Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

 1. AAB Venózny tromboembolizmus : prevencia, diagnostika, liečba. / V. Štvrtinová... [et al.]
  Bratislava : Herba, 2009
 2. ADC Platelet aggregation abnormalities in patients with fetal losses: the GP6 gene polymorphism / J. Sokol... [et al.]
  In: Fertility and Sterility. - Roč. 98, č. 5 (2012), s. 1170-1174
 3. ADC Are the platelets activated in sticky platelet syndrome? / J. Staško... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 128, č. 1 (2011), s. 96-97
 4. ADC Is Gas6 protein associated with sticky platelet syndrome? / P. Kubisz... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis-Hemostasis. - Roč. 16, č. 6 (2010), s. 701-704
 5. ADC Nine kindreds of familial sticky platelet syndrome phenotype / R. Šimonová... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis-Hemostasis. - Roč. 19, č. 4 (2013), s. 395-401
 6. ADE Sticky platelet syndrome in a patient with transitory ischemic attack and the family. A case report / P. Kubisz... [et al.]
  In: Revista de Hematología. - Roč. 12, č. 2 (2011), s. 99-104
 7. ADF Aktuálny pohľad na problematiku diseminovanej intravaskulárnej koagulácie / J. Staško... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 10, č. 3 (2010), s. 139-143
 8. ADF Antikoagulačná liečba pri trombofilných stavoch / L. Bartošová... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 9, S2 (2012), s. 7-11
 9. ADF Prevencia VTE u onkologických pacientov / J. Staško... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 9, S2 (2012), s. 23-27
 10. ADF Vrodené trombofilné poruchy krvných doštičiek / L. Bartošová... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 18-20
 11. ADF Klinické prejavy vrodenej rezistencie na aktivovaný proteín C / I. Plameňová... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 60, č. 3 (2011), s. 120-125
 12. ADF Coincidence of malignancy and congenital thrombophilia as the cause of deep venous thrombosis - case report and review of the literature / L. Stančiaková... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 16-24
 13. ADF Sticky platelet syndrome: where is its cause? / L. Bartošová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 8, č. 3 (2008), s. 23-29
 14. ADF Je potrebné laboratórne monitorovanie antikoagulačnej liečby? / J. Staško... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 99-103
 15. ADF Trombofilné stavy a gravidita / P. Kubisz... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 21-23
 16. ADF Nízkomolekulové heparíny a ich význam pre onkologického pacienta / J. Staško ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 2, č. 5 (2007), s. 304-309
 17. ADM Rituximab-associated Progressive Multifocal Leukoencephalopathy / J. Sokol ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 63, č. 1 (2017), s. 60-64
 18. AED Doštičková hyperagregabilita / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 72-78 [online]
 19. AED Trombofilné stavy vo vzťahu k hormonálnej substitučnej liečbe / Ján Staško, Lenka Lisá, Peter Kubisz
  In: Venózny tromboembolizmus. - ISBN 978-80-89607-60-0. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2018. - S. 123-132
 20. AEG Platelet glycoproteins and sticky platelet syndrome / J. Staško... [et al.]
  In: Haematologica - the Hematology Journal. - Roč. 96, suppl. 2 (2011), s. č.1665
 21. AFC Early prediction of preclampsia by biomarkers and dopplersonographic changes in utero-placental unit. Preliminary report / K. Biskupská ... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students. Conference of Medical and Pharmaceutical Schools. - ISBN 978-80-254-3384-3. - Hradec Králové : Astraprint, 2008. - S. 36-40
 22. AFF Syndróm lepivých doštičiek / P. Kubisz ... [et al.]
  In: 4. Košické hematologické a transfuziologické dni. - Košice : Lekárska fakulta UPJŠ, 2007. - S. 16-17
 23. AFG Study of drug resistance in patients with acute leukaemia: determination of mRNA ABC-transporters and apoptotic proteins / J. Hatok ... [et al.]
  In: EJC Supplements. - Roč. 6, č. 3 (2008), s. 54
 24. AFG D-diméry: postavenie v diagnostike trombózy / P. Kubisz... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 16, č. 4 (2010), s. 18-19
 25. AFG Sticky platelet syndrome (SPS) and platelet glycoproteins / P. Kubisz ... [et al.]
  In: Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. - Roč. 42, suppl. 1 (2008), s. 88
 26. AFG Rekombinantný aktivovaný faktor VII pri liečbe krvácania v neschválených indikáciách / P. Hollý... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 16, č. 4 (2010), s. 42-43
 27. AFG Thrombophylic thrombocytopathies - sticky platelet syndrom / P. Kubisz... [et al.]
  In: 22. Congreso International del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis [elektronický zdroj]. - Montevideo : Grupo CLAHT, 2011. - Nestr. [1 s.] [online]
 28. AFG Albuminuria and some fibrinolysis markers in type 2 diabetic patients / J. Staško... [et al.]
  In: Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. - Roč. 44, suppl. 1 (2010), s. 68
