Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Detská gastroenterológia / I. Čierná ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 2. ABA Hrudná chirurgia / Milan Dragula ... [et al.]
  In: Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 2. - ISBN 978-80-7228-746-8. - Ostrava : Librex Publishing, 2019. - S. 20-158
 3. ABA Brušná chirurgia v detskom veku / Daniel Bočinec ... [et al.]
  In: Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 2. - ISBN 978-80-7228-746-8. - Ostrava : Librex Publishing, 2019. - S. 160-460 [15 AH]
 4. ABB Fluidotorax v detskom veku / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 593-625 [3,2AH]
 5. ABD Starostlivosť o zdravie - kľúčový pilier sociálneho štátu / M. Dragula
  In: Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - ISBN 978-80-224-1151-6. - Bratislava : VEDA, 2010. - S. 440-458 (1AH)
 6. ABD Vrodená diafragmatická hernia / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 508-520 [1,5AH]
 7. ABD Diferenciálna diagnostika vracania / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 652-664 [1,2AH]
 8. ABD Atrézia pažeráka a tracheoezofagálne malformácie / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 704-719 [1,4AH]
 9. ABD Apendicitída / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 797-813 [1,5AH]
 10. ABD Chronické zápalové ochorenia čreva / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 876-889 [1,2AH]
 11. ACD Pečeň, žlčové cesty, pankreas, slezina, nadoblička / M. Dragula ... [et al.]
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89607-24-2. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2014. - S. 391-423 [3,87 AH]
 12. ADC Cough reflex sensitivity in children with suspected and confirmed gastroesophageal reflux disease / S. Varechová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 58, suppl. 5 (2007), s. 717-727
 13. ADC Comparison of intraparenchymal circulation in various areas of the kidneys of newborns by means of Doppler ultrasound / M. Stavěl ... [et al.]
  In: European Radiology. - Roč. 15, č. 10 (2005), s. 2208-2209
 14. ADE Analýza 3-ročných skúseností s kritickou vrodenou chybou srdca novorodencov / A. Jurko ml. ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 57, č. 6 (2002), s. 280-283
 15. ADE Nešpecifické poruchy motility ezofagu v etiopatogenéze gastroezofageálneho refluxu u detí / R. J. Villarreal ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 57, č. 8 (2002), s. 419-422
 16. ADE Early postnatal changes in superior mesenteric artery blood flow velocity in healthy term infants / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 28, č. 6 (2007), s. 822-825
 17. ADE Intoxikácie salicylanmi u detí / J. Buchanec ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 57, č. 12 (2002), s. 697-700
 18. ADE Securing the airway in a child with tracheal agenesis - an alternative perspective / D. Murgaš... [et al.]
  In: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. - Roč. 6, č. 1 (2011), s. 24-26
 19. ADE Ruptúra žalúdka u nedonoseného novorodenca / Z. Bukovinská... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 65, č. 1 (2010), s. 19-21
 20. ADE Využitie rádionuklidovej scintigrafie pri diagnostike Meckelovho divertiklu / A. Jurko ml. ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 48, č. 7 (1993), s. 419-420
 21. ADF Regionálna anestézia a analgézia u detí pri operačných výkonoch hrudníka / A. Ľuptáková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 4 (2007), s. 213-217
 22. ADF Refluxná choroba pažeráka (GERD) / M. Dragula ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 4 (2007), s. 177-182
 23. ADF Embolizácia hemangiómu ľavého lakťa / K. Zeleňák ... [et al.]
  In: Slovenská rádiológia. - Roč. 10, č. 1 (2003), s. 11-13
 24. ADF Pohľad chirurga na cystickú fibrózu / M. Molnár ...[et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 2, č. 3 (2005), s. 4-7
 25. ADF Neurogénne tumory v detskom veku / J. Slameň ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 61, č. 9 (1982), s. 573-578
 26. ADF Manometric profile of esophagus in children with bronchial asthma and recurent respiratory diseases / V. Zoľák ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 16-21
 27. ADF Poranenie pankreasu u detí / F. Zavarský ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 65, č. 3 (1986), s. 191-197
 28. ADF Kraniocerebrálne poranenie a respiračná insulficiencia / M. Dragula ... [et al.]
  In: Československá neurologie a neurochirurgie. - Roč. 50, č. 4 (1987), s. 270-272
 29. ADF Kraniocerebrálne poranenie a polytrauma u detí / V. Straka ... [et al.]
  In: Československá neurologie a neurochirurgie. - Roč. 50, č. 4 (1987), s. 269-270
 30. ADF Psychoterapia v liečbe enkoprézy u detí s idiopatickým megakolonom / O. Chromá ... [et al.]
  In: Československá pediatrie. - Roč. 44, č. 11 (1989), s. 650-652
 31. ADF Príspevok k problematike apendicitíd u detí / M. Dragula ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 84, č. 3 (1985), s. 314-319
 32. ADF Chirurgická liečba syndrómu karpálneho kanála (SKK) / I. Homola... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 5, č. 2 (2008), s. 7-10
 33. ADF Chirurgická liečba nekrotizujúcej enterokolitídy novorodenca / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 103-108
 34. ADF Ortostatická proteinúria II. Klinické sledovanie pacientov / J. Buchanec ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 9, č. 2 (1990), s. 191-203
 35. ADF Biopsia pečene v päťročnom materiáli. / M. Dragula ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 44, č. 5 (1990), s. 346-347
 36. ADF Vrodená eventrácia bránice - kazuistika / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 15, č. 2 (2015), s. 79-82
 37. ADN Poúrazové vnútrobrušné krvácanie u detí / P. Mikolajčík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 63, č. 7-8 (2014), s. 279-285
 38. ADN The role of esophageal manometry in the evaluation and treatment of surgical diseases of esophagus / M. Dragula, D. Bočinec, M. Molnár
