Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADE Liečime dobre prieduškovú astmu? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 2, suppl. 1 (2000), s. 31-33
 2. ADF Syndróm hornej dutej žily u malígnych procesov hrudníka / O. Haľák ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 35, č. 7 (1975), s. 436-440
 3. ABD Návrh smerníc pre optimálne intervencie a liečbu nikotínovej závislosti v SR / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 3. - ISBN 80-88866-29-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. - S. 56-77
 4. ACB Vnútorné lekárstvo : 1. diel. / M. Mokáň a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 5. ACB Pracovné lekárstvo a toxikológia / J. Buchancová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 6. ACB Tuberkulóza pre prax sestry / I. Solovič... [et al.]
  Ružomberok : Verbum, 2010
 7. ACB Vnútorné lekárstvo : 3. diel. / M. Mokáň a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 8. ACB Infektológia pre prax / M. Szilágyiová... [et al.]
  Bratislava : Herba, 2010
 9. ACB Vedecká príprava : učebnica pre študentov medicíny. / J. Hanáček, K. Javorka a kol.
  Martin : Osveta, 2010
 10. ACB Vnútorné lekárstvo : 2. diel. / M. Mokáň a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 11. ADC Deregulation of energetic metabolism in the clear cell renal cell carcinoma: A multiple pathway analysis based on microarray profiling / Andrea Šoltýsová ... [et al.]
  In: International Journal of Oncology. - Roč. 47, č. 1 (2015), s. 287-295
 12. ADC Beta2-adrenergic receptor haplotype and bronchodilator response to salbutamol in patients with acute exacerbations of COPD / M. Mokrý ... [et al.]
  In: Medical Science Monitor. - Roč. 14, č. 8 (2008), s. 392-398
 13. ADC Haloperidol Affects Plasticity of Differentiated NG-108 Cells Through sigma 1R/IP(3)R1 Complex / Jana Kubičková ... [et al.]
  In: Cellular and Molecular Neurobiology. - Roč. 38, č. 1 (2018), s. 181-194
 14. ADC The impact of hypertonic saline inhalation on mucociliary clereance and nasal nitric oxide / A. Benčová... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 63, č. 3 (2012), s. 309-313
 15. ADC Soluble P-selectin during a single hemodialysis session in patients with chronic renal failure and erythropoietin treatment / J. Staško ... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis-Hemostasis. - Roč. 13, č. 4 (2007), s. 410-415
 16. ADE Použitie parametra FEV6 pri posudzovaní obštrukčnej ventilačnej poruchy / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 71, č. 5 (2011), s. 210-213
 17. ADE Skríningový nástroj na zisťovanie závažných foriem spánkových porúch dýchania / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 64, č. 2 (2004), s. 90-93
 18. ADE Disseminovaný pľúcny proces menej obvyklej etiológie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v pneumologii. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 16-20
 19. ADE Vergleichsstudie des röntgenologischen und szintigraphischen Bildes und der Blutgase bei Sarkoidose / O. Haľák ... [et al.]
  In: Z. Erkrank. Atm. -Org.. - Roč. 149 (1977), s. 129-131
 20. ADE Liečba XDR-TB: boj s veternými mlynmi? / Adrián Garchar ... [et al.]
  In: Studia pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 80, č. 1 (2020), s. 8-14
 21. ADE Výsledky elektronického samomonitorovania PEF u pacientov s prieduškovou astmou / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Respirace. - Roč. 8, č. 2 (2002), s. 64-69
 22. ADE Analýza vzťahov medzi CHOCH - glukokortikoidmi - osteoporózou a vitamínom D / G. Nosáľová, E. Rozborilová, Ľ. Jureček
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 72, č. 5 (2012), s. 247-254
 23. ADE Akútna exacerbácia "farmárskych pľúc" v zime v meste / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v pneumologii. - Roč. 3, č. 1 (2006), s. 9-14
 24. ADE Exhalovaný oxid dusnatý u pacientov s alergickým ochorením dýchacích ciest / A. Benčová, M. Antošová, E. Rozborilová
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 72, č. 5 (2012), s. 234-238
 25. ADE Úmrtnost na chronickou a obstrukční plicní nemoc v ČR a SR v letech 1979-2003 / V. Vondra ... [et al.]
  In: Medicína po promoci. - Roč. 6, č. 6 (2005), s. 80-88
 26. ADE Profesionálna TBC v severoslovenskom regióne Slovenska - dvadsaťročný pohľad / Jana Buchancová ... [et al.]
  In: České pracovní lékařství. - Roč. 2, č. 2 (2001), s. 68-74
 27. ADE Embolizácia do arteria pulmonalis? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 66, č. 4 (2006), s. 149-153
 28. ADE Je to sarkoidóza? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v pneumologii. - Roč. 2, č. 4 (2005), s. 4-9
 29. ADE Neurosarkoidóza: zriedkavý prípad sarkoidózy krčnej miechy-kazuistika / E. Kantorová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 71/104, č. 5 (2008), s. 588-591
 30. ADE Potenciálne prediktory liečebnej odpovede u pacientov s kryptogénnou fibrotizujúcou alveolitídou / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 48, č. 3 (2002), s. 185-191
 31. ADE Farmakoterapia chronickej obštrukčnej choroby pľúc u pacientov indikovaných na dlhodobú domácu liečbu kyslíkom / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 48, č. 3 (2002), s. 182-184
 32. ADE Automatická titrácia nosného CPAP - aký tlak nastaviť pre domácu liečbu? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 63, č. 6 (2003), s. 223-227
 33. ADE Chronická obštrukčná choroba pľúc, metabolický syndróm a diebetes mellitus / E. Rozborilová
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 5, č. 3 (2016), s. 142-145
 34. ADE Zápalové zmeny priedušiek u pacientov so sezónnou alergickou rinitídou bez astmy počas a mimo peľovú sezónu / J. Žucha ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 69, č. 4 (2009), s. 155-161
 35. ADE Exhaled nitric oxide-circadian variations in healthy subjects / M. Antošová ... [et al.
  In: European Journal of Medical Research. - Roč. 14, suppl. 4 (2009), s. 6-8
 36. ADE Bidirectional link between upper and lower airways in patients with allergic rhinitis / A. Benčová ... [et al.]
  In: European Journal of Medical Research. - Roč. 14, suppl. 4 (2009), s. 18-20
 37. ADE Intersticiálna pľúcna fibróza centrovaná na dýchacie cesty / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 15-19
 38. ADE Takmer letálny prípad poškodenia pľúc aurothiomalátom sodným / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 4, č. 3 (2007), s. 4-8
 39. ADE Vzťah hyperkinetickej poruchy a porúch spánku v detstve / P. Adamík ... [et al.]
  In: Psychiatrie pro praxi [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 6 (2007), s. 269-271
 40. ADE Perzistujúci pľúcny infiltrát / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 4, č. 4 (2007), s. 8-12
 41. ADE Ventilačná insuficiencia pri morbus Charcot-Marie-Tooth / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Kazuistiky v pneumologii. - Roč. 1, č. 2 (2004), s. 4-9
 42. ADE Epidemiológia príznakov spánkových porúch dýchania vo vzorke slovenskej populácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 65, č. 1 (2005), s. 12-16
 43. ADF Klasifikácia podľa GOLD 2017 a fenotypy pacientov s CHOCHP v Slovenskej republike / R. Tkáčová ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 15, č. 6 (2017), s. 6-16
 44. ADF Vyšetrovanie hyperreaktivity priedušiek u pacientov s atopickým ekzémom / J. Žucha ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 72, č. 8 (1992), s. 304-305
 45. ADF Bakteriologické a mykologické ukazovatele u pacientov s bronchiálnou astmou / J. Drga ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 53, č. 5 (1993), s. 382-383
 46. ADF Niektoré imunologické ukazovatele u pacientov s bronchiálnou astmou / I. Kocan ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 53, č. 5 (1993), s. 384-386
 47. ADF Tuberkulóza pľúc a pridružené choroby / A. Mešková ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 53, č. 4 (1993), s. 308-310
 48. ADF Paraneoplastický Robertsonov syndróm pri adenokarcinóme pľúc? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 53, č. 3 (1993), s. 214-218
 49. ADF Kľúčové momenty v diagnostike fibrotizujúcich alveolitíd - naše prvé skúsenosti / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 53, č. 4 (1993), s. 293-295
 50. ADF Longitudinálne sledovanie pacientov s alergickou rinosinusopatiou a bronchiálnou hyperreaktivitou / J. Žucha ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 3, č. 4 (1993), s. 11-13
 51. ADF Problematika preastmy / J. Čáp ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 54, č. 1 (1994), s. 49-51
 52. ADF CORRECT Multicentrický epidemiologický prieskum na zhodnotenie voľby liečby a zmeny liečebného režimu pri CHOCHP v reálnej praxi / E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 15, č. 2 (2017), s. 15-22
 53. ADF Výsledky ergospirometrie s analýzou krvných plynov u pacientov s fibrotizujúcou alveolitídou / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 54, č. 5 (1994), s. 333-344
 54. ADF Longitudinálne sledovanie pacientov s ponámahovým bronchospazmom / J. Žucha ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 54, č. 1 (1994), s. 47-49
 55. ADF Úloha počítačovej tomografie s vysokou rozlišovacou schopnosťou v diagnostike fibrotizujúcich alveolitid / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 55, č. 2 (1995), s. 104-111
 56. ADF Metodické odporúčanie hlavného odborníka MZ SR o realizácii a hodnotení celonočného polysomnografického a videopolysomnografického vyšetrenia / R. Vyšehradský, E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 13, č. 1 (2015), s. 46-52
 57. ADF Lipidogram a zloženie telesnej hmotnosti u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc / I. Marget... [et al.]
