Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

 1. AAB Genetické príčiny zvýšenej agregability trombocytov u pacientok so spontánnym potratom / J. Sokol
  Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2015
 2. AAB Mastocyt v podmienkach kutánnej mastocytózy / M. Péč a kol.
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 3. ACB Priame perorálne antikoagulanciá / Juraj Sokol ... [et al.]
  Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2018
 4. ADC Association of Genetic Variability in Selected Genes in Patients With Deep Vein Thrombosis and Platelet Hyperaggregability / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. - Roč. 24, č. 7 (2018), s. 1027-1032
 5. ADC Nine kindreds of familial sticky platelet syndrome phenotype / R. Šimonová... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis-Hemostasis. - Roč. 19, č. 4 (2013), s. 395-401
 6. ADC Thrombin Receptor Agonist Peptide-Induced Platelet Aggregation Is Reduced in Patients Receiving Dabigatran / František Nehaj ... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. - Roč. 24, č. 2 (2018), s. 268-272
 7. ADC Identification of Two Novel Fibrinogen B Chain Mutations in Two Slovak Families with Quantitative Fibrinogen Disorders / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 1 (2018), s. [1-12], nestr. [print]
 8. ADC GP6 Haplotype of Missense Variants is Associated with Sticky Platelet Syndrome Manifested by Fetal Loss / Mária Škereňová ... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. - Roč. 24, č. 1 (2018), s. 63-69
 9. ADC Mild antithrombin deficiency and risk of recurrent venous thromboembolism: results from the MEGA follow-up study / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Roč. 16, č. 4 (2018), s. 680-688
 10. ADC First Evidence: TRAP-Induced Platelet Aggregation Is Reduced in Patients Receiving Xabans / František Nehaj ... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. - Roč. 24, č. 6 (2018), s. 914-919
 11. ADC Plasma Levels of Vascular Endothelial Growth Factor and Selected Hemostatic Parameters in Association With Treatment Response in Multiple Myeloma / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis [elektronický dokument]. - Roč. 25, č. 1 (2019), s. [1-6] [print]
 12. ADC Different Models of Inheritance in Selected Genes in Patients with Sticky Platelet Syndrome and fetal Loss / J. Sokol... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Roč. 41, č. 3 (2015), s. 330-335
 13. ADC Successful Use of a Highly Purified Plasma von Willebrand Factor Concentrate Containing Little FVIII for the Long-Term Prophylaxis of Severe (Type 3) von Willebrand's Disease / T. Šimurda ... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Roč. 43, č. 6 (2017), s. 639-641
 14. ADC Multiple cutaneous metastases as the first sign of mantle cell lymphoma associated with multiple HPV 52-positive squamous cell carcinomas of the skin / T. Péčová ... [et al.]
  In: European Journal of Dermatology. - Roč. 26, č. 5 (2016), s. 511-513
 15. ADC Fibrinogen Martin: A Novel Mutation in FGB (Gln180Stop) Causing Congenital Afibrinogenemia / T. Šimurda ... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Roč. 42, č. 4 (2016), s. 455-458
 16. ADC Dabigatran affects thrombin-dependent platelet aggregation after a week-long therapy / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Scandinavian Cardiovasculr Journal. - Roč. 52, č. 4 (2018), s. 227-231
 17. ADC Progress in the Understanding of Sticky Platelet Syndrome / J. Sokol ... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Roč. 43, č. 1 (2017), s. 8-13
 18. ADC Activity of coagulation factor XI in patients with spontaneous miscarriage: The presence of risk alleles / J. Sokol... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology. - Roč. 35, č. 6 (2015), s. 621-624
 19. ADC First evidence: rivaroxaban and apixaban reduce thrombin-dependent platelet aggregation / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Thrombolysis. - Roč. 46, č. 3 (2018), s. 393-398
 20. ADC Glycoprotein VI Gene Variants Affect Pregnancy Loss in Patients With Platelet Hyperaggregability / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis [elektronický dokument]. - Roč. 24, č. Supplement 9 (2018), s. 202S-208S [print]
 21. ADC Platelet aggregation abnormalities in patients with fetal losses: the GP6 gene polymorphism / J. Sokol... [et al.]
  In: Fertility and Sterility. - Roč. 98, č. 5 (2012), s. 1170-1174
 22. ADE Porovnanie skórovacích systémov na stanovenie rizika krvácania a tromboembolizmu u pacientov s fibriláciou predsiení a hemoragický šok u pacienta na triple terapii / František Nehaj ... [et al.]
  In: Interní medicína pro praxi. - Roč. 21, č. 2 (2019), s. 100-104
 23. ADE Diagnosis and management of von Willebrand disease in Slovakia / Peter Kubisz ... [et al.]
  In: Annals of Blood [elektronický dokument]. - Roč. 3 (2018), s. [1-6] [online]
 24. ADF Azacitidín v liečbe starších pacientov s AML / J. Chudej... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 121-126
 25. ADF Anémia - hlavná príčina kardiovaskulárnej morbidity a mortality pacientov s myelodysplastickým syndrómom (MDS) / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, č. 5 (2013), s. 241-246