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 7-8 (2013), s. 255-262
 39. AED Chirurgické choroby tráviaceho traktu / Marian Vidiščák, Ján Buchanec, Milan Dragula
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 462-468
 40. AED Chirurgické choroby tráviaceho traktu / M. Dragula ... [et al.]
  In: Pediatria. 1. diel. - ISBN 978-80-89171-49-1. - Bratislava : Herba, 2007. - S. 411-416
 41. AED Diferenciálna diagnostika chirurgických príčin bolesti brucha u detí / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 27-31
 42. AED Pneumotorax v detskom veku / D. Murgaš... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 92-96
 43. AED Cudzie telesá v gastrointestinálnom trakte / M. Molnár... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 202-207
 44. AED Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2007-2010 oponentský posudok / M. Dragula
  In: Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2007-2010. - ISBN 978-80-969510-2-4. - Bratislava : Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky, 2007. - S. 68-70
 45. AED Gastroezofagálny reflux u detí po operácii pre atréziu pažeráka / Milan Dragula ... [et al.]
  In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 1, č. 1. - ISBN 80-8063-073-9. - Martin : Osveta, 2001. - S. 83-87
 46. AED Unsere Erfahrungen mit der Ösophagusatresie mit Tracheoöpsophagealer Fistel / J. Slameň ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 12-13, 1985-1986. - Martin : Univerzita Komenského, 1987. - S. 217-223
 47. AED Sterility after peritonitis of appendical origin in girls / M. Dragula ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 15, 1988. - ISBN 80-217-0240-0. - Martin : Osveta, 1990. - S. 235-240
 48. AED Výsledky operačnej liečby Hirschprungovej choroby pomocou staplera / M. Dragula ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 3. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 34-36
 49. AED Ochorenia žlčových ciest detí / M. Dragula ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-11-1. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 31-36
 50. AED Anorektálne malformácie a ich chirurgické riešenie / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 40-43
 51. AED Diafragmatická hernia - náš prístup a výsledky / D. Bočinec ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 49-50
 52. AED Význam dolného ezofagového zvierača v etiopatogenéze GER-u deti / J. Rojas Villareal ... [et al.]
  In: Aktuality v pediatrii 2. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 62-67
 53. AED Miesto ezofageálnej manometrie v súčasnej diagnostike GER u detí / D. Dibdiak ... [et al.]
  In: Aktuality v pediatrii 2. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 136-138
 54. AED Gastroezofageálny reflux u detí - jeho typické a atypické prejavy / J. Rojas Villareal ... [et al.]
  In: Aktuality v pediatrii 2. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 169-174
 55. AED Výsledky chirurgickej korekcie anorektálnych malformácií / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Aktuality v pediatrii 2. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 181-185
 56. AED Pľúcne cysty v detskom veku / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 625-629
 57. AED Bolesti brucha / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 640-645
 58. AED Chronické bolesti brucha / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 645-652
 59. AED Cudzie telesá v tráviacom trakte / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 664-670
 60. AED Endoluminálne metódy liečby GERD / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 679-685
 61. AED Vrodená obštrukcia žalúdka / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 720-721
 62. AED Volvulus žalúdka / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 721-722
 63. AED Atrézia pyloru / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 723-724
 64. AED Pylorostenóza (idiopatická hypertrofická pylorostenóza - IHPS) / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 724-728
 65. AED Atrézie a stenózy tenkého čreva / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 745-747
 66. AED Ochorenia duodéna / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 747-752
 67. AED Akútne brucho / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 789-797
 68. AED Ileus / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 813-815
 69. AED Invaginácia / P. Mikolajčík, M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 815-821
 70. AED The ways of surgical management of biliary atresia (clinical casuistics) / M. Dragula ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 18, 1991. - ISBN 80-217-0367-9. - Martin : Osveta, 1991. - S. 7-21
 71. AED Perforácia čreva novorodencov / P. Mikolajčík, M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 830-835
 72. AED Cirhosis of the liver in bioptic material. / Ľ. Lauko ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 18, 1991. - ISBN 80-217-0367-9. - Martin : Osveta, 1991. - S. 115-122
 73. AED Peritonitídy detí / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 847-859
 74. AED Pneumoperitoneum / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 849-851
 75. AED Akútna pankreatitída / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 851-853
 76. AED Poranenia pankreasu v detskom veku / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 853-860
 77. AED Poranenia pečene / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 871-873
 78. AED Poranenia sleziny / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 873-875
 79. AED Fissura ani / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 895-896
 80. AED Krvácanie do tráviaceho traktu v detskom veku / M. Dragula
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P + M, 2015. - S. 896-905
 81. AED Choroby žalúdka a dvanástnika / J. Buchanec ... [et al.]
  In: Pediatria. 1. diel. - ISBN 80-967963-0-5. - Košice : Satus, 1998. - S. 374-379
