Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

  1. BDE Endovaskulárna terapia hemoptýzy / J. Lazor ... [et al.]
    In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 14, č. 2 (2017), s. 5-9
  2. BDF Jednotka intenzívnej starostlivosti Kliniky pneumológie a ftizeológie / Ján Lazor ... [et al.]
    In: Lekárske listy. - Roč. 22, č. 16 (2018), s. 11-13
  3. BFB Endovaskulárna liečba hemoptýzy / J. lazor ... [et al.]
    In: 35. Dni mladých internistov. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 28