Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAA Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí / hlavní autori M. Jeseňak, Z. Rennerová, P. Bánovčin
  Praha : Mladá fronta, 2012
 2. AAB Intenzivní péče v pediatrii / M. Fedor ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2006
 3. AAB Detská gastroenterológia / I. Čierná ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 4. ABA Hrudná chirurgia / Milan Dragula ... [et al.]
  In: Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 2. - ISBN 978-80-7228-746-8. - Ostrava : Librex Publishing, 2019. - S. 20-158
 5. ABA Brušná chirurgia v detskom veku / Daniel Bočinec ... [et al.]
  In: Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 2. - ISBN 978-80-7228-746-8. - Ostrava : Librex Publishing, 2019. - S. 160-460 [15 AH]
 6. ABD Vrodené vývojové chyby pľúc a dýchacích ciest / D. Murgaš
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 520-533 [1,2AH]
 7. ABD Nádory hrudníka u detí / M. Murgašová, D. Murgaš
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 555-575 [2AH]
 8. ABD Pneumotorax novorodencov / D. Murgaš
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 575-593 [1,5AH]
 9. ABD Hirschsprungová choroba / N. Višňovcová, D. Murgaš
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 752-766 [1,5AH]
 10. ABD Anorektálne malformácie / N. Višňovcová, D. Murgaš
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 766-782 [1,5AH]
 11. ABD Nekrotizujúca enterokolitída novorodenca / N. Višňovcová
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 835-847 [1,1AH]
 12. ADC Secondary aortoesophageal fistula as a lethal complication of continuous nasogastric sondage in a child with vater syndrome / Z. Maarouf ... [et al.]
  In: Annals of Saudi Medicine. - Roč. 21, č. 3-4 (2001), s. 213-215
 13. ADC Cough reflex sensitivity in children with suspected and confirmed gastroesophageal reflux disease / S. Varechová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 58, suppl. 5 (2007), s. 717-727
 14. ADC Comparison of Doppler parameters of central versus intraparenchymal renal arteries in physiologically normal newborns / M. Stavěl ... [et al.]
  In: Pediatric Radiology. - Roč. 34, č. 7 (2004), s. 552-555
 15. ADC Two novel RFX6 variants in siblings with Mitchell-Riley syndrome with later diabetes onset and heterotopic gastric mucosa / M. Škopková ... [et al.]
  In: European Journal of Medical Genetics. - Roč. 59, č. 9 (2016), s. 429-435
 16. ADE Ruptúra žalúdka u nedonoseného novorodenca / Z. Bukovinská... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 65, č. 1 (2010), s. 19-21
 17. ADE Vývin črevného nervového systému a patogenéza Hirschsprungovej choroby / L. Zábojníková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 67, č. 6 (2012), s. 402-409
 18. ADE Early postnatal changes in superior mesenteric artery blood flow velocity in healthy term infants / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 28, č. 6 (2007), s. 822-825
 19. ADE Nešpecifické poruchy motility ezofagu v etiopatogenéze gastroezofageálneho refluxu u detí / R. J. Villarreal ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 57, č. 8 (2002), s. 419-422
 20. ADE Securing the airway in a child with tracheal agenesis - an alternative perspective / D. Murgaš... [et al.]
  In: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. - Roč. 6, č. 1 (2011), s. 24-26
 21. ADE Nekrotizujúca enterokolitída donosených novorodencov - kazuistika a prehľad literatúry / K. Maťašová, D. Mugaš, M. Zibolen
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 66, č. 6 (2011), s. 372-379
 22. ADE Pneumotorax novorodencov / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 59, č. 8 (2004), s. 439-442
 23. ADE Hodnotenie sonografických parametrov renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov / H. Kolarovszká ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 7 (2005), s. 397-401
 24. ADE Spoľahlivosť neinvazívneho merania koncentrácie bilirubínu u zdravých novorodencov / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 11 (2005), s. 599-605
 25. ADF Chirurgická liečba syndrómu karpálneho kanála (SKK) / I. Homola... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 5, č. 2 (2008), s. 7-10
 26. ADF Cysta ductus choledochus / M. Števík ... [et al.]
  In: Slovenská rádiológia. - Roč. 15, č. 2 (2008), s. 41-46
 27. ADF Refluxná choroba pažeráka (GERD) / M. Dragula ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 4 (2007), s. 177-182
 28. ADF Morgagniho diafragmatická hernia u 5-ročného chlapca / Peter Kunč ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 15, č. 1 (2020), s. 31-34
 29. ADF Arteriovenózna malformácia mozgu novorodenca / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Neonatologické zvesti. - Roč. 7, č. 2 (2003), s. 19-20
 30. ADF Alveolárna kapilárna dysplázia s atréziou anorekta ako zriedkavá príčina pretrvávajúcej pľúcnej hypertenzie novorodenca / M. Čiljak ... [et al.]