 26. ADF Laboratórne monitorovanie nových perorálnych antikoagulancií / J. Staško ... [et al.]
  In: in Vitro. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 64-72
 27. ADF Thrombelastography and thrombelastometry / L. Duraj... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 1 (2013), s. 14-20
 28. ADF Špecifiká predoperačnej prípravy a peri/operačnej starostlivosti u pacientov s hematologickou malignitou / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, č. 6 (2013), s. 317-321
 29. ADF Hemofília A a riziko vzniku inhibítora - čo zmenila štúdia SIPPET? / Ján Staško ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 9, č. 3 (2017), s. 102-106
 30. ADF Measurement of platelet p-selectin expression by flow cytometry in patients with acute ischemic stroke / Klaudia Kalmarová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 18, č. 1 (2018), s. 14-20
 31. ADF Neočakávaná komplikácia liečby mnohopočetného myelómu / J. Sokol... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 12 (2015), s. 545-549
 32. ADF Súčasné možnosti biologickej liečby pri relabujúcom/refraktérnom klasickom Hodgkinovom lymfóme-kazuistika / J. Chudej... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 121-123
 33. ADF Hemostáza a nádorové ochorenie / M. Hrnčár... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 3 (2015), s. 128-132
 34. ADF Zriedkavý simultánny výskyt lymfómu z plášťových buniek a mnohopočetného HPV 52 asociovaného spinocelulárneho karcinómu kože / T. Péčová... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 66-70
 35. ADF Manažment pacienta s relabujúcim lymfómom z plášťových buniek / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 67-70
 36. ADF Monitoring of hemostasis by rotational thrombelastometry during normal pregnancy and postpartum / L. Duraj... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 15, č. 2 (2015), s. 5-12
 37. ADF Komplikácie v tehotnosti a trombofília - pohľad hematológa / J. Staško... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, č. 4 (2011), s. 201-205
 38. ADF Mutácia protrombínového génu 20210A v zdravej populácii a pri trombofilných stavoch / J. Chudej... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 60, č. 4 (2011), s. 155-161
 39. ADF The Importance and Complications of Sequencing of Von Willebrand Gene in Von Willebrand Disease / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 5-11
 40. ADF Genetické pozadie syndrómu lepivých doštičiek u pacientok s abortami / M. Škereňová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 56-59
 41. ADF Manažment anémie u pacientov s myelodysplastickým syndrómom / J. Chudej... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 11, č. 3-4 (2014), s. 108-111
 42. ADF Laboratórna diagnostika CLL: cytológia, prietoková cytometria / Ľ. Váleková... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 3 (2014), s. 166-172
 43. ADF Coincidence of malignancy and congenital thrombophilia as the cause of deep venous thrombosis - case report and review of the literature / L. Stančiaková... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 16-24
 44. ADF Komplikácie liečby mnohopočetného myelómu a možnosti ich ovplyvnenia / J. Chudej... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 8, č. 5 (2013), s. 313-316
 45. ADF Krvácavé trombocytopatie / J. Staško... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 74-80
 46. ADF Manažment pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML) netolerujúcich alebo rezistentných na prvogeneračný inhibítor tyrozínkinázy(TKI) - imatinib / J. Chudej... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 7, č. 4 (2012), s. 243-247
 47. ADF Možnosti a úskalia liečby sideropenickej anémie / J. Sokol
  In: Súčasná klinická prax - Current Clinical Practice. - Č. 2 (2012), s. 46-49
 48. ADF Je udržiavacia liečba lenalidomidom prínosom v terapii mnohopočetného myelómu? / J. Chudej, J. Sokol, Ľ. Váleková
  In: Onkológia. - Roč. 7, č. 5 (2012), s. 338-341
 49. ADF Otrava vodou ako ojedinelá príčina hyponatrémie - psychogénna polydipsia / František Nehaj ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 29-31
 50. ADF Diferenciálna diagnostika infiltratívneho procesu pľúc u pacienta s chronickou lymfatickou leukémiou (CLL) - kazuistika / J. Chudej... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 7, č. 6 (2012), s. 410-413
 51. ADF Retinálna venózna oklúzia / J. Sokol... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, č. 3-4 (2012), s. 77-80
 52. ADF Prevencia VTE u pacientov s vnútornými chorobami / R. Šimonová... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 9, S2 (2012), s. 12-15
 53. ADF Prevencia VTE u onkologických pacientov / J. Staško... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 9, S2 (2012), s. 23-27
 54. ADF Je potrebné laboratórne monitorovanie antikoagulačnej liečby? / J. Staško... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 99-103
 55. ADM Sticky platelets syndrome in a young patient with massive pulmonary embolism / S. Daruľová... [et al.]
  In: American Journal of Case Reports. - Roč. 14, 23. máj (2013), s. 169-172
 56. ADM Nezvyčajná príčina akútneho infarktu myokardu u 20-ročnej pacientky s ťažkou ketoacidózou / F. Nehaj ... [et al.]
  In: Intervenční a akutní kardiologie. - Roč. 16, č. 4 (2017), s. 152-155
 57. ADM Rituximab-associated Progressive Multifocal Leukoencephalopathy / J. Sokol ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 63, č. 1 (2017), s. 60-64
 58. ADM Intoxikácia Amanita phalloides - stále aktuálny problém? / František Nehaj ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 72, č. 3 (2018), s. 257-259
 59. ADM Glykogenóza typ I (von Gierkeho) a endokrinologické komorbidity / M. Mokáň ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 20, č. 4 (2017), s. 211-214
 60. ADM Genetic variations of the GP6 regulatory region in patients with sticky platelet syndrome and miscarriage / J. Sokol... [et al.]
  In: Expert Review of Hematology. - Roč. 8, č. 6 (2015), s. 863-868
 61. ADM Acute arterial occlusions of the extremities as only one manifestation of cardiac myxoma / F. Nehaj ... [et al.]
  In: Cor et Vasa [elektronický zdroj]. - Roč. 59 (2017), e481-e484
 62. ADM Idarucizumab: skúsenosti jedného centra / J. Sokol ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 23, č. 3 (2017), s. 151-157
 63. ADM Outcomes of Patients with Newly Diagnosed Cardiac Myxoma A Retrospective Multicentric Study / František Nehaj ... [et al.]
  In: BioMed Research International [elektronický dokument]. - Roč. 2018, č. 8320793 (2018), s. [1-5], nestr. [print]
 64. ADM Atypický priebeh Wilsonovej choroby: kazuistika a prehľad literatúry / F. Nehaj ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 63, č. 12 (2017), s. 980-986
 65. ADM Virilizácia ako prejav hypertestosteronizmu pri ovariálnom tumore: Kazuistika / Michal Mokáň ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 64, č. 4 (2018), s. 437-440
 66. ADM Effect of ibrutinib on platelet aggregation / J. Sokol ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 22, č. 4 (2016), s. 264-267
 67. ADM Endovascular stenting in malignant obstruction of superior vena cava / J. Hamžík... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Case Reports. - Roč. 13, 6 júl (2015), s. 84-87
 68. ADM Pseudohypoparathyreóza v teréne malabsorbčného syndrómu u pacientky s autoimunitnou tyreoiditídou / F. Nehaj ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 19, č. 4 (2016), s. 181-183
 69. ADM Změny v epidemiologii invazivních mykotických infekcí v českých a slovenských hematoonkologických centrech v letech 2005-2017: analýzy dat FIND / Barbora Weinbergerová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 25, č. 2 (2019), s. 186-196
 70. ADN Benígne nádory srdca - kardiálne myxómy / F. Nehaj... [et al.]
  In: Cardiology letters [elektronický dokument]. - Roč. 27, č. 1 (2018), s. 27-30 [print]
 71. AED Udržiavacia liečba v terapii mantle cell lymphoma (MCL)? / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 61-71 [online]
 72. AED Doštičková hyperagregabilita / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 72-78 [online]
 73. AED Anemizujúca metrorágia u 24-ročnej pacientky ako prejav hematoonkologického ochorenia / M. Haško... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 110-115
 74. AED Leukémia / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 13-21 [online]
 75. AED Zmeny vybraných hemostazeologických parametrov pri mnohopočetnom myelóme / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 31-40 [online]
 76. AED Skúsenosti s novou liečbou u pacienta s lymfómom z plášťových buniek / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 41-48 [online]
 77. AED Syndróm lepivých doštičiek a venózny tromboembolizmus / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 49-56 [online]
 78. AED Terapia vlasatobunkovej leukémie / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 59-63 [online]
 79. AED Trombóza a mnohopočetný myelóm / J. Sokol... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 1.. - ISBN 978-80-223-3231-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Vydavateľstvo, 2012. - S. 98-103
 80. AED Tromboprofylaxia u žien s habituálnymi potratmi / J. Chudej ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 53-58 [online]
 81. AFC Syndróm lepivých doštičiek - súčasný stav a význam pre klinickú prax / Ján Staško ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes [elektronický dokument]. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 24-29 [print]
 82. AFD Perioperačný manažment pri antikoagulácii DOAC / Ján Staško ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 12-16
 83. AFD Postavenie biologickej liečby v terapii Hodgkinovho lymfómu / J. Chudej... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 6, suppl. 1 (2011), s. 12-14
 84. AFD Mnohopočetný myelóm / J. Chudej... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 7, S2 (2012), s. 10-15
 85. AFG GP6 polymorphism in sticky platelet syndrome / J. Sokol... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 162
 86. AFG Consequences of factor II G20210A mutation / J. Sokol... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 161
 87. AFG Our experience with the use of enoxaparin in women with habitual abortion / J. Sokol... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 160
 88. AFG Sticky platelet syndrome - questionable or independent risk factor for thrombosis? / J. Staško ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Roč. 14, suppl. 1 (2016), s. 119
 89. AFG Our first experience with method of platelet separation for further platelet microRNA research in sticky platelet syndrome / Ľubica Vadelová ... [et al.]
