricle function by means of molsidomin at the patients with intersticial pulmonary disease / Š. Farský ... [et al.]
  In: 35th World Congress International College of Angiology. - Copenhagen : [s.n.], 1993. - S. 92
 131. AFG Koincidencia chronickej obštrukčnej choroby pľúc a idiopatickej intersticiálnej pneumónie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 62, suppl. 1 (2002), s. 77
 132. AFG Problémy managementu kontroly fajčenia v Slovenskej republike / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 9. Český a slovenský pneumo-ftizeologický kongres. - Plzeň : [s. n.], 1998. - S. 42-43
 133. AFG Pathophysiological aspects of obstructive pulmonary diseases / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 33rd World Congress of the International Society of Medical Hydrology and Climatology. - Karlovy Vary - Praha - Luhačovice : [s.n.], 1998. - S. 287
 134. AFG Immunological features of cryptogenic fibrotising alveolitis (CFA), fibrotising alveolitis in systemic diseases (SFA) and sarcoidosis (SA) - BAL lymphocytes and cytokine profile / J. Straková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 44
 135. AFG Specifics of polysomnography in childhood / J. Letrichová... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 50
 136. AFH Difúzne pľúcne ochorenia v CT obraze / J. Hanková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 5
 137. AFH Pľúcne komplikácie (intersticiálna pľúcna fibróza) u pacientky s bežným variabilným imunodeficitom (CVID) / J. Raffajová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 9, č. 3 (1999), s. 54
 138. AFH Fajčenie u študentov gymnázia v Martine / E. Kavcová ... [et al.]
  In: VIII. Bratislavské dni fyziológie a patológie dýchania. Abstrakta. - Bratislava : [s.n.], 1989. - S. 10
 139. AFH Indikácia pretlakovej ventilácie u pacientov s respiračným zlyhávaním / V. Bellová... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 17-18
 140. AFH Imunologické aspekty diagnostiky diseminovaných pľúcnych procesov / J. Straková ... [et al.]
  In: XI. Zoborský deň. Granulomatózy. Invazívne metódy v pneumológii. Rehabilitácia v pneumológii. - Nitra : VOÚ TaRCH, 2001. - S. 22
 141. AFH Profesionálna tuberkulóza / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 46
 142. AFH Zápalové zmeny priedušiek u pacientov so sezónnou alergickou rinitídou bez asthmy a s alergickou rinitídou s asthmou počas a mimo peľovú sezónu / J. Žucha... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 22-23
 143. AFH FVC alebo FEV6 u pacientov s CHOCHP? / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 24-25
 144. AFH ADHD a polysomnografia / P. Adamík... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 599
 145. AFH Ktoré patomechanizmy sa podieľajú na vzniku spánkových porúch dýchania u diabetikov? / J. Hanáček ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 10
 146. AFH Pleurálny syndróm v materiáli kliniky TaPCH Martin / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 31
 147. AFH The pathomechanisms involved in development of sleep-related breathing disorders in male diabetics type 2 / R. Olos ... [et al.]
  In: 19. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 50
 148. AFH Aký je prínos analýzy celulárnych komponentov BAL v klinickej praxi? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Zv. 14, č. 1 (2004), s. 37
 149. AFH Goodov syndróm - známa či neznáma diagnóza v praxi imunológa / Anna Bobčáková, Miloš Jeseňák, Robert Vyšehradský
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 31-31
 150. AFH Dopad fenotypizácie lymfocytov v BAL na diagnostiku a prognózu sarkoidózy / J. Straková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 14, č. 3 (2005), s. 29
 151. AFH Spánkové poruchy dýchania ako príčina nadmernej dennej únavy a spavosti / V. Bellová... [et al.]
  In: 9. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-12-7. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 14
 152. AFH Miesto polysomnografie v diagnostike neuropsychiatrických porúch / Igor Ondrejka ... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 20, č. 3 (2019), s. 124-124
 153. AFH Komorbidita ADHD a porúch spánku / P. Adamík ... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 43, suppl. 1 (2008), s. 3
