Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení preventabilným očkovaním / H. Hudečková, D. Ševčovič a kol.
  Bratislava : Iris, 2017
 2. AAB Verejnozdravotné aspekty osýpok / Henrieta Hudečková ... [et al.]
  Bratislava : A-medi management, 2018
 3. AAB Importované parazitárne nákazy / M. Szilágyiová
  Martin : Beriss, 1999
 4. ACB Pracovné lekárstvo a toxikológia / J. Buchancová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 5. ACB Infektológia pre prax / M. Szilágyiová... [et al.]
  Bratislava : Herba, 2010
 6. ADC Analysis of the direct and indirect costs of treatment of imported malaria in the Slovak Republic / V. Švihrová... [et al.]
  In: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. - Roč. 42, č. 4 (2009), s. 377-380
 7. ADC Contribution of the Diagnosis and treatment of Life-Threatening Parasitosis Caused by the Parasite Echinococcus multilocularis / K. Šimeková ... [et al.]
  In: Vector-Borne and Zoonotic Diseases. - Roč. 17, č. 4 (2017), s. 225-228
 8. ADC Costs analysis of the treatment of imported malaria / V. Švihrová... [et al.]
  In: Malaria Journal. - Roč. 11, č. 1 (2012), s. 1-5
 9. ADC The estimation of the economic burden of measles in terms of direct and indirect costs per case / Viera Švihrová ... [et al.]
  In: Infectious Diseases. - Roč. 50, č. 4 (2018), s. 324-327
 10. ADD Cost effectiveness and cost benefit analysis of the regular obligatory vaccination in Slovakia / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 56, suppl. 9 (2001), s. 119-122
 11. ADD Pyogenic liver abscess in a child concomitant infections - Staphylococus aureus, Echinococcus multilocularis and Mycobacterium tuberculosis / D. Antolová ... [et al.]
  In: Helminthologia. - Roč. 53, č. 3 (2016), s. 270-275
 12. ADD A second case of autochthonous human alveolar echinococcosis in the Slovak Republik / J. Kinčeková ... [et al.]
  In: Helminthologia. - Roč. 39, č. 4 (2002), s. 193-196
 13. ADD Importance of complex diagnostic approach in differential diagnosis of alveolar echinococcosis / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: Helminthologia. - Roč. 52, č. 4 (2015), s. 298-302
 14. ADD Clinical and serological study of human alveolar echinococcosis in Slovakia in relation to the outcome of chemotherapy / J. Kinčeková ... [et al.]
  In: Helminthologia. - Roč. 43, č. 4 (2006), s. 213-219
 15. ADE Naše skúsenosti s diagnostikou a liečbou alveokokózy pečene / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 9-10 (2001), s. 255-257
 16. ADE Zdravotná a ekonomická návratnosť povinného pravidelného očkovania v Slovenskej republike. III. Záškrt, tetanus a čierny kašeľ / Hudečková, H. ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 4 (2000), s. 153-157
 17. ADE Choroba z mačacieho uškrabnutia v diferenciálnej diagnostike uzlinového syndrómu u detí / C. Jakubčáková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 59, č. 10 (2004), s. 522-525
 18. ADE Diagnostika a výskyt alveolárnej echinokokózy na Slovensku / J. Kinčeková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, č. 1 (2005), s. 11-16
 19. ADE Rodinný výskyt toxokarózy u detí / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 59, č. 5 (2004), s. 246-248
 20. ADE Cost effectiveness and cost benefit of viral hepatitis B vaccination in the Slovak republic / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 10, č. 4 (2002), s. 146-148
 21. ADE Profesionálne ochorenia na hepatitídu B u zdravotníckych pracovníkov regiónu Turiec v rokoch 1976-2000 / H. Hudečková ... [et al.]
  In: České pracovní lékařství. - Roč. 3, č. 3 (2002), s. 134-136
 22. ADE Herpes zoster u pacientov Infekčnej kliniky v Martine v rokoch 1994-2000 / K. Šimeková ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 83, č. 1 (2003), s. 3-5
 23. ADE The first case of autochthonous human alveolar echinococcosis in the Slovak Republic (Case report) / J. Kinčeková ... [et al.]
  In: Mitteilungen der Osterreichischen Gesellschaft fur Tropenmedizin und Parasitologie. - Vol. 23 (2001), s. 33-37
 24. ADE Poškodenie pečene pri niektorých infekčných ochoreniach / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 10 (1998), s. 299-301
 25. ADE Podiel detí na celkovom výskyte salmonelóz v okrese Martin za roky 1977-1997 / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 9-10 (1999), s. 319-321
 26. ADE Prípad importovanej tropickej malárie u dieťaťa / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 54, č. 3 (1999), s. 169-171
 27. ADE Lyme borreliosis - epidemiological analysis of incidence in the northern region of Slovakia / M. Bochničková, M. Szilágyiová, R. Gardlík
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 61, č. 1-2 (2012), s. 3-8
 28. ADE Ramsay-Huntov syndróm / L. Michal ... [et al.]
  In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 3 (2003), s. 143-145
 29. ADE Cysta echinokokovej etiológie lokalizovaná v slezine / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství [elektronický zdroj]. - Roč. 15, č. 5 (2009), s. 185-188
 30. ADE Príčiny smrti pacientov hospitalizovaných na infekčnej klinike v Martine v rokoch 1989-1998 / L. Michal ... [et al.]