 82. AED Chirurgické choroby tráviaceho traktu / J. Buchanec ... [et al.]
  In: Pediatria. 1. diel. - ISBN 80-967963-0-5. - Košice : Satus, 1998. - S. 407-413
 83. AEF Etické problémy prenatálnej a novorodeneckej chirurgie / M. Dragula
  In: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. - ISBN 978-80-8063-287-8. - Martin : Osveta, 2008. - S. 36-37
 84. AEF Zavedenie manometrie do diagnostiky ochorení tráviaceho traktu u detí / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 2, č. 2. - ISBN 80-88866-26-X. - Martin : Martinská fakultná nemocnica, 2003. - S. 1-10
 85. AEF Aktuálne problémy detskej chirurgie / M. Dragula ... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 1. (postgraduálne skriptum). - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 1995. - S. 68-69
 86. AEF Spontánny pneumothorax u detí / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 4. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 46-47
 87. AEG Changes of intestinal perfusion during the first three days of life / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Acta Paediatrica. - Roč. 96, suppl. 456 (2007), s. 195
 88. AFD Možnosti a indikácie videotorakoskopie v detskom veku / J. Hamžík ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 13-15
 89. AFD Nové pohľady na využitie flexibilnej bronchoskopie v perioperačnej starostlivosti / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 16-21
 90. AFD Torakoskopická operácia bronchogénnej cysty / M. Molnár ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 22-23
 91. AFD Sekvestrácia pľúc a jej manažment / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 24-27
 92. AFD Poranenia duodena a pankreasu v detskom veku / J. Mikler ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 133-139
 93. AFD Why are we leaving and how do we want to stay / M. Dragula
  In: Zdravie je bohatstvo. Zlepšovanie organizácie zdravotnej starostlivosti v SR. - Bratislava : Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, 2007. - S. 39-42
 94. AFD Syndróm úzkeho ľavého tračnika / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 5. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 78-79
 95. AFD Chirurgická liečba vpáčeného a vtáčieho hrudníka / M. Dragula ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 5. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 54-55
 96. AFD Aortoezofageálna fistula po operácii atrézie pažeráka / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 7. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 112-114
 97. AFD Torakoskopia (TS) u detí / M. Dragula
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 8 : Detská pneumológia. - ISBN 80-88866-16-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 44-47
 98. AFD Chirurgické riešenie vrodených deformít hrudníka / M. Dragula ... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z pediatrie 8 : Detská pneumológia. - ISBN 80-88866-16-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 41-43
 99. AFD Kraniocerebrálne poranenia detí v našom materiáli / V. Straka ... [et al.]
  In: 26. celostátní sjezd dětských chirurgů. - Brno : [s.n.], 1981. - S. 86-90
 100. AFD Diagnostika a liečba tupých poranení pankreasu v detskom veku / F. Zavarský ... [et al.]
  In: Endokrinochirurgia. Zborník prác 39. chirurgického dňa Kostlivého. - Bratislava : [s.n.], 1985. - S. 146-155
 101. AFD Prevencia, diagnostika a liečba pľúcnych komplikácií / J. Slameň ... [et al.]
  In: Perioperačné obdobie v chirurgii : Zborník 40. chirurgického dňa Kostlivého. - Bratislava : [s.n.], 1986. - S. 98-113
 102. AFD Problémy, úlohy a perspektíva kvality v zdravotníctve / D. Kompiš ... [et al.]
  In: 8. medzinárodná konferencia pri príležitosti Svetového dňa kvality : Trvalá kvalita pre budúce storočie. - Žilina : [s.n.], 2001. - S. 261-288
 103. AFD Fibrinolytická liečba opúzdrených pleurálnych výpotkov u detí / J. Mikler ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 6. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 44-46
 104. AFD Obojstranný mycetóm obličky dojčaťa ako príčina ARI / M. Fedor ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 7. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 118-120
 105. AFD Angióm pľúc / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 13. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Martin : JLF UK, 2000. - S.55-57
 106. AFG Cough response to inhaled capsaicin in children with suspect and confirmed gastroesophageal reflux disease / S. Varechová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 30, suppl. 51 (2007), s. 305s
 107. AFG Perforácie čreva u novorodencov / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - Nestr. [1 s.] [online]
 108. AFG Heteropatia žalúdočnej sliznice / M. Molnár ... [et al.]
  In: 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - Nestr. [1 s.] [online]
 109. AFG Masívne krvácanie pri operácii pectus excavatum - kazuistika / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 51. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 80-86225-70-4. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2005. - S. 19
 110. AFG Možné omyly a chyby v diagnostike a liečbe ochorení žlčových ciest / M. Dragula ... [et al.]
  In: 51. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 80-86225-70-4. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2005. - S. 33
 111. AFG Agenéza trachey - neštandardná intubácia nedonoseného novorodenca / M. Čiljak ... [et al.]
  In: Neonatologické listy. - Roč. 11, abstrakta (2005), s. 20-21
 112. AFG Aortálna disekcia u pacienta s Marfanovým syndrómom / M. Dragula... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 59, č. 5 (2013), s. 1P17 [online]
 113. AFG Video-assisted thoracoscopic surgery of Bronchogenic cyst - case report / M. Molnár ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 9, č. 1 (2006), s. 50
 114. AFG Agenesis of the trachea / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 9, č. 1 (2006), s. 51
 115. AFG Manometrický profil pažeráka u detí s asthma bronchiale a recidivujúcimi respiračnými ochoreniami / D. Bočinec ... [et al.]