  In: Synergy in Hemophilia. - ISBN 978-605-64753-7-5. - Antalya : World Federation of Hemophilia, 2019. - S. 205-205
 90. AFG First evidence: reduced thrombin-dependent platelet aggregation by selected xabans / Ľubica Vadelová ... [et al.]
  In: Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. - Roč. 3 (2019), s. 216-216
 91. AFG Haemophilia and arterial thrombosis - case report and review of the literature / L. Stančiaková... [et al.]
  In: Bilten za Transfuziologiju. - Roč. 60, č. 1-2 (2014), s. 156
 92. AFG Genetic background of platelet hyperaggregability in patients with fetal loss / J. Sokol... [et al.]
  In: Bilten za Transfuziologiju. - Roč. 60, č. 1-2 (2014), s. 155
 93. AFG Immune tolerance induction in haemophilia a with inhibitors / J. Staško... [et al.]
  In: Bilten za Transfuziologiju. - Roč. 60, č. 1-2 (2014), s.156
 94. AFG TRAP-induced platelet aggregation is reduced in patients receiving dabigatran / J. Sokol ... [et al.]
  In: Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Roč. 1, suppl. 1 (2017), s. 974-975 [online]
 95. AFG High On-treatment Platelet Reactivity (HTPR) on Clopidogrel but Not on Novel P2Y12 Antagonists in Patients with ACS Undergoing PCI - Sigle Centre Study / Ján Staško ... [et al.]
  In: Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis [elektronický dokument]. - Roč. 2 (2018), s. 4-4 [online]
 96. AFG Ibrutinib and aggregation / J. Sokol ... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 141, S1 (2016), s. S81
 97. AFG Primárne nádory srdca - 5-ročná retrospektívna štúdia / F. Nehaj ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 63, č. 5, suppl. (2017), s. 1S9-1S10
 98. AFG Prothrombin mutation gene (G-A 20210) in thrombophilic patients and general population / J. Staško... [et al.]
  In: 12th Congress of the International Society of Hematology, Asia-Pacific Division. - Sydney : Australasian Society of the Thrombosis and Haemostasis, 2011. - S. 178
 99. AFG Kontroverzie vo fibrinolýze u pacientov s diabetes mellitus 2. typu / J. Staško... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 16, č. 4 (2010), s. 36
 100. AFG Mutácia protrombínového génu 20210A v zdravej populácii a pri trombofilných stavoch / J. Chudej... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 17, suppl. 1 (2011), s. 29
 101. AFG Vybrané hemostatické parametre u pacientov s mnohopočetným myelómom / J. Sokol... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 17, suppl. 1 (2011), s. 32-33
 102. AFG The First of Clinical Use of a von Willebrand Factor Concentrate with a Low FVIII Content for the Long-term Prophylaxis of Severe von Willebrand Disease in Slovakia / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis [elektronický dokument]. - Roč. 2 (2018), s. 353-353 [online]
 103. AFG Variability of the GP6 gene in patients with platelet hyperaggregability and fetal loss / J. Sokol... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 133, suppl. 3 (2014), s. S79
 104. AFG The first demonstration of the drug interaction between xabans and digoxin / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: European Heart Journal [elektronický dokument]. - Roč. 39 (2018), s. 1410-1410, Abstrakt P6586 [print]
 105. AFG Sequencing of VWF gene in patients with von Willebrand disease: our first experience in Slovakia / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. - Roč. 3 (2019), s. 396-396
 106. AFG Sticky platelet syndrome and the genetic variability in the platelet glycoprotein 6 gene in women with fetal losses / P. Kubisz... [et al.]
  In: Haematologica. - Roč. 97, suppl. 1 (2012), s. 425
 107. AFG Results from the National Registry of Thrombophilic States in Slovakia / J. Staško... [et al.]
  In: 58th Annual Meeting of the Scientific and Standardization Committee of the ISTH. - Liverpool : [s.n.], 2012. - [S. 1]
 108. AFG Oral contraceptives and thrombophilia / J. Staško... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 130, S1 (2012), s. S176
 109. AFG High levels of von Willebrand factor antigen and procoagulant factor VIII found in multiple myeloma patients are associated with activity status / J. Sokol... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 130, S1 (2012), s. S164
 110. AFG Monitoring of hemostasis by thromboelastometry in normal pregnancy / L. Duraj... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 130, S1 (2012), s. S143
 111. AFG The occurrence of thrombo-haemoragis events in patients with polycythaemia vera and essential thrombocythaemia in relationship to presentation of JAK2V617F mutation / Z. Jedináková... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 130, S1 (2012), s. S164
 112. AFG Syndróm lepivých doštičiek - mýtus alebo realita? / J. Staško ... [et al.]
  In: 17. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-906205-4-4. - Hradec Králové : Hanzo Production, 2016. - S. 34
 113. AFG Antifungal prophylaxis in high-risk, adult hematological patients - results from multicenter, real life MIFI study / Ľ. Drgoňa ... [et al.]