  In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 7 (2000), s. 225-229
 31. ADF Tropická malária importovaná občanom Slovenskej republiky z Afriky / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 17 (31), č. 9-10 (2007), s. 223-225
 32. ADF Public health importance of vaccination against selected communicable diseases / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 34-37
 33. ADF Výskyt ľudskej alveolárnej echinokokózy na Slovensku - diagnostické a terapeutické problémy / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 36-39
 34. ADF Cystická echinokokóza - metamorfózy jej klinického obrazu? / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 10, č. 4 (2011), s. 214-215
 35. ADF Importované nákazy diagnostikované na klinike infektológie a cestovnej medicíny v Martine v rokoch 2008-2010 / K. Šimeková, M. Szilágyiová, E. Nováková
  In: Interná medicína. - Roč. 12, č. 2 (2012), s. 71-72
 36. ADF Vírusová hepatitída E importovaná občanom SR z Vietnamu / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 10, č. 12 (2010), s. 599-600
 37. ADF Pyrvinium Spofa suspenzia a pečeň / V. Krajňák ... [et al.]
  In: Farmakoterapeutické zprávy. - Roč. 22, č. 5 (1976), s. 411-412
 38. ADF Príspevok k rodinnému výskytu hepatitídy A a hepatitídy B / L. Michal ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 57, č. 6 (1977), s. 207-209
 39. ADF Výskyt a priebeh hepatitídy A a B v okrese Martin v rokoch 1973 až 1975 / L. Michal ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 26, č. 9 (1977), s. 503-508
 40. ADF Výsledky klinických a laboratórnych vyšetrení vietnamských praktikantov vo Fakultnej nemocnici v Martine za roky 1974-1976 / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 27, č. 1 (1978), s. 47-51
 41. ADF Poruchy pečene pri parotických epididymo-orchitídach / L. Michal ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 59, č. 15-16 (1979), s. 601-605
 42. ADF Sérové imunoglobulíny hlavných tried, celková bielkovina v sére a jej jednotlivé frakcie pri niektorých črevných parazitárnych ochoreniach / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 118, č. 47 (1979), s. 1451-1454
 43. ADF Skúsenosti s liečbou niektorých črevných parazitóz / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 60, č. 17 (1980), s. 618-620
 44. ADF Imunoglobíny G, A, M, a sérové bielkoviny u chorých na teniarhynchózu / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 120, č. 9 (1981), s. 264-267
 45. ADF Analýza činnosti Strediska pre cudzokrajné choroby v Martine za roky 1975 až 1979 / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 30, č. 5 (1981), s. 293-297
 46. ADF Koprologické vyšetrenia u kubánskych občanov / J. Škračíková ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 61, č. 7 (1981), s. 265-267
 47. ADF K otázke etiopatogenézy tzv. "idiopatických" obŕn lícneho nervu v detskom veku / V. Krajňák ... [et al.]
  In: Československá pediatrie. - Roč. 37, č. 9 (1982), s. 510-513
 48. ADF Možnosť nákazy črevnými parazitmi od cudzích štátnych príslušníkov v ČSSR / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 121, č. 48 (1982), s. 1495-1497
 49. ADF Výskyt protilátok proti echinokokovému, teniarynchovému, toxokarovému, trichinelového a toxoplazmovému antigénu u občanov Kubánskej republiky / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 122, č. 32-33 (1983), s. 1003-1005
 50. ADF Problematika infekčných chorôb u osôb starších ako 60 rokov / L. Michal ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 33, č. 1 (1984), s. 29-32
 51. ADF Výsledky vyšetrení HBsAg imunoelektroforézou a rádioimunoanalýzou u občanov VSR, KĽDR a KR / L. Michal ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 64, č. 12 (1984), s. 452-453
 52. ADF K otázke výskytu HBsAg a HBsAb u občanov VSR, KR a LĽDR / L. Michal ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 64, č. 12 (1984), s. 450-451