 29. AFG Gas6 protein polymorphisms and sticky platelet syndrome? / J. Staško... [et al.]
  In: Bilten za Transfuziologiju. - Roč. 56, č. 1-2 (2010), s. 167
 30. AFG Factor V Leiden and Slovak Population / P. Kubisz... [et al.]
  In: 12th Congress of the International Society of Hematology, Asia-Pacific Division. - Sydney : Australasian Society of the Thrombosis and Haemostasis, 2011. - S. 163
 31. AFG Syndróm lepivých doštičiek v detskom veku / L. Bartošová... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 17, suppl. 1 (2011), s. 26
 32. AFG Rekombinantný aktivovaný faktor VII v liečbe krvácania u trobocytopenických pacientov s hematologickou malignitou / P. Hollý... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 17, suppl. 1 (2011), s. 28-29
 33. AFG Prietokovo-cytometrické vyšetrenie aktivovaných trombocytov u tehotných s preeklampsiou - prvé výsledky / L. Bartošová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 14, suppl. 2 (2008), s. 16
 34. AFG Variability of the GP6 gene in patients with platelet hyperaggregability and fetal loss / J. Sokol... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 133, suppl. 3 (2014), s. S79
 35. AFG Oral contraceptives and thrombophilia / J. Staško... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 130, S1 (2012), s. S176
 36. AFG Risk factors of thrombosis in patients with May-Thurner syndrome - case report / L. Bartošová... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 130, S1 (2012), s. S159
 37. AFG Cytometric assessment of platelet P-selectin expression in patients with sticky platelet syndrom / P. Kubisz... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 130, S1 (2012), s. S158
 38. AFG Monitoring of hemostasis by thromboelastometry in normal pregnancy / L. Duraj... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 130, S1 (2012), s. S143
 39. AFG Sticky platelet syndrome in patients with transitory ischemic attack and their kindreds - case report / D. Chudá... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 130, S1 (2012), s. S158
 40. AFG National registry of thrombophilic states in Slovak republic / I. Plameňová ... [et al.]
  In: DLTH 2009 : 15th International Meeting Danubian League Thrombosis and Hemostasis. - Belehrad : [s.n.], 2009. - PP8
 41. AFG Sticky platelet syndrome: role of flow cytometry / P. Kubisz ... [et al.]
  In: DLTH 2009 : 15th International Meeting Danubian League Thrombosis and Hemostasis. - Belehrad : [s.n.], 2009. - PP45
 42. AFG Hormonálna antikoncepcia a trombofília / J. Staško ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza 2009. 16. Česko-slovenská konference o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-86703-32-9. - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2009. - S. 65
 43. AFG Má Gas6 proteín vzťah k trombóze u pacientov so syndrómom lepivých doštičiek? / L. Bartošová ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza 2009. 16. Česko-slovenská konference o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-86703-32-9. - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2009. - S. 70
 44. AFG Sticky platelet syndrome (SPS) and platelet glycoprotein polymorphisms / P. Kubisz ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Roč. 5, suppl. 2 (2007), s. [15]
 45. AFG VEGF a diabetes mellitus 2. typu / J. Staško ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza 2007. 14. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - ISBN 978-80-86780-02-3. - Hradec Králové : HK Credit, 2007. - S. 135
 46. AFG Genetic background of platelet hyperaggregability in patients with fetal loss / J. Sokol... [et al.]
  In: Bilten za Transfuziologiju. - Roč. 60, č. 1-2 (2014), s. 155
 47. AFH Prietokovo-cytometrické vyšetrenie trombocytov u tehotných s preeklampsiou / L. Bartošová... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 2, S3 (2010), s. 40
 48. AFH Rezistencia na aktivovaný proteín C - analýza klinickej manifestácie faktora V Leiden / I. Plameňová... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 2, S3 (2010), s. 19
 49. AFH Mutácia protrombínového génu 20210A v zdravej populácii a u trombofilných stavov / J. Chudej... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 2, S3 (2010), s. 19-20
 50. AFH Trombofília a tehotnosť / J. Staško... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 2, S3 (2010), s. 23-24
 51. AFH "Pros and cons" pre tromboprofylaxiu u pacientov s myelómom liečených talidomidom a lenalidomidom / J. Staško... [et al.]
  In: 5. Košické hematologické a transfuziologické dni. - Košice : LF UPJŠ, 2010. - S. 33
 52. AFH Venózny tromboembolizmus u pacientov s malignitou - možnosti profylaxie a liečby / J. Chudej... [et al.]
  In: 5. Košické hematologické a transfuziologické dni. - Košice : LF UPJŠ, 2010. - S. 73
 53. AFH Štúdium vplyvu multidrug rezistencie a apoptózy na rozvoj vybraných nádorových chorôb / J. Hatok... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 6. ročník. - ISBN 978-80-970164-3-2. - Bratislava : Petrus, 2011. - S. 34
 54. AFH Hemofília a trombofília: porucha toho istého génu s rozdielnou klinickou manifestáciou / P. Kubisz ... [et al.]
  In: 15. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-223-2478-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 20
 55. AFH Expresia povrchových doštičkových glykoproteínov u pacientov so syndrómom lepivých doštičiek (SPS) / L. Bartošová ... [et al.]
