Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC The impact of hypertonic saline inhalation on mucociliary clereance and nasal nitric oxide / A. Benčová... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 63, č. 3 (2012), s. 309-313
 2. ADC Itch and Cough - Similar Role of Sensory Nerves in Their Pathogenesis / Tatiana Péčová ... [et al.]
  In: Physiological research [elektronický dokument]. - Roč. 69, č. supplement 1 (2020), s. S43-S54 [print]
 3. ADE Tobacco control and the role of the medical community in the Slovak republic / E. Kavcová ... [et al.]
  In: European Journal of Dental Education. - Roč. 8, suppl. 4 (2004), s. 46-50
 4. ADE Paréza oboch hlasiviek ako príčina respiračného zlyhania / Zuzana Štrbová ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 15, č. 1 (2018), s. 28-31
 5. ADE Goodov syndróm - raritná forma imunodeficiencie v dospelom veku / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 21, č. 3 (2019), s. 195-198
 6. ADF Baktériové a mykotické nálezy zo spút od pacientov s nešpecifickými zápalmi priedušiek a pľúc / I. Kocan ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 12. (26.), č. 11-12 (2002), s. 411-412
 7. ADF Výskyt spánkových porúch dýchania vo vzorke slovenskej populácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, č. 5 (2007), s. 6-10
 8. ADM Liečba latentnej tuberkulóznej infekcie / I. Kocan, E. Rozborilová
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 74, č. 1 (2014), s. 8-13
 9. ADM Komorbidity a chronická obštrukčná choroba pl'úc / A. Benčová... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Vol. 74, Iss. 2 (2014), p. 65-73
 10. ADM Patogenéza tuberkulóznej infekcie / I. Kocan, I. Solovič
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 74, č. 5 (2014), s. 162-167
 11. ADM Faktory ovplyvňujúce senzitívnosť pomeru CD4+/CD8+ lymfocytov v bronchoalveolárnej lavážovej tekutine pacientov so sarkoidózou / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 76, č. 5 (2016), s. 168-174
 12. ADM Uniportal VATS lobektómia pre veľký pľúcny hamartóm / Michaela Skaličanová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 79, č. 1 (2019), s. 9-12
 13. ADM Retrospective Study of Factors Potentially Influencing Occurrence of Cough in Slovak Patients with Sarcoidosis / Eva Kováčová ... [et al.]
  In: Canadian Respiratory Journal [elektronický dokument]. - Roč. 2019 (2019), s. [1-9], art. no. 3808206 [print]
 14. AED Prevalencia latentnej tuberkulóznej infekcie u zdravotníckych pracovníkov vybraných pneumoftizeologických pracovísk / I. Kocan ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. - ISBN 978-80-8187-005-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S. 32-33
 15. AFD Tobacco Control and the medical community in the Slovak Republik / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Earmarked Taxation and Health Promotion Foundations - Developing a Plan for Action. - Bratislava : [s.n.], 2004. - Nestr. [2 s.]
 16. AFD Zdravotný stav obyvateľstva SR v rokoch 2002-2006 / I. Kocan st... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 399-402
 17. AFD Naše skúsenosti s vyšetrovaním Quantiferon TB Gold testu / I. Kocan... [et al.]
  In: 16. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-77-0. - Bratislava : SPFS, 2010. - S. 50-51 [CD-ROM]
 18. AFG Lung cancer in patients under 40 years old / J. Kozielski ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 62, Suppl. 1 (2002), s. 50
 19. AFG Longterm home oxygen therapy and its value in treatment of COPD / I. Kocan ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Vol. 6, suppl. 1 (2003), p. 77
 20. AFG Kašeľ - z denníka alergológa / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 20, č. Supplement 2 (2018), s. 65-65
 21. AFG Lymfóm, hypogamaglobulinémia a bronchiektázie / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: 26. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-87450-24-6. - Praha : Česká společnost alergologie a klinické imunologie, 2019. - S. 7-7
 22. AFG Our experiences with Quantiferon / I. Kocan ml. ... [et al.]
  In: 20. Spotkanie polskiej grupy ERS. - Korbielów : [s.n.], 2009. - S. 15
 23. AFG The role of nitric oxide, reactive nitrogen and oxygen species in lung cancer / A. Benčová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 46, suppl. 59 (2015), s. 2/2 [online]
 24. AFG Život s karcinómom pľúc - kazuistika / Simona Laštíková, Ivan Kocan, Robert Vyšehradský
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 65, č. 6 (2019), s. 47-48
 25. AFH Využitie nových diagnostických metód v pneumológii / A. Benčová... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 18
 26. AFH Endobronchiálna kryoterapia - naše prvé skúsenosti / A. Benčová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, suppl. 1 (2014), s. 4