 53. ADF Sledovanie možnosti importu vírusových ochorení. Virologicko-serologická štúdia / V. Krajňák ... [et al.]
  In: Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 34, č. 5 (1985), s. 304-309
 54. ADF Hodnoty eozinofilov pri niektorých črevných parazitárnych nákazách pred a po antiparazitárnej liečbe / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 83, č. 1 (1985), s. 75-79
 55. ADF Rodinný výskyt larválnej toxokarózy u detí (rodina 2) / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 3 (2006), s. 165-167
 56. ADF Hodnota ovoskopických metód v diagnostike invázií pásomnicou T. saginata / Š. Straka ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 128, č. 2 (1989), s. 56-58
 57. ADF Črevné parazitárne nákazy importované na územie Slovenskej republiky cudzími štátnymi príslušníkmi / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 8, č. 7-8 (2008), s. 414-416
 58. ADF Importované parazitárne nákazy ako choroby z povolania / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 11. (25), č. 7-8 (2001), s. 290-291
 59. ADF Formulation and implementation of the national immunization programme in Slovak republic / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 27-30
 60. ADF Morfologické zvláštnosti vajíčok Ascaris lumbricoides v koprologických nálezoch u ľudí / Š. Straka ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 90, č. 10 (1989), s. 765-768
 61. ADF Our experiences with the diagnosis of intestinal parasites in foreign apprentices from the tropics and subtropics / Š. Straka ... [et al.]
  In: Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Immunology. - Roč. 33, č. 4 (1989), s. 435-437
 62. ADF Príspevok k výskytu E-antigénu a protilátok proti nemu vo vybranej skupine HBsAg pozitívnych vietnamských občanov / L. Michal ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 130, č. 3 (1991), s. 82-83
 63. ADF Epidemické aspekty anikterických foriem vírusovej hepatitídy / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 4, č. 1 (1994), s. 4-6
 64. ADF Anikterické vírusové hepatitídy HBsAg negatívne a pozitívne, ich priebeh, klinické a laboratórne nálezy / L. Michal ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 5(19), č. 9-10 (1995), s. 52-54
 65. ADF Sarcocystis species u vietnamských praktikantov / Š. Straka ... [et al.]
  In: Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 40, č. 4-5 (1991), s. 204-208
 66. ADF Skúsenosti s diagnostikou a liečbou amébového abscesu pečene / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 6, č. 2 (1996), s. 28-30
 67. ADF Výskyt anikterického poškodenia pečene pri niektorých infekčných chorobách / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 6, č. 11-12 (1996), s. 31-32
 68. ADF K problematike diftérie v okrese Martin / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 7, č. 5-6 (1997), s. 18-19
 69. ADF Hyperamylazémia - sprievodný znak botulizmu? / L. Michal ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 2/41, č. 6-7 (1992), s. 52-55
 70. ADF Výskyt črevných parazitov u detí pred a po návrate zo zahraničného pobytu. / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 72, č. 6 (1992), s. 209-210
 71. ADF Výskyt črevných parazitov u detí a dospelých osôb pred odchodom a po návrate zo zahraničia / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 2(XVI.), č. 6-7 (1992), s. 16-20
 72. ADF Niektoré menej obvyklé mimopľúcne lokalizácie tuberkulózy / L. Michal ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 3, č. 4 (1993), s. 21-23
 73. ADF Výskyt ľudskej alveokokózy na Slovensku kazuistika piatej pacientky / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 15. (29), č. 10-12 (2005), s. 248-249
 74. ADF Importované črevné parazitárne nákazy diagnostikované na klinike infektológie a cestovnej medicíny v Martine v priebehu 12 mesiacov / K. Šimeková... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 8, č. 3 (2009), s. 174-175
 75. ADF Parazitárne nákazy v Slovenskej republike / M. Szilágyiová
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 6 (2003), s. 379-383
 76. ADF Lyme borreliosis - risk of occupational infection / M. Bochničková, M. Szilágyiová
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 11, č. 2 (2011), s. 40-44
 77. ADF Alveokokóza - závažná helmintozoonóza ohrozujúca život človeka / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, č. 3 (2014), s. 115-118
 78. ADF Importované parazitárne ochorenia tráviaceho traktu / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 1 (2007), s. 23-27
 79. ADM Problematická diagnostika a závažné biliárne komplikácie echinokokózy pečene / R. Rosoľanka ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 3 (2017), s. 241-244
 80. ADM Importovaná kožná parazitóza / Peter Bánovčin ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 157, č. 4 (2018), s. 208-210
 81. ADM Alveolar echinococcosis in a highly endemic area of northern Slovakia between 2000 and 2013 / D. Antolová... [et al.]
