Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Renáta Szépeová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
lektor vysokej školy, univerzity

Margaréta Štáliková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
sekretárka, sekretár
043/4132 450
41710
043/4203254

MUDr. Lenka Turoňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
1 [2]