  In: 49. sjezd dětských chirurgů "Perspektívy dětské chirurgie v 21. století". - Brno : [s.n.], 2003. - S. 24
 116. AFG Splanchnic circulation in healthy newborns during the first 3 days of life / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. - Roč. 19, Suppl. 1 (2006), s. 94
 117. AFG Subkapsulárny hematóm pečene ako následok pôrodného poranenia / M. Dragula ... [et al.]
  In: 49. sjezd dětských chirurgů "Perspektívy dětské chirurgie v 21. století". - Brno : [s.n.], 2003. - S. 28-29
 118. AFG Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče v dětském věku / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Anestezie, resuscitace a intenzívní péčé v dětskem věku. - Ostrava : [s.n.], 1996. - [S. 1]
 119. AFG Nezvyčajná komplikácia po operácii artrézie pažeráka / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 45. sjezd dětských chirurgů. - Brno : [s.n.], 1999. - S. 5
 120. AFG Pseudocysty pankreasu u detí - naše skúsenosti / M. Dragula ... [et al.]
  In: 45. sjezd dětských chirurgů. - Brno : [s.n.], 1999. - S. 14
 121. AFG Pneumotorax u novorodencov / M. Dragula st.... [et al.]
  In: 58. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 978-80-87562-02-4. - Ústí nad Labem : Česká pediatricko-chirurgická společnosť ČLS JEP, 2012. - S. 19-21
 122. AFG Seat belt injury / D. Murgaš... [et al.]
  In: 58. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 978-80-87562-02-4. - Ústí nad Labem : Česká pediatricko-chirurgická společnosť ČLS JEP, 2012. - S. 31
 123. AFG Chirurgické riešenie vrodených deformít hrudníka / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 53, Suppl. 1 (1998), s. 48
 124. AFG Výsledky chirurgického riešenia atrézií a stenóz duodena a tenkého čreva / D. Dibdiak ... [et al.]
  In: Neonatologické listy. - Roč. 5, č. 2 (1999), s. 52
 125. AFG Embolizácia v manažmente tupej brušnej traumy / N. Višňovcová... [et al.]
  In: 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 978-80-85825-73-2. - Brno : CCB, 2013. - S. 66
 126. AFG Výsledky liečby atrézie pažeráka / M. Dragula ... [et al.]
  In: I. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. - Brno : [s.n.], 1999. - S. 1
 127. AFG Výsledky chirurgického riešenia atrézií a stenóz duodena a tenkého čreva / D. Dibdiak ... [et al.]
  In: I. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. - Brno : [s.n.], 1999. - S. 6
 128. AFG Menej častý typ polytraumy u detí / J. Bakoš ... [et al.]
  In: I. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. - Brno : [s.n.], 1999. - S. 48-49
 129. AFG Chirurgické ochorenia žlčových ciest u detí / M. Dragula ... [et al.]
  In: 47. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - Český Krumlov : [s.n.], 2001. - S. 18
 130. AFG Korekcia deformít hrudníka z pohľadu pacienta / D. Murgaš ... [et al.]
  In: XIV Polsko-Slowackie dni Pneumologii i Alergologii Dzieciecej Im. V. Vojteka i J. Rudnika. - Zakopane : [s.n.], 2001. - S. 33
 131. AFG Pľúcne cysty u detí / M. Dragula ... [et al.]
  In: XIV Polsko-Slowackie dni Pneumologii i Alergologii Dzieciecej Im. V. Vojteka i J. Rudnika. - Zakopane : [s.n.], 2001. - S. 34
 132. AFG Skúsenosti s Duhamelovou operáciou Hirschprungovej choroby / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 47. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - Český Krumlov : [s.n.], 2001. - S. 18
 133. AFG Defekačné návyky u detí predškolského veku / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 14. celostátní konference dětské gastroenterologie a výživy. - Praha : [s.n.], 2002. - [S. 1]
 134. AFG Ruptúra žalúdka nedonoseného novorodenca / D. Murgaš... [et al.]
  In: 4. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 55. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 978-80-7177-016-9. - Plzeň : Euroverlag, 2009. - S. 92
 135. AFG Naše skúsenosti s liečbou atrézie pažeráka / M. Dragula ... [et al.]
  In: X. Jubileuszowe Polsko-Slowackie Dni Pneumonologii i Alergologii Dzieciecej im. V. Vojteka a J. Rudnika. Streszczenia. - Rabka : [s.n.], 1997. - S. 85
 136. AFG Obojstranný mycetom panvičky ako príčina ARI / M. Fedor ... [et al.]
  In: 2. Pediatrické nefrologické setkání. - Soláň-Beskydy : [s.n.], 1997. - [S. 1]
 137. AFG Bilateral mycetoma of the renal pelvis as a cause of ARF / M. Fedor ... [et al.]
  In: Trends in invasive fungal infections 4. - Barcelona : [s.n.], 1997. - S. 74
 138. AFG Chirurgická liečba pectus excavatum a pectus carinatum / D. Murgaš ... [et al.]
  In: X. Jubileuszowe Polsko-Slowackie Dni Pneumonologii i Alergologii Dzieciecej im. V. Vojteka a J. Rudnika. Streszczenia. - Rabka : [s.n.], 1997. - S. 87
 139. AFG Esophageal atresia - outcome of surgical treatment / M. Dragula ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 53, suppl. 1 (1998), s. 84
 140. AFG Bilateral renal mycetoma as a cause of acute renal failure / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Pediatric emergency and intensive care for physicians and nurses. - Padova : [s.n.], 1999. - S. 210
