Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Contribution of the Diagnosis and treatment of Life-Threatening Parasitosis Caused by the Parasite Echinococcus multilocularis / K. Šimeková ... [et al.]
  In: Vector-Borne and Zoonotic Diseases. - Roč. 17, č. 4 (2017), s. 225-228
 2. ADD Importance of complex diagnostic approach in differential diagnosis of alveolar echinococcosis / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: Helminthologia. - Roč. 52, č. 4 (2015), s. 298-302
 3. ADM Problematická diagnostika a závažné biliárne komplikácie echinokokózy pečene / R. Rosoľanka ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 3 (2017), s. 241-244
 4. ADM Importovaná kožná parazitóza / Peter Bánovčin ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 157, č. 4 (2018), s. 208-210
 5. ADM Larva migrans cutanea - importovaná kožná nákaza a možnosti jej liečby / R. Rosoľanka, E. Nováková
  In: Praktický lékař. - Roč. 96, č. 3 (2016), s. 149-151
 6. ADM Ramsay-Huntov syndróm - vzácna manifestácia pomerne častého ochorenia / R. Rosoľanka, K. Šimeková
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 79, č. 2 (2016), s. 222-224
 7. ADM Závažné život ohrozujúce parazitárne ochorenie pečene komplikované disemináciou do pľúc / R. Rosoľanka ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 70, č. 2 (2016), s. 145-149
 8. ADM Inoperabilná forma alveolárnej echinokokózy pečene / R. Rosoľanka ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 97, č. 6 (2017), s. 280-282
 9. ADM Autochtónny prípad vírusovej hepatitídy E na Slovensku / R. Rosoľanka, K. Šimeková
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 69, č. 2 (2015), s. 121-123
 10. ADM Purple urine bag syndrome / Peter Bánovčin ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 99, č. 2 (2019), s. 78-80
 11. AFG Rare lung dissemination of life threatening liver parasitosis / R. Rosoľanka, K. Šimeková
  In: Journal of Genetic Syndromes & Gene Therapy [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 3 (2017), s. 55 [online]
 12. AFG Complex diagnostic approach in cases of Alveolar echinococcosis / K. Šimeková, R. Rosoľanka
  In: Journal of Genetic Syndromes & Gene Therapy [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 3 (2017), s. 54 [online]
 13. AFH Mikrovotrelci v krvi - horor, alebo komédia? / Róbert Rosoľanka ... [et al.]
  In: Škola hematológie : 3. ročník : Roč. 3. - ISBN 978-80-971468-3-2. - Bratislava : Layout architects, 2018. - S. 31-31
 14. AFH Extragastrické prejavy Helicobacter pylori / Peter Bánovčin ... [et al.]
  In: Škola hematológie : 3. ročník : Roč. 3. - ISBN 978-80-971468-3-2. - Bratislava : Layout architects, 2018. - S. 32-32
 15. AFH Alveolar echinococcosis in the eyes of an infectologist / Róbert Rosoľanka, Katarína Šimeková, Mária Szilágyiová
  In: 13th Slovak and Czech Parasitological Days : book of abstracts. - ISBN 978-80-968473-9-6. - Košice : Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2018. - S. 81-81
 16. BDF Malária na Slovensku v minulosti / R. Rosoľanka
  In: Slovenský lekár. - Roč. 26, č. 3-4 (2016), s. 74-75
 17. BFA Alveolar echinococcosis in Slovakia / J. Jarošová ... [et al.]
  In: 16th Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists. - Ľvov: National Academy of Sciences of Ukraine, 2017. - S. 97
 18. BFB Ekbomov syndróm / Róbert Rosoľanka, M. Čupková, L. Špaňo
  In: 12. celoslovenská infektologická konferencia : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8152-644-2. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 26-26
 19. BFB Alveolárna echinokokóza pečene, diagnostický problém / R. Rosoľanka ... [et al.]
  In: RUŽGAD 2017 : 5. Ružinovský gastroenterologický deň. - Bratislava : LF UK, 2017. - S. 15
 20. BFB Spondylodiscitída - možnosti diagnostiky a liečby / L. Špaňo, M. Čupková, Róbert Rosoľanka
  In: 12. celoslovenská infektologická konferencia : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8152-644-2. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 34-34
 21. DAI Zvyšovanie incidencie závažnej helmintozoonózy v populácii SR - úskalia diagnostiky a liečby / Róbert Rosoľanka
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2017