  In: Neonatologické zvesti. - Roč. 9, č. 1 (2005), s. 22-23
 31. ADF Pohľad chirurga na cystickú fibrózu / M. Molnár ...[et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 2, č. 3 (2005), s. 4-7
 32. ADF Vrodená eventrácia bránice - kazuistika / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 15, č. 2 (2015), s. 79-82
 33. ADF Poranenia duodéna a pankreatobiliárneho traktu u detí / J. Mikler ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 137-141
 34. ADF Funkčné poruchy konečníka / D. Murgaš
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 2, č. 2 (2003), s. 88-92
 35. ADF Chirurgická liečba nekrotizujúcej enterokolitídy novorodenca / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 103-108
 36. ADF Subkutánny emfyzém u nedonoseného novorodenca / Lucia Nandrážiová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. 3 (2019), s. 145-149
 37. ADM Pneumotorax novorodencov - Incidencia a rizikové faktory / Zuzana Uhríková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 73, č. 1 (2018), s. 23-30
 38. ADN Kongenitálna diafragmatická hernia - multidisciplinárna spolupráca / Z. Uhríková... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 63, č. 10 (2014), s. 392-396
 39. AEC Poranění jícnu / V. Hytych ... [et al.]
  In: Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách. - ISBN 978-80-7345-526-2. - Praha : Maxdorf, 2017. - S. 113-121
 40. AED Diferenciálna diagnostika chirurgických príčin bolesti brucha u detí / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 27-31
 41. AED Anorektálne malformácie a ich chirurgické riešenie / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 40-43
 42. AED Diafragmatická hernia - náš prístup a výsledky / D. Bočinec ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 49-50
 43. AED Pneumotorax v detskom veku / D. Murgaš... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 92-96
 44. AED Vrodené vývojové chyby dýchacích ciest u novorodencov / M. Hanula... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 100-102
 45. AED Detský hydrocefalus ako akútny stav / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 198-202
 46. AED Cudzie telesá v gastrointestinálnom trakte / M. Molnár... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 202-207
 47. AED Meckelov divertikul / N. Višňovcová, D. Murgaš
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 782-788
 48. AED Malrotácia, volvulus / N. Višňovcová, D. Murgaš
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 821-829
 49. AED Nádory tráviaceho traktu detí a dospievajúcich / D. Murgaš
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 905-914
 50. AED Gastroezofagálny reflux u detí po operácii pre atréziu pažeráka / Milan Dragula ... [et al.]
  In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 1, č. 1. - ISBN 80-8063-073-9. - Martin : Osveta, 2001. - S. 83-87
 51. AED Výsledky operačnej liečby Hirschprungovej choroby pomocou staplera / M. Dragula ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 3. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 34-36
 52. AED Ochorenia žlčových ciest detí / M. Dragula ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-11-1. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 31-36
 53. AED Výsledky chirurgickej korekcie anorektálnych malformácií / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Aktuality v pediatrii 2. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 181-185
 54. AEF Spontánny pneumothorax u detí / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 4. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 46-47
 55. AEF Aktuálne problémy detskej chirurgie / M. Dragula ... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 1. (postgraduálne skriptum). - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 1995. - S. 68-69
 56. AEF Zavedenie manometrie do diagnostiky ochorení tráviaceho traktu u detí / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 2, č. 2. - ISBN 80-88866-26-X. - Martin : Martinská fakultná nemocnica, 2003. - S. 1-10
 57. AEG Changes of intestinal perfusion during the first three days of life / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Acta Paediatrica. - Roč. 96, suppl. 456 (2007), s. 195
 58. AFD Angióm pľúc / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 13. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Martin : JLF UK, 2000. - S.55-57
 59. AFD Anorektálna manometria v diagnostike obstipácie u detí / D. Murgaš
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 5.. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 53-55
 60. AFD Vrodené vývojové chyby pľúc u detí / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. S. 5-12
 61. AFD Možnosti a indikácie videotorakoskopie v detskom veku / J. Hamžík ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 13-15
 62. AFD Nové pohľady na využitie flexibilnej bronchoskopie v perioperačnej starostlivosti / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 16-21
 63. AFD Torakoskopická operácia bronchogénnej cysty / M. Molnár ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 22-23
 64. AFD Sekvestrácia pľúc a jej manažment / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 24-27
 65. AFD Antiinfekčná terapia u pacientov s hrudnými operačnými zákrokmi / M. Fedor ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 28-32
 66. AFD Poranenia duodena a pankreasu v detskom veku / J. Mikler ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 133-139
 67. AFD Fibrinolytická liečba opúzdrených pleurálnych výpotkov u detí / J. Mikler ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 6. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 44-46
 68. AFD Syndróm úzkeho ľavého tračnika / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 5. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 78-79
 69. AFD Chirurgická liečba vpáčeného a vtáčieho hrudníka / M. Dragula ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 5. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 54-55
 70. AFD Aortoezofageálna fistula po operácii atrézie pažeráka / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 7. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 112-114
 71. AFD Chirurgické riešenie vrodených deformít hrudníka / M. Dragula ... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 8 : Detská pneumológia. - ISBN 80-88866-16-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 41-43
 72. AFD Analysis of critical current field distribution in tissues during electrosurgical procedures / G. Špániková ... [et al.]