  In: Eurosurveillance. - Roč. 19, č. 34 (2014), s. 13-20
 82. AED Alveolárna echinokokóza na Slovensku - diagnostika a nález u človeka / J. Kinčeková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy humánnej parazitológie a genetiky. - ISBN 80-968314-1-0. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV, 2000. - S.18-20
 83. AED Surveillance lymskej boreliózy / M. Bochničková, M. Szilágyiová
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 21-27 [CD-ROM]
 84. AED Skúsenosti a organizačné zabezpečenie preventívnych prehliadok v Stredisku pre cudzokrajné choroby pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Martine / V. Krajňák ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom 14. - Martin : Osveta, 1988. - S. 121-129
 85. AED Výskyt povrchového antigénu hepatitídy B u rodičiek a novorodencov / L. Michal ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom 14. - Martin : Osveta, 1988. - S. 137-141
 86. AED Importovaný prípad amébového abscesu pečene / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom 14. - Martin : Osveta, 1988. - S. 131-136
 87. AED Intestinal parasites in foreign trainees in 1986 / Š. Straka ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 15, 1988. - ISBN 80-217-0240-0. - Martin : Osveta, 1990. - S. 49-54
 88. AED Intestinal parasites in children of primary school in Martin district / J. Škračíková ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 15, 1988. - ISBN 80-217-0240-0. - Martin : Osveta, 1990. - S. 127-132
 89. AED Výskyt črevných parazitov u dospelých československých občanov po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom 16-17, 1989-1990. - ISBN 80-127-0331-8. - Martin : Osveta, 1991. - S. 103-107
 90. AED Analýza účinnosti a prospešnosti vynaložených nákladov na preventívne programy / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - ISBN 80-88866-17-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 236-239
 91. AED Intestinal parasites in students of selected secondary technical schools in Martin district / J. Škráčiková ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 18, 1991. - ISBN 80-217-0367-9. - Martin : Osveta, 1991. - S. 261-268
 92. AFD Analýza sociálnoekonomických aspektov importovanej malárie v Slovenskej republike za roky 2003-2007 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 378-382
 93. AFD Priame a nepriame náklady počas hospitalizácie pacientov s diagnózou kliešťová encefalitída na Slovensku v roku 2009 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 391-394
 94. AFD Lymská borelióza v regióne Liptova - 21ročné epidemiologické sledovanie / M. Bochničková... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 142-149
 95. AFD Sledovanie importovaných nákaz v Slovenskej socialistickej republike / I. Hrúzik ... [et al.]
  In: 5. Symposium o problematice zdravotníctví ve vztahu k rozvojovým zemím. - Praha : Univerzita Karlova, 1981. - S. 131-140
 96. AFD Echinococcus, Taeniarhynchus, Trichinella and Toxocara antibodies in Vietnamese and Cuban people / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Zborník "Immunodiagnosis of tropical parasitoses and actual problems of tropical medicine". - Praha : Univerzita Karlova, 1988. - S. 238-241
 97. AFD Zmeny sérových imunoglobulínov po liečbe teniarynchózy Yomesanom / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: 5. Československý kongres infekčných a parazitárnych chorôb. - Bratislava : [s.n.], 1989. - S. 490-493
 98. AFD Frekvencia anikterických priebehov v rodinnom výskyte vírusovej hepatitídy A a B v okrese Martin za roky 1973-1994 / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Tom. 53, suppl. 1 (1996), s 189-193
 99. AFG Endemic focus of alveolar echinococcosis in Slovakia / D. Antolová... [et al.]
  In: ESCCAP Echinococcus 2014. - ISBN 978-1-907259-37-1. - Vilnus : Lithuanian Academy of Sciences, 2014. - S. 24
 100. AFG Human alveolar echinococcosis in the Slovak Republic / J. Kinčeková ... [et al.]
  In: International Archives of the Hydatidosis . Volume XXXV. - Bologna : Universita di Bologna, 2004. - S. 186
 101. AFG The first case of human alveolar echinococcosis in the Slovak Republic / J. Kinčeková ... [et al.]
  In: 34. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Tropenmedizin und Parasitologie : Kurzfassung der Vorträge. - [S. l.] : ÖGTP, 2000. - S. 13
 102. AFG Akútna vírusová hepatitída E importovaná občanom SR z Vietnamu / K. Šimeková... [etal.]
  In: 14. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - ISBN 978-80-254-7520-1. - Praha : Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2010. - S. 64
 103. AFG Serum imunoglobulins G,A,M and E in the course of some intestinal parasitic diseases of Vietnam people staying in CSSR / J. Čáp ... [et al.]
  In: IV. Symposium Allergologicum et Clinico-Immunologicum. - Budapešť : [s.n.], 1982. - S. 169
 104. AFG Výskyt a diagnostika alveolárnej echinokokózy u ľudí na Slovensku / J. Kinčeková ... [et al.]
  In: 10. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - ISBN 80-239-6549-2. - Brno : [s. n.], 2006. - S. 51