  In: Mycoses. - Vol. 58, Suppl. 4 (2015), s. 166
 114. AFH Genetic background of von Willebrand disease - our experience / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 35-35
 115. AFH Prvý dôkaz: signifikantný efekt dabigatranu, rivaroxabanu a apixabanu na TRAP-om indikovanú agregáciu trombocytov - prvá prospektívna štúdia / František Nehaj ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. S5 (2018), s. 15-15
 116. AFH Aká je účinná a bezpečná liečba pacienta s refraktérnou ITP / Ľ. Váleková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 41
 117. AFH Význam stanovenia multimérov vWF pri vWCH / Ingrid Škorňová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 34-35
 118. AFH Prvé skúsenosti s použitím venetoklaxu v liečbe pacienta s CLL / E. Flochová, J. Sokol.
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 12
 119. AFH Liečba agresívneho B-bunkového NHL v 3/4 línii: kazuistika / Ľ. Váleková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 14
 120. AFH Zlepšenie hematopoézy u pacientov s MDS s nižším rizikom / J. Chudej ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, S7 (2016), s. 38
 121. AFH Profylaxia febrilnej neutropénie NHL v každodennej praxi - kazuistika / J. Chudej ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, S7 (2016), s. 39-40
 122. AFH Riziko krvácavých komplikácií inhibítorov Brutonovej kinázy - reálna prax / J. Chudej ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, S7 (2016), s. 62
 123. AFH Priame perorálne antikoagulancia v onkológii / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 11-12
 124. AFH Kedy a ktorý G-CSF použiť v primárnej profylaxii CIN / Juraj Chudej ... [et al.]
  In: Lymfómové fórum 2019 : praktické aspekty diagnostiky a liečby malígnych lymfómov. - ISBN 978-80-972633-4-8. - Bratislava : LYSK Lymfómová skupina, 2019. - S. 30-30
 125. AFH Protinádorová liečba a jej vplyv na mužskú fertilitu / M. Hrnčár ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 109
 126. AFH Liečba pacientov s relabujúcim/refraktérnym DLBCL / Juraj Chudej ... [et al.]
  In: Lymfómové fórum 2019 : praktické aspekty diagnostiky a liečby malígnych lymfómov. - ISBN 978-80-972633-4-8. - Bratislava : LYSK Lymfómová skupina, 2019. - S. 31-32
 127. AFH Dlhodobá kontrola mnohopočetného myelómu / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 95
 128. AFH Nové možnosti liečby esenciálnej trombocytémie / J. Chudej ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 48
 129. AFH Má sledovanie MRD význam v manažmente pacienta s R/R CLL? / Juraj Chudej ... [et al.]
  In: Košické hematologické a transfúziologické dni. - ISBN 978-80-971468-8-7. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 17-17
 130. AFH Liečba preťaženia železom v súčasnosti / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 101
 131. AFH Anémia - hlavná príčina kardiovaskulárnej morbidity a mortality pacientov s myeloblastickým syndrómom / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 103
 132. AFH Venózny tromboembolizmus u žien s metastatickým karcinómom prsníka / A. Rosík... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 6
 133. AFH Riziko vzniku sekundárnych malignít u pacientov s testikulárnymi nádormi / M. Hrnčár... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 7
 134. AFH Dlhodobá hypometylačná liečba u pacientov s MDS / J. Sokol.... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 30
 135. AFH Liečba folikulového lymfómu / J. Chudej... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, Suppl. 2 (2014), s. 24-25
 136. AFH Je zachovaná účinnosť a bezpečnosť terapie NHL pri aplikácii biologickej liečby subkutánnou formou? / J. Chudej ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 35
 137. AFH Atypické klinické prejavy hematologických ochorení / L. Stančiaková... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 28
 138. AFH Výskyt toxicity pri cielenej liečbe pacientov s CLL / J. Chudej ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 23
 139. AFH Význam vrodených trombofilných stavov u pacientov s May-Thurnerovým syndrómom / Lenka Lisá ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68 (2019), s. s53-s53
 140. AFH Manažment hematologickej toxicity prvého p.o. triple režimu v liečbe mnohopočetného myelómu (kazuistika) / J. Chudej ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 21
 141. AFH Laboratórne monitorovanie a možnosti reverzie účinku priamych a perorálnych antikoagulancií / Lenka Lisá ... [et al.]
  In: Košické hematologické a transfúziologické dni. - ISBN 978-80-971468-8-7. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 60-60
 142. AFH "Očakávaná" hematologická toxicita cielenej liečby lymfoproliferatívnych ochorení / J. Chudej ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, S1 (2016), s. 14
 143. AFH Inhibítor Brutonovej kinázy a riziko krvácania / J. Sokol ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, S1 (2016), s. 14
 144. AFH Toxicita nadbytočného železa a hemostáza / J. Chudej ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, S1 (2016), s. 17
 145. AFH Rizikové faktory venózneho tromboembolizmu / J. Sokol ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, S1 (2016), s. 21
 146. AFH First evidence - bisoprolol and dabigatran, the new drug intarection in patients with non-valvular atrial fibrilation / František Nehaj ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 27, č. Supplement 1 (2018), s. 155-155
 147. AFH Metastatický karcinóm prsníka a venózny tromboembolizmus / A. Rosík ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, S1 (2016), s. 23
 148. AFH Sideropenická anémia a hemostáza / J. Chudej ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, S1 (2016), s. 27
 149. AFH Thrombin receptor agonist peptide-induced platelet aggregation and dabigatran / F. Nehaj ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 113
 150. AFH Syndróm lepivých doštičiek a aborty / J. Sokol ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, S1 (2016), s. 44
 151. AFH Hematologická toxicita bevacizomabu - kazuistika / M. Hrnčár ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, S1 (2016), s. 49
 152. AFH Problematika laboratórneho separovania trombocytov / Ľubica Vadelová ... [et al.]
  In: Košické hematologické a transfúziologické dni. - ISBN 978-80-971468-8-7. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 65-65
 153. AFH Hypometylačná liečba u pacientov s HR MDS - naše skúsenosti / Ľ. Váleková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 37
 154. AFH Priame perorálne antikoagulanciá (DOACs) v onkológii / František Nehaj ... [et al.]
  In: Škola hematológie : 3. ročník : Roč. 3. - ISBN 978-80-971468-3-2. - Bratislava : Layout architects, 2018. - S. 30-30
 155. AFH Ako ďalej v terapii CLL, ak zlyháva línia liečby inhibítormi BCR / Juraj Chudej ... [et al.]
  In: Škola hematológie : 3. ročník : Roč. 3. - ISBN 978-80-971468-3-2. - Bratislava : Layout architects, 2018. - S. 14-14
 156. AFH Monitorovanie účinku priamych perorálnych antikoangulancií z pohľadu hematológa / Miroslava Dobrotová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 18-18
 157. AFH Trombofília a hepatocelulárny karcinóm / Matej Hrnčár ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 21-21
 158. AFH Identification of inherid FXIII deficiency in two siblilngs - new cases in Slovakia / Ivana Plameňová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 24-24
 159. AFH History, present and future perspective of Sticky Platelet Syndrome / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 29-29
 160. AFH MCL ako tretia onkologická diagnóza / A. Rosík ... [et al.]
  In: Škola hematológie. 1. ročník. - ISBN 978-80-89037-53-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 29
 161. AFH Komplikácie liečby extramedulárnej leukémie / J. Sokol ... [et al.]
  In: Škola hematológie. 1. ročník. - ISBN 978-80-89037-53-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 24
 162. AFH Majú niečo spoločné Gaucherová a Kahlerová choroba? / Juraj Chudej ... [et al.]
  In: Košické hematologické a transfúziologické dni. - ISBN 978-80-971468-8-7. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 39-39
 163. AFH "Pros and cons" pre tromboprofylaxiu u pacientov s myelómom liečených talidomidom a lenalidomidom / J. Staško... [et al.]