  In: Elektro 2016 : 11th International Conference. - ISBN 978-1-4673-8698-2. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - S. 589-592
 73. AFG Ruptúra žalúdka nedonoseného novorodenca / D. Murgaš... [et al.]
  In: 4. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 55. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 978-80-7177-016-9. - Plzeň : Euroverlag, 2009. - S. 92
 74. AFG Alveolar capillary dysplasia with anorectal anomaly, rare cause of persistent pulmonary hypertension of newborn / Z. Bukovinská... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Leipzig : St. George Medical Center, 2009. - S. 17 [online]
 75. AFG Naše skúsenosti s liečbou atrézie pažeráka / M. Dragula ... [et al.]
  In: X. Jubileuszowe Polsko-Slowackie Dni Pneumonologii i Alergologii Dzieciecej im. V. Vojteka a J. Rudnika. Streszczenia. - Rabka : [s.n.], 1997. - S. 85
 76. AFG Chirurgická liečba pectus excavatum a pectus carinatum / D. Murgaš ... [et al.]
  In: X. Jubileuszowe Polsko-Slowackie Dni Pneumonologii i Alergologii Dzieciecej im. V. Vojteka a J. Rudnika. Streszczenia. - Rabka : [s.n.], 1997. - S. 87
 77. AFG Esophageal atresia - outcome of surgical treatment / M. Dragula ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 53, suppl. 1 (1998), s. 84
 78. AFG Trends in operative deliveries and perinatal outcomes in regional center: an 12-year population-based cohort study from Slovakia / P. Žúbor... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S804-S805
 79. AFG Pneumotorax u novorodencov / M. Dragula st.... [et al.]
  In: 58. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 978-80-87562-02-4. - Ústí nad Labem : Česká pediatricko-chirurgická společnosť ČLS JEP, 2012. - S. 19-21
 80. AFG Seat belt injury / D. Murgaš... [et al.]
  In: 58. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 978-80-87562-02-4. - Ústí nad Labem : Česká pediatricko-chirurgická společnosť ČLS JEP, 2012. - S. 31
 81. AFG Our experiences with recombinant activated factor VIIa in children with severe bleeding / M. Fedor ... [et al.]
  In: Pediatric critical care medicine. - Roč. 8, č. 3 (suppl.) (2007), s. A324
 82. AFG Cough response to inhaled capsaicin in children with suspect and confirmed gastroesophageal reflux disease / S. Varechová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 30, suppl. 51 (2007), s. 305s
 83. AFG Perforácie čreva u novorodencov / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - Nestr. [1 s.] [online]
 84. AFG Two novel RFX6 variants in siblings with Mitchell-Riley syndrome with childhood onset diabetes / M. Škopková ... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Vol. 24, Suppl. 1 (2016), s. 92
 85. AFG Raritný prejav malrotácie - kazuistika / M. Molnár... [et al.]
  In: 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 978-80-85825-73-2. - Brno : CCB, 2013. - S. 59