 141. AFH Chirurgicky korigovateľné vrodené vývojové chyby v SR a "štatistika" / M. Dragula ... [et al.]
  In: 54. kongres slovenských a českých detských chirurgov [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2008. - S. 2 [CD-ROM]
 142. AFH Pediatric thoracoscopy / J. Hamžík ... [et al.]
  In: VIII. Slovak - Czech - Polish Symposium of Endoscopic Surgery and V. Sympózium endoskopické chirurgie, XXIX. Stredoslovenské chirurgické dni. Book of Abstracts. - Žilina : Slovak Medical Association, 2006. - abstrakt č. 20
 143. AFH Diferenciálna diagnostika chirurgických príčin bolesti brucha / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, S3 (2007), s. 87S
 144. AFH Lung abscess / M. Dragula ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 38
 145. AFH Ventilačné parametre u pacientov s pectus excavatum / M. Molnár ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S6 (2008), s. 20
 146. AFH Management of child with spontaneous pneumothorax / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 37
 147. AFH Lung resection in children / J. Hamžík ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 36
 148. AFH Naše skúsenosti s chirurgickým riešením atrézií a stenóz duodena a tenkého čreva / M. Dragula ... [et al.]
  In: III. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. XXXIII. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov. XXX. Reimanove dni. - Prešov : [s.n.], 2002. - [S. 15]
 149. AFH Menej častý typ polytraumy u detí / J. Bakoš ... [et al.]
  In: III. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. XXXIII. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov. XXX. Reimanove dni. - Prešov : [s.n.], 2002. - [S. 1]
 150. AFH Traumatická avulzia bronchu / M. Dragula... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2014. - ISBN 978-80-89589-08-1. - Kysucké Nové Mesto : Pamida International, 2014. - S. 12-13
 151. AFH Chirurgická liečba GER v detskom veku / A. Mikolajčík... [et al.]
  In: 16. Prešovský pediatrický deň. - ISBN 978-80-971836-1-5. - Prešov : Amedi, 2014. - S. 14S
 152. AFH Výhody epidurálnej anestézie pri operáciách hrudníka u detí / A. Ľuptáková ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 9-10
 153. AFH Flexibilná bronchoskopia v perioperačnej starostlivosti u detí / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 14
 154. AFH Sekvestrácia pľúc / D. Murgaš ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 26
 155. AFH Možnosti a indikácie torakoskopie v detskom veku / J. Hamžík ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 26-27
 156. AFH Pneumotorax novorodencov / M. Zibolen ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 28-30
 157. AFH Diafragmatická hernia náš prístup a výsledky / M. Dragula ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 30-31
 158. AFH Atrézie ezofágu - retrospektívna multicentrická štúdia (2011 - 2015) / Lenka Fedorová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 19, č. S3 (2018), s. 18-18
 159. AFH Chirurgická liečba gastroezofageálneho refluxu / M. Dragula ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 271-272
 160. AFH Indikácie chirurgickej korekcie deformít hrudníka / M. Molnár ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 325
 161. AFH Bilateral congenital chylothorax / D. Bočinec ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 104, č. 9 (2003), s. 264
 162. AFH Dieťa s chirurgickým ochorením - kde robíme chyby? / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 326-327
 163. AFH Spontaneous pneumothorax in neonate with subvesical obstruction / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 104, č. 9 (2003), s. 265
 164. AFH Vývojové anomálie hrudníka / H. Poláček ... [et al.]
  In: 20. Martinské dni dýchania. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2006. - S. 63
 165. AFH Obstipácia v predškolskom veku / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 5-6
 166. AFH Poranenie hrudníka u detí / M. Dragula
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S18-S19
 167. AFH Anomálie umbilika / D. Bočinec ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 19
 168. AFH Cudzie telesá v gastrointestinálnom trakte detí / M. Molnár ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S29
 169. AFH Diferenciálna diagnostika vracania u detí / V. Zoľák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S29-S30
 170. AFH Kapsaicínom indukovaná citlivosť kašľového reflexu u detí s refluxnou chorobou pažeráka / S. Varechová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. 32
 171. AFH Laparoskopia v menežmente chronických bolesti brucha / M. Molnár... [et al.]
  In: Konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast. - Bratislava : Asociácia všeobecných lekárov pre detí a dorast SR, 2012. - S. 23
 172. AFH Spontánny pneumotorax donosených novorodencov / M. Zibolen ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 4 (2003), s. 22
 173. AFH Výsledky liečby Hirschsprungovej choroby / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 22
 174. AFH Výskyt anémie v populácii dojčiat a batoliat / M. Fedor ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 35
 175. AFH Manometria ezofagu a gastroezofagálny reflux u detí / J. Rojas Villareal ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 49-50
 176. AFH Naše skúsenosti s chirurgickým riešením atrézií a stenóz duodéna a tenkého čreva / D. Dibdiak ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 53
 177. AFH Pľúcne cysty u detí / J . Bakoš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 53
 178. AFH Funkčné zmeny po pyloromyotomii pre kongenitálnu pylorostenózu po dlhšom období / J. Slameň ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 42, č. 5-6 (1988), s. 382
 179. AFH Poruchy dýchania u pacientov s kraniocerebrálnym poranením / M. Dragula ... [et al.]
  In: VI. Československý pneumologický a ftizeologický kongres. Abstracta I. - Vyšné Hágy : NÚTPCHaHCH, 1985. - [S. 12]