  In: Ateroskleróza. - Roč. 15, č. 3-4 (2011), s. 143-148
 58. ADF Identifikácia a manažment pacientov s poruchami dýchania v spánku / Róbert Vyšehradský, Eva Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 1, č. 2 (1999), s. 9-15
 59. ADF Tuberkulóza u zdravotníckych pracovníkov na strednom Slovensku za posledných 20 rokov / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 60, č. 1 (2000), s. 17-20
 60. ADF Akútny astmatický záchvat / E. Rozborilová
  In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 172-175
 61. ADF Diagnostika intersticiálnych pľúcnych chorôb s využitím prietokovej cytometrie / J. Straková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 6, č. 4 (1996), s. 9-16
 62. ADF Dyspnoe pri fibrotijúcich alveolitídach / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 56, č. 3 (1996), s. 111-114
 63. ADF Ergospirometria s analýzou krvných plynov - arteriálna versus arterializovaná krv / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 56, č. 5 (1996), s. 210-213
 64. ADF Compliance pacientov s prieduškovou astmou pri samomonitorovaní PEF / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 2, č. 3 (2000), s. 17-19
 65. ADF Tuberkulóza - aktuálny pohľad / E. Rozborilová
  In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 9 (2004), s. 463-465
 66. ADF Antibaktériová chemoterapia respiračných infekcií / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 58, č. 1 (1998), s. 25-26
 67. ADF Citlivosť kašľového reflexu u pacientov s respiračnými ochoreniami / R. Péčová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 59, č. 3 (1999), s. 115-119
 68. ADF Treťogeneračné cytostatiká v liečbe lokálne pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc / R. Hrubý ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 69, č. 8-9 (2000), s. 236-238
 69. ADF Naše skúsenosti so scintigrafiou pľúc pri bronchogénnom karcinóme / O. Haľák ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 32, č. 3/4 (1972), s. 108-112
 70. ADF V čom sú príčiny neskorej diagnostiky bronchogénneho karcinómu / O. Haľák ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 57, č. 6 (1972), s. 686-689
 71. ADF Sarkoidóza v maxilofaciálnej oblasti / D. Statelová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 9-10
 72. ADF Príspevok k úvahe o autoimúnnej etiopatogenéze Hamman-Richovho syndrómu / E. Chalupová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 32, č. 7/8 (1972), s. 324-327
 73. ADF Adenokarcinóm pľúc v obraze netypického disseminovaného pľúcneho procesu / J. Štubňa ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 32, č. 7/8 (1972), s. 328-333
 74. ADF Kašeľ ako klinický symptóm pri bronchogénnom karcinóme / O. Haľák ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 33, č. 3/4 (1973), s. 175-178
 75. ADF Výsledky a komplikácie liečby žiarením u bronchogénneho karcinómu / E. Chalupová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 36, č. 6 (1976), s. 399-402
 76. ADF Porovnávacia štúdia hodnôt krvných plynov a pH S gamagrafiou pľúc pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc / O. Haľák ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 67, č. 3 (1977), s. 288-292
 77. ADF Úspešná liečba tuberkulóznej meningitídy s pozitívnym nálezom Mykobaktéria tbc v likvore antituberkulotikami / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 38, č. 10 (1978), s. 670-672
 78. ADF Kontrolné výsledky výskumu. Porovnávacia štúdia hodnôt krvných plynov a pH s gamagrafiou pľúc pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc / O. Haľák ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 71, č. 3 (1979), s. 271-275
 79. ADF Senzitivita Autoset TM v diagnostike obštrukčného syndrómu spánkového apnoe/hypopnoe / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 58, č. 3 (1998), s. 138-140
 80. ADF Kašeľ ako klinický symptóm pri tuberkulóze pľúc v minulosti a dnes / O. Haľák ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 39, č. 10 (1979), s. 667-669
 81. ADF Úloha pulzoxymetrického monitoringu v diagnostike spánkových porúch dýchania / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 58, č. 3 (1998), s. 127-129
 82. ADF Podiel scintigrafie pľúc pri diagnostike bronchiálneho karcinómu v onkologickom programe / E. Chalupová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 40, č. 1 (1980), s. 7-14
 83. ADF Silikóza, banícka pneumokonióza a silikotuberkulóza na Slovensku v rokoch 1977-1996 / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 59, č. 1 (1999), s. 38-40
 84. ADF Význam perfúznej scintigrafie pľúc pre posúdenie operability bronchogénneho karcinómu / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 77, č. 6 (1982), s. 720-725
 85. ADF Epidemiologický vývoj tuberkulózy v okrese Martin za posledných 5 rokov / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 42, č. 8 (1982), s. 497-501
 86. ADF Tuberkulóza krčných lymfatických uzlín / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč 32, č. 9 (1983), s. 463-467
 87. ADF Súčasné možnosti liečby bronchiálnej astmy / Eva Rozborilová
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. 5 (2019), s. 199-202
 88. ADF Prekážky účinnej liečby tuberkulózne chorých antituberkulotikami / O. Haľák ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 81, č. 6 (1984), s. 684-687
 89. ADF Súčasný význam Gram-negatívnych bacilárnych pneumónií / O. Haľák ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 44, č. 4 (1984), s. 240-244
 90. ADF Výsledky kumulatívnej scintigrafie pľúc u Tx karcinómu a periférnych guľatých tieňov / E. Chalupová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 45, č. 6 (1985), s. 391-394
 91. ADF Profesionálna tuberkulóza / O. Haľák ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 46, č. 1-2 (1986), s. 32-35
 92. ADF Chronický kašeľ - aktuálny problém súčasnosti / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 59, č. 1 (1999), s. 26-27
 93. ADF Únava respiračných svalov pri chronických obštrukčných pľúcnych chorobách / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 59, č. 6 (1999), s. 243-245
 94. ADF Chronická bronchitída a sérové hladiny imunoglobulínov A,G,M / O. Haľák ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 48, č. 3 (1988), s. 177-180
 95. ADF Účasť kliniky tuberkulózy a respiračných chorôb pri diagnostickej a liečebnej starostlivosti o chorých s bronchogénnym karcinómom / O. Haľák ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 48, č. 8 (1988), s. 501-504
 96. ADF Hladiny teofylinu v sére pacientov s chronickou obštrukciou bronchopneumonálnou chorobou fajčiarov a nefajčiarov / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 48, č. 4 (1988), s. 241-245
 97. ADF Automatická titrácia nCPAP pomocou prístroja AutoSetTM / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 59, č. 3 (1999), s. 128-130
 98. ADF Hladiny alfa1-antitrypsínu v sére chorých na chronickú bronchitídu / O. Haľák ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 90, č. 4 (1989), s. 290-293
 99. ADF Prínos IGRA testov v diagnostike latentnej a aktívnej tuberkulózy / Z. Klimentová... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 14.-18
 100. ADF Baktériové a mykotické nálezy zo spút od pacientov s nešpecifickými zápalmi priedušiek a pľúc / I. Kocan ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 12. (26.), č. 11-12 (2002), s. 411-412
 101. ADF Effect of cytostatic drugs on the endothelium and platelets / V. Tomášková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 20-23
 102. ADF Mykoplazmové a chlamýdiové infekcie respiračného traktu a ich vzťah k iným ochoreniam / E. Rozborilová
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 81-84
 103. ADF Chronický kašeľ - liečba / E. Rozborilová
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 9 (2005), s. 483-486
 104. ADF Spánkové poruchy dýchania u pacientov bez excesívnej dennej spavosti / D. Dreveňáková ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 61, č. 6 (2001), s. 267-268
 105. ADF Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease and implementation of guidelines GOLD 2011 in practice / D. Osinová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 15, č. 2 (2015), s. 13-20
 106. ADF Slovenský národný register detských, adolescentných a dospelých pacientov s ťažkou nekontrolovanou astmou liečených omalizumabom - SORENTO / E. Rozborilová... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 13, č. 4 (2015), s. 5-12
 107. ADF Mykobakteriózy - stály problém sumár polročného pôsobenia / I. Solovič... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 8, č. 4 (2009), s. 31-36
 108. ADF Priedušková astma verzus chronická obštrukčná choroba pľúc - diferenciálne diagnostický problém / E. Rozborilová
  In: Interná medicína. - Roč. 12, č. 5 (2012), s. 189-191
 109. ADF Neinvazívna ventilačná podpora u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc / S. Bližniaková, E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 9, č. 2 (2010), s. 38-43
 110. ADF Pleurálny výpotok v praxi internistu / E. Rozborilová
  In: Interná medicína. - Roč. 7, č. 9 (2007), s. 469-471
 111. ADF Význam merania hladiny oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu u pacientov s ochorením dýchacích ciest / A. Fabianová ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, č. 4 (2007), s. 45
 112. ADF Exhaled nitric oxide measurement - first experience / A. Benčová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 20-23
 113. ADF Výskyt spánkových porúch dýchania vo vzorke slovenskej populácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, č. 5 (2007), s. 6-10
 114. ADF Manažment astmy u pacientov v stave nekontrolovaného ochorenia MAPNEO / E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 14, č. 3 (2016), s. 32-38
 115. ADF News in exhaled nitric oxide measurement in clinical practice (subjective review) / A. Benčová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 1 (2009), s. 3-11
 116. ADF The effectiveness for prevention of tuberculosis in patients with inflammatory rheumatic diseases treated with TNF inhibitors / I. Rybár ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 109, č. 4 (2008), s., 164-167
 117. ADF Klasifikácia bronchiálnej astmy-súčasný pohľad / E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 8, č. 3 (2009), s. 6-9
 118. ADF Metodické odporúčanie hlavného odborníka MZ SR o vykonaní vyšetrenia úsilného výdychu / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 4-9
 119. ADF Metodické odporúčanie hlavného odborníka MZ SR o vykonaní nešpecifického bronchodilatačného testu / B. Matula... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 9-10
 120. ADF Súčasný pohľad na indikácie chirurgickej liečby pľúcnej tuberkulózy / A. Garchar ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 15, č. 4 (2017), s. 15-17
 121. ADF Klebsiella pneumonia v klinickom materiáli / O. Haľák ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 49, č. 1-2 (1989), s. 51-53
 122. ADF Imunologické zmeny pri bronchogénnom karcinóme / P. Strapko ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 51, č. 1 (1991), s. 12-18
 123. ADF Chronická obštrukčná choroba pľúc / E. Rozborilová
  In: Via Practica. - Č. 2 (2005), s. 89-93
 124. ADF Validita vyšetrení používaných na posúdenie operabilnosti bronchogenného karcinómu / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 51, č. 6 (1991), s. 17-21
 125. ADF Sarkoidóza v materiáli Kliniky Tbc a pľúcnych chorôb v Martine / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 52, č. 2 (1992), s. 143-148
 126. ADF Diagnostický prínos ultrasonografického vyšetrenia hrudníka pri pleurálnom syndróme / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 52, č. 2 (1992), s. 149-154
 127. ADF Reaktivita priedušiek u pacientov s alergickým ochorením horných dýchacích orgánov / J. Žucha ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 52, č. 2 (1992), s. 137-141
 128. ADM Profesionálna TBC na Slovensku a v Českej republike / J. Buchancová... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 63, č. 3 (2014), s. 200-205
 129. ADM European screening for alpha1-antitrypsin deficiency in subjects with lung disease / T. Greulich ... [et al.]
  In: Clinical Respiratory Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 90-97 [online]
 130. ADM Úmrtnost v České a Slovenské republice v roce 2011 a podíly respiračních nemocí / M. Malý... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 73, č. 4 (2013), s. 128-132
 131. ADM Liečba latentnej tuberkulóznej infekcie / I. Kocan, E. Rozborilová
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 74, č. 1 (2014), s. 8-13
 132. ADM Aktuální epidemiologické údaje o chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České a Slovenské republice v roce 2012 / V. Vondra... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 74, č. 2 (2014), s. 74-77
 133. ADM Komorbidity a chronická obštrukčná choroba pl'úc / A. Benčová... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Vol. 74, Iss. 2 (2014), p. 65-73
 134. AEC Importance of GOLD guidelines for chronic obstructive pulmonary disease / J. Sadloňová ... [et al.]
  In: Clinical Management of Pulmonary Disorders and Diseases. Vol. 1022. - ISBN 978-3-319-69544-0. - Cham : Springer, 2017. - S. 45-52
 135. AED Indikácie k dlhodobej domácej oxygenoterapii v súčasných podmienkach / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 5. - ISBN 80-88866-09-X. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 78-79
 136. AED Nové trendy v diagnostike tuberkolózy / E. Rozborilová
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 2. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 104-106
 137. AED Profesionálna TBC na Slovensku a v Čechách v rokoch 1998-2012 / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 43-48
 138. AED Aplikácia novej klasifikácie CHOCHP podľa GOLD 2014 do pracovného lekárstva / D. Osinová... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 29-32
 139. AED Aké sú rozdiely v liečbe CHOCHP a astmy bronchiale? / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 3. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 41-42
 140. AED Analýza bronchoalveolárnej lavážnej tekutiny v diferenciálnej diagnostike respiračných profesionálnych ochorení / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 3. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 43-48
 141. AED The medicine importance of acute and chronic respiratory diseases and their prevention / O. Haľák ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 10, Fasc. 1. - Martin : Osveta, 1984. - S. 7-17
 142. AED Urovni imunoglobulinov A, G, M i alfa-I antitripsina v plazme bolnych chroničeskich bronchitom i ich cvjaz s kyreniemI / O. Haľák ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom 14. - Martin : Osveta, 1988. - S. 235-244
 143. AED Využitie monitoringu exhalovaného oxidu dusnatého v klinických a experimentálnych podmienkach / M. Antošová... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 131-135
 144. AED Spánkové poruchy dýchania, liečba nCPAP a compliance pacientov / V. Bellová... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 98-100
 145. AED Kolíše hladina exhalovaného NO v priebehu dňa? / A. Benčová... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 101-105
 146. AED Pľúcne arterio-venózne skraty - liečba endovaskulárnym prístupom / K. Zeleňák... [et al.]
  In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. - ISBN 978-80-89544-27-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 203-207
 147. AED Self-monitoring bronchiálnej astmy s pomocou prenosného analyzátora vydychovaného oxidu dusnatého - prvé výsledky / M. Antošová, A. Benčová, E. Rozborilová
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-32-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 7-13 [online]
 148. AED Vplyv farmakoterapie na vydychovaný a nazálny oxid dusnatý / M. Antošová, A. Benčová, E. Rozborilová
  In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-35-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. - S. 13-21 [CD-ROM]
 149. AED Chronická obštrukčná choroba pľúc - aktuálne otázky diagnostiky a liečby / E. Rozborilová
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. - ISBN 978-80-8187-005-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S. 29-31
 150. AED Prevalencia latentnej tuberkulóznej infekcie u zdravotníckych pracovníkov vybraných pneumoftizeologických pracovísk / I. Kocan ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. - ISBN 978-80-8187-005-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S. 32-33
 151. AED WHO a stratégia kontroly fajčenia vo svete / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 2. - ISBN 80-88866-23-5. - Martin : UK, Jesseniova lekárska fakulta, 2003. - S. 103-107
 152. AED Analýza kontroly fajčenia v slovenskej republike / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 2. - ISBN 80-88866-23-5. - Martin : UK, Jesseniova lekárska fakulta, 2003. - S. 118-123
 153. AED Kvalita života pri obštrukčných pľúcnych chorobách / M. Tanáčová ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 390-397 [CD-ROM]
 154. AED Rakovina pľúc a jej hlavný rizikový faktor / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 4. - ISBN 80-88866-39-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006. - S. 131-139
 155. AED Zdravotný stav nefajčiarov a fajčiarov vybraných priemyselných odvetví / A. Žigová ... [et al.]
  In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 1, č. 1. - ISBN 80-8063-073-9. - Martin : Osveta, 2001. - S. 63-73
 156. AED Profesionálna TBC a jej prevencia / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - ISBN 80-88866-17-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 227-235
 157. AED Niektoré aspekty inhalácie cigaretového dymu a chronickej obštrukčnej choroby pľúc / E. Kavcová, E. Rozborilová
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - ISBN 80-88866-17-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 55-62
 158. AED Dostáva sa profesionálna TBC po rokoch do úzadia? / J. Buchancová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 33-39 [CD-ROM]
 159. AED Aktuálna situácia v TBC na Slovensku / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 275-281[CD-ROM]
 160. AED Zásady liečby tuberkulózy / I. Solovič ... [et al.]
  In: Tuberkulóza. Vybrané kapitoly. - ISBN 978-80-970024-4-2. - Vyšné Hágy : Národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 2008. - S. 41-50
 161. AED Jednotná klasifikácia tuberkulózy a iných mykobakterióz a zostavenie klasifikačnej diagnózy, formy TBC pľúc / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Tuberkulóza. Vybrané kapitoly. - ISBN 978-80-970024-4-2. - Vyšné Hágy : Národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 2008. - S. 65-73
 162. AED Dispenzárna starostlivosť vo ftizeológii / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Tuberkulóza. Vybrané kapitoly. - ISBN 978-80-970024-4-2. - Vyšné Hágy : Národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 2008. - S. 75-79
 163. AED Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie pre prevenciu a kontrolu TBC-TBC a letecká doprava / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Tuberkulóza. Vybrané kapitoly. - ISBN 978-80-970024-4-2. - Vyšné Hágy : Národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 2008. - S. 189-190
 164. AED Analýza zloženia tela u pacientov s CHOCHP (chronickou obštrukčnou chorobou pľúc) / I. Marget... [et al.]
  In: Výživa a zdravie 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-552-0699-8. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. - S. 252-257 [CD-ROM]
 165. AED Nazálny oxid dusnatý u pacientov s alergickou rinitídou / M. Antošová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-19-6. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 5-11 [online]
 166. AEF System of granting projects in science - preparation of grant's proposal / J. Lehotský... [et al.]
  In: Introduction to Scientific Work : Textbook for Medical Students. - ISBN 978-80-88866-95-4. - Martin : UK JLF, 2011. - S. 86-90
 167. AEG Comparison among thoracoscopy and the other methods in diagnosis of malignant pleural effusions / J. Plutinský ... [et al.]