 105. AFG Rodinný výskyt toxokarózy u detí / K. Šimeková ... [et al.]
  In: 10. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - ISBN 80-239-6549-2. - Brno : [s.n.], 2006. - S. 76
 106. AFG Naše skúsenosti s diagnostikou a liečbou alveokokózy / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: VI. česko-slovenský kongres o infekčních chorobách s mezinárodní účastí. - Mikulov : [s.n.], 2001. - S. 32
 107. AFG K problematike poškodenia pečene pri niektorých bakteriálnych, vírusových a parazitárnych nákazách / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: II. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Hradec nad Moravici : [ s.n.], 1997. - S. 72
 108. AFG Kombinovaná echinokoková infekcia pečene s komplikovaným priebehom / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: 16. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. Program a sborník abstrakt. - ISBN 978-80-260-2286-2. - Ostrava : Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2012. - S. 92
 109. AFG Dva prípady hydatidóznej cysty pečene / Ľudovít Lauko ... [et al.]
  In: XXVII. Vědecký sjezd českých patologů. - Praha : [s.n.], 2000. - S. 16
 110. AFH Vplyv črevných parazitóz na hladiny imunoglubulínov G, A, M / J. Škračiková ... [et al.]
  In: III. Prowázkove dni. - Komárno : [s.n.], 1981. - S. 13
 111. AFH Occurrence of antibodies against Echinococcis, Teniarynchic, Trichinella, Toxocara and Toxoplasma antigen in Vietnamese and Cuban citizens / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: VI. symposium - Imunodiagnostika tropických parazitóz a aktuální problémy tropické medicíny. - Praha : [s.n.], 1987. - S. 40
 112. AFH Niektoré menej obvyklé mimopľúcne prípady tuberkulózy zistené v rámci diferenciálnej diagnostiky infekčných ochorení / L. Michal ... [et al.]
  In: Celostátní konference o infekčních nemocech. - Seč u Chrudim : [s.n.], 1992. - S. 55
 113. AFH Súčasný trend vo výskyte profesionálnych VHB a ich prevencia v regióne Turiec / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 8. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie so zahraničnou účasťou. Vedecko-vzdelávacia konferencia na tému "Aktuality v pracovnom lekárstve a toxikológii". - Martin : JLF UK, 2004. - [S. 1]
 114. AFH Riziko profesionálnych a nozokomiálnych krvou prenosných ochorení v stomatologickej praxi / P. Hubočan ... [et al.]
  In: 8. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie so zahraničnou účasťou. Vedecko-vzdelávacia konferencia na tému "Aktuality v pracovnom lekárstve a toxikológii". - Martin : JLF UK, 2004. - [S. 1]
 115. AFH Vplyv osýpok na náklady a kvalitu života v Slovenskej republike / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 24
 116. AFH Echinokokóza v CT obraze / H. Poláček... [et al.]
  In: Slovenská rádiológia. - Roč. 18, č. 1 (2011), s. 51
 117. AFH Profesionálne hepatitídy v zdravotníctve / V. Kišová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 37, č. 6 (1984), s. 225
 118. AFH Alveolar echinococcosis in the eyes of an infectologist / Róbert Rosoľanka, Katarína Šimeková, Mária Szilágyiová
  In: 13th Slovak and Czech Parasitological Days : book of abstracts. - ISBN 978-80-968473-9-6. - Košice : Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2018. - S. 81-81
 119. AFH Sledovanie hodnôt lipidov a lipoproteínov u pacientov s infekčnou hepatitídou typu A a B / J. Buranský ... [et al.]
  In: Kongres o infekčních nemocech s mezinárodní účastí. - Praha : [s.n.], 1977. - S. 20
 120. AFH Sledovanie imunoglobulínov (IgG, IgA, IgM), cielkovej bielkoviny v sére a jednotlivých frakcií plazmatických bielkovín pri niektorých parazitárnych ochoreniach / M. Sziágyiová ... [et al.]
  In: Celostátní infekcionistická konference. - Třinec : [s. n.], 1979. - S. 23
 121. AFH K otázke zmien IgG, IgA, IgM a sérových bielkovín u chorých na teniarhynchózu / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Medzinárodný kongres Zoonózy. - Bratislava : [s.n.], 1980. - S. 149
 122. AFH Profesionálne ochorenia importované z trópov v našom klinickom materiáli / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: II. Martinské dní pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1982. - S. 19
 123. AFH Hladiny imunoglobulínov G,A,M.E a komplementu C3 v sérach pacientov s črevnými parazitózami / J. Škračíková ... [et al.]
  In: 3. Kongres československých imunologů. - Hradec Králové : [s.n.], 1982. - S. 165
 124. AFH The Levels of Imunoglobulins G,A,M,E and Complement in Serum of Patients with Intestinal Parasitoses / J. Škráčiková... [et al.]
