Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADE Goodov syndróm - raritná forma imunodeficiencie v dospelom veku / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 21, č. 3 (2019), s. 195-198
 2. ADE Kanakinumab v liečbe autoinflamačných ochorení - skúsenosti jedného centra / Miloš Jeseňák ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 21, č. 2 (2019), s. 90-96
 3. ADF Mepolizumab v liečbe ťažkej perzistujúcej eozinofilovej bronchiálnej astmy - naše skúsenosti / Miloš Jeseňák ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 28, č. 3 (2018), s. 5-7
 4. AFG Tymóm a hypogamaglobulinémia / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: 25. Luhačovické dny : sborník abstrakt. - ISBN 978-80-87450-21-5. - Praha : Česká společnost alergologie a klinické imunologie, 2018. - S. 7-7
 5. AFG Efficacy and safety of venom immunotherapy in a patient with mastocyte activation syndrome - case report / Anna Bobčáková, Miloš Jeseňák
  In: Allergy. - Roč. 74, č. Supplement 106 (2019), s. 527-528, č. abstraktu TP0964
 6. AFG Kašeľ - z denníka alergológa / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 20, č. Supplement 2 (2018), s. 65-65
 7. AFG Acquired angioedema and chronic spontaneous urticaria - one disease or two separated antities? Case report / Miloš Jeseňák ... [et al.]
  In: Allergy, Asthma and Clinical Immunology. - Roč. 15 (2019), s. 17-18
 8. AFG Lymfóm, hypogamaglobulinémia a bronchiektázie / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: 26. Luhačovické dny. - ISBN 978-80-87450-24-6. - Praha : Česká společnost alergologie a klinické imunologie, 2019. - S. 7-7
 9. AFH Goodov syndróm - známa či neznáma diagnóza v praxi imunológa / Anna Bobčáková, Miloš Jeseňák, Robert Vyšehradský
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 31-31
 10. AFH Alergia na blanokrídly hmyz / Anna Bobčáková, Miloš Jeseňák
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 29, č. 3 (2019), s. 5-5
 11. AFH Cvičením indukovaná, potravinami asociovaná anafylaxia / Lenka Kapustová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 29, č. 3 (2019), s. 16-17
 12. AFH Nikdy nie je neskoro pre diagnózu CVID / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 19-19
 13. BDE Tuberkulóza alebo sarkoidóza / A. Bobčáková ... [et al.]
  In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. - Roč. 14, č. 3 (2017), s. 12-16
 14. BDF Najvýznamnejšia vrodená porucha imunity v klinickej praxi / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: Lekárske listy. - Roč. 22, č. 16 (2018), s. 5-6
 15. BDF Infekcia Covid-19, imunitný systém a imunodeficiencie / Miloš Jeseňák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 15, č. 2 (2020), s. 75-81
 16. BFA Good's syndrome presented by recurrent pneumonias - case report / Anna Bobčáková, Robert Vyšehradský, Miloš Jeseňák
  In: 18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies. - Delft : European Society for Immunodeficiencies, 2018. - S. [1-1]
 17. BFA Antibody deficiency associated with lymphoma and bronchiectasis / Anna Bobčáková ... [et al.]
  In: 2019 Meeting of the European Society for Immunodeficiences. - Amsterdam : European Society for Immunodeficiences, 2019. - S. 425-425