 154. AFH Nikdy nie je neskoro pre diagnózu CVID / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 19-19
 155. AFH Polysomnografia v detskom veku / P. Adamík ... [et al.]
  In: Problémy súčasnej pedopsychiatre II. Celoslovenská vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89305-13-1. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 12 [CD-ROM]
 156. AFH Čo je nové v klasifikácii idiopatickej intersticiálnej pneumónie? / E. Rozborilová, R. Vyšehradský
  In: Súčasný stav rozvoja patológie z pohľadu dennej diagnostickej praxe [elektronický zdroj]. - Martin : JLF UK, 2002. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 157. AFH Stupne kontroly astmy bronchiale / E. Rozborilová... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 40
 158. AFH Pľúcna biopsia v diagnostike a diferenciálnej diagnostike idiopatickej intersticiálnej pneumónie - možnosti a limitácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Súčasný stav rozvoja patológie z pohľadu dennej diagnostickej praxe [elektronický zdroj]. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 24-25 [CD-ROM]
 159. AFH Tuberkulóza v okrese Martin v rokoch 1995-1999 / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 92
 160. AFH Results of TEMPUS profect JEP 09168-95 "Sleep related breathing disorders in Slovakia" / Z. Tomori ... [et al.]
  In: School of Sleep Medicine. Abstract Book. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2002. - S. 10
 161. AFH Nasal CPAP - what is the appropriate pressure? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: School of Sleep Medicine. Abstract Book. - Košice : [s.n.], 2002. - S. 11-12
 162. AFH Diagnostika spánkových porúch dýchania / R. Vyšehradský
  In: Postgraduálny kurz pri príležitosti Svetového dňa spánku. Poruchy dýchania v spánku. - Martin : JLF UK, 2003. - [S. 1]
 163. AFH Polysomnografické nálezy u detí s hyperkinetickou poruchou / P. Adamík ... [et al.]
  In: IV. slovensko-český a IX. český kongres o spánku. - ISBN 978-80-88866-46-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2007. - S. 9
 164. AFH Longitudinal observation of patients with sinonasal allergy and bronchial hyperreactivity / J. Žucha ... [et al.]
  In: 13th Martin Days of Respiration. - Martin : LF UK, 1992. - [S. 1]
 165. AFH Dlhodobá kompliance pacientov s nCPAP liečbou / I. Kocan ... [et al.]
  In: 25. Dni mladých internistov. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2006. - [S. 1]
 166. AFH Vzťah medzi glykovaným hemoglobínom a apnoe-hypopnoe indexom u pacientov s diabetes mellitus / R. Olos ... [et al.]
  In: 25. Dni mladých internistov. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2006. - Nestr. [1 s.]
 167. AFH Hypersenzitívna pneumonitida - kazuistika / A. Kačmárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Z1 (2016), s. 11
 168. AFH Polysomnografia a hraničné stavy v psychiatrii / I. Hrtánek ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 27 (41), suppl. (2017), s. 8
 169. AFH Poruchy dýchania v spánku u diabetikov - mužov / J. Hanáček ... [et al.]
  In: I. Somnologické dni. - Bratislava : [s.n.], 2003. - S. 12
 170. AFH Poruchy spánku a bdenia u detského pacienta s neuromuskulárnym ochorením / A. Šujanská... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 19S
 171. AFH Profesionálna tuberkulóza u baníkov a zdravotníkov / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 2. Haľákové dni. - ISBN 80-88866-27-8. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 5
 172. AFH Intersticiálne pľúcne ochorenia, morfologické zmeny v pľúcnom interstíciu, HRCT obraz / I. Hanková ... [et al.]
  In: 2. Haľákové dni. - ISBN 80-88866-27-8. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 9
 173. AFH Klinické hodnotenie tuberkulózy u pacientov z okresu Martin / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 2. Haľákové dni. - ISBN 80-88866-27-8. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 15-16
 174. AFH Súčasný stav diagnostiky a liečby spánkových porúch dýchania na Slovensku / I. Mucska ... [et al.]
  In: I. Somnologické dni. - Bratislava : [s.n.], 2003. - S. 17
 175. AFH Celonočné polysomnografické vyšetrenie u pacientov s hyperkinetickým syndrómom / P. Adamík ... [et al.]
  In: IV. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-88866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 26-27
 176. AFH Liečba spánkových porúch dýchania / R. Vyšehradský
  In: I. Somnologické dni. - Bratislava : [s.n.], 2003. - S. 25
 177. AFH Prevalencia spánkových porúch dýchania vo vzorke slovenskej populácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: IV. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-88866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 28-29
 178. AFH Indikácie neinvazívnej pretlakovej ventilácie - pripravované zmeny v Metodickom odporúčaní hlavného odborníka MZ SR / Pobeha P. ... [et al.]