 86. AFG Embolizácia v manažmente tupej brušnej traumy / N. Višňovcová... [et al.]
  In: 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 978-80-85825-73-2. - Brno : CCB, 2013. - S. 66
 87. AFG Defekačné návyky u detí predškolského veku / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 14. celostátní konference dětské gastroenterologie a výživy. - Praha : [s.n.], 2002. - [S. 1]
 88. AFG Atypical cause of persisting laryngeal stridor / I. Bacmaňáková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 12, č. 1-2 (2009), s. 28
 89. AFG Agenéza trachey - neštandardná intubácia nedonoseného novorodenca / M. Čiljak ... [et al.]
  In: Neonatologické listy. - Roč. 11, abstrakta (2005), s. 20-21
 90. AFG Masívne krvácanie pri operácii pectus excavatum - kazuistika / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 51. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 80-86225-70-4. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2005. - S. 19
 91. AFG Možné omyly a chyby v diagnostike a liečbe ochorení žlčových ciest / M. Dragula ... [et al.]
  In: 51. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 80-86225-70-4. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2005. - S. 33
 92. AFG Črevné zápalové ochorenia u detí do 5 rokov / D. Baláž ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 51, č. 5 (2005), s. 595
 93. AFG Video-assisted thoracoscopic surgery of Bronchogenic cyst - case report / M. Molnár ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 9, č. 1 (2006), s. 50
 94. AFG Agenesis of the trachea / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 9, č. 1 (2006), s. 51
 95. AFG Nezvyčajná komplikácia po operácii artrézie pažeráka / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 45. sjezd dětských chirurgů. - Brno : [s.n.], 1999. - S. 5
 96. AFG Pseudocysty pankreasu u detí - naše skúsenosti / M. Dragula ... [et al.]
  In: 45. sjezd dětských chirurgů. - Brno : [s.n.], 1999. - S. 14
 97. AFG Chirurgické riešenie vrodených deformít hrudníka / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 53, Suppl. 1 (1998), s. 48
 98. AFG Výsledky chirurgického riešenia atrézií a stenóz duodena a tenkého čreva / D. Dibdiak ... [et al.]
  In: Neonatologické listy. - Roč. 5, č. 2 (1999), s. 52
 99. AFG Speciality of enteral nutrition in paediatric patients / R. Szépeová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 53, suppl. 1 (1998), s. 72
 100. AFG Splanchnic circulation in healthy newborns during the first 3 days of life / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 19, Suppl. 1 (2006), s. 94
 101. AFG Výsledky liečby atrézie pažeráka / M. Dragula ... [et al.]
  In: I. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. - Brno : [s.n.], 1999. - S. 1
 102. AFG Výsledky chirurgického riešenia atrézií a stenóz duodena a tenkého čreva / D. Dibdiak ... [et al.]
  In: I. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. - Brno : [s.n.], 1999. - S. 6
 103. AFG Menej častý typ polytraumy u detí / J. Bakoš ... [et al.]
  In: I. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. - Brno : [s.n.], 1999. - S. 48-49
 104. AFG Chirurgické ochorenia žlčových ciest u detí / M. Dragula ... [et al.]
  In: 47. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - Český Krumlov : [s.n.], 2001. - S. 18
 105. AFG Korekcia deformít hrudníka z pohľadu pacienta / D. Murgaš ... [et al.]
  In: XIV Polsko-Slowackie dni Pneumologii i Alergologii Dzieciecej Im. V. Vojteka i J. Rudnika. - Zakopane : [s.n.], 2001. - S. 33
 106. AFG Pľúcne cysty u detí / M. Dragula ... [et al.]
  In: XIV Polsko-Slowackie dni Pneumologii i Alergologii Dzieciecej Im. V. Vojteka i J. Rudnika. - Zakopane : [s.n.], 2001. - S. 34
 107. AFG Manometrický profil pažeráka u detí s asthma bronchiale a recidivujúcimi respiračnými ochoreniami / D. Bočinec ... [et al.]
  In: 49. sjezd dětských chirurgů "Perspektívy dětské chirurgie v 21. století". - Brno : [s.n.], 2003. - S. 24
 108. AFG Subkapsulárny hematóm pečene ako následok pôrodného poranenia / M. Dragula ... [et al.]
  In: 49. sjezd dětských chirurgů "Perspektívy dětské chirurgie v 21. století". - Brno : [s.n.], 2003. - S. 28-29
 109. AFG Skúsenosti s Duhamelovou operáciou Hirschprungovej choroby / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 47. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - Český Krumlov : [s.n.], 2001. - S. 18