  In: 5. Košické hematologické a transfuziologické dni. - Košice : LF UPJŠ, 2010. - S. 33
 164. AFH Nové priame perorálne antikoagulanciá v onkológii / Juraj Chudej ... [et al.]
  In: 6. Svetový deň trombózy : manažment DOAC pri VTE. - ISBN 978-80-973387-2-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 10-11
 165. AFH Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: 6. Svetový deň trombózy : manažment DOAC pri VTE. - ISBN 978-80-973387-2-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 9-9
 166. AFH Nepodceňujme preanalytickú fázu laboratórneho testovania hemostázy / Ľubica Vadelová ... [et al.]
  In: Košické hematologické a transfúziologické dni. - ISBN 978-80-971468-8-7. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 44-44
 167. AFH Koincidencia malignity a vrodenej trombofílie ako príčina hĺbkovej venóznej trombózy? - Kazuistika / L. Stančiaková... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, suppl. 2 (2014), s. 45
 168. AFH Retrospective multicentric epidemiologic study of cardiac myxoma with cardiosurgical statistics / F. Nehaj ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 26, Suppl. 1 (2017), s. 20S-21S
 169. AFH Nové perorálne antikoagulanciá v indikácii hematológa / J. Sokol ... [et al.]
  In: Škola hematologie. 2. ročník. - ISBN 978-80-89037-56-8. - Bratislava : Offprint, 2017. - S. 1-2
 170. AFH Nové perorálne antikoagulanciá v indikácii kardiológa / F. Nehaj ... [et al.]
  In: Škola hematologie. 2. ročník. - ISBN 978-80-89037-56-8. - Bratislava : Offprint, 2017. - S. 3-4
 171. AFH Gaucherová choroba / J. Chudej ... [et al.]
  In: Škola hematologie. 2. ročník. - ISBN 978-80-89037-56-8. - Bratislava : Offprint, 2017. - S. 8
 172. AFH Trombocytopénia po chemoterapii a rádioterapii, čo s ňou? / M. Fafférs ... [et al.]
  In: Škola hematologie. 2. ročník. - ISBN 978-80-89037-56-8. - Bratislava : Offprint, 2017. - S. 19-20
 173. AFH Možnosti a význam monitorovania protidoštičkovej liečby u pacientov s INCMP / Klaudia Kalmarová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 19-20
 174. AFH Syndróm lepivých doštičiek ako príčina fetálnych strát / K. Biringer... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 61
 175. AFH Možnosti využitia merania fosforylácie vasp. trombocytov v detekcii rezistencie na protidostičkovú liečbu u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom / R. Šimonová... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 14-15
 176. AFH Prečo hypometylačná liečba v terapii chronickej myelomonocytovej leukémie / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, S (2014), s. 18
 177. AFH Zmeny hemostázy pri mnohopočetnom myelóme / J. Sokol...[et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 15
 178. AFH Variabilita génu gP6 u pacientov so syndrómom lepivých doštičiek a ischemickou cievnou mozgovou príhodou / J. Staško... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 16
 179. AFH Polymorfizmy génu GP6 u žien so syndrómom lepivých doštičiek a stratou plodu / J. Sokol... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 17
 180. AFH Ovplyvňujú nové lieky v terapii mnohopočetného myelómu (MM) jeho protrombiogénny potenciál? / J. Chudej... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 23
 181. AFH Miesto trombomimetík v liečbe imúnnej trombocytopénie (ITP) / J. Chudej... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 39-40
 182. AFH Infiltratívny pľúcny proces u pacienta s akútnou myeloblastovou leukémiou / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. (2013), s. 34
 183. AFH Podávanie enoxaparínu ženám s habituálnymi potratmi - skúsenosti jedného centra / J. Chudej... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 44
 184. AFH Prvolíniová liečba nízkomalígnych indolentných B--NHL (INHL) / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. (2013), s. 20
 185. AFH Klinické prejavy vrodenej rezistencie na aktivovaný proteín C / I. Plameňová
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 49
 186. AFH Sledovanie genetickej dispozície rizikových psoriázu spúšťacích faktorov / J. Sokol ... [et al.] ; školitelia M. Péč, I. Chríbiková
  In: 28. študentská vedecká konferencia 2007. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2007. - S. 19
 187. AFH Skúsenosti viacerých pracovísk SR so subkutánnym podávaním antimyelómovej liečby / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. (2013), s. 21
 188. AFH Trombínom indukovaná doštičková agregácia a dabigatran / Marián Mokáň ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Suppl. 1 (2018), s. S43-S43
 189. AFH The first use of the high-purity vWF concentrate in prophylaxis of bleeding in treatment of von Willebrand disease in Slovakia / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 35-35
 190. AFH Autoimunitná hemolytická anémia u pacienta s ťažkým vrodeným imunodeficientným stavom (kazuistika) / Radoslava Šimonová ... [et al.]
  In: Škola hematológie : 4. ročník. - ISBN 978-80-971468-5-6. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 23-23
 191. AFH Keď niekedy "menej" môže znamenať viac / Juraj Chudej ... [et al.]
  In: Škola hematológie : 4. ročník. - ISBN 978-80-971468-5-6. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 8-8
 192. AFH Stanovenie hladiny a monitorovanie účinku edoxabanu / František Nehaj ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Suppl. 1 (2018), s. S39-S39
 193. AFH JC virus infection and progressive multifocal leucoencephalopathy in a patient with the B-cell chronic lymphotic leukaemia / L. Lisá... [et al.]
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 13, suppl. 8 (2013), abstrakt č. 13
 194. AFH Hairy cell leukemia (ORPHA58017, ICD10:C91.4) - sigle center experience / J. Sokol... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Roč. 60, Suppl. 8 (2013), s. abstrakt č. 19
 195. AFL Dva lymfómy - jeden pacient / J. Sokol... [et al.]
  In: Lymfómové fórum 2015 : Posterová sekcia. 10. ročník. - ISBN 978-80-89037-49-0. - Bratislava : Offprint, 2015. - [S. 8]
 196. BAB Primárna imúnna trombocytopénia : princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby. / Z. Sniská, J. Chudej, T. Guman a kol.
  Bratislava : GlaxoSmithKline Slovensko, 2014
 197. BDE Je protrombogénny potenciál lenalidomidu limitujúci pre jeho použitie v liečbe mnohopočetného myelómu? / J. Chudej... [et al.]