 27. AFH Etiologické agensy infekcií dýchacích ciest a ich súčasná citlivosť na antibiotiká / I. Kocan ... [et al.]
  In: 2. Haľákové dni. - ISBN 80-88866-27-8. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 19
 28. AFH Aj pneumológia vie využiť ultrasonograf / M. Depešová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6, suppl. 1 (2014), s. 9
 29. AFH Zmeny hladiny vydychovaného NO a vybraných markerov oxidačného stresu u pacientov s karcinómom pľúc / M. Antošová... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 4 [online]
 30. AFH Pleurálny syndróm v materiáli kliniky TaPCH Martin / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 31
 31. AFH Možná príčina pomaly sa resorbujúcej pneumónie / I. Kocan ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 18-19
 32. AFH Nikdy nie je neskoro pre diagnózu CVID / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 19-19
 33. AFH Vybrané rizikové faktory u pacientov s bronchogénnym karcinómom pľúc / I. Kocan ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 9
 34. AFH Dlhodobá kompliance pacientov s nCPAP liečbou / I. Kocan ... [et al.]
  In: 25. Dni mladých internistov. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2006. - [S. 1]
 35. AFH Prevalencia spánkových porúch dýchania vo vzorke slovenskej populácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: IV. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-88866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 28-29
 36. AFH Latentná tuberkulózna infekcia u zdravotníckych pracovníkov / I. Kocan, A. Benčová
  In: 11. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-8187-003-3. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 19-20
 37. AFH Chorobnosť rómskeho etnika v regióne Turiec / I. Kocan st.... [et al.]
  In: 7. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 43
 38. BDE Endovaskulárna terapia hemoptýzy / J. Lazor ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 14, č. 2 (2017), s. 5-9
 39. BDE Tuberkulóza alebo sarkoidóza / A. Bobčáková ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 14, č. 3 (2017), s. 12-16
 40. BDF Jednotka intenzívnej starostlivosti Kliniky pneumológie a ftizeológie / Ján Lazor ... [et al.]
  In: Lekárske listy. - Roč. 22, č. 16 (2018), s. 11-13
 41. BDF Endobronchiálna krypterapia / I. Kocan
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 5 (2015), s. 20-21
 42. BDF Pán doktor, mám CHOCHP, môžem letieť lietadlom? / I. Kocan, E. Rozborilová
  In: Medical Practice. - Roč. 7, č. 1 (2012), s. 7-9
 43. BDF Kašeľ a možnosti jeho terapeutického ovplyvnenia / A. Benčová... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 12 (2013), s. 13-15
 44. BDF Súčasný pohľad na latentnú tuberkulóznu infekciu / I. Kocan, A. Benčová
  In: Zdravotnícke noviny. - Medical practice, č. 1 (2013), s. 26-27
 45. BDF Efekt erdosteinu u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc / E. Rozborilová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 12 (26.), č. 9-10 (2002), s. 308-310
 46. BED Niektoré aspekty komunitných pneumónii / I. Kocan
  In: Pneumológia, pneumoonkológia a hrudníková chirugia. - ISBN 978-80-89087-52-5. - Bratislava : Infoma Bussines Trading, 2011. - S. 49-52
 47. BEE Latentná tuberkulózna infekcia / I. Kocan
  In: Tuberkulóza ve faktech i obrazech. - ISBN978-80-7345-613-9. - Praha : Maxdorf, 2019. - S. 111-115
 48. BFA Antibody deficiency associated with lymphoma and bronchiectasis / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: 2019 Meeting of the European Society for Immunodeficiences. - Amsterdam : European Society for Immunodeficiences, 2019. - S. 425-425
 49. BFA The impact of lung cancer subtypes, smoking status and corticosteroids treatment on exhaled nitric oxide levels in patients with lung cancer / A. Benčová... [et al.]
  In: European Respiratory Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 44, suppl. 58 (2014), s. 2/2 [online]
 50. BFB Súčasné možnosti liečby CHOCHP / E. Rozborilová... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 49-50
 51. BFB Markery oxidačného a nitrozačného stresu u pacientov s karcinómom pľúc / M. Antošová... [et al.]
  In: 27. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav DTaRCH, 2014. - S. 12
 52. BFB Retrospective analysis of factors potentially influencing cough development in sarcoidosis patients / Eva Kováčová ... [et al.]
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 21-21
 53. BFB Naše skúsenosti s Quantiferonom v diagnostike TBC / I. Kocan ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 54, č. 5 (2008), s. 559
 54. BFB Akútny priebeh chronickej obštrukčnej choroby pľúc / A. Benčová, I. Kocan ml., E. Rozborilová
  In: 29. Zoborský deň a 10. Západoslovenský deň o osteoporóze 2012 [elektronický zdroj]. - Nitra : [s.n.], 2012. - S. 104 [CD-ROM]
 55. BFB Endovaskulárna liečba hemoptýzy / J. lazor ... [et al.]
  In: 35. Dni mladých internistov. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 28
 56. BFB Biologická liečba chronických zápalových ochorení a tuberkulóza / J. Červeň ... [et al.]
  In: 35. Dni mladých internistov. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 28
 57. BGG Manuál a smernice pre zanechanie fajčenia a liečbu nikotínovej závislosti / E. Kavcová ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta a Martinská fakultná nemocnica, 2005
 58. DAI Prevalencia latentnej tuberkulóznej infekcie u zdravotníckych pracovníkov / Ivan Kocan ; školiteľ Eva Rozborilová
  Martin : [s.n.], 2015