 110. AFG Možnosti fibrinolytickej liečby opúzdrených pleurálnych výpotkov / J. Mikler ... [et al.]
  In: 10. celostátní pracovní setkání a II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny v pediatrii [elektronický zdroj]. - Plzeň : LF UK, 2003. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 111. AFH Kvalita života detí úspešne liečených pre stréziu pažeráka / M. Fedor ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 52, suppl. 1 (1997), s. 30-31
 112. AFH Naše skúsenosti s chirurgickým riešením atrézií a stenóz duodena a tenkého čreva / M. Dragula ... [et al.]
  In: III. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. XXXIII. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov. XXX. Reimanove dni. - Prešov : [s.n.], 2002. - [S. 15]
 113. AFH Menej častý typ polytraumy u detí / J. Bakoš ... [et al.]
  In: III. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. XXXIII. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov. XXX. Reimanove dni. - Prešov : [s.n.], 2002. - [S. 1]
 114. AFH Použitie rekombinantného faktora VIIa u detí bez hemofílie / A. Ľuptáková ... [et al.]
  In: 15. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-223-2478-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 65
 115. AFH Lung abscess / M. Dragula ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 38
 116. AFH Management of child with spontaneous pneumothorax / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 37
 117. AFH Jednodňová chirurgia v detskom veku / D. Murgaš... [et al.]
  In: Konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast. - Bratislava : Asociácia všeobecných lekárov pre detí a dorast SR, 2012. - S. 21-22
 118. AFH Lung resection in children / J. Hamžík ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 36
 119. AFH Lung cysts in children / T. Michnová ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 39
 120. AFH Pediatric thoracoscopy / J. Hamžík ... [et al.]
  In: VIII. Slovak - Czech - Polish Symposium of Endoscopic Surgery and V. Sympózium endoskopické chirurgie, XXIX. Stredoslovenské chirurgické dni. Book of Abstracts. - Žilina : Slovak Medical Association, 2006. - abstrakt č. 20
 121. AFH Diferenciálna diagnostika chirurgických príčin bolesti brucha / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, S3 (2007), s. 87S
 122. AFH Gastroezofagový reflux a recidivujúce respiračné ochorenia u detí / J. Mikler ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 49
 123. AFH Vrodené vývojové chyby pažeráka / D. Murgaš
  In: Zdravotnícke noviny. - Č. 9 (2002), s. 8-9
 124. AFH Agenéza trachey nedonoseného novorodenca - neštandardná stabilizácia / M. Čiljak ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S2 (2008), s. S72
 125. AFH Chirurgicky korigovateľné vrodené vývojové chyby v SR a "štatistika" / M. Dragula ... [et al.]
  In: 54. kongres slovenských a českých detských chirurgov [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2008. - S. 2 [CD-ROM]
 126. AFH Pľúcny absces jeho liečba v detskom veku / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 11
 127. AFH Flexibilná bronchoskopia v perioperačnej starostlivosti u detí / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 14
 128. AFH Možnosti fibrinolytickej liečby opúzdrených pleurálnych výpotkov / J. Mikler ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 16
 129. AFH Sekvestrácia pľúc / D. Murgaš ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 26
 130. AFH Možnosti a indikácie torakoskopie v detskom veku / J. Hamžík ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 26-27
 131. AFH Bilaterálny chylotorax u novorodenca / J. Pročková ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 28
 132. AFH Pneumotorax novorodencov / M. Zibolen ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 28-30
 133. AFH Diafragmatická hernia náš prístup a výsledky / M. Dragula ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 30-31
 134. AFH Miniinvazívna chirurgia a anestézia v pediatrii - trendy a realita / A. Ľuptáková... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 531
 135. AFH Zobrazovacie metódy u vrodených vývojových chýb ezofagu, žalúdka a duodéna / H. Poláček ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 38-39
 136. AFH Chirurgická liečba gastroezofageálneho refluxu / M. Dragula ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 271-272
 137. AFH Indikácie chirurgickej korekcie deformít hrudníka / M. Molnár ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 325
 138. AFH Dieťa s chirurgickým ochorením - kde robíme chyby? / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 326-327
 139. AFH Keď priveľa vzduchu škodí / Zuzana Belicová, Katarína Maťašová, Dalibor Murgaš
  In: Festival kazuistík z pediatrie : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-89589-15-9. - Košice : Pamida International, 2017. - S. 46-46
 140. AFH Mitchellov-Rileyov syndróm - diabetes mellitus so včasným nástupom v kombinácii s gastrointestinálnymi symptomami / Juraj Staník ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2018 : Roč. 11. - ISBN 978-80-972948-0-9. - Kysucké Nové Mesto : CLS Consulting, 2018. - S. 53-53