  In: Farmakoterapia. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 79-83
 198. BDE Inherited thrombophilia in a patient with colorectal carcinoma / Matej Hrnčár ... [et al.]
  In: Przegląd Gastroenterologiczny [elektronický dokument]. - Roč. 14 (2019), s. [1-3] [print]
 199. BDF Akútne leukémie - čo by mal vedieť všeobecný lekár / J. Chudej ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 13, č. 3 (2016), s. 110-113
 200. BDF Perioperačný manažment nových perorálnych antikoagulancií / J. Staško... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 5 (2015), s. 223-227
 201. BDF Bolesť na hrudi / F. Nehaj ... [et al.]
  In: in Vitro. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. 141-145
 202. BDF Srdcové zlyhanie / M. Mokáň ... [et al.]
  In: in Vitro. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. 87-91
 203. BDF Angina pectoris / J. Sokol ... [et al.]
  In: in Vitro. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. 111-115
 204. BDF Infarkt myokardu - rekapitulácia poznatkov / F. Nehaj ... [et al.]
  In: in Vitro. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. 117-121
 205. BDF Trombóza a lymfoproliferatívne ochorenia / J. Chudej... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 7, č. 2 (2015), s. 74-76
 206. BDF Perikarditídy / M. Mokáň ... [et al.]
  In: in Vitro. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. 135-139
 207. BDF Myelodysplastický syndróm - liečba šitá na mieru / J. Chudej ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 6 (2014), s. 396-400
 208. BDF Možnosti a význam monitorovania protidoštičkovej liečby u pacientov s iNCMP / K. Kalmárová ... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 11, č. 2 (2016), d. 79-82
 209. BDF Laboratórne monitorovanie priamych perorálnych antikoagulancií / Ján Staško ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 6-12
 210. BDF Primárna liečba metastatického karcinómu prostaty / M. Hrnčár ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 12, č. 5 (2017), s. 350-353
 211. BDF Nové terapeutické možnosti liečby chronickej lymfocytovej leukémie / J. Chudej... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 6 (2014), s. 371-375
 212. BDF Malígne lymfómy / František Nehaj ... [et al.]
  In: In Vitro. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 39-41
 213. BDF Heydeho syndróm: etiopatogenéza, diagnostika a liečba / R. Šimonová... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 70-72
 214. BDF Von Willebrandova choroba - profylaxia a liečba / J. Staško ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, č. 3 (2016), s. 116-121
 215. BDF Myelodysplastický syndróm / J. Sokol... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 4 (2015), s. 161-166
 216. BDF Nádorové ochorenia a trombóza / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 11 (2015), s. 491-494
 217. BDF Myelodysplastický syndróm / J. Chudej ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 17, č. 5 (2017), s. 199-206
 218. BDF Nádorové ochorenie a trombóza / M. Hrnčár ... [et al.]
  In: InVitro. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 78-83
 219. BDF Myelodysplastický syndróm / J. Sokol ... [et al.]
  In: InVitro. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 144-150
 220. BDF Uzlinový syndróm / F. Nehaj ... [et al.]
  In: InVitro. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 139-143
 221. BDF Chronická lymfocytová leukémia / J. Sokol ... [et al.]
  In: InVitro. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 131-135
 222. BDF Imúnna trombocytopénia - diagnostika a liečba / J. Chudej ... [et al.]
  In: InVitro. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 84-91
 223. BDF Nízkomolekulové heparíny v tehotnosti, počas pôrodu a v šestonedelí / M. Hrtánková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 4 (2015), s. 181-184
 224. BDF Použitie rastových faktorov myelopoézy v profylaxii febrilnej neutropénie / Juraj Chudej ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 13, č. 2 (2018), s. 128-132
 225. BDF Tromboprofylaxia u onkologických pacientov / R. Čamajová... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 9 (2011), s. 8-9
 226. BDF Súčasné trendy v liečbe mnohopočetného myelómu - subkutánne podávaný inhibítor proteazómu / J. Chudej... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 2 (2014), s. 107-110
 227. BDF Kam smeruje liečba chronickej myeloidnej leukémie (CML) / J. Chudej... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 9, č. 6 (2011), s. 29-31
 228. BDF Biosimilars - generické kópie rôznych typov biotechnologických liekov? / J. Sokol... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 18-21
 229. BDF Možnosti a úskalia očkovania pacientov s nádorovými ochoreniami / J. Chudej ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 14, č. 5 (2017), s. 250-253
 230. BDF Diagnostika a liečba mnohopočetného myelómu / E. Flochová, J. Sokol
  In: Interná medicína. - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 168-170
 231. BDF Liečba imúnnej trombocytopénie u dospelých pacientov / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, č. 7-8 (2014), s. 292-296
 232. BDF Syndróm lepivých doštičiek / J. Sokol ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 60-62
 233. BDF Budúcnosť liečby chronickej lymfocytovej leukémie / J. Chudej... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske Listy, č. 23 (2014), s. 11-14
 234. BDF Syndróm lepivých doštičiek / J. Sokol... [et al.]
  In: Monitor medicíny SLS. - Č. 3-4 (2013), s. 14
 235. BDF Prevencia venózneho tromboembolizmu a metastatický karcinóm prsníka / A. Rosík ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 82-85
 236. BDF Nové trendy v liečbe mnohopočetného myelómu / J. Sokol... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 61, č. 11 (2012), s. 421-424
 237. BDF Ph -negatívne myeloproliferatívne neoplázie / I. Plameňová, J. Sokol, J. Chudej
  In: Interná medicína. - Roč. 12, č. 12 (2012), s. 579-583
 238. BDM Syndrom lepivých destiček - současný stav a perspektiva / J. Staško ... [et al.]
  In: Intervenční a akutní kardiologie. - Roč. 16, č. 2 (2017), s. 56-60
 239. BDM Priame perorálne antikoagulanciá v onkológii v klinickej praxi / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 65, č. 1 (2019), s. 45-50
 240. BDM Interaction Between Direct Factor Xa Inhibitors and Digoxin / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: American Journal of Therapeutics [elektronický dokument]. - Roč. 26, č. 5 (2019), s. e649-e652 [print]
 241. BFA Administration of low molecular weight heparins in women with habitual abortion: a single center experience / J. Chudej... [et al.]
  In: International Meeting of the Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. 110 [USB kľúč]
 242. BFA Factor XI in the relation to fetal loss: the frequency of the risk alleles / J. Sokol... [et al.]
  In: International Meeting of the Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. 117 [USB kľúč]
 243. BFA Clinical use of recombinant activated FVII in the off-label management of uncotrolled bleeding / J. Staško... [et al.]
  In: International Meeting of the Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. 25 [USB kľúč]
 244. BFA TRAP-induced platelet aggregation is reduced in patients receiving dabigatran / J. Sokol ... [et al.]
  In: DLTH 2017 : 19th International Meeting Danubian League Thrombosis and Hemostasis [elektronický zdroj]. - Skopje : [s.n.], 2017. - S. 21 [online]
 245. BFA Use of thrombelastometry in haemostasis: pregnant women / J. Staško... [et al.]
  In: International Meeting of the Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. 77 [USB kľúč]
 246. BFA Factor XI in the relation to fetal loss. The frequency of the risk alleles / J. Sokol... [et al.]
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online], č. abstr. 2.54-4
 247. BFA Is rotation thrombelastometry a useful method for monitoring of hemostasis in normal pregnancy and puerperium? / J. Staško... [et al.]