  In: VI. Sympózium "Imunodiagnostika tropických parazitóz a aktuální problémy tropické medicíny. - Praha : [s.n.], 1987. - S. 42
 125. AFH Nálezy vajíčok veľkých motolíc u praktikantov z VSR / Š. Straka ... [et al.]
  In: Zprávy Československé společnosti parasitologické. - Roč. 28, č. 3 (1988), s. 44-45
 126. AFH Rodinný výskyt toxokarózy s postihnutím pečene / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: VII. Spoločný slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 66
 127. AFH Taenia saginate control in Martin district / J. Škračíková ... [et al.]
  In: Zooneses Congress with International participation and VIth Joint Meeting of the European Leptospira Workers. - Brno : [s. n.], 1988. - S. 102
 128. AFH Poškodenie očného nervu pri herpes zoster ophthalmicus / K. Šimeková ... [et al.]
  In: VII. Spoločný slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 31
 129. AFH Parazitologický prieskum školskej mládeže v okrese Martin / J. Škračíková ... [et al.]
  In: Zprávy Československé společnosti parasitologické. - Roč. 28, č. 3 (1988), s. 47-48
 130. AFH Analýza hemofilových meningitíd na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: VII. Spoločný slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 34
 131. AFH HBaAg u cudzích štátnych príslušníkov nakazených i nenakazených črevnými parazitmi / L. Michal ... [et al.]
  In: Pracovná schôdza Slovenskej infektologickej spoločnosti. - Trenčianske Teplice : [s. n.], 1989. - S. 10
 132. AFH Sarcocystis spp. u vietnamských praktikantov / Š. Straka ... [et al.]
  In: Pracovná konferencia Slovenskej infektologickej spoločnosti. - Trenčianske Teplice : [s. n.], 1989. - S. 15
 133. AFH VHB ako choroba z povolania u zdravotníckych pracovníkov okresu Martin v rokoch 1976-1998 / Hudečková, H. ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 91-92
 134. AFH Účinnosť a prospešnosť očkovania proti VHB na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 1, suppl. B (2001), s. 61
 135. AFH E antigén a protilátky proti nemu vo vybranej skupine HBsAg pozitívnych vietnamských občanov / L. Michal ... [et al.]
  In: Pracovná konferencia Slovenskej infektologickej spoločnosti. - Smolenice : [s.n.], 1990. - S. 10
 136. AFH Sarcocystis spp. u vietnamských praktikantov-Martin / Š. Straka ... [et al.]
  In: VI. Prowázkové dni. - Komárno : [s.n.], 1990. - S. 62
 137. AFH Hypermyiasemia-accopanying sing of botulism / L. Michal ... [et al.]
  In: Tropická medicína a infekčné ochorenia. - Piešťany : [s.n.], 1991. - S. 68
 138. AFH Problémy ovoskopickej diagnostiky motolíc / Š. Straka ... [et al.]
  In: Aktuálne otázky humánnej parazitológie. Celoštátna konferencia. - Bratislava : [s.n.], 1991. - S. 51
 139. AFH Incidence of intestinal parasites in children and adults before their departure and after their arrival from abroad / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Tropická medicína a infekčné ochorenia. - Piešťany : [s. n.], 1991. - S. 48
 140. AFH Parasitological examination of foreigners at the center for imported diseases in Martin / J. Škráčiková ... [et al.]
  In: VI. medzinárodné helmintol. symp."Helmintózy". - Bratislva : [s.n.], 1991. - S. 144
 141. AFH Faktory ovplyvňujúce výskyt salmonelózy v súčasnosti / H. Hudečková ... [et al.]
  In: III. Spoločná konferencia Slovenskej spoločnosti infektológov a Českej spoločnosti infekčného lekárstva. - Trenčianske Teplice : [s.n.],1998. - S. 21
 142. AFH Porovnanie titrov protilátok proti niektorým vírusom u slovenských a vietnamských občanov / L. Michal ... [et al.]
  In: Epidemiologické dni. - Martin : LF UK, 1992. - S. 67
 143. AFH Epidemiologická situácia a ekonomický efekt očkovania proti parotitíde / H. Hudečková ... [et al.]
  In: III. Spoločná konferencia Slovenskej spoločnosti infektológov a Českej spoločnosti infekčného lekárstva. - Trenčianske Teplice : [s.n.], 1998. - S. 98
 144. AFH Syndróm hnačiek u osôb starších ako 60 rokov / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: III. Spoločná konferencia Slovenskej spoločnosti infektológov a Českej spoločnosti infekčného lekárstva. - Trenčianske Teplice : [s.n.], 1998. - S. 36
 145. AFH Výskyt anikterickej formy VH v okrese Martin za roky 1973-1991 / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Celostátní konference o infekčních nemocech. - Seč u Chrudimi : [s.n.], 1992. - S. 40
 146. AFH Aktuálna problematika nozokomiálnych nákaz v Martinskej fakultnej nemocnici / D. Krkoška ... [et al.]
  In: IX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Košice : [s.n.], 2005. - S. 37
 147. AFH Diferenciálna diagnostika lymfadenopatií za obdobie 1999-2003 na Infekčnej klinike JLF UK a MFN / C. Jakubčáková ... [et al.]