 141. AFH Výsledky liečby Hirschsprungovej choroby / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 22
 142. AFH Možnosti fibrinolytickej liečby opúzdrených pleurálnych výpotkov u detí / J. Mikler ... [et al.]
  In: XI. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej TBC a RCH, 1998. - S. 24
 143. AFH Manometria ezofagu a gastroezofagálny reflux u detí / J. Rojas Villareal ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 49-50
 144. AFH Naše skúsenosti s chirurgickým riešením atrézií a stenóz duodéna a tenkého čreva / D. Dibdiak ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 53
 145. AFH Omphalocele and gastroschisis: a 15-year experience / M. Fedor ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 54, suppl. 1 (1999), s. 29
 146. AFH Pľúcne cysty u detí / J . Bakoš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 53
 147. AFH Aortoezofageálna fistula- kazuistika / Z. Maarouf ... [et al.]
  In: Celoštátny zjazd slovenských patológov. - Trenčianske Teplice : [s.n.], 1999. - [S. 1]
 148. AFH Vývojové anomálie hrudníka / H. Poláček ... [et al.]
  In: 20. Martinské dni dýchania. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2006. - S. 63
 149. AFH Cudzie telesá v gastrointestinálnom trakte detí / M. Molnár ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S29
 150. AFH Diferenciálna diagnostika vracania u detí / V. Zoľák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S29-S30
 151. AFH Kapsaicínom indukovaná citlivosť kašľového reflexu u detí s refluxnou chorobou pažeráka / S. Varechová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. 32
 152. AFH Indikácie chirurgickej liečby asymptomatických vrodených pľúcnych malformácií / D. Murgaš
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S19
 153. AFH Bilateral congenital chylothorax / D. Bočinec ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 104, č. 9 (2003), s. 264
 154. AFH Spontaneous pneumothorax in neonate with subvesical obstruction / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 104, č. 9 (2003), s. 265
 155. AFH Using of Sandostatin in paediatric surgery / D. Murgaš, M. Dragula, P. Praženica
  In: 42. kongres detskej chirurgie. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 42-43
 156. AFH Anomálie tracheobronchiálneho stromu u detí po operácii atrézie pažeráka / M. Dragula ... [et al.]
  In: XI. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej TBC a RCH, 1998. - S. 21
 157. AFH Solution of the oesophagus iatrogenic injury / M. Dragula ... [et al.]
  In: 46. kongres slovenských a českých detských chirurgov s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SLS, 2000. - S. 37
 158. AFH Obstipácia v predškolskom veku / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 5-6
 159. AFH Použitie Sandostatínu u detských chirurgických pacientov / R. Szépeová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 4. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 63-64
 160. AFH Anomálie umbilika / D. Bočinec ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 19
 161. AFH Pôrodné poranenie vnútrobrušných orgánov / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 4 (2003), s. 20
 162. AFH Spontánny pneumotorax donosených novorodencov / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 4 (2003), s. 22
 163. AFH Manažment kongenitálnej diafragmatickej hernie z pohľadu neonatológa - naše skúsenosti a výsledky / Z. Uhríková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, Suppl. S (2014), s. 13
 164. AFH Anorektálne malformácie - možnosti a výsledky chirurgickej liečby / D. Murgaš... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, Suppl. S (2014), s. 13
 165. AFH Atrézia pažeráka / A. Mikolajčík... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, Suppl. S (2014), s. 14
 166. AFH Chirurgická liečba nekrotizujúcej enterokolitídy novorodenca / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, Suppl. S (2014), s. 17-18
 167. AFH Perforácie žalúdka u novorodencov / L. Lúčanová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, Suppl. S (2014), s. 17
 168. AFH Trauma anorekta u detí / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 224
 169. AFH Funkcia anorekta po operácii anorektálnych malformácií / D. Murgaš... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 213
 170. AFH Traumatická avulzia bronchu / M. Dragula... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2014. - ISBN 978-80-89589-08-1. - Kysucké Nové Mesto : Pamida International, 2014. - S. 12-13
 171. AFH Chirurgická liečba GER v detskom veku / A. Mikolajčík... [et al.]
  In: 16. Prešovský pediatrický deň. - ISBN 978-80-971836-1-5. - Prešov : Amedi, 2014. - S. 14S