 180. AFH Vplyv chirurgického zákroku na respiračné poruchy spojené s obezitou / P. Stiegler ... [et al.]
  In: VI. Československý pneumologický a ftizeologický kongres. Abstracta II. - Vyšné Hágy : NÚTPCHaHCH, 1985. - [S. 69]
 181. AFH Význam vyšetrenia dýchacieho ústrojenstva pred operáciou u starších pacientov / L. Šutiak ... [et al.]
  In: VI. československý pneumologický a ftizeologický kongres. - Vyšné Hágy : NÚTPCHaHCH, 1985. - [S. 1]
 182. AFH Functional changes after pyloromyotomi infants in long term following / M. Dragula ... [et al.]
  In: XXIIIrd Congress of the Czechoslovak Paediatric Society with international participation. - Bratislava : Čs. pediatrická spoločnosť, 1988. - S. 111
 183. AFH Using of Sandostatin in paediatric surgery / D. Murgaš, M. Dragula, P. Praženica
  In: 42. kongres detskej chirurgie. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 42-43
 184. AFH Anomálie tracheobronchiálneho stromu u detí po operácii atrézie pažeráka / M. Dragula ... [et al.]
  In: XI. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej TBC a RCH, 1998. - S. 21
 185. AFH Solution of the oesophagus iatrogenic injury / M. Dragula ... [et al.]
  In: 46. kongres slovenských a českých detských chirurgov s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SLS, 2000. - S. 37
 186. AFH Príspevok k problematike apendicitíd u detí / M. Dragula ... [et al.]
  In: XXV. celostátní sjezd dětských chirurgů. - Brno : [s.n.] 1980. - S. 29
 187. AFH Crohnova choroba v detskom veku / J. Slameň ... [et al.]
  In: 26. celostátní sjezd dětských chirurgů. - Brno : [s.n.], 1981. - S. 39
 188. AFH Význam zhodnotenia pľúcnych funkcií u operovaných obéznych pacientov / P. Stiegler ... [et al.]
  In: IX. celostátní sjezd. Indikácie, interpretácia a prínos vyšetrení vo funkčných laboratóriách. - Praha : ČLS JEP, 1985. - S. 189
 189. AFH Význam sledovania pľúcnych funkcií v pooperačnom období u starších pacientov / L. Šutiak ... [et al.]
  In: IX. celostátní sjezd. Indikácie, interpretácia a prínos vyšetrení vo funkčných laboratóriách. - Praha : ČLS JEP, 1985. - S. 191
 190. AFH Respiračná insuficiencia, možnosti diagnostiky u pacientov s kraniocerebrálnym poranením / M. Dragula ... [et al.]
  In: IX. celostátní sjezd. Indikácie, interpretácia a prínos vyšetrení vo funkčných laboratóriách. - Praha : ČLS JEP, 1985. - S. 193
 191. AFH Ťažkosti diagnostiky a terapie megacolon idiopaticum / M. Dragula ... [et al.]
  In: XXXI. Celostátní kongres dětských chirurgů. - Hradec Králové : [s.n.], 1986. - S. 45
 192. AFH Príčiny ileóznych stavov u detí v našom materiáli / M. Dragula ... [et al.]
  In: XXXII. celostátní sjezd dětských chirurgů. - Praha : [s.n.], 1987. - [S. 13
 193. AFH Použitie Sandostatínu u detských chirurgických pacientov / R. Szépeová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 4. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 63-64
 194. AFH Manažment kongenitálnej diafragmatickej hernie z pohľadu neonatológa - naše skúsenosti a výsledky / Z. Uhríková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, Suppl. S (2014), s. 13
 195. AFH Anorektálne malformácie - možnosti a výsledky chirurgickej liečby / D. Murgaš... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, Suppl. S (2014), s. 13
 196. AFH Atrézia pažeráka / A. Mikolajčík... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, Suppl. S (2014), s. 14
 197. AFH Perforácie žalúdka u novorodencov / L. Lúčanová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, Suppl. S (2014), s. 17
 198. AFH Trauma anorekta u detí / N. Višňovcová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 224
 199. AFH Funkcia anorekta po operácii anorektálnych malformácií / D. Murgaš... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 213
 200. AFH Reaktivita dýchacích ciest a gastroezofagálny reflux / S. Varechová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 40
 201. AFH Zobrazovacie metódy u vrodených vývojových chýb ezofagu, žalúdka a duodéna / H. Poláček ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 38-39
 202. AFH Ochorenie žlčových ciest a pankreasu - vzájomný vzťah / J. Slameň ... [et al.]
  In: 19th Czechoslovak congress of gastroenterology with international participation. - Karlovy Vary : [s.n], 1984. - S. 60
 203. AFH Zobrazovacie metódy u geneticky podmienených patologických stavov / H. Poláček ... [et al.]
  In: Slovenská rádiológia. - Roč. 8, č. 1 (2001) s. 53
 204. AFH Nekrotizujúca enterokolitída novorodencov / J. Slameň ... [et al.]
  In: XXXI. Celostátní kongres dětských chirurgů. - Hradec Králové : [s.n.], 1986. - S. 32
 205. AFH Psychotherapy in treatment of encopresis of children with idiopatic megacolon / O. Chromá ... [et al.]
  In: XXIIIrd Congress of the Czechoslovak Paediatric Society with international participation. - Bratislava : Čs. pediatrická spoločnosť, 1988. - S. 113
 206. AFH Ten years retrospective review of children gastrointestinal bleeding / T. Klein ... [et al.]
  In: XXIIIrd Congress of the Czechoslovak Paediatric Society with international participation. - Bratislava : Čs. pediatrická spoločnosť, 1988. - S. 112