  In: Lung Cancer. - Roč. 21, Suppl. (1998), s. 60
 168. AEG Activated T-cell and cytokines in bronchoalveolar lavage fluid (BAL) from patients with interstitial lung diseases (ILD) / J. Straková ... [et al.]
  In: Immunologist. - Roč. 6, suppl. (1998), p. 1011
 169. AEG Alpha-1-antitrypsin levels and adult obstruction pulmonary disease / O. Haľák ... [et al.]
  In: Bulletin Européen de Physiopathologie Respiratiore. - Roč. 19, suppl. 1 (1983), s. 51
 170. AEG Pulmonary sarcoidosis (SA) in association with immunodeficiency (ID) / J. Raffajová ... [et al.]
  In: Allergy. - Roč. 54, suppl. 52 (1999), s. 212
 171. AEG Analysis of T cell subsets and cytokines in BAL in differential diagnosis of diffuse interstitial lung diseases (ILD) / J. Straková ... [et al.]
  In: Allergy. - Roč. 54, suppl. 52 (1999), s. 164
 172. AEG T-cells and TH1/Th2 cytokines in patients with asthma and ILD / J. Straková ... [et al.]
  In: Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. - Roč. 9 , suppl. 1 (1999)
 173. AEG Tobacco prevention and smoking cessation activities in the daily practice of pneumologist / E. Kavcová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 20, suppl. 38 (2002), s. 579s
 174. AEG Medical students smoking habits and influencing factors / D. Matušková ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 20, suppl. 38 (2002), s. 520s
 175. AEG Exogen-allergische Alveolitis: Was löst eine Exazerbation in der Stadt im Winter aus? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Wiener klinische Wochenschrift. - Roč. 117, č. 18 (2005), s. A39
 176. AEG Verlauf der Lungenfunktionen bei wegen idiopathischer Lungenfibrose behandelten Patienten / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Wiener klinische Wochenschrift. - Roč. 117, č. 18 suppl. (2005), s. A39
 177. AEG Lung cancer in the current clinical practice / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Lung Cancer. - Roč. 52, Suppl. 2 (2006), s. S34
 178. AEG Clinical evaluation of patients with tuberculosis in Slovakia - Martin region in 1995-1999 / E. Kavcová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 22, suppl. 45 (2003), s. 155s
 179. AEG A twenty-year survey of the occupational tuberculosis in the mid Slovakia / J. Buchancová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 22, suppl. 45 (2003), s. 342s
 180. AEG Value of BAL T cell subsets for the diagnosis of sarcoidosis / J. Straková ... [et al.]
  In: Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. - Roč. 18, suppl. 1 (2001), s. 54
 181. AFC Ženy a bronchiálna astma / E. Rozborilová
  In: 19. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. - Karlovy Vary : [s.n.], 2002. - [S. 1-2]
 182. AFC Lung cancer in the current clinical practice / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 10th Central European Lung Cancer Conference - CELCC. - ISBN 88-7587-250-2. - Bologna : Medimond, 2006. - S. 41-44
 183. AFC Sleep-related breathing disorders in patients without excessive daytime sleepiness / D. Dreveňáková ... [et al.]
  In: Medical Science : 3rd International conference of PhD students. - ISBN 963-661-480-6. - Miskolc : University of Miskolc, 2001. - S. 13-17
 184. AFD Chronická obštrukčná choroba pľúc - problém 3. tisícročia / E. Rozborilová
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. - ISBN 978-80-89544-14-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 31-33
 185. AFD Chronická obštrukčná choroba pľúc - závažný zdravotnícky problém / E. Kavcová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 99-106
 186. AFD Profesionálna TBC v rezorte zdravotníctva v severoslovenskom regióne Slovenska v rokoch 1979-98 / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 13. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 4-11
 187. AFD Profesionálna TBC u zdravotníkov - 2. časť / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Klinické pracovné lekárstvo "A Train-The-Trainer Program". - Bratislava : USAID, Harvard Institute for International Development and International Resource Group, 1999. - S. 312-318
 188. AFD Silikotuberkulóza - 2. časť / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Klinické pracovné lekárstvo "A Train-The-Trainer Program". - Bratislava : USAID, Harvard Institute for International Development and International Resource Group, 1999. - S. 321-323
 189. AFD Naše skúsenosti s vyšetrovaním Quantiferon TB Gold testu / I. Kocan... [et al.]
  In: 16. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-77-0. - Bratislava : SPFS, 2010. - S. 50-51 [CD-ROM]
 190. AFD Alergická rinitída a jej vplyv na dolné cesty dýchacie / A. Benčová... [et al.]
  In: 16. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-77-0. - Bratislava : SPFS, 2010. - S. 51-54 [CD-ROM]
 191. AFD Tuberkulóza v Slovenskej republike, Žilinskom kraji a vo svete / E. Kavcová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 391-398
 192. AFD Rôznorodosť zmeny FFMI a BMI v čase na príklade dvoch rôznych pacientov s CHOCHP / I. Marget... [et al.]
  In: 28. Zoborský deň a 9. Západoslovenský deň o osteoporóze [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-552-0528-1. - Nitra : SPU, 2011. - S. 72-77 [CD-ROM]
 193. AFD Naše prvé výsledky merania FFM a FFMI u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc metódou DXA / I. Marget... [et al.]
  In: 28. Zoborský deň a 9. Západoslovenský deň o osteoporóze [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-552-0528-1. - Nitra : SPU, 2011. - S. 78-81 [CD-ROM]
 194. AFD Faktory ovplyvňujúce monitoring vydychovaného oxidu dusnatého / M. Antošová... [et al.]
  In: Centrum experimentálnej a klinickej respirológie. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 1-6
 195. AFD Depresia a poruchy telesnej stavby ako komorbidity CHOCHP / I. Marget... [et al.]
  In: 30. Zoborský deň a 11. Západoslovenský deň o osteoporóze [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-552-1011-7. - Nitra : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, 2013. - S. 159-164 [DVD]
 196. AFD Možnosti objektívneho hodnotenia porúch spánku pri ADHD / P. Adamík ... [et al.]
  In: ADHD a komorbídne poruchy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Psychiatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2007. - Nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 197. AFD Výskyt bronchogénneho karcinómu u pracovníkov ferochrómových závodov a u obyvateľov žijúcich v chrómom kontaminovanom prostredí / E. Halašová ... [et al.]
  In: 14. kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2008. - Nestr. [3 s.] [CD-ROM]
 198. AFG Improvement of right ventricle function by means of molsidomin at the patients with intersticial pulmonary disease / Š. Farský ... [et al.]
  In: 35th World Congress International College of Angiology. - Copenhagen : [s.n.], 1993. - S. 92
 199. AFG One year follow up of the right ventricle function at the pulmonary fibrosis patients on vasodilatation therapy / Š. Farský ... [et al.]
  In: 2nd Alpe Adria Cardiology meeting. - Brijuni : [s.n.], 1994. - S. 66
 200. AFG Bakteriologické a mykologické nálezy u pacientov s chronickou bronchitídou a bronchiálnou astmou / I. Kocan ... [et al.]
  In: 20. kongres Československé společnosti mikrobiologické. - Ostrava : [s.n.], 1995. - S. 44-45
 201. AFG Does subjective evaluation of severity of cough reflect sensitivity of cough reflex in patients with respiratory diseases / R. Péčová ... [et al.]
  In: 12th Congress of Pathological and Clinical Physiology. - Olomouc : [s.n.], 1995. - S. 50
 202. AFG The impact of atopy, pollen exposure and pharmacotherapy on nasal nitric oxide levels / A. Benčová... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 36, suppl. 54 (2010), s. P4646
 203. AFG Zisťovanie citlivosti kašľového reflexu v klinických podmienkach / M. Tatár ... [et al.]
  In: Celostátní sjezd České společnosti fyziologie a patologie dýchaní. - Brno : [s.n.], 1995. - S. 34
 204. AFG Longitudinálne sledovanie pacientov so sinonazálnou alergiou a hyperreaktivitou priedušiek / J. Žucha ... [et al.]
  In: Celostátní sjezd České společnosti fyziologie a patologie dýchaní. - Brno : [s.n.], 1995. - S. 42
 205. AFG Talkumpleurodéza na klinike TaPCH UK JLF a MFN v roku 2003 / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: XI. Luhačovické dny. Sborník abstrakt. - ISBN 80-239-2335-8. - Luhačovice : Lázne Luhačovice, 2004. - S. 39
 206. AFG Diagnostika intersticiálnych pľúcnych chorôb s využitím prietokovej cytometrie / J. Petrisková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 6, č. 3 (1996), s. 30
 207. AFG Nadhodnocujeme obštrukčnú ventilačnú poruchu u starších osôb / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: 19. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-87450-03-1. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2012. - S. 16-17
 208. AFG Vzťah vybratých faktorov k dobe prežitia u pacientov s bronchogénnym karcinómom / E. Kavcová ... [et al.]
  In: XI. Luhačovické dny. Sborník abstrakt. - ISBN 80-239-2335-8. - Luhačovice : Lázne Luhačovice, 2004. - S. 43
 209. AFG Expiračná stenóza trachey ako príčina chronického kašľa - možnosti liečby / P. Strapko ... [et al.]
  In: XI. Luhačovické dny. Sborník abstrakt. - ISBN 80-239-2335-8. - Luhačovice : Lázne Luhačovice, 2004. - S. 41
 210. AFG Porovnání trendů úmrtnosti na CHOPN a astma v České a Slovenské republice v letech 1979-2002 / M. Malý ... [et al.]
  In: XI. Luhačovické dny. Sborník abstrakt. - ISBN 80-239-2335-8. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2004. - S. 5
 211. AFG Poznatky z vyšetrovania vzoriek bronchoalveolárnej laváže (BAL) na prietokovom cytometri-časť I. (klinické použitie) / J. Straková ... [et al.]
  In: I. Dny prutokové cytometrie. - Praha : Česká spoločnosť alergologie a klinické imunológie, 1996. - S. 10
 212. AFG Päťročné prežívanie pacientov s dlhodobou domácou oxygenoterapiou / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: VII. Luhačovické dny. - Luhačovice : Kúpele Luhačovice, 2000. - S. 33
 213. AFG Expiratory stenosis of trachea - surgical method of external splinting / J. Hamžík ... [et al.]
  In: 10th International Thoracic Surgery Congress. - Kecskemét : [s.n.], 2004. - [S. 1]
 214. AFG BAL - diagnostický prostriedok diseminovaných pľúcnych procesov (interstitial lung diseases - ILD)(naše 5 ročné skúsenosti) / J. Strakova ... [et al.]