  In: XVI. Slovensko-český a XXI. Český kongres spánkovej medicíny. - ISBN 978-80-972633-6-2. - Bratislava : Tajpan, 2019. - S. 56-56
 179. AFH Ženy a bronchiálna astma / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 8. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie so zahraničnou účasťou. Vedecko-vzdelávacia konferencia na tému "Aktuality v pracovnom lekárstve a toxikológii". - Martin : JLF UK, 2004. - [S. 1]
 180. AFH Polysomnografia v diferenciálnej diagnostike hraničných psychopatologických stavov / P. Adamík... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 45, suppl. 1 (2010), s. 3
 181. AFH Súčasný stav v diagnostike a v liečbe spánkových porúch dýchania / I. Mucska... [etal.]
  In: 22. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 27
 182. AFH Erythropoietin, thrombomodulin von Willebrand factor and hemodialysis / J. Staško ... [et al.]
  In: 1st Slovak and Czech Conference on Hemostasis and Thrombosis with International Participation. - Martin : MFN, 1994. - S. 31
 183. AFH Indikácie k dlhodobej domácej kyslíkovej liečbe / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 15. Martinské dni dýchania : 15. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 14
 184. AFH Akútna exacerbácia fibrotizujúcej alveolitídy - úspech pulznej kortikoterapie / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : JLF UK, 1996. - [S. 1]
 185. AFH Diagnostika chronickej obštrukčnej choroby pľúc / R. Vyšehradský
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : JLF UK, 1996. - [S. 2]
 186. AFH Fibrotizujúce alveolitídy v materiáli kliniky TaPCh MFN / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : JLF UK, 1996. - [S. 2]
 187. AFH Potenciálne prediktory vývoja respiračnej insuficiencie pri fibrotizujúcich alveolitídach / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : JLF UK, 1996. - [S. 7]
 188. AFH Zahájenie dlhodobej domácej liečby kyslíkom u pacientov s fibrotizujúcim alveolitídami a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc-porovnávacia štúdia / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : JLF UK, 1996. - [S. 1]
 189. AFH Diagnostika bronchogenného karcinómu / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 36-37
 190. AFH Zlyhanie ambulantnej liečby pri ťažkých formách astmy bronchiale / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 24. Gressnerove dni a 5. Zoborské dni. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 3
 191. AFH Imunologická diagnostika diseminovaných intersticiálnych pľúcnych procesov v detskom a dospelom veku / J. Straková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 48-49
 192. AFH Farmakoterapia chronickej obštrukčnej choroby pľúc / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: V. Konferencia klinickej farmakológie. - Martin : [s. n.], 1997. - [S. 15]
 193. AFH Kombinovaná bronchodilatačná liečba / Eva Rozborilová, Robert Vyšehradský
  In: IX. Zoborský deň. Respiračné alergózy. - Nitra : I. odd. VOÚ TaRCH, 2000. - S. 19
 194. AFH Pľúcna fibróza pri reumatoidnej artritíde / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Respiračné prejavy mimopľúcnych ochorení. Kongres SFPD a PFS. - Bratislava : [s. n.], 1997. - S. 5
 195. AFH Naše ďalšie skúsenosti s vyšetrovaním bronchoalveolárnej tekutiny /BAL/ prietokovou cytometriou /PC/ / J. Straková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 40
 196. AFH Efekt monitorovania PEF na výsledky liečby prieduškovej astmy / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 19
 197. AFH Vplyv neinvazívnej pretlakovej ventilácie na základné charakteristiky syndrómu spánkového apnoe / Z. Lisá ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 54, č. 5 (2008), s. 563-564
 198. AFH Úloha polysomnografie v diagnostike a liečbe hraničných stavoiv v pedopsychiatrii (kazuistika) / I. Hrtánek ... [et al.]