 207. AFH Možnosti chirurgického riešenia atrézie žlčových ciest / M. Dragula ... [et al.]
  In: Celoštátny zjazd Čs. hepatologickej spoločnosti, XIX. májové hepatologické dni. - Bratislava : Čs. hepatologická spoločnosť, 1989. - S. 67
 208. AFH Možnosti chirurgického riešenia atrézie žlčových ciest / M. Dragula ... [et al.]
  In: Československá gastroenterologie a výživa. - Roč. 44, č. 4 (1990), s. 264
 209. AFH Kvalita života detí úspešne liečených pre stréziu pažeráka / M. Fedor ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 52, suppl. 1 (1997), s. 30-31
 210. AFH Možnosti fibrinolytickej liečby opúzdrených pleurálnych výpotkov u detí / J. Mikler ... [et al.]
  In: XI. slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej TBC a RCH, 1998. - S. 24
 211. AFH Omphalocele and gastroschisis: a 15-year experience / M. Fedor ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 54, suppl. 1 (1999), s. 29
 212. AFL Problems with quality system construction and certification in the health system in Slovakia / S. Funiak ... [et al.]
  In: 10th International Conference on Health Promoting Hospitals (HPH). - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 89
 213. BAB Praktická neonatológia / M. Zibolen ... [et al.]
  Martin : Neografia, 2001
 214. BAB Vademékum pediatra / zostavil Ján Buchanec a kolektív
  Martin : Osveta, 2001
 215. BAB Repetitórium pediatra / J. Buchanec a kol.
  Martin : Osveta, 1994
 216. BBB Kvalita, procesy, systémy, pohľady príloha č. 3 / M. Dragula ... [et al.]
  In: Návrh koncepcie racionálneho rozvoja systému zdravotníctva (odborná publikácia). - ISBN 80-969491-9-5. - Bratislava : ASA, 2006. - S. 1-47
 217. BDE Sekvestrácia pľúc / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 5 (2005), s. 298-300
 218. BDF Cudzie telesá v gastrointestinálnom trakte u detí / M. Molnár ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 3 (2008), s. 155-159
 219. BDF Vrodené deformity hrudnej steny a pľúcnej funkcie / M. Molnár ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 77-79
 220. BDF Laboratórne ukazovatele nekrotizujúcej enterokolitídy / V. Zoľák ... [et al.]
  In: Neonatologické zvesti. - Roč. 10, č. 1 (2006), s. 16-17
 221. BDF Kongenitálna diagramatická hernia / Milan Dragula ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 6 (2017), s. 278-284
 222. BDF Systém kvality v nemocničných zariadeniach Slovenskej republiky podľa medzinárodných noriem ISO 9000 / D. Kompiš, S. Funiak, M. Dragula
  In: Moderný medicínsky manažment. - Č. 2 (1999), s. 5-11
 223. BDF Systém kvality služieb zdravotnej starostlivosti Účinny prostriedok proti korupcii - najmä etikou charakteru manažérov a kontrolou / M. Dragula ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Č. 6 (2001), s. 5
 224. BDF Potreba systemizácie zdravotníctva na Slovensku / M. Dragula ... [et al.]
  In: Zdravotníctvo a financie. - Č. 2 (2004), s. 2-7
 225. BDF Poslanie univerzitných nemocníc pri transformácii zdravotníctva a štruktúra procesov integrovaného systému manažérstva kvality podľa medzinárodných noriem a predpisov / M. Dragula ... [et al.]
  In: Zdravotníctvo a financie. - Č. 2 (2004), s. 8-14
 226. BED Vrodené vývojové anomálie GITu / H. Poláček...[et al.]
  In: Rádiológia V. - ISBN 978-80-224-1121-9. - Bratislava : VEDA, 2010. - S. 1-5
 227. BED Omfalokély a gastroschízy v našom materiáli / J. Bakoš ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 44-46
 228. BED Špecifiká anestézie u novorodencov / A. Ľuptáková ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 60-62
 229. BEE E-learning portal of Slovak Medical Chamber / D. Meško... [et al.]
  In: MEFANET report 03. Medical teaching with the use of advanced technology. - ISBN 978-80-210-5302-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 117-120
 230. BEF Biliárna atrézia a iné obštrukcie / M. Dragula
  In: Princípy chirurgie : 3. - ISBN 978-80-89017-09-6. - Tovarníky : Prima-Print, 2013. - S. 989-998
 231. BEF Naše skúsenosti s liečbou pectus excavatum a pectus carinatum / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 4. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 45-46
 232. BFA Artériovenózna malformácia CNS novorodenca / M. Zibolen ... [et al.]
  In: 10. celostátní pracovní setkání a II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny v pediatrii [elektronický zdroj]. - Plzeň : LF UK, 2003. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 233. BFA Atrézia pyloru / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 49. sjezd dětských chirurgů "Perspektívy dětské chirurgie v 21. století". - Brno : [s.n.], 2003. - S. 18
 234. BFA Cesty pána Crohna v tele mladej dámy / M. Molnár... [et al.]
  In: 4. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 55. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. - ISBN 978-80-7177-016-9. - Plzeň : Euroverlag, 2009. - S. 112
 235. BFA Vrodená atrézia extrahepatálnych žlčových ciest - kazuistika / Ľ. Lauko ... [et al.]
  In: I. sjezd českých a slovenských patologů. - Hradec Králové : Lékařská fakulta, 1993. - S. 35
 236. BFB Raritné možnosti využitia flexibilnej bronchoskopie / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 41-42