  In: 3. dny prútokové cytometrie. - Praha : [s.n.], 2000. - S. 7
 215. AFG Príspevok imunológa k diagnostike sarkoidózy / J. Straková ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 2, suppl. 2 (2000), s. 45-46
 216. AFG Smoking habits of medical students of Slovak republic and their opinion of its harmful effects / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 10th World Conference on Tobacco or Health : Tobacco-The Growing Epidemic. - Beijing : [s.n.], 1997. - S. 99
 217. AFG Smoking habits and knowledge of its harmful effects among medical students in the Slovak Republic / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Tobacco : the growing epidemic : proceedings of the tenth World Conference on Tobacco or Health. - ISBN 1-85233-296-4. - London : Springer, 2000. - S. 920-921
 218. AFG Trends in COPD mortality in the Czech Republic and Slovakia, 1979-2002 / V. Vondra ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 24, suppl. 48 (2004), s. 360
 219. AFG Má význam školiť astmatikov? ( skúsenosti s priebehom ochorenia u zaškolených astmatikov) / S. Šipošová ... [et al.]
  In: Kongres ČSAKI a SSAKI. - Liberec : [s.n.], 2000. - [S. 1]
 220. AFG Príspevok imunológa k diagnostike sarkoidózy / J. Straková ... [et al.]
  In: Kongres ČSAKI a SSAKI. - Liberec : [s.n.], 2000. - [S. 1]
 221. AFG Contribution of phenotyping of BAL Lymphocytes to differential / J. Strakova ... [et al.]
  In: XVII International Congress of Allergology and Clinical Immunology. - Sydney : [s.n.], 2000. - [s. 1]
 222. AFG The diagnosis of intestitial pulmonary diseases by means of flow cytometry / J. Straková ... [et al.]
  In: ICACI. - Roč. 16, č. 4 (1997), s. 272
 223. AFG Problémy managementu kontroly fajčenia v Slovenskej republike / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 9. Český a slovenský pneumo-ftizeologický kongres. - Plzeň : [s. n.], 1998. - S. 42-43
 224. AFG Klinický význam vyšetrenia markerov aktivácie trombocytov v bronchoalveolárnej lavážnej tekutine / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: IV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze. - ISBN 80-85824-58-2. - Praha : Galén, 1997. - S. 71
 225. AFG Pathophysiological aspects of obstructive pulmonary diseases / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 33rd World Congress of the International Society of Medical Hydrology and Climatology. - Karlovy Vary - Praha - Luhačovice : [s.n.], 1998. - S. 287
 226. AFG Má význam vyšetrovanie imunofenotypizácie v BAL pre klinickú prax? / J. Straková ... [et al.]
  In: 2. Dny prutokové cytometrie. - Praha : [s.n.], 1998. - S. 15
 227. AFG Immunological features of cryptogenic fibrotising alveolitis (CFA), fibrotising alveolitis in systemic diseases (SFA) and sarcoidosis (SA) - BAL lymphocytes and cytokine profile / J. Straková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 44
 228. AFG Flow cytometric (FC) analysis of BAL lymphocytes from patients with sarcoidosis vs. idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) / J. Straková ... [et al.]
  In: 3rd Asian Pacific Congress of Allergology and Clinical Immunology. - Manila : [s. n.], 1998. - S. 105
 229. AFG Activated T-cells and cytokines in BAL from patients with interstitial lung diseases / J. Straková ... [et al.]
  In: 10th International Congress of Immunology. - ISBN 88-323-1101-1. - Bologna : [s.n.], 1998. - S. 79
 230. AFG Pneumokoniózy v spojení s tuberkulózou pľúc v 20 ročnom hodnotení / J. Buchancová ... [et al.]
  In: XXV. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. - Ostrava : [s. n.], 1999. - S. 22-23
 231. AFG Changes of exhaled nitric oxide level: effects of age,sex, anthropometric parameters and biorhythms / M. Antošová... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Roč. 5, č. 3 (2010), s. 161
 232. AFG Astma a sarkodióza / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: XIII. Luhačovické dny. Sborník abstrakt. - ISBN 80-239-6581-6. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2006. - S. 8
 233. AFG CHOCHP a žena alebo sú si pohlavia naozaj rovné? / E. Rozborilová
  In: XIII. Luhačovické dny. Sborník abstrakt. - ISBN 80-239-6581-6. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2006. - S. 31
 234. AFG Paleta kalcifikátov a vykašliavanie kamienkov pri pneumokonióze / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 31. Pachnerovy dny pracovního lékařství. - ISBN 80-7368-181-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. - S. 33
 235. AFG Porovnanie zápalových zmien priedušiek u pacientov so sezónnou rinitídou bez astmy počas peľovej sezóny a mimo nej / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Novinky v pneumologii. Pneumologie, ftizeologie, ošetřovatelství. - ISBN 80-239-7293-6. - Hradec Králové : Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění, 2006. - S. 24
 236. AFG CHOCHP a ženy / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Novinky v pneumologii. Pneumologie, ftizeologie, ošetřovatelství. - ISBN 80-239-7293-6. - Hradec Králové : Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění, 2006. - S. 30-31
 237. AFG Bronchogénny karcinóm v súčasnej klinickej praxi / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Novinky v pneumologii. Pneumologie, ftizeologie, ošetřovatelství. - ISBN 80-239-7293-6. - Hradec Králové : Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění, 2006. - S. 99-100
 238. AFG Je možná koincidencia astmy a sarkoidózy? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Novinky v pneumologii. Pneumologie, ftizeologie, ošetřovatelství. - ISBN 80-239-7293-6. - Hradec Králové : Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění, 2006. - S. 182-183
 239. AFG Nemocničný manažment akútnych exacerbácií CHOCHP / R. Tkáčová, E. Rozborilová
  In: 19. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. - ISBN 978-80-88112-00-6. - Brno : ČLS JEP, 2015. - S. 108-109
 240. AFG Sarkoidóza v materiáli Kliniky TaPCH MFN a JLF UK Martin / P. Strapko ... [et al.]
  In: XI. Moravskoslezské dny. - ISBN 80-238-7526-4. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2001. - S. 30
 241. AFG Aký je súčasný stav liečby CHOCHP na Slovensku? / E. Rozborilová, R. Vyšehradský
  In: XI. Moravskoslezské dny. - ISBN 80-238-7526-4. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2001. - S. 26
 242. AFG Ovplyvňuje hladina hemoglobínu účinok chemoterapie v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc? / R. Hrubý ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 50, č 4. (2001), s. 162
 243. AFG Vinca alkaloidy v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc / R. Hrubý ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 50, č. 4 (2001), s. 161-162
 244. AFG Idiopatická intersticiálna pneumónia a chronická obštrukčná choroba pľúc / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: IX. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2002. - S. 30
 245. AFG Únava respiračného svalstva v patomechanismoch CHOCHP / E. Rozborilová, R. Vyšehradský
  In: IX. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2002. - S. 29
 246. AFG Measurement of exhaled nitric oxide in rhinitic patients outside the pollen season / A. Benčová ... [et al.]
  In: ERS Congress. - Berlin : [s.n.], 2008. - S. E4451
 247. AFG The role of nitric oxide, reactive nitrogen and oxygen species in lung cancer / A. Benčová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 46, suppl. 59 (2015), s. 2/2 [online]
 248. AFG Akútne život ohrozujúce difúzne parenchýmové ochorenia pľúc / Robert Vyšehradský ... [et al.]
  In: 25. Luhačovické dny : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-87450-21-5. - Praha : Česká společnost alergologie a klinické imunologie, 2018. - S. 42-42
 249. AFG Racionálne nastavenie tlaku nCPAP / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: V. Celostátní sjezd. Zdravý spánek v rozvinuté civilizaci klinika a výzkum. - ISBN 80-86225-39-9. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2003. - S. 33
 250. AFG Longterm home oxygen therapy and its value in treatment of COPD / I. Kocan ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Vol. 6, suppl. 1 (2003), p. 77
 251. AFG Chemoterapia nemalobunkového karcinómu pľúc a anémia / R. Hrubý ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 62, suppl. 1 (2002), s. 38
 252. AFG Koincidencia chronickej obštrukčnej choroby pľúc a idiopatickej intersticiálnej pneumónie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 62, suppl. 1 (2002), s. 77
 253. AFG Kontrola fajčenia v praxi pneumológa / E. Kavcová, E. Rozborilová
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 62, suppl. 1 (2002), s. 44
 254. AFG Zhodnosť merania plochy pod exspiračným ramenom prietok/objemovej slučky / Robert Vyšehradský, Gabriela Oravcová, Eva Rozborilová
  In: 26. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-87450-24-6. - Praha : Česká společnost alergologie a klinické imunologie, 2019. - S. 38-38
 255. AFG The value of the body composition analysis on COPD patients in different groups according to BMI / I. Marget... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 44, suppl. 58 (2014), s. 530
 256. AFG Exhalovaný oxid dusnatý a diurnálne rytmy / A. Benčová... [et al.]
  In: 17. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-254-6811-1. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2010. - S. 53
 257. AFG European screening for alpha-1antitrypsin deficiency in subjects with lung disease / T. Greulich... [et al.]
  In: ATS 2012. - San Francisco : American Thioracic Society, 2012. - S. A4360
 258. AFG The long-term impact of the international collaboration on the tobacco control in the Slovak Republic / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Library of abstracts. 13th World Conference on Tobacco OR Health. Building capacity for a tobacco-free world [elektronický zdroj]. - Washington : American Cancer Society, 2006. - Nestr. [1 s.] [online]
 259. AFG Prediktory prežitia pacientov s CHOCHP liečených DDOT / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 14. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-2139-8743-0. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2007. - S. 43
 260. AFG Postintubačná stenóza trachey / P. Strapko ... [et al.]
  In: 14. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-2139-8743-0. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2007. - S. 47
 261. AFG Expression of survivin and p53 protein in pulmonary tumours / E. Halašová... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 38, suppl. 55 (2011), s. 267
 262. AFG The impact of diurnal variations, atopy, pollen exposure and pharmacotherapy on exhaled nitric oxide levels / A. Benčová... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 38, suppl. 55 (2011), s. 736
 263. AFG Intraindividuálna variabilita parametrov celotelovej pletyzmografie / R.Vvyšehradský ... [et al.]
  In: 21. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-87450-09-1. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2014. - S. 56
 264. AFG Impact of circadian variation and atopy on NO levels in exhaled air / A. Benčová ... [et al.]
  In: 20. Spotkanie polskiej grupy ERS. - Korbielów : [s.n.], 2009. - S. 8
 265. AFG Our experiences with Quantiferon / I. Kocan ml. ... [et al.]
  In: 20. Spotkanie polskiej grupy ERS. - Korbielów : [s.n.], 2009. - S. 15
 266. AFG Astma, rinitída a oxid dusnatý / A. Benčová ... [et al.]
  In: 15. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-254-1237-4. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2008. - S. 13
 267. AFG Deriváty platiny v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc / R. Hrubý ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 49, č. 4 (2000), s. 169
 268. AFG Mezinárodní studie informovanosti občanů o CHOPN (Česká republika, Slovenská republika, Poľsko) / S. Kos ... [et al.]
  In: 15. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-254-1237-4. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2008. - S. 30
 269. AFG Stupeň závažnosti reštrikčnej ventilačnej poruchy / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 15. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-254-1237-4. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2008. - S. 38
 270. AFG Importance community health initiatives partnership Cleveland - Martin in smoking prevention municipal program / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 2nd European Conference on Tobacco or Health; 1st Latin American Conference on Tobacco or Health [elektronický zdroj]. - Canaria : [s.n.], 1999. - Nestr. [2 s.] [CD-ROM]
 271. AFG Farmakoterapia CHOCHP u pacientov indikovaných na DDOT / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: VIII. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2001. - S. 22
 272. AFG Analýza epidemiologickej situácie v tuberkulóze v Slovenskej republike v roku 2008 / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 15. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti [elektronický zdroj]. - Praha : ČPFS a SPFS, 2009. - S. 105-106 [CD-ROM]
 273. AFG Farmakoterapia kryptogénnej fibrotizujúcej alveolitídy / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: VIII. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2001. - S. 24
 274. AFG Epidemiológia karcinómu pľúc v Slovenskej republike / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 15. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti [elektronický zdroj]. - Praha : ČPFS a SPFS, 2009. - S. 170-172 [CD-ROM]
 275. AFG Tobacco control management analysis in the Slovak Republik / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 11th World Conference on Tobacco OR Health. Abstracts. Vol. 3:. - Chicago : The American Cancer Society, 2000. - S. 6
 276. AFG Vinca alkaloidy v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc / R. Hrubý ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 49, č. 4 (2000), s. 169
 277. AFG Astma a osteoporóza / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 12. Luhačovické dny. - ISBN 80-239-4172-0. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2005. - S. 34
 278. AFG Akútna exacerbácia "farmárskych pľúc" v zime v meste / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 12. Luhačovické dny. - ISBN 80-239-4172-0. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2005. - S. 20
 279. AFH Imunologické ukazovatele u pacientov s asthma bronchiale v štádiu exacerbácie / I. Kocan ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 3, č. 3 (1993), s. 41
 280. AFH Úloha funkčného vyšetrenia pľúc v diagnostike fibrotizujúcich alveolitíd - naše prvé skúsenosti / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 13. zjazd Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania a Českej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 5
 281. AFH Longitudinálne sledovanie pacientov s ponámahovým bronchospazmom / J. Žucha ... [et al.]
  In: 13. zjazd Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania a Českej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 9
 282. AFH Benign Pleural Mesothelioma / P. Stiegler ... [et al.]
  In: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic & Phthisiologic Societies with International Participation. - Martin : [s. n.], 1994. - S. 75-76
 283. AFH Atrophic and Hypertrophic Type of Bronchial Mucosa in Bronchoscopic Picture / A. Tatárová ... [et al.]
  In: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic & Phthisiologic Societies with International Participation. - Martin : JLF UK, 1994. - [S. 1]
 284. AFH Spánkové poruchy dýchania ako príčina nadmernej dennej únavy a spavosti / V. Bellová... [et al.]
  In: 9. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-12-7. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 14
 285. AFH Karcinomatózna lymfangiopatia ako prvý príznak rakoviny žalúdka / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : [s. n.], 1996. - [S. 3]
 286. AFH Bacteriological and mycotic findings from the patients with chronic bronchitis and bronchial asthma / I. Kocan ... [et al.]