  In: Psychiatria pre prax. - Roč. 15, S1 (2017), s. 34
 199. AFH Naše prvé skúsenosti s liečbou rezistentných peptických vredov blokátorom protónovej pumpy /Losec-Omeprazol-Astra/ / R. Hyrdel ... [et al.]
  In: XI. Celoštátne gastroenterologické dni. - Bardejov : [s.n.], 1991. - S. 22
 200. AFH Príspevok fenotypizácie lymfocytov v BAL k diagnostike intersticiálnych pľúcnych procesov / J. Straková ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 15
 201. AFH Tuberkulóza a pridružené ochorenia v súbore pacientov liečených v r. 1995-1999 z okresu Martin / G. Jančová ... [et al.]
  In: 10. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská a Česká pneumol. a ftizel. spoločnosť, 2000. - S. P02
 202. AFH Dlhodobá kyslíková liečba u pacientov s COPD / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 10. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská a Česká pneumol. a ftizel. spoločnosť, 2000. - S. 113
 203. AFH Farmakoterapia idiopatickej intersticiálnej pneumónie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: VI. Zoborský deň FaPD a XIII. Zoborský deň. - Bratislava : FaPD, 2002. - S. 7
 204. AFH Liečba kryptogénnej fibrotizujúcej alveolitídy - naše skúsenosti / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 10. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská a Česká pneumol. a ftizel. spoločnosť, 2000. - S. 109
 205. AFH Obštrukcia dýchacích ciest aj po kardioselektívnych betablokátoroch? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: XI. Dni mladých internistov. - Martin : JLF UK, 1992. - [S. 1]
 206. AFH Analýza pacientov liečených pre tuberkulózu v r. 1995-1999 z okresu Martin / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 10. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská a Česká pneumol. a ftizel. spoločnosť, 2000. - S. 82
 207. AFH Komplexná liečba u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou bronchopulmonálnou v štádiu exacerbácie / Rozborilová ... [et al.]
  In: VII. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Martin : Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF, 2000. - S. 10
 208. AFH Results of polysomnography in patients without excessive daytime sleepiness / D. Dreveňáková ... [et al.]
  In: 18. Martinské dni dýchania. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2002. - S. 10
 209. AFH Porovnanie dvoch štúdií s intratorakálnou sarkoidózou / P. Strapko ... [et al.]
  In: 18. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 30
 210. AFH Úloha funkčného vyšetrenia pľúc v diagnostike fibrotizujúcich alveolitíd - naše prvé skúsenosti / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 13. zjazd Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania a Českej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 5
 211. AFH Výsledky celonočného monitoringu dýchania u pacientov s diabetes mellitus / R. Olos ... [et al.]
  In: 18. Martinské dni dýchania. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2002. - S. 21-22
 212. AFH Imunológia diseminovaných pľúcnych procesov /DPP/ - prietoková cytometria /PC/ v BAL / J. Straková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin. : JLF UK, 1998. - S. 26
 213. AFL Diagnostický algoritmus pri chronickom kašli / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Škola astmy. - Bratislava : Mediforum, 2005. - S. 1-6 [poster]
 214. AFL Histopathological picture of the lung fibrosis in the five autopsy cases /
  In: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic & Phthisiologic Societies with International Participation. - Martin : Slov. a Čes. pneumol. a ftizeol. spoločnosť, 1994. - S. 88
 215. AFL Porovnávacia štúdia vybraných parametrov bronchogenného karcinómu v okrese Martin v roku 1980 a o 10 rokov neskôr / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic & Phthisiologic Societies with International Participation. - Martin : JLF UK, 1994. - S. 88
 216. BDE Špecifiká vybraných porúch spánku v detskom veku / P. Adamík... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 65, č. 10 (2010), s. 598-605
 217. BDE Motherhood statement / Robert Vyšehradský
  In: Studia pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 79, č. 5 (2019), s. 159-161
 218. BDE Menej obvyklá príčina fluidothoraxu / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 10, č. 1 (2013), s. 3-6
 219. BDE Endovaskulárna terapia hemoptýzy / J. Lazor ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 14, č. 2 (2017), s. 5-9
 220. BDE Tuberkulóza alebo sarkoidóza / A. Bobčáková ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 14, č. 3 (2017), s. 12-16
 221. BDF Program kontroly fajčenia vo svete a v Slovenskej republike / E. Kavcová, ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Suppl. (1995), s. 23-24
 222. BDF Respirácia a spánok / R. Vyšehradský
  In: Slovenský lekár. - Roč. 11.(25.), č. 5-6 (2001), s. 213-216
 223. BDF Hydroxychlorochín a jeho potenciálny význam v liečbe Covid-19 / Janka Vyšehradská, Robert Vyšehradský
  In: Pediatria. - Roč. 15, č. 2 (2020), s. 160-163
 224. BDF Poruchy spánku a bdenia v detskom veku / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 44 (2011), s. 8-9
 225. BDF Najvýznamnejšia vrodená porucha imunity v klinickej praxi / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Lekárske listy. - Roč. 22, č. 16 (2018), s. 5-6