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online] č. abstr. 4.65-5
 248. BFA Mild antithrombin deficiency and risk of recurrent venous thrombosis: result from the MEGA follow-up study / J. Sokol ... [et al.]
  In: ECTH 2016 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Hague : [s.n.], 2016. - S. 18 [CD-ROM]
 249. BFA Medical students in the feedback process / M. Kendra... [et al.]
  In: AMEE 2013 : Conference abstracts 2013. - Praha : Karlova univerzita, 2013. - S. 595
 250. BFA Prospektívna štúdia agregácie trombocytov u pacientov užívajúcich dabigatran / F. Nehaj ... [et al.]
  In: 24. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : [s.n.], 2017. - S. 7 [online]
 251. BFA Genetic analysis in Slovak family with inherited factor XIII deficiency / Jana Žolková ... [et al.]
  In: ECTH 2018 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis. - Amsterdam : ECTH, 2018. - S. 169-169
 252. BFA Micro-RNA and hyperaggregability of thrombocytes in sticky platelet syndrome-our first experiences / Ľubica Vadelová ... [et al.]
  In: ECTH 2018 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis. - Amsterdam : ECTH, 2018. - S. 312-312
 253. BFA Využitie magnetickej separácie trombocytov v príprave vzoriek na analýzu miRNA u pacientov so SPS / Ľubica Vadelová ... [et al.]
  In: 26. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - Praha : Česká společnost pro trombózu a hemostázu, 2019. - S. 13-13
 254. BFA Využitie analýzy multimérov von Willebrandovho faktora / I. Škorňová ... [et al.]
  In: 17. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-906205-4-4. - Hradec Králové : Hanzo Production, 2016. - S. 15
 255. BFA SPS- epidemiologické a klinické údaje z Národného registra trombofilných stavov SR / Ján Staško ... [et al.]
  In: 26. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - Praha : Česká společnost pro trombózu a hemostázu, 2019. - S. 17-17
 256. BFA Monitoring of thromboprophylaxis with low dose dabigatran in elderly patients - first results / T. Šimurda ... [et al.]
  In: ECTH 2016 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Hague : [s.n.], 2016. - S. 256 [CD-ROM]
 257. BFA Sticky platelet syndrome - epidemiological and clinical data from Slovak National registry of thrombophilia states / Ján Staško ... [et al.]
  In: 16th International Hemophilia Congress on Turkey. - Antalya : World Federation of Hemophilia, 2019. - S. [1-1]
 258. BFA Uvoľnenie hemoglobínu a mikročastíc s prokoagulačnou aktivitou a erytrocytov po indukcii histónmi / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: 26. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - Praha : Česká společnost pro trombózu a hemostázu, 2019. - S. 9-9
 259. BFA História, prítomnosť a budúcnosť syndrómu lepivých doštičiek / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: 26. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - Praha : Česká společnost pro trombózu a hemostázu, 2019. - S. 16-16
 260. BFA Sticky Platelet Syndrome - epidemiological and clinical data from Slovak National Registry of Thrombophilia / Ján Staško ... [et al.]
  In: ECTH 2018 [elektronický dokument] : European Congress on Thrombosis and Haemostasis. - Amsterdam : ECTH, 2018. - S. 123-123 [USB-key]
 261. BFA Skríning vrodenej trombofílie u pacientov s May-Thurnerovým syndrómom / Lenka Lisá ... [et al.]
  In: 26. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - Praha : Česká společnost pro trombózu a hemostázu, 2019. - S. 5-5
 262. BFA Epidemiological investigation of von Willebrand's disease in Northern Slovakia / J. Sokol... [et al.]
  In: DLTH 2015 : 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Sarajevo : [s.n.], 2015. - S. 91 [CD-ROM]
 263. BFA Genetics of sticky platelet syndrome and fetal loss / J. Sokol... [et al.]
  In: DLTH 2015 : 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Sarajevo : [s.n.], 2015. - S. 17 [CD-ROM]
 264. BFA Immune tolerance induction in patients with haemophilia A and inhibitors - a single centre experience / P. Kubisz ... [et al.]
  In: ECTH 2016 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Hague : [s.n.], 2016. - S. 148 [CD-ROM]
 265. BFA Anémia z nedostatku železa v ambulantnej praxi - princípy liečby / J. Chudej ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 32
 266. BFA Retinálna venózna oklúzia / R. Čamajová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 17, suppl. 1 (2011), s. 28
 267. BFA Syndróm lepivých doštičiek v Národnom centre hemostázy a trombózy / T. Šimurda... [et al.]
  In: 22. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - Hradec Králové : [s.n.], 2015. - S. 27
 268. BFA Genetics of sticky platelet syndrome and thrombosis / L. Stančiaková... [et al.]
  In: DLTH 2015 : 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Sarajevo : [s.n.], 2015. - S. 16 [CD-ROM]
 269. BFA Unusual repeated thrombotic complications in patient with severe coagulation factor VII deficiency / L. Stančiaková... [et al.]
  In: DLTH 2015 : 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Sarajevo : [s.n.], 2015. - S. 97 [CD-ROM]
 270. BFA Haemophilia and arterial thrombosis / L. Stančiaková... [et al.]
  In: DLTH 2015 : 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Sarajevo : [s.n.], 2015. - S. 124 [CD-ROM]
 271. BFA Manažment kardiovaskulárnych ochorení u starších pacientov s hemofíliou A / L. Stančiaková... [et al.]
  In: 22. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - Hradec Králové : [s.n.], 2015. - S. 11-12
 272. BFA Clinical and diagnostic criteria of sticky platelet syndrome / J. Staško... [et al.]
  In: DLTH 2015 : 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Sarajevo : [s.n.], 2015. - S. 14 [CD-ROM]
 273. BFA Inhibitors and hemophilia A / J. Staško... [et al.]
  In: DLTH 2015 : 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Sarajevo : [s.n.], 2015. - S. 50 [CD-ROM]
 274. BFA Pros and cons for monitoring of new antithrombotics / J. Staško... [et al.]
  In: DLTH 2015 : 18th International Meeting Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Sarajevo : [s.n.], 2015. - S. 80 [CD-ROM]
 275. BFA Von Willebrand disease: analysis of von Willebrand factor multimers / I. Škorňová ... [et al.]
  In: ECTH 2016 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Hague : [s.n.], 2016. - S. 312 [CD-ROM]
 276. BFA Genetické testovanie u pacientov s von Willebrandovou chorobou: naša prvá skúsenosť / Jana Žolková ... [et al.]
  In: 26. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - Praha : Česká společnost pro trombózu a hemostázu, 2019. - S. 18-18
 277. BFA The graduate programme evaluation through the PhD students' eyes / J. Siváková... [et al.]
  In: AMEE 2014. Abstrakt book [elektronický zdroj]. - Miláno : [s.n.], 2014. - S. 860 [online]
 278. BFA Rivaroxaban and Apixaban Reduce Thrombin-dependent Platelet Aggregation / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: ECTH 2018 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis. - Amsterdam : ECTH, 2018. - S. 53-53
 279. BFA Možná genetická príčina doštičkovej hyperagregability u pacientov s anamnézou hlbokej venóznej trombózy / J. Sokol ... [et al.]