  In: 15. Martinské dni dýchania : 15. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 43
 287. AFH Indikácie k dlhodobej domácej kyslíkovej liečbe / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 15. Martinské dni dýchania : 15. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 14
 288. AFH Akútna exacerbácia fibrotizujúcej alveolitídy - úspech pulznej kortikoterapie / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : JLF UK, 1996. - [S. 1]
 289. AFH Nové trendy v liečbe chronickej obštrukčnej choroby pľúc / E. Rozborilová
  In: 6. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 24
 290. AFH Liečba akútnych exacerbácií chronickej obštrukčnej choroby pľúc / E. Rozborilová
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : JLF UK, 1996. - [S. 1]
 291. AFH Kombinovaná bronchodilatačná liečba / Eva Rozborilová, Robert Vyšehradský
  In: IX. Zoborský deň. Respiračné alergózy. - Nitra : I. odd. VOÚ TaRCH, 2000. - S. 19
 292. AFH Fibrotizujúce alveolitídy v materiáli kliniky TaPCh MFN / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : JLF UK, 1996. - [S. 2]
 293. AFH Nemalobunkový karcinóm pľúc a respiračná insuficiencia / R. Hrubý ...[et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 6
 294. AFH Exspiračná stenóza trachey - chirurgická liečba / J. Hamžík ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 10
 295. AFH Potenciálne prediktory vývoja respiračnej insuficiencie pri fibrotizujúcich alveolitídach / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : JLF UK, 1996. - [S. 7]
 296. AFH Vinca alkaloidy v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc / R. Hrubý ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 6
 297. AFH Pleurálny syndróm v materiáli kliniky TaPCH Martin / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 31
 298. AFH Zahájenie dlhodobej domácej liečby kyslíkom u pacientov s fibrotizujúcim alveolitídami a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc-porovnávacia štúdia / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Intesticiálne pľúcne procesy & chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. - Martin : JLF UK, 1996. - [S. 1]
 299. AFH Tobacco - risk factor at the beginning of the third millenium and tobacco control / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 7
 300. AFH Súčasnosť a perspektívy odboru pneumológia a ftizeológia / E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 31-32
 301. AFH Efekt monitorovania PEF na výsledky liečby prieduškovej astmy / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 19
 302. AFH Prínos vyšetrovania niektorých markerov alergického zápalu v indukovanom spúte pre diagnostiku a monitoring alergických ochorení v dýchacích cestách / J. Žucha ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 40
 303. AFH Základy cytostatickej liečby bronchogénneho karcinómu / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S.. 22-23
 304. AFH Some aspects of lung cancer in oncopneumologist practice / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 19. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 49
 305. AFH Prežívanie pacientov s malobunkovým karcinómom pľúc hospitalizovaných na Klinike TaPCH v Martine / I. Kulišková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 25-26
 306. AFH Porovnanie klinického a röntgenologického obrazu tuberkulózy pľúc v staršom a mladšom veku / J. Raffajová ... [et al.]
  In: 24. Gressnerove dni a 5. Zoborské dni. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 14
 307. AFH Diagnostika bronchogenného karcinómu / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 36-37
 308. AFH Zlyhanie ambulantnej liečby pri ťažkých formách astmy bronchiale / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 24. Gressnerove dni a 5. Zoborské dni. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 3
 309. AFH Zmeny hladiny vydychovaného NO a vybraných markerov oxidačného stresu u pacientov s karcinómom pľúc / M. Antošová... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 4 [online]
 310. AFH Fyziológia a patofyziológia pleurálneho priestoru a ich význam pre diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku pleurálnych ochorení / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 36. východoslovenské lekárske dni. - Nový Smokovec : [s.n.], 1997. - S. 18
 311. AFH Farmakoterapia chronickej obštrukčnej choroby pľúc / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: V. Konferencia klinickej farmakológie. - Martin : [s. n.], 1997. - [S. 15]
 312. AFH Aký je prínos analýzy celulárnych komponentov BAL v klinickej praxi? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Zv. 14, č. 1 (2004), s. 37
 313. AFH Pľúcna fibróza pri reumatoidnej artritíde / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Respiračné prejavy mimopľúcnych ochorení. Kongres SFPD a PFS. - Bratislava : [s. n.], 1997. - S. 5
 314. AFH Príspevok fenotypizácie lymfocytov v BAL k diagnostike intersticiálnych pľúcnych procesov / J. Straková ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 15
 315. AFH Interdisciplinárne sledovanie pacientov s alergickým ochorením v horných a dolných dýchacích orgánoch / J. Žucha ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Zv. 14, č. 1 (2004), s. 37
 316. AFH Naše ďalšie skúsenosti s vyšetrovaním bronchoalveolárnej tekutiny /BAL/ prietokovou cytometriou /PC/ / J. Straková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 40
 317. AFH Naše skúsenosti s Navelbinom v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc / I. Kulišková ... [et al.]
  In: 10. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská a Česká pneumol. a ftizel. spoločnosť, 2000. - S. P08
 318. AFH Tuberkulóza a pridružené ochorenia v súbore pacientov liečených v r. 1995-1999 z okresu Martin / G. Jančová ... [et al.]
  In: 10. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská a Česká pneumol. a ftizel. spoločnosť, 2000. - S. P02
 319. AFH Porovnanie konvenčnej röntgenografie v CT v diagnostike bronchogenného karcinómu pľúc / M. Vilímová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 50-51
 320. AFH Stratégia kontroly fajčenia na medzinárodnej a národnej úrovni v 21. storočí / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 10. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská a Česká pneumol. a ftizel. spoločnosť, 2000. - S. 122
 321. AFH Sensitivity of cough reflex in patients with respiratory diseases / R. Péčová ... [et al.]
  In: 16. Martinské dni dýchania. - Martin : JLFUK, 1998. - [S. 1]
 322. AFH Dlhodobá kyslíková liečba u pacientov s COPD / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 10. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská a Česká pneumol. a ftizel. spoločnosť, 2000. - S. 113
 323. AFH Liečba kryptogénnej fibrotizujúcej alveolitídy - naše skúsenosti / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 10. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská a Česká pneumol. a ftizel. spoločnosť, 2000. - S. 109
 324. AFH Silikotuberkulóza v rámci položky 33 zoznam chorôb z povolania na Slovensku a v Čechách /20 ročné retrospektívne pohľady / J. Buchancová ... [et al.]
  In: II. Košické dni pracovného lekárstva so zahraničnou účasťou. Súhrny. - Vysoké Tatry : [s.n.], 1998. - S. 1
 325. AFH Pľúcna forma sarkoidózy a kombinovaná imunodeficiencia / J. Raffajová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 42
 326. AFH Analýza pacientov liečených pre tuberkulózu v r. 1995-1999 z okresu Martin / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 10. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská a Česká pneumol. a ftizel. spoločnosť, 2000. - S. 82
 327. AFH Tuberkulóza pri pneumokonióze - možný zdroj nákazy u detí / J. Buchancová ... [et al.]
  In: XI. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej TBC a RCH, 1998. - S. 28-29
 328. AFH Komplexná liečba u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou bronchopulmonálnou v štádiu exacerbácie / Rozborilová ... [et al.]
  In: VII. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Martin : Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF, 2000. - S. 10
 329. AFH Silicosis, coal - workers pneumoconiosis and silicotuberculosis in Slovak republic / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 16. Martinské dni dýchania. - Martin : [s.n.], 1998. - [S. 1]
 330. AFH Tuberkulóza krčných lymfatických uzlín / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: XIII. Tatranské dni s medzinárodnou účasťou. Abstrakta. - Vyšné Hágy : [s. n.], 1982. - S. 18
 331. AFH Príčina pleurálnych výpotkov v súčasnosti / M. Olosová ... [et al.]
  In: XIII. Tatranské dni s medzinárodnou účasťou. Abstrakta. - Vyšné Hágy : [s. n.], 1982. - S. 17
 332. AFH Imunológia diseminovaných pľúcnych procesov /DPP/ - prietoková cytometria /PC/ v BAL / J. Straková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin. : JLF UK, 1998. - S. 26
 333. AFH Prekážky účinnej liečby tuberkulózne chorých antituberkulotikami / O. Haľák ... [et al.]
  In: XIII. Tatranské dni s medzinárodnou účasťou. Abstrakta. - Vyšné Hágy : [s.n.], 1982. - S. 9
 334. AFH Závažné formy pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy v súčasnosti / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: XIV. tatranské dni TBC a pľúcnych chorôb, Nový Smokovec, 19.-21.októbra 1988. - Nový Smokovec : [s. n.], 1988. - S. 60
 335. AFH Naše poznatky k včasnej diagnostike bronchogénneho karcinómu pomocou scintigrafie pľúc / O. Haľák ... [et al.]
  In: XI. Tatranské dni Československej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. Abstrakta. - Bratislava : [s. n.], 1974. - S. 90-91
 336. AFH Dyspnoe u bronchopulmonálnych ochorení v klinickej praxi / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: VI. Bratislavské dni fyziológie a patológie dýchania. - Bratislava : [s.n.], 1985. - S. 36
 337. AFH Hladiny karboxyhemoglobínu v krvi a fajčenie / E. Kavcová ... [et al.]
  In: VI. Bratislavské dni fyziológie a patológie dýchania. - Bratislava : [s.n.], 1985. - S.19
 338. AFH Problematika fajčenia v Slovenskej republike / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic & Phthisiologic Societies with International Participation. - Martin : JLF UK, 1994. - S. 68-69
 339. AFH Naše skúsenosti so "Školou astmy pre pacientov" / Z. Masárová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 9, č. 3 (1999), s. 49
 340. AFH Pľúcne komplikácie (intersticiálna pľúcna fibróza) u pacientky s bežným variabilným imunodeficitom (CVID) / J. Raffajová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 9, č. 3 (1999), s. 54
 341. AFH Vzťah fajčenia k hladinám COHb u darcov krvi / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Sv. 35, č. 1 (1986), s. 69-70
 342. AFH Bronchodilatanciá a ich kombinácie v liečbe CHOCHP Kombinované prípravky v liečbe bronchiálnej obštrukcie / E. Rozborilová
  In: V. Bardejovské dni pneumológov a ftizelógov. - Bardejov : [s.n.], 1999. - S. 2-3
 343. AFH Pohľad na silikózu a TBC v materiáli Kliniky pracovného lekárstva v rokoch 1982-1986 / O. Haľák ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1987. - S. 30
 344. AFH Je priedušková astma charakterizovaná dominanciou Th2 a sarkoidoza Thl cytokínov aj v periférnej krvi? / J. Straková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 9, č. 3 (1999), s. 55
 345. AFH Pohľad na silikózu a tuberkulózu v materiáli Kliniky pracovného lekárstva v rokoch 1982-1986 / O. Haľák ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 40, č. 10 (1988), s. 463-464
 346. AFH Alergická rinitída a nazálny oxid dusnatý / A. Benčová... [ et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 56, č. 5 (2010), s. 448
 347. AFH Medici a stále aktuálna problematika fajčenia a zdravia / I. Marget ... [et al.]
  In: 21. Dni mladých internistov. - Martin : JLF UK, 2002. - [S. 1]
 348. AFH Čo je nové v klasifikácii idiopatickej intersticiálnej pneumónie? / E. Rozborilová, R. Vyšehradský
  In: Súčasný stav rozvoja patológie z pohľadu dennej diagnostickej praxe [elektronický zdroj]. - Martin : JLF UK, 2002. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 349. AFH Pľúcna biopsia v diagnostike a diferenciálnej diagnostike idiopatickej intersticiálnej pneumónie - možnosti a limitácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Súčasný stav rozvoja patológie z pohľadu dennej diagnostickej praxe [elektronický zdroj]. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 24-25 [CD-ROM]
 350. AFH Nasal CPAP - what is the appropriate pressure? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: School of Sleep Medicine. Abstract Book. - Košice : [s.n.], 2002. - S. 11-12
 351. AFH Kalkulóza pľúc a broncholitiáza pri pneumokoniózach / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 20. Martinské dni dýchania. - Martin : Jesseniova lekárska falkulta UK, 2006. - S. 38
 352. AFH Dlhodobá kompliance pacientov s nCPAP liečbou / I. Kocan ... [et al.]
  In: 25. Dni mladých internistov. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2006. - [S. 1]
 353. AFH Vybrané rizikové faktory u pacientov s bronchogénnym karcinómom pľúc / I. Kocan ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 9
 354. AFH Vzťah medzi glykovaným hemoglobínom a apnoe-hypopnoe indexom u pacientov s diabetes mellitus / R. Olos ... [et al.]