 226. BDF Jednotka intenzívnej starostlivosti Kliniky pneumológie a ftizeológie / Ján Lazor ... [et al.]
  In: Lekárske listy. - Roč. 22, č. 16 (2018), s. 11-13
 227. BDF Fajčenie u študentov gymnázia v Martine / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 52, č. 2 (1992), s. 131-135
 228. BDM Cesta je cieľ (?) / R. Vyšehradský
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 77, č. 5 (2017), s. 171-172
 229. BED Syndróm spánkového apnoe / R. Vyšehradský, E. Rozborilová
  In: Škola pneumológie a ftizeológie : učebné texty pre postgraduálne štúdium. - Bratislava : Katedra tbc a resp. chorôb SPAM, 1999. - S. 78-79
 230. BED Názory a vedomosti medikov k problematike fajčenia a zdravia / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia a prevencia. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 59-62
 231. BED Aspergilóza pľúc / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 3. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 33-35
 232. BEF Idiopatická intersticiálna pneumónia - diagnostika a liečba v praxi / R. Vyšehradský
  In: Škola pneumológie a ftizeológie. - ISBN 978-80-89352-49-4. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2010. - S. 354-364
 233. BFA Good's syndrome presented by recurrent pneumonias - case report / Anna Bobčáková, Robert Vyšehradský, Miloš Jeseňák
  In: 18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies. - Delft : European Society for Immunodeficiencies, 2018. - S. [1-1]
 234. BFA Antibody deficiency associated with lymphoma and bronchiectasis / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: 2019 Meeting of the European Society for Immunodeficiences. - Amsterdam : European Society for Immunodeficiences, 2019. - S. 425-425
 235. BFA CHOCHP v SR a porovnanie s inými krajinami / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 16. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-254-3883-1. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2009. - S. 23
 236. BFA Vývin farmakoterapie CHOCHP na klinike TaPCH JLF UK a MFN za posledných 10 rokov / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 10. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2003. - S. 11
 237. BFA Sleep - related hypoventilation/ hypoxia syndrome in children / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. Vladimíra Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : Instytut Gruzlicy i Chorób Pluc, 2013. - S. 32
 238. BFA Poruchy spánku pri ADHD / P. Adamík ... [et al.]
  In: 23. Celostátní sympozium Duševní zdraví mládeže. - Brno : [s.n.], 2008. - S. 3
 239. BFA Súčasný stav diagnostiky a liečby CHOCHP na Slovensku / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: IX. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2002. - S. 27
 240. BFA Validita spánkového dotazníka používaného v spánkovom laboratóriu kliniky TAPCH JLF UK a MFN / D. Dreveňáková ... [et al.]