  In: 15. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-223-2478-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 69-70
 56. AFH JC virus infection and progressive multifocal leucoencephalopathy in a patient with the B-cell chronic lymphotic leukaemia / L. Lisá... [et al.]
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 13, suppl. 8 (2013), abstrakt č. 13
 57. AFH Hairy cell leukemia (ORPHA58017, ICD10:C91.4) - sigle center experience / J. Sokol... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Roč. 60, Suppl. 8 (2013), s. abstrakt č. 19
 58. AFH Orálne kontraceptíva a trombofília / Ján Staško, Lenka Lisá, Stanislava Rumanová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68 (2019), s. s34-s35
 59. AFH Infiltratívny pľúcny proces u pacienta s akútnou myeloblastovou leukémiou / J. Chudej... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. (2013), s. 34
 60. AFH Variabilita génu gP6 u pacientov so syndrómom lepivých doštičiek a ischemickou cievnou mozgovou príhodou / J. Staško... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 16
 61. AFH Polymorfizmy génu GP6 u žien so syndrómom lepivých doštičiek a stratou plodu / J. Sokol... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 17
 62. AFH Klinické prejavy vrodenej rezistencie na aktivovaný proteín C / I. Plameňová
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 49
 63. AFH Rekombinantný aktivovaný faktor VII v liečbe život ohrozujúceho krvácania v neschválených indikáciách - naše skúsenosti / P. Hollý... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 40-41
 64. AFH Rekombinantný aktivovaný faktor VII v Nízkych dávkach (< 80 uikrog/kg) v liečbe chirurgických krvácaní - naše skúsenosti / P. Hollý... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 43
 65. BDF Syndróm lepivých doštičiek / L. Bartošová... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, č. 4 (2011), s. 197-200
 66. BDF Heparínom indukovaná trombocytopénia - kazuistika / I. Plameňová... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 26-28
 67. BDF Syndróm lepivých doštičiek - jeho diagnostika a liečba / L. Bartošová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - 57, č. 7-8 (2008), s. 318-322
 68. BDF Národný register trombofilných stavov v Slovenskej republike / I. Plameňová... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 58, č. 10 (2009), s. 437-442
 69. BDF Syndróm lepivých doštičiek / J. Sokol... [et al.]
  In: Monitor medicíny SLS. - Č. 3-4 (2013), s. 14
 70. BDF Syndróm lepivých doštičiek / J. Sokol ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 60-62
 71. BDF Možnosti využitia voľnopredajných liekov pri ochoreniach žilového systému / J. Staško ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 4, č. 4 (2007), s. 178-181
 72. BDM Recombinant activated factor VII as an additional agent in the management of bleeding in patients with chemotherapy-induced thrombocytopenia / P. Hollý... [et al.]
  In: Blood Transfusion. - Roč. 11, č. 3 (2013), s. 466-468
 73. BEC Syndróm lepivých doštičiek / P. Kubisz ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 14, suppl. 2 - sborník abstrakt (2008), s. 50-51
 74. BEC Úloha trombínu vo fibrinolýze / J. Staško ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 14, suppl. 2 (2008), s. 159-162
 75. BFA Hemoragická diatéza u pacienta s mnohopočetným myelómom - kazuistika / L. Bartošová... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 16, č. 4 (2010), s. 40
 76. BFA Clinical use of recombinant activated FVII in the off-label management of uncotrolled bleeding / J. Staško... [et al.]
  In: International Meeting of the Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. 25 [USB kľúč]
 77. BFA Factor XI in the relation to fetal loss. The frequency of the risk alleles / J. Sokol... [et al.]
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online], č. abstr. 2.54-4
 78. BFA Is rotation thrombelastometry a useful method for monitoring of hemostasis in normal pregnancy and puerperium? / J. Staško... [et al.]
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online] č. abstr. 4.65-5
 79. BFA Acquired haemophilia a with inhibitor - case report / J. Staško ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Roč. 5, suppl. 2 (2007), s. [15]
 80. BFB Orphan disease in hemostasis: results from the National Registry of thrombophilic states in Slovakia / I. Plameňová... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 59, suppl. 1/2012. - ISBN 978-80-223-3185-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 36
 81. BFB Trombofilné stavy a hormonálna liečba / J. Staško... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 3, S3 (2011), s. 6
 82. BFB Trombotická trombocytopenická purpura: nové možnosti v diagnostike a liečbe / J. Staško... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 3, S4 (2011), s. 41-42
 83. BFB Možná genetická príčina doštičkovej hyperagregability u žien s potratmi / J. Sokol... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 84. BFB Syndróm lepivých doštičiek - história a súčasnosť / L. Bartošová... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 15-16
 85. BFB Rizikové faktory trombózy u pacientov s may-thurnerovým syndrómom - kazuistiky / L. Bartošová... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 41
 86. GII Syndróm lepivých doštičiek - využitie prietokovej cytometrie vo výskume jeho etiopatogenézy / L. Bartošová
  Martin : [s.n.], 2009