Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum

Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM sa stala od roku 2009 špičkovým vedecko-výskumným pracoviskom podieľajúcim sa na projektoch financovaných zo zdrojov EÚ: 

 

  • CENTRUM EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM (05/2009-04/2011) 

Viac na stránke:  www.jfmed.uniba.sk

 

  • DOBUDOVANIE CENTRA EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM (CEPV II) (01/2010-06/2012) 

 Viac na stránke: www.jfmed.uniba.sk