  In: 25. Dni mladých internistov. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2006. - Nestr. [1 s.]
 355. AFH Epidemiologie chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) / V. Vondra ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 14-15
 356. AFH Možnosti monitoringu prechodu alergického ochorenia z horných na dolné dýchacie orgány / J. Žucha ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 25
 357. AFH Ikonografia kalkulózy pri pneumokoniózach / J. Buchancová ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 37
 358. AFH Bronchogénny karcinóm a fajčenie / E. Kavcová ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 38-39
 359. AFH Bronchogénny karcinóm v globálnom pohľade / E. Kavcová ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 39-40
 360. AFH Faktory prežitia pacientov s bronchogénnym karcinómom / E. Kavcová ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 40-41
 361. AFH Tuberkulóza v okrese Martin v rokoch 1995-1999 / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 92
 362. AFH Stratégia kontroly fajčenia v 21 storočí / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 95-96
 363. AFH Imunologická diagnostika diseminovaných intersticiálnych pľúcnych procesov v detskom a dospelom veku / J. Straková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 48-49
 364. AFH Vplyv neinvazívnej pretlakovej ventilácie na základné charakteristiky syndrómu spánkového apnoe / Z. Lisá ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 54, č. 5 (2008), s. 563-564
 365. AFH Farmakoterapia idiopatickej intersticiálnej pneumónie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: VI. Zoborský deň FaPD a XIII. Zoborský deň. - Bratislava : FaPD, 2002. - S. 7
 366. AFH Exhaled nitric oxide as a non-invasive marker of airway inflammation / A. Benčová ... [et al.]
  In: 21st Martin Days of Breathing [elektronický zdroj]. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2008. - S. 6 [online]
 367. AFH History and results of the international collaboration in the tobacco control project / E. Kavcová, E. Rozborilová
  In: 10th International Conference on Health Promoting Hospitals (HPH). - Bratislava : [s. n.], 2002. - S. 39
 368. AFH Factors affecting exhaled nitric oxide in patients with allergic rhinitis: the effect of sex, age and antropometric parameters-first results / M. Antošová ... [et al.]
  In: 21st Martin Days of Breathing [elektronický zdroj]. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2008. - S. 5 [online]
 369. AFH Vplyv cytostatík na endotel a trombocyty / V. Tomášková ... [et al.]
  In: IX. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 34-35
 370. AFH Analýza a perspektívy kontroly fajčenia vo svete a v Slovenskej republike / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Ateroskleróza. - Roč. 7, č. 2 (2003), s. 77
 371. AFH Results of polysomnography in patients without excessive daytime sleepiness / D. Dreveňáková ... [et al.]
  In: 18. Martinské dni dýchania. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2002. - S. 10
 372. AFH Porovnanie dvoch štúdií s intratorakálnou sarkoidózou / P. Strapko ... [et al.]
  In: 18. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 30
 373. AFH Polymorfizmy v géne pre alfa-1 antichymotrypsín u pleuropulmonálnych prejavov systemového lupusu / R. Pullmann ... [et al.]
  In: 2. Haľákové dni. - ISBN 80-88866-27-8. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 28-29
 374. AFH Novozistená sarkoidóza pľúc v Žilinskom kraji v rokoch 1995-2000 / A. Mešková ... [et al.]
  In: 18. Martinské dni dýchania. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2002. - S. 19
 375. AFH Profesionálna tuberkulóza u baníkov a zdravotníkov / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 2. Haľákové dni. - ISBN 80-88866-27-8. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 5
 376. AFH Základy intervencií a liečby nikotínovej závislosti v praxi pneumológa / E. Kavcová, E. Rozborilová
  In: 18. Martinské dni dýchania. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2002. - S. 17
 377. AFH Niektoré aspekty bronchogénneho karcinómu v súčasnosti / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 2. Haľákové dni. - ISBN 80-88866-27-8. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 15
 378. AFH Klinické hodnotenie tuberkulózy u pacientov z okresu Martin / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 2. Haľákové dni. - ISBN 80-88866-27-8. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 15-16
 379. AFH Postavenie tiotropia v liečbe CHOCHP / E. Rozborilová
  In: 2. Haľákové dni. - ISBN 80-88866-27-8. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 30
 380. AFH Neinvazívna ventilácia u pacientov s CHOCHP / S. Bližniaková... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 6
 381. AFH Symptómy pri CHOCHP a ich ovplyvnenie / E. Rozborilová
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 10
 382. AFH Nová molekula v liečbe CHOCHP / E. Rozborilová... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 13
 383. AFH Azitromycin v liečbe respiračných infekcií / E. Rozborilová... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 16
 384. AFH Zápalové zmeny priedušiek u pacientov so sezónnou alergickou rinitídou bez asthmy a s alergickou rinitídou s asthmou počas a mimo peľovú sezónu / J. Žucha... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 22-23
 385. AFH Nazálny oxid dusnatý v klinických štúdiách a v praxi / A. Benčová... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 24
 386. AFH FVC alebo FEV6 u pacientov s CHOCHP? / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 24-25
 387. AFH Výskyt bronchogénneho karcinómu s ohľadom na expozíciu chrómu a fajčenie / E. Halašová... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 30
 388. AFH Zmeny hladiny exhalovaného a nazálneho oxidu dusnatého u pacientov s alergickou rinitídou / M. Antošová... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 20
 389. AFH Význam DDOT u pacientov s CHOCHP / E. Rozborilová
  In: IV. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-88866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 1-2
 390. AFH Génové polymorfizmy beta-2-adrenoreceptorov vo vzťahu k pľúcnym funkciám u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc / P. Joppa ... [et al.]
  In: 4. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-8088866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 10
 391. AFH Možnosti monitoringu zápalových zmien priedušiek u pacientov so sezónnou alergickou rinitídou bez astmy počas a mimo peľovej sezóny / J. Žucha ... [et al.]
  In: 4. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-8088866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 23
 392. AFH Poškodenie dýchacieho systému s recidivujúcimi hemoptýzami následkom chronickej profesionálnej expozície oxidu síričitému / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 4. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-8088866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 25-26
 393. AFH Celonočné polysomnografické vyšetrenie u pacientov s hyperkinetickým syndrómom / P. Adamík ... [et al.]
  In: IV. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-88866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 26-27
 394. AFH Meranie hladiny oxidu dusnatého v exhalovanom vzduchu prvé výsledky / A. Fabianová ... [et al.]
  In: 4. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-8088866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 27
 395. AFH Prevalencia spánkových porúch dýchania vo vzorke slovenskej populácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: IV. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-88866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 28-29
 396. AFH TBC v Žilinskom kraji v porovnaní so Slovenskou republikou / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 4. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-8088866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 29-30
 397. AFH Lekári, intervencie, liečba tabakovej závislosti a fajčenie v Slovenskej republike / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 4. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-8088866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 30
 398. AFH Indikácia pretlakovej ventilácie u pacientov s respiračným zlyhávaním / V. Bellová... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 17-18
 399. AFH Využitie nových diagnostických metód v pneumológii / A. Benčová... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 18
 400. AFH Chronická obštrukčná choroba pľúc - nová klasifikácia podľa GOLD 2011 / D. Osinová... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 45
 401. AFH Endobronchiálna kryoterapia - naše prvé skúsenosti / A. Benčová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, suppl. 1 (2014), s. 4
 402. AFH Aj pneumológia vie využiť ultrasonograf / M. Depešová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, suppl. 1 (2014), s. 9
 403. AFH Nová klasifikácia chronickej obštrukčnej choroby pľúc, podľa GOLD 2014 / D. Osinová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, suppl. 1 (2014), s. 21
 404. AFH Polysomnografické nálezy u detí s hyperkinetickou poruchou / P. Adamík ... [et al.]
  In: IV. slovensko-český a IX. český kongres o spánku. - ISBN 978-80-88866-46-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 2007. - S. 9
 405. AFH Účinok aminofylínu na funkčné parametre a krvné plyny u pacientov s obštrukčným bronchopulmonálnym syndrómom / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Obštrukčný bronchopulmonálny syndróm. X. Celoštátny zjazd československej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania. Súhrn. - Bratislava : [s.n.], 1987. - S. 90
 406. AFH Neurosarkoidóza: zriedkavý prípad sarkoidózy krčnej miechy / E. Kantorová ... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 9, S1 (2008), s. 37
 407. AFH Funkčné sledovanie reaktivity priedušiek u pacientov s alergickou chorobou horných dýchacích orgánov / J. Žucha ... [et al.]
  In: Obštrukčný bronchopulmonálny syndróm. X. Celoštátny zjazd československej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania. Súhrn. - Bratislava : [s.n.], 1987. - S. 96
 408. AFH Deštruktívne pľúcne zápaly / E. Chalupová ... [et al.]
  In: IV. Congressus pneumologicus et phtiseologicus cechoslovacus. Abstracts. - Bratislava : [s.n.], 1976. - S. 280-281
 409. AFH Fajčenie u študentov gymnázia v Martine / E. Kavcová ... [et al.]
  In: VIII. Bratislavské dni fyziológie a patológie dýchania. Abstrakta. - Bratislava : [s.n.], 1989. - S. 10
 410. AFH Polysomnografia v detskom veku / P. Adamík ... [et al.]
  In: Problémy súčasnej pedopsychiatre II. Celoslovenská vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89305-13-1. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 12 [CD-ROM]
 411. AFH Karcinóm pľúc a polymorfizmus génov reparačných a biotransformačných enzýmov / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 14. kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2008. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 412. AFH Imunologické aspekty diagnostiky diseminovaných pľúcnych procesov / J. Straková ... [et al.]
  In: XI. Zoborský deň. Granulomatózy. Invazívne metódy v pneumológii. Rehabilitácia v pneumológii. - Nitra : VOÚ TaRCH, 2001. - S. 22
 413. AFH Hodnotenie kašľa u pacientov s respiračnými ochoreniami pomocou vizuálnej analógovej škály a vyšetrením citlivosti kašľového reflexu / R. Péčová ...[et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 63-64
 414. AFH Stupne kontroly astmy bronchiale / E. Rozborilová... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 40
 415. AFH Porovnávacie štúdie scintigrafie pľúc a krvných plynov pri chronickej bronchotíde / O. Haľák ... [et al.]
  In: IV. Congressus pneumologicus et phtiseologicus cechoslovacus. Abstracts. - Bratislava : [s. n.], 1976. - S. 322
 416. AFH Profesionálna tuberkulóza / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 46
 417. AFH Ženy a bronchiálna astma / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 8. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie so zahraničnou účasťou. Vedecko-vzdelávacia konferencia na tému "Aktuality v pracovnom lekárstve a toxikológii". - Martin : JLF UK, 2004. - [S. 1]
 418. AFH Bacteriological Indicators in Patients with Bronchial Astma / J. Drga ... [et al.]
  In: 13th Martin Days of Respiration. - Martin : LF UK, 1992. - S. 5
 419. AFH Bakteriologické a mykologické ukazovatele u pacientov s bronchiálnou astmou / J. Drga ... [et al.]
  In: 19. zjazd Československej mikrobiologickej spoločnosti pri ČSAV. - Košice : [s.n.], 1992. - S. 161
 420. AFH Imunological Indicators in Patients with Bronchial Astma / I. Kocan ... [et al.]
  In: 13th Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1992. - S. 11
 421. AFH Porovnanie epidemiologických ukazovateľov bronchogénneho karcinómu v okrese Martin v r.1980 a v r.1990 / A. Mešková ... [et al.]
  In: XI. Dni mladých internistov. - Martin : JLF UK, 1992. - [S. 1]
 422. AFH Bronchogénny karcinóm a profesionalita / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 5. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1992. - S. 9
 423. AFH Syndróm dráždivého kašľa ako ekvivalent bronchiálnej astmy / M. Vrlík ... [et al.]
  In: 5. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1992. - S. 30
 424. AFH Obštrukcia dýchacích ciest aj po kardioselektívnych betablokátoroch? / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: XI. Dni mladých internistov. - Martin : JLF UK, 1992. - [S. 1]
 425. AFK AIHA and smoking prevention municipal program / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 27th Annual Conference: A Century of Health for the Children of 2000. - Arlington : [s.n.], 2000. - S. P10
 426. AFK Ikonografia kalkulóz pri pneumokoniózach a lithoptýza / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 58, č. 3 (2006), s. 128
 427. AFL Porovnávacia štúdia vybraných parametrov bronchogenného karcinómu v okrese Martin v roku 1980 a o 10 rokov neskôr / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic & Phthisiologic Societies with International Participation. - Martin : JLF UK, 1994. - S. 88
 428. AFL Immunological parameters of the patients withaAsthma bronchiale and chronicbBronchitis in stage of the exacerbation / I. Kocan ... [et al.]