 172. BAB Intenzívna starostlivosť v pediatrii / M. Fedor ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2002
 173. BAB Praktická neonatológia / M. Zibolen ... [et al.]
  Martin : Neografia, 2001
 174. BAB Vademékum pediatra / zostavil Ján Buchanec a kolektív
  Martin : Osveta, 2001
 175. BDE Sekvestrácia pľúc / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 5 (2005), s. 298-300
 176. BDF Syndróm artéria mesenterica superior u 15-ročnej pacientky po operácii skoliózy / Z. Havlíčeková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 5 (2008), s. 285-287
 177. BDF Traumatická avulzia bronchu / M. Števík... [et al.]
  In: Slovenská rádiológia. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 34-36
 178. BDF Diagnostika tracheoezofageálnej fistuly, kazustika / H. Poláček... [et al.]
  In: Slovenská rádiológia. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 31-33
 179. BDF Embolizačná liečba hemangiómov v detskom veku / M. Murgašová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 24-26
 180. BDF Cudzie telesá v gastrointestinálnom trakte u detí / M. Molnár ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 3 (2008), s. 155-159
 181. BDF Neuroblastóm ako vedľajší nález u 1,5-ročného chlapčeka s pneumóniou / M. Brndiarová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 2 (2009),s. 95-97
 182. BDF Vrodené deformity hrudnej steny a pľúcnej funkcie / M. Molnár ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 77-79
 183. BDF Laboratórne ukazovatele nekrotizujúcej enterokolitídy / V. Zoľák ... [et al.]
  In: Neonatologické zvesti. - Roč. 10, č. 1 (2006), s. 16-17
 184. BED Hemangiom pľúc u novorodenca / Čiljak, M. ...[et al.]
  In: Aktuality v pediatrii. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2000. - S. 72
 185. BED Cystický útvar brušnej dutiny-diferenciálna diagnostika / B. Zoľáková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 128-132
 186. BED Akútna dilatácia žalúdka a duodéna po operácii skoliózy. / M. Jeseňák ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 48-49
 187. BED Omfalokély a gastroschízy v našom materiáli / J. Bakoš ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 44-46
 188. BED Špecifiká anestézie u novorodencov / A. Ľuptáková ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 60-62
 189. BED Hypoplázia pľúc: kazuistika a prehľad literatúry / M. Čiljak ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 64-67
 190. BED Vrodené vývojové anomálie GITu / H. Poláček...[et al.]
  In: Rádiológia V. - ISBN 978-80-224-1121-9. - Bratislava : VEDA, 2010. - S. 1-5
 191. BEF Naše skúsenosti s liečbou pectus excavatum a pectus carinatum / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 4. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 45-46
 192. BEF Predčasne narodené dieťa ako chirurgický pacient / Dalibor Murgaš
  In: Zdravo rásť. - ISBN 978-80-570-1463-8. - Banská Bystrica : Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici, 2019. - S. 217-240
 193. BFA Súrodenecký výskyt heterotopickej žalúdočnej sliznice v čreve / Z. Havlíčeková... [et al.]
  In: 19. pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy. - Nymburk : ČLS J. E. Purkyně, 2009. - S. 29
 194. BFA Trauma of bronchi in ten years old boy / J. Mikler ml.... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 55
 195. BFA Devastating tracheoesophageal injury - complication of percutaneous dilatational tracheotomy / D. Murgaš... [et al.]
  In: Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. Vladimíra Vojteka i Jana Rudnika. - Rabka : Instytut Gruzlicy i Chorób Pluc, 2013. - S. 18
 196. BFA Subkapsulárny hematóm pečene ako následok pôrodného poranenia / K. Maťašová ... [et al.]
  In: 10. celostátní pracovní setkání a II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny v pediatrii [elektronický zdroj]. - Plzeň : LF UK, 2003. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 197. BFA Artériovenózna malformácia CNS novorodenca / M. Zibolen ... [et al.]
  In: 10. celostátní pracovní setkání a II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny v pediatrii [elektronický zdroj]. - Plzeň : LF UK, 2003. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 198. BFA Konzervatívna liečba rozsiahlej dehiscencie operačnej rany novorodenca / E. Lamošová ... [et al.]