 237. BFB Abdominálne cysty - ako postupovať? / P. Mikolajčík... [et al.]
  In: Konferencia všeobecných lekárov pre deti a dorast. - Bratislava : Asociácia všeobecných lekárov, 2014. - S. 32
 238. BFB Akútna appendicitída - čo sme zmenili / M. Molnár... [et al.]
  In: 60. Kongres slovenských a českých chirurgov : Detská chirurgia včera a dnes. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 21
 239. BFB Atrézia pažeráka - náš postup a výsledky / P. Mokolajčík
  In: 60. Kongres slovenských a českých chirurgov : Detská chirurgia včera a dnes. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 39
 240. BFB Kontinencia po operáciách anorektálnych malformácii / D. Murgaš... [et al.]
  In: 60. Kongres slovenských a českých chirurgov : Detská chirurgia včera a dnes. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 40
 241. BFB Atrézia pyloru / D. Murgaš ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 27-28
 242. BFB Agenéza trachey / M. Dragula... [et al.]
  In: Festival kazuistík z pediatrie 2012. - ISBN 978-80-89-589-01-2. - Sabínov : Pamida, 2012. - S. 11
 243. BFB Paranenia hrudníka v detskom veku / M. Dragula, N. Višňovcová
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 43
 244. BFB Ethical problems in neonatal surgery / M. Dragula ... [et al.]
  In: 42. kongres detskej chirurgie. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 5-6
 245. BFB Kritériá kvality medicínskej starostlivosti / M. Dragula ... [et al.]
  In: Kvalita starostlivosti o nefrologického, dialyzovaného a transplantovaného pacienta. Odborné sympózium s medzinárodnou účasťou. - Zemplínska Šírava : [s.n.], 2004. - [S. 6]
 246. BFB The lung cavernous hemangioma casuistics / D. Murgaš ... [et al.]
  In: 46. kongres slovenských a českých detských chirurgov s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SLS, 2000. - S. 48
 247. BFB Dve kongenitálne poruchy-kazuistika / Ľ. Lauko ... [et al.]
  In: 37. vedecký zjazd slovenských patológov. - Bratislava : SLS, 1993. - S. 7
 248. DAI Možnosti chirurgického riešenia vrodených chýb tráviacej rúry u detí / M. Dragula
  Martin : [s.n.], 2002
 249. DAI Poruchy dýchania a respiračná insuficiencia u pacientov so závažným kraniocerebrálnym poranením / M. Dragula ; školiteľ J. Slameň
  Martin : [s.n.], 1984
 250. EDI Recenzia / M. Dragula
  In: Voľnopredajné prípravky. - ISBN 978-80-970983-0-8. - Bratislava : Edukafarm, 2012. - S. 14
 251. EDJ Pracovisko invazívnej a intervenčnej kardiológie v Martine / F. Kovář... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 19, č. 5 (2010), s. 433-436
 252. FAI Vybrané kapitoly z pediatrie 8 : Detská pneumológia. / Zost. P. Bánovčin, V. Pohanka, M. Dragula
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2001
 253. FAI Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 3. / Milan Dragula
  Ostrava : Librex Publishing, 2019
 254. FAI Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 1. / Milan Dragula
  Ostrava : Librex Publishing, 2019
 255. FAI Diagnostika a terapia v pediatrii / P. Bánovčin a kolektív
  Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005
 256. FAI Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 2. / Milan Dragula
  Ostrava : Librex Publishing, 2019
 257. FAI Opera hospitalis Martiniensis / zostavili M. Dragula, R. Pullmann
  Martin : Martinská fakultná nemocnica, 2003
 258. FAI Opera hospitalis Martiniensis : roč. 1, č. 1. / zost. M. Dragula, M. Benčát, R. Pullmann
  Martin : Osveta, 2001
 259. FAI Detská chirurgia / zostavovateľ M. Dragula
  Turany : P + M, 2015
 260. FAI Vademékum pediatra / zostavil Ján Buchanec a kolektív
  Martin : Osveta, 2001
 261. GHG Prečo systém manažerskej kvality aj v zdravotníctve? [elektronický zdroj] : . / M. Dragula, D. Kompiš
  Martin : [s.n.], 2012
 262. GHG Chronické bolesti brucha u detí prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou / D. Murgaš, M. Dragula
  In: I-med [elektronický zdroj]. - [Roč. 3], č. 1755 (2013), 30s. [10,19 min.] [online]
 263. GHG Atrézia pažeráka prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou / M. Dragula, D. Murgaš
  In: I-med [elektronický zdroj]. - [Roč. 3], č. 1695 (2013), 13 s. [17,54 min.] [online]
 264. GHG Vrodené malformácie pľúc u detí prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou / D. Murgaš, M. Dragula
  In: I-med [elektronický zdroj]. - [Roč. 3], č. 1753 (2013), 29 s. [11,52 min.] [online]
 265. GHG Prehltnuté cudzie telesá u detí prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou / D. Murgaš, M. Dragula
  In: I-med [elektronický zdroj]. - [Roč. 3], č. 1754 (2013), 36 s. [12,29 min.] [online]
 266. GII Národný program kvality SR do roku 2003 Pracovná skupina zdravotníctvo / K. Gacíková, M. Dragula
  In: Kvalita. - Č. 1 (2001), s. 42-44
 267. GII Poruchy dýchania u pacientov so závažným kraniocerebrálnym poranením : ašpirantské minimum. / M. Dragula
  Martin : [s.n.], 1978