  In: IX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Košice : [s.n.], 2005. - S. 25
 148. AFH Protrahovaný výskyt nozokomiálnej nákazy / P. Hubočan ... [et al.]
  In: IX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Košice : [s.n.], 2005. - S. 22
 149. AFH Vírusová hepatitída v okrese Martin a na Slovensku v rokoch 1977-1997 / L. Michal ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 15
 150. AFH MRSA - nozokomiálny problém Martinskej fakultnej nemocnice / H. Hudečková ... [et al.]
  In: IX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Košice : [s.n.], 2005. - S. 23
 151. AFH Infekcia parvovírusom B 19 v kolektíve / P. Hubočan ... [et al.]
  In: IX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Košice : [s.n.], 2005. - S. 21
 152. AFH Nie je eozinofília ako eozinofília / J. Straková... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 41
 153. AFH Alveokokóza - diagnostické a terapeutické problémy / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: 15. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK-Klinika infektológie a cestovnej medicíny, 2011. - S. 41
 154. AFH Vírusové, bakteriálne a parazitárne infekcie diagnostikované v Ambulancii pre cudzokrajné choroby v Martine v r. 2008-2010 / K. Šimeková... [et al.]
  In: 15. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK-Klinika infektológie a cestovnej medicíny, 2011. - S. 46
 155. AFH Menej časté profesionálne parazitárne ochorenia / J. Škračíková ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 37, č. 6 (1985), s. 225
 156. AFH Cystická echinokokóza u človeka je zaujímavá len stúpaním incidecie? / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: 15. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK-Klinika infektológie a cestovnej medicíny, 2011. - S. 46
 157. AFH Výskyt jednotlivých štádií lymskej boreliózy v regióne Liptova za 22 rokov / M. Bochničková... [et al.]
  In: 15. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK-Klinika infektológie a cestovnej medicíny, 2011. - S. 48-49
 158. AFH Epidemiologická analýza importovanej malárie na Slovensku za uplynulých 10 rokov a jej sociálnoekonomický dopad / V. Švihrová... [et al.]
  In: 10. Červenkové dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2011. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 159. AFH Analýza epidemických výskytov nozokomiálnych sepsí v Martinskej fakultnej nemocnici (MFN) / R. Maďar ... [et al.]
  In: 5. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 26
 160. AFH Herpes zoster v materiáli infekčnej kliniky v Martine / K. Šimeková ... [et al.]
  In: 5. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 25
 161. AFH Problematika diagnostiky echinokokovej cysty pečene / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: 5. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 30
 162. AFH Morfologická diagnostika echinokokózy - dva prípady hydatidóznej cysty pečene v bioptickom materiáli / Lauko, Ľ., Szilágyiová, M.
  In: 5. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 31
 163. AFH Profesionálne ochorenia na hepatitídu B u zdravotníckych pracovníkov okresu Martin v rokoch 1976-1998 / H. Hudečkova ... [et al.]
  In: 5. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 36
 164. AFK Importované parazitárne nákazy ako choroba z povolania / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: VI. česko-slovenský kongres o infekčních chorobách s mezinárodní účastí. - Mikulov : [s.n.], 2001. - S. 86
 165. AFK Poškodenie pečene pri niektorých vírusových nákazách / M. Michal ... [et al.]
  In: II. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Hradec nad Moravici : [s.n.], 1997. - S. 101
 166. AFK Poškodenie pečene pri niektorých bakteriálnych nákazách / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: II. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Hradec nad Moravici : [s.n.], 1997. - S. 100
 167. AFK Poškodenie pečene pri niektorých parazitárnych nákazách / K. Šimeková ... [et al.]
  In: II. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Hradec nad Moravici : [s.n.],1997. - S. 102
 168. AFK Úloha giardiózy v diferenciálnej diagnostike dispeptických ťažkostí / K. Šimeková ... [et al.]
  In: 4. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - Soláň : [s.n.], 1999. - S. 17
 169. AFL Importované profesionálne nákazy / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 92
 170. AFL Niektoré vírusové ochorenia a pečeň / L. Michal ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 20
 171. AFL Laboratórne známky poškodenia pečene pri bakteriálnych nákazách / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 27
 172. AFL Reakcia pečeňového parenchýmu pri parazitárnej infekcii / K. Šimeková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 28
 173. AFL Príčiny smrti pacientov hospitalizovaných na infekčnej klinike v Martine v rokoch 1989-1998 / L. Michal ... [et al.]