  In: 10. celostátní pracovní setkání a II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny v pediatrii [elektronický zdroj]. - Plzeň : LF UK, 2003. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 199. BFA Cerebral arteriovenous malformation in a neonate - a case report / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Neonatologické listy. - Roč. 8, suppl. (2003), s. 12
 200. BFA Atrézia pyloru / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 49. sjezd dětských chirurgů "Perspektívy dětské chirurgie v 21. století". - Brno : [s.n.], 2003. - S. 18
 201. BFB Omphalocele with complete liver evisceration - case report / M. Molnár... [et al.]
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 13, suppl. 8 (2013), abstrakt č. 16
 202. BFB Agenéza trachey / M. Dragula... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2012. - ISBN 978-80-89-589-01-2. - Sabínov : Pamida, 2012. - S. 11
 203. BFB Nekrotizujúca enterokolitída v atypickej lokalizácii - kazuistika / L. Kočvarová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S (2012), s. 21
 204. BFB Atrézia trachey - neštandardná intubácia nedonoseného novorodenca / H. Kolarovszká ... [et al.]
  In: 2. Košická neonatologická konferencia. - Košice : LF UPJŠ a DFN, 2007. - Nestr. [S. 1]
 205. BFB Endoskopická liečba purulentnej ventrikulitídy po operácii meningokély u novorodenca. Kazuistika / J. Šutovský ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 63
 206. BFB Progresívny antenatálny hydrocefalus - kazuistika / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: 60. Kongres slovenských a českých chirurgov : Detská chirurgia včera a dnes. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 22-23
 207. BFB Raritné možnosti využitia flexibilnej bronchoskopie / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 41-42
 208. BFB Naše skúsenosti s použitím rekombinantného aktivovaného faktora VII u detí s nezvládnuteľným krvácaním z pečene / M. Fedor ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 275-276
 209. BFB Ethical problems in neonatal surgery / M. Dragula ... [et al.]
  In: 42. kongres detskej chirurgie. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 5-6
 210. BFB Atrézia pyloru / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 27-28
 211. BFB Nové postupy v liečbe deformít hrudníka / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Ortotika a protetika 2014 : 3. medzinárdoný kongres. - Martin : [s.n.], 2014. - S. 8-9
 212. BFB Prenatálna diagnostika a aktuálny manažment izolovanej kongenitálnej diafragmatickej hernie - kazuistika / K. Dókuš... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 54-55
 213. BFB Chirurgické vyšetrenie a jeho urgentnosť / D. Murgaš
  In: Konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast. - Bratislava : Asociácia všeobecných lekárov, 2014. - S. 26
 214. BFB Hernie u novorodencov a dojčiat / D. Murgaš
  In: Konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast. - Bratislava : Asociácia všeobecných lekárov, 2014. - S. 30
 215. BFB The lung cavernous hemangioma casuistics / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 46. kongres slovenských a českých detských chirurgov s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SLS, 2000. - S. 48
 216. BFB Kefalhematóm - evakuovať či nie / P. Mikolajčík, D. Murgaš
  In: Konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast. - Bratislava : Asociácia všeobecných lekárov, 2014. - S. 28
 217. BFB Abdominálne cysty - ako postupovať? / P. Mikolajčík... [et al.]
  In: Konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast. - Bratislava : Asociácia všeobecných lekárov, 2014. - S. 32
 218. BFB Atrézia pažeráka - náš postup a výsledky / P. Mokolajčík
  In: 60. Kongres slovenských a českých chirurgov : Detská chirurgia včera a dnes. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 39
 219. BFB Kontinencia po operáciách anorektálnych malformácii / D. Murgaš... [et al.]
  In: 60. Kongres slovenských a českých chirurgov : Detská chirurgia včera a dnes. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 40
 220. BFB Chirurgická liečba nekrotizujúcej enterokolitídy novorodenca / N. Višňovcová... [et al.]
  In: 60. Kongres slovenských a českých chirurgov : Detská chirurgia včera a dnes. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 42-43
 221. GHG Chronické bolesti brucha u detí prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou / D. Murgaš, M. Dragula
  In: I-med [elektronický zdroj]. - [Roč. 3], č. 1755 (2013), 30s. [10,19 min.] [online]
 222. GHG Atrézia pažeráka prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou / M. Dragula, D. Murgaš
  In: I-med [elektronický zdroj]. - [Roč. 3], č. 1695 (2013), 13 s. [17,54 min.] [online]
 223. GHG Vrodené malformácie pľúc u detí prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou / D. Murgaš, M. Dragula
  In: I-med [elektronický zdroj]. - [Roč. 3], č. 1753 (2013), 29 s. [11,52 min.] [online]
 224. GHG Prehltnuté cudzie telesá u detí prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou / D. Murgaš, M. Dragula
  In: I-med [elektronický zdroj]. - [Roč. 3], č. 1754 (2013), 36 s. [12,29 min.] [online]