  In: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic & Phthisiologic Societies with International Participation. - Martin : [s.n.], 1994. - S. 90
 429. AFL Použitie invazívnych a neinvazívnych metód v dif. dg. pleurálnych výpotkov / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: XI. Zoborský deň. Granulomatózy. Invazívne metódy v pneumológii. Rehabilitácia v pneumológii. - Nitra : VOÚ TaRCH, 2001. - S. 15
 430. AFL Diagnostický algoritmus pri chronickom kašli / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Škola astmy. - Bratislava : Mediforum, 2005. - S. 1-6 [poster]
 431. AGI Výskum chronických bronchopulmonálnych ochorení scintigrafickou metódou : záverečná správa výskumnej úlohy ŠPTR č. P-17-535-271-05/E01. / O. Haľák ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1980
 432. AGI Imunoglobulíny A,G,M a alfa-1-antitrypsín v sére chorých na chronickú bronchitídu vo vzťahu k fajčeniu : Záverečná správa subčiastkovej úlohy ŠPZV VII-4-4(16-02. / O. Haľák ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1985
 433. AGI Vplyv fajčenia na hladinu COHb v krvi u zdravých a chorých s chronickou bronchitídou : Záverečná správa subčiastkovej úlohy ŠPZV VII-4-4/16-01. / E. Kavcová ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1985
 434. AGI Vzťah fajčenia k hladinám COHb v krvi u darcu krve : Záverečná správa subčiastkovej úlohy ŠPZV VII-4-4/16-03. / E. Rozborilová ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1985
 435. AGI Vplyv škodlivín prostredia na respiračný systém / G. Nosáľová ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1990
 436. BAB Chronická obštrukčná choroba pľúc : národné smernice pre prevenciu a terapiu. / M. Drugdová... [et al.]
  Bratislava : Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, 2011
 437. BAB Repetitórium pediatra / J. Buchanec a kol.
  Martin : Osveta, 1994
 438. BAB Základy vedeckovýskumnej práce : príručka pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. / J. Hanáček, K. Javorka a kol.
  Martin : Osveta, 2008
 439. BAB Vademékum pediatra / zostavil Ján Buchanec a kolektív
  Martin : Osveta, 2001
 440. BAB Chronická obštrukčná choroba pľúc : národné smernice pre prevenciu a terapiu 2018. / Marta Hájková ... [et al.]
  Bardejov : TB-tlačiareň, 2018
 441. BAB Asthma bronchiale : národné smernice pre terapiu. / M. Hrubiško, P. Čižnár a kol.
  Bratislava : Bonus, 2010
 442. BAB Intervencia a liečba tabakovej závislosti v ordinácii všeobecného praktického lekára : odporúčaný diagnostický a liečebný postup pre všeobecných praktických lekárov 2006. / E. Kavcová ... [et al.]
  Martin : Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS a JLF UK, 2006
 443. BBB Symptomatológia respiračných ochorení / E. Rozborilová
  In: Diferenciálna diagnostika kardiovaskulárnych, respiračných a hematologických ochorení. - ISBN 978-80-89182-46-6. - Bratislava : Raabe, 2010. - S. A.2.2/1-27
 444. BBB Chronická obštrukčná choroba pľúc príručka pre ľudí trpiacich chronickou obštrukčnou chorobou pľúc / E. Rozborilová
  In: Režimové opatrenia v liečbe : praktická príručka pre lekárov a ich pacientov. - ISBN 978-80-8140-018-6. - Bratislava : Raabe, 2012. - S. C1.1/1-C1.1/34 [1AH]
 445. BCI Vybrané kapitoly z vnútorného lekárstva / J. Květenský a kol.
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1993
 446. BCI Tuberkulóza a mykobakteriózy / E. Rozborilová, I. Solovič a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 447. BDE Pohľad na vyšetrovacie metódy v pneumológii / E. Rozborilová
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 70, č. 6 (2010), s. 227
 448. BDE Exspiračná stenóza trachey - kazuistiky / J. Hamžík ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 65, č. 6 (2005), s. 232-234
 449. BDE Menej obvyklá príčina fluidothoraxu / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 10, č. 1 (2013), s. 3-6
 450. BDE Deficit alfa-1 antitrypsínu a jeho význam v diagnostike a liečbe chronickej obštrukčnej choroby pľúc / Eva Rozborilová
  In: Faktory pro život. - Roč. 1, č. 1 (2018), s. 8-9
 451. BDE Česká, slovenská a polská veřejnost ví málo o chronické obstrukční plicní nemoci / V. Vondra...[et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 2 (2009), s. 27-28
 452. BDF Omalizumab (XOLAIR) - 5 rokov na Slovensku, skúsenosti z reálnej praxe - "real-life" / E. Rozborilová, P. Pružinec
  In: Respiro. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 51-53
 453. BDF Čo (ne)vieme a chronickej obštrukčnej chorobe pľúc? manuál pre pacientov / E. Rozborilová
  In: Bedeker zdravia : CHOCHP, odborná príloha. - Roč. 8, č. 1 (2012), nestr. (3 s. )
 454. BDF Chronická obštrukčná choroba pľúc a fajčenie / E. Rozborilová
  In: Zdravotnícke noviny. - Pacientské Listy Č. 4 (2012), s. 24-26
 455. BDF Pán doktor, mám CHOCHP, môžem letieť lietadlom? / I. Kocan, E. Rozborilová
  In: Medical Practice. - Roč. 7, č. 1 (2012), s. 7-9
 456. BDF Je použitie statínov v liečbe CHOCHP opodstatnené? / G. Nosáľová, E. Rozborilová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 9 (2012), s. 8-9
 457. BDF Alergická rinitída a jej vplyv na astmu / A. Benčová... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 9, č. 3 (2010), s. 6-11
 458. BDF Alergická rinitída a bronchiálna astma - čo majú spoločné? / A. Benčová, E. Rozborilová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 9 (2012), s. 6-8
 459. BDF Súčasné názory na využitie statínov v liečbe chronickej obštrukčnej choroby pľúc / G. Nosáľová... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 9, č. 3 (2010), s. 50-55
 460. BDF Diferenciálna diagnostika a liečba kašľa v ambulancii všeobecného lekára / E. Rozborilová
  In: Via Practica. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 6-9
 461. BDF Závažnosť chronickej obštrukčnej choroby pľúc / E. Rozborilová... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 6 (2011), s. 3-4
 462. BDF Chronická obštrukčná choroba pľúc a komorbidity / A. Benčová... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 6 (2011), s. 6 a 8
 463. BDF CHOCHP - problém 3. tisícročia / E. Rozborilová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 13 (2004), s. 4, 6-8
 464. BDF Pneumokokova vakcína / E. Rozborilová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 16 (1996), s. 16
 465. BDF Je tuberkulóza stále reálnou hrozbou? / E. Rozborilová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 13 (2004), s. 26
 466. BDF CHOCHP: diagnostika a faktory ovplyvňujúce vznik a rozvoj ochorenia / E. Rozborilová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 15 (2014), s. 5-6
 467. BDF Manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc z ekonomickej stránky / E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 12, č. 2 (2014), s. 62-71
 468. BDF Kreditný systém štúdia na JLF UK v Martine / Eva Rozborilová
  In: Naša univerzita. - Roč. 47, č. 5 (2001), s. 3
 469. BDF Niektoré aspekty fajčenia a CHOCHP / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 1, č. 2 (1999), s. 15-18
 470. BDF Nádorové ochorenia pľúc a pleury / E. Rozborilová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 1 (1999) s. 4-5
 471. BDF Chronický kašeľ - patofyziológia, diagnostika a liečba / M. Tatár ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Roč. 5, č. 5 (1999), s. 1-7
 472. BDF Metodické usmernenie hlavného odborníka MZ SR o štandardizácií diagnostiky, dispenzarizácie a liečby tuberkulózy / E. Rozborilová, I. Solovič, J. Švecová
  In: Respiro. - Roč. 10, č. 3 (2012), S. 6-13
 473. BDF Význam aplikácie vitamínu D u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc / G. Nosáľová... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 30-33
 474. BDF Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore pneumológia a ftizeológia / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Koncepcia zdravotnej starostlivosti v príslušných odboroch. 1. časť Osobitná príloha ZDN č. 20. - Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva SR, 2006. - S. 45-48
 475. BDF Obštrukčné pľúcne choroby a kvalita života pacientov / M. Tanáčová ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 2, č. 5 (2003), s. 34-36
 476. BDF Účinnosťa bezpečnosť liečby inhalačnými prípravkami / E. Rozborilová
  In: Revue profesionálnej sestry. - Roč. 8, č. 4 (2001), s. 16 a 29
 477. BDF Najvýznamnejšia vrodená porucha imunity v klinickej praxi / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Lekárske listy. - Roč. 22, č. 16 (2018), s. 5-6
 478. BDF Chronická bronchitída a zamestnanie / E. Gáliková, E. Rozborilová
  In: Bezpečná práca. - Roč. 32, č. 6 (2001), s. 13-25
 479. BDF Jednotka intenzívnej starostlivosti Kliniky pneumológie a ftizeológie / Ján Lazor ... [et al.]
  In: Lekárske listy. - Roč. 22, č. 16 (2018), s. 11-13
 480. BDF Význam kombinovanej bronchodilatačnej liečby pri stredne ťažkých a ťažkých exacerbáciách CHOCHP (DYNAGITO) / Eva Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 16, č. 2 (2018), s. 6-9
 481. BDF Pohľad ošetrovateľstva na meranie kvality života v pneumológii / M. Tanáčová ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 3, č. 3 (2001), s. 36-38
 482. BDF Kašeľ a možnosti jeho terapeutického ovplyvnenia / A. Benčová... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 12 (2013), s. 13-15
 483. BDF Montelukast - nový antileukotriénový liek / E. Rozborilová
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 61, č. 6 (2001), s. 282
 484. BDF Súčasný stav diagnostiky a liečby CHOCHP na Slovensku / E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 4, č. 1 (2002), s. 6-7
 485. BDF Súčasný manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc / E. Rozborilová
  In: Interná medicína. - Roč. 13, č. 7-8 (2013), s. 342-346
 486. BDF Chronická obštrukčná choroba pľúc - nové trendy v liečbe ochorenia / E. Rozborilová
  In: Edukafarm MediNews. - Č. 4 (2013), s. 42, 44-46
 487. BDF Efekt erdosteinu u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 12 (26.), č. 9-10 (2002), s. 308-310
 488. BDF Odvykanie od respirátora (Weaning) u pacientov s CHOCHP / S. Bližniaková, E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 11, č. 1 (2012), s. 24-25
 489. BDF Súčasné možnosti liečby bronchiálnej astmy / G. Nosáľová, E. Rozborilová
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 5-7
 490. BDF Kontrola astmy a prehľad terapie v Slovenskej republike v roku 2006 / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 1 (2007), s. 20-24
 491. BDF Suplementácia vitamínom D u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc / G. Nosáľová, E. Rozborilová, R. Péčová
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 2, č. 3 (2012), s. 90-93
 492. BDF Racionálna antimikrobiálna liečba komunitných a nemocničných respiračných infekcií / E. Rozborilová
  In: Interná medicína. - Roč. 11, č. 6 (2011), s. 289-292
 493. BDF Praktickí lekári a včasná diagnostika pľúcnych chorôb / E. Rozborilová
  In: Praktická medicína. - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 31
 494. BDF Kontrola astmy a prehľad jej liečby na Slovensku v roku 2007 / P. Pružinec ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Roč. 10, č. 4 (2007), s. 14-17
 495. BDF Tuberkulóza - stála hrozba pre všetkých / I. Solovič ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Roč. 10, č. 4 (2007), s. 50
 496. BDF Možnosti inhalačnej liečby pri respiračných ochoreniach / E. Rozborilová
  In: Via Practica. - Roč. 5, č. 2 (2008), s. 63-65
 497. BDF Program kontroly fajčenia vo svete a v Slovenskej republike / E. Kavcová, ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Suppl. (1995), s. 23-24
 498. BDF TBC / E. Rozborilová
  In: Harmónia. - Č. 2 (1997), s. 12-13
 499. BDF Fajčenie u študentov gymnázia v Martine / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 52, č. 2 (1992), s. 131-135
 500. BED Alergická rinitída a bronchiálna astma / A. Benčová, E. Rozborilová
  In: Pneumológia, pneumoonkológia a hrudníková chirugia. - ISBN 978-80-89087-52-5. - Bratislava : Infoma Bussines Trading, 2011. - S. 15-19
 501. BED Dlhodobá domáca oxygenoterapia / E. Rozborilová
  In: Škola pneumológie a ftizeológie : učebné texty pre postgraduálne štúdium. - Bratislava : Katedra tbc a respiračných chorôb SPAM, 2000. - S. 28-29
 502. BED Význam multisektorovej a dlhodobej medzinárodnej, národnej a regionálnej politiky kontroly fajčenia / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia a prevencia. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 24-27
 503. BED Názory a vedomosti medikov k problematike fajčenia a zdravia / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia a prevencia. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 59-62
 504. BED Aspergilóza pľúc / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 3. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 33-35
 505. BED Syndróm spánkového apnoe / R. Vyšehradský, E. Rozborilová
  In: Škola pneumológie a ftizeológie : učebné texty pre postgraduálne štúdium. - Bratislava : Katedra tbc a resp. chorôb SPAM, 1999. - S. 78-79
 506. BED Mechanizmus účinku Vareniklínu a liečba tabakovej závislosti / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 292-300
 507. BED Dlhodobá domáca oxygenoterapia / E. Rozborilová
  In: Škola pneumológie a ftizeológie : učebné texty pre postgraduálne štúdium. - Bratislava : Katedra tbc a resp. chorôb SPAM, 1999. - S. 14-15
 508. BEF Liečebné postupy pri terapii atypických infektov pľúc / E. Rozborilová
  In: Súčasné algoritmy liečby bronchiálnej astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. - Bratislava : Edukafarm, 2017. - S. 17-19