  In: 5. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 46
 174. AGI Anikterická hepatitída : projekt výskumnej úlohy v rezorte MŠV SR A-9/1. Záverečná správa. / L. Michal ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1994
 175. AGI Sledovanie výskytu importovaných parazitárnych nákaz : fakultný výskumný grant JLF UK č. 05/1999. / M. Szilágyiová ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 2002
 176. AGI K problematike izolovaných periférnych obŕn lícneho nervu v detskom veku : záverečná správa čiastkovej úlohy rezortného výskumu MZd SSR č. 18-02-08. / V. Krajňák ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1980
 177. AGI Importované parazitárne, vírusové a bakteriálne ochorenia : Záverečná správa čiastkovej úlohy rezortného výskumu MZd SSR č. 42-01-03. / V. Krajňák ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1984
 178. AGI Etiologické a preventívne aspekty importovaných nákaz : Záverečná správa subčiastkovej úlohy ŠPTR, č. P-12-535-811-06.05. / L. Michal ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1989
 179. AGI Poruchy pečene pri niektorých infekčných ochoreniach : záverečná správa z výskumnej úlohy. / M. Szilágyiová ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1997
 180. BAB Vademékum pediatra / zostavil Ján Buchanec a kolektív
  Martin : Osveta, 2001
 181. BAB Repetitórium pediatra / J. Buchanec a kol.
  Martin : Osveta, 1994
 182. BBB Uzlinový syndróm pri infekčných ochoreniach / M. Szilágyiová
  In: Diagnostika a liečba infekčných ochorení v ambulantnej praxi. - ISBN 80-89182-08-9. - Bratislava : Raabe, 2009. - S. E30/1-E30/25
 183. BBB Infekčná endokarditída / M. Szilágyiová
  In: Diagnostika a liečba infekčných ochorení v ambulantnej praxi. - ISBN 80-89182-08-9. - Bratislava : Raabe, 2009. - S. E1-E28
 184. BDF Toxokarová infekcia u 4-ročného chlapca / B. Hodrušská... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 3 (2009), s. 143-146
 185. BDF Pneumokokové ochorenia - záťaž v staršej populácii na Slovensku / I. Solovič... [et al.]
  In: Medikom. - Edukafarm Medinews, Roč. 3, č. 3 (2013), s. 38-39
 186. BDF Echinococcus multilocularis na Slovensku - aktuálna situácia / D. Antolová... [et al.]
  In: Infovet. - Roč. 21, č. 6 (2014), s. 245-249
 187. BDF Naše skúsenosti s liečbou tropickej malárie / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 10, č. 11-12 (2000), s. 430-431
 188. BED Infekcie žlčníka, žlčových ciest a pankreasu / M. Szilágyiová
  In: Diagnostika a liečba infekčných ochorení v ambulantnej praxi. - ISBN 80-89182-08-9. - Bratislava : Raabe, 2009. - S. E1-E22
 189. BEF Polstoročie očkovacieho programu SR / H. Hudečková ... [et al.]
  In: III. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2004. - S. 70-72
 190. BFA Alveolar echinococcosis in Slovakia / J. Jarošová ... [et al.]
  In: 16th Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists. - Ľvov: National Academy of Sciences of Ukraine, 2017. - S. 97
 191. BFA Ekonomické hodnotenie imunizačného programu SR / H. Hudečková ... [et al.]
  In: VIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - ISBN 80902883-9-1. - Hradec Králové : Olga Černáková, nakladatelství, 2003. - S. 103
 192. BFB Účinnosť a prospešnosť vynaložených nákladov na pravidelné povinné očkovanie v Slovenskej republike / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 2. zjazd mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Štrbské Pleso : [s.n.], 2000. - S. 73
 193. BFB Finančné náklady na protiepidemické opatrenia v ohnisku VHA / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 7. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ- odbor epidemiológie, 2008. - S. 36
 194. BFB Finančné náklady na liečbu varicely / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 7. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ - odbor epidemiológie, 2008. - S. 14
 195. BFB Importované črevné parazitárne nákazy diagnostikované v r. 2008 na Klinike infektológie a cestovnej medicíny v Martine / K. Šimeková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, suppl. (2009), s. 30
 196. BFB Echinokoková cysta v slezine / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, suppl. (2009), s. 30
 197. BFB Epidémia botulizmu v okrese Martin / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Epidemiologické dni. - Martin : Lekárska fakulta UK, 1992. - S. 46
 198. DAI Importované črevné parazitárne nákazy / M. Szilágyiová
  Bratislava : [s.n.], 1983
 199. DAI Importované parazitárne nákazy / M. Szilágyiová
  Martin : [s.n.], 2001
 200. EDI Lekárska parazitológia Elena Nováková, Tatiana Kubíčková, František Ondriska / M. Szilágyiová
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 6, č. 4 (2008), s. 42
 201. GII Sledovanie importovaných parazitárnych nákaz : prehľad literatúry k odbornej skúške v rámci externej ašpirantúry. / Mária Szilágyiová ; školiteľ Július Hrúzik
  Martin : [s.n.], 1979
 202. GII Vírusová hepatitída / M. Szilágyiová
  Martin : [s.n.], 1975