  In: 4. Sjezd o spánku. 8. Symposium o spánkové apnoi. - Brno : [s.n.], 2002. - [S. 1]
 241. BFA Plicní biopsie v diagnostice intersticiálních plicních procesů. Je vždy přínosem pro diagnózu? CON / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 71, suppl. (2011), s. 60
 242. BFB Súčasné možnosti liečby CHOCHP / E. Rozborilová... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 49-50
 243. BFB Je možné farmakologický ovplyvniť toleranciu záťaže u pacientov s CHOCHP? / R. Vyšehradský
  In: Inovatívna starostlivosť o pacientov s rôznymi respiračnými ochoreniami 3. - Bratislava : Slovenská pneumol. a ftozeol. spoločnosť, 2016. - S. 6
 244. BFB Intraindividuálna variabilita parametrov charakterizujúcich úsilný výdych / Robert Vyšehradský
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 24-24
 245. BFB Čo môžeme očakávať od polysomnografie u detí? / A. Šujanská... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 23-24
 246. BFB Syndróm sekundárnej alveolárnej hypoventilácie - kazuistika / A. Šujanská... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 24
 247. BFB Astma alebo CHOCHP / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 44-45
 248. BFB Výučba predmetu "Poruchy dýchania v spánku" na JLF UK v Martine / J. Hanáček... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 7, suppl. 5 (2010), s. 34
 249. BFB Retrospective analysis of factors potentially influencing cough development in sarcoidosis patients / Eva Kováčová ... [et al.]
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 21-21
 250. BFB História spánkového laboratória Kliniky TaPCH UK JLF a MFN / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 2. Haľákové dni. - ISBN 80-88866-27-8. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 34-35
 251. BFB Rare diseases and sleep medicine / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Deň zriedkavých chorôb. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 17
 252. BFB Neuromuskulárne ochorenia a poruchy dýchania asociované so spánkom v detskom veku / P. Ďurdík... [et al.]
  In: 10. Slovensko-český zjazd spánkovej medicíny a 15. Český zjazd spánkovej medicíny. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 26-27
 253. BFB Syndróm obštrukčného spánkového apnoe v detskom veku / A. Šujanská... [et al.]
  In: 10. Slovensko-český zjazd spánkovej medicíny a 15. Český zjazd spánkovej medicíny. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 25-26
 254. BFB Komorbidity pacientov dlhodobo liečených neinvazívnou pozitívnou pretlakovou ventiláciou / Z. Štrbová... [et al.]
  In: 10. Slovensko-český zjazd spánkovej medicíny a 15. Český zjazd spánkovej medicíny. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 31-32
 255. BFB Biologická liečba chronických zápalových ochorení a tuberkulóza / J. Červeň ... [et al.]
  In: 35. Dni mladých internistov. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 28
 256. BFB Použitie pulzného oxymetra Nonin 8600 pre screening spánkových porúch dýchania-naše prvé skúsenosti / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Respiračné prejavy mimopľúcnych ochorení. Kongres SFPD a PFS. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 31
 257. BFB Smoking of students of the secondary grammar school / E. Kavcová ... [et al.]
  In: VII. Congressus pneumologicus et phthiseologicus cechoslovacus cum participatione international. - Brno : [s.n.], 1990. - S. 168
 258. BGG Národné smernice pre optimálne intervencie a liečbu nikotínovej závislosti v SR 2003 [elektronický zdroj] : . / E. Kavcová ... [et al.]
  Bratislava : WHO kancelária v SR, 2003
 259. DAI Problémy diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky fibrotizujúcich alveolitíd / R. Vyšehradský ; konzultant E. Rozborilová
  Martin : [s.n.], 1997
 260. DAI Farmakoterapia kryptogénnej fibrotizujúcej alveolitídy / R. Vyšehradský
  Martin : [s.n.], 2001
 261. FAI Poruchy dýchania v spánku : zborník abstraktov. / zostavili J. Hanáček ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 2003
 262. FAI II. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou : zborník abstraktov. / zostavili E. Rozborilová, R. Vyšehradský
  Martin : JLF UK, 2003
 263. GHG Spánok [elektronický zdroj] : . / R. Vyšehradský
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2011
 264. GII Na Slovensku, podobne ako v iných krajinách, trpí CHOCHP asi 10% dospelej populácie / Milica Šarmírová, Robert Vyšehradský
  In: Lekárske listy. - Roč. 23, č. 16 (2018), s. 3-4
 265. GII IV. slovensko-český a IX. český kongres o spánku / zostavovateľ R. Vyšehradský
  Martin : [s.n.], 2007
 266. GII Voľby do výboru Sekcie spánkovej medicíny pri Pneumoftizeologickej spoločnosti SLS / R. Vyšehradský
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 61, č. 5 (2001), s. 240