 509. BEF Čo má spoločné metabolický syndróm a chronická obštrukčná choroba pľúc? / I. Marget... [et al.]
  In: 29. Zoborský deň a 10. Západoslovenský deň o osteoporóze 2012 [elektronický zdroj]. - Nitra : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, 2012. - S.S. 57-63 [CD-ROM]
 510. BEF Malígne ezofagotracheálne fistuly / K. Zeleňák, H. Poláček, E. Rozborilová
  In: Rádiológia X.. - ISBN 978-80-224-1324-6. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 196-198
 511. BEF Astma bronchiale a chronická obštrukčná choroba bronchopulmonálna - jedna alebo dve choroby? / E. Rozborilová
  In: Odborné sympózium Život s CHOCHP. - Bratislava : GlaxoSmithKline, 2001. - S. 1-2
 512. BFA The impact of lung cancer subtypes, smoking status and corticosteroids treatment on exhaled nitric oxide levels in patients with lung cancer / A. Benčová... [et al.]
  In: European Respiratory Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 44, suppl. 58 (2014), s. 2/2 [online]
 513. BFA Transmission of tuberculosis among people living in border areas of Polish, Czech and Slovakia / J. Zientek... [et al.]
  In: 2. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti JEP. - Olomouc : [s.n.], 2014. - S. 76.
 514. BFA Vývin farmakoterapie CHOCHP na klinike TaPCH JLF UK a MFN za posledných 10 rokov / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 10. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2003. - S. 11
 515. BFA Comenius University Quality Assurance System (CUQAS) and student's participation in graduate medical education evaluation / L. Plank ... [et al.]
  In: Medical Education and Standards at a Time of Charge. - Berlin : [s.n.], 2001. - S. 4.63
 516. BFA Poruchy spánku pri ADHD / P. Adamík ... [et al.]
  In: 23. Celostátní sympozium Duševní zdraví mládeže. - Brno : [s.n.], 2008. - S. 3
 517. BFA Súčasný stav diagnostiky a liečby CHOCHP na Slovensku / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: IX. Luhačovické dny. - Luhačovice : [s.n.], 2002. - S. 27
 518. BFA Validita spánkového dotazníka používaného v spánkovom laboratóriu kliniky TAPCH JLF UK a MFN / D. Dreveňáková ... [et al.]
  In: 4. Sjezd o spánku. 8. Symposium o spánkové apnoi. - Brno : [s.n.], 2002. - [S. 1]
 519. BFA Evaluation of undergraduate medical education as a part of the European Union access process - an experience at the Jessenius Medical Faculty of Comenius University in Martin, Slovakia / L. Plank ... [et al.]
  In: AMEE 2003. Relevance in Medical Education. - Bern : [s.n.], 2003. - 8E9
 520. BFA Students' evaluation of education at Jessenius Medical Faculty of Comenius University in Martin - Slovak Republic / L. Plank ... [et al.]
  In: Approaches to Better Teaching. - Lisabon : [s.n.], 2002. - S. 4.66
 521. BFA Karcinóm pľúc na začiatku 21. storočia / E. Kavcová, E. Rozborilová
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 71, suppl. (2011), s. 51
 522. BFA Plicní biopsie v diagnostice intersticiálních plicních procesů. Je vždy přínosem pro diagnózu? CON / R. Vyšehradský... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 71, suppl. (2011), s. 60
 523. BFA Aktuálna situácia v tuberkulóze v SR / E. Rozborilová, I. Solovič
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 71, suppl. (2011), s. 70
 524. BFA CHOCHP v SR a porovnanie s inými krajinami / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: 16. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-254-3883-1. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2009. - S. 23
 525. BFB TBC pľúc - najrozšírenejšie infekčné ochorenie u nás a vo svete / E. Rozborilová
  In: Jubilejná 50. odborná konferencia. - Bratislava : Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS, 2007. - [S. 1]
 526. BFB Asthma bronchiale - epidemiológia, diagnostika a liečba / E. Rozborilová
  In: Jubilejná 50. odborná konferencia. - Bratislava : Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS, 2007. - [S. 1]
 527. BFB Nové poznatky v diagnostike chronickej obštrukčnej choroby pľúc / E. Rozborilová
  In: 29. Zoborský deň a 10. Západoslovenský deň o osteoporóze 2012 [elektronický zdroj]. - Nitra : [s.n.], 2012. - S. 119 [CD-ROM]
 528. BFB Akútny priebeh chronickej obštrukčnej choroby pľúc / A. Benčová, I. Kocan ml., E. Rozborilová
  In: 29. Zoborský deň a 10. Západoslovenský deň o osteoporóze 2012 [elektronický zdroj]. - Nitra : [s.n.], 2012. - S. 104 [CD-ROM]
 529. BFB Markery oxidačného a nitrozačného stresu u pacientov s karcinómom pľúc / M. Antošová... [et al.]
  In: 27. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav DTaRCH, 2014. - S. 12
 530. BFB Použitie pulzného oxymetra Nonin 8600 pre screening spánkových porúch dýchania-naše prvé skúsenosti / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Respiračné prejavy mimopľúcnych ochorení. Kongres SFPD a PFS. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 31
 531. BFB American International Health Alliance. American Cancer Society a kontrola fajčenia v meste Martin / E. Kavcová... [et al.]
  In: 2. Konferencia o podpore zdravia a primárnej prevencii. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 7-8
 532. BFB Multisektorová spolupráca na národnej a komunálnej úrovni v oblasti podpory nefajčenia / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o podpore zdravia a primárnej prevencii. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 20-21
 533. BFB Naše skúsenosti s Quantiferonom v diagnostike TBC / I. Kocan ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 54, č. 5 (2008), s. 559
 534. BFB Analýza zmien rizika vzniku profesionálnej TBC na Slovensku / J. Buchancová... [et al.]
  In: 12. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2013. - Nestr. [S. 27] [CD-ROM]
 535. BFB Komorbidity pacientov dlhodobo liečených neinvazívnou pozitívnou pretlakovou ventiláciou / Z. Štrbová... [et al.]
  In: 10. Slovensko-český zjazd spánkovej medicíny a 15. Český zjazd spánkovej medicíny. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 31-32
 536. BFB Chronická obštrukčná choroba pľúc a komorbidity / A. Benčová... [et al. ]
  In: 18. Kongres Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, 2013. - [S. 1]
 537. BFB História spánkového laboratória Kliniky TaPCH UK JLF a MFN / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: 2. Haľákové dni. - ISBN 80-88866-27-8. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 34-35
 538. BFB Endovaskulárna liečba pľúcnych AVF / K. Zeleňák... [et al.]
  In: 23. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 53
 539. BFB Nový pohľad na stratifikáciu a liečbu pacienta s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc / E. Rozborilová
  In: Farmakoterapia Review. - Roč. 2, č. 1 (2012), s. 3
 540. BFB Súčasné možnosti liečby CHOCHP / E. Rozborilová... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 49-50
 541. BFB Astma alebo CHOCHP / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 44-45
 542. BFB Smoking of students of the secondary grammar school / E. Kavcová ... [et al.]
  In: VII. Congressus pneumologicus et phthiseologicus cechoslovacus cum participatione international. - Brno : [s.n.], 1990. - S. 168
 543. BGG Národné smernice pre optimálnu diagnostiku a terapiu bronchogénneho karcinómu 2010 / P. Kasan... [et al.]
  Bratislava : Grifis, 2010
 544. BGG Smernice pre optimálne intervencie a liečbu tabakovej závislosti v SR 2004 / E. Kavcová ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2003
 545. BGG Národné smernice pre optimálnu diagnostiku a terapiu bronchogénneho karcinómu 2016 / P. Kasan... [et al.]
  Bratislava : Farmakon Press, 2016
 546. BGG Národné smernice pre optimálne intervencie a liečbu nikotínovej závislosti v SR 2003 [elektronický zdroj] : . / E. Kavcová ... [et al.]
  Bratislava : WHO kancelária v SR, 2003
 547. BGG Metodické odporúčania hlavného odborníka MZ SR pre manažment tuberkulózy a ostatných mykobakterióz a pre dispenzárnu starostlivosť v odbore ftizeológia / E. Rozborilová
  Bratislava : Boehringer Ingelheim, 2005
 548. BGG Manuál a smernice pre zanechanie fajčenia a liečbu nikotínovej závislosti / E. Kavcová ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta a Martinská fakultná nemocnica, 2005
 549. BGH Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie / E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 6, suppl. č. 5 (2007), s. 1-4
 550. DAI Možnosti včasnej diagnostiky bronchogénneho karcinómu na podklade klinických a scintigrafických vyšetrovacích metód / E. Rozborilová
  Martin : [s.n.], 1981
 551. EDJ Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb / E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 1, č. 2 (1999) s. 30-31
 552. EDJ Mária Belová prvá slovenská lekárka / E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 3, č. 2 (2001), s. 36
 553. EDJ Premiéra medzinárodných Haľákových dní Do Turca zavítalo 130 pľúcnych lekárov z piatich krajín Európy a USA / E. Rozborilová, E. Ferencová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 45 (2001), s. ?
 554. EDJ ATS 2001 San Francisco - 97th International Conference / E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 3, č. 3 (2001), s. 34-35
 555. EDJ Tuberkulóza-nová hrozba súčasnosti / I. Solovič ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 5. - ISBN 978-80-88866-58-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2008. - S. 353-355
 556. EDJ Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb UK JLF a MFN Martin sa predstavuje / E. Rozborilová
  In: Respiro. - Roč. 8, č. 4 (2009), s. 41-43
 557. EDJ Štatút Kategorizačnej komisie pre liečivá / E. Rozborilová
  In: Škola pneumológie a ftizeológie. - ISBN 978-80-89352-49-4. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2010. - S. 169-180
 558. EDJ Anti IgE liečba v Európe a na Slovensku / Rozborilová
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 44
 559. EDJ K jubileu prof. MUDr. Ondreja Haľáka, CSc. / E. Rozborilová
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 52, č. 2 (1992), s. 85-87
 560. FAI Pneumológia, pneumoonkológia a hrudníková chururgia / redakčná rada J. Orosová... [et al.]
  Bratislava : Infoma Bussiness Trading, 2011
 561. FAI Odkaz pre pneumológiu : (vybrané kapitoly). / L. Chovan ; zost. E. Rozborilová, I. Solovič, G. Čápová Chovanová
  [s.l.] : Gertruda Čápová Chovanová, 2010
 562. FAI Diferenciálna diagnostika kardiovaskulárnych, respiračných a hematologických ochorení / ed. P. Gavorník, M. Hrubiško, E. Rozborilová
  Bratislava : Josef Raabe, 2010
 563. FAI II. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou : zborník abstraktov. / zostavili E. Rozborilová, R. Vyšehradský
  Martin : JLF UK, 2003
 564. GHG Metodický pokyn hlavného odborníka MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia pre poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie [elektronický zdroj] : . / E. Rozborilová
  [S.l.] : [s.n.], 2007
 565. GII CHOCHP úvodné slovo / E. Rozborilová
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 10, mimoriadne suppl. 1 (2013), s. 2
 566. GII Astma bronchiale / E. Rozborilová
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 73, č. 4 (2013), s. 127
 567. GII Respiračné ochorenia by mali byť zaradené medzi prioritné celospoločenské programy rozhovor / K. Banská
  In: Medical Practice. - Roč. 1, č. 12 (2006), s. 4-6
 568. GII Koordinácia učebných osnov : časť XII. Najfrekventovanejšie malignómy. / J. Květenský ... [et al.]
  Martin : Lekárska fakulta UK, 1989
 569. GII Koordinácia učebných osnov XIII. : respiračná insufiencia. / E. Rozborilová ... [et al.]
  Martin : Lekárska fakulta UK, 1989