  In: 24. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : [s.n.], 2017. - S. 9 [online]
 280. BFA Nursing care plan: a client with hemophilia / M. Cigerová... [et al.]
  In: International Meeting of the Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. 107 [USB kľúč]
 281. BFB Možná genetická príčina doštičkovej hyperagregability u žien s potratmi / J. Sokol... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 282. BFB Skúsenosti s tromboprofylaxiou enoxaparínom u žien s habituálnymi potratmi / J. Sokol... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 283. BFB Priame perorálne antikoagulanciá: praktické aspekty ich použitia / J. Sokol ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Z1 (2016), s. 19
 284. BFB Rizikové faktory VTE pri malignite / Juraj Chudej, Matej Hrnčár, Juraj Sokol
  In: 5. Svetový deň trombózy. - Martin : Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu, 2018. - S. 13-14
 285. BFB Dabigatran a idarucizumab v klinickej praxi / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: 5. Svetový deň trombózy. - Martin : Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu, 2018. - S. 20-20
 286. BFB Nové možnosti v liečbe AML / Ľubica Váleková, Juraj Chudej, Juraj Sokol
  In: Škola hematológie : 4. ročník. - ISBN 978-80-971468-5-6. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 14-14
 287. BFB Syndróm hornej dutej žily / Matej Hrnčár ... [et al.]
  In: Škola hematológie : 4. ročník. - ISBN 978-80-971468-5-6. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 27-27
 288. BFB Nové priame perorálne antikoagulanciá v onkológii / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Škola hematológie : 4. ročník. - ISBN 978-80-971468-5-6. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 38-38
 289. BFB Idarucizumab v klinickej praxi / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: 5. Svetový deň trombózy. - Martin : Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu, 2018. - S. 36-36
 290. BFB Možnosti reverzie účinku DOAC / Miroslava Dobrotová ... [et al.]
  In: 5. Svetový deň trombózy. - Martin : Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu, 2018. - S. 18-18
 291. BFB Sticky platelet syndrome - epidemiological and clinical data from Slovak National registry of thrombophilia states / Ján Staško ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 27-28
 292. BFB Syndróm lepivých doštičiek - význam pre klinickú prax / Ján Staško ... [et al.]
  In: 5. Svetový deň trombózy. - Martin : Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu, 2018. - S. 11-12
 293. BFB Má dnes ešte význam hovoriť o pokračujúcej liečbe mnohopočetného myelómu? / J. Chudej ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 11, S2 (2016), s. 21-22
 294. BFB Dá sa ešte vylepšiť inhibícia proteazómu? / J. Chudej ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 11, S2 (2016), s. 27
 295. BFB Daratumubab v kombinácii s pomalidomidom a dexametazónom v liečbe relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu - kazuistika / Ľubica Váleková ... [et al.]
  In: Košické hematologické a transfúziologické dni. - ISBN 978-80-971468-8-7. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 84-84
 296. BFB Akútne končatinové ischémie ako jediná manifestácia kardiálneho myxómu / F. Nehaj ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 62, č. 5 (2016), s. 17
 297. BFB Trombotická trombocytopenická purpura: nové možnosti v diagnostike a liečbe / J. Staško... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 3, S4 (2011), s. 41-42
 298. BFB Syndróm lepivých doštičiek / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: 6. Svetový deň trombózy : manažment DOAC pri VTE. - ISBN 978-80-973387-2-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 6-7
 299. BFB Nové perorálne antikoagulancia v onkológii / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Košické hematologické a transfúziologické dni. - ISBN 978-80-971468-8-7. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 46-46
 300. BFB Effect of direct oral anticoagulants on platelet aggregation / Juraj Sokol ... [et al.]
  In: Košické hematologické a transfúziologické dni. - ISBN 978-80-971468-8-7. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 59-59
 301. BFB Manažment krvácania v tehotnosti / M. Haško... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, suppl. 2 (2014), s. 29
 302. BFB Manažment popôrodného krvácania / K. Biringer... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 6, suppl. 2 (2014), s. 30
 303. BFB Orphan disease in hemostasis: results from the National Registry of thrombophilic states in Slovakia / I. Plameňová... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 59, suppl. 1/2012. - ISBN 978-80-223-3185-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 36
 304. BFB Heparin-induced thrombocytopenia / J.Sokol... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 59, suppl. 1/2012. - ISBN 978-80-223-3185-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 44
 305. BFB Long-term secondary prophylaxis with recombinant activated factor VII (rFVIIA) in haemophilia a with inhibitor - case report / P. Chudý... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 59, suppl. 1/2012. - ISBN 978-80-223-3185-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 32
 306. BFB Syndróm lepivých doštičiek v gynekológii a pôrodníctve / K. Biringer... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 61
 307. BFB Nové terapeutické možnosti liečby Hodgkinovho lymfómu / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, S (2014), s. 31-32
 308. BFB Nízkomolekulové heparíny (LMWH) v manažmente pacientok s komplikáciami gravidity / J. Chudej... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 43-44
 309. DAI Genetické pozadie trombofilných trombocytopatií a vybraných trombofilných stavov u pacientok so stratou plodu / Juraj Sokol ; školiteľ Ján Staško
  Martin : [s.n.], 2014
 310. EDJ Svetový deň trombózy v Martine / L. Stančiaková ... [et al.]
  In: Kompendium medicíny. - Č. 9 (2015), s. 28-31
 311. EDJ Druhý ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku / L. Stančiaková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 7, č. 2 (2015), s. 91-94
 312. GII Piaty ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 10, č. 2-3 (2018), s. 107-108
 313. GII XXV. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou v Martine / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 10, č. 2-3 (2018), s. 109-111
 314. GII Svetový deň trombózy / J. Sokol... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Medical practice, č. 1 (2015), s. 5
 315. GII Svetový deň trombózy mal v Martine už svoje 4. pokračovanie / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: Lekárske listy. - Roč. 22, č. 4 (2018), s. 14-15
 316. GII XXIII. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 19.-21. máj 2016 / L. Stančiaková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 95-97
 317. GII Tretí Svetový deň trombózy na Slovensku / L. Stančiaková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, č. 3 (2016), s. 150-151
 318. GII Tretí ročník svetového dňa trombózy na Slovensku / L. Stančiaková ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, roč. 22, č. 5 (2017), s. 20-21
 319. GII Štvrté pokračovanie Svetového dňa trombózy v Martine / L. Stančiaková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 9, č. 3-4 (2017), s. 136-138
 320. GII XXI. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze / L. Stančiaková
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske Listy, č. 45 (2014), s. 18-19
 321. GII Fibrilácia predsiení - vážna diagnóza? / František Nehaj ... [et al.]
  In: My - Kysucké noviny. - Roč. 19, č. 49 